Frekvencie bigramov slov v korpuse legal-1.1

 118697 slovenskej   republiky
 57921 v    znení
 44939 podľa  odseku
 43931 národnej    rady
 39935 odseku 1
 35713 na   základe
 34178 ak   sa
 34156 a    o
 34043 nie   je
 30898 znení  neskorších
 30675 neskorších   predpisov
 29991 1    písm
 28403 of   the
 27873 ak   je
 27680 rady  slovenskej
 27538 tohto  zákona
 26834 v    súlade
 26722 ďalej  len
 26333 ide   o
 25655 uvedené v
 24600 ktoré  sa
 24422 sa   na
 24026 a    v
 22839 je   povinný
 22653 súlade s
 22375 v    odseku
 22031 a    na
 21192 na   území
 20884 uvedených    v
 20758 socialistickej republiky
 20611 ako   aj
 20463 na   účely
 20183 v    prípade
 20037 zmluvnej    strany
 19440 v    prílohe
 19127 ak   ide
 18954 podľa  osobitného
 18413 ktoré  sú
 18229 a    to
 17999 odo   dňa
 17779 znení  zákona
 17751 zákona národnej
 17441 alebo  v
 17357 ktorým sa
 16869 o    zmene
 16699 podľa  tohto
 16211 1    a
 16206 v    ktorom
 16131 republiky    a
 15679 alebo  na
 15643 2    písm
 15484 musí  byť
 15161 slovenskej   národnej
 14560 osobitného   predpisu
 14451 nadobúda    účinnosť
 14246 a    doplnení
 13744 odseku 2
 13735 sa   mení
 13705 zmene  a
 13266 nie   sú
 13173 v    rámci
 13013 zmluvných    strán
 12932 nahrádzajú   slovami
 12870 československej socialistickej
 12598 sa   v
 12551 sa   slová
 12356 a    ich
 12294 sa   za
 12261 zmluvné strany
 12245 aby   sa
 12172 v    oblasti
 12164 alebo  ak
 11768 niektorých   zákonov
 11659 1    sa
 11642 doplnení    niektorých
 11629 s    výnimkou
 11593 v    tomto
 11418 ktorý  je
 11316 účinnosť    1
 11300 štátnej správy
 11283 a    ak
 11138 1991  zb
 10807 a    dopĺňa
 10800 v    rozsahu
 10682 vlády  slovenskej
 10554 mení  a
 10528 tejto  dohody
 10473 1992  zb
 10356 musia  byť
 10337 pod   čiarou
 10232 2    a
  9994 nárok  na
  9985 a    iných
  9901 druhej zmluvnej
  9865 čiarou k
  9791 tento  zákon
  9727 vo   výške
  9435 je   v
  9398 a    2
  9355 000   sk
  9300 1990  zb
  9198 v    čase
  9073 na   výkon
  8986 po   dohode
  8953 2    sa
  8922 to   the
  8913 o    tom
  8880 ktorou sa
  8831 2    ods
  8675 údaje  o
  8632 od   1
  8547 ktorých sa
  8517 v    článku
  8431 v    súvislosti
  8409 ktorá  je
  8312 zahraničných  vecí
  8265 a    iné
  8157 žiadosť o
  8155 na   ochranu
  8133 súvislosti   s
  8023 a    jeho
  7983 uvedený v
  7983 môže  byť
  7972 na   to
  7949 do   31
  7915 ktorý  sa
  7819 životného    prostredia
  7803 týkajúce    sa
  7717 zmluvná strana
  7714 členského    štátu
  7691 ktorý  znie
  7636 v    ktorých
  7618 k    odkazu
  7568 odseku 3
  7564 žiadosti    o
  7511 podľa  článku
  7473 alebo  jeho
  7470 shall  be
  7463 ak   sú
  7451 nariadenie   vlády
  7448 aj   na
  7434 na   ich
  7433 právnych    predpisov
  7402 sa   musí
  7385 je   to
  7364 fyzická osoba
  7347 slovenskej   socialistickej
  7327 vyhláška    ministerstva
  7320 je   povinná
  7307 a    s
  7301 dohode s
  7236 na   jeho
  7168 3    a
  7164 sa   vzťahuje
  7160 národného    výboru
  7141 3    ods
  7124 sa   vypúšťa
  7122 najneskôr    do
  7105 podľa  osobitných
  7091 osobitných   predpisov
  7071 až   do
  7057 sa   môže
  7033 do   30
  7029 in   the
  7006 na   zabezpečenie
  6947 tohto  dohovoru
  6939 2    zákona
  6936 národný výbor
  6828 zákon  národnej
  6743 ak   nie
  6670 práce  a
  6664 na   konci
  6601 v    lehote
  6599 zákona slovenskej
  6595 podrobnosti   o
  6540 sa   dopĺňa
  6500 sa   vykonáva
  6484 zmluvy o
  6471 opatrenia    na
  6443 3    sa
  6412 3    písm
  6382 poznámka    pod
  6369 1    až
  6368 tohto  článku
  6368 na   návrh
  6351 a    3
  6335 podľa  odsekov
  6330 zákonov v
  6328 území  slovenskej
  6316 právnická    osoba
  6302 na   ktoré
  6299 4    ods
  6291 zmluvného    štátu
  6256 6    ods
  6185 a    pri
  6168 ktorá  sa
  6149 ministerstva  financií
  6148 a    za
  6126 štátneho    rozpočtu
  6120 5    ods
  6067 že   sa
  6059 európskych   spoločenstiev
  6053 potrebné    na
  6048 ak   to
  6040 návrh  na
  6033 v    slovenskej
  5980 sociálnych   vecí
  5977 republiky    z
  5968 v    prípadoch
  5964 alebo  z
  5945 pri   výkone
  5942 federálneho   ministerstva
  5911 na   vykonávanie
  5865 a    slovenskej
  5861 požiadavky   na
  5851 sa   považuje
  5851 na   žiadosť
  5837 týmto  zákonom
  5834 7    ods
  5762 dní   od
  5749 odsekov 1
  5721 o    ochrane
  5714 ktorom sa
  5696 vo   veciach
  5683 financií    slovenskej
  5681 na   trh
  5650 30   dní
  5579 určené na
  5554 1    zákona
  5528 nariadenia   vlády
  5507 dní   odo
  5477 sa   môžu
  5466 na   tomto
  5439 slovenskej   republike
  5411 táto  vyhláška
  5409 právo  na
  5409 po   uplynutí
  5371 rozhodnutie   o
  5361 z    dôvodu
  5338 ktorej sa
  5315 vecí  slovenskej
  5283 by   the
  5264 sa   musia
  5261 v    ktorej
  5249 za   podmienok
  5241 dopĺňa takto
  5174 neustanovuje  inak
  5161 v    tejto
  5160 tejto  vyhlášky
  5156 európskej    únie
  5145 sú   povinné
  5129 sa   má
  5128 účely  tohto
  5127 sa   vzťahujú
  5119 štátnej služby
  5086 a    pod
  5073 odbornej    spôsobilosti
  5064 informácie   o
  5027 a    zákona
  5026 považuje    za
  5010 vo   vzťahu
  4997 je   oprávnený
  4983 sú   v
  4966 účinnosti    tohto
  4965 rozhodnutia   o
  4965 a    z
  4944 odsek  1
  4929 v    dôsledku
  4908 tohto  nariadenia
  4890 sa   vypúšťajú
  4862 ktoré  majú
  4856 viac  ako
  4843 8    ods
  4825 členských    štátov
  4824 slovenskej   federatívnej
  4805 národných    výborov
  4803 keď   sa
  4794 českej a
  4780 federatívnej  republiky
  4776 tomto  zákone
  4771 republiky    v
  4762 sa   rozumie
  4756 republiky    podľa
  4755 odsek  2
  4747 môžu  byť
  4745 v    priebehu
  4741 sú   povinní
  4736 alebo  b
  4733 a    4
  4686 sú   uvedené
  4685 príslušný    orgán
  4656 v    konaní
  4656 a    jej
  4645 práva  a
  4618 9    ods
  4614 z    hľadiska
  4612 sa   ustanovujú
  4612 alebo  o
  4609 3    zákona
  4607 4    sa
  4595 národná rada
  4586 na   vykonanie
  4582 vzťahu k
  4580 vkladajú    slová
  4575 republiky    sa
  4569 so   súhlasom
  4558 s    cieľom
  4553 a    podľa
  4542 len   na
  4539 zdravotníctva  slovenskej
  4533 pokiaľ ide
  4526 vzhľadom    na
  4512 sociálneho   zabezpečenia
  4465 účinnosť    dňom
  4465 a    b
  4446 zmluvnom    štáte
  4430 národné výbory
  4426 4    a
  4405 aj   v
  4402 zákon  slovenskej
  4394 nároku na
  4393 do   15
  4392 meno  a
  4383 ktoré  nie
  4382 for   the
  4362 odseku 4
  4358 po   skončení
  4344 ktoré  je
  4310 ako   je
  4309 ktoré  boli
  4308 z    povolania
  4306 právnickej   osoby
  4304 sa   vkladá
  4295 na   jej
  4289 11   ods
  4276 povolenie    na
  4274 uvedeného    v
  4273 ktoré  by
  4239 spojené s
  4237 ku   dňu
  4236 alebo  iné
  4231 pri   práci
  4202 do   troch
  4192 spolu  s
  4190 tejto  zmluvy
  4176 zo   zmluvných
  4170 alebo  sa
  4167 trestný čin
  4165 vyhláška    nadobúda
  4163 týkajúcich   sa
  4144 alebo  ich
  4127 sa   nevzťahuje
  4126 povolenia    na
  4119 uvedeným    v
  4118 súlade so
  4082 a    sociálnych
  4074 a    pre
  4068 cenných papierov
  4058 v    roku
  4056 právnymi    predpismi
  4034 tento  dohovor
  4033 medzi  vládou
  4005 bez   ohľadu
  3989 do   výšky
  3988 na   náhradu
  3984 národná banka
  3984 ktorá  má
  3980 1    ods
  3976 ohľadu na
  3974 len   v
  3972 nesmie byť
  3970 na   úseku
  3960 členské štáty
  3947 republikou   a
  3944 na   úhradu
  3938 banka  slovenska
  3934 uvedenej    v
  3919 zákon  nadobúda
  3919 je   potrebné
  3917 fyzickej    osoby
  3917 bezpečnosti   a
  3906 sa   budú
  3901 má   právo
  3898 odňatia slobody
  3894 podmienky    na
  3864 alebo  s
  3864 ak   a
  3860 nadpisu znie
  3860 a    ktoré
  3855 ak   tento
  3846 12   ods
  3830 spojených    národov
  3826 vypúšťajú    slová
  3824 ministerstvo  financií
  3817 zákona sa
  3805 z    nich
  3794 of   this
  3790 zahraničného  obchodu
  3787 pred  1
  3785 o    štátnej
  3782 toto  nariadenie
  3768 na   výrobu
  3764 prijímajúceho  štátu
  3757 10   ods
  3755 eú   l
  3741 identifikačné  číslo
  3741 a    vládou
  3740 sa   označujú
  3733 zdravotnej   starostlivosti
  3722 v    zahraničí
  3708 odňatím slobody
  3703 v    rozpore
  3703 kalendárneho  roka
  3668 osobitným    predpisom
  3667 alebo  iných
  3664 musí  obsahovať
  3663 je   možné
  3654 na   poskytovanie
  3644 konanie o
  3642 zo   dňa
  3642 sa   o
  3635 sa   bude
  3624 podľa  predpisov
  3622 oznámenie    ministerstva
  3618 zreteľom    na
  3615 podľa  doterajších
  3609 zákon  neustanovuje
  3597 ktorého sa
  3586 15   dní
  3582 správca dane
  3572 alebo  jej
  3565 vo   všetkých
  3562 v    príslušnom
  3561 vrátane nadpisu
  3544 národnej    banky
  3540 dňom  vyhlásenia
  3531 podľa  tejto
  3529 pre   ktoré
  3529 o    vydanie
  3529 cennými papiermi
  3523 ktorý  bol
  3519 banky  slovenska
  3518 pokiaľ sa
  3503 na   plnenie
  3495 štatistického  zisťovania
  3494 nevzťahuje   na
  3491 so   zreteľom
  3485 označujú    ako
  3476 trvalého    pobytu
  3465 colný  úrad
  3452 na   požiadanie
  3448 doterajších   predpisov
  3439 dane  z
  3436 v    odbore
  3423 1988  zb
  3423 táto  dohoda
  3415 with  the
  3415 päť   rokov
  3411 v    záujme
  3410 odsek  3
  3410 a    spôsob
  3409 na   územie
  3408 podľa  prílohy
  3405 je   uvedený
  3399 na   prepravu
  3393 pri   vykonávaní
  3387 sa   pri
  3386 alebo  pri
  3367 of   a
  3366 5    sa
  3365 trvalý pobyt
  3361 ministerstva  zdravotníctva
  3357 sa   poskytuje
  3355 príslušné    orgány
  3354 za   slová
  3345 návrhu na
  3338 5    a
  3337 republiky    ministerstvo
  3337 federálne    ministerstvo
  3329 rada  slovenskej
  3329 kde   sa
  3327 a    povinnosti
  3326 ak   má
  3315 do   jedného
  3314 1964  zb
  3313 a    5
  3310 by   sa
  3309 bez   zbytočného
  3297 4    písm
  3291 členskom    štáte
  3288 13   ods
  3288 z    dôvodov
  3286 s    cennými
  3285 jednej zmluvnej
  3277 s    uvedením
  3274 vecí  a
  3266 vnútra slovenskej
  3264 podľa  ustanovení
  3255 s    ministerstvom
  3250 na   ktorých
  3246 this  convention
  3244 o    ich
  3241 zariadenia   na
  3239 najmä  a
  3235 ustanovené   v
  3231 ak   bol
  3228 predpisov    o
  3228 ministerstva  vnútra
  3223 predpisov    a
  3218 členský štát
  3217 v    odsekoch
  3211 zbytočného   odkladu
  3209 nadobudne    platnosť
  3208 v    týchto
  3206 vysokej školy
  3206 a    po
  3204 náklady na
  3202 na   tento
  3201 v    čiastke
  3200 na   ktorý
  3199 z    týchto
  3198 po   dobu
  3198 označuje    ako
  3197 on   the
  3195 sa   označuje
  3186 európskeho   parlamentu
  3185 v    mene
  3185 a    c
  3183 do   zoznamu
  3178 mimoriadne   vydanie
  3173 zdravia pri
  3171 správcovskej  spoločnosti
  3162 v    bode
  3155 dní   po
  3151 tri   roky
  3150 zákona o
  3150 vysielajúceho  štátu
  3150 vláda  slovenskej
  3142 je   na
  3140 s    tým
  3140 starostlivosti o
  3132 ktoré  znejú
  3129 sa   podľa
  3129 predseda    senátu
  3129 ak   v
  3127 v    tom
  3123 s    ním
  3123 obchodné    meno
  3121 osoba  alebo
  3085 mesiacov    od
  3080 právnických   osôb
  3075 organizácie   spojených
  3073 v    časti
  3072 o    jeho
  3065 predpisy    o
  3065 môže  sa
  3064 za   predpokladu
  3064 jeden  rok
  3059 alebo  iného
  3057 proti  rozhodnutiu
  3052 ktorý  má
  3050 pracovného   pomeru
  3050 osoby  alebo
  3048 právne predpisy
  3044 the   european
  3043 1    000
  3032 pri   ktorých
  3025 strany budú
  3024 až   po
  3022 v    bratislave
  3020 ministerstvo  zdravotníctva
  3008 za   slovo
  2999 právnické    osoby
  2999 ktoré  môžu
  2995 záverečné    ustanovenia
  2985 požiarnej    ochrany
  2985 motorových   vozidiel
  2984 o    udelenie
  2983 správy a
  2981 každá  zmluvná
  2974 doklad o
  2972 4    zákona
  2965 fyzických    osôb
  2963 do   úvahy
  2958 na   ktorú
  2957 v    deň
  2955 sa   tieto
  2953 podľa  zákona
  2952 osvedčenie   o
  2945 dohody o
  2944 v    druhom
  2943 14   ods
  2940 s    nimi
  2934 príspevok    na
  2933 policajného   zboru
  2932 šesť  mesiacov
  2931 zákona a
  2927 odseku 5
  2918 na   iné
  2914 v    jednom
  2914 príslušným   orgánom
  2910 činnosti    a
  2904 od   dane
  2901 musí  sa
  2900 so   sídlom
  2897 rozpore s
  2893 slovenská    republika
  2887 ozbrojených   síl
  2886 tieto  slová
  2880 sa   do
  2874 ktorej je
  2873 alebo  do
  2864 a    ostatných
  2860 a    rady
  2857 mesiacov    odo
  2854 a    je
  2852 1    tohto
  2827 and   the
  2826 podľa  písmena
  2823 republiky    o
  2816 len   vtedy
  2812 accordance   with
  2811 in   accordance
  2809 2    až
  2808 v    inom
  2795 vo   veci
  2787 má   byť
  2782 ktoré  znie
  2777 za   účelom
  2775 sa   uzniesla
  2774 právne úkony
  2772 súvisiace    s
  2771 uzniesla    na
  2771 parlamentu   a
  2770 sa   použijú
  2770 lehota na
  2767 z    príjmov
  2765 jedného roka
  2764 the   international
  2763 sa   považujú
  2763 es   z
  2760 000   kčs
  2759 v    období
  2748 uvedená v
  2745 služobného   pomeru
  2743 zariadení    a
  2741 15   ods
  2738 za   škodu
  2735 kalendárny   rok
  2735 ak   by
  2733 dopĺňa zákon
  2731 s    týmto
  2727 ministerstva  zahraničných
  2726 musí  mať
  2725 pri   plnení
  2722 dohoda medzi
  2721 v    prahe
  2721 správnom    konaní
  2720 a    ochrany
  2712 ustanovenia   tohto
  2708 pôdohospodárstva    slovenskej
  2704 a    zariadení
  2700 v    zmluve
  2699 v    zmysle
  2695 o    to
  2692 v    jeho
  2692 určených    na
  2691 až   3
  2689 osôb  a
  2686 ustanovenia   o
  2675 o    sociálnom
  2674 na   účel
  2673 ochrany zdravia
  2672 znení  vyhlášky
  2667 ktorých je
  2666 štatistické   zisťovanie
  2666 slobody na
  2664 len   ak
  2662 tri   mesiace
  2662 lehoty na
  2659 práv  a
  2655 ktorí  sú
  2650 služby v
  2647 v    mieste
  2642 fyzické osoby
  2641 troch  mesiacov
  2640 zariadenia   a
  2638 nadobudol    účinnosť
  2637 sa   však
  2620 v    prospech
  2612 zákon  o
  2610 16   ods
  2596 ministerstvo  zahraničných
  2590 osoby  a
  2588 štátu  alebo
  2588 osobitný    predpis
  2584 a    rodiny
  2581 do   konca
  2577 sa   určí
  2572 poznámky    pod
  2570 to   v
  2567 a    techniky
  2565 s    prihliadnutím
  2562 spôsobilosti  na
  2561 k    žiadosti
  2560 právny predpis
  2557 vysokoškolské  vzdelanie
  2551 o    zamestnanie
  2550 6    sa
  2549 článok 2
  2543 štátnej službe
  2537 ministerstva  práce
  2536 podmienok    ustanovených
  2533 o    podmienkach
  2533 alebo  c
  2531 štatistických  údajov
  2529 právnym predpisom
  2528 iného  členského
  2525 za   vládu
  2525 ktorý  vykonáva
  2522 es   l
  2522 došlo  k
  2520 ktorom je
  2519 dopĺňa odsekom
  2519 článok 1
  2517 ako   sú
  2516 štátu  a
  2510 troch  rokov
  2508 konzulárneho  úradu
  2507 v    takom
  2505 na   ministerstve
  2504 životné prostredie
  2503 podľa  potreby
  2496 prihliadnutím  na
  2492 až   4
  2491 občianskeho   zákonníka
  2487 1    znie
  2481 vyplývajúce   z
  2480 vzťahuje    na
  2480 rokov  od
  2479 o    štátnom
  2475 a    slová
  2469 najmä  na
  2466 smernica    rady
  2464 s    ustanoveniami
  2463 18   ods
  2462 sa   majú
  2456 dva   roky
  2455 a    priezvisko
  2447 vyššieho    stupňa
  2444 aj   pre
  2441 17   ods
  2440 sociálnom    zabezpečení
  2437 vkladá nový
  2433 na   použitie
  2432 článok 3
  2431 obsahuje    a
  2431 napríklad    zákon
  2430 a    ostatné
  2427 o    správnom
  2426 z    ktorých
  2426 sú   určené
  2423 byť   v
  2421 rozhodne    o
  2419 považujú    za
  2414 000   000
  2413 sa   použije
  2411 verejnej    správy
  2407 dohode so
  2406 šiestich    mesiacov
  2403 za   každý
  2397 a    miesto
  2396 ustanovenie   odseku
  2395 zdravotným   postihnutím
  2392 sociálnych   služieb
  2392 motorového   vozidla
  2391 v    pracovnom
  2390 vyhláška    federálneho
  2389 dani  z
  2387 ochranu rastlín
  2386 sa   slovo
  2383 sa   vykoná
  2378 požiadavkách  na
  2377 a    k
  2376 19   ods
  2376 pred  uplynutím
  2373 a    d
  2369 european    patent
  2357 na   mieste
  2355 zmluvných    štátov
  2353 sa   s
  2353 náhradu škody
  2350 6    a
  2350 vedy  a
  2344 ministerstvo  vnútra
  2343 osvedčenia   o
  2342 zmluvu o
  2341 na   právne
  2341 fyzickej    osobe
  2338 alebo  inej
  2326 toho  istého
  2324 alebo  za
  2321 vyhlášky    ministerstva
  2320 20   ods
  2319 k    tomuto
  2318 článok 4
  2318 a    6
  2316 kalendárnom   roku
  2313 zbierke zákonov
  2311 nákladov    na
  2310 1967  zb
  2310 československej republiky
  2302 v    prvom
  2300 a    vo
  2300 alebo  iný
  2299 na   odstránenie
  2299 českej republiky
  2298 z    iných
  2298 českej socialistickej
  2296 v    určenej
  2292 2    znie
  2292 zmluvný štát
  2290 príslušného   orgánu
  2290 na   konanie
  2285 v    zbierke
  2283 výkonu trestu
  2283 trestu odňatia
  2282 služby a
  2282 nemocenského  poistenia
  2282 národného    hospodárstva
  2280 vplyv  na
  2277 na   určenie
  2275 ústavného    súdu
  2272 vláda  československej
  2270 správu o
  2267 zodpovedá    za
  2265 súvisiacich   s
  2262 5    000
  2260 príspevku    na
  2258 referred    to
  2257 pozemných    komunikáciách
  2257 k    dispozícii
  2256 alebo  k
  2253 k    vyhláške
  2250 vládou československej
  2246 z    tohto
  2245 osobitného   zákona
  2245 majetku v
  2245 do   obehu
  2243 rodiny slovenskej
  2242 pri   ktorej
  2240 nejde  o
  2240 k    odkazom
  2239 o    ktorých
  2237 až   na
  2236 do   registra
  2235 sa   vykonávajú
  2234 1968  zb
  2226 republiky    na
  2224 štátu  druhej
  2224 sa   nevzťahujú
  2223 podmienky    pre
  2219 alebo  pre
  2218 strany sa
  2214 trestného    činu
  2213 republiky    alebo
  2213 oboch  zmluvných
  2209 článok 5
  2207 jeho  spracovanie
  2203 fyzickú osobu
  2200 1    alebo
  2200 odsek  4
  2198 určenej lehote
  2195 to   be
  2194 vete  sa
  2194 s    článkom
  2193 tej   istej
  2192 tento  účel
  2191 do   1
  2188 zmluvnými    stranami
  2188 v    zozname
  2188 a    ďalšie
  2186 za   odsek
  2184 rozhoduje    o
  2183 spojených    s
  2176 orgánov štátnej
  2169 nadobudnutia  účinnosti
  2167 z    iného
  2167 s    príslušnými
  2166 1976  zb
  2165 zákon  z
  2164 k    nariadeniu
  2163 federálneho   zhromaždenia
  2163 aj   vtedy
  2162 a    odvoláva
  2160 5    písm
  2158 všeobecne    záväzný
  2158 to   neplatí
  2154 contracting   party
  2154 a    podmienky
  2151 členským    štátom
  2149 do   prevádzky
  2148 v    ňom
  2148 ktorú  sa
  2145 v    rozhodnutí
  2145 až   5
  2144 ustanovených  v
  2144 po   tom
  2143 sa   ustanovuje
  2141 o    odbornej
  2141 jedného zmluvného
  2140 území  druhej
  2140 na   dobu
  2138 záväzný právny
  2135 v    cudzine
  2131 zmluvnou    stranou
  2131 v    spolupráci
  2131 ustanovenia   odsekov
  2130 5    zákona
  2126 smernice    rady
  2124 v    osobitnom
  2119 ústredné    orgány
  2119 sa   postupuje
  2119 ktorý  vydá
  2114 v    obvode
  2114 na   a
  2113 medzi  československou
  2111 nariadeniu   vlády
  2109 ktorými sa
  2108 to   potrebné
  2107 may   be
  2099 dohovoru    o
  2099 alebo  iným
  2092 potvrdenie   o
  2092 na   ktorom
  2089 štátu  v
  2088 názov  a
  2083 článok 6
  2082 aj   keď
  2079 spôsobilosť   na
  2078 všeobecne    záväzným
  2077 ako   odseky
  2076 doterajšie   odseky
  2074 3    až
  2073 tohto  štátu
  2070 sú   splnené
  2069 s    výkonom
  2068 na   ktorej
  2068 časti  a
  2067 činnosti    v
  2063 ktorým je
  2060 právnickej   osobe
  2060 ak   bola
  2057 dohody sa
  2054 môže  v
  2052 zákonníka    práce
  2050 sa   týkajú
  2050 práce  v
  2048 sa   vydáva
  2047 21   ods
  2047 ktorý  nie
  2046 na   daň
  2045 z    toho
  2044 uvedenými    v
  2039 rozsahu a
  2039 obchodného   registra
  2038 na   jeden
  2036 výkaz  o
  2036 hospodárstva  slovenskej
  2035 pripájajú    tieto
  2030 trestnom    konaní
  2029 o    úprave
  2024 ehs   z
  2020 majetku štátu
  2020 doplnení    zákona
  2016 výrobkov    a
  2016 a    zariadenia
  2015 socialistickej republike
  2014 sa   primerane
  2013 slovenskou   republikou
  2008 o    zrušení
  2007 the   parties
  2004 zrušuje sa
  2003 v    jednotlivých
  2002 tohto  protokolu
  2002 pracovných   dní
  1999 10   000
  1998 vysokých    škôl
  1998 po   prerokovaní
  1997 22   ods
  1996 že   je
  1996 ústrednými   orgánmi
  1995 odseku 6
  1995 členskými    štátmi
  1994 alebo  podľa
  1991 o    poskytovaní
  1990 that  the
  1986 na   vydanie
  1985 ako   odsek
  1983 the   convention