legal-1.1 numerallas top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1jeden42590
2druhý30687
3prvý21995
4dva16841
5tri14732
6tretí13472
7oba9647
8_jeden7955
9viac7940
10_druhý7918
11_prvý6973
12päť6650
13šesť6218
14viacero4931
15_tri3624
16najviac3425
17štvrtý3299
18_dva3257
19desať3233
20raz3136
21_tretí2951
22štyri2884
23obidva2831
24posledný2519
25piaty2155
26_oba2006
27ostatný1997
28jednorazový1931
29_päť1744
30_šesť1611
31sedem1552
32osem1496
33šiesty1475
34jediný1333
35_viac1302
36najmenej1298
37menej1238
38_štvrtý1223
39siedmy1044
40_desať1011
41ôsmy912
42_viacero842
43_piaty818
44pätnásť809
45dvojaký805
46_posledný801
47dvanásť801
48deviaty733
49_najviac663
50milión657
51tridsať624
52_raz598
53_šiesty582
54_osem582
55prvýkrát567
56_štyri555
57desiaty546
58deväť526
59dvojitý519
60_obidva502
61_siedmy483
62tridsiaty454
63dvakrát452
64jedenkrát416
65_pätnásť394
66_dvanásť386
67_jednorazový383
68viacerí380
69_ôsmy345
70_sedem341
71tisíc323
72dvadsať315
73_ostatný299
74dvadsiaty290
75_deviaty288
76pár282
77pol258
78_jediný244
79viacej242
80jedenásty236
81šesťdesiat232
82osemnásť230
83mnohý200
84deväťdesiaty197
85štrnásť194
86dvanásty192
87_menej190
88_najmenej180
89pätnásty174
90tretina169
91deväťdesiat166
92_tridsať156
93doručiteľa153
94miliarda146
95_desiaty144
96trikrát142
97osemnásty142
98viacnásobný128
99_dvadsať127
100prejedný125
101šesťdesiaty121
102dvojmo121
103_deväť121
104_prvýkrát117
105štrnásty116
106trinásty115
107dvojnásobný115
108_osemnásť101
109dvadsaťpäť100
110_jedenásty99
111_dvojitý93
112_viacerí88
113_dvojaký79
114sto78
115málo78
116_dvadsiaty78
117nula77
118štyrikrát76
119šestnásť75
120_pätnásty72
121najviacej72
122jedenásť72
123_dvanásty72
124deväťsto72
125_tridsiaty70
126päťdesiaty70
127devätnásty70
128_doručiteľa67
129_tisíc65
130sedemnásty65
131predposledný64
132_dvakrát61
133_trinásty60
134päťdesiat59
135_deväťdesiat57
136oboje52
137dlhodoba52
138viackrát51
139štyridsať51
140štyridsiaty50
141_osemnásty50
142_jedenkrát49
143rozmnoženina48
144nultý48
145_dvadsaťpäť48
146trinásť47
147_štrnásty47
148_štrnásť46
149niekoľkokrát43
150_tretina42
151_šesťdesiat42
152viacnásobne41
153_milión41
154franko39
155mnoho38
156_pol37
157veľa36
158desatina35
159zhotoviteľa34
160_prejedný33
161dvadsaťštyri32
162_deväťdesiaty32
163vysielateľa28
164štvrtina28
165fyzikálno28
166trojmo27
167_pár27
168sedemdesiaty25
169_dvojmo25
170_deväťsto25
171štyridsaťosem24
172_dvojnásobný24
173dvojnásobne24
174dvanástina24
175_šestnásť23
176_predposledný23
177devätnásť23
178_šesťdesiaty22
179sedemnásť21
180mnohonásobne21
181päťkrát20
182udieľa19
183_rozmnoženina19
184druhýkrát19
185bezodplatný19
186trojnásobný18
187sedemdesiat18
188_viacej17
189trión17
190_trinásť17
191_trikrát17
192osemdesiaty17
193odplatný17
194_vykonateľnosť16
195dvoje16
196typový15
197štvrť15
198šesťkrát15
199pätina15
200päťdesiattisíc15
201osemdesiat15
202operát15
203_jedenásť15
204etalóny15
205_devätnásty15
206štvornásobný14
207policajtka14
208päťsto14
209_štyrikrát13
210štyridsaťpäť13
211poslednýkrát13
212okrskový13
213_nula13
214desaťnásobný13
215závadný12
216vyhotoveen12
217vratka12
218ukladateľa12
219_tridsaťšesť12
220tridsaťšesť12
221sliatina12
222poistiteľa12
223okuliarový12
224dión12
225trojstý11
226tepelno11
227_štyridsiaty11
228_štyridsať11
229stoosemdesiat11
230šesťnásobný11
231_sedemnásty11
232neverejný11
233_mnohý11
234_dvadsaťsedem11
235dosť11
236zpäť10
237tristo10
238_štyridsaťpäť10
239platobne10
240_päťdesiatštyri10
241obojaký10
242dvesto10
243_dvadsaťštyri10
244dvadsaťsedem10
245deportovaen10
246autoreferát10
247vystaviteľa9
248stotisíc9
249predzákladný9
250_päťdesiaty9
251_málo9
252krátkodoba9
253zúčtovateľa8
254_zložiteľa8
255zložiteľa8
256vypočítaen8
257vykonateľnosť8
258_viacnásobný8
259trojitý8
260trochu8
261tritisíc8
262stý8
263_sedemnásť8
264sedemdesiatpäť8
265podpisovateľa8
266päťdesiatštyri8
267_dvanástina8
268doplňujúcy8
269_vystaviteľa7
270_viackrát7
271_trojmo7
272tridsaťpäť7
273_šesťdesiattri7
274šesťdesiattri7
275prejazdný7
276päťtisíc7
277_päťdesiat7
278niekoľkoraký7
279neplatnosť7
280jednaký7
281dvetisíc7
282deväťdesiatdeväť7
283desaťtisíc7
284desaťkrát7
285záraz6
286subsystý6
287streden6
288_sto6
289samorodný6
290podpoložka6
291päťstotisíc6
292päťnásobný6
293obstarávateľa6
294niekoľkonásobný6
295hotovostný6
296dvadsaťnásobný6
297dvadsaťdva6
298dražobníkom6
299využívateľa5
300vysokorýchlostný5
301_viacnásobne5
302_uschovávateľa5
303uschovávateľa5
304tridsaťtisíc5
305_šesťkrát5
306šesťdesiatpäť5
307_sedemdesiaty5
308sedemdesiatdva5
309_poistiteľa5
310_okrskový5
311obhospodarovateľa5
312_nultý5
313_neverejný5
314kandidátnej5
315hrebenačka5
316_etalóny5
317_devätnásť5
318_veľa4
319uložiteľa4
320tuzemce4
321trojnásobne4
322tridsaťdva4
323tretíkrát4
324_tepelno4
325_subplocha4
326štvorsemestrálny4
327stonásobný4
328špecializačný4
329skladovateľa4
330šestnásty4
331_sedemdesiat4
332samochodný4
333príchodný4
334preukázaný4
335pozostalostný4
336piatykrát4
337perzistentný4
338osemdesiatpäť4
339ohlasovacej4
340neobchodný4
341námietkový4
342mnohonásobný4
343_miliarda4
344_laden4
345jednoho4
346holorubný4
347_franko4
348dvojúčelový4
349_dvesto4
350dvadsiataprvý4
351_druhýkrát4
352detergenty4
353_desatina4
354_zpäť3
355zaisťovateľa3
356zábrzdný3
357_vysielateľa3
358vykonateľný3
359upravujúcej3
360_uložiteľa3
361ubytovateľa3
362_typový3
363trištvrte3
364tresť3
365tisícina3
366tisíci3
367tisícdeväťstodeväťdesiatsedem3
368tión3
369taxóny3
370_štyridsaťštyri3
371štyridsaťštyri3
372_štyridsaťosem3
373_štvornásobný3
374štvormo3
375stotina3
376stopäťdesiat3
377stojný3
378_štiavnička3
379státisíce3
380spolupôvodc3
381špeciálno3
382šiestykrát3
383šesťdesiatšesť3
384šesťdesiatdva3
385šesťdesiatdeväť3
386sedemstý3
387_pozostalostný3
388poživatina3
389požiadaný3
390_poddlžníkom3
391podateľa3
392pobytový3
393pobádací3
394_platobne3
395päťdesiatsedem3
396_päťdesiatosem3
397osemkrát3
398opakovateľnosť3
399ohňostrojný3
400odvolateľa3
401nepodnikateľa3
402neopodstatnenosť3
403_nedôvodný3
404_monty3
405monohydrát3
406mnohokrát3
407_milióntina3
408jedenapolkrát3
409hydrokoloidný3
410hniezdne3
411halón3
412etalón3
413dvestotisíc3
414dvadsaťtisíc3
415dvadsaťšesť3
416čítač3
417bilión3
418zmierovateľa2
419_zhotoviteľa2
420_zbojný2
421_závadný2
422zápalička2
423_zahraničnoobchodný2
424_vyslúcha2
425vypúšťací2
426vypožičiavateľa2
427vychudnutosť2
428výberka2
429vyberateľa2
430valeriánka2
431vadnosť2
432uskutočňovateľa2
433uplynula2
434uplatniteľnosť2
435upisovateľa2
436_udržiavateľa2
437udržiavateľa2
438_udieľa2
439_trojstý2
440trojštvrtinový2
441trojstopový2
442troje2
443tristopäťdesiat2
444_tristo2
445_tridsaťtri2
446tridsaťtri2
447_tridsaťštyri2
448tridsaťštyri2
449tridsatina2
450_tridsaťdva2
451_tridsaťdeväť2
452tridsaťdeväť2
453_tretíkrát2
454trepačka2
455trávolistý2
456tisícdeväťstodeväťdesiatosem2
457tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť2
458tisícdeväťsto2
459tiamíndichlórhydrát2
460súčinnostný2
461subplocha2
462štyristotisíc2
463štyridsaťdva2
464štvrtýkrát2
465stodvadsaťpäť2
466srážký2
467_spôsobovaný2
468spôsobovaný2
469spolupoisťovateľa2
470spolupodieľa2
471_sliatina2
472skriňový2
473šesťstotisíc2
474_šesťdesiatštyri2
475šesťdesiatštyri2
476_šesťdesiatšesť2
477šesťdesiatsedem2
478sentinelový2
479sedmina2
480sedemkrát2
481_sedemdesiatpäť2
482_sedemdesiatdva2
483_secrétariat2
484secrétariat2
485sarda2
486registratúrny2
487reemulgovateľnosť2
488putňový2
489protistojný2
490prohexadión2
491priznaný2
492prípojový2
493prieraz2
494priemyslový2
495_príchodný2
496_prevoditeľnosť2
497_prevádzaen2
498presunula2
499_prepúšťaen2
500predvolaný2
501predložiteľa2
502predkladaen2
503povolenku2
504používateľaosobný2
505poskytujúci2
506podlimitný2
507poddlžníkom2
508päťnásť2
509päťnásobne2
510_päťdesiatšesť2
511päťdesiatšesť2
512_päťdesiatsedem2
513päťdesiatosem2
514päťdesiatdeväť2
515osemnásobne2
516odovzdávany2
517obsluhovateľa2
518niektoraz2
519_niekoľkoraký2
520niekoľkonásobne2
521_niekoľkokrát2
522_nezaopatrený2
523_nezaopatreen2
524nezaopatreen2
525nepriepustný2
526_neopodstatnenosť2
527neodnímateľnosť2
528nemiesto2
529_nekompletný2
530nekompletný2
531nedoslýchavosť2
532nazretí2
533náveský2
534násobne2
535napájací2
536najatí2
537mykotoxín2
538morfolinobutyrát2
539morálno2
540množiteľa2
541_mnoho2
542milióntina2
543město2
544luxemburský2
545_loro2
546likvidný2
547konsolidovanej2
548komanditnej2
549koherentný2
550jelenčiat2
551jednako2
552jedentisíc2
553_jedenapolkrát2
554izofón2
555hlbokomraziaci2
556_halón2
557_fyzikálno2
558europol2
559_etalón2
560dvojito2
561dvetisíctri2
562dvestopäťdesiattisíc2
563dvanásťtisíc2
564dvanásťnásobný2
565dvadsiataštvrtý2
566dvadsaťpäťtisíc2
567_dvadsaťosem2
568dvadsaťosem2
569dvadsaťdeväť2
570dvaapolkrát2
571dovážaný2
572_dosť2
573_doloženej2
574doloženej2
575dohodný2
576dodavateľa2
577_dlhodoba2
578deväťdesiatsedem2
579_deväťdesiatdeväť2
580_colníčku2
581colníčka2
582botto2
583bobuľovina2
584bielolíc2
585bamako2
586anty2
587angina2
588zväčšený1
589_zúčtovateľa1
590zúčastníiný1
591zoschnutosť1
592zneškodňovateľa1
593_zmierovateľa1
594žiarenieosobný1
595zemevrtný1
596zelenačka1
597zčasť1
598zbojný1
599zaťažiteľnosť1
600zastupiteľnosť1
601zastavovací1
602zastavanosť1
603zaschnutosť1
604zaradenieúčinnej1
605zapojenosť1
606zápisupoplatka1
607zaobstaraen1
608záhumienkári1
609zahraničnoobchodný1
610zahradníkom1
611začleniteľnosť1
612záchytnosť1
613zabezpečenosť1
614wasty1
615vzdialenostinajviac1
616vzbuchu1
617vyžadovaen1
618výveri1
619využiteľnosť1
620vysokokvalitný1
621vyslúcha1
622vyskytnuvší1
623výškepracovnej1
624vysielaen1
625vyrábateľa1
626vypúšťacej1
627vyplácaen1
628vyňatí1
629_vymeraný1
630vylievačku1
631vylievačka1
632vyláška1
633vykonávaobvodný1
634_výhradoučlánku1
635výhradoučlánku1
636_vyhotoveen1
637vyhoretý1
638vyhlaška1
639vydávany1
640vybilancovanosť1
641vratnosť1
642vratička1
643vozidlový1
644vovýrobk1
645vodítkom1
646vlastnostíosobný1
647vibrácieosobný1
648viacmenej1
649veľkoobsahový1
650valdštejnka1
651vadózni1
652úverovaen1
653ustanovíosobitný1
654uschový1
655_upravujúcej1
656upravovací1
657umorovacii1
658ukladaen1
659úhrnkom1
660uhradenej1
661uhradeen1
662uhličitanový1
663udany1
664účinosť1
665_uchovávateľa1
666uchovávateľa1
667tvorídesať1
668_tuzemc1
669tuzemc1
670turkový1
671trojrohý1
672_trojitý1
673tristoštyridsaťšesť1
674tristopäťdesiattisíc1
675tristodeväťdesiat1
676trinásťtisíc1
677tridsaťosemtisíc1
678tridsaťkrát1
679_tridsatina1
680trichloro1
681trichinele1
682trestý1
683transluminálnej1
684tovarukrajina1
685továrný1
686torpídne1
687tontina1
688točitosť1
689tlakompár1
690tisícdeväťstoštyridsaťsedem1
691tisícdeväťstosedemdesiatosem1
692tisícdeväťstopäťdesiatsedem1
693tisícdeväťstoosemdesiatosem1
694tisícdeväťstoosemdesiatdva1
695_tisícdeväťstodeväťdesiatšesť1
696tisícdeväťstodeväťdesiatšesť1
697_tisícdeväťstodeväťdesiatdva1
698tisícdeväťstodeväťdesiatdva1
699tisícdeväťstodeväťdesiat1
700tina1
701tetrahydrát1
702termotričko1
703termo1
704termálno1
705terestriálni1
706tenkolistý1
707_telička1
708telička1
709švihrový1
710svetelno1
711sväzkom1
712sulfhydrát1
713štyristoštyridsaťpäť1
714štyristopäťdesiattisíc1
715štyristopäťdesiatpäť1
716štyristo1
717_štyridsaťdva1
718_štyridsaťdeväť1
719štyridsaťdeväť1
720_štvrtýkrát1
721śtvrtý1
722štvrtka1
723_štvrtina1
724_štvrť1
725štvornásobne1
726štrnásťtisíc1
727strelivina1
728stotisíci1
729stoštyridsaťšesť1
730stojedenásť1
731_stodvadsať1
732stodvadsať1
733stilbény1
734štiavnička1
735sťažnostítoho1
736_státisíce1
737sročnosť1
738srazený1
739spôsobíviac1
740spoluprihlasovateľa1
741splynula1
742splnomoc1
743spirosticha1
744špecifikujúce1
745_špecializačný1
746spálený1
747šomoška1
748smluvý1
749slúčenina1
750skytovateľa1
751sivolisto1
752širokopriestorový1
753šimonka1
754_šiestykrát1
755šibíkom1
756severoseverovýchodne1
757šesťnásobne1
758šesťminútový1
759šestina1
760_šesťdesiatsedem1
761_šesťdesiatosem1
762šesťdesiatosem1
763_šesťdesiatdeväť1
764_šekovníkom1
765šekovníkom1
766sedemstošesťdesiatpäťtisíc1
767sedemstoosemdesiat1
768sedemnásobný1
769sedemdesiattri1
770_sedemdesiatštyri1
771sedemdesiatštyri1
772sedemdesiatšesťtisíc1
773_sedemdesiatsedem1
774sedemdesiatsedem1
775_sedemdesiatdeväť1
776sedemdesiatdeväť1
777secretariat1
778scudziteľa1
779šarda1
780_šalgočka1
781šalgočka1
782rvý1
783rôznolistý1
784rozmnožený1
785rodiaci1
786rizikamiosobný1
787riečňanka1
788reprodukovateľností1
789reprodukovateľnosť1
790reliktný1
791rekonštituovanej1
792rekombinantný1
793railpol1
794pyritión1
795pyri1
796pruhovitosť1
797prúdomosobný1
798protivýbuchový1
799protihavarijný1
800protidumpingový1
801proteínový1
802priznanej1
803priveľa1
804prírodne1
805pripevneen1
806prióny1
807prijímajúci1
808prieskumový1
809prierezový1
810priecestný1
811_prezvedný1
812prezvedný1
813prevodníki1
814prevodník1
815prevoditeľnosť1
816prevádzkyschopnosť1
817prevádzka1
818prevádzaen1
819preukázateľnosť1
820prepúšťaen1
821prepočtový1
822prepláchnutí1
823prenositeľnosť1
824prelomenina1
825predpovedateľnosť1
826_predĺženej1
827predĺženej1
828prasknutí1
829prášivosť1
830pozorujúcy1
831požiarnobezpečnostný1
832povinníoba1
833poúrazový1
834posunujúci1
835posobnosť1
836pôsoba1
837poškodenímožnosť1
838porušenosť1
839poprvý1
840popredajný1
841ponúknutý1
842_pompón1
843pompón1
844pominula1
845pokrytosť1
846pokračovaciy1
847poistníkom1
848poisteníprávnej1
849podzóny1
850podúčta1
851podsystý1
852podstielaný1
853podštandardný1
854podšívkovina1
855podregión1
856_podpisovateľa1
857_podlimitný1
858podhladinový1
859poddoplnku1
860podbod1
861pobádaciy1
862_piatykrát1
863perkutánný1
864peptón1
865penicilamina1
866päťstý1
867päťstoosemdesiattritisíc1
868pätoraký1
869patogény1
870patogénnosť1
871_päťkrát1
872päťdesiatichštyri1
873_päťdesiatdeväť1
874paraziticídne1
875_paragón1
876paragón1
877padva1
878pacientka1
879ovosnej1
880ovládajúcej1
881osemstošesťdesiatšesťtisíc1
882osemstopäťdesiattisíc1
883_osemdesiaty1
884osemdesiatšesť1
885orgánovosobný1
886organizácianárodnej1
887optička1
888opätný1
889_okuliarový1
890ohňomosobný1
891odvažovačku1
892odstavce1
893_odplatný1
894odobranej1
895odnímateľnosť1
896_odkazovníci1
897odkazovníci1
898odbdobne1
899ocnajviac1
900ochutina1
901obvinenýcha1
902obstaraný1
903obsluhujúcej1
904obsaditeľnosť1
905obojkový1
906_oboje1
907obmedzujúci1
908obmedzujúcej1
909obivi1
910obidvoje1
911obdĺžničku1
912obchodne1
913_nummulari1
914nummulari1
915_nízkoteplotný1
916nízkoteplotný1
917nízkorozsahový1
918nitrát1
919_niektoraz1
920nezníženej1
921nezaopatrený1
922nevýhradný1
923nevirulentý1
924neúrodný1
925neuplynula1
926neúčastníci1
927netoxický1
928netoxickom1
929nerelevantný1
930nepresnosť1
931_nepodnikateľa1
932nepodliehajúce1
933neplatený1
934_neodnímateľnosť1
935_neobchodný1
936neobčan1
937nemotorový1
938_nedzinárodný1
939nedzinárodný1
940nedôvodný1
941nedokončený1
942nededížiaden1
943nedbanlivostný1
944nariadeen1
945namontovaen1
946namietateľa1
947namenslisty1
948_najviacej1
949najatý1
950nahliadnutí1
951nadvemenový1
952nadväzujúci1
953mykotoxíný1
954muštový1
955monty1
956montážnoho1
957_monohydrát1
958mokraďový1
959mikroregión1
960mikropočítač1
961metylcyklohexanóny1
962metylamina1
963mesotrión1
964meranej1
965melamina1
966medzizasielateľa1
967medzirebrový1
968medzinároden1
969medzilaboratórny1
970mednička1
971mätony1
972malatión1
973macerát1
974_ľubeľa1
975ľubeľa1
976loro1
977letiští1
978lamantina1
979laktóny1
980laden1
981kyjanôčka1
982kvapôčka1
983kutikula1
984kučeravosť1
985krúžkovitosť1
986krkoška1
987_krátkodoba1
988krátkochvostý1
989kráľovstvomabulharský1
990kovateľa1
991kostihojový1
992konštrukcieosobný1
993kompresibilitný1
994komitenty1
995kokón1
996ketóny1
997keloidný1
998kartelový1
999kardový1
1000joba1