Frekvencie trigramov slov v korpuse legal-1.1

 30870 v    znení  neskorších
 30566 znení  neskorších   predpisov
 27634 rady  slovenskej   republiky
 27579 národnej    rady  slovenskej
 22640 podľa  odseku 1
 22603 v    súlade s
 18866 ak   ide   o
 17747 zákona národnej    rady
 17746 v    znení  zákona
 14949 a    o    zmene
 14833 slovenskej   národnej    rady
 13563 zmene  a    doplnení
 13557 o    zmene  a
 13377 podľa  osobitného   predpisu
 12837 v    odseku 1
 12270 podľa  tohto  zákona
 11690 československej socialistickej republiky
 11388 a    doplnení    niektorých
 11264 doplnení    niektorých   zákonov
 10304 sa   mení  a
 10212 vlády  slovenskej   republiky
 10042 mení  a    dopĺňa
  9860 pod   čiarou k
  8767 druhej zmluvnej    strany
  8753 1    a    2
  8664 slovenskej   republiky    a
  8612 nadobúda    účinnosť    1
  7834 podľa  odseku 2
  7792 odseku 1    písm
  7590 čiarou k    odkazu
  7366 v    súvislosti   s
  6828 zákon  národnej    rady
  6705 slovenskej   socialistickej republiky
  6624 po   dohode s
  6592 zákona slovenskej   národnej
  6371 poznámka    pod   čiarou
  6163 území  slovenskej   republiky
  6162 na   území  slovenskej
  6059 zákonov v    znení
  6031 podľa  osobitných   predpisov
  5587 niektorých   zákonov v
  5506 dní   odo   dňa
  5385 uvedené v    odseku
  5327 uvedených    v    odseku
  5262 ak   nie   je
  5205 nariadenie   vlády  slovenskej
  5190 financií    slovenskej   republiky
  4999 v    slovenskej   republike
  4984 na   účely  tohto
  4983 vecí  slovenskej   republiky
  4913 2    a    3
  4904 ak   je   to
  4888 slovenskej   republiky    z
  4870 socialistickej republiky    a
  4829 ktorým sa   mení
  4764 českej a    slovenskej
  4731 a    slovenskej   federatívnej
  4710 sa   na   konci
  4516 slovenskej   federatívnej  republiky
  4513 podľa  odseku 3
  4500 uvedené v    prílohe
  4495 pokiaľ ide   o
  4441 účinnosti    tohto  zákona
  4414 zahraničných  vecí  slovenskej
  4398 zákon  slovenskej   národnej
  4356 a    dopĺňa takto
  4308 v    ktorom sa
  4211 vo   vzťahu k
  4174 sú   uvedené v
  4157 vyhláška    nadobúda    účinnosť
  4119 slovenskej   republiky    podľa
  4113 v    súlade so
  4110 táto  vyhláška    nadobúda
  3993 v    odseku 2
  3978 zdravotníctva  slovenskej   republiky
  3975 bez   ohľadu na
  3935 národná banka  slovenska
  3909 zákon  nadobúda    účinnosť
  3861 na   tomto  zákone
  3830 nadobúda    účinnosť    dňom
  3827 slovenskej   republiky    v
  3815 zo   zmluvných    strán
  3807 tento  zákon  nadobúda
  3765 odseku 1    sa
  3664 do   30   dní
  3639 účely  tohto  zákona
  3634 republiky    a    vládou
  3620 podľa  odsekov 1
  3559 na   ktoré  sa
  3515 národnej    banky  slovenska
  3494 sa   vypúšťajú    slová
  3472 ktoré  nie   sú
  3463 so   zreteľom    na
  3426 sa   označujú    ako
  3416 zákon  neustanovuje  inak
  3391 3    a    4
  3353 odsekov 1    a
  3346 podľa  doterajších   predpisov
  3314 účinnosť    dňom  vyhlásenia
  3312 rada  slovenskej   republiky
  3304 slovenskej   republiky    sa
  3286 a    sociálnych   vecí
  3285 národná rada  slovenskej
  3281 s    cennými papiermi
  3278 sa   nevzťahuje   na
  3276 slovenskej   republiky    ministerstvo
  3268 jednej zmluvnej    strany
  3230 vrátane nadpisu znie
  3211 bez   zbytočného   odkladu
  3133 sa   považuje    za
  3100 nariadenia   vlády  slovenskej
  3074 organizácie   spojených    národov
  3072 ak   tento  zákon
  3039 ktorým sa   ustanovujú
  2986 vnútra slovenskej   republiky
  2958 práce  a    sociálnych
  2954 každá  zmluvná strana
  2935 ministerstva  financií    slovenskej
  2929 zdravia pri   práci
  2912 je   uvedený v
  2896 tento  zákon  neustanovuje
  2868 znení  zákona národnej
  2866 vláda  slovenskej   republiky
  2855 v    rozpore s
  2845 práva  a    povinnosti
  2839 mesiacov    odo   dňa
  2831 sociálnych   vecí  a
  2811 sa   označuje    ako
  2809 in   accordance   with
  2798 sa   za   slová
  2780 tohto  zákona sa
  2774 odseku 2    písm
  2770 uzniesla    na   tomto
  2767 sa   uzniesla    na
  2751 európskeho   parlamentu   a
  2732 parlamentu   a    rady
  2725 ministerstva  zahraničných  vecí
  2695 pôdohospodárstva    slovenskej   republiky
  2671 podľa  odseku 4
  2668 v    znení  vyhlášky
  2647 zmluvné strany budú
  2640 do   15   dní
  2624 uvedený v    prílohe
  2595 ministerstvo  zahraničných  vecí
  2565 poznámky    pod   čiarou
  2558 nie   je   v
  2548 vecí  a    rodiny
  2538 sa   za   slovo
  2537 sa   na   účely
  2524 iného  členského    štátu
  2519 sa   dopĺňa odsekom
  2503 1    až   3
  2476 s    prihliadnutím  na
  2450 a    dopĺňa zákon
  2416 meno  a    priezvisko
  2392 odňatím slobody na
  2376 ministerstva  zdravotníctva  slovenskej
  2365 republiky    sa   uzniesla
  2351 na   ochranu rastlín
  2331 dohode s    ministerstvom
  2317 uvedený v    odseku
  2261 trestu odňatia slobody
  2260 o    správnom    konaní
  2243 a    rodiny slovenskej
  2239 rodiny slovenskej   republiky
  2230 čiarou k    odkazom
  2224 vyhláška    federálneho   ministerstva
  2190 štátu  druhej zmluvnej
  2166 v    zbierke zákonov
  2154 sa   vzťahuje    na
  2152 v    ktorých sa
  2140 jedného zmluvného    štátu
  2138 4    a    5
  2132 záväzný právny predpis
  2131 všeobecne    záväzný právny
  2122 sa   za   odsek
  2119 nie   je   možné
  2114 dohoda medzi  vládou
  2104 na   právne úkony
  2086 na   tento  účel
  2067 označujú    ako   odseky
  2057 k    nariadeniu   vlády
  2055 po   dohode so
  2045 je   to   potrebné
  2041 ktorý  nie   je
  2037 vládou československej socialistickej
  2034 súlade s    článkom
  2033 v    určenej lehote
  2025 republiky    v    znení
  2013 na   území  druhej
  2010 tohto  zákona a
  2004 o    sociálnom    zabezpečení
  2004 a    to   v
  1997 oznámenie    ministerstva  zahraničných
  1992 odsekov 1    až
  1981 českej socialistickej republiky
  1967 v    prípade potreby
  1963 v    odseku 3
  1956 označuje    ako   odsek
  1951 medzi  vládou československej
  1948 vedy  a    techniky
  1933 na   pozemných    komunikáciách
  1932 súlade s    ustanoveniami
  1930 ktorou sa   mení
  1926 orgánov štátnej správy
  1914 na   konci  pripájajú
  1908 referred    to   in
  1904 podľa  tohto  nariadenia
  1897 druhom zmluvnom    štáte
  1894 v    ktorom je
  1891 území  druhej zmluvnej
  1881 podľa  odseku 5
  1878 za   podmienok    ustanovených
  1868 alebo  fyzická osoba
  1867 všeobecne    záväzným    právnym
  1857 záväzným    právnym predpisom
  1854 bezpečnosti   a    ochrany
  1851 a    ochrany zdravia
  1838 sa   mení  takto
  1835 the   european    patent
  1829 uvedených    v    prílohe
  1826 vládou slovenskej   republiky
  1813 okresný národný výbor
  1808 alebo  ak   sa
  1807 všeobecne    záväzných    právnych
  1798 pripájajú    tieto  slová
  1785 sa   odňatím slobody
  1783 slovenskej   republiky    oznamuje
  1780 hospodárstva  slovenskej   republiky
  1777 s    účinnosťou   od
  1777 právnická    osoba  alebo
  1769 vkladá nový  odsek
  1768 odseku 1    a
  1765 v    spolupráci   s
  1765 v    odsekoch    1
  1764 so   sídlom v
  1757 podľa  osobitného   zákona
  1754 nadobudol    účinnosť    1
  1750 podľa  právnych    predpisov
  1745 v    druhom zmluvnom
  1740 na   náhradu škody
  1738 rokov  odo   dňa
  1738 národnej    banke  slovenska
  1733 v    takom  prípade
  1733 odo   dňa   doručenia
  1731 v    pracovnom    pomere
  1730 o    odbornej    spôsobilosti
  1727 sa   vypúšťa odsek
  1715 v    trestnom    konaní
  1715 druhého zmluvného    štátu
  1712 ministra    zahraničných  vecí
  1697 ochrany zdravia pri
  1694 a    záverečné    ustanovenia
  1693 v    tomto  prípade
  1685 oboch  zmluvných    strán
  1683 uvedené v    článku
  1675 dôchodkovej   správcovskej  spoločnosti
  1669 sa   považujú    za
  1668 na   území  štátu
  1663 neskorších   predpisov    a
  1654 vláda  československej socialistickej
  1650 ministerstva  vnútra slovenskej
  1647 nazrieť na   ministerstve
  1643 životného    prostredia   slovenskej
  1636 úrad  slovenskej   republiky
  1636 republiky    ministerstvo  zahraničných
  1634 zo   štátneho    rozpočtu
  1630 súdu  slovenskej   republiky
  1623 000   000   sk
  1621 prostredia   slovenskej   republiky
  1616 pripája táto  veta
  1614 osoba  alebo  fyzická
  1612 1    tohto  článku
  1609 medzi  vládou slovenskej
  1606 ministerstva  práce  a
  1602 v    konaní o
  1600 a    ak   ide
  1599 1    sa   slová
  1596 nariadenie   nadobúda    účinnosť
  1593 vymenúva    a    odvoláva
  1589 v    odôvodnených  prípadoch
  1587 konci  pripájajú    tieto
  1586 toto  nariadenie   nadobúda
  1585 tohto  zákona je
  1576 do   troch  mesiacov
  1574 s    ohľadom na
  1572 v    znení  nariadenia
  1570 československou socialistickou republikou
  1565 ustanoví    všeobecne    záväzný
  1565 až   do   výšky
  1564 30   dní   od
  1564 nadobudnutia  účinnosti    tohto
  1564 dohode so   zúčastnenými
  1561 a    to   aj
  1556 ustanovenia   odsekov 1
  1550 a    ak   je
  1549 na   konci  pripája
  1545 slovenskej   republiky    na
  1540 v    závislosti   od
  1540 v    tomto  štáte
  1535 na   základe žiadosti
  1529 ministerstvo  financií    slovenskej
  1525 ak   sa   v
  1525 a    doplnení    zákona
  1520 a    v    prípade
  1518 záväzných    právnych    predpisov
  1514 sa   vzťahujú    na
  1512 do   jedného roka
  1509 2    sa   slová
  1503 ktorý  vydá  ministerstvo
  1501 socialistickou republikou   a
  1500 orgán  štátnej správy
  1500 ktoré  sú   v
  1490 the   provisions   of
  1490 spravodlivosti slovenskej   republiky
  1489 v    platnom znení
  1488 ministerstva  pôdohospodárstva    slovenskej
  1486 úradu  slovenskej   republiky
  1484 medzi  československou socialistickou
  1483 orgánu štátnej správy
  1482 majú  rovnakú platnosť
  1481 na   základe rozhodnutia
  1479 zákonov slovenskej   republiky
  1476 tohto  nariadenia   vlády
  1476 a    vodného hospodárstva
  1471 slovenskou   republikou   a
  1471 sa   ustanovujú   podrobnosti
  1471 odseku 1    tohto
  1466 ak   nie   sú
  1462 potresce    sa   odňatím
  1462 ktoré  sa   týkajú
  1455 medzi  slovenskou   republikou
  1446 uvedených    v    článku
  1443 zmenenou    pracovnou    schopnosťou
  1443 so   zmenenou    pracovnou
  1443 pôšt  a    telekomunikácií
  1442 typového    schválenia   es
  1442 ak   nejde  o
  1441 5    a    6
  1439 orgány štátnej správy
  1438 ktoré  sa   majú
  1436 štatistické   zisťovanie   a
  1433 alebo  právnická    osoba
  1432 má   nárok  na
  1431 v    pozastavení   dane
  1429 v    ktorej sa
  1424 1    sa   za
  1417 územie slovenskej   republiky
  1417 federálneho   ministerstva  financií
  1416 in   respect of
  1415 v    kalendárnom   roku
  1414 na   účely  tejto
  1412 do   šiestich    mesiacov
  1407 účinnosťou   od   1
  1404 30   dní   odo
  1395 zbierke zákonov slovenskej
  1393 štatistický   úrad  slovenskej
  1392 ktorý  vrátane nadpisu
  1384 vyhláška    ministra    zahraničných
  1384 odseku 3    písm
  1378 ustanovujú   podrobnosti   o
  1376 ministerstvo  zdravotníctva  slovenskej
  1375 podmienok    uvedených    v
  1374 lehota na   odovzdanie
  1372 ústavného    súdu  slovenskej
  1364 v    ozbrojených   silách
  1364 o    živnostenskom  podnikaní
  1362 vyhláška    ministerstva  financií
  1361 podľa  predpisov    o
  1360 možno  doň   nazrieť
  1360 ako   aj   na
  1349 konci  pripája táto
  1346 ustanovenie   odseku 1
  1343 ak   sa   na
  1341 zmluvné strany sa
  1335 v    členskom    štáte
  1335 a    možno  doň
  1332 v    tomto  druhom
  1326 čin   uvedený v
  1323 na   ktorých sa
  1317 z    pridanej    hodnoty
  1315 školstva    slovenskej   republiky
  1313 a    investičný   rozvoj
  1308 of   the   european
  1307 lesného a    vodného
  1305 po   prerokovaní   s
  1304 slobody až   na
  1299 ktorou sa   vykonáva
  1298 podľa  písmena a
  1297 odňatím slobody až
  1296 na   ktorý  sa
  1289 vestník európskych   spoločenstiev
  1289 úradný vestník európskych
  1289 slovenskej   republiky    zo
  1284 doplnkovej   dôchodkovej   spoločnosti
  1284 a    telekomunikácií slovenskej
  1283 ktorá  nie   je
  1282 sa   páchateľ    potresce
  1278 náklady spojené s
  1276 ktoré  by   mohli
  1274 odseku 1    je
  1271 telekomunikácií slovenskej   republiky
  1265 do   troch  rokov
  1261 z    iného  členského
  1260 sa   nahrádzajú   slovami
  1259 podľa  odseku 6
  1258 slovenskej   republiky    alebo
  1256 na   základe článku
  1252 obchodníka   s    cennými
  1248 rokov  sa   páchateľ
  1247 okresného    národného    výboru
  1245 sa   nevzťahujú   na
  1244 o    technických   požiadavkách
  1243 poľnohospodárstva    a    výživy
  1239 znení  nariadenia   vlády
  1239 uvedeným    v    odseku
  1238 trest  odňatia slobody
  1237 sa   vykonáva    zákon
  1236 premávke    na   pozemných
  1236 nie   sú   dotknuté
  1235 sú   určené na
  1235 krajského    národného    výboru
  1232 územia slovenskej   republiky
  1229 toto  nariadenie   vlády
  1229 sovietskych   socialistických republík
  1228 ktoré  sa   vzťahuje
  1228 a    lehoty na
  1226 prechodné    a    záverečné
  1225 tejto  dohody sa
  1223 na   zaistenie    bezpečnosti
  1223 európskych   spoločenstiev  a
  1222 je   uvedené v
  1220 tomto  druhom štáte
  1219 nárok  na   náhradu
  1216 of   this  convention
  1216 ktoré  sú   uvedené
  1216 ktoré  sa   vzťahujú
  1208 znenia majú  rovnakú
  1199 a    za   podmienok
  1199 a    v    súlade
  1198 uvedenej    v    odseku
  1197 odo   dňa   nadobudnutia
  1194 1    až   4
  1194 vzťahujúce   sa   na
  1193 alebo  na   základe
  1190 a    2    sa
  1180 s    ťažkým zdravotným
  1176 veterinárna   a    potravinová
  1176 dní   od   doručenia
  1174 na   jeden  rok
  1173 s    týmto  zákonom
  1172 the   date  of
  1168 ťažkým zdravotným   postihnutím
  1168 štátnej správy v
  1167 na   základe písomnej
  1166 odsek  2    znie
  1165 odsek  1    znie
  1164 a    pripájajú    sa
  1164 a    potravinová   správa
  1161 2    až   4
  1160 ako   tri   mesiace
  1159 v    osobitnom    predpise
  1159 ustanovenia   tohto  zákona
  1158 alebo  jeho  časti
  1156 do   obchodného   registra
  1155 lehoty na   poskytovanie
  1154 osobitný    kvalifikačný  predpoklad
  1152 periodicita   a    lehoty
  1151 čiarka a    slová
  1149 účel  a    využitie
  1148 alebo  ak   je
  1146 do   jedného mesiaca
  1144 podmienky    uvedené v
  1142 k    žiadosti    o
  1141 ak   o    to
  1140 ak   je   ustanovený
  1139 revolučného   odborového   hnutia
  1139 len   so   súhlasom
  1135 republiky    a    vláda
  1135 a    využitie    výsledkov
  1133 o    zmene  zákona
  1132 na   poskytovanie  štatistických
  1131 v    prípadoch    uvedených
  1130 poskytovanie  štatistických  údajov
  1130 odsekoch    1    a
  1129 vzťahuje    aj   na
  1129 podľa  predpisov    platných
  1129 druhej zmluvnej    strane
  1128 na   plnenie úloh
  1128 charakteristika navrhnutých   ukazovateľov
  1127 účelom štatistického  zisťovania
  1125 využitie    výsledkov    štatistického
  1125 údajov spravodajskou  jednotkou
  1125 štatistických  údajov spravodajskou
  1125 je   v    súlade
  1124 ktorou sa   ustanovujú
  1123 odovzdanie   štatistických  údajov
  1123 na   odovzdanie   štatistických
  1121 výsledkov    štatistického  zisťovania
  1120 štatistických  údajov periodicita
  1120 slovenskej   republiky    vydalo
  1120 odseku 1    alebo
  1117 doň   nazrieť na
  1115 znení  zákona slovenskej
  1115 štatistického  zisťovania   účelom
  1114 3    sa   slová
  1114 15   dní   odo
  1114 spácha čin   uvedený
  1113 štatistického  zisťovania   je
  1112 prípadoch    uvedených    v
  1110 značka štatistického  formulára
  1110 súlade s    týmto
  1109 údajov periodicita   zisťovania
  1109 a    zabezpečuje   jeho
  1108 zisťovania   účelom štatistického
  1108 nie   je   ustanovené
  1107 vyššieho    územného    celku
  1106 vykonávajúci  štatistické   zisťovanie
  1106 of   the   product
  1105 štátnej správy a
  1105 orgán  vykonávajúci  štatistické
  1103 republiky    vydalo podľa
  1100 zisťovania   je   získať
  1100 of   the   council
  1099 ustanovený   osobitným    predpisom
  1098 zabezpečuje   jeho  spracovanie
  1098 spracovanie   orgán  vykonávajúci
  1098 ktorý  vykonáva    štatistické
  1098 a    osobitný    kvalifikačný
  1098 a    európskej    únie
  1096 vykonáva    štatistické   zisťovanie
  1095 accordance   with  the
  1094 v    ostatných    prípadoch
  1093 údaje  uvedené v
  1093 s    právnymi    predpismi
  1093 jeho  spracovanie   orgán
  1091 poznámke    pod   čiarou
  1091 na   základe zmluvy
  1088 technických   požiadavkách  na
  1087 v    poznámke    pod
  1087 v    cudzej mene
  1087 podľa  odsekov 2
  1087 jednej zo   zmluvných
  1086 2    sa   za
  1085 vlády  československej socialistickej
  1084 zisťovanie   a    zabezpečuje
  1084 na   ktorú  sa
  1083 so   zdravotným   postihnutím
  1083 orgány zmluvných    strán
  1080 ak   to   vyžaduje
  1079 ústavy slovenskej   republiky
  1079 a    to   na
  1077 vo   verejnom    záujme
  1074 uvedeného    v    odseku
  1072 je   slovenská    republika
  1067 výskumu a    vývoja
  1067 výnos  nadobúda    účinnosť
  1066 ak   spácha čin
  1062 podľa  tejto  vyhlášky
  1062 platnosti    tejto  dohody
  1062 opatrenie    nadobúda    účinnosť
  1061 dohodli sa   takto
  1059 v    rozhodnutí   o
  1058 roka  odo   dňa
  1056 odseku 2    sa
  1054 6    a    7
  1054 inom  členskom    štáte
  1053 len   na   základe
  1052 pokiaľ nie   je
  1050 československej socialistickej republike
  1046 vkladá čiarka a
  1044 úplné  stredné vzdelanie
  1041 označujú    ako   písmená
  1040 technický    a    investičný
  1040 proti  rozhodnutiu   o
  1039 v    obvode ktorého
  1038 v    rozsahu ustanovenom
  1037 v    inom  členskom
  1036 miestny národný výbor
  1029 v    odseku 4
  1029 ohľadu na   to
  1028 je   to   možné
  1028 dôchodková   správcovská   spoločnosť
  1027 jedného roka  odo
  1026 1    a    3
  1026 mesiaca nasledujúceho  po
  1024 the   council of
  1022 ako   aj   o
  1021 v    súvislosti   so
  1019 na   životné prostredie
  1018 tohto  zákona alebo
  1018 sa   vypúšťa písmeno
  1018 je   ustanovený   osobitným
  1018 a    zákona národnej
  1016 práv  a    povinností
  1016 ak   sú   splnené
  1013 tohto  článku sa
  1012 aj   v    prípade
  1011 ak   dôjde  k
  1010 má   právo  na
  1009 štatistického  úradu  slovenskej
  1008 rozvoja národného    hospodárstva
  1007 na   území  ktorej
  1007 na   daňovom území
  1003 na   územie slovenskej
  1003 federálneho   ministerstva  práce
  1002 v    týchto prípadoch
  1002 v    študijnom    odbore
  997 za   tým   účelom
  997 sa   postupuje    podľa
  997 krajský národný výbor
  996 životného    prostredia   a
  996 zákonom národnej    rady
  995 european    patent office
  993 15   dní   od
  993 najneskôr    do   30
  991 o    ktorých sa
  990 to   nie   je
  990 je   ustanovené   inak
  989 v    lehote určenej
  989 pred  účinnosťou   tohto
  989 dohoda nadobudla    platnosť
  987 ktoré  sú   určené
  983 orgánom štátnej správy
  981 vzťahujú    aj   na
  981 v    československej socialistickej
  981 ii   táto  vyhláška
  978 výkonu štátnej služby
  978 pobyt  na   území
  978 je   získať informácie
  977 sa   vzťahuje    aj
  977 názov  a    sídlo
  973 v    rozsahu a
  973 spoločenstiev  a    európskej
  973 najneskôr    však  do
  971 obchodné    meno  a
  971 general of   the
  969 ustanovených  týmto  zákonom
  969 sa   tieto  slová
  969 orgánmi štátnej správy
  968 žiadosť o    vydanie
  968 zboru  národnej    bezpečnosti
  965 v    znení  smernice
  965 medzinárodnej  organizácie   práce
  964 žiadosť o    udelenie
  964 obrany slovenskej   republiky
  964 národnou    bankou slovenska
  962 školstva    a    kultúry
  960 v    plnom  rozsahu
  959 žiadosti    o    udelenie
  959 uvedené v    odsekoch
  959 odsekov 2    a
  958 v    ktorom má
  956 vyhlášky    federálneho   ministerstva
  955 prírody a    krajiny
  955 organizácia   je   povinná
  952 obchodník    s    cennými
  951 o    štátnej službe
  950 v    tomto  článku
  949 v    ktorej je
  949 účinnosťou   tohto  zákona
  949 táto  dohoda sa
  949 s    ministerstvom  financií
  947 pripájajú    sa   tieto
  943 sa   skladá z
  943 na   ochranu zdravia
  943 ktorým sa   vydáva
  942 spôsobilosti  na   právne
  942 podmienok    ustanovených  v
  942 o    dani  z
  942 občianskeho   súdneho poriadku
  939 nie   sú   v
  937 vyššieho    stupňa na
  937 rezolúcia    imo   msc
  937 do   dvoch  mesiacov
  936 právoplatnosti rozhodnutia   o
  936 dôvodov uvedených    v
  935 zmluvnej    strany na
  932 pri   plnení úloh
  932 pre   technický    a
  931 väzenskej    a    justičnej
  930 a    justičnej    stráže
  929 strany budú  podporovať
  925 a    ak   sa
  920 ministerstvo  vnútra slovenskej
  919 1    000   sk
  919 žiadosti    o    vydanie
  918 odbornej    spôsobilosti  na
  916 tým   nie   je
  915 z    registra    trestov
  915 v    tomto  zákone
  915 ktorým sa   ustanovuje
  915 fyzická osoba  alebo
  915 doplnková    dôchodková   spoločnosť
  914 socialistickej republiky    z
  914 podľa  prvej  vety
  914 na   začatie konania
  910 strojov a    zariadení
  909 5    000   sk
  908 výsady a    imunity
  908 ministerstva  životného    prostredia
  907 území  štátu  druhej
  907 do   troch  dní
  906 poľnohospodárskeho   pôdneho fondu
  905 medzi  zmluvnými    stranami
  903 republiky    sa   uznieslo
  902 žiadosti    podľa  odseku
  902 v    prvom  stupni
  902 v    článku 1
  902 daní  a    poplatkov
  901 sociálnych   vecí  slovenskej
  901 prípravku    na   ochranu
  901 podľa  tejto  dohody
  900 so   zúčastnenými  ústrednými
  899 ktoré  nie   je
  898 sociálnoprávnej ochrany detí
  898 of   the   international
  895 vnútroštátnymi právnymi    predpismi
  895 a    identifikačné  číslo
  892 nadobúda    účinnosť    15
  891 zmluvná strana môže
  891 berúc  do   úvahy
  890 rozvoja vedy  a
  889 o    to   požiada
  889 a    sociálnej    kurately
  888 ministerstva  školstva    slovenskej
  887 v    prvej  vete
  887 ochrany detí  a
  887 na   základe dohody
  885 detí  a    sociálnej
  884 osoby  uvedené v
  884 council of   europe
  883 zmluvnej    strany a
  883 uvedených    v    odsekoch
  882 ustanovenia   odseku 1
  882 ktoré  môžu  byť
  881 2    tohto  článku
  881 nie   je   dotknuté
  879 zaistenie    bezpečnosti   a
  879 súlade s    požiadavkami
  879 slovenská    národná rada
  878 sa   vzťahujú    ustanovenia
  878 na   základe povolenia
  877 záväznými    právnymi    predpismi
  877 obe   zmluvné strany
  876 10   000   sk
  876 všeobecne    záväznými    právnymi
  875 z    dôvodov uvedených
  875 v    písmene a
  875 of   this  article
  874 údajov uvedených    v
  873 of   the   parties
  870 2    zákona národnej
  870 1    alebo  2
  870 v    spoločnej    domácnosti
  870 slovenská    republika    viazaná
  870 o    rozpočtových  pravidlách
  869 peňažný príspevok    na
  869 na   úhradu nákladov
  868 podľa  odseku 7
  867 právnickej   osoby  alebo
  867 does  not   exceed
  866 vyhláška    ministerstva  školstva
  866 republiky    a    ministerstva
  866 najmenej    raz   za
  865 7    ii   orchidaceae
  865 že   ide   o
  864 vyhláška    ministerstva  zdravotníctva
  864 v    tom   istom
  864 každý  členský štát
  862 do   vlastných    rúk
  862 ak   je   v
  860 sa   vyhlasuje    súčasne
  857 zodpovednosti  za   škodu
  857 okruh  spravodajských jednotiek
  857 na   konanie o
  857 a    na   základe
  856 z    tretích krajín
  856 ktoré  sú   predmetom
  855 štátov zmluvných    strán
  854 trieda kvalifikačné  predpoklady
  854 smernica    európskeho   parlamentu
  854 sa   dopĺňa odsekmi
  854 platová trieda kvalifikačné
  852 zrušený od   1
  852 slovenskej   republiky    prostredníctvom
  851 7    a    8
  851 sa   dopĺňa takto
  851 a    ktorým sa
  850 tejto  zmluvnej    strany
  849 ročný  výkaz  o
  849 po   sebe  nasledujúcich
  849 of   the   convention
  848 je   v    rozpore
  848 jednotných   roľníckych   družstiev
  847 v    špecializačnom odbore
  847 v    premávke    na
  847 v    lehote podľa
  846 uznieslo    na   tomto
  846 s    federálnym   ministerstvom
  845 verejnej    vysokej školy
  845 nahrádza    čiarkou a
  845 ktorý  je   v
  843 podpísaná    dohoda medzi
  843 najneskôr    do   31
  841 úplne  alebo  čiastočne
  841 the   value  of
  838 v    prijímajúcom  štáte
  837 the   territory    of
  835 x    x    x
  835 spoločnosť   je   povinná
  835 prvej  vete  sa
  835 na   dôkaz  toho
  835 mimo  územia slovenskej
  835 do   60   dní
  835 dodávateľ    je   povinný
  834 v    zmluvnom    štáte
  834 osoba  alebo  právnická
  834 o    požiadavkách  na
  834 na   nemocenské   poistenie
  834 musí  byť   v
  831 v    zmysle článku
  830 príslušné    orgány zmluvných
  830 o    zmenách v
  827 sú   splnené podmienky
  827 miestneho    národného    výboru
  827 a    fyzické osoby
  826 štátu  jednej zmluvnej
  826 predpisov    národná rada
  826 neskorších   predpisov    národná
  826 nadobudnutia  právoplatnosti rozhodnutia
  825 právo  na   náhradu
  824 sa   uznieslo    na
  824 do   štátneho    rozpočtu
  823 za   škodu  spôsobenú
  822 súlade s    právnymi
  822 musí  obsahovať    a
  820 na   ktorom sa
  820 na   iné   účely
  819 ustanovené   týmto  zákonom
  819 ministerstvo  pôdohospodárstva    slovenskej
  817 of   all   the
  817 ministerstva  hospodárstva  slovenskej
  815 troch  mesiacov    odo
  815 hnuteľných   vecí  štátu
  814 všeobecné    predpisy    o
  814 aktov  európskych   spoločenstiev
  813 1    sa   na
  813 v    článku 2
  811 súvislosti   s    výkonom
  811 poistenie    v    nezamestnanosti
  810 v    tej   istej
  810 ústredných   orgánov štátnej
  809 v    súčinnosti   s
  809 sú   potrebné    na
  809 opatrenia    na   zabezpečenie
  807 o    štátnom rozpočte
  807 in   which  the
  805 troch  mesiacov    od
  805 sa   ustanovujú   podmienky
  804 o    štátnej správe
  804 je   povinný a
  801 na   dva   roky
  800 pričom obe   znenia
  799 základe písomnej    žiadosti
  799 v    rozpore so
  799 úrad  životného    prostredia
  798 rezolúcia    imo   a
  798 nálezu ústavného    súdu
  798 alebo  ak   ide
  794 vyšší  územný celok
  794 príjmom štátneho    rozpočtu
  794 priamo alebo  nepriamo
  794 predseda    národnej    rady
  794 of   the   ex
  792 price  of   the
  791 vlády  nadobúda    účinnosť
  790 works  price  of
  790 pre   ktoré  sa
  789 zmluvných    strán  a
  789 o    založení    európskeho
  789 nariadenie   vlády  nadobúda
  788 v    prípravnom   konaní
  788 s    výnimkou    prípadov
  787 ceny  výrobku zo
  785 sa   rozumie a
  785 o    bezpečnosti   a
  785 obe   znenia majú
  781 za   podmienok    uvedených
  781 the   united nations
  780 každá  zo   zmluvných
  779 vykonáva    zákon  o
  778 vzdelanie    druhého stupňa
  778 úmyselný    trestný čin
  778 sú   v    súlade
  778 a    o    doplnení
  777 týmto  zákonom a
  777 to   isté  platí
  777 federatívnej  republiky    a
  777 a    na   konci
  777 a    dopĺňa vyhláška
  776 za   rovnakých    podmienok
  776 a    3    sa
  776 ak   to   nie
  774 spôsobilosť   na   výkon
  774 pri   práci  a
  774 krajské národné výbory
  774 európskych   spoločenstiev  l
  773 šiestich    mesiacov    od
  772 vysokoškolské  vzdelanie    druhého
  772 odseku 4    písm
  772 možno  nazrieť na
  771 výrobku zo   závodu
  770 odsek  3    znie
  770 je   povinný zabezpečiť
  769 3    až   5
  769 to   platí  aj
  768 právnych    aktov  európskych
  766 v    žiadosti    o
  766 medzinárodného úradu  práce
  765 spôsobom    uvedeným    v
  765 ministerstva  spravodlivosti slovenskej
  764 štátnej správy slovenskej
  764 podľa  právneho    poriadku
  763 vzťahujúcich  sa   na
  762 šiestich    mesiacov    odo
  762 ktoré  sú   potrebné
  761 4    sa   slová
  761 je   povinný na
  761 alebo  obchodné    meno
  760 1    sa   vypúšťa
  760 zrušuje sa   vyhláška
  759 rozumie sa   tým
  758 zmluvné strany si
  758 sa   za   písmeno
  758 na   jeho  žiadosť
  758 meno  a    sídlo
  758 dohode s    federálnym
  757 jedna  zo   zmluvných
  754 1    predmet úpravy
  754 vydanie povolenia    na
  753 je   povinný oznámiť
  752 na   poistenie    v
  751 ukazovatele   týkajúce    sa
  751 najneskôr    do   troch
  750 zabezpečujúci  jeho  spracovanie
  750 orgán  zabezpečujúci  jeho
  749 z    vlastného    podnetu
  749 zariadení    sociálnych   služieb
  749 ak   je   na
  748 ak   sa   má
  746 z    obchodného   registra
  746 účinnosti    tejto  vyhlášky
  746 a    to   podľa
  745 výkonu trestu odňatia
  745 troch  rokov  od
  744 na   konci  sa
  744 dohoda nadobudne    platnosť
  743 tejto  vyhlášky    sa
  743 organizácie   sú   povinné
  743 na   tri   roky
  743 ministerstva  zahraničného  obchodu
  741 v    bode  1
  739 hodnota všetkých    použitých
  738 nie   je   povinný
  737 1    000   000
  737 100   000   sk
  737 federálne    ministerstvo  financií
  736 uchádzačov   o    zamestnanie
  735 v    ktorých je
  735 trvalý pobyt  na
  734 získať informácie   o
  734 pred  nadobudnutím  účinnosti
  734 dátum  a    miesto
  732 v    predchádzajúcom odseku
  732 v    konaní pred
  732 o    priestupkoch  v
  732 a    nie   je
  731 na   starobný    dôchodok
  729 vete  sa   slová
  729 štatistického  zisťovania   vrátane
  729 priestupkoch  v    znení
  729 predpisov    a    o
  729 nariadení    vlády  slovenskej
  728 value  of   all
  728 uvedeného    v    prílohe
  728 štátna veterinárna   a
  728 ministerstvo  práce  a
  728 charakteristika štatistického  zisťovania
  727 zisťovania   vrátane štatistických
  727 zboru  väzenskej    a
  727 v    odsekoch    2
  727 ustanovení   tohto  zákona
  726 vrátane štatistických  ukazovateľov
  726 v    rámci  svojej
  725 ku   dňu   účinnosti
  725 ii   tento  zákon
  724 adresu trvalého    pobytu
  723 v    lehote do
  723 ukazovateľov  použitá metóda