legal-1.1 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1druhej16598
2jedného13051
3jeden10957
4jednej9845
5dvoch9474
6troch9390
7viac9197
8tri8296
9prvej6920
10oboch6347
11druhého5965
12prvého5449
13päť5099
14druhom5092
15dva4883
16šesť4290
17najviac4088
18viacerých3888
19jedna3697
20prvom3675
21jednom3662
22raz3581
23šiestich3452
24tretej3451
25piatich3164
26jednu3004
27druhá2963
28prvý2702
29tretích2625
30dve2603
31desať2319
32tretieho2236
33jedno2194
34obe2073
35desiatich1874
36dvoma1841
37oboma1802
38štyri1750
39obidvoch1687
40jedným1685
41druhý1642
42DRUHÁ1637
43prvá1633
44PRVÁ1626
45TRETIA1509
46najmenej1470
47menej1423
48Prvý1420
49štyroch1336
50ŠTVRTÁ1271
51osem1222
52jednou1158
53siedmich1107
54prvým1051
55tretia1027
56prvé988
57PIATA957
58Druhý948
59tretí942
60Ostatné920
61viacerými912
62posledný886
63tretím838
64pätnásť824
65dvanásť824
66druhou823
67posledného818
68ôsmich804
69druhú769
70prvých763
71dvaja763
72sedem759
73prvú753
74ostatné753
75obidve751
76treťom749
77jednorazové715
78ŠIESTA690
79prvýkrát677
80Tretí671
81Prvá653
82štvrtej644
83Obe639
84Druhá632
85jednému612
86posledná551
87viaceré534
88dvojakého532
89dvakrát512
90SIEDMA509
91treťou486
92miliónov471
93štvrtom470
94štvrtého463
95jedenkrát461
96jediným450
97Tretia443
98deväť427
99Štvrtý424
100tridsiatich412
101druhé399
102tretie391
103oba390
104šiesteho386
105piatej383
106viacero381
107ÔSMA379
108piateho373
109obidvoma373
110štvrtý372
111pätnástich368
112tridsať361
113dvanástich341
114prvému340
115tretími338
116deviateho334
117poslednej330
118jednorazového326
119Prvé322
120druhému310
121pár307
122viacerým302
123druhým300
124Štvrtá296
125jediný296
126dvojitého293
127tisíc283
128Piaty283
129tretiu282
130pol279
131piaty270
132DEVIATA264
133PRVÝ261
134viacej259
135DRUHÝ254
136dvadsať251
137traja250
138ostatných241
139obaja235
140osemnásť234
141siedmom230
142prvou228
143štvrtá224
144doručiteľa220
145ôsmeho216
146tridsiatym214
147Šiesty203
148deviatich202
149dvomi201
150štyrmi199
151šiestej198
152Jednorazové198
153šesťdesiatich193
154tromi191
155Piata191
156dvojakým189
157viacerí187
158poslednom187
159jediného184
160piatom181
161TRETÍ178
162DESIATA178
163jednorazový177
164obidva176
165siedmeho167
166jedinom167
167tridsiaty166
168Obidve166
169Jedno164
170deväťdesiat164
171desiateho163
172trikrát158
173prejedná158
174dvadsiateho155
175jednorazových154
176Jeden153
177dvadsiatich152
178siedmej150
179ôsmom148
180JEDENÁSTA147
181dvadsaťpäť147
182posledné146
183dvojmo146
184štrnásť141
185dvom136
186Jedna135
187šiesty134
188Siedmy134
189deväťdesiaty134
190jednorazovú133
191Šiesta128
192jednorazovej128
193ostatní126
194štvrtým125
195poslednú125
196jednorazovým124
197milióna123
198ôsmej122
199ŠTVRTÝ117
200piata116
201obom116
202štyria115
203mnohých114
204druhých113
205jednorazová112
206razy109
207DVANÁSTA102
208troma100
209tretiny100
210šiestom98
211deväťsto97
212osemnástich96
213štrnástich95
214Ôsmy95
215ôsmy95
216tretiemu94
217desiatej94
218dvojaké93
219miliárd92
220dvojité92
221deviaty92
222štyrikrát89
223PIATY87
224deviatej86
225jedinou84
226obidvaja83
227málo82
228tretina81
229šestnásť80
230osemnásteho80
231piatym79
232dvadsiatej79
233šesťdesiat78
234jednorazovom77
235trom76
236Siedma76
237deviatom76
238tridsiateho75
239siedmy75
240deväťdesiatym75
241TRINÁSTA74
242piatimi74
243pätnásteho73
244najviacej73
245Jedným73
246jedinú71
247jedinej70
248Tretie69
249rozmnoženiny67
250ŠIESTY65
251osemnásty65
252posledných64
253jediná64
254Dve64
255sto63
256Ostatní62
257Ôsma62
258jediné62
259šiesta61
260Posledný61
261Dva61
262Druhé61
263tisícoch59
264desiaty59
265viackrát58
266pätnásty58
267deväťdesiatich58
268Posledná56
269obidvom56
270Jednorazový54
271Deviaty54
272jedenásť53
273ostatnými52
274SIEDMY51
275oboje51
276milión51
277dlhodobe51
278šesťdesiatym50
279nuly49
280dvojnásobnej49
281siedmym48
282pätnástym48
283šiestimi47
284Oba46
285miliardy46
286päťdesiat45
287niekoľkokrát45
288viacnásobné44
289viacnásobne44
290posledným44
291milióny44
292franko43
293päťdesiateho42
294trinásť41
295siedma41
296ostatný41
297DVADSIATA41
298ŠTRNÁSTA40
299Prvú39
300ôsma39
301mnohé39
302dvadsaťštyri39
303šesťdesiaty38
304nule38
305Jednorazová38
306jedenástej38
307desiata38
308veľa37
309poslednou37
310ôsmym37
311mnoho37
312dvojitej37
313Dvoch37
314Deviata37
315devätnásteho37
316desiatym37
317zhotoviteľa36
318šiestym36
319desiatom36
320štvrtú35
321šesťdesiateho35
322ôsmimi35
323dvanástej35
324dvanásteho35
325trojmo34
326štvrté34
327jedenásty34
328Viac33
329tridsiatom33
330nultého33
331dvojitou33
332dvadsiatimi33
333ráz32
334jedinému32
335desatiny32
336vysielateľa31
337štyridsiatich31
338Jednou31
339Tri30
340TRETÍCH30
341fyzikálno30
342dvojitému30
343dvanástiny30
344Druhého30
345tisíce29
346štrnásteho29
347predposledný29
348jedenásteho28
349Desiaty28
350štyridsaťosem27
351štyridsať27
352ostatným27
353ÔSMY27
354Jednu27
355Jediný27
356jedenástich27
357Jedenásta27
358dvojakému27
359dvadsiaty27
360viacnásobným26
361Desiata26
362jedny25
363Dvadsiata25
364deviatym25
365desiatimi25
366vykonateľnosť24
367tridsaťšesť24
368štyrom24
369štrnástej24
370päťdesiatom24
371dvojnásobne24
372štyridsaťpäť23
373sedemnásť23
374prví23
375predposledného23
376piatu23
377OSTATNÉ23
378dvojitým23
379Dvanásta23
380druhýkrát23
381tridsiatej22
382jednorazovými22
383Jedného22
384Druhú22
385devätnásť22
386udieľa21
387štyridsiateho21
388päťkrát21
389mnohonásobne21
390dvadsaťsedem21
391tretinu20
392šesťkrát20
393sedemnástom20
394piati20
395PÄTNÁSTA20
396Ostatný20
397jednorazovou20
398dvojitý20
399dvanásty20
400Dvaja20
401deväťdesiateho20
402viacnásobného19
403šiestu19
404Šesť19
405sedemnásteho19
406piatim19
407Obidva19
408trinásteho18
409štyridsiatej18
410štvrtou18
411štrnásty18
412šestnástich18
413päťdesiatštyri18
414Jedenásty18
415dvojnásobné18
416dvanástimi18
417trión17
418trinástich17
419šiestim17
420prvými17
421poistiteľa17
422pätnástom17
423Päť17
424okrsková17
425odplatný17
426obidvomi17
427mnohí17
428jedinými17
429etalóny17
430zložiteľa16
431vystaviteľa16
432štvrť16
433stom16
434šesťdesiatom16
435ôsmu16
436dvoje16
437VIACERÝCH15
438trinásty15
439Trinásta15
440Treťou15
441tepelno15
442štvrtín15
443päťdesiattisíc15
444operát15
445jedenástom15
446dvadsiatom15
447DRUHEJ15
448desiatim15
449trinástej14
450štyridsiatom14
451štrnástom14
452sliatiny14
453šesťdesiattri14
454SEDEMNÁSTA14
455sedemdesiateho14
456sedemdesiat14
457Prvej14
458pätiny14
459OSEMNÁSTA14
460mnohým14
461Jediná14
462dvojakom14
463DEVIATY14
464deviata14
465bezodplatný14
466zpäť13
467vyhotoveným13
468Tretieho13
469siedmimi13
470sedemdesiatom13
471Prvého13
472poslednýkrát13
473POL13
474platobne13
475mnohými13
476Dvoma13
477dvojitých13
478Dvanásty13
479dosť13
480DEVÄTNÁSTA13
481vratky12
482viacnásobný12
483VIAC12
484ukladateľa12
485tristo12
486trinásta12
487štvrtiny12
488Raz12
489Prvým12
490PRVEJ12
491ostatného12
492osemnástej12
493JEDNORAZOVÉ12
494JEDNEJ12
495Dvojité12
496dvojitá12
497dvesto12
498dión12
499deviatimi12
500Traja11
501Štvrtého11
502stoosemdesiat11
503šieste11
504siedmych11
505šesťnásobnú11
506predposledná11
507policajtke11
508päťsto11
509pätnásta11
510päťdesiatich11
511NEVEREJNÉ11
512dvojnásobný11
513dvojnásobná11
514dvojitom11
515Dvadsiaty11
516devätnásty11
517závadné10
518Viacero10
519uschovávateľa10
520trinástom10
521tretín10
522Tretím10
523štrnásta10
524sedemdesiatpäť10
525PRVOM10
526okuliarové10
527krátkodobe10
528Jediným10
529Jedinou10
530Jediné10
531dvanástom10
532doplňujúceho10
533DESIATY10
534deportovaným10
535autoreferát10
536zúčtovateľa9
537Trinásty9
538stotisíc9
539siedmou9
540predposlednom9
541podpisovateľa9
542piatou9
543piate9
544osemdesiatom9
545osemdesiat9
546Mnohé9
547Jednorazovú9
548jedenástym9
549jedenásta9
550dvojnásobnú9
551dvojitú9
552dvanástu9
553dvanásta9
554deväťdesiatdeväť9
555desiatou9
556vypočítaným8
557viacnásobných8
558trojstého8
559trochu8
560tritisíc8
561štrnástu8
562siedmemu8
563Sedem8
564Prvých8
565Osem8
566Najmenej8
567dvojnásobných8
568dvojnásobnou8
569dvojitými8
570Dvojitá8
571Dvojaké8
572devätnástej8
573Desať8
574viacnásobnej7
575Viaceré7
576uložiteľa7
577TYPOVÉ7
578TRIDSIATA7
579tridsaťpäť7
580TRETIE7
581Štyria7
582Štrnásty7
583Štrnásta7
584šiestou7
585šiesti7
586sedemdesiatich7
587sedemdesiatdva7
588Prvýkrát7
589Prvou7
590Prví7
591predposlednej7
592PÄŤDESIAT7
593Ostatným7
594osemnástom7
595osemdesiateho7
596nultý7
597JEDENÁSTY7
598dvojnásobným7
599dvojnásobnému7
600dvetisíc7
601dvadsaťdva7
602Druhým7
603desaťtisíc7
604desaťkrát7
605Troch6
606tridsaťdva6
607Tridsať6
608Tretími6
609tretíkrát6
610subsystému6
611subplocha6
612štyridsaťštyri6
613Štyri6
614štvornásobnú6
615štvornásobnej6
616štrnástym6
617stredno6
618siedmu6
619sedemnástich6
620Sedemnásta6
621samorodné6
622Prvými6
623PRVÉ6
624príchodný6
625prejazdný6
626podpoložiek6
627piatemu6
628päťstotisíc6
629pätnástimi6
630Pätnásta6
631ôsmych6
632osemnástym6
633Osemnásta6
634osemdesiatich6
635obstarávateľa6
636neplatnosť6
637miliónmi6
638miliarda6
639jedných6
640Jednorazovým6
641Jednému6
642dvojnásobného6
643dvojakej6
644dvadsiatu6
645druhými6
646dražobníkom6
647deviatou6
648devätnástom6
649devätnástich6
650Devätnásta6
651desatín6
652zárazy5
653využívateľa5
654Viacnásobné5
655typový5
656trojstým5
657tridsaťtisíc5
658tisícom5
659tisíca5
660šiestemu5
661siedme5
662šesťdesiatšesť5
663šesťdesiatpäť5
664sedemnástym5
665sedemnásty5
666Prvému5
667predzákladné5
668poslednému5
669Posledné5
670poddlžníkom5
671piatykrát5
672päťtisíc5
673Pätnásty5
674pätnástej5
675Pätnásť5
676päťdesiaty5
677päťdesiatsedem5
678päťdesiatosem5
679ostatná5
680ôsmi5
681obhospodarovateľa5
682neopodstatnenosť5
683Mnohí5
684Menej5
685LADEN5
686kandidátnej5
687jednými5
688jedenapolkrát5
689hrebenačka5
690dvojaký5
691dvanástym5
692DVADSIATAPRVÁ5
693dvadsiata5
694dvadsaťnásobnú5
695DRUHÉHO5
696deviatych5
697deviatu5
698detergenty5
699desaťnásobnú5
700závadný4
701viacnásobnými4
702upravujúcej4
703udržiavateľa4
704tuzemcov4
705Tromi4
706trojnásobného4
707trojnásobne4
708Tridsiaty4
709tridsaťtri4
710tridsaťštyri4
711tridsaťdeväť4
712štyridsiaty4
713stým4
714štvrtému4
715štvorsemestrálneho4
716Štiavnička4
717Sta4
718spôsobovanému4
719špecializačného4
720skladovateľa4
721šiestykrát4
722Šiestej4
723siedmi4
724SIEDMEHO4
725šestnásty4
726šesťdesiatštyri4
727šesťdesiatdeväť4
728samochodné4
729preukázaného4
730Piatich4
731perzistentné4
732päťdesiatšesť4
733Ôsmich4
734ÔSMEHO4
735ôsme4
736osemdesiatpäť4
737ohlasovacej4
738Obidvaja4
739Obaja4
740nultom4
741niekoľkorakým4
742nezaopatreným4
743neverejné4
744nepodnikateľa4
745nekompletný4
746Nedôvodný4
747námietkové4
748MONTI4
749monohydrát4
750miliardám4
751Málo4
752Jedny4
753JEDNORAZOVÝ4
754jednoho4
755Jednej4
756JEDNÉHO4
757Jedinými4
758Jedenkrát4
759jedenástimi4
760hotovostné4
761holorubný4
762etalónu4
763Dvojitým4
764DVOJAKÉHO4
765dvadsiatym4
766dvadsaťtisíc4
767dvadsaťšesť4
768dvadsaťosem4
769Dvadsať4
770druhí4
771Druhej4
772doloženej4
773Deviate4
774desiati4
775desaťnásobná4
776zmierovateľa3
777Zbojné3
778zaisťovateľa3
779Zahraničnoobchodná3
780vysokorýchlostné3
781vyslúcha3
782vykonateľného3
783viacnásobnú3
784viacnásobnému3
785Veľa3
786ubytovateľa3
787typová3
788trojnásobný3
789trojnásobnej3
790trojitými3
791trištvrte3
792trinástym3
793trinástu3
794trinástimi3
795Trinásť3
796tridsatina3
797Tretiemu3
798Tretej3
799tresť3
800tisícov3
801tisícdeväťstodeväťdesiatsedem3
802tión3
803taxóny3
804štyridsiata3
805štyridsaťdva3
806Štyridsať3
807štvrtýkrát3
808Štvrtú3
809štvormo3
810Štrnásť3
811stopäťdesiat3
812státisíce3
813spolupôvodcov3
814špeciálno3
815šiestych3
816Šiestu3
817siedmim3
818šesťdesiatych3
819šesťdesiatsedem3
820šesťdesiatdva3
821sedemstého3
822Sedemnásty3
823sedemnásta3
824sedemdesiatych3
825Prvom3
826prevoditeľnosť3
827prevádzaným3
828prepúšťaným3
829predzákladný3
830predposledným3
831POZOSTALOSTNÁ3
832pozostalostná3
833poživatín3
834požiadaného3
835Pol3
836podlimitnou3
837podateľa3
838pobádacích3
839PÄŤSTO3
840päťdesiatej3
841päťdesiatdeväť3
842ostatnej3
843OSTATNÁ3
844osemkrát3
845opakovateľnosť3
846okuliarový3
847odvolateľa3
848obojakého3
849obojaké3
850nultých3
851niektoráz3
852niekoľkonásobným3
853nezaopatrenému3
854neodnímateľnosť3
855mnohokrát3
856Mnoho3
857milióntine3
858loro3
859Jedni3
860jedenástu3
861hniezdne3
862Halóny3
863etalónov3
864dvojúčelové3
865dvojnásobnom3
866dvojito3
867dvestotisíc3
868DVANÁSTY3
869DVADSIATAŠTVRTÁ3
870Dvadsaťštyri3
871dvadsaťdeväť3
872Dlhodobe3
873deviatim3
874DEVIATEHO3
875devätnástym3
876desiate3
877DESAŤ3
878colníčku3
879čítač3
880bezodplatné3
881zápalička2
882zábrzdné2
883vysokorýchlostný2
884vypúšťacích2
885vypožičiavateľa2
886výhradoučlánku2
887vychudnutosť2
888výberiek2
889vyberateľa2
890Viacnásobne2
891Viacerým2
892Viacerí2
893vadnosť2
894uskutočňovateľa2
895uplynuly2
896uplatniteľnosť2
897upisovateľa2
898uchovávateľa2
899tuzemcom2
900trojštvrtinovou2
901Trojstopové2
902trojnásobnom2
903troje2
904tristopäťdesiat2
905TRINÁSTY2
906tridsiata2
907Tretiu2
908TRETÍMI2
909TRETEJ2
910trepačka2
911trávolistý2
912tisíceho2
913tisícdeväťstodeväťdesiatšesť2
914tisícdeväťstodeväťdesiatosem2
915tisícdeväťstodeväťdesiatdva2
916tisícdeväťstodeväťdesiatdeväť2
917tisícdeväťsto2
918TISÍC2
919tiamíndichlórhydrát2
920TELIČKA2
921súčinnostné2
922ŠTYROCH2
923štyristotisíc2
924štyridsaťdeväť2
925stými2
926štvrtých2
927Štvrtou2
928Štvrtom2
929Štvrtej2
930štvornásobná2
931stotiny2
932stonásobnom2
933stojné2
934stodvadsaťpäť2
935stodvadsať2
936STO2
937srážkou2
938spolupoisťovateľa2
939spolupodieľa2
940Siedmeho2
941šesťstotisíc2
942šesťdesiatosem2
943šesťdesiatim2
944sentinelové2
945šekovníkom2
946sedminy2
947sedemkrát2
948sedemdesiatštyri2
949sedemdesiatsedem2
950sedemdesiatdeväť2
951Secrétariat2
952secrétariat2
953sarda2
954Šalgočka2
955registratúrneho2
956reemulgovateľnosť2
957putňový2
958PRVÝCH2
959protistojné2
960prohexadión2
961priznanému2
962prípojové2
963prieraz2
964priemyslový2
965prezvedná2
966prevodníkoch2
967presunuly2
968predvolanému2
969predposlednú2
970Predposledná2
971predĺženej2
972predložiteľa2
973predkladaným2
974povolenku2
975používateľaOsobný2
976Posledným2
977poslední2
978poskytujúceho2
979pompónmi2
980policajtkám2
981pobytová2
982PÄŤTISÍC2
983päťnásť2
984päťnásobnej2
985päťnásobného2
986päťnásobne2
987päťdesiatych2
988päťdesiatimi2
989päťdesiata2
990paragóny2
991Pár2
992ôsmou2
993ÔSMICH2
994ôsmemu2
995Osemnásty2
996osemnásobne2
997Ohňostrojné2
998odovzdávanom2
999odkazovníci2
1000obsluhovateľa2