Korpus súdnych rozhodnutí

Korpus textov súdnych rozhodnutí judikat-1.0 bol pripravený na základe textov poskytnutých Ústavným súdom SR a Ministerstvom spravodlivosti SR a sprístupnený 26. 10. 2015 v rozsahu 1 547 375 tokenov.

Korpus je lematizovaný a morfologicky anotovaný, pri textoch je uvedená základná informácia o ich zdroji.

Pozri aj Korpus z projektu OpenData a novú verziu Korpusu súdnych rozhodnutí.