judikat-1.0 adjectives top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1trestný8264
2slovenský4693
3vysoký4334
4právny4260
5odvolací4095
6krajský3222
7okresný2495
8správny2274
9ďalší2200
10súdny1876
11občiansky1718
12obchodný1691
13pracovný1416
14dovolací1356
15príslušný1291
16skutkový1209
17zákonný1134
18potrebný1053
19povinný1016
20možný980
21štátny954
22neskorý821
23predmetný795
24nový765
25colný716
26platný700
27procesný683
28nesprávny649
29prvostupňový630
30celý549
31právoplatný546
32daňový546
33hlavný540
34generálny536
35spoločný533
36vojenský503
37kúpny495
38mestský490
39základný486
40právnický486
41sociálny485
42maloletý484
43obvodný482
44prípustný480
45písomný463
46fyzický461
47invalidný457
48dôvodný455
49osobitný450
50pôvodný446
51vecný429
52opravný429
53predbežný413
54neplatný412
55majetkový407
56zrejmý404
57valný396
58mladistvý390
59verejný388
60konkrétny387
61starobný380
62určitý374
63spoločenský373
64všeobecný367
65platobný364
66motorový356
67vlastnícky351
68čiastočný351
69sporný349
70vlastný348
71hospodársky343
72národný337
73zdravotný333
74konkurzný327
75podstatný319
76ostatný316
77banský309
78záložný304
79mimoriadny297
80znalecký295
81bývalý294
82osobný293
83rovnaký291
84dôchodkový286
85český285
86zmluvný284
87peňažný279
88finančný278
89samostatný276
90skutočný269
91samotný264
92závažný261
93prípravný260
94bytový251
95dedičský248
96činný243
97vinný241
98ústavný238
99jednotlivý237
100rodinný235
101účinný233
102trvalý232
103služobný232
104záväzný231
105poistný227
106miestny216
107riadny214
108cudzí214
109poľnohospodársky210
110doterajší209
111stavebný208
112nebytový207
113mesačný199
114ochranný197
115náhradný197
116členský195
117dôležitý193
118občianskoprávny179
119prípadný176
120dopravný176
121podnikateľský175
122zásadný174
123vzájomný173
124nápravnovýchovný173
125nízky168
126celkový166
127premlčací160
128socialistický158
129objektívny154
130dobrý153
131rozhodný151
132úradný150
133veľký149
134exekučný148
135priemerný147
136hrubý146
137dostatočný145
138časový142
139bezpodielový142
140vyživovací141
141technický141
142rôzny141
143nájomný140
144policajný139
145nezákonný139
146nevyhnutný139
147medzinárodný139
148skúšobný138
149hmotný137
150organizačný133
151následný132
152prevádzkový131
153istý131
154úplný127
155sirotský127
156odborný126
157dozorný125
158plný122
159bezdôvodný119
160podlý117
161významný115
162obvodový114
163budúci114
164hotový111
165družstevný111
166živnostenský110
167vdovský110
168úmyselný110
169spôsobilý110
170obecný110
171výchovný109
172úspešný109
173rozdielny108
174protiprávny105
175podmienečný105
176okamžitý105
177nutný105
178priamy104
179konečný104
180formálny104
181subjektívny102
182posledný102
183dlhý102
184splatný101
185katastrálny101
186nadriadený100
187úverový98
188nesporný98
189dôkazný98
190štatutárny95
191advokátsky95
192schopný94
193životný92
194zmenkový91
195územný89
196zdaniteľný88
197naliehavý88
198náležitý88
199disciplinárny88
200známy87
201obdobný87
202vhodný86
203výpovedný85
204poplatkový85
205pracovnoprávny84
206nebezpečný84
207súčasný83
208cestný83
209materiálny82
210prechodný81
211nepochybný80
212rodičovský79
213reštitučný79
214pozemkový79
215duševný79
216československý79
217výnimočný78
218posudkový78
219akciový78
220blízky77
221autorský77
222značný76
223žalobný76
224výlučný76
225ústredný76
226súkromný76
227pravý76
228voľný75
229príčinný75
230predčasný75
231jednotný75
232dodatočný75
233zahraničný74
234čiastkový74
235bežný74
236úhrnný73
237ťažký73
238špeciálny73
239ekonomický73
240vedľajší72
241administratívny72
242odlišný71
243dolný71
244tichý70
245omamný69
246listinný69
247zodpovedný68
248závislý68
249privatizačný68
250mimosúdny67
251krátky67
252horný67
253darovací67
254spotrebný66
255kontrolný66
256komerčný66
257kalendárny66
258lekársky65
259domový65
260zdravotnícky64
261sústavný64
262neúplný64
263zárobkový63
264relevantný63
265nemocenský63
266malý63
267lesný63
268vykonateľný62
269rozpočtový62
270nemajetkový62
271vnútorný61
272skorý61
273reálny61
274prejednávaný61
275poriadkový61
276kárny61
277hnuteľný61
278cudzozemský61
279cestovný61
280totožný60
281prísny60
282politický60
283obvyklý60
284nepreskúmateľný60
285nasledovný60
286maďarský60
287hmotnoprávny60
288negatívny59
289prieskumný58
290nedôvodný58
291minimálny58
292ľavý58
293dočasný58
294záväzkový57
295spisový57
296pomerný57
297dlžný57
298trojročný56
299neprípustný56
300nedostatočný56
301kritický56
302civilný56
303podobný55
304podnikový55
305účtovný54
306prítomný54
307porovnateľný54
308opačný54
309kolektívny54
310chybný54
311aktívny54
312zatýkací52
313starý52
314liptovský52
315vodičský50
316školský50
317rokovací50
318alkoholický50
319vykonávací49
320vážny49
321ústny49
322tarifný49
323nepravdivý49
324funkčný49
325terajší48
326spoluvlastnícky48
327priaznivý48
328svedecký47
329podielový47
330cenový47
331vedomý46
332uplatnení46
333účelný46
334televízny46
335ručiteľský46
336neznámy46
337nepriaznivý46
338náboženský46
339ľudský46
340justičný46
341telefónny45
342spätný45
343široký45
344opätovný45
345mierny45
346strážny44
347ročný44
348poľovnícky44
349paušálny44
350obytný44
351nevýhodný44
352nebohý44
353jednoznačný44
354irelevantný44
355zdaňovací43
356výslovný43
357mŕtvy43
358logický43
359súhrnný42
360neúspešný42
361výrokový41
362obsahový41
363mzdový41
364dostupný41
365včasný40
366väzobný40
367primeraný40
368nepodmienečný40
369nadbytočný40
370bezvýznamný40
371bezprostredný40
372absolútny40
373zomrelý39
374výživný39
375účelový39
376neodstrániteľný39
377násilný39
378federatívny39
379zjavný38
380zbrojný38
381záverečný38
382zaistený38
383poštový38
384podrobný38
385slovný37
386psychotropný37
387notársky37
388nekalý37
389zhodný36
390rybársky36
391pasívny36
392neúčinný36
393nepatrný36
394výhodný35
395volebný35
396pojmový35
397pohlavný35
398telekomunikačný34
399stávkový34
400pravdivý34
401pokračovací34
402nehnuteľný34
403faktický34
404veterinárny33
405rozhodovací33
406čistý33
407vymáhateľný32
408nepriamy32
409mladý32
410jednočinný32
411informačný32
412hodný32
413evidenčný32
414vyšetrovací31
415sporový31
416presný31
417drobný31
418šesťmesačný30
419relatívny30
420psychický30
421považský30
422odvodný30
423neurčitý30
424krvný30
425kompetentný30
426kladný30
427individuálny30
428federálny30
429zlý29
430vysokoškolský29
431vkladný29
432vadný29
433predošlý29
434poľovný29
435odborový29
436geometrický29
437dovezený29
438dlhodobý29
439cenný29
440trhový28
441ruský28
442potravinársky28
443maximálny28
444hygienický28
445hromadný28
446zbytočný27
447výkonný27
448smrteľný27
449rehabilitačný27
450registrový27
451prvší27
452práceneschopný27
453pozitívny27
454jednostranný27
455eventuálny27
456aktuálny27
457žiadaný26
458došlý26
459čestný26
460študijný25
461strelný25
462spravodlivý25
463personálny25
464objasnený25
465dovozný25
466blokový25
467výrobný24
468výrazný24
469užívací24
470určovací24
471šekový24
472priestupkový24
473preskúmavaný24
474kuchynský24
475domovnícky24
476zvláštny23
477uznávací23
478trestnoprávny23
479sovietsky23
480prevažný23
481ochotný23
482neodkladný23
483ľudový23
484jednoročný23
485dvojročný23
486dňový23
487dispozičný23
488záujmový22
489susedný22
490stredný22
491spoľahlivý22
492prekluzívní22
493predný22
494nákladný22
495mandátny22
496európsky22
497druhostupňový22
498zostatkový21
499tabakový21
500špecifický21
501rozsiahly21
502pozemný21
503použiteľný21
504pevný21
505meritórny21
506manažérsky21
507kultúrny21
508investičný21
509elektrický21
510devízový21
511branný21
512žalobcov20
513vymeriavací20
514väzenský20
515typický20
516režijný20
517prvký20
518potvrdzujúci20
519osobnostný20
520nevhodný20
521morálny20
522dôsledný20
523údajný19
524tuzemský19
525telesný19
526športový19
527rimavský19
528rezortný19
529podvodný19
530nadmerný19
531mravný19
532kovový19
533jasný19
534identifikačný19
535gramatický19
536dominantný19
537botanický19
538alternatívny19
539zročný18
540vyrovnací18
541uplatnený18
542taxatívny18
543slaný18
544ohlasovací18
545nepresvedčivý18
546jazdný18
547arbitrážny18
548železničný17
549závadný17
550zamietavý17
551skušobný17
552škodlivý17
553rozhlasový17
554pozostalý17
555odštepný17
556nepoužiteľný17
557konkurenčný17
558hrací17
559dunajský17
560dožiadaný17
561dodací17
562detský17
563bezplatný17
564zadný16
565vtedajší16
566úrokový16
567trojmesačný16
568rýchly16
569rozpoznávací16
570rozporný16
571reklamný16
572rakúsky16
573psychiatrický16
574príspevkový16
575primárny16
576nemožný16
577interný16
578hnedý16
579fiktívny16
580dobrovoľný16
581bezpečnostný16
582zrozumiteľný15
583spotrebiteľský15
584preskúmavací15
585postgraduálny15
586poľský15
587obligatórny15
588nepeňažný15
589neoznačený15
590neistý15
591modrý15
592márny15
593krátkodobý15
594kolaudačný15
595hraničný15
596dopĺňací15
597dohodovací15
598denný15
599dávkový15
600závodný14
601vodný14
602uplatneny14
603trvací14
604telefonický14
605spišský14
606psí14
607platový14
608oddeliteľný14
609obhajobný14
610nezávislý14
611neverejný14
612nepríslušný14
613nepretržitý14
614neopakovateľný14
615nedbanlivostný14
616nečinný14
617náročný14
618nápravný14
619jednoduchý14
620evidentný14
621druhový14
622diplomatický14
623demokratický14
624častý14
625bankový14
626agraciačný14
627zložitý13
628živý13
629vonkajší13
630väčšinový13
631účastný13
632subsidiárny13
633rozhodcovský13
634revízny13
635prvotný13
636preskúmateľný13
637plynový13
638oznamovací13
639originálny13
640obžalobný13
641nariadený13
642náhly13
643manželský13
644ľahký13
645kráľovský13
646juhoafrický13
647jatočný13
648hodnoverný13
649doživotný13
650dlžníkov13
651cudzinecký13
652bodný13
653zvukový12
654živočíšny12
655živelný12
656zameniteľný12
657začatý12
658vyhľadávací12
659vládny12
660rumunský12
661registračný12
662pyrotechnický12
663príkazný12
664priemyselný12
665povolávací12
666pomocný12
667pokračovaciy12
668ovládací12
669odsudzujúcy12
670odchylný12
671obrazový12
672oblastný12
673nestranný12
674nepresný12
675nemecký12
676návykový12
677nákupný12
678mylný12
679kogentný12
680kinematografický12
681desaťročný12
682charakteristický12
683bezpredmetný12
684aboličný12
685vyšný11
686výherný11
687vkladový11
688verejnoprávny11
689vecnoprávny11
690úzky11
691účastnícky11
692svojmocný11
693stavebnoprávny11
694štatistický11
695rozvodový11
696projektový11
697príbuzný11
698prekluzívny11
699poveternostný11
700pokladničný11
701percentný11
702nadčasový11
703majetkovoprávny11
704lízingový11
705kriminalistický11
706kolízny11
707jazykový11
708grafický11
709filmový11
710dovtedajší11
711dospelý11
712doslovný11
713dobromyseľný11
714diagnostický11
715číselný11
716čierny11
717akcesorický11
718zrušujúci10
719zmenový10
720zaostalý10
721zamietnutí10
722zamestnávateľský10
723vyrovnávací10
724výkladový10
725vôľový10
726vekový10
727úvodný10
728umelecký10
729ubytovací10
730továrenský10
731stredoškolský10
732srdcový10
733spravovací10
734slobodný10
735rozličný10
736rovnocenný10
737roľnícky10
738reštauračný10
739preventívny10
740prednostný10
741pedagogický10
742ojedinelý10
743nočný10
744nezistený10
745neštátny10
746nespôsobilí10
747neoddeliteľný10
748nejednotný10
749nejasný10
750naznačený10
751menovitý10
752kvalifikačný10
753krivý10
754kompetenčný10
755kolkový10
756kanalizačný10
757jednoizbový10
758inšpekčný10
759infekčný10
760hlbinný10
761erotický10
762dvojstranný10
763dvojmesačný10
764domáci10
765diskontný10
766devolutívny10
767chorý10
768brušný10
769alikvotný10
770zvyšný9
771zrušovaci9
772zdravý9
773záznamový9
774vyrovnaciy9
775univerzálny9
776učňovský9
777súťažný9
778stručný9
779strojový9
780spolkový9
781spodný9
782splátkový9
783sexuálny9
784sankčný9
785redakčný9
786prvšií9
787procesnoprávny9
788prísediaci9
789prirodzený9
790predajný9
791praktický9
792poznávací9
793poučovací9
794ponukový9
795poctivý9
796odplatný9
797odkladný9
798novoobjavený9
799nezrozumiteľný9
800nevykonateľný9
801nerozhodný9
802nemajetkov9
803nedeliteľný9
804návrhový9
805nakladateľský9
806materinský9
807legislatívny9
808kupónový9
809komplexný9
810jemný9
811hliníkový9
812farebný9
813expertízny9
814dychový9
815daktyloskopický9
816citový9
817čerpací9
818bezvýsledný9
819zodpovednostný8
820zistiteľný8
821žiadúci8
822zanedbateľný8
823zabezpečovací8
824vojnový8
825vedecký8
826večerný8
827trojdňový8
828transformačný8
829štvorročný8
830štítny8
831skladový8
832sezónny8
833rastlinný8
834procesnoprávní8
835priznaný8
836príbuzenský8
837preukázateľný8
838presvedčivý8
839prepravný8
840predpojatý8
841predkupný8
842pravidelný8
843postupný8
844podozrivý8
845podlahový8
846počiatočný8
847plnoletý8
848percentuálny8
849odsudzujúcí8
850odporovací8
851nulitný8
852novelizovaní8
853nerozlučný8
854nemý8
855nekalosúťažní8
856naturálny8
857národnostný8
858náhodný8
859materský8
860likvidačný8
861kozmetický8
862jednočinny8
863interpretačný8
864igelitový8
865hrudný8
866hovädzí8
867horeuvedený8
868herný8
869exekútorský8
870drevený8
871dražobný8
872digitálny8
873chemický8
874brzdový8
875bolestný8
876biologický8
877bezhotovostný8
878banícky8
879autoritatívny8
880analogický8
881zmierňovacií7
882zmeňujúci7
883zastupiteľský7
884záručný7
885záporný7
886zakladateľský7
887vylučovací7
888vydržací7
889ušlý7
890uránový7
891úložný7
892tvrdý7
893systematický7
894svojvoľný7
895streľbyschopný7
896stály7
897spínací7
898samozrejmý7
899samohybný7
900rušivý7
901ropný7
902rekreačný7
903protialkoholický7
904profesionálny7
905pornografický7
906podací7
907patologický7
908papierový7
909ostrý7
910odvodový7
911odkladací7
912obojstranný7
913obchodnoprávny7
914normálny7
915nespravodlivý7
916neprítomný7
917nepriliehavý7
918nenáležitý7
919nelogický7
920nástupnícky7
921nadpolovičný7
922migračný7
923liečebný7
924lekárenský7
925kurzový7
926konštitutívny7
927kompletný7
928knižný7
929klinický7
930klamlivý7
931kazašský7
932káblový7
933hlboký7
934falošný7
935elektronický7
936dvojizbový7
937dovážaní7
938dispozitívny7
939červený7
940akumulačný7
941zlučovací6
942žilinský6
943zamestnanecký6
944záhradnícky6
945vyhľadávacii6
946všestranný6
947vnútroštátny6
948vianočný6
949verejnoprospešný6
950veľkonočný6
951úpadcov6
952úmerný6
953typový6
954tvrdený6
955trestno6
956teoretický6
957technologický6
958suspenzívny6
959súpisný6
960suchý6
961súbežný6
962strojný6
963štipendijný6
964statický6
965spravovacii6
966slavošovský6
967slabý6
968rozlišovací6
969rovný6
970rasový6
971protichodný6
972protestný6
973prospešný6
974prírodný6
975prioritný6
976priľahlý6
977preferenčný6
978pravdepodobný6
979prachový6
980postihnuteľný6
981posádkový6
982pôdny6
983päťčlenný6
984ovocný6
985obranný6
986nosný6
987normatívny6
988nezrušiteľný6
989nezlučiteľný6
990nespôsobilý6
991neschopný6
992nepriateľský6
993nepravý6
994nekalosúťažný6
995nástupný6
996namietaný6
997mužský6
998menšinový6
999matričný6
1000mäsový6