legal-1.1 pronominums top 1000 words

Nr.FormCount
1ktoré152906
2ich90293
3ktorý88367
4jeho77836
5to77339
6tohto71376
7ktorá50267
8jej46507
9tejto46428
10ktorých38370
11iných28671
12ktorým27551
13tieto27428
14ktorej26869
15iné26443
16týchto26276
17ktorého23771
18tento21614
19ktorom20520
20tak20214
21všetkých19128
22tomto19073
23všetky18968
24niektorých18960
25inak17813
26ktorí16154
27ktorú15962
28tom15181
29ho14644
30mu14618
31takto14414
32iného14233
33toho13776
34týmto13359
35Táto12103
36tým11651
37ktorou11442
38táto11155
39svojich11109
40kde10409
41svojej10364
42svoje10227
43túto10167
44inej10154
45Tento9630
46nich9062
47svojho8698
48ju8682
49každý8671
50ním8530
51on8309
52kto7958
53iným7950
54toto7815
55iný7806
56vtedy7342
57Toto7321
58ktorému7130
59im6642
60ktorými6083
61nimi6061
62ten5929
63svoju5813
64také5765
65vždy5456
66Každá5368
67každej5358
68inými5129
69nej4836
70každého4785
71inú4758
72Každý4742
73inom4521
74čo4464
75tomuto4348
76svojom4284
77Tieto4282
78svoj4064
79ňom4012
80neho3942
81tomu3914
82tej3785
83takéto3774
84každú3734
85niektoré3702
86každé3614
87touto3575
88tých3441
89iná3399
90každom3258
91svojím3145
92taký2954
93tam2943
94sám2905
95týmito2877
96takom2865
97tie2854
98Kto2793
99Všetky2779
100inému2683
101ne2674
102všetkým2665
103To2629
104Týmto2555
105kedykoľvek2531
106sebe2528
107každá2518
108takého2506
109akékoľvek2486
110preto2417
111takých2260
112nemu2241
113akéhokoľvek2125
114ňou2102
115žiadne2043
116takej2020
117inou1995
118akom1984
119takým1931
120istej1926
121akejkoľvek1904
122niektorej1858
123kedy1849
124aké1829
125tu1808
126niektorého1781
127takýchto1698
128takýto1675
129svojimi1635
130istého1605
131nim1603
132niektorý1598
133seba1573
134takejto1514
135niekoľko1488
136doň1487
137ňu1466
138Iné1392
139ktorejkoľvek1378
140takú1348
141každému1333
142takéhoto1301
143isté1298
144svojou1291
145akýchkoľvek1285
146niečo1275
147všetkými1267
148všetci1267
149ktoréhokoľvek1181
150taká1161
151Tu1117
152akýkoľvek1095
153komu1066
154istom1053
155aký1049
156sebou1012
157akej1001
158niektorá972
159akúkoľvek969
160svojim967
161akých946
162niekoľkých939
163akým915
164dosiaľ909
165každých901
166žiadna900
167Takéto896
168takomto891
169niektorom890
170koho886
171ako870
172takúto849
173tohoto834
174sama824
175takáto812
176ktorýkoľvek778
177niektorým773
178niektorú768
179Túto763
180žiadny762
181naň760
182jemu753
183Iná749
184žiadnom724
185Každé709
186všetko701
187akýmkoľvek693
188673
189Takto670
190Ten648
191istý645
192641
193samej627
194dokiaľ620
195Jeho606
196akákoľvek602
197títo587
198svojmu564
199inde537
200ktoromkoľvek533
201takisto525
202akú525
203ktorákoľvek521
204niekto508
205Také505
206dovtedy505
207Tam490
208všetku487
209takýmto485
210Odtiaľ467
211Kde466
212akomkoľvek459
213všetkého453
214každým452
215Ich441
216ináč439
217tými438
218koľko438
219žiadnej436
220Jej433
221Akékoľvek430
222aká424
223žiadnu418
224čom407
225402
226Tým395
227takému380
228istých376
229sami374
230Touto371
231nič363
232odkiaľ358
233Žiadne357
234ktorémukoľvek343
235žiadneho339
236žiaden338
237odtiaľ334
238samy332
239nikto332
240niektorému332
241Preto331
242iní331
243žiadnym314
244akémukoľvek302
245takými301
246každou297
247žiadnemu293
248Akýkoľvek287
249KTORÉ279
250Žiadna271
251istým270
252Dokiaľ270
253zatiaľ267
254toľko252
255pokiaľ251
256čím251
257takou244
258čoho241
259ICH239
260istému238
261všetok235
262Všetci235
263kdekoľvek232
264prečo230
265akoukoľvek228
266tou227
267istú227
268takémuto226
269Inak224
270Ktorýkoľvek222
271ktorúkoľvek220
272Akákoľvek217
273ktorékoľvek210
274TOTO206
275nikdy205
276niektorou205
277Títo201
278zaň198
279Iný196
280Takáto195
281niektorými195
282Nič194
283ktorýmkoľvek193
284preň192
285našej190
286Vašej188
287Vám187
288akými187
289sem183
290niekoľkými183
291TÚTO181
292akokoľvek179
293Ktorákoľvek176
294niekoľkým175
295ktoroukoľvek174
296ON171
297niekomu167
298žiadnych166
299kam166
300Vždy165
301Niektoré157
302mi157
303takýmito156
304samo155
305Takýto152
306nijaké151
307všetkej150
308niekoho149
309akýmikoľvek148
310Ako148
311Žiadny146
312INÉ141
313akého141
314takouto140
315mojej139
316Tomu138
317Svoje138
318134
319Každú133
320preňho132
321Čo129
322Nikto127
323nejakého123
324Každému122
325Kedykoľvek121
326Taká120
327istá117
328Taký116
329všetka110
330On110
331Iným108
332Vaša105
333potiaľ103
334dokedy103
335akou103
336Tie100
337nášho100
338odkedy99
339nijakom99
340nejaké99
341nejaký96
342JEHO95
343NIEKTORÝCH92
344KTORÝCH92
345nijakým90
346nejakú89
347ja89
348Ja88
349INÝCH87
350všade86
351Vašu85
352naňho85
353natoľko84
354istou84
355nikomu83
356nijaký83
357samom80
358nijako80
359Tejto79
360nejaká79
361istými79
362odvtedy77
36376
364našich75
365všetkom74
366nejakej74
367niektorí72
368Týmito71
369Vášho68
370Vás63
371JEJ63
372kohokoľvek62
373čí60
374ma59
375kom57
376niečoho55
377ktokoľvek55
378Inými55
379Takisto54
380samého54
381Niekoľko54
382Takú52
383niekedy51
384našimi51
385kým51
386niekým50
387Všetka49
388TENTO49
389Tak49
390Žiaden48
391TO48
392uňho47
393Váš46
394Nikoho46
395naše46
396žiadnou44
397Iní44
398NIEKTORÉ43
399Ináč43
400všetkému42
401Toho41
402nijakú41
403komukoľvek41
404doňho41
405TOHO40
406samému40
407Všetok39
408ktorýmikoľvek39
409nikoho38
410ktorýchkoľvek38
411Tomuto37
412náš37
413doposiaľ37
414žiadnymi36
415Kedy36
416Dovtedy36
417čokoľvek36
418Týchto35
41935
420nijaká35
421nám35
422čomu34
423zaňho33
424Takýmito33
425TOHTO32
426ti32
427Takúto32
428Im32
429nijakej31
430nakoľko31
431AKO29
432Vaše28
433toľkých28
434oných28
435oni28
436NEJ28
437vy27
438vám27
439nato27
440nás27
441kýmkoľvek27
442hocikedy27
443všetkou26
444Svoju26
445moja25
446KTORÍ25
447koľkokrát25
448takí24
449ta24
450NÍM24
451NICH24
452onej23
453nijakých23
454Nijaké23
455niekoľkí23
456Každej23
457Všetkým22
458TAKTO22
459Svojej22
460Naše22
461Akúkoľvek22
462Všetko21
463vás21
464Takým21
465ŇOM21
466nejakým21
467mA21
468Dosiaľ21
469Takými20
470onoho20
471môjho20
472akému20
473TEJTO19
474Takýmto19
475Svojou19
476našom19
477KTORÝ19
478KTOROM19
479Tohto18
480Svoj18
481niečiu18
482ničím18
483váš17
484Nijaký17
485Nijaká17
486našu17
487my17
488JU17
489Inou17
490INÉHO17
49116
492samé16
493ona16
494Ktorékoľvek16
495nijakého15
496Inej15
497Zatiaľ14
498Všade14
499nikde14
500nik14
501Niektorí14
502niečí14
503koľkých14
504Každého14
505INÝMI14
506inakšie14
507TÝMTO13
508tejže13
509Svojím13
510onom13
511NIMI13
512nejakom13
513Kdekoľvek13
514inam13
515dotiaľ13
516Ti12
517takíto12
518niekde12
519KTORÝM12
520Komu12
521Inde12
522vášho11
523vaše11
524onú11
525onen11
526MY11
527KTORÁ11
528INÝ11
529hociktorého11
530vašej10
531TÁTO10
532samých10
533samu10
534Pokiaľ10
535nijakému10
536nijak10
537Niekomu10
538niečím10
539našou10
540Naša10
541naša10
542Ktoré10
543INÝM10
544INÁ10
545Vtedy9
546Odtiaľto9
547odinakiaľ9
548Niektorým9
549niekoľké9
550ničom9
551nejakou9
552Ne9
553NAŇ9
554istí9
555Inú9
556inokedy9
557Všetkých8
558toľkým8
559samým8
560NIM8
561NEMU8
562našim8
563My8
564Koho8
565hociktorej8
566VŠETKÝM7
567VŠETKY7
568vašu7
569Vašom7
570vašich7
571vami7
572Takému7
573Ta7
574Odvtedy7
575nikým7
576Nikomu7
577Nik7
578Náš7
579nami7
580Iného7
581INAM7
582Ho7
583Žiadnu6
584Takouto6
585Svojim6
586samú6
587oným6
588ono6
589ŇOU6
590niečie6
591ničí6
592naším6
593mojich6
594KTORÝMI6
595KDE6
596Každých6
597Jemu6
598INÍ6
599hociktorý6
600Aký6
601zato5
602ty5
603tuto5
604tohože5
605SVOJÍM5
606Sem5
607SAMI5
608Sami5
609ony5
610oné5
611Nikdy5
612NAŠOU5
613mojou5
614MA5
615Ma5
616KTOROU5
617Ktorou5
618Ju5
619INAK5
620IM5
621hocktorého5
622dakedy5
623AKÝMKOĽVEK5
624akíkoľvek5
625AKEJKOĽVEK5
626Aké5
627Žiadneho4
628Vy4
629Všetkou4
630TÝM4
631TÝCHTO4
632Tou4
633TOMTO4
634toľkými4
635tedy4
636Stade4
637samými4
638Sama4
639Sám4
640ONA4
641Ňou4
642Niekoľkým4
643niečom4
644nejakému4
645NE4
646moje4
647Ktorejkoľvek4
648koľká4
649INOM4
650hociktorú4
651hociktorom4
652hociktorá4
653hocaký4
654Doposiaľ4
655daktorých4
656čomukoľvek4
657cezeň4
658Všetkými3
659VŠETKÝCH3
660Vašim3
661toľkokrát3
662TI3
663tamto3
664tamtiež3
665Takou3
666Takejto3
667Ťa3
668Svojimi3
669samou3
670Samo3
671oňho3
672oného3
673oná3
674Ním3
675nijakými3
676NIEKTORÝMI3
677ničoho3
678nejakými3
679Naň3
680MU3
681Mu3
682mojím3
683Moja3
684mne3
685Ktorým3
686Ktorý3
687koľkými3
688koľkým3
689koľký3
690Koľko3
691koľkí3
692Každým3
693kadiaľ3
694Inému3
695INEJ3
696hocktorej3
697hocijaký3
698hocijakou3
699HO3
700Daktorí3
701Daktoré3
702dajaké3
703čosi3
704čímkoľvek3
705čích3
706Akým3
707akí3
708Všetku2
709všelijaký2
710vašou2
711vášmu2
712vašimi2
713vaším2
714Vami2
715týchže2
716TOMU2
717teba2
718Takých2
719Takíto2
720Takí2
721Takémuto2
722Takej2
723Takého2
724SVOJE2
725predeň2
726onomu2
727Oni2
728nijakou2
729NIEKTORÝM2
730niekom2
731Niekedy2
732Ničím2
733Nich2
734nejakých2
735nejako2
736Nato2
737moju2
738mojom2
739môj2
740kých2
741KTORÉHO2
742KTO2
743Koľkých2
744kej2
745každými2
746KAŽDÝ2
747Každou2
748jak2
749JA2
750Iných2
751inakším2
752inakšej2
753hociktoré2
754hocikoho2
755hocijakým2
756hocijakej2
757hocakým2
758hocakom2
759hocakého2
760dáka2
761dačo2
762Čou2
763čohokoľvek2
764čieho2
765čie2
766Akýmkoľvek2
767Akémukoľvek2
768zriedkakedy1
769Žiadni1
770Žiadnemu1
771zač1
772vždycky1
773všelijakých1
774všelijakej1
775Všelijaké1
776všelijaké1
777vašom1
778Vášmu1
779vaši1
780vaša1
781VÁS1
782týmže1
783TÝMITO1
784TY1
785TUTO1
786Tuto1
787TU1
788tomže1
789tomuže1
790TOM1
791toľkí1
792TIETO1
793TIE1
794Teba1
795tamže1
796Tamtiež1
797Takýchto1
798TAKÚTO1
799TA1
800svoji1
801Sebe1
802SEBA1
803SAMÝCH1
804samý1
805SAMEJ1
806Prečo1
807posiaľ1
808podaktorí1
809Ono1
810oní1
811onak1
812Ona1
813Odkedy1
814odkade1
815Nijakým1
816Nijakému1
817Niektorými1
818NIEKOĽKO1
819Niekoľkí1
820niečomu1
821NEHO1
822Naším1
823Nakoľko1
824MOJÍM1
825MOJA1
826MI1
827KÝM1
828Ktorých1
829Ktorúkoľvek1
830ktoríkoľvek1
831Ktokoľvek1
832kou1
833komže1
834Komukoľvek1
835koľkú1
836kého1
837KAŽDEJ1
838KAŽDÉHO1
839KAM1
840kade1
841ISTOM1
842INOU1
843inaK1
844hocktorou1
845hociktorými1
846hociktorým1
847Hociktorý1
848hociktorému1
849hocikde1
850hocijakých1
851hocijakú1
852hocijakého1
853hocijaké1
854hocakých1
855hocakej1
856hocaké1
857daktorý1
858daktoré1
859dajakých1
860dajakej1
861dajaká1
862čou1
863čomkoľvek1
864ČOHO1
865čia1
866Akými1
867Akýchkoľvek1
868AKÝ1
869akosi1
870Akokoľvek1
871akési1
872Akejkoľvek1
873Aká1