Top 1000 korpusu judikat-1.0

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. judikat-1.0

Celý frekvenčný zoznam z korpusu judikat-1.0

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. judikat-1.0