Top 1000 korpusu legal-1.1

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. legal-1.1

Celý frekvenčný zoznam z korpusu legal-1.1

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. legal-1.1