ecn-2.0-public numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden243680
2prvý217241
3dva190972
4milión169581
5druhý152356
6viac135491
7tri118604
8miliarda114420
9tisíc86358
10štyri60584
11päť56010
12mnohý53152
13oba52362
14viacero52344
15tretí50299
16posledný39658
17jediný39594
18desať38323
19veľa38082
20šesť34978
21sedem24413
22osem22196
23pol20442
24raz19176
25pár18932
26menej18536
27štvrtý16750
28prvýkrát16371
29najviac15464
30deväť15089
31mnoho11852
32sto11228
33málo11153
34piaty10286
35dvadsať8400
36dvakrát8074
37obidva6950
38bilión6653
39dosť6532
40dvanásť6512
41šiesty6469
42pätina5302
43siedmy5260
44ostatný4520
45pätnásť4518
46jednorazový4495
47tridsať4392
48niekoľkokrát4237
49jedenásť4144
50ôsmy4138
51viackrát3842
52dvojnásobný3772
53trikrát3671
54desatina3486
55dvojitý3465
56desiaty3352
57tretina3318
58neraz3247
59viacerí2883
60najmenej2810
61deviaty2758
62zopár2611
63trinásť2581
64dvesto2441
65neposledný2174
66trochu2143
67štrnásť2115
68päťdesiat2100
69štyridsať2028
70dvetisíc2003
71druhýkrát2002
72dvojnásobne1967
73šestnásť1886
74deväťdesiaty1847
75stotisíc1817
76niekoľkonásobne1738
77tristo1703
78trojnásobný1688
79desaťtisíci1586
80dvojaký1573
81štyrikrát1514
82osemnásť1514
83tritisíc1484
84desaťtisíc1438
85štvrť1431
86dvadsiaty1415
87priveľa1400
88päťtisíc1388
89jedenásty1366
90mnohokrát1336
91veľakrát1334
92sedemnásť1310
93trinásty1289
94státisíce1270
95nejeden1154
96dvanásty1149
97osemdesiaty1120
98päťsto1110
99šesťdesiat1102
100tretíkrát1091
101päťkrát1076
102nula1032
103predposledný921
104sedemdesiaty882
105trojnásobne864
106osemdesiat851
107šesťdesiaty807
108sedemdesiat784
109štyristo749
110štyritisíc748
111šesťtisíc727
112štvornásobný717
113devätnásť684
114tridsiaty676
115viacnásobný675
116násobne645
117tucet644
118sedemnásobný606
119šesťkrát577
120sedemtisíc577
121päťnásobný572
122štvornásobne570
123päťdesiaty569
124štvrtina561
125viacej557
126osemtisíc552
127šestnásty551
128trištvrte546
129trošku539
130štrnásty537
131deväťdesiat531
132oboje506
133desaťkrát503
134pätnásty497
135niekoľkonásobný455
136mnohonásobne452
137šesťsto432
138štvrtýkrát429
139šestina428
140jedenkrát423
141desaťnásobne396
142päťnásobne389
143trocha387
144sedemnásty386
145sedemsto384
146devätnásty370
147sedemkrát368
148polovica367
149osemnásty363
150osemsto357
151nultý354
152dvestotisíc343
153šesťnásobný334
154nemálo319
155stý310
156párkrát304
157osemkrát297
158dvadsaťpäť294
159tisíci291
160poslednýkrát288
161tristotisíc287
162dvadsaťtisíc273
163poldruha270
164dvanástina269
165deväťtisíc263
166onlina242
167stámilióny241
168štyridsiaty240
169stokrát230
170troška206
171tridsaťtisíc204
172piatykrát204
173plno192
174viacnásobne191
175stopäťdesiat188
176trilión186
177trojitý180
178dvadsaťštyri179
179stotina171
180šesťnásobne165
181neúrekom165
182tisíckrát164
183šiestykrát162
184ersty158
185miliónty152
186dvadsaťdva142
187dvoje132
188dvadsaťjeden131
189deväťsto130
190mnohonásobný126
191kliknutí126
192desaťnásobný126
193deväťkrát124
194sedemnásobne114
195smartfón112
196osmina110
197pätnásťtisíc108
198dvanásťtisíc107
199stodvadsať106
200militanet106
201tisícpäťsto105
202pramálo105
203sedmina104
204jsem102
205siedmykrát100
206päťdesiattisíc100
207tisícina99
208osemnásobný99
209nízkonákladový99
210niekoľkýkrát95
211zhotoviteľa93
212dvadsaťtri81
213jedenásťtisíc80
214deväťnásobný79
215tridsaťpäť78
216stotisíci78
217štyridsaťtisíc77
218osemnásobne75
219dvadsaťkrát75
220ôsmykrát72
221štyristotisíc71
222stonásobne71
223dvanásťkrát70
224dvadsaťsedem69
225streden68
226platobne66
227dvadsaťšesť64
228desatoro62
229jedenásťkrát61
230hotovostný61
231čka61
232produktový60
233toro58
234štyridsaťpäť58
235dvojako58
236dvestopäťdesiat58
237trojaký57
238šesťstotisíc56
239osemstotisíc55
240deviatykrát55
241tisícdvesto54
242mnohoraký53
243dvojmo53
244trinásťtisíc52
245päťpercentný52
246moc52
247miliónkrát52
248dvaapolkrát52
249desiatykrát49
250osemfinalisto48
251dvadsaťosem48
252tridsaťdva47
253terawatthodina47
254stoštyridsať47
255stoosemdesiat47
256päťstotisíc47
257lidem47
258euroskupina47
259tridsaťjeden46
260dvaapolnásobne45
261percentý43
262troje42
263stotridsať42
264likvidný42
265šesťdesiattisíc41
266nemnohý41
267štrnásťtisíc40
268sedemdesiatpäť40
269prepitný40
270zopárkrát39
271tridsaťtri39
272personálno39
273niekoľkotisíc39
274milióntina39
275dvadsaťnásobne39
276tridsaťkrát38
277jedenásťnásobný38
278den38
279stodesať37
280smartfóny37
281milón37
282milarda37
283kontokorentný37
284iphon37
285zdieľa36
286vysokorýchlostný36
287tridsaťšesť36
288štvorpercentný36
289sedemstotisíc36
290netransparentný36
291dvadsaťdeväť36
292štrnásťkrát35
293pätnásťkrát35
294osemdesiattisíc35
295nadostač35
296vymožiteľnosť34
297tridsaťsedem34
298osemnásťtisíc34
299mikroregión34
300máličko34
301šesťdesiatpäť33
302tristopäťdesiat32
303trimestri32
304mezinárodný32
305eurobanka32
306dvojmiliónty32
307trinásťkrát31
308milóny31
309golden31
310štyridsaťtri30
311štrnásťnásobný30
312sedemdesiattisíc30
313saký30
314štyridsaťdva29
315päťdesiatpäť29
316jednopercentný29
317dvadsatina29
318stošesťdesiat28
319sedemnásťtisíc28
320kartelový28
321šestnásťtisíc27
322dvojito27
323tridsaťosem26
324severo26
325paška26
326nekorektný26
327jedenástykrát26
328cet26
329osempercentný25
330neverejný25
331nadsmy25
332dvestý25
333deväťnásobne25
334biden25
335udržateľnosť24
336uchovávateľa24
337tridsaťštyri24
338tridsaťnásobne23
339štyridsaťjeden23
340štvoro23
341prenositeľnosť23
342mero23
343tisíctristo22
344tisícnásobne22
345štyridsaťštyri22
346štvrtka22
347päťstý22
348nemajetkový22
349icet22
350delovký22
351člennej22
352adoba22
353trojdverový21
354trinásťnásobný21
355oscarový21
356miliárda21
357šestnásťkrát20
358poden20
359nezdieľa20
360mikropôžička20
361habadej20
362dvojný20
363distri20
364aerolinka20
365vica19
366trošičku19
367tisícštyristo19
368štyristopäťdesiat19
369štyridsaťosem19
370stonásobný19
371šesťpercentný19
372priemyselno19
373obsadenosť19
374ica19
375startupisto18
376pobočkový18
377päťdesiatkrát18
378osemnásťkrát18
379osemdesiatpäť18
380nelikvidný18
381málinko18
382jedinýkrát18
383hodne18
384vykonateľnosť17
385tridsatina17
386tridsaťdeväť17
387tableet17
388sui17
389štyridsaťsedem17
390stopäťdesiattisíc17
391stámiliarda17
392popový17
393päťdesiatštyri17
394nespočetnekrát17
395garden17
396deväťdesiatpäť17
397zúčtovateľa16
398snowden16
399šesťdesiatštyri16
400sedemdesiatdva16
401neuróny16
402nepodobný16
403liberálno16
404koba16
405jedenapolkrát16
406financmajstri16
407dvanástykrát16
408dvanásťnásobný16
409dvadsaťpäťtisíc16
410čko16
411viacmenej15
412trinástykrát15
413štrnástykrát15
414stosedemdesiat15
415stomilión15
416oligarcha15
417obľúbenosť15
418nepravdepodobne15
419nejedenkrát15
420monty15
421medzirezortný15
422lombardný15
423juhokórejský15
424dvestodvadsať15
425dvaapolnásobný15
426čisty15
427chu15
428cero15
429vysielateľa14
430štyridsaťšesť14
431sedemdesiatjeden14
432primnoho14
433pätnástykrát14
434päťdverový14
435offica14
436meruôsmy14
437dvetisícpäťsto14
438dvestoštyridsať14
439webstránka13
440veteška13
441únijný13
442tristý13
443tepelno13
444štyridsaťkrát13
445štyridsaťdeväť13
446stopäť13
447štefanka13
448sedempercentný13
449sedemnásťkrát13
450sedemdesiatosem13
451poprvýkrát13
452polpercentný13
453nevydarený13
454naa13
455monoposty13
456milisieveret13
457megawatthodina13
458ferozliatina13
459dvadsaťnásobný13
460členný13
461čku13
462charterový13
463výnosový12
464veľkopodnikateľa12
465prineskoro12
466pätinový12
467obojaký12
468neplatnosť12
469líderký12
470koľkýkrát12
471jedenástkový12
472istebný12
473dlouhý12
474deväťdesiatdeväť12
475biopotravina12
476biliarda12
477znôšku11
478využiteľnosť11
479štyridsaťnásobne11
480smartphon11
481šestnásťnásobný11
482šesťdesiattri11
483šesťdesiatsedem11
484rigidný11
485protiraketový11
486pätnástina11
487päťdesiattri11
488päťdesiatsedem11
489päťdesiatpercentný11
490päťdesiatosem11
491päťdesiatjeden11
492paranoidný11
493nepostupový11
494maurica11
495devätina11
496craz11
497asem11
498zero10
499tritisícpäťsto10
500tohtotýždňový10
501skontý10
502prírodne10
503pohodový10
504pohľadný10
505pätoro10
506pätnásťnásobný10
507päťhviezdičkový10
508neštandardne10
509neradostný10
510nadoraz10
511nadlimitný10
512milion10
513kompozitný10
514jedný10
515jednoho10
516deväťstotisíc10
517deväťdesiattisíc10
518vysokokvalitný9
519vratka9
520triapolkrát9
521tisícsto9
522supervýhodne9
523superpočítač9
524stýkrát9
525stodvadsaťtisíc9
526stalinisto9
527šesťdesiatosem9
528sedemnástykrát9
529rte9
530retailový9
531rebrejkom9
532pozmeňovací9
533polmiliónty9
534penaltový9
535päťstokrát9
536pätnásťnásobne9
537päťdesiatina9
538oligarchu9
539odsúdeniahodný9
540ktero9
541kovovýroba9
542juany9
543isíc9
544hiri9
545foro9
546entý9
547dvestotridsať9
548desaťmiliónty9
549carte9
55055viac9
551vovnútri8
552trojstý8
553tristodesať8
554tisícsedemsto8
555tisícosemsto8
556tisícnásobný8
557stotridsaťtisíc8
558stopäťdesiaty8
559spolupodieľa8
560šesťdesiatkrát8
561príroden8
562prión8
563prevdepodobne8
564prepadákom8
565poho8
566pécečko8
567päťmiliónový8
568päťdesiatšesť8
569päťdesiatdva8
570pádem8
571osemnásťnásobný8
572osemdesiatjeden8
573obidvoje8
574nezhodný8
575nepriepustný8
576najazdeno8
577mobilkom8
578millióny8
579medzinároden8
580každoden8
581jsty8
582interpol8
583harda8
584formálno8
585dvestošesťdesiat8
586dvanásťnásobne8
587devätnásťpercentný8
588autododávateľa8
589aero8
590výpredajný7
591vácha7
592tristotridsať7
593tristopäťdesať7
594tristodvadsať7
595tridsaťpercentný7
596tísíc7
597šestnástykrát7
598šesťnásť7
599šesťdesiatšesť7
600sedmoro7
601sedemdesiatšesť7
602rýchlocesty7
603prica7
604predvstupový7
605predĺžený7
606polkrát7
607percet7
608päťstupňový7
609päťstopäťdesiat7
610päťnásť7
611osemnástykrát7
612osemdesiatkrát7
613oligopol7
614obchodne7
615nosť7
616nerezidenet7
617nepodnikateľa7
618nekonfliktný7
619nedôvodný7
620megabajet7
621konku7
622komunitný7
623jsmy7
624islamiset7
625ilustračka7
626dvestopäťdesiattisíc7
627dvadsiatykrát7
628división7
629christo7
630benchmarkom7
631báden7
632zlúčený6
633zbornej6
634zaťaženosť6
635winnenden6
636wiesbaden6
637webstránku6
638tisícšesťsto6
639terrawatthodina6
640takový6
641svý6
642švikruha6
643štyridsatina6
644štvormiliónty6
645stotridsaťpäť6
646sti6
647spadnutí6
648šiiet6
649šestnástina6
650sedemnásťnásobný6
651sedemdesiattri6
652santy6
653realitka6
654protikrízový6
655polmiliardový6
656petri6
657paťtisíc6
658patrica6
659osemnástina6
660osemdesiattri6
661osemdesiatštyri6
662odpracovano6
663nekompletný6
664nejednoznačnosť6
665nakopol6
666minivany6
667mililión6
668mikroregióny6
669linden6
670kvadrilión6
671kozmopolitný6
672jednorázový6
673jednocestný6
674jaký6
675iphony6
676ikskrát6
677iden6
678hidden6
679hdmy6
680globa6
681eventy6
682esto6
683dvestopäťdesať6
684dvadsaťdvatisíc6
685dvaapol6
686dielnej6
687devätnásťtisíc6
688desaťtisíckrát6
689deportovaen6
690cej6
691bhuttový6
692zľavový5
693zaangažovanosť5
694vynútiteľnosť5
695výnosovosť5
696vlastneen5
697více5
698veľkoobjemový5
699veľkobanka5
700tristoosem5
701tridsaťnásobný5
702tlustý5
703terabajet5
704súden5
705stotisíckrát5
706stoštyridsaťtisíc5
707stošestnásť5
708stošesťdesať5
709stosedemdesať5
710storaký5
711stopätnásť5
712stodvanásť5
713smolenica5
714skadden5
715šimurda5
716šimkovc5
717šiesť5
718šesťdesiatjeden5
719šesťdesiatdva5
720sedemdesiatina5
721šanón5
722rtý5
723rozpracovano5
724rozdrobenosť5
725rollový5
726repelenty5
727referendový5
728ratingovka5
729raritný5
730punkový5
731príjemký5
732prezentý5
733predkrízový5
734poobedný5
735pokračujúcy5
736podva5
737pochový5
738pesto5
739pättisíc5
740pätnásťpercentný5
741päťminútový5
742osemdesiatosem5
743offlina5
744niekoľkrát5
745neuznášaniaschopnosť5
746neúčelnosť5
747nesystémový5
748nesolventnosť5
749nedôsledný5
750nasledovaniahodný5
751narodeninový5
752moho5
753množsto5
754miliony5
755midem5
756madden5
757korunáčka5
758knightový5
759jiný5
760jedenapolnásobne5
761jako5
762investo5
763ina5
764iac5
765hroziacej5
766hnonlina5
767hira5
768exposervica5
769ernesto5
770eden5
771dvetisícdvesto5
772dvestosedemdesiat5
773dvadsaťpäťkrát5
774distribučku5
775developeri5
776dévedéčka5
777deväťnásť5
778žiadný4
779zadovký4
780zadĺženosť4
781začiat4
782vetešku4
783uplatniteľnosť4
784unica4
785udržiavateľa4
786týden4
787tvnovina4
788tsíc4
789trojako4
790triumfa4
791trištvrtina4
792trinásťpercentný4
793trinástina4
794tridsaťpäťtisíc4
795triapolnásobne4
796taylorový4
797subregión4
798štyristokrát4
799štyridsaťpercentný4
800štyridsaťnásobný4
801štvrťmilión4
802štvorkolka4
803štvorhviezdičkový4
804štrnásťnásobne4
805stopercentý4
806stoosemnásť4
807stomiliónty4
808stojedenásť4
809stojeden4
810stodva4
811stodeväťdesiat4
812štatutári4
813statín4
814spolustraníci4
815smy4
816šíiet4
817signifikantný4
818ševčíkový4
819setri4
820šesťzápasový4
821šesťstopäťdesiat4
822šestotisíc4
823sedemdesiatštyrikrát4
824sedemdesiatštyri4
825sedemdesiatpercentný4
826sedemdesiatdeväť4
827sebaobraz4
828rozmnoženina4
829reumatoidný4
830protikandidáet4
831protiargumenty4
832proruský4
833preziden4
834prepojenosť4
835predvolebne4
836predvlaňajška4
837poznatkový4
838povedný4
839posunutí4
840poro4
841poprvý4
842poistníkom4
843podri4
844podpisovateľa4
845plavucha4
846percenntý4
847pécečka4
848päťstošesťdesiat4
849päťadvadsať4
850parlamentý4
851pardubický4
852osemnásťnásobne4
853osemdesiatšesť4
854osemdesiatpäťtisíc4
855osemdesiatdva4
856noho4
857niekoľkosto4
858niekoľkohodinový4
859nezhubný4
860nezaujímavý4
861nevyváženosť4
862neveľa4
863neslobodný4
864nerovnica4
865nepodnikateľský4
866nefunkčnosť4
867nedisciplinovanosť4
868nedaňový4
869navica4
870najnavštevovanejší4
871nadvakrát4
872multimiliardový4
873monopost4
874mnohopočetný4
875mischa4
876mimoburzový4
877millión4
878miliardtý4
879miliardtina4
880mechatronický4
881marlboro4
882makrofundamenty4
883liška4
884likviditný4
885liarda4
886koro4
887komiksový4
888jedenásťpercentný4
889jedenásťnásobne4
890janica4
891iuventy4
892investíci4
893hayden4
894galón4
895flexipôžičku4
896eurobanku4
897eupol4
898eľa4
899dvojstý4
900dvetisíckrát4
901dvetisícdruhý4
902dvestopäť4
903dvestoosemdesiat4
904dvestokrát4
905dvestodesať4
906duopol4
907doklepol4
908dlhodoba4
909dimitri4
910deväťdesiatjeden4
911danty4
912čunka4
913čchý4
914boba4
915benchmarkový4
916anty4
917ambienty4
918znôška3
919znárodnenej3
920zložiteľa3
921zápasový3
922základem3
923zaistiteľa3
924zahŕňaen3
925žádný3
926wimbledonský3
927webgloba3
928waet3
929využívateľa3
930vyrážačký3
931vyhrát3
932vyhľadávaný3
933vomáčka3
934voica3
935viceguvernéri3
936veštica3
937vdýchnutí3
938väzobnosť3
939vateľa3
940unibanka3
941umytí3
942tyri3
943trošička3
944trojtisíci3
945trojsetový3
946trojkilometrový3
947trojhviezdičkový3
948trojhodinový3
949trojgólový3
950tristokrát3
951trinásťnásobne3
952tretikrát3
953trebný3
954tný3
955terča3
956šytri3
957supporet3
958supervolebný3
959štyristoštyridsať3
960štyridsaťpäťtisíc3
961štvormiliardový3
962štvorbodový3
963štvoraký3
964štrtý3
965strategickosť3
966stotridsiatký3
967stotri3
968stopiaty3
969stoosemdesiaty3
970stomiliónový3
971stojný3
972stodvadsaťpäť3
973stodeväť3
974stodesaťtisíc3
975statisto3
976šrotovný3
977športovosť3
978sobne3
979slovakofarmy3
980škodovosť3
981sismy3
982sinica3
983singlistka3
984siac3
985šestoro3
986šesto3
987šesťdesiatpercentný3
988šesťdesiatina3
989šesťdesiatdeväť3
990sedemstopäťdesiat3
991sedemdesiatsedem3
992sedemdesiatpäťtisíc3
993rozšírenosť3
994rozkolísanosť3
995rozbitnosť3
996rozbehnuto3
997roamingový3
998rizikovejší3
999rezidenet3
1000responden3