judikat-1.0 adjectives top 1000 words

Nr.FormCount
1Slovenskej4360
2Trestného3583
3Najvyšší2141
4odvolacieho1671
5Najvyššieho1507
6trestného1489
7odvolací1455
8Občianskeho1345
9ďalšie1120
10trestný918
11Krajský904
12možné891
13právneho846
14krajského828
15súdneho808
16správny789
17právny788
18neskorších763
19dovolací736
20potrebné698
21Okresný624
22Obchodného604
23právnej592
24krajský574
25Okresného518
26trestné503
27príslušný501
28pracovného488
29právne482
30Krajského473
31povinný456
32trestnej446
33Odvolací444
34okresného440
35správne406
36obchodného395
37trestnom391
38prípustné384
39správneho372
40zrejmé357
41právnym357
42právnych348
43pracovnej338
44okresný324
45predmetnej319
46kúpnej288
47Banskej282
48správnom279
49súdnych274
50hlavnom272
51skutkového266
52dovolacieho259
53štátnej247
54invalidný246
55trestných243
56zákonné241
57generálny240
58prvostupňového236
59valného233
60skutkový228
61dôvodné228
62platnom226
63nové221
64súdny220
65právnom217
66zákonnej216
67pracovný213
68štátneho212
69ďalšieho212
70ďalších208
71nesprávne201
72Českej201
73dôchodkového200
74trestným188
75starobného184
76sociálneho181
77odvolacím181
78invalidného179
79vlastníckeho177
80súdnom177
81starobný177
82ďalšom177
83celom173
84zákonného172
85motorového171
86spoločného170
87potrebnom169
88prvostupňový166
89zákonných163
90vinného161
91právnu161
92spoločenskej160
93platobný160
94príslušného155
95colného154
96predbežného152
97príslušným151
98čiastočný151
99konkurznej149
100Dovolací149
101ostatných148
102skutkovom146
103Okresnému144
104nápravnovýchovnej143
105povinnej141
106odvolacom141
107súdnej139
108sociálnom139
109Mestského139
110skutkovej138
111procesných137
112skutkové136
113neplatná135
114Mestský135
115Colného135
116mladistvých134
117skutkových133
118prípravnom133
119právoplatné132
120dôvodná132
121hlavného131
122právoplatným128
123nebytových128
124znaleckého127
125trestnú127
126príslušnému127
127čiastočného125
128fyzickej124
129správnych123
130nesprávnom123
131právnických122
132mimoriadneho122
133pôvodného121
134Obvodný121
135maloletého120
136krajskému119
137prípravného118
138povinného118
139majetkových118
140odvolaciemu117
141vojenský116
142obchodnej116
143záložného115
144obchodných115
145jednotlivých115
146opravný114
147motorové114
148právnymi112
149ďalší111
150valné110
151fyzických109
152bývalého108
153procesné107
154pracovných107
155Občiansky107
156národného107
157príslušných105
158opravného105
159verejného104
160neplatné104
161nesprávny103
162zásadného102
163vecnej102
164služobného102
165právoplatného102
166generálneho102
167verejnej101
168písomnom101
169dopravnej101
170fyzická100
171Obvodného99
172Trestný98
173nového98
174maloletej98
175štátne97
176správnemu97
177Okresnom97
178Hospodárskeho97
179vojenského96
180premlčacej96
181podlá96
182dovolacom96
183bezpodielového96
184právnickej95
185obchodnom95
186procesného94
187vecnú93
188príslušné93
189kúpnu93
190skutočného92
191právna92
192dedičských92
193hlavné91
194základnej90
195spoločné90
196samostatné90
197osobitného90
198sporné89
199okresnému89
200mladistvého89
201trestnému88
202novom88
203celý88
204závažné87
205platnej87
206vojenskej86
207spoločnej86
208povinná86
209obvodného86
210nesprávneho86
211skutočný85
212platobného85
213osobného85
214hospodárskej85
215skúšobnej83
216priemerného83
217právnické82
218podstatného82
219mestského82
220určitý81
221úradnej81
222súdne81
223nesporné81
224základného80
225poistnej80
226hotových80
227občianskom79
228Generálny79
229celkovej79
230zdravotný78
231základných78
232verejnom78
233platného78
234Najvyššiemu78
235daňového78
236predbežné77
237pôvodnom77
238nový77
239Vyšší76
240rôznych76
241predmetnú76
242Krajskému76
243celého76
244obchodné75
245ďalším75
246zmluvnej74
247ďalšej74
248rodinného73
249procesný73
250predmetný73
251právnemu73
252platných73
253vlastných72
254nepochybné72
255kúpna72
256finančných72
257záväzný71
258vlastníckych71
259vlastnícke71
260spornej71
261procesnej71
262krajské71
263zákonný70
264účinného70
265predmetného70
266Policajného70
267zákonným69
268schopný69
269konkrétnej69
270daňový69
271činné69
272zdravotného68
273trvalé68
274sirotský68
275mesačného68
276daňovej68
277cudzieho68
278poľnohospodárskej67
279podnikateľskú67
280peňažný67
281Okresným67
282vyššej66
283Slovenská66
284prvostupňové66
285pracovnom66
286osobitné66
287obvodný66
288náhradného66
289majetkové66
290dôvodný66
291dedičského66
292pracovné65
293osobitných65
294jednotlivé65
295právoplatnému64
296peňažného64
297miestnej64
298konkurzného64
299dôležité64
300Colný64
301vyživovacej63
302všeobecné63
303predmetné63
304nevyhnutné63
305neplatný63
306konkrétnom63
307zdravotnej62
308rovnaké62
309písomné62
310opravným62
311daňové62
312colný62
313potrebný61
314občianskoprávnych61
315naliehavý61
316mimoriadne61
317mesačný61
318družstevného61
319doterajšieho61
320písomnej60
321osobné60
322opravnom60
323základné59
324trvalého59
325štátny59
326rodičovských59
327prevádzkovej59
328plnom59
329nezákonné59
330nemajetkovej59
331konkrétne59
332finančné59
333celej59
334štátnym58
335podnikateľskej58
336osobitný58
337celé58
338vdovský57
339Slovenskou57
340právnou57
341maloletých57
342advokátskej57
343vyživovaciu56
344vlastnú56
345úplné56
346úhrnný56
347stavebného56
348platobnému56
349nadriadený56
350cestnej56
351ústavnej55
352rozhodnom55
353Právny55
354pôvodnej55
355nepreskúmateľné55
356konkrétnych55
357bezdôvodného55
358socialistickej54
359procesným54
360prípadné54
361občianskeho54
362mimosúdnych54
363doterajších54
364Daňového54
365celú54
366znalecký53
367záložné53
368zákonná53
369určitú53
370štátnych53
371právnická53
372platná53
373Obchodný53
374cudzej53
375colnom53
376živnostenského52
377všeobecnej52
378trvalý52
379riadneho52
380ostatné52
381obchodný52
382novej52
383dovolacím52
384ďalšími52
385akciovej52
386životného51
387vyššieho51
388vyšší51
389všeobecného51
390uplatneného51
391prejednávanej51
392povinné51
393majetkovej51
394majetkového51
395konkrétneho51
396dozornej51
397záväzné50
398určité50
399trestná50
400socialistickom50
401rodinnom50
402pôvodný50
403daňovom50
404členských50
405zákonnú49
406vecné49
407úverovej49
408tichom49
409Správny49
410Prvostupňový49
411platné49
412národný49
413Liptovskom49
414cudzozemského49
415colnej49
416bytovom49
417zmluvných48
418správnym48
419spotrebnej48
420predmetných48
421povinní48
422podstatnej48
423opravných48
424maloleté48
425hrubých48
426vzájomnej47
427vecného47
428skutkovým47
429premlčacia47
430podstatné47
431peňažné47
432osobnej47
433osobitným47
434nesprávnym47
435hmotného47
436generálnym47
437fyzické47
438budúcej47
439Sociálnej46
440rodinný46
441pracovnú46
442dostatočné46
443Daňový46
444činných46
445spoločenského45
446prvostupňovému45
447platný45
448okresným45
449ochrannej45
450obvodového45
451nutné45
452maloletým45
453majetkový45
454konečnom45
455dobrými45
456colných45
457vlastného44
458určitých44
459slovenských44
460pozemkovej44
461písomného44
462neplatného44
463mestský44
464spoločný43
465skúšobnú43
466samotné43
467rovnakej43
468príslušnými43
469predmetnom43
470občianskych43
471Nových43
472nájomnej43
473hospodárskeho43
474bytovej43
475určitej42
476úmyselné42
477Rokovacieho42
478procesnom42
479náhradný42
480mladistvý42
481krajským42
482Krajskom42
483známe41
484vojenskú41
485súdnemu41
486Štátneho41
487spoločenská41
488spisového41
489sociálnej41
490protiprávneho41
491posledných41
492organizačnej41
493okamžitého41
494nutnej41
495nižších41
496najvyšší41
497dôchodkovom41
498prípustný40
499písomným40
500okresné40
501odvolacie40
502obvodový40
503Národnej40
504ekonomickej40
505členskej40
506vlastným39
507technických39
508samotná39
509riadny39
510príslušnom39
511písomnú39
512omamných39
513náhradné39
514istého39
515daňových39
516colné39
517zmenkový38
518závažných38
519valnom38
520Trestné38
521súdnym38
522splatné38
523sirotského38
524predmetná38
525poriadkovej38
526poistné38
527zmluvné37
528významné37
529všeobecných37
530spôsobilý37
531príčinnej37
532nedôvodné37
533darovacej37
534záväzných36
535výrokovej36
536Vojenského36
537riadne36
538prvostupňovým36
539predbežným36
540neprípustné36
541finančnej36
542bytovú36
543bytového36
544vdovského35
545ústavnú35
546trojročnej35
547skutkovú35
548samostatným35
549právoplatný35
550pracovným35
551podnikového35
552mladistvým35
553hrubé35
554Exekučného35
555bývalý35
556bývalej35
557výnimočný34
558samostatný34
559rovnakého34
560rodinných34
561procesnú34
562priemerný34
563predčasný34
564pracovnou34
565poľnohospodárskych34
566plnej34
567písomný34
568osobitnej34
569odborného34
570odborné34
571občianskoprávneho34
572domovej34
573dlhší34
574dedičskom34
575zdaniteľné33
576všeobecnú33
577štátnom33
578rôzne33
579pravej33
580objektívnej33
581ľavej33
582vlastné32
583vecná32
584technického32
585subjektívnej32
586štatutárny32
587sporných32
588príslušnej32
589právoplatných32
590poistných32
591možný32
592konkrétny32
593kolektívnej32
594katastrálneho32
595členského32
596Českou32
597znalecké31
598závislej31
599zárobkovej31
600vlastnej31
601stavebné31
602Správne31
603sporná31
604rozhodné31
605predbežnú31
606predbežnom31
607podmienečného31
608ostatným31
609osobnom31
610Okresnej31
611ochranných31
612obchodným31
613nových31
614mimoriadny31
615miestnu31
616hmotné31
617dlhšiu31
618ďalšiu31
619zdravotnú30
620Vyššieho30
621vykonateľné30
622Vecný30
623účinnej30
624spoločenskú30
625slovenského30
626rovnaký30
627podstatný30
628platnými30
629písomných30
630maloletému30
631finančnú30
632Federatívnej30
633dôležitých30
634dedičské30
635záložným29
636záložnej29
637výpovedného29
638Vojenský29
639verejný29
640Ústavného29
641stavebný29
642spornú29
643spoločných29
644spoločnom29
645sociálnych29
646prípustná29
647Považskej29
648pokračovací29
649organizačných29
650okamžité29
651ochranného29
652nižšieho29
653neúplné29
654nemocenskom29
655nebytové29
656mladiství29
657hotové29
658hospodárske29
659formálne29
660exekučného29
661dostatočný29
662aktívnej29
663zjavné28
664závažným28
665žalobného28
666vyššie28
667územných28
668totožný28
669súčasnej28
670samotnej28
671samostatnej28
672rozdielne28
673relevantné28
674psychotropných28
675právnickou28
676pracovnoprávneho28
677Obvodnému28
678Obchodným28
679nebytového28
680motorových28
681mimoriadnom28
682materiálnej28
683majetkovú28
684hrubým28
685disciplinárne28
686bezpodielové28
687zmluvného27
688zdaňovacie27
689zatýkací27
690zákonnom27
691základný27
692vojenských27
693úspešnému27
694určitého27
695Trestným27
696sústavné27
697štatutárnym27
698služobné27
699Slovenskú27
700privatizačného27
701priaznivejšie27
702prechodné27
703obecného27
704obchodná27
705nevýhodných27
706miestnych27
707Mestskému27
708medzinárodnou27
709dlžnej27
710bezdôvodné27
711výchovné26
712voľného26
713vinnú26
714úmyselný26
715súdnu26
716strážnej26
717štatutárneho26
718štátnou26
719samotný26
720rozhodných26
721protiprávne26
722právnickú26
723pôvodné26
724povinnú26
725potrebných26
726peňažných26
727ostatnými26
728okresnom26
729ochranné26
730neplatnú26
731národným26
732miestna26
733medzinárodnom26
734maloletý26
735maloletá26
736katastrálny26
737duševného26
738disciplinárneho26
739ďalšiemu26
740colnému26
741civilnej26
742činný26
743čiastočnej26
744administratívneho26
745zodpovedný25
746zásadný25
747všeobecná25
748vlastný25
749vhodné25
750úradného25
751účinné25
752socialistických25
753šesťmesačnej25
754rybárskeho25
755rozpočtových25
756reštitučný25
757primeraného25
758pôvodných25
759povinnému25
760podstatných25
761podmienečným25
762podmienečné25
763peňažnej25
764osobitnú25
765Nové25
766nasledovné25
767náležité25
768Najvyšším25
769nájomného25
770lesných25
771krajských25
772kalendárnych25
773irelevantné25
774Ďalším25
775colným25
776časovom25
777značnej24
778vykonávacom24
779všeobecný24
780vinným24
781úspešný24
782účinnom24
783súkromnom24
784služobnej24
785samotného24
786predčasné24
787predbežnej24
788pravdivé24
789poľovníckeho24
790politických24
791obvyklé24
792obecnom24
793novým24
794nekalej24
795následné24
796motorovým24
797konkurznom24
798hospodárskych24
799formálnej24
800dostatočným24
801dôchodkové24
802cudzích24
803alkoholických24
804znaleckým23
805zmluvná23
806zdravotnom23
807záväzného23
808zatýkacieho23
809základným23
810základnom23
811zahraničných23
812vykonateľný23
813vedomý23
814vedľajšieho23
815územného23
816stavebnom23
817sporný23
818spoločnú23
819Samotná23
820právoplatnom23
821Právne23
822pracovnoprávnych23
823potrebnú23
824podstatnú23
825pasívnej23
826opravné23
827obchodnú23
828nižší23
829nepodmienečný23
830mimoriadnych23
831medzinárodného23
832majetková23
833hnuteľných23
834dôkazné23
835daňovým23
836ďalšia23
837činnej23
838zdravotníckych22
839zdaniteľných22
840záväzným22
841žalobný22
842vzájomných22
843vlastnom22
844vinných22
845spôsobilé22
846služobných22
847rozhodovacej22
848riadnom22
849reštitučného22
850protiprávny22
851prevádzkovú22
852prekluzívnej22
853pôvodná22
854posudkovej22
855poplatkovej22
856osobných22
857novú22
858následným22
859náležitého22
860najvyššieho22
861mesačnej22
862maďarskej22
863istých22
864dozorná22
865dovolacie22
866dolnej22
867dobrých22
868dobré22
869činným22
870bytové22
871bezvýznamné22
872autorského22
873závažného21
874základnú21
875vysokej21
876výlučného21
877účelové21
878tarifnej21
879rozdielnych21
880rovnakom21
881relatívnej21
882prvšie21
883Podlá21
884podielového21
885objektívnych21
886nižšia21
887nesprávnych21
888nebezpečný21
889národných21
890národnej21
891nájomný21
892mladistvému21
893kritickom21
894krajskom21
895konkurzný21
896jednočinnom21
897isté21
898finančný21
899dozornou21
900dovolaciemu21
901dopravnú21
902dobrej21
903členská21
904bežného21
905zbrojného20
906záväzkového20
907Záložné20
908Základným20
909vzájomného20
910výpovedný20
911voľné20
912vodičský20
913verejných20
914veľkého20
915väčšom20
916úplnom20
917trestnou20
918totožné20
919súdna20
920subjektívne20
921slovenský20
922skutkovými20
923skutková20
924rovnakým20
925rovnakou20
926prvšom20
927prítomný20
928prieskumnej20
929priamom20
930prevádzková20
931prechodných20
932povinných20
933potrebného20
934potrebná20
935poľnohospodársku20
936poľnohospodárskeho20
937podobných20
938platným20
939ochranná20
940objektívnu20
941nezákonného20
942nesprávnemu20
943následnej20
944kárneho20
945jednotného20
946hornej20
947hmotnoprávne20
948Generálna20
949fyzickú20
950Exekučný20
951exekučnom20
952doterajšom20
953cestovných20
954celá20
955bývalých20
956Bývalý20
957budúce20
958zmenkového19
959zákonnými19
960vzájomný19
961vyživovacia19
962vysokých19
963vodičského19
964vlastnícky19
965verejné19
966väzenskej19
967úverová19
968Ústavný19
969účinný19
970telefónnej19
971tabakových19
972sovietskych19
973služobný19
974školskej19
975samotným19
976samostatných19
977Ruskej19
978riadnej19
979prvostupňovom19
980procesnými19
981privatizačný19
982právni19
983poslednom19
984pomerný19
985paušálnu19
986opačnom19
987Obvodným19
988objektívne19
989nemocenské19
990nasledovných19
991naliehavého19
992nadriadeného19
993nadbytočné19
994Maďarskej19
995ľudských19
996listinných19
997kúpnou19
998justičnej19
999jednoznačný19
1000horná19