judikat-1.0 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1prvého2068
2oboch284
3druhej257
4jeden254
5jedného245
6dvoch231
7troch230
8prvom230
9prvá182
10druhá178
11dva144
12viac138
13prvej133
14jednej125
15dve117
16druhého109
17obidvoch107
18viacerých106
19tretej104
20tri99
21jedným92
22piatej77
23päť62
24jednom53
25druhý52
26pol50
27obe50
28druhom50
29šiestich48
30obaja47
31jednu47
32piatich46
33prvý45
34šesť42
35jednému41
36obom37
37jedna37
38štyroch36
39štyri36
40raz35
41jediný35
42tretím33
43tretia33
44obidve33
45druhému32
46osem30
47desať30
48jedno29
49viackrát27
50jediným27
51pätnásť26
52miliónov26
53obidva25
54jednou25
55viaceré24
56dvakrát24
57menej23
58jediného23
59prvým22
60treťom21
61posledný21
62oba21
63dvaja21
64tretieho19
65sedem19
66nedôvodnú19
67Jedným19
68tretích18
69desiatich18
70viacerými17
71viacerým17
72viacero17
73nedôvodné16
74dvadsiatich16
75obidvom15
76dvoma15
77štvrtej14
78dvanásť14
79viacej13
80tretí13
81prvých13
82prvému13
83posledná13
84ôsmich13
85Obe13
86prvé12
87Jednou12
88druhým12
89dovolateľa12
90najviac11
91jedenkrát11
92druhú11
93viacerí10
94obidvaja10
95Oba10
96Druhým10
97štyrikrát9
98prvýkrát9
99obidvoma9
100tretie8
101štyria8
102prvú8
103posledného8
104odvolateľa8
105dvomi8
106dvom8
107Druhý8
108traja7
109štrnásť7
110posledné7
111oboma7
112Obidva7
113niekoľkokrát7
114najmenej7
115dvojnásobne7
116dvadsaťpäť7
117druhou7
118druhé7
119SOLETKY6
120poslednom6
121pätnástich6
122ostatné6
123osemnásť6
124Obaja6
125nedôvodný6
126Jeden6
127dvadsať6
128deväť6
129tromi5
130trom5
131treťou5
132tretiu5
133tisíc5
134stým5
135štvrtého5
136siedmej5
137ôsmej5
138jednorazový5
139jedenásť5
140dvojnásobný5
141druhýkrát5
142zmätočnosť4
143tridsiatich4
144šiestimi4
145siedmich4
146Prvý4
147Ostatné4
148Obidve4
149nedbanlivostný4
150málo4
151jedinou4
152jediné4
153dvanásty4
154dvadsaťdva4
155zhotoviteľa3
156veľa3
157trinásteho3
158trikrát3
159tridsať3
160tretími3
161štyrmi3
162štvrtom3
163šiestej3
164šesťdesiatich3
165razy3
166poslednú3
167poslednou3
168poslednej3
169piati3
170ostatný3
171osemkrát3
172neraz3
173neposlednom3
174Jediným3
175jedinú3
176jedinom3
177jedenástimi3
178dvojitým3
179Druhá3
180deviatich3
181desiatej3
182vykonateľnosť2
183viacnásobný2
184viacnásobné2
185trinástej2
186trinásta2
187Tretím2
188štyrom2
189štvrtá2
190spotrebne2
191šiestim2
192siedmom2
193siedmeho2
194Prvým2
195Prvá2
196piatim2
197piateho2
198pätnásty2
199pätnásteho2
200päťdesiattisíc2
201pár2
202ostatných2
203Ostatní2
204ostatní2
205osemnásteho2
206Obom2
207niekoľkonásobne2
208neposlednej2
209násobne2
210Najviac2
211mnohí2
212milióna2
213Koospol2
214jednorazovom2
215Jedinú2
216Dve2
217dvanástich2
218dvadsiatej2
219desiateho2
220zaviazanosť1
221záložcov1
222vylučovateľa1
223viacnásobným1
224viacnásobnej1
225Viaceré1
226veľakrát1
227vedne1
228Tromi1
229trojnásobné1
230trinásty1
231trinástimi1
232trinástich1
233tridsiaty1
234Tri1
235Treťou1
236tretiny1
237Tretia1
238Tretí1
239štyridsiatych1
240štyridsaťpäť1
241štvrtým1
242štrnásty1
243sto1
244stí1
245šiesti1
246šiesteho1
247siedma1
248šestnástimi1
249šestnástej1
250šesťnásobne1
251sedemtisíc1
252sedemnástej1
253sedemnásť1
254Rozudkom1
255ráz1
256Prvýkrát1
257Prvú1
258Prvou1
259prvou1
260Prvej1
261protižalobe1
262pribratím1
263preskúmacej1
264prekluzívnej1
265prejednávanej1
266posledným1
267posledných1
268popretia1
269ponúknutého1
270polovine1
271pokračovacieho1
272poistiteľa1
273podpažného1
274poberaného1
275piatu1
276piatom1
277piatimi1
278piata1
279pätnástym1
280päťdesiatych1
281ostatným1
282ostatnom1
283ostatného1
284ostatná1
285ôsmom1
286ôsmim1
287osemstošesťdesiatsedemtisíc1
288osemstodvadsaťsedem1
289osemdesiat1
290oboje1
291Oboch1
292obidvomi1
293Obidvaja1
294niekoľkonásobnú1
295nezdieľa1
296nepochabne1
297nemajetkovú1
298nemajetkovej1
299nedôvodná1
300Nedôsledný1
301nedôsledne1
302Nahliadnutím1
303mnohých1
304mnohonásobne1
305mnoho1
306mnohé1
307milióny1
308konkludentný1
309komanditná1
310kogentné1
311jednorazového1
312jednorazové1
313jednonásobne1
314Jedna1
315jediných1
316Jediný1
317Jedinou1
318jedinému1
319jedinej1
320jediná1
321jedenástich1
322jedenástej1
323Gumopol1
324formálno1
325dvojnásobnej1
326dvojnásobného1
327dvojnásobné1
328dvojakým1
329dvojakom1
330dvojaké1
331dvetisíc1
332dvestotisíc1
333dvanástej1
334dvanásta1
335Dvakrát1
336Dvaja1
337dvadsaťštyri1
338dvadsaťjeden1
339Dva1
340Druhou1
341dovolateľkám1
342dosť1
343dištinktívnosti1
344deviatej1
345devätnásty1
346devätnástej1
347devätnásť1
348deväťdesiatich1
349deväťdesiat1
350desiatom1
351desiati1
352bodnutia1
353bezzákladný1
354bezzákladnú1