legal-1.1 verbums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1byť444747
2môcť96258
3_byť92310
4mať70623
5musieť61186
6vykonávať43480
7_znieť27100
8jesť24831
9ísť24443
10určiť22408
11znieť21482
12_môcť21390
13vykonať19411
14nahrádzať18774
15poskytovať17745
16nebyť17474
17platiť17169
18obsahovať16312
19dopĺňať15781
20poskytnúť15654
21_mať15559
22použiť15497
23nesmieť15304
24vydať14953
25zabezpečiť14844
26vzťahovať14813
27meniť14594
28ustanovovať14167
29považovať13984
30oznámiť13678
31_nadobúdať12338
32uviesť11259
33viesť11243
34vkladať11065
35používať10971
36_musieť10722
37zabezpečovať10553
38nemôcť10351
39predložiť10330
40patriť10025
41nadobudnúť9898
42rozhodnúť9715
43_vykonávať9241
44spĺňať8806
45zodpovedať8767
46vzniknúť8671
47určovať8666
48zistiť8552
49vyžadovať8549
50vypúšťať8527
51nemať8454
52prijať8307
53podať8307
54ustanoviť8284
55vydávať8152
56požiadať8119
57rozhodovať7984
58uložiť7953
59dôjsť7386
60rozumieť7331
61predkladať6852
62plniť6615
63dohodnúť6403
64urobiť6271
65informovať6174
66uvádzať6132
67tvoriť6122
68týkať6112
69nevzťahovať6107
70_jesť5912
71konať5905
72podliehať5879
73získať5763
74_dopĺňať5712
75_vypúšťať5670
76postupovať5664
77preukázať5657
78upravovať5499
79požadovať5438
80uplatňovať5339
81_označovať5229
82nadobúdať5108
83uskutočňovať5048
84neustanovovať4971
85zriaďovať4954
86pokračovať4939
87riadiť4899
88_platiť4805
89umožniť4782
90zahŕňať4732
91vrátiť4686
92_nadobudnúť4602
93pripájať4598
94upraviť4559
95podávať4555
96povoliť4524
97uplatniť4516
98_určiť4450
99označovať4432
100_ísť4402
101začať4384
102_vykonať4383
103_vkladať4373
104odovzdať4358
105zrušovať4314
106spravovať4312
107dosiahnuť4270
108zaplatiť4257
109trvať4243
110kontrolovať4242
111_vydať4232
112uskutočniť4149
113oznamovať4132
114zrušiť3997
115_nahrádzať3954
116nachádzať3917
117stať3861
118dať3847
119žiadať3832
120schvaľovať3829
121_uzniesť3741
122_ustanovovať3706
123spôsobiť3677
124zaslať3674
125_použiť3633
126uzavrieť3604
127skončiť3557
128neplatiť3508
129_oznámiť3484
130_nebyť3479
131_vzťahovať3472
132prijímať3444
133prechádzať3323
134spolupracovať3234
135podporovať3232
136umožňovať3224
137posudzovať3219
138_poskytovať3184
139_považovať3183
140využívať3163
141vyplývať3115
142udeliť3110
143znamenať3091
144zriadiť3088
145splniť3081
146dostať3078
147_rozhodnúť3066
148_obsahovať3041
149_nesmieť3040
150zanikať2971
151zmeniť2959
152vyhlásiť2924
153uhradiť2886
154vyhlasovať2834
155dodržiavať2825
156upovedomiť2792
157_poskytnúť2786
158uhrádzať2773
159ukladať2741
160začínať2730
161_nemôcť2707
162_patriť2705
163doručiť2702
164znížiť2674
165porušiť2656
166hasiť2638
167zisťovať2591
168nariadiť2577
169odmietnuť2564
170prevziať2541
171zúčastniť2536
172nahradiť2523
173robiť2514
174slúžiť2509
175vyplácať2506
176potrestať2494
177potvrdiť2491
178_podať2482
179vytvárať2477
180vymenúvať2471
181odvolávať2466
182organizovať2447
183zvýšiť2444
184prekročiť2421
185nedôjsť2418
186_vzniknúť2416
187_zabezpečovať2409
188zúčastňovať2357
189predstavovať2338
190vznikať2331
191_rozhodovať2321
192označiť2320
193sledovať2304
194pripojiť2301
195brať2285
196zaväzovať2270
197pracovať2256
198zaniknúť2254
199_ustanoviť2254
200pôsobiť2252
201vypracovať2243
202_uložiť2229
203predpokladať2226
204smieť2225
205navrhnúť2217
206_uviesť2215
207odstrániť2213
208podpísať2200
209zostávať2182
210previesť2179
211schváliť2171
212dbať2171
213_meniť2150
214_dohodnúť2134
215_zrušovať2131
216vyhotoviť2115
217obmedziť2111
218_nemať2096
219navrhovať2080
220presahovať2068
221nejsť2046
222preukazovať2037
223_predložiť2032
224stanoviť2031
225_zabezpečiť2023
226nesplniť2019
227nespĺňať2017
228vychádzať2014
229zabrániť2012
230nastať2004
231starať1987
232zastaviť1982
233vyzvať1974
234_rozumieť1933
235nepoužiť1926
236vypočítať1898
237voliť1894
238udržiavať1892
239nedohodnúť1892
240vypracúvať1887
241vytvoriť1873
242nevyžadovať1868
243prihliadať1861
244_zodpovedať1857
245prevádzkovať1854
246zvyšovať1853
247nepresahovať1848
248súhlasiť1842
249prislúchať1842
250_pripájať1842
251podieľať1842
252vyrábať1829
253_zistiť1797
254spracúvať1788
255dozvedieť1782
256uznať1771
257odvolať1767
258nepovažovať1759
259overiť1754
260spáchať1744
261zasielať1735
262zostať1734
263_potrestať1729
264_urobiť1721
265zastupovať1712
266_konať1700
267_požiadať1695
268_vyhlasovať1689
269uchovávať1682
270udeľovať1677
271vyžiadať1675
272zapísať1673
273hodnotiť1662
274_neustanovovať1657
275_viesť1655
276_nazrieť1654
277priznať1652
278_prijať1645
279nemusieť1644
280vyhovieť1641
281pripravovať1641
282uznávať1627
283prepravovať1627
284overovať1625
285_určovať1612
286skladať1609
287_používať1609
288dávať1609
289nakladať1602
290zaradiť1598
291_dôjsť1597
292riešiť1585
293využiť1579
294predávať1577
295poveriť1569
296existovať1568
297prerokovať1565
298vyjadrovať1557
299vyplatiť1555
300_vyžadovať1553
301posúdiť1553
302vyberať1551
303prestať1550
304podrobiť1549
305_postupovať1543
306umiestniť1524
307zdržiavať1516
308započítavať1511
309preskúmať1497
310vymenovať1491
311zachovávať1489
312vyjadriť1484
313strácať1478
314vstúpiť1477
315užívať1470
316_nevzťahovať1463
317nariaďovať1451
318doplniť1451
319dodávať1451
320zverejniť1441
321uzavierať1434
322vyznačiť1433
323ohroziť1428
324potvrdzovať1427
325vziať1421
326presiahnuť1412
327prerokúvať1408
328vypovedať1407
329vylúčiť1407
330nepodliehať1405
331postúpiť1394
332_plniť1388
333nepatriť1388
334chcieť1388
335vstupovať1381
336_doručiť1371
337vybrať1369
338_upravovať1364
339povoľovať1364
340nevykonávať1363
341predchádzať1361
342chrániť1358
343vyhovovať1341
344odobrať1341
345_nariaďovať1340
346rozvíjať1337
347súvisieť1336
348plynúť1323
349zapisovať1317
350_získať1304
351požívať1302
352dodať1285
353vyhotovovať1280
354uplynúť1277
355koordinovať1276
356vysloviť1275
357pochádzať1271
358_uplatniť1268
359_zrušiť1267
360prevádzať1267
361zakázať1236
362predĺžiť1232
363pomáhať1228
364_spôsobiť1226
365končiť1217
366_vydávať1212
367nezodpovedať1210
368zamietnuť1209
369zvoliť1187
370znášať1182
371_týkať1178
372stanovovať1176
373nepresiahnuť1171
374_podliehať1168
375_tvoriť1163
376prideliť1161
377_trvať1160
378poberať1151
379brániť1148
380odňať1147
381zverejňovať1143
382stratiť1142
383ovplyvniť1138
384prispievať1134
385prerušiť1134
386_vrátiť1131
387_preukázať1128
388zdaniť1127
389zomrieť1125
390počítať1123
391dopustiť1121
392upozorniť1118
393zložiť1115
394_začať1098
395skladovať1094
396pristúpiť1093
397umiestňovať1088
398_uvádzať1083
399_informovať1081
400upustiť1080
401_požadovať1080
402ohrozovať1077
403_spĺňať1074
404ukončiť1073
405_spravovať1073
406zaraďovať1069
407_skončiť1067
408rovnať1044
409stávať1033
410obchádzať1029
411realizovať1027
412_zanikať1023
413potrebovať1015
414predať1012
415priložiť1010
416zostavovať1008
417ratifikovať1008
418zaviesť1003
419evidovať1003
420žiť999
421smerovať998
422nevykonať998
423zohľadniť995
424odoberať987
425pozostávať986
426prevyšovať978
427_upraviť977
428ponechať973
429členiť969
430pozastaviť967
431neposkytovať962
432uzatvárať961
433zakladať960
434_stať959
435znižovať957
436oboznámiť953
437uverejniť950
438prejsť950
439vlastniť948
440uzatvoriť948
441hroziť948
442zaokrúhľovať944
443dojednať939
444predlžovať938
445porušovať935
446získavať932
447rozdeliť931
448nasledovať923
449_upovedomiť922
450zahrnúť916
451_podávať913
452dodržať913
453_dať909
454_odovzdať907
455_zaniknúť906
456odvádzať905
457neobsahovať899
458neplniť890
459dovážať890
460nebrániť882
461rozšíriť875
462odovzdávať873
463_zaplatiť870
464napomáhať867
465_predkladať864
466ovplyvňovať864
467nezapočítavať864
468_uskutočňovať863
469ohlásiť861
470pozrieť853
471dochádzať853
472nevyhovieť851
473_uzavrieť849
474prispieť848
475nazrieť846
476obmedzovať843
477obstarávať839
478_neplatiť839
479zohľadňovať838
480_posudzovať838
481_nariadiť834
482_uplatňovať833
483neposkytnúť833
484prejednávať831
485vymáhať828
486_zaslať827
487prepustiť827
488neprekročiť824
489neurobiť820
490hlasovať819
491_riadiť818
492_podpísať815
493zakazovať811
494_vyplácať810
495uľahčiť809
496zachovať807
497vybaviť807
498vedieť807
499_splniť806
500vymieňať802
501odpočítať799
502spísať797
503_spáchať797
504zvolať794
505_zriaďovať789
506_zahŕňať789
507zaviazať788
508_preberať787
509odstúpiť786
510nepredložiť779
511usmerňovať776
512odoprieť775
513absolvovať773
514_začínať765
515_dosiahnuť765
516nevzniknúť764
517neuplatniť763
518nedosiahnuť762
519neurčiť760
520poškodiť758
521rozširovať757
522aplikovať756
523zaistiť755
524_umožniť755
525utrpieť754
526pariť753
527vzdať752
528oprávňovať752
529započítať751
530_vznikať750
531splnomocňovať749
532prihliadnuť749
533dovŕšiť747
534pokladať745
535_vypovedať742
536nerozhodnúť739
537_zmeniť736
538_odvolať736
539vyhodnocovať735
540vymedziť734
541neoznámiť733
542zamestnávať732
543opustiť732
544usilovať731
545nevyplývať731
546preberať728
547_nahradiť728
548držať725
549doručovať724
550dokončiť722
551dosahovať721
552zničiť717
553hlásiť717
554vystupovať716
555_uskutočniť716
556preveriť716
557_prechádzať716
558_uhradiť715
559prihlásiť715
560_povoliť713
561vystaviť709
562prichádzať709
563vykazovať707
564stáť706
565účtovať705
566domnievať705
567dozerať704
568podnikať703
569zvolávať692
570stáčať691
571podpisovať686
572viazať685
573_uverejňovať685
574neprihliadať684
575náležať684
576obstarať683
577domáhať681
578neexistovať680
579pripraviť679
580ponúknuť676
581_pokračovať676
582odoslať676
583utvárať672
584vyskytnúť669
585_nachádzať668
586dovoľovať663
587závisieť661
588_zostávať657
589_udeliť657
590odviesť657
591priznávať655
592pripadať653
593nastúpiť650
594zaznamenať649
595založiť649
596_využiť649
597zaznamenávať648
598_ukladať647
599_vyhlásiť646
600zaobchádzať645
601odpustiť645
602_plynúť643
603poznať640
604_prevziať639
605skúmať638
606_žiadať637
607vyrobiť632
608hospodáriť632
609doplňovať632
610uverejňovať630
611_odmietnuť627
612merať625
613_robiť623
614pripúšťať622
615odstraňovať622
616nezahŕňať622
617_prijímať618
618uspokojiť616
619opakovať616
620odložiť615
621vykladať613
622_zastaviť612
623identifikovať612
624sprístupniť611
625plánovať611
626uznášať610
627nedať610
628neustanoviť607
629sprevádzať606
630preverovať605
631vyviezť601
632prebiehať601
633nosiť601
634_potvrdiť599
635spočívať598
636ovládať598
637nedodržať593
638_zaväzovať592
639zaručovať591
640vyhradiť589
641hradiť589
642zdržať586
643_zriadiť585
644hovoriť584
645spracovať582
646pripadnúť579
647_ratifikovať575
648_zúčastniť574
649nesúhlasiť574
650neprevyšovať574
651uhradzovať572
652nezabezpečiť570
653zaoberať569
654_navrhnúť569
655_uhrádzať567
656venovať563
657rešpektovať560
658neuplatňovať560
659nepreukázať560
660_vyhovieť559
661_dozvedieť559
662_podporovať558
663dojednávať554
664_vyzvať553
665vyvážať552
666_nedôjsť552
667spôsobovať550
668vymeniť548
669odporúčať548
670aktualizovať548
671nepodať546
672_dostať546
673prísť545
674poučiť543
675vracať539
676_nepoužiť531
677prekračovať528
678_nastať528
679neodstrániť527
680_zastupovať525
681vyrubiť524
682_pariť519
683doložiť519
684zavádzať518
685rušiť515
686_pripojiť515
687_odvolávať515
688vylučovať514
689opraviť512
690rozdeľovať510
691dotýkať510
692_vymenúvať508
693_zapísať506
694obchodovať504
695zveriť503
696_vysloviť502
697nakupovať502
698nevylučovať501
699vymedzovať500
700_kontrolovať497
701vysielať496
702_vyhotoviť495
703_preukazovať492
704zbaviť490
705_využívať488
706_schvaľovať488
707vyskytovať486
708spadať484
709vyplniť483
710rokovať483
711netýkať483
712_vyplývať482
713skrátiť482
714_nesplniť482
715neumožňovať481
716_vyplatiť480
717_užívať480
718nezaplatiť480
719dostaviť480
720želať476
721_zvýšiť475
722osvedčovať474
723očakávať474
724nevypovedať474
725vyhodnotiť472
726skontrolovať472
727odporovať472
728vybavovať471
729prikladať471
730nedotýkať471
731predpisovať467
732vládnuť465
733_oznamovať464
734oslobodiť464
735neviesť464
736_nepresahovať464
737doviezť461
738_odstrániť460
739_priznať459
740vypočítavať458
741uvoľniť457
742prizvať457
743vyrovnať456
744prideľovať456
745nevydať456
746neurčovať456
747prenechať455
748nedochádzať455
749priať454
750preniesť454
751registrovať453
752_porušiť453
753oboznamovať453
754klásť453
755_skladať451
756_zvyšovať449
757_zostať449
758_nevyžadovať448
759_znížiť447
760vyriešiť447
761podporiť446
762zadržať444
763_voliť444
764zostaviť443
765ponúkať443
766dohliadať443
767_vziať441
768manipulovať441
769pripočítať440
770nepoužívať440
771naložiť438
772_odoprieť436
773fakturovať436
774financovať435
775narodiť434
776deliť432
777poslať427
778neprijať426
779nahliadnuť425
780líšiť425
781vyhradzovať424
782_stávať424
783odôvodniť424
784_prihliadať423
785_previesť422
786_preskúmať421
787zhromažďovať420
788presvedčiť420
789prejaviť419
790_upozorniť418
791prejednať418
792nepožiadať418
793_nepatriť418
794vidieť417
795_nedohodnúť417
796stačiť416
797_postúpiť416
798_uspokojiť415
799ukázať413
800vymerať410
801prenášať410
802otvoriť410
803bývať410
804schádzať409
805nezačať409
806zamedziť408
807_uverejniť408
808osvedčiť407
809nájsť407
810nadväzovať407
811vyvolať406
812_dodržiavať406
813_slúžiť405
814obnoviť404
815_doručovať403
816_vypočítať401
817dostávať401
818_vymenovať400
819_spolupracovať400
820_hodnotiť399
821vynaložiť398
822dovoliť397
823opatriť396
824_prerušiť394
825nahradzovať394
826_súhlasiť391
827čerpať391
828_končiť389
829zasahovať388
830_dbať388
831neuplynúť386
832_nepovažovať385
833zúčtovať384
834vyznačovať383
835vložiť382
836upozorňovať382
837odôvodňovať382
838_predpokladať379
839_nejsť379
840_zisťovať377
841vyňať377
842_vyjadriť377
843snažiť377
844_vychádzať376
845podniknúť376
846opierať376
847zdržovať375
848_umožňovať375
849prikázať375
850prepraviť374
851uzniesť373
852_pôsobiť373
853_uzavierať372
854_predchádzať372
855_obmedziť371
856nevznikať371
857nechať371
858_zamietnuť370
859uschovávať370
860nedosahovať370
861_nakladať370
862konzultovať369
863niesť367
864definovať367
865_vstúpiť366
866_nepodliehať365
867ležať364
868zvážiť361
869_započítavať361
870neskončiť361
871_domáhať361
872_zomrieť360
873_prekročiť360
874dokázať358
875_posúdiť357
876_vybrať356
877_strácať356
878_vytvárať355
879uľahčovať355
880poškodzovať355
881_označiť355
882_znášať354
883neuvádzať354
884poverovať353
885nevyhovovať352
886vystavovať351
887študovať351
888_starať351
889chovať351
890vyhnúť348
891skúšať348
892_odstúpiť348
893_predĺžiť346
894nestačiť346
895zlepšiť345
896disponovať344
897pohybovať343
898_zdržiavať342
899_presahovať342
900oslobodzovať342
901_vyžiadať341
902narušiť341
903_zaokrúhľovať340
904pominúť340
905_zdaniť339
906spolupôsobiť339
907_schváliť339
908chýbať339
909prispôsobiť338
910pretínať338
911_prestať337
912zahrňovať335
913vyvíjať335
914vyrozumieť334
915obrátiť334
916odosielať333
917zhodovať332
918neumožniť332
919nemeniť332
920_presiahnuť331
921krátiť331
922vyjsť330
923tvrdiť330
924poukazovať330
925poukázať330
926poznamenať329
927predísť328
928_uznať327
929_spísať327
930nenadobudnúť327
931napájať326
932_doplniť326
933_udeľovať325
934_zachovávať324
935_vypracovať324
936neohroziť324
937_nemusieť322
938_zaradiť321
939viť321
940spájať321
941prejavovať321
942odpovedať321
943_nezapočítavať321
944zadovážiť320
945_zložiť319
946zhodnotiť319
947_pracovať316
948spojiť315
949klesnúť315
950zaručiť314
951splnomocniť314
952predpísať314
953_upustiť311
954_hlasovať311
955_vyberať310
956_zapisovať309
957pestovať309
958združovať306
959vyúčtovať306
960_prislúchať305
961_navrhovať304
962kryť304
963zabraňovať303
964sťažovať303
965pomôcť303
966nezúčastniť299
967hodlať299
968vyplynúť297
969nezistiť297
970zaregistrovať296
971vyradiť296
972sadziť296
973odlišovať296
974nestať296
975_zvoliť295
976nespôsobiť295
977_nespĺňať295
978nedostať295
979špecifikovať294
980prehlbovať294
981_zúčastňovať293
982zamýšľať293
983sústreďovať293
984_smerovať291
985_uzatvárať290
986neohrozovať290
987cestovať290
988preložiť289
989_nevykonávať289
990vystúpiť288
991upevňovať288
992odporučiť288
993_vyznačiť286
994_poveriť286
995čistiť286
996vyčerpať284
997_prevádzkovať284
998navštevovať284
999vyslať283
1000_predať283