legal-1.1 participles top 1000 words

Nr.FormCount
1uvedené31699
2uvedených24551
3určené15638
4určených10648
5ustanovené10247
6uvedený10113
7oprávnený9013
8určenej8213
9týkajúce7731
10určený7637
11ustanovených7128
12vydané6456
13spojené6303
14uvedeného5787
15ozbrojených5701
16uvedenej5127
17uvedeným4747
18určená4686
19oprávnená4684
20Spojených4383
21nasledujúceho4329
22určeného4178
23týkajúcich4167
24súvisiace4124
25predchádzajúceho3971
26dotknuté3905
27splnené3893
28ustanovený3731
29uvedená3712
30súvisiacich3594
31oprávnené3529
32vyplývajúce3516
33uložené3471
34spojených3271
35prijaté3144
36predchádzajúcich3105
37vysielajúceho3043
38určenom3030
39vybraných3004
40predchádzajúcom3003
41vydaných2961
42vedúceho2953
43získané2950
44vykonaných2814
45vykonané2795
46oprávnenej2774
47odsúdený2764
48vybavené2682
49oprávnených2619
50vyplývajúcich2613
51dohodnuté2553
52ustanovenej2531
53označené2505
54umiestnené2493
55chránených2481
56zúčastnenými2462
57uvedenými2438
58vydaný2412
59predchádzajúci2372
60použité2355
61použitých2312
62nasledujúcich2265
63určeným2263
64oslobodené2261
65vykonávané2249
66chránené2232
67zistených2220
68uvedenú2219
69prijatých2203
70uvedenom2157
71poskytnuté2155
72poskytované2141
73poverený2082
74vykonávajúci2073
75oprávneného2073
76zriadené2072
77podpísaná2065
78obvineného2056
79odôvodnených2051
80udelené2019
81schválené2018
82používané1963
83stanovené1939
84pracujúcich1900
85určenú1881
86chráneného1859
87vyrobené1845
88zistené1830
89primerané1797
90schváleného1783
91uložená1775
92obvinený1768
93požadované1756
94schválených1754
95zabezpečené1746
96dohodnutých1739
97vykonávaných1698
98zakázané1688
99Zrušený1679
100vydaného1670
101Dané1668
102ustanoveným1634
103navrhnutých1629
104používaných1627
105vzniknuté1600
106pridelené1599
107upravené1588
108podané1548
109obsahujúce1530
110uložený1513
111viazaná1509
112zrušený1496
113vykonávanej1496
114uzavretá1493
115uverejnené1493
116povolené1492
117vedúci1488
118ustanoveného1474
119predložené1473
120viazaný1471
121zmenenou1462
122uzavretej1459
123určenými1445
124podaná1444
125ustanovenom1443
126oprávnení1441
127primeranú1440
128poskytovaných1440
129utajovaných1432
130zaradené1428
131nasledujúce1425
132zodpovedajúce1423
133získaných1423
134dotknutá1413
135ustanovená1401
136schválený1401
137uložených1391
138rozhodujúce1381
139spôsobenú1380
140poskytnutých1373
141pridanej1372
142vedené1355
143zahrnuté1350
144odsúdeného1349
145zaradený1348
146poverená1342
147zapísané1314
148predchádzajúce1302
149umiestnený1300
150uvedení1286
151vybrané1261
152oprávneným1254
153vykonanej1251
154vzťahujúce1250
155predchádzajúcej1243
156zabezpečujúci1241
157vedúcich1199
158uzavretých1196
159oslobodený1193
160nasledujúci1193
161dovolené1189
162Použitá1186
163vykonávaná1185
164znečisťujúcich1179
165zriadená1164
166danej1164
167spáchaný1161
168spôsobené1159
169predpísané1127
170použitý1112
171vydaným1107
172prijatý1099
173umiestnená1098
174začaté1088
175daný1087
176poverenej1078
177oznámené1078
178oprávnenému1074
179obsiahnuté1068
180stanovených1061
181spôsobená1055
182požadovaných1046
183vymenovaný1041
184vyhotovené1038
185kombinovanej1030
186zúčastnených1023
187overené1022
188chránenej1019
189urobené1018
190predávajúci1018
191cestujúcich1017
192zrušené1015
193zodpovedajúcu1015
194riadených1007
195zapísaná1005
196zabezpečená1004
197zodpovedajúcej1003
198primeranej1002
199daného1002
200riadené998
201vyhlásený996
202vyčerpávajúce987
203poškodený987
204vzniknutých975
205vyžadujúce975
206prepustený975
207obmedzená975
208vyjadrené973
209uznané973
210viazané967
211schválená967
212registrované967
213schváleným963
214dotknutých956
215poskytnutá952
216otvorený949
217odsúdených947
218spôsobenej945
219doručené945
220zaradených941
221priznané940
222nútenej940
223ustanovenú936
224dohodnutej935
225špecializovaných929
226vykonávajúcich927
227schválenej921
228poverené919
229podaný916
230zaplatené911
231vyplácané905
232uverejnený904
233uvedenou901
234daná895
235ustanovenými890
236podpísaný888
237dané880
238vykonávajúce879
239vyhlásené878
240uvádzaní877
241založené875
242existujúcich867
243zamerané861
244nasledujúcom861
245požadovanej858
246postihnutých856
247kontrolovaného854
248vymedzené853
249dovezené852
250plánovaných851
251prijímajúceho848
252zriadených844
253danom840
254rozhodujúci839
255uznávaní834
256primeraný833
257zapísaný832
258zverené826
259vykonaná824
260vynaložených821
261rozhodnuté819
262splnená813
263vymedzenom811
264vykonaný806
265označený805
266zvolený804
267vzťahujúcich804
268vylúčené802
269evidované801
270zamestnaný795
271odôvodnené795
272uvedenému793
273vydaná790
274uzavreté782
275predložených779
276obmedzené777
277kupujúci764
278zapísaných756
279pripojené756
280poistený751
281otvoreného751
282tvoriacich750
283oddelené749
284uskutočnené748
285povolená745
286vykonávanú742
287patriacich737
288ohrozené737
289vynaložené735
290predložený735
291predpokladaný730
292zriadený729
293podliehajúce727
294nezaopatrené724
295zabezpečený723
296vybavený721
297preukázané721
298priznaný715
299povolený711
300autorizovanej709
301dožiadaný706
302vedúcim704
303vytvorené702
304dotknutej700
305registrovaná696
306zistený695
307vyznačené695
308patriace695
309podpísanej691
310platené689
311nedotknuté689
312zameraná683
313riadiacej682
314dovážaný682
315určenému677
316obsahujúcich677
317postihnuté675
318požadovanú670
319upravených669
320doplňujúce669
321navrhnuté667
322týkajúcej662
323navrhovanej661
324dožadujúcej659
325poskytnutý656
326doplnené653
327použitého651
328skončené650
329vyhradené647
330týkajúci647
331povolených646
332získaný644
333predpokladané641
334podriadených641
335podliehajúcich640
336predchádzajúcim636
337vystavené634
338podriadené634
339plánované634
340autorizovaná634
341uznaný632
342umožňujúce631
343vypočítanej630
344vyhotovený630
345upravujúce628
346preukazujúce628
347Autorizovaná628
348žijúcich627
349dojednané627
350dohodnutá626
351vyhradených624
352dohodnutý624
353Zapísaný621
354vylúčený618
355obsiahnutých617
356zaplatená613
357predpokladaných612
358zaplatenej611
359rozhodujúcich610
360odovzdaných606
361dosiahnutých605
362Spojené604
363vyrobený602
364predpísaných602
365podrobené602
366zúčastnené601
367upravujúcich599
368poskytnutú598
369predávajúceho596
370udelená594
371definované594
372cestujúci594
373povereného591
374stanovená590
375registrovaných590
376zodpovedajúci589
377doručená589
378slúžiace588
379obsahujúci588
380vymedzených586
381certifikované585
382zistená584
383podpísané584
384dodané584
385PREBERANÝCH582
386založená581
387vyplatené576
388zvýšené573
389určenou573
390nasledujúcim569
391dohodnutom568
392navrhovaných566
393zodpovedajúcich563
394overený562
395špecializované559
396ohrozený558
397odovzdané557
398dovážané557
399uhrádzaných556
400registrovaný555
401vyrobených554
402ukončené554
403zmenené551
404oprávnenými551
405zúčastnená550
406oprávnenou550
407stanovenej548
408zakázaný547
409zachované546
410poverených545
411poskytnutej544
412dotknutý544
413riadiaceho541
414obmedzený538
415týkajúca537
416navrhované537
417oslobodeného535
418plánovanej534
419vyjadrená533
420uzatvorenej533
421poistená528
422zastúpený525
423vypočítaná524
424poskytovanej524
425poškodené524
426opatrené523
427sledovaného521
428napadnuté521
429rozhodujúcom519
430ľaliovité518
431udelený517
432obmedzeným517
433spracované515
434opakované515
435uloženú513
436poverení513
437poskytnutého513
438podanej513
439znečisťujúce512
440vzniknutej511
441vybavená511
442utajovanej507
443majúce506
444dohodnutého504
445riadiacich502
446plánovaného502
447kontrolovaných502
448vyrobeného501
449splnomocnený501
450dovolená501
451danú501
452zložená500
453zameraných499
454vyjadrený499
455týkajúcu499
456poškodeného498
457dosiahnuté497
458spáchané496
459pripadajúcej496
460organizovanej496
461nariadené496
462Spojeného494
463zaradená493
464ustanovení493
465dovezený489
466chránený489
467uplatnené487
468vyžadujúcu486
469predpokladanej486
470vedený485
471poskytujúcich485
472pripravené484
473daných479
474znížená478
475predpokladaného476
476kupujúceho476
477vydanom475
478udeleného475
479označená475
480zvýšených474
481zníženej473
482zaplatený472
483modifikovaných472
484uloženého471
485zistenej467
486zrušená466
487hospodáriacich466
488oslobodení465
489vedúcemu464
490upravený464
491spojená463
492slúžiacich463
493otvorených462
494pochádzajúce459
495riadiaci457
496Oprávnená456
497zodpovedajúcom453
498predpísaným451
499opakovanej451
500prijatého450
501zastavené447
502potvrdené447
503vydanými445
504stanoveným445
505uzavretého444
506chránenom443
507predložená442
508smerujúce441
509prijatá441
510vykonaného439
511regulovanom439
512zdanené438
513uloženej438
514vykonávaného437
515Uvedené437
516sledovanom437
517spôsobených434
518povereným434
519vyrábaných433
520označených433
521Prijímajúci432
522utajovanými430
523pracujúci430
524ohrozená429
525upravená428
526požadovaného428
527plynúce427
528informovaný426
529vyslaný423
530otvorenom423
531zvolených422
532zriadenej422
533vykonávajúceho422
534ozbrojeného422
535predpísanej421
536dojednaná421
537vedeného420
538preukazujúci419
539existujúce419
540doplnená419
541stanovený418
542podpísaného417
543odstránené417
544odobraté417
545vytlačené416
546dohodnutým416
547vedených415
548zabezpečujúce412
549týkajúceho412
550poskytovaná412
551uzatvorených411
552zodpovedajúca410
553núteného408
554vyplatených407
555uzatvorená407
556prepravované407
557obmedzujúce406
558dosiahnutý406
559poisteného404
560vzniknutú403
561predpísanom403
562prijímajúci402
563vyhlásená401
564vypracovaný399
565pracujúceho399
566použitá399
567vystavený398
568poistenej397
569Vedúci395
570zodpovedajúcim394
571oprávnenú394
572vylúčená392
573špecifikované390
574utajované388
575požadovaný388
576pripojený387
577autorizovaných387
578spravovaných386
579kvalifikovaných386
580zvýšeného384
581uvádzané384
582použitej384
583vymenené383
584navrhovaného383
585pridelených382
586používaný382
587zachovaná381
588uplatňované381
589zvýšeným380
590zverených380
591vyhotovená379
592integrovaného379
593vedúce377
594zisteného376
595uznaných376
596neoprávneným376
597neoprávneného376
598uskutočnených375
599stanovenými375
600schválenom375
601pôsobiacich375
602zapísaného374
603vypracované373
604vykonanú373
605ohrozených371
606evidovaných371
607vyrábané370
608vyberané370
609poskytujúce370
610zodpovedajúceho369
611znečisťujúcej369
612zabezpečujúcich369
613vykonanom368
614pochádzajúcich368
615nachádzajúcich368
616vypúšťaných366
617poškodených366
618zúčastnenej365
619umiestnených364
620regulovaných364
621potvrdený364
622nežiaducich364
623dožiadanej364
624prevzaté363
625pozbavený363
626prevedené362
627overenú362
628konštruované362
629dohodnutú360
630Chránené360
631podaných359
632podanú359
633dovolenej359
634dojednaný359
635patriaceho358
636založený356
637vytvorený355
638vymenovaní355
639kontrolovanej355
640zvýšenú352
641zložené352
642pridelený352
643neuvedené352
644primeraná351
645zamestnaní350
646uskutočňované350
647dodržané350
648dosiahnutého349
649určení348
650zmenená347
651vystavení347
652uzavretý347
653uzatvorené347
654regulovaný347
655vzťahujúceho346
656vymedzenej346
657prijímajúcom345
658vysielajúci344
659doplnený343
660postihnutý342
661organizované342
662odsúdenému341
663zrušených340
664získaného339
665umiestnenej339
666tvoriace339
667dotknutým339
668nahrádzajúcej338
669ozbrojené336
670odsúdená334
671kontrolovaný334
672spojený332
673prevádzkované332
674znížený330
675zapísaní330
676vyznačený330
677Zmiešaná329
678otvorené329
679kontrolované329
680zaručená328
681zakázaná328
682zomretého327
683predloženého327
684poskytovanú327
685odňaté327
686konsolidovanom327
687uzavretú326
688postavené326
689podmienené326
690plánovaný326
691vyňaté325
692dodávané325
693dožiadaná324
694schválenými323
695primeraným323
696považované323
697zvolení321
698získaná321
699žiadajúcej321
700uznaná321
701Oprávnený321
702založených320
703súvisiacu320
704stanoveného320
705znížené319
706vypočítaný319
707Spojenom319
708priložené319
709presvedčené319
710osvedčená319
711overená318
712dotknutého318
713získanou317
714začatý317
715zvýšený316
716ionizujúceho316
717požadovaná315
718dožadujúci315
719zavedené314
720zaslané313
721nadobudnuté313
722cestujúceho313
723predpísaný312
724porušené312
725splnenú311
726organizovaných310
727navrhnutý310
728zvýšenej309
729regulovaného309
730dodaný309
731zverejnené308
732podriadený308
733neoprávnené308
734rozhodujúceho307
735nachádzajúce307
736vznikajúce306
737vyrobenej305
738uzatvorenú305
739prepravovaných305
740vykonávajúca304
741uvádzaných304
742doručený302
743vypočítané301
744prihlásené301
745povoleného301
746navrhovaný301
747dosiahnutej301
748vykonávajúcim300
749adresované299
750vydávané297
751opísané297
752Obvinený297
753oboznámený297
754jestvujúce297
755dovážaných297
756dodávaných297
757pripravený296
758napadnutého294
759oznámená292
760prijatej291
761cestujúcim291
762balené291
763predloženej290
764dovezeného290
765vykonávaný289
766vyberaných288
767vytvorených287
768sprevádzané287
769dovážaného287
770oslobodená286
771kontaminované286
772zahrnutá285
773súvisiacej285
774prepravovaný284
775obstarávacej284
776špecializovanej283
777ozbrojeným283
778urobený282
779definovaný282
780zničené281
781vymedzený281
782plánovaná281
783opakujúce281
784odvolaný281
785odovzdaná281
786Určené280
787zamestnaných279
788vymedzeného279
789vrátená279
790podliehajúceho279
791ošetrujúceho278
792majúca278
793združených277
794Vysielajúci277
795uverejnená277
796zavedený276
797poistené276
798umiestneného275
799pripojených275
800vyplývajúci274
801predpísaného274
802zvýšená273
803vyplývajúcu273
804rovnajúcu271
805patriaci271
806kvalifikovanou271
807vymenovaných270
808uznaného270
809priznaná270
810chránená270
811zložený268
812zahrnutých268
813obmedzenou268
814založenej267
815používaného267
816vzatý266
817vyhlásených266
818vybraného266
819registrovaného266
820prevedený266
821kombinované266
822dotknutými266
823narodené265
824vyhlásenom264
825ionizujúcim264
826zamietnutá263
827povolenej263
828dožiadaného263
829vykonávajúcej262
830pripadajúca262
831ošetrené262
832upovedomený261
833autorizovanou261
834vznikajúcich260
835skúšaný260
836riadiace260
837primeranom260
838požadovanom260
839obvinenému260
840vyrobená259
841regulovanými259
842zastavaného257
843Predávajúci257
844poškodená257
845platených257
846doplňujúcich257
847uvoľnený256
848presahujúce256
849vedenom255
850zapísanej254
851potvrdzujúce254
852kupujúcemu254
853revidujúci253
854financované253
855zastavané252
856obvinených252
857rozdelené251
858prevzatých251
859vyvezený250
860usporiadané250
861uhradené250
862vydanej249
863predpokladanú249
864pestovaných249
865pôsobiace248
866stíhaný247
867prerušené247
868poskytovaného247
869hodnotené247
870vyplatená246
871poverenou246
872obsahujúcej246
873zamietnutý245
874vedúcej245
875rozhodujúca245
876registrovanej245
877nariadený245
878zakázaných244
879Určený244
880skrátený244
881ozbrojenými244
882presahujúcej243
883zmiešanej242
884schválenému242
885Cestujúci242
886udelených241
887spojenej241
888nútená241
889dosiahnutom241
890prijímajúcej240
891vrátené239
892viazaných239
893predpísanú239
894nežiaduce239
895zhotovené238
896zabezpečených238
897uplatnený238
898Odsúdený238
899kótovaných238
900vydávaných237
901poverenému237
902oneskorené237
903zaplatenú236
904predávajúcemu236
905získanej235
906zavedená235
907prepustené235
908posudzovaných235
909postihnutú235
910zníženú234
911združené234
912vyvolané234
913regulované234
914rastúcich234
915zverený233
916zúčastneným233
917pripravovaných233
918povolaný232
919ovplyvňujúcich232
920vyžadované231
921využívané231
922priznaných231
923predĺžená230
924kontrolovaná230
925Dožiadaný230
926pripadajúcich229
927dojednanej229
928nariadená228
929zrušeného227
930vyznačená227
931vybavených227
932stanovenom227
933Riadiaci227
934podrobený227
935inštalované227
936začatú226
937súvisiacimi226
938opakovanom226
939oddelený226
940nútené226
941navrhnutého226
942vyplácaných225
943špecializačnom225
944dodaných225
945vyvezené224
946vedená224
947pracujúcim224
948obsahujúca224
949neprimerané224
950zmiešaná223
951uspokojené223
952prevyšujúcou223
953oslobodených223
954odovzdaný223
955odňatá223
956zloženej222
957zaručené222
958upozornený222
959spravované222
960schválenou222
961prijatými222
962predstaveného222
963postúpená222
964navrhovaná221
965zaradení220
966vzťahujúcom220
967udelenej220
968kryté220
969kombinovanou220
970zdokonaľovacej219
971vyplývajúcimi219
972vyhovujúce219
973splnený219
974realizované219
975zastavaná218
976vyplývajúcej218
977požiadaný218
978zaručeným217
979začatých217
980viazaného217
981ucelených217
982Špecializované217
983nezahrnuté217
984týkajúcimi216
985predpokladaným216
986zaplatených215
987zamestnané215
988predpokladanom215
989označenej215
990umožňujúcim214
991notifikovaná214
992neoprávnený214
993uzavretom213
994uskutočňovaných213
995pripojeného213
996plateného213
997hodnotený213
998zriadeného212
999skúšaného212
1000kvalifikovaného212