legal-1.1 adverbs top 1000 words

Nr.FormCount
1ďalej31966
2in28859
3možno25219
4najneskôr12592
5nemožno11250
6všeobecne10197
7písomne9366
8treba9241
9priamo7351
10primerane7033
11súčasne6655
12spolu6242
13bezodkladne5171
14spravidla4668
15samostatne4296
16obdobne4275
17mesačne4013
18vopred3921
19riadne3907
20rovnako3517
21osobitne3507
22najviac3291
23úplne3234
24včas3225
25späť3144
26dočasne3000
27potom2961
28čiastočne2942
29zároveň2855
30spoločne2828
31bezprostredne2678
32navzájom2671
33ročne2631
342441
35ihneď2422
36najneskoršie2300
37právoplatne2291
38najskôr2234
39vzájomne2110
40odborne2071
41najdlhšie1918
42pritom1914
43zárobkovo1910
44skôr1865
45voľne1840
46úradne1820
47pravidelne1806
48In1794
49bezplatne1748
50vyššie1738
51naďalej1683
52nevyhnutne1676
53skutočne1650
54trvale1635
55výslovne1618
56dostatočne1598
57zdravotne1597
58dlhšie1559
59minimálne1540
60neoprávnene1507
61dodatočne1507
62výnimočne1453
63jednotlivo1435
64veľmi1432
65verejne1407
66osobne1402
67opakovane1400
68neskôr1355
69vrátane1348
70menej1334
71celkom1330
72znovu1303
73oddelene1263
74každoročne1253
75ľahko1226
76úmyselne1209
77výhradne1176
78okamžite1176
79dlhodobo1171
80opätovne1167
81plne1159
82postupne1145
83nahor1139
84podstatne1137
85predtým1127
86preukázateľne1124
87naposledy1117
88sústavne1108
89dobrovoľne1088
90Rovnako1086
91miestne1076
92nepriamo1052
93stále1051
94neodkladne1044
95mimoriadne1022
96Ďalej1022
97podobne1015
98obvykle1014
99technicky1002
100ťažko995
101Súčasne976
102denne973
103sčasti962
104geneticky962
105následne951
106viac943
107prevažne941
108doteraz887
109úspešne854
110ústne831
111vecne820
112presne819
113chemicky808
114správne806
115najmenej798
116povinne792
117prednostne789
118pôvodne777
119zreteľne776
120ešte763
121zvlášť744
122trvalo724
123nepretržite706
124nadčas689
125škoda688
126automaticky688
127maximálne666
128ekonomicky662
129nezávisle657
130účinne646
131právne641
132zásadne632
133vážne626
134nižšie626
135podmienečne623
136bezpečne619
137znova614
138náležite612
139opäť609
140prechodne604
141týždenne600
142účelne598
143bežne595
144nesprávne578
145dobre573
146štvrťročne570
147väčšinou566
148podrobnejšie565
149predbežne558
150obzvlášť558
151nadol543
152špeciálne541
153priebežne540
154jasne538
155vysoko536
156zmluvne534
157Obdobne531
158individuálne529
159bezodplatne527
160telesne515
161Zároveň513
162hromadne512
163spoľahlivo505
164hore503
165najbližšie498
166boly497
167neprávom496
168vľavo477
169vpravo475
170pevne475
171striedavo467
172nepriaznivo455
173najavo447
174aktívne442
175Spolu440
176hospodársky438
177neskoršie436
178časovo435
179netreba433
180dôchodkovo429
181výrazne426
182Všeobecne425
183dole420
184prv416
185spoločensky415
186vhodne413
187podrobne411
188bližšie411
189hneď408
190najprv404
191Potom397
192dodávateľsko386
193ručne376
194súbežne372
195odchylne370
196úzko364
197novo364
198právom357
199elektronicky352
200výrobno345
201včítane341
202súdne340
203jednoznačne338
204trestne334
205zjavne332
206nemocensky327
207nerozdielne324
208viditeľne321
209rovnomerne320
210oneskorene311
211vnútri301
212metodicky299
213rýchlo298
214spätne297
215medzinárodne294
216prevádzkovo293
217vedome291
218dôvodne290
219zvukovo288
220významne282
221naopak282
222slobodne281
223ústredne280
224zľava279
225menovite279
226doprava279
227Pritom275
228zvyčajne274
229sociálne271
230raz267
231telegraficky264
232najvyššie255
233značne253
234často252
235navonok247
236jednorazovo247
237bezdôvodne247
238Samostatne245
239dôsledne243
240dopredu238
241naraz235
242čitateľne235
243úmerne231
244finančne230
245stredne227
246odôvodnene226
247hrubo225
248najlepšie224
249obojstranne222
250všestranne219
251celoročne216
252práve215
253nezákonne215
254duševne215
255kolmo213
256negatívne211
257lepšie211
258organizačne209
259vzadu208
260fyzicky204
261najrýchlejšie202
262platne201
263telefonicky200
264urýchlene199
265domov199
266hospodárne193
267centrálne193
268tepelne192
269teraz191
270príležitostne191
271náhodne191
272svedomite190
273životne189
274Prísne189
275poľnohospodársky189
276majetkovo189
277konkrétne188
278dozadu187
279nezmazateľne185
280nerozhodne185
281nestranne184
282jednostranne184
283vpredu183
284oprávnene182
285nerovnomerne182
286nedostatočne181
287kratšie181
288zhora180
289uprostred180
290súhrnne178
291hodnoverne178
292funkčne178
293zrakovo177
294Hlava177
295pozadu176
296dlho176
297dolu175
298polročne174
299dôkladne174
300vedecky173
301prísne170
302biologicky170
303Nemožno169
304Treba168
305personálne168
306objektívne167
307zaisťovne166
308jednotne165
309predčasne164
310jednomyseľne164
311fyzikálno164
312natrvalo162
313zvonku161
314systematicky161
315pravdivo159
316osebe159
317mlčky158
318umelo157
319spravodlivo156
320jatočne156
321efektívne156
322Výnimočne155
323typovo155
324neprimerane155
325južne155
326účelovo154
327mechanicky154
328zhodne149
329tesne149
330mentálne149
331administratívne149
332severne148
333špecificky147
334nasledovne147
335Miestne145
336príliš144
337vnútroštátne142
338súvisle141
339technologicky140
340obsahovo140
341územno138
342stavebne137
343služobne137
344nadmerne137
345von135
346periodicky134
347Najneskôr134
348zrozumiteľne133
349colne133
350celkovo133
351východne132
352slabo132
353liečebno132
354preventívno131
355relatívne130
356celkove129
357oficiálne128
358daňovo128
359epidemiologicky127
360prísnejšie126
361isto125
362zákonne123
363starostlivo123
364Podobne123
365plynule122
366záväzne121
367samočinne121
368časove121
369zámerne120
370potenciálne119
371laboratórne119
372Následne118
373západne117
374environmentálne117
375neustále115
376diferencovane115
377plánovite113
378zdola111
379rozhodne111
380Mimoriadne111
381krátkodobo111
382komplexne111
383zvonka108
384nažive108
385hygienicky108
386územne107
387operatívno107
388výhodnejšie106
389svojvoľne106
390Škoda106
391prirodzene106
392stručne104
393hlavne103
394disciplinárne103
395vlastnoručne102
396Odborne102
397iure102
398informačno102
399vizuálne101
400štatisticky101
401dobromyseľne101
402chybne101
403symetricky100
404rádioaktívne100
405neodôvodnene100
406kontinuálne100
407konštrukčne100
408doporučene100
409doma100
410rovnobežne99
411Osobitne99
412povrchovo98
413politicky98
414zmyslovo97
415normálne97
416tepla96
417definitívne96
418rozumne95
419pracovne94
420posledne94
421iniciatívne93
422sluchovo92
423odplatne92
424občiansky91
425preddavkovo90
426jednotlive90
427zahranično89
428rýchle89
429protiprávne88
430hlboko88
431závažne87
432zadarmo87
433regionálne87
434Povinne87
435formálne86
436priaznivo85
437priemyselne84
438závady82
439farebne82
440elektricky82
441celodenne82
442mierne81
443medzitým81
444kolektívne81
445klinicky81
446užšie80
447neboly80
448Odchylne79
449nanovo79
450pozdĺžne78
451zhruba77
452letecky77
453krátko77
454Špeciálne76
455profesionálne76
456prakticky76
457dnes76
458bezpodmienečne76
459uspokojivo75
460pozitívne75
461nakoniec75
462Najvyššie75
463zdarma74
464rizikovo74
465prudko74
466celoštátne74
467kladne73
468omylom72
469neúspešne72
470Možno72
471diaľkovo72
472účinnejšie70
473samovoľne70
474kvalitatívne70
475hmotne70
476zárobkove69
477vcelku69
478OTE69
479odlišne69
480Dočasne69
481Vyššie68
482vápenato68
483odborno68
484umele67
485studena67
486rezidentom66
487priestorovo66
488Pôvodne66
489opticky66
490nepravidelne66
491málo66
492ekologicky66
493všemožne65
494súkromne65
495operatívne65
496zodpovedne64
497rýchlejšie64
498plnomocenstvo63
499silne62
500sériovo62
501občas62
502neúmerne62
503najúčelnejšie62
504zozadu61
505Vľavo61
506priečne61
507neospravedlnene61
508národohospodársky61
509vyslúchne60
510vodorovne60
511približne60
512výskumno59
513výchovne59
514vnútorne59
515vertikálne59
516Riadne59
517racionálne59
518príklep59
519zvnútra58
520stavebno58
521poctivo58
522bezvýsledne58
523svojpomocne57
524naspäť57
525hermeticky57
526častejšie57
527administratívno57
528teplo56
529výrobne55
530vonku55
531spredu55
532Spravidla55
533Vpravo54
534severozápadne54
535plynulo54
536nízko54
537náhle54
538memoriam54
539materiálne54
540dokonale54
541šikmo53
542nezameniteľne53
543brutto53
544strojovo52
545podmienene52
546obyčajne52
547neškodne52
548Najneskoršie52
549mladšie52
550kvantitatívne52
551Ihneď52
552Dobrovoľne52
553Včas51
554priemerne51
555opatrne51
556nedovolene51
557graficky51
558dodávateľsky51
559staršie50
560referred50
561reálne50
562preventívne50
563nitro50
564neplatne50
565historicky50
566číselne50
567bezhotovostne50
568Vecne49
569neskoro49
570najhospodárnejšie49
571miestami49
572dopravno49
573domácky49
574blízko49
575účelnejšie48
576Predbežne48
577pomaly48
578orientačne48
579násilne48
580Jednotlivo48
581športovo47
582pôdno47
583naliehavo47
584súmerne46
585príslušne46
586preskúmava46
587paralelne46
588oveľa46
589ideovo46
590doposiaľ46
591čestne46
592Bezodkladne46
593adekvátne46
594svojmocne45
595Okamžite45
596neúplne45
597netto45
598najúčinnejšie45
599juhozápadne45
600intenzívne45
601hlbšie45
602dopravne45
603alternatívne45
604pohlavne44
605nenávratne44
606márne44
607vivo43
608viacej43
609toxikologicky43
610sprostredkovane43
611škodlivo43
612Predtým43
613naprázdno43
614červeno43
615Bezprostredne43
616vysokoškolsky42
617psychicky42
618PRÁVNE42
619Nezávisle42
620neobmedzene42
621juhovýchodne42
622farmakologicky42
623bielo42
624zbytočne41
625zavinene41
626Stále41
627primárne41
628odlúčene41
629nápadne41
630kompletne41
631geograficky41
632ambulantne41
633vypožičiavateľmi40
634Silene40
635projektovo40
636prerušovane40
637nutne40
638dohromady40
639cieľavedome40
640analogicky40
641Zľava39
642vychovávateľstvo39
643priaznivejšie39
644poľnohospodársko39
645obchodne39
646Netreba39
647najnižšie39
648najčastejšie39
649modro39
650konzervatívne39
651jemne39
652zčasti38
653Voľne38
654tvorivo38
655svedomito38
656pedagogicky38
657horizontálne38
658dovedna38
659Minimálne37
660ľahšie37
661Dodatočne37
662zmenečne36
663vôbec36
664teoreticky36
665reprezentatívne36
666jednohlasne36
667aktuálne36
668Spoločensky35
669obmedzene35
670normatívno35
671navždy35
672jednoducho35
673extrémne35
674dôchodkove35
675Zdravotne34
676slávnostne34
677severovýchodne34
678rôzne34
679Neskôr34
680najvýhodnejšie34
681kultúrne34
682kapacitne34
683fakticky34
684zvláštne33
685zakaždým33
686VŠEOBECNE33
687priateľsky33
688pohotovo33
689návesky33
690napokon33
691nahrubo33
692Mútne33
693kvalitne33
694konvenčne33
695absolútne33
696tradične32
697strategicky32
698slovne32
699skutkovo32
700patrične32
701palivovo32
702nákladovo32
703legálne32
704zmyslove31
705vojensky31
706umelecky31
707slušne31
708poistno31
709obrazovo31
710Neoprávnene31
711najďalej31
712konečne31
713komerčne31
714účtovne30
715trvanlivo30
716třeba30
717široko30
718prehľadne30
719najpresnejšie30
720mŕtvo30
721finančno30
722externe30
723energeticky30
724ďaleko30
725zvisle29
726zaokrúhlene29
727poruke29
728percentuálne29
729organizačno29
730ojedinele29
731odrazu29
732navyše29
733interne29
734hydraulicky29
735dovnútra29
736doľava29
737staly28
738Spoločne28
739Skôr28
740šetrne28
741rozdielne28
742procesne28
743pomerne28
744pohybovo28
745opačne28
746náhodou28
747manuálne28
748jazykovo28
749het28
750doživotne28
751Dlhodobo28
752chronologicky28
753čerstvo28
754alpínsky28
755zpravidla27
756zle27
757Veľmi27
758vadne27
759programovo27
760omnoho27
761ohľaduplne27
762offo27
763neodstrániteľne27
764Najprv27
765latinsky27
766kriticky27
767Hromadne27
768generálne27
769eventuálne27
770čisto27
771čierno27
772vyslovene26
773tvarovo26
774striktne26
775Primerane26
776podielovo26
777pešo26
778optimálne26
779naroveň26
780načas26
781logicky26
782informatívne26
783hospodárnejšie26
784federálne26
785emocionálne26
786devízovo26
787Znovu25
788živo25
789základne25
790výhodne25
791tematicky25
792ťažšie25
793solanacearum25
794rušivo25
795rekreačno25
796Písomne25
797peši25
798nerušene25
799najúplnejšie25
800ICI25
801experimentálne25
802ekotoxikologicky25
803dosť25
804Domov25
805Zvlášť24
806zdravotno24
807začatom24
808vzostupne24
809výtvarne24
810výduchu24
811veterinárno24
812ústavne24
813tepelno24
814súhlasne24
815stabilne24
816skoršie24
817proporcionálne24
818presnejšie24
819pozorne24
820Opätovne24
821neúmyselne24
822nedávno24
823Maximálne24
824materiálovo24
825ľudsky24
826husto24
827cenovo24
828časom24
829Trvale23
830skúšobne23
831preukázane23
832poradensko23
833organicky23
834Opakovane23
835Neskoro23
836neočakávane23
837najviacej23
838mimo23
839koordinovane23
840hydrogenuhličitanovo23
841falošne23
842dôstojne23
843CHAPITRE23
844usporiadane22
845spočiatku22
846Sociálne22
847síranovo22
848progresívne22
849požiarno22
850pokojne22
851odborovo22
852morálne22
853metrologicky22
854medziiným22
855lori22
856druhovo22
857ďalekopisne22
858alej22
859Vzájomne21
860vokálno21
861Úplne21
862úhrnom21
863statočne21
864širšie21
865rozpočtovo21
866prevážne21
867pamiatkovo21
868napevno21
869najvčaššie21
870najprísnejšie21
871môžno21
872mimosúdne21
873Hneď21
874Ekonomicky21
875efektívnejšie21
876autorizačne21
877živnostensky20
878výsypky20
879vpred20
880väčšmi20
881urážlivo20
882Uprostred20
883staticky20
884slovensky20
885silno20
886pasívne20
887obsahove20
888nevhodne20
889nepovinne20
890naviac20
891naprieč20
892Denne20
893zase19
894zadosť19
895pružne19
896Pravidelne19
897Podmienečne19
898ostro19
899Obsahovo19
900náležito19
901Nakoniec19
902nahlas19
903lokálne19
904ľahkomyseľne19
905facto19
906divo19
907činne19
908akútne19
909wane18
910Vysoko18
911vierohodne18
912vekovo18
913súvislo18
914špeciálno18
915skrátene18
916separátne18
917Ručne18
918rubopisom18
919Rôzne18
920recipročne18
921priemyslovo18
922porovnateľne18
923plánovito18
924organizovane18
925obratom18
926objemovo18
927Neprávom18
928neoddeliteľne18
929neobvykle18
930namieste18
931farmako18
932Doteraz18
933bezpečnostno18
934akusticky18
935akostne18
936zväčša17
937zriedkavo17
938vzniknuvšie17
939užitočne17
940Technicky17
941Ťažko17
942sérologicky17
943Podstatne17
944Nižšie17
945nastaly17
946momentálne17
947komisionálne17
948knižnično17
949globálne17
950dôslednejšie17
951doručiteľa17
952čoraz17
953bočne17
954žiarovo16
955výborne16
956vodivo16
957uhlopriečne16
958trhovo16
959tajne16
960sprava16
961schematicky16
962Prechodne16
963paušálne16
964osemmiestne16
965Okrúhle16
966odborove16
967obozretne16
968núdzovo16
969nebezpečne16
970náležaly16
971najskoršie16
972najrovnomernejšie16
973Najnižšie16
974nadväzne16
975nabudúce16
976mínus16
977mikrobiologicky16
978matematicky16
979Južne16
980franko16
981evidenčne16
982elektrolyticky16
983Elektricky16
984dospelo16
985Doporučene16
986dľa16
987digitálne16
988čínsky16
989zostupne15
990zďaleka15
991Vopred15
992simultánne15
993riečno15
994prevádzkove15
995Prednostne15
996preddavkove15
997post15
998nemenej15
999nelegálne15
1000nanajvýš15