legal-1.1 verbums top 1000 words

Nr.FormCount
1je275103
2104815
3môže77858
4byť56980
546413
6musí45550
7znie40404
8môžu29101
9ide27686
10bol25306
11vykonáva24676
12musia24638
13bude23718
14budú20978
15bola20797
16majú20215
17dopĺňa19765
18boli19067
19bolo16472
20určí15987
21vykonávať15823
22nadobúda15784
23mení14550
24nahrádzajú14163
25nesmie13331
26ustanovuje11669
27poskytuje10577
28platí10538
29vykonať10536
30považuje10329
31mať10293
32obsahuje10274
33vzťahuje9550
34vydá9453
35zabezpečiť9308
36vykonávajú9208
37patrí9161
38vkladá9053
39poskytnúť8701
40nahrádza8491
41vypúšťa8217
42zabezpečuje8057
43nemôže8022
44platia7943
45znejú7925
46vykoná7773
47použiť7724
48oznámi7641
49rozhoduje7633
50vzťahujú7552
51rozumie7379
52nemá7111
53podať7020
54zodpovedá7014
55oznámiť6888
56určuje6858
57určiť6789
58uvedie6637
59ustanoví6537
60vyžaduje6516
61obsahovať6423
62vedie6316
63vkladajú6262
64zistí6016
65ustanovujú6014
66vydáva5899
67neustanovuje5814
68uložiť5811
69vypúšťajú5803
70predložiť5742
71používať5720
72poskytne5718
73poskytovať5505
74rozhodne5499
75označuje5166
76nadobudne5145
77použije5133
78došlo5014
79postupuje4962
80nevzťahuje4841
81použijú4832
82nesmú4730
83spĺňa4720
84predkladá4684
85predloží4455
86požadovať4400
87považujú4368
88zabezpečí4335
89nadobudol4260
90upravuje4252
91poskytujú4183
92označujú4128
93týka4108
94nebude4096
95požiada4067
96uviesť4027
97viesť4018
98požiadať3989
99urobiť3905
100pripájajú3882
101nebol3882
102prijať3813
103riadi3717
104používa3680
105uvádza3679
106mohli3645
107podáva3644
108neplatí3642
109neboli3631
110pokračuje3621
111vydať3580
112povoliť3577
113tvorí3545
114vyhlasuje3542
115zaniká3456
116rozhodnúť3416
117informovať3405
118schvaľuje3337
119potresce3305
120zahŕňa3304
121zaplatiť3302
122nebolo3223
123uskutočňuje3178
124plniť3126
125oznamuje3093
126podlieha3077
127podliehajú3028
128dohodli3004
129trvá3003
130uplatniť2996
131spravuje2990
132podporovať2937
133nachádza2925
134konať2903
135informuje2896
136tvoria2887
137has2880
138mal2868
139znamená2862
140spĺňať2855
141nebola2849
142plní2842
143preukáže2835
144uloží2825
145zašle2816
146ustanoviť2813
147platiť2806
148uzniesla2800
149získať2783
150zriaďuje2775
151vymenúva2759
152vrátiť2713
153určujú2701
154preukázať2696
155začína2684
156používajú2673
157upraví2658
158nevzťahujú2635
159dôjde2621
160koná2605
161týkajú2599
162nariaďuje2597
163zruší2556
164umožniť2530
165vráti2516
166odvoláva2513
167vyplýva2500
168pripája2499
169dodržiavať2498
170prijme2496
171vydal2490
172nazrieť2479
173nemôžu2476
174žiada2470
175uzavrieť2445
176kontroluje2424
177dohodnúť2380
178doručí2376
179vzniká2365
180vznikla2364
181prechádza2349
182uplatňuje2337
183mali2321
184dať2318
185posudzuje2316
186určia2303
187nemajú2298
188nejde2298
189obsahujú2292
190nebudú2292
191zrušuje2290
192zabezpečujú2278
193uplatňovať2275
194upovedomí2256
195nahradiť2255
196patria2237
197upravujú2228
198zabezpečovať2221
199vznikli2203
200považovať2203
201mohol2178
202odovzdá2160
203odovzdať2127
204nepresahuje2127
205nadobudla2097
206uhrádza2087
207vznikne2083
208zodpovedajú2007
209skončí2006
210zrušiť1999
211nevyžaduje1999
212vznikol1998
213prekročiť1997
214urobí1995
215spĺňajú1978
216zriadiť1959
217uskutočniť1916
218Zrušuje1910
219vydávajú1906
220odvolať1904
221vyžadujú1859
222vypovedať1854
223preukazuje1844
224vypláca1842
225vykonajú1831
226zistiť1828
227dosiahnuť1812
228prijímať1810
229zúčastniť1809
230zisťuje1788
231spôsobí1786
232vydalo1768
233prislúcha1739
234zmeniť1735
235uhradiť1735
236udeliť1729
237vyzve1724
238upraviť1722
239mala1716
240uvádzať1714
241dohodnú1711
242uskutočňovať1708
243rozumejú1696
244požaduje1696
245rozhodol1682
246nespĺňa1682
247zostávajú1673
248umožňuje1669
249obmedziť1657
250začať1654
251vypočíta1649
252spácha1646
253vykonal1644
254žiadať1636
255odmietnuť1634
256nedôjde1630
257skladá1621
258mohla1608
259ukladá1604
260zvýšiť1579
261predpokladá1562
262smie1556
263využívať1550
264potvrdí1549
265navrhnúť1548
266spravujú1527
267dbať1525
268umožní1523
269vyžadovať1515
270nariadiť1513
271získal1506
272odstrániť1505
273prihliada1499
274uskutoční1496
275presahuje1492
276zachovávať1482
277predkladať1482
278nepovažuje1476
279plnia1475
280prijíma1468
281navrhuje1462
282vypracúva1456
283podá1453
284predkladajú1444
285organizuje1444
286vydávať1433
287zanikne1429
288pripojí1425
289znížiť1424
290mohlo1423
291nesplní1419
292oznámia1417
293vyhlási1414
294zaväzuje1412
295zabezpečia1412
296Zrušujú1409
297vedú1407
298splniť1407
299končí1403
300uvedú1388
301spolupracuje1385
302robiť1382
303prechádzajú1377
304začne1376
305poskytnú1372
306nariadi1366
307previesť1365
308kontrolovať1364
309vykonával1361
310udeľuje1361
311vyhotoví1358
312zdaniť1355
313pokračovať1352
314uplatní1350
315uvádzajú1348
316dopĺňajú1348
317poruší1338
318volí1334
319spolupracovať1323
320nedošlo1317
321nepatrí1316
322zapíše1313
323hodnotí1299
324vychádza1295
325zastaví1293
326nakladať1292
327nedohodnú1290
328udržiavať1288
329predstavuje1274
330podpísali1267
331nemusí1267
332postupovať1262
333zriaďujú1261
334uhradí1259
335spôsobiť1259
336uplatňujú1257
337nachádzajú1256
338nepoužije1255
339predĺžiť1246
340stráca1243
341zvyšuje1239
342chce1236
343doručiť1233
344zaväzujú1224
345započítava1217
346rozvíjať1217
347par1213
348prevziať1210
349zastupuje1197
350zriaďovať1190
351súhlasí1178
352ohroziť1170
353označiť1168
354menia1158
355dosiahol1156
356presiahnuť1152
357zníži1147
358nadobúdajú1145
359posudzujú1142
360vytvárať1141
361sleduje1133
362vyjadruje1132
363povoľuje1132
364nemohol1132
365poveriť1131
366zostáva1127
367podal1124
368Je1124
369stane1112
370riešiť1112
371vyznačí1111
372vyhlásiť1107
373robí1106
374užívať1105
375plynúť1100
376odmietne1098
377uznieslo1093
378povolí1093
379konajú1093
380dostal1088
3811085
382slúži1077
383umiestniť1076
384znáša1067
385rozhodujú1063
386dostane1063
387prevádzkovať1060
388uverejňuje1057
389podrobiť1057
390využíva1045
391zastaviť1042
392nevykonáva1040
393malo1040
394nepoužijú1039
395zodpovedať1036
396smeruje1034
397chrániť1032
398zahŕňajú1030
399vzniknú1030
400zasiela1025
401pripojiť1024
402udelí1018
403slúžia1018
404upovedomiť1017
405vytvoriť1016
406oznamovať1010
407dozvedel1009
408spôsobil1008
409vstupovať1000
410rozhodovať998
411poskytla994
412berúc989
413vypracovať986
414stáva984
415nepresiahne983
416vyjadriť982
417zaslať980
418vyplývajú977
419podávať977
420vyhovieť976
421dohodne974
422vydala973
423spracúva972
424stal971
425súvisia968
426preskúma964
427vyžiadať963
428nepodliehajú963
429meniť963
430označí960
431vyplatí958
432vzťahovať956
433získa953
434ovplyvniť953
435zamietne952
436priznať950
437pôsobiť948
438prijmú946
439zaokrúhľuje945
440hrozí945
441vytvára942
442upravia942
443umožňujú937
444ukladať937
445posúdi935
446uchovávať933
447riadia931
448nezodpovedá930
449nadobudlo930
450smú928
451dáva928
452zvýši926
453dôjsť926
454zverejní925
455zakázať923
456neprihliada923
457postúpi922
458začalo921
459vypracuje919
460uzaviera919
461predchádza919
462vyhotovuje917
463zahŕňať912
464vzniknúť910
465nevyplýva909
466poberá908
467pracovať902
468ratifikoval900
469nasleduje900
470koordinuje900
471stanoví895
472pripravuje893
473zaradiť892
474stanoviť890
475zúčastňovať888
476zostane886
477porušil884
478zmení882
479poskytol882
480existuje881
481niet880
482zverejňuje875
483vylúčiť874
484doplniť874
485overuje871
486zúčastňuje868
487vyhotoviť868
488rovná868
489prepravovať868
490skončiť867
491odstúpiť865
492domáhať864
493vziať863
494využijú862
495urobil862
496obchádza862
497vykonala860
498stať859
499potrestá856
500uskutočňujú851
501starať847
502zaplatí846
503vyberie846
504spolupracujú845
505využiť844
506stará842
507získali838
508riadiť836
509prerokúva836
510neposkytuje834
511zabrániť830
512neplní829
513nezapočítava821
514kontrolujú815
515vyberá814
516zaradí807
517odoprieť805
518dodržať804
519neustanovujú801
520zapisujú798
521predávať797
522dochádza797
523upustiť796
524potvrdiť796
525pôsobia795
526zdržiava792
527ukladajú792
528vyžiada791
529potvrdzuje788
530zúčastňujú785
531uverejní784
532dosiahne784
533splnomocňuje779
534uzná778
535uzatvára778
536uznať777
537neobsahuje777
538podávajú776
539zostavuje775
540trvalo773
541prihliadne773
542predložia765
543porušuje765
544pozastaviť762
545schváli760
546prijal760
547predložil760
548prevyšuje759
549splnil757
550prerokovať757
551nadobudli757
552podieľa754
553nepodlieha753
554vyplácajú752
555dopustí751
556určil749
557pozostáva749
558požiadal749
559sledovať748
560prevedie748
561dodať747
562vymenuje746
563zabránilo744
564preberajú742
565uhrádzajú741
566spíše741
567počíta738
568môcť738
569vykonali736
570požívajú733
571overiť733
572odobrať733
573vlastní727
574predpokladať726
575zapisuje725
576postupujú725
577nevykoná722
578zaraďujú718
579oprávňuje717
580zvoláva716
581upozorní715
582využívajú713
583stanovuje711
584predať711
585vyrába709
586doručuje709
587nadobudnú708
588navrhne705
589prevádzkuje704
590prerokuje699
591zistil698
592prijímajú693
593nastala693
594pridelí692
595vykonávali689
596pôsobí688
597rozšíriť687
598zriadi686
599prevzal686
600preberá686
601prerušiť684
602stáča683
603predstavujú682
604neoznámi681
605získala680
606ohlásiť679
607neurobí679
608posúdiť678
609brať678
610vybaviť676
611vymáhať673
612vymieňať671
613schváliť666
614upozorniť664
615odňať664
616skončil663
617ohrozuje663
618zomrel662
619znižuje662
620pracuje662
621Môže660
622nebráni656
623organizovať655
624preruší653
625neposkytne653
626zaplatil652
627potrebuje652
628vyrábať650
629uložil650
630voliť649
631ustanovia649
632prestane649
633podliehať649
634pozri645
635zdržiavať643
636zrušujú642
637podieľajú642
638pochádzajú640
639spravovať639
640predlžuje638
641informujú637
642zakazuje636
643vytvárajú635
644pracujú635
645napomáhať634
646umožňovať630
647preskúmať630
648splní627
649schvaľovať627
650prijala623
651vznikajú622
652prevádza622
653nesplnil622
654trvať619
655rozhodli618
656odpustiť618
657započítavajú615
658priloží615
659prestal612
660nepovažujú612
661stali611
662zverejniť609
663pripadá609
664uchováva605
665podala605
666uzavrie603
667zakladá602
668zastupovať601
669slúžiť601
670zaviesť599
671tvoriť599
672nevypovie599
673nemusia599
674neplatia598
675eviduje598
676priznáva597
677závisí596
678umiestňuje595
679rozdelí594
680prizná594
681nesúhlasí594
682dbá594
683zvyšujú593
684vyhlásil593
685prevezme593
686skladovať592
687neustanoví592
688zvolá591
689vyzvať589
690realizovať589
691usmerňuje588
692umožnia587
693uspokojiť584
694neprevyšuje583
695nepredloží581
696overovať580
697nastali579
698člení579
699nevyhovie576
700nepreukáže576
701dodávať576
702usilovať575
703predáva575
704určila574
705vykladať572
706vstúpi572
707strácajú572
708prispievať572
709vyhlasujú571
710uznávajú571
711podpíše571
712nahliadnuť570
713zistia569
714vyberať569
715hovorí569
716zvoliť568
717spracúvajú568
718poznať568
719oznámil568
720uznáva564
721súhlasia563
722oboznámiť563
723zisťovať562
724zisťujú561
725vykonávala561
726vyhovuje561
727rozhodla561
728udržiava556
729postúpiť556
730hlásiť556
731uzatvoriť555
732pripúšťa555
733overí554
734neurčí554
735rozhodlo552
736uplynula550
737organizujú549
738Musí549
739vyslovila547
740nespĺňajú546
741nemohli544
742dodáva544
743vyhovie543
744odníme542
745dojednať541
746vybrať540
747spáchal540
748vládne535
749určovať535
750spočíva532
751existujú531
752začínajúc529
753dosiahli529
754obmedzí528
755hlasovať528
756začal527
757prijali526
758vyrábajú525
759poskytli520
760pochádza520
761nahradí520
762podpísať518
763zanikajú517
764uznášať517
765uľahčiť516
766náleží515
767uplatnia514
768podnikať514
769pomáhať512
770domnieva511
771preukazujú510
772podpisuje508
773dávať507
774prispieť506
775plynie505
776hradí505
777vstúpiť503
778zachovať502
779uviedol502
780navrhovať502
781prihliadať500
782nedohodne500
783súvisí499
784ponechá497
785aplikovať497
786vzniklo496
787použil496
788berie494
789odoberie493
790zaistiť491
791zaniklo490
792zasielať489
793užíva489
794odovzdajú489
795splnili488
796nosiť488
797žijú487
798nadobudnúť487
799vzdať486
800stanovujú486
801nadobúdať486
802bráni486
803presahovať485
804nakladá485
805vyplatiť484
806zabezpečilo482
807dozvie482
808zabezpečila481
809prepravuje481
810opakovať481
811prevádzajú480
812vydajú478
813starajú478
814pripadne478
815potrebujú478
816obstaráva477
817doplňuje475
818uplatnil474
819ovplyvňujú474
820nerozhodne473
821Musia473
822dozerá473
823udelil472
824prejednáva468
825vyhodnocuje467
826urobia467
827stávajú467
828uzavierať466
829pristúpiť466
830ponechať466
831neuplatní466
832Budú466
833posudzovať464
834nezodpovedajú464
835budem464
836nevylučuje463
837odložiť462
838robia461
839skončilo459
840oznamujú458
841zamietnuť457
842nemohla457
843dosahuje457
844uhrádzať456
845neprekročí456
846dal454
847žije453
848prepustiť453
849predlžovať452
850zložiť451
851vymenovať451
852potvrdzujú451
853pokladá451
854preverí450
855sledujú448
856umiestni446
857ukončiť446
858stala446
859započíta445
860zapísať444
861stratí444
862držať444
863uplynie442
864majúc442
865nezahŕňa441
866zasielajú440
867vytvorí439
868vyplácať439
869uzavrel439
870identifikovať439
871doplní439
872vracia438
873podieľať438
874nemal437
875Zriaďuje436
876uhradzuje436
877pripravujú436
878zriadil435
879rieši434
880vyberajú433
881spracúvať433
882zúčastnili432
883viedli432
884nastane432
885dovoľuje432
886požiadajú431
887zohľadniť430
888utrpel430
889trvajú430
890vymedzí429
891prebieha429
892zahrnúť426
893zabezpečil426
894odoberať426
895obstarať426
896stratil425
897stačí424
898členia423
899stanú422
900dosiahla421
901skrátiť419
902priložiť419
903podporuje419
904nariadil419
905zomrie418
906zaobchádzať418
907odvolá418
908odstraňovať418
909nezabezpečí418
910zistili416
911over416
912odovzdáva416
913neodstráni416
914nedosiahne416
915netýka415
916neurčuje414
917vezme413
918pripravovať413
919prevzala413
920zvolí411
921zanikol411
922poverí411
923uznávajúc410
924odstráni407
925prideliť406
926odvádza406
927prepustí405
928vyznačiť404
929odpočíta404
930rozširovať403
931neuplatňuje402
932zamestnáva401
933prerokúvajú401
934dávajú401
935vyriešiť400
936vydali398
937preukázal398
938uskutočnia397
939dostať396
940vypočítava395
941vyhovovať395
942poškodí394
943preukážu392
944dokončia392
945uložia391
946použili391
947poučiť391
948očakávať391
949obmedzuje391
950stalo390
951prihlásiť390
952nedotýka390
953vysloví389
954skončila389
955oboznámi389
956prevádzať388
957nepatria388
958zaručuje387
959nevydá386
960venovať384
961schválil384
962vyhradzuje383
963uzavierajú383
964prichádza383
965nevyhovel383
966presahujú382
967opustiť382
968zdržať381
969rešpektovať381
970dokončí381
971zistilo380
972zakáže380
973380
974PRIJALA380
975zničí379
976týkať378
977pomáha378
978odôvodniť378
979zložil377
980zaraďuje377
981vyhovujú377
982požívať377
983nedochádzalo377
984sprístupniť376
985osvedčuje376
986nedá376
987odstránil375
988neexistuje375
989vystaví374
990odvádzať374
991prepravujú373
992ponúknuť373
993nevzniká373
994navrhujú373
995prenechať372
996nedodrží371
997dovážať371
998skúmať370
999nebránia370
1000zostanú369