Frekvencie bigramov slov v korpuse judikat-1.0

  4111 slovenskej   republiky
  3234 zákona č
  2493 nie   je
  2167 najvyšší    súd
  2023 prvého stupňa
  1985 v    zmysle
  1938 trestného    poriadku
  1738 1    písm
  1653 trestného    zákona
  1651 odvolací    súd
  1588 súd   slovenskej
  1523 najvyššieho   súdu
  1509 1    o
  1504 na   základe
  1460 v    znení
  1450 odvolacieho   súdu
  1394 súd   v
  1379 krajský súd
  1254 súdu  v
  1226 súdu  slovenskej
  1182 súdu  prvého
  1156 krajského    súdu
  1096 1991  zb
  1094 k    záveru
  1064 a    to
  1052 zošit  č
  1026 z    odôvodnenia
  975 2    písm
  968 dospel k
  966 ide   o
  918 vo   veci
  909 trestného    činu
  895 trestný čin
  881 v    konaní
  875 na   to
  875 ako   aj
  869 občianskeho   zákonníka
  836 že   v
  833 v    čase
  829 1    trestného
  801 a    v
  798 vzhľadom    na
  796 okresný súd
  790 1992  zb
  789 na   ďalšie
  771 1990  zb
  761 2    o
  755 ďalšie konanie
  754 znení  neskorších
  743 okresného    súdu
  732 republiky    z
  731 neskorších   predpisov
  729 odňatia slobody
  692 v    prípade
  681 1    tr
  681 a    vec
  665 podľa  ustanovenia
  658 v    tomto
  652 zákon  č
  643 v    súlade
  623 vo   výške
  623 v    bratislave
  613 súd   prvého
  612 je   v
  605 dovolací    súd
  603 1988  zb
  596 napadnutý    rozsudok
  590 a    preto
  584 obchodného   zákonníka
  580 v    dôsledku
  576 rozsudok    najvyššieho
  574 v    b
  572 porušenie    zákona
  570 1    zákona
  565 v    ustanovení
  546 pre   porušenie
  540 z    dôvodu
  535 ako   súd
  527 od   1
  517 2    ods
  505 v    rozpore
  494 v    danom
  491 zo   dňa
  490 občianskeho   súdneho
  478 sa   v
  477 nárok  na
  476 že   sa
  466 danom  prípade
  465 súdneho poriadku
  457 v    tom
  456 ďalej  len
  454 zrušil a
  451 a    dospel
  447 návrh  na
  444 000   sk
  442 trov  konania
  441 v    tejto
  440 v    sume
  439 2    zákona
  430 je   možné
  426 došlo  k
  426 aj   v
  421 o    tom
  412 2    trestného
  411 proti  tomuto
  402 1995  z
  400 pracovného   pomeru
  399 súlade s
  396 z    hľadiska
  395 a    že
  392 právo  na
  392 a    na
  389 rozsudok    súdu
  385 nároku na
  380 že   by
  378 z    toho
  377 náhradu trov
  376 v    odôvodnení
  376 uvedených    v
  375 do   úvahy
  368 a    nie
  366 243b  ods
  366 vo   vzťahu
  366 v    ktorom
  366 trest  odňatia
  364 zákona o
  364 správny orgán
  361 9    ods
  355 že   žalobca
  355 rozpore s
  354 podľa  zákona
  351 z    uvedeného
  349 podľa  ktorého
  347 zákona číslo
  345 uvedené v
  341 uznesenie    najvyššieho
  338 vzťahu k
  337 v    rámci
  337 pred  súdom
  336 považovať    za
  336 ak   sa
  333 zmysle ustanovenia
  333 napadnuté    rozhodnutie
  329 nie   sú
  328 že   dovolanie
  327 z    omeškania
  327 s    tým
  325 na   náhradu
  324 2    tr
  324 poukázal    na
  323 z    obsahu
  322 3    písm
  321 zákonníka    práce
  319 sťažnosti    pre
  319 ktoré  mu
  317 rozhodnutie   o
  316 v    trestnom
  315 znení  zákona
  314 napadnuté    uznesenie
  313 a    o
  312 1    a
  312 generálny    prokurátor
  307 ak   je
  305 v    roku
  304 zákona v
  304 na   jeho
  300 v    spojení
  297 trestu odňatia
  295 z    ustanovenia
  295 zmluvy o
  293 v    prospech
  291 so   zreteľom
  290 vo   výroku
  289 1993  z
  289 návrhu na
  288 ktorý  je
  287 proti  rozsudku
  286 rozsudok    odvolacieho
  286 na   odvolanie
  286 aj   na
  285 trestné stíhanie
  284 zreteľom    na
  283 spojení s
  282 že   na
  280 by   sa
  280 banskej bystrici
  279 so   zákonom
  277 podľa  názoru
  276 1994  z
  276 v    rozsahu
  274 zákona a
  273 z    dôvodov
  273 v    banskej
  271 v    danej
  271 rozsudkom    z
  271 danej  veci
  270 prejednávanej  veci
  270 hlavnom pojednávaní
  269 na   tom
  268 sa   na
  268 a    rozhodol
  267 proti  rozhodnutiu
  266 poukazom    na
  264 1    občianskeho
  264 ktoré  sa
  263 3    zákona
  261 242   ods
  258 trestnom    konaní
  256 vo   svojom
  256 vec   mu
  256 rozsudku    odvolacieho
  256 a    podľa
  255 vyhlášky    č
  255 ak   by
  254 vrátil na
  253 238   ods
  253 z    30
  253 v    súvislosti
  253 vo   výmere
  253 súdu  na
  252 v    lehote
  250 je   potrebné
  250 išlo  o
  249 mu   predchádzalo
  249 a    jeho
  247 uznesením    z
  247 s    ustanovením
  247 a    nasl
  246 3    trestného
  246 v    k
  246 súvislosti   s
  246 sk   a
  245 237   písm
  245 vec   vrátil
  244 3    ods
  244 v    prejednávanej
  243 pri   rozhodovaní
  243 o    trovách
  243 na   ustanovenie
  242 241   ods
  242 z    týchto
  242 aby   sa
  241 3    o
  239 na   hlavnom
  239 konania v
  238 s    poukazom
  238 na   vydanie
  237 v    jeho
  237 rozsudok    krajského
  236 že   obvinený
  236 za   následok
  236 v    časti
  236 konaní o
  236 je   zrejmé
  234 v    podstate
  234 trestného    stíhania
  234 súlade so
  234 podľa  ust
  233 valného zhromaždenia
  231 10   ods
  231 na   súde
  230 proti  uzneseniu
  228 v    neprospech
  227 konanie o
  227 ako   to
  225 ktorý  bol
  224 že   žalovaný
  224 na   podklade
  223 že   súd
  223 za   to
  223 zákon  v
  221 z    uvedených
  220 že   je
  219 z    nich
  219 súdu  sr
  219 súd   dovolací
  218 invalidný    dôchodok
  218 citovaného   zákona
  218 a    z
  217 pokiaľ ide
  217 na   uvedené
  216 z    27
  216 výroku o
  216 správneho    orgánu
  215 v    1
  215 na   území
  214 s    odôvodnením
  212 10a   ods
  212 v    priebehu
  211 tohto  zákona
  211 práva  a
  210 ktorým sa
  209 1967  zb
  207 v    prvom
  207 skutkový    stav
  207 bez   nariadenia
  206 z    pridanej
  206 pridanej    hodnoty
  206 je   prípustné
  205 v    košiciach
  205 mu   vrátil
  205 ktoré  by
  202 ale   aj
  201 tomuto rozsudku
  201 skutkového   stavu
  201 len   na
  200 zo   zákona
  200 rozhodnutia   o
  200 pre   trestný
  200 okrem  iného
  199 z    28
  199 napadnutého   rozsudku
  199 do   31
  198 spolu  s
  198 rozhodnutie   odvolacieho
  198 nejde  o
  198 ktoré  sú
  198 ktorého sa
  198 bol   v
  197 ktorý  sa
  197 konať  pred
  197 až   do
  196 v    ustanoveniach
  196 vo   veciach
  195 splnené podmienky
  195 bol   porušený
  194 žalobu zamietol
  194 zrušiť a
  194 v    ktorých
  194 po   zistení
  194 aj   keď
  193 sťažnosť    pre
  192 súdu  o
  192 na   začatie
  192 môže  byť
  191 z    tohto
  190 len   v
  188 rozhodol    o
  188 republiky    v
  188 l    trestného
  188 krajskému    súdu
  187 republiky    ako
  187 okresnému    súdu
  187 aj   konanie
  186 v    t
  186 správnom    konaní
  186 obchodného   registra
  185 že   ak
  185 v    predmetnej
  185 na   konanie
  183 z    29
  183 dôchodkového  zabezpečenia
  182 2    občianskeho
  182 11   ods
  182 na   zdraví
  182 je   povinný
  182 aj   z
  181 zákonom č
  181 sr   z
  181 len   vtedy
  180 o    jeho
  180 napadnutého   uznesenia
  179 v    ktorej
  179 súd   sr
  178 veci  samej
  178 súdu  a
  178 starobného   dôchodku
  177 uvedených    dôvodov
  177 práv  a
  177 podmienky    pre
  177 napriek tomu
  177 dane  z
  176 začatie konania
  176 starobný    dôchodok
  175 8    ods
  175 tomto  smere
  174 vlastníckeho  práva
  173 že   pri
  173 žalovaný    správny
  173 zo   strany
  173 kúpnej zmluvy
  172 súd   odvolací
  172 medzi  účastníkmi
  172 a    2
  171 trestného    konania
  171 nemôže byť
  171 motorového   vozidla
  171 je   to
  170 právny názor
  170 konania a
  170 a    jej
  170 a    ani
  169 trovách konania
  169 stavu  veci
  169 predmetnej   veci
  169 bez   toho
  168 sociálneho   zabezpečenia
  168 invalidného   dôchodku
  167 46   ods
  167 pracovný    pomer
  167 o    treste
  167 ktorým bol
  167 konanie a
  167 a    povinnosti
  166 trestnej    veci
  166 musí  byť
  165 treba  považovať
  165 i    keď
  164 trestným    činom
  164 neprospech   obvineného
  164 ako   vecne
  163 tohto  ustanovenia
  163 porušený    zákon
  163 bez   ohľadu
  162 trestné činy
  162 súd   sa
  162 rozsudok    okresného
  162 ohľadu na
  162 odvolacieho   konania
  162 mestského    súdu
  161 v    potrebnom
  161 vec   v
  161 právneho    úkonu
  161 potrebnom    rozsahu
  161 o    konkurze
  161 na   výkon
  161 nariadenia   pojednávania
  161 keď   sa
  160 za   vinného
  160 štátnej správy
  160 súdu  podal
  160 o    prevode
  160 odôvodnil    tým
  160 bolo  možné
  159 v    celom
  159 prípustnosť   dovolania
  159 konkurze    a
  158 toho  istého
  158 rozhodnutie   súdu
  158 povinnosť    zaplatiť
  158 by   bolo
  158 a    zistil
  157 1    t
  157 že   rozhodnutie
  157 v    ňom
  157 trestnej    činnosti
  157 predchádzalo  a
  157 obsahu spisu
  157 a    vyrovnaní
  156 212   ods
  156 z    trestného
  156 veci  a
  156 republiky    na
  156 poriadku    a
  156 nebolo možné
  155 výrok  o
  155 súd   na
  155 a    pod
  154 4    ods
  154 1996  z
  154 slobody vo
  154 rozpore so
  154 ktoré  boli
  154 je   dôvodné
  153 z    26
  153 rozhodovaní   o
  153 prvostupňový  súd
  153 nemožno považovať
  152 1    ods
  152 z    20
  152 vyplýva z
  152 vychádzal    z
  152 prejednal    a
  152 a    rozhodnutie
  151 221   ods
  151 že   navrhovateľ
  151 v    odvolaní
  151 účastníkom   konania
  151 sa   k
  151 odvolacím    súdom
  151 mestský súd
  151 čiastočný    invalidný
  150 že   odvolací
  150 v    prípadoch
  150 uvedeného    vyplýva
  150 rozsudku    krajského
  150 na   prejednanie
  150 na   návrh
  150 je   preto
  150 ani   v
  149 219   o
  149 súd   podľa
  149 predseda    senátu
  149 aj   o
  148 tejto  súvislosti
  148 sú   splnené
  148 možnosť konať
  148 aby   súd
  146 6    ods
  146 že   ide
  146 žalobca sa
  146 vecne  správne
  146 sk   mesačne
  146 pod   č
  146 ktorá  bola
  146 a    po
  145 považoval    za
  145 na   strane
  145 dní   od
  145 celom  rozsahu
  144 7    ods
  144 zmluvu o
  144 vykonaného   dokazovania
  144 súdu  je
  144 ktoré  je
  144 a    teda
  143 1998  z
  143 z    22
  143 v    trenčíne
  143 právne posúdenie
  143 právnej pomoci
  143 platobný    rozkaz
  143 na   zaplatenie
  143 až   po
  143 a    tiež
  142 3    tr
  142 to   v
  142 tomuto uzneseniu
  142 súd   preto
  142 súdnom konaní
  142 rozhodol    tak
  142 právnym názorom
  142 práva  na
  142 k    tomu
  141 16   ods
  141 z    21
  141 týchto dôvodov
  141 rozhodnutím   z
  141 ku   dňu
  141 ktorej sa
  140 snr   č
  140 o    náhrade
  140 na   podanie
  139 4    zákona
  139 trovy  konania
  138 z    ktorého
  138 spravodlivosti slovenskej
  138 sociálnom    zabezpečení
  138 po   uplynutí
  138 konkurznej   podstaty
  137 výkonu rozhodnutia
  137 vecne  správny
  137 vecne  príslušný
  137 prvom  stupni
  136 že   jeho
  136 sk   s
  136 na   ktoré
  136 a    súčasne
  135 vyhlásenie   konkurzu
  135 pod   sp
  134 250j  ods
  134 znení  platnom
  134 výkonu trestu
  134 v    správnom
  134 trestných    činov
  134 o    odvolaní
  134 je   aj
  133 188   ods
  133 z    1
  133 v    prípravnom
  133 stupňa a
  133 prvostupňového súdu
  133 o    sociálnom
  133 nápravnovýchovnej    skupiny
  133 napadnutým   uznesením
  133 a    je
  133 aby   vec
  132 1999  zošit
  132 území  slovenskej
  132 skutkovom    základe
  132 prípravnom   konaní
  132 odo   dňa
  132 dovolanie    je
  131 214   ods
  131 o    dedičstve
  131 do   1
  130 že   z
  130 zo   16
  130 v    takom
  130 obvodný súd
  130 ktorých sa
  130 ktorá  je
  129 172   ods
  129 že   podľa
  129 že   nie
  129 že   k
  129 vec   vrátiť
  129 veci  je
  129 súdny  poplatok
  129 súdneho poplatku
  129 ako   trestný
  128 už   v
  128 sa   však
  128 pracovnej    disciplíny
  127 2    a
  127 z    25
  127 považuje    za
  127 na   jej
  126 zo   14
  126 v    zákone
  126 tejto  časti
  126 okrem  toho
  126 nebytových   priestorov
  126 dôsledku    toho
  125 z    24
  125 z    15
  125 zákona snr
  125 v    ďalšom
  125 republiky    zo
  125 právny úkon
  125 posúdenie    veci
  125 náhradu škody
  125 a    tým
  125 a    ods
  124 237   o
  124 pre   posúdenie
  124 právnom posúdení
  124 alebo  v
  123 odvolaciemu   súdu
  123 napadnutého   rozhodnutia
  123 a    za
  122 zo   4
  122 výkon  rozhodnutia
  122 o    súdnych
  121 250   ods
  121 zo   17
  121 zaplatiť    žalobcovi
  121 v    ust
  121 sa   týka
  121 rozsahu znovu
  121 prejednal    vec
  121 právnej stránke
  121 podal  generálny
  121 na   vykonanie
  121 citovaného   ustanovenia
  121 bolo  potrebné
  120 5    ods
  120 35   ods
  120 z    8
  120 v    2
  120 v    žalobe
  120 na   účet
  120 na   rozhodnutie
  120 ako   je
  120 aby   najvyšší
  119 z    18
  119 zo   7
  119 sa   žalobca
  119 republiky    podľa
  119 prospech    obvineného
  119 podľa  tohto
  119 od   právoplatnosti
  119 je   vecne
  119 je   oprávnený
  119 čiastočného   invalidného
  118 2001  zošit
  118 veci  v
  118 prípustnosti  dovolania
  118 prípravného   konania
  118 len   za
  118 konania je
  118 hlavného    pojednávania
  118 ako   sa
  117 148   ods
  117 za   predpokladu
  117 za   obdobie
  117 vec   podľa
  117 do   troch
  117 dôsledku    čoho
  116 247   ods
  116 žiadosti    o
  116 že   zákon
  116 že   odvolanie
  116 z    31
  116 uvedenej    v
  116 úradu  v
  116 súdom  v
  116 stupňa na
  116 podmienky    na
  116 je   podľa
  115 37   ods
  115 zmenil tak
  115 zákona na
  115 uznesenie    súdu
  115 súdu  zrušil
  115 súdom  prvého
  115 súd   dospel
  115 sa   s
  115 po   právnej
  115 o    vine
  115 ktorou sa
  114 z    19
  114 uznaný za
  114 svoje  rozhodnutie
  114 pre   ktoré
  114 opravný prostriedok
  114 o    nájme
  114 na   okresnom
  114 na   ich
  114 a    s
  113 žalovaného   v
  113 uvedený v
  113 dôvodov uvedených
  112 12   ods
  112 žalovaný    v
  112 z    11
  112 z    10
  112 stupňa v
  112 na   pojednávaní
  112 colného zákona
  111 246   ods
  111 v    dovolaní
  111 obvodného    súdu
  111 ktorú  podal
  111 ktorá  sa
  111 je   však
  111 je   daná
  110 v    žiline
  110 s    prihliadnutím
  110 s    ním
  110 proti  nemu
  110 mu   bol
  110 mal   byť
  110 ktorým bolo
  109 z    5
  109 z    12
  109 za   účelom
  109 základe sťažnosti
  109 valné  zhromaždenie
  109 tom   skutkovom
  109 posúdení    veci
  109 na   skutočnosť
  109 konania podľa
  109 a    ak
  108 2002  zošit
  108 15   ods
  108 13   ods
  108 znovu  prejednal
  108 ublíženia    na
  108 súdu  podľa
  108 rozhodnutie   vo
  108 poriadku    v
  108 o    správnom
  108 bolo  v
  108 ak   ide
  107 21   ods
  107 súdnych poplatkoch
  107 preskúmal    napadnuté
  107 nedošlo k
  107 na   vyhlásenie
  107 kolégia najvyššieho
  107 do   30
  106 veta  prvá
  106 trestnej    sadzby
  106 súde  v
  106 rozhodnutie   v
  106 prokurátor   slovenskej
  106 pri   posudzovaní
  106 okresnom    súde
  106 ktorý  by
  106 do   väzby
  106 by   bol
  105 4    obo
  105 4    cdo
  105 že   mu
  105 tomto  prípade
  105 republiky    prejednal
  105 republiky    a
  105 pokiaľ sa
  105 o    zmene
  105 ktoré  bolo
  105 je   dôvodná
  105 a    či
  104 5    cdo
  104 2000  rozhodnutie
  104 2    cdo
  104 znaleckého   posudku
  104 z    ktorých
  104 z    jeho
  104 súd   rozhodol
  104 sa   vzťahuje
  104 sa   tak
  104 sa   má
  104 rozsudku    súdu
  104 rozhodnutie   odporkyne
  104 preskúmal    napadnutý
  104 na   rozdiel
  104 l    písm
  104 bolo  treba
  103 267   ods
  103 z    13
  103 záver  o
  103 záložného    práva
  103 zákona je
  103 sú   v
  103 správca dane
  103 skutkovej    podstaty
  103 právoplatnosti rozsudku
  103 posudzovanej  veci
  103 na   nesprávnom
  103 dovolacieho   súdu
  103 do   obchodného
  102 2    t
  102 1999  z
  102 1    obchodného
  102 v    zákonnej
  102 vplyv  na
  102 v    oblasti
  102 súd   zistil
  102 rozdiel od
  102 pre   spoločnosť
  102 ktorom sa
  101 89   ods
  101 4    o
  101 240   ods
  101 ústavy slovenskej
  101 uložil povinnosť
  101 s    jeho
  101 nesprávnom   právnom
  100 3    t
  100 z    účastníkov
  100 v    spoločnosti
  100 to   aj
  100 rozhodnutiu   odvolacieho
  100 o    zastavení
  100 l    o
  100 i    v
  100 dovolacieho   konania
   99 23   ods
   99 142   ods
   99 1    cdo
   99 z    3
   99 zákonného    ustanovenia
   99 v    bode
   99 súdnych poplatkov
   99 súdneho konania
   99 sa   podľa
   99 podal  odvolanie
   99 odvolanie    žalobcu
   99 do   15
   99 do   zaplatenia
   99 časti  o
   99 ako   i
   98 z    9
   98 z    23
   98 v    ž
   98 vykonanom    dokazovaní
   98 v    rozhodnutí
   98 v    napadnutom
   98 troch  dní
   98 súd   pri
   98 s    účinnosťou
   98 preto  v
   98 pokiaľ by
   98 podľa  čl
   98 obvineného   j
   98 krajského    prokurátora
   98 konania o
   98 je   teda
   97 2000  zošit
   97 1    zák
   97 že   po
   97 žalobca v
   97 v    posudzovanej
   97 v    n
   97 uvedeného    v
   97 účinnosťou   od
   97 treba  uviesť
   97 tomto  konaní
   96 67   ods
   96 že   tento
   96 zákon  o
   96 v    takomto
   96 v    obvode
   96 uvedeným    v
   96 účastníkov   konania
   96 toto  rozhodnutie
   96 po   preskúmaní
   96 oprávnená    osoba
   96 obdobie od
   96 konanie zastavil
   96 januára 1992
   96 hospodárskeho  zákonníka
   96 generálneho   prokurátora
   96 dohody o
   96 bezpodielového spoluvlastníctva
   96 a    3
   95 14   ods
   95 žalobcu a
   95 zákonnej    lehote
   95 takom  prípade
   95 stav  veci
   95 s    právnym
   95 spoločenskej  zmluvy
   95 proti  ktorému
   95 právny vzťah
   95 právnických   osôb
   95 podľa  jeho
   95 o    veci
   95 o    rozhodnutie
   95 o    návrhu
   95 na   mieste
   94 uložený trest
   94 platnom do
   94 na   túto
   94 náhrade trov
   94 je   na
   94 a    j
   93 že   navrhovateľka
   93 za   škodu
   93 vyšší  vojenský
   93 v    p
   93 vinného z
   93 tejto  veci
   93 slovenskej   republike
   93 pre   ktorý
   93 o    určenie
   93 motorové    vozidlo
   93 ísť   o
   93 čo   je
   93 bratislave   z
   93 alebo  ak
   92 4    sž
   92 že   za
   92 z    2
   92 za   ktorých
   92 zabezpečení   v
   92 v    trnave
   92 uznesenie    krajského
   92 týkajúce    sa
   92 rozhodnutia   žalovaného
   92 napadnutej   časti
   92 možno  napadnúť
   92 ktorého je
   92 k    dovolaniu
   92 fyzická osoba
   92 aby   dovolací
   91 4    trestného
   91 vydanie veci
   91 v    trestnej
   91 v    obchodnom
   91 toto  ustanovenie
   91 stanovenej   lehote
   91 rozhodnutie   žalovaného
   91 proti  obvinenému
   91 prihliadnutím  na
   91 odôvodnení   rozsudku
   91 jeho  rozhodnutie
   91 a    pri
   91 aj   podľa
   91 a    ich
   90 5    trestného
   90 243a  ods
   90 20   ods
   90 že   aj
   90 vyjadrení    k
   90 týkajúcej    sa
   90 trestnom    čine
   90 okresného    prokurátora
   90 odvolacom    konaní
   90 nariadenia   vlády
   90 júna  1995
   90 alebo  na
   90 a    konanie
   90 a    k
   89 3    cdo
   89 3    a
   89 zo   6
   89 v    dobe
   89 súd   rozsudok
   89 sk   za
   89 právnych    predpisov
   89 mal   za
   89 len   z
   89 a    pre
   88 1    veta
   88 že   o
   88 z    titulu
   88 v    odvolacom
   88 v    období
   88 v    nitre
   88 správnych    orgánov
   88 s    názorom
   88 septembra    1999
   88 rozhodnutia   a
   88 obchodného   podielu
   88 na   dobu
   88 júna  1998
   88 fyzickej    osoby
   88 dovolacom    konaní