ecn-1.0-public numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden29260
2prvý24720
3dva17987
4druhý15816
5viac13051
6tri10606
7milión10517
8mnohý8129
9tisíc7020
10miliarda6383
11viacero5780
12oba4866
13štyri4836
14tretí4748
15jediný4436
16veľa4394
17päť4370
18posledný3628
19desať2761
20šesť2645
21raz2442
22menej1952
23mnoho1685
24málo1652
25sedem1632
26osem1534
27pol1504
28najviac1450
29deväť1202
30štvrtý1169
31pár1095
32ostatný984
33prvýkrát910
34dosť831
35sto826
36piaty717
37obidve709
38dvadsať691
39dvakrát551
40dvanásť512
41jednorazový504
42viacerí491
43neraz451
44šiesty416
45obidva400
46tridsať375
47neposledný367
48niekoľkokrát361
49pätina347
50bilión342
51dvojitý331
52pätnásť329
53viackrát318
54zopár317
55siedmy310
56dvojnásobný301
57deväťdesiaty299
58jedenásť285
59mnohokrát257
60trikrát248
61niekoľkonásobne233
62dvojnásobne233
63tretina221
64päťdesiat218
65priveľa216
66osemdesiaty204
67sedemdesiaty200
68desatina199
69štyridsať189
70desiaty184
71ôsmy180
72trochu174
73dvesto172
74najmenej169
75veľakrát158
76deviaty158
77dvadsiaty156
78násobne155
79viacej143
80nejeden141
81nula139
82šesťdesiaty135
83dvojaký133
84štrnásť132
85trinásť131
86osemdesiat123
87viacnásobný120
88trojnásobne118
89stotisíc111
90druhýkrát111
91osemnásť109
92tridsiaty108
93päťdesiaty107
94šesťdesiat105
95tristo102
96dvetisíc102
97šestnásť101
98tritisíc100
99trojnásobný98
100sedemdesiat98
101mnohonásobne88
102desaťtisíc83
103štyrikrát82
104päťtisíc80
105dvanásty79
106desaťtisíci77
107tucet75
108oboje75
109sedemnásť72
110päťsto72
111päťkrát66
112niekoľkonásobný65
113trištvrte64
114trinásty59
115štvornásobne58
116päťnásobne58
117obe55
118jedenkrát55
119státisíce54
120predposledný53
121nemálo53
122desaťnásobne53
123deväťdesiat52
124štyristo51
125šestina51
126jedenásty51
127štvrť49
128tretíkrát47
129dvadsaťpäť45
130viacnásobne43
131trocha43
132šesťtisíc42
133sedemtisíc42
134desaťkrát41
135štyritisíc40
136trilión37
137štvornásobný36
138pätnásty36
139neúrekom34
140streden33
141tisíci32
142poldruha32
143devätnásť31
144stokrát29
145onlina28
146nultý28
147osemsto27
148mnohonásobný27
149stý26
150personálno25
151likvidný25
152trošku24
153polovica24
154plno24
155štrnásty23
156sedemkrát23
157dvanástina23
158štyridsiaty22
159mnohoraký22
160párkrát21
161osemtisíc21
162osemnásty21
163miliónty21
164dvadsaťštyri21
165devätnásty21
166tristotisíc20
167tisíckrát20
168sedemsto20
169šesťkrát19
170platobne19
171dvojako19
172šestnásty17
173šesťnásobne17
174sedemnásobne17
175pramálo17
176trojitý16
177sedemnásty16
178dvestotisíc16
179dvadsaťjeden16
180deväťtisíc16
181trojaký15
182stámilióny15
183istebný15
184distri15
185štvrtina14
186šesťsto14
187ersty14
188dvadsaťtisíc14
189tridsaťpäť13
190päťnásobný13
191päťdesiattisíc13
192osemkrát13
193vysokorýchlostný12
194sedmina12
195osmina12
196den12
197stotisíci11
198nezhodný11
199hotovostný11
200dvadsaťšesť11
201dvadsaťdva11
202dvaapolnásobne11
203deväťkrát11
204štvrtýkrát10
205stopäťdesiat10
206poslednýkrát10
207nelikvidný10
208konku10
209dvoje10
210dvadsaťtri10
211dvadsaťkrát10
212zdieľa9
213tisícina9
214šesťnásobný9
215prac9
216osemnásobne9
217mikroregión9
218mero9
219ktero9
220kontokorentný9
221jsem9
222dvadsaťdeväť9
223desaťnásobný9
224tridsaťtri8
225smartfón8
226sedemnásobný8
227poden8
228päťstotisíc8
229niekoľkotisíc8
230netransparentný8
231jedenásťtisíc8
232dvojmo8
233chu8
234cet8
235troška7
236stonásobne7
237skontý7
238prión7
239prepitný7
240polpercentný7
241pécečko7
242nepravdepodobne7
243milóny7
244eventy7
245dvojito7
246dvaapolnásobný7
247dvaapolkrát7
248více6
249uchovávateľa6
250tridsaťtisíc6
251tisícpäťsto6
252štyridsaťosem6
253stodvadsať6
254severo6
255sedemdesiatpäť6
256prevdepodobne6
257poprvýkrát6
258päťstupňový6
259päťpercentný6
260nosť6
261níci6
262nemnohý6
263miliónkrát6
264mikropôžička6
265každoden6
266iden6
267dvestopäťdesiat6
268desatoro6
269zhotoviteľa5
270tridsaťštyri5
271tridsaťkrát5
272tridsaťjeden5
273tisícdvesto5
274štyridsaťtisíc5
275sobne5
276signifikantný5
277purpurovávýtažkový5
278prezentý5
279poro5
280poho5
281podva5
282podri5
283pobočkový5
284piatykrát5
285pätnásťtisíc5
286osemstotisíc5
287nadostač5
288milarda5
289mestnávateľa5
290lombardný5
291jednopercentný5
292jaký5
293dvadsaťsedem5
294dvadsaťnásobne5
295dévedéčka5
296cej5
297začiat4
298vateľa4
299trošičku4
300tridsaťnásobne4
301tridsaťdva4
302štyristotisíc4
303štyridsaťsedem4
304štyridsaťpäť4
305štyridsaťjeden4
306štvorpercentný4
307stonásobný4
308šesťstotisíc4
309responden4
310printový4
311poraden4
312percentý4
313päťdesiatštyri4
314päťdesiatjeden4
315osempercentný4
316osemnásobný4
317oligopol4
318noho4
319niekoľkýkrát4
320nepodobný4
321naturálno4
322moc4
323milón4
324milióntina4
325málinko4
326liberálno4
327leasingový4
328kompozitný4
329jedenásťkrát4
330jedenapolkrát4
331investo4
332hodne4
333eľa4
334dvojmiliónty4
335dvanásťtisíc4
336dvadsaťosem4
337biliarda4
338webstránku3
339vratka3
340viacmenej3
341úspěchu3
342tridsaťosem3
343superpočítač3
344štyridsaťšesť3
345štyridsaťdva3
346štvoro3
347štrnásťkrát3
348storaký3
349stoosemdesiat3
350šiestykrát3
351siedmykrát3
352šestoro3
353šestnásťkrát3
354šesťdesiattisíc3
355šesťdesiatšesť3
356sedemdesiatdva3
357sebaobraz3
358pri3
359povedný3
360posty3
361popredajný3
362polmiliónty3
363polkrát3
364plánový3
365percet3
366pätnásťnásobne3
367päťminútový3
368päťdesiatpäť3
369päťdesiatdva3
370očaký3
371nízkonákladový3
372niekoľkostotisíc3
373nedoro3
374najdôležitý3
375miiarda3
376megabajet3
377medziný3
378loro3
379lióny3
380lidem3
381ktorí3
382kartelový3
383jsty3
384jsmy3
385jiný3
386jedný3
387inový3
388ilustračka3
389iac3
390formálno3
391dvojný3
392dvanásťkrát3
393dvadsatina3
394doho3
395deväťsto3
396deväťnásobne3
397deväťdesiatpäť3
398desiaťtisíc3
399deportovaen3
400covníci3
401čisty3
402acet3
403zjeden2
404žiadostný2
405zako2
406žádný2
407zaangažovanosť2
408webstránka2
409využívateľa2
410využiteľnosť2
411vysokokapacitný2
412výnosovosť2
413vymožiteľnosť2
414vorte2
415vláden2
416vislosť2
417videonosičy2
418veľkoobjemový2
419tyri2
420tsíc2
421trojvalcový2
422troje2
423trojaktový2
424trojako2
425tristosedmička2
426tristopäťdesiat2
427trinásťkrát2
428tridsaťšesť2
429tridsaťsedem2
430tridsaťpercentný2
431triapolnásobne2
432trebný2
433tisíctristo2
434tisícnásobný2
435tisícnásobne2
436tísíc2
437tina2
438tepelno2
439ťastný2
440štyridsaťtri2
441štyridsaťpercentný2
442stotisíce2
443stotina2
444stoštyridsaťtisíc2
445spoluprac2
446skrát2
447skokovito2
448síc2
449šestnástina2
450šesťdesiatštyri2
451sedmoro2
452sedempercentný2
453sedemdesiattisíc2
454sebasystý2
455rvý2
456roula2
457robný2
458raritný2
459pylón2
460prvonadobúdateľa2
461protiraketový2
462protiargumenty2
463produktový2
464privatizovaný2
465primnoho2
466priesto2
467priadkom2
468přesto2
469predvolebne2
470predsty2
471pozica2
472pový2
473polmiliardový2
474poisty2
475plasto2
476perestrojkový2
477päťvalcový2
478päťststotisíc2
479pätnásťkrát2
480pätnástina2
481päťdverový2
482päťdesiattri2
483päťdesiatpercentný2
484padný2
485osemnástina2
486osemdesiattisíc2
487osemdesiatsedem2
488osemdesiatpäť2
489offlina2
490obsadenosť2
491obojaký2
492niekoľkosto2
493niekoľkohodinový2
494nezdieľa2
495neverejný2
496neúčelnosť2
497nesplatný2
498neslobodný2
499nerezidenet2
500nekompletný2
501neklienet2
502nejvíce2
503neinformovanosť2
504najviacej2
505najnavštevovanejší2
506nadrezortný2
507monty2
508monoposet2
509mnohofarebný2
510mimoriadný2
511miliárda2
512midivany2
513medzirezortný2
514mechatronický2
515marketina2
516máličko2
517makrosegmenet2
518lojalitný2
519lión2
520liarda2
521kterí2
522kojný2
523klastri2
524kisto2
525karneet2
526jestvujúci2
527jaz2
528isíc2
529informo2
530habadej2
531gigabitový2
532fotoreferát2
533fizako2
534ediný2
535dvestoštyridsať2
536dvestonásobný2
537dvanásťnásobne2
538dvadsaťnásobný2
539dovšetký2
540dobne2
541divadelno2
542dispozíci2
543devätina2
544deväťdesiatdeväť2
545desiat2
546chopnosť2
547chodný2
548biopotravina2
549augusto2
550asto2
551anty2
552amiesto2
553adobe2
554adoba2
555zvýraz1
556žvásty1
557žváset1
558zorica1
559zobúvačku1
560zobrazový1
561znehodnocovaci1
562zmy1
563zmanipulovaný1
564zlúčiteľnosť1
565zliatina1
566žka1
567získateľa1
568žiadný1
569žiadatrestnej1
570zhrnty1
571zero1
572žéra1
573zelenka1
574zdôraz1
575zčasť1
576záviesť1
577závadný1
578zatepľovací1
579zaťaženosť1
580zastý1
581zástpc1
582zastaralejší1
583záprojeket1
584zapoje1
585zapletalový1
586zapamätovateľnosť1
587zamestnanet1
588zamestnace1
589zálo1
590zakladný1
591základem1
592zajímavý1
593zaistný1
594zainty1
595zahorknutosť1
596zabudovamesiace1
597záakurát1
598yšlienkový1
599xministri1
600workoholikom1
601vzťahý1
602vyvažovačku1
603využiteľností1
604vysty1
605vystrihnutí1
606vystaviteľa1
607vysokohodnotný1
608vysielateľa1
609vynútenej1
610výnosový1
611vynaliezavosť1
612vymazaen1
613vykonateľnosť1
614vykonateľnej1
615výkladne1
616vyjazdenosť1
617vyhrát1
618výhovorce1
619vyhlásen1
620vydiferenpodmienka1
621vydávanej1
622výberovka1
623vyberateľa1
624vštevníci1
625vrškový1
626vovnútri1
627votný1
628vosť1
629volebne1
630vojenskopolitický1
631vôbecpersonálnivlastný1
632vnútrokoncernový1
633vnímateľa1
634vlastniacej1
635vítkovica1
636vinku1
637vingote1
638vicestarostký1
639vica1
640viacpercentný1
641veterániset1
642veľkovýrobne1
643veľkopodnikateľa1
644veciac1
645vdňa1
646vanásť1
647validný1
648valídne1
649vákom1
650väčvšetka1
651vací1
652vača1
653uveden1
654ustrašenc1
655usporiadací1
656uspokoje1
657úradovźsíce1
658unión1
659unesem1
660umiestňovaen1
661ultratenký1
662ultramaratón1
663ultrakompaktný1
664úložký1
665úložka1
666ukladateľa1
667týždny1
668týžden1
669tuzemc1
670tula1
671tucetkrát1
672troma1
673trojkilometrový1
674trojhodinový1
675trojdverový1
676tritisícpäťsto1
677tristoštyridsať1
678tristošesťdestiatpäť1
679tristosedmičku1
680tristodvadsať1
681tristodesať1
682trinásťtisíc1
683trinásťsálový1
684trinásťnásobne1
685tridsaťpäťkrát1
686tridsaťjedentisíc1
687tridsatina1
688tridsaťdňový1
689tresto1
690trebiteľa1
691transpartný1
692transparentý1
693transitóri1
694transformujúc1
695touha1
696tný1
697tka1
698tivito1
699titeľa1
700tisícsto1
701tisícsedemsto1
702tisícosemstosedemdesiat1
703tinko1
704tétéčko1
705testo1
706tempermentný1
707technologickýcha1
708tchu1
709takový1
710tacitný1
711tacet1
712tabula1
713tableet1
714systý1
715systemiký1
716svý1
717švrť1
718svoja1
719súdarmo1
720súčastný1
721subsegmenty1
722subregióny1
723subregión1
724štyristoosemdesiattisíc1
725štyristonásobne1
726štyridsaťštyri1
727štyridsaťnásobný1
728štyridsaťdve1
729štyridsaťdeväťpercentný1
730štyridsaťdeväť1
731stýkrát1
732štvrťmilión1
733štvrtka1
734štvortýždňovoho1
735štvorkanálový1
736štvorcestný1
737štvorbodový1
738stupc1
739stúpajúci1
740študen1
741študeet1
742šťuchance1
743štryri1
744štrukturálno1
745štrnásťtisíc1
746stotridsiat1
747stotridsaťpäť1
748stotridsať1
749stotísíc1
750stoštyridsaťtisícový1
751stoštyridsať1
752stošesťdesiatosem1
753stošesťdesiat1
754stosedem1
755storo1
756stopäťdesiattisíc1
757stomilión1
758stojný1
759stodvadsiat1
760stodvadsaťpäťtisíc1
761stodvadsaťjeden1
762stodesať1
763stochastický1
764stlpcový1
765stĺpčekový1
766sti1
767stavbarina1
768státisíc1
769standardem1
770stagnujúcej1
771spraveriteľa1
772športregión1
773spolupracujúci1
774spolupôsoba1
775spolupatrón1
776spoluaranžéri1
777spoľahlivostný1
778spojivkom1
779splnomoc1
780špičko1
781špektorát1
782špeciat1
783sortimentý1
784solvenet1
785socialno1
786smartphon1
787smartfóny1
788smarfón1
789slovenskýtelefón1
790sledný1
791skušobný1
792skúmaen1
793skrutný1
794školící1
795skladobne1
796skartovačku1
797simako1
798sidanko1
799sícosemsto1
800siatdeväť1
801siac1
802šeťdesiatdeväť1
803šesťstosedmička1
804šesťportový1
805šesťpercentný1
806šesto1
807šestnásťtisíc1
808šestnásťstránkový1
809šesťkilometrový1
810šesťdesiatšesťtisíc1
811šesťdesiatsedem1
812šesťdesiatpercentný1
813šesťdesiatpäť1
814šesťdesiatjeden1
815šesťdesiatina1
816šesťdesiatdva1
817servica1
818sempol1
819semiac1
820sedemstotisíc1
821sedemstopäťdesiat1
822sedemsálový1
823sedemnásťtisíc1
824sedemnásťmiliónty1
825sedemnásťkrát1
826sedemdesiatštyri1
827sedemdesiatpercentný1
828sedemdesiatpäťkrát1
829sedemdesiatdeväť1
830saturovaný1
831šateľa1
832šanón1
833šandardný1
834samozejmy1
835samozánikom1
836saký1
837sajediný1
838rýchloprenosový1
839rýchloobrátkový1
840rvýkrát1
841rte1
842rozvinutí1
843rozšíriteľnosť1
844rozpoznateľnosť1
845rozmnoženina1
846rozkolísanosť1
847rozhodovateľa1
848rozdeľovateľa1
849rozbehnutý1
850rozbehnutí1
851rovnko1
852robotický1
853roba1
854rikrát1
855rigidný1
856reťazcový1
857respondneet1
858respondendenet1
859respondeet1
860respndenty1
861renia1
862remnej1
863rekurentný1
864rektný1
865recyklovateľnosť1
866rebný1
867reaktorový1
868rádiotelefóny1
869rádiofarmaký1
870radiálno1
871radiacej1
872prvkový1
873prvedovšetký1
874provýrobne1
875protizáruký1
876protizápadný1
877protinárazový1
878protihráčový1
879promtný1
880prokrastiný1
881projektyrespondenti1
882produkt1
883prizvaný1
884prislúchajúcej1
885prípadový1
886prineskoro1
887priložeen1
888priebehuprojeket1
889prica1
890príbehový1
891priako1
892prezutí1
893preziden1
894presadzovateľa1
895prepočtový1
896premietnutí1
897preli1
898překonej1
899prejazdný1
900přehledem1
901prehadzovačka1
902preferovaný1
903predstaniekoľkokrát1
904predskúsenostný1
905predroznáška1
906predpredajný1
907predpokladný1
908predovštký1
909predovśetký1
910predovsetký1
911predovšetkom1
912predobchodný1
913predlehotný1
914predjedný1
915predbiehací1
916precentný1
917prebratí1
918prebraen1
919preborníkom1
920preako1
921prdovšetký1
922pravenosť1
923pravdepoobne1
924pravdepdoobne1
925práceneschopenku1
926pozlátkom1
927požičiavateľa1
928pozíci1
929powerpointový1
930potřebný1
931posunuty1
932posturálni1
933posto1
934pôsoba1
935poskytujúviac1
936posilňujúci1
937porybný1
938poriadateľa1
939populistickýmźopatrena1
940poprvý1
941popojedem1
942poobedný1
943polovýrobkový1
944polotransparentný1
945poľnobanka1
946polnásobne1
947polehotný1
948pojetí1
949pohonveľa1
950pohľadný1
951podzvukový1
952podzamestnanosť1
953podtý1
954podsúvahový1
955podpisovateľa1
956podnicovníci1
957podne1
958plnofarebný1
959plexnosť1
960plávajúci1
961pisi1
962pine1
963peváčka1
964petaflopový1
965pesto1
966personálo1
967peronálno1
968peristo1
969percetný1
970pécečka1
971pavilón1
972pättisíc1
973päťstranový1
974päťstodvadsať1
975päťpercentnej1
976pätoro1
977pätnásťnásobný1
978päťmiliónový1
979päťmiliarda1
980päťdesiatšesť1
981päťdesiatsedem1
982paťdesiatpercentný1
983päťdesiatpäťtisíc1
984päťdesiatina1
985parlamentý1
986parkovný1
987panenko1
988pajero1
989pádem1
990ozvový1
991ovplyvňovateľa1
992ovplyvniteľa1
993ovníci1
994outdoorový1
995otesto1
996oteraz1
997ostý1
998osobnostosobne1
999ôsledný1
1000osemstranový1