Top 1000 korpusu blf-2.0

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. blf-2-0

Celý frekvenčný zoznam z korpusu blf-2-0

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. blf-2-0