judikat-1.0 participles top 1000 words

Nr.FormCount
1obvineného1457
2žalovaného1378
3uvedené1092
4uvedených948
5žalovaný931
6obvinený875
7uvedeného835
8napadnuté724
9napadnutý628
10napadnutého515
11danom503
12žalovanému479
13Žalovaný456
14splnené428
15citovaného419
16uvedenej387
17žalovanej365
18uvedený339
19danej328
20preukázané317
21oprávnený311
22žalovaným285
23vydané261
24porušený257
25uložený232
26zistené227
27podané224
28uvedeným223
29prejednávanej223
30vykonané221
31odsúdený217
32pridanej207
33obvinenému202
34stanovenej190
35viazaný187
36napadnutým185
37vykonaného184
38daná184
39obvinenej174
40žalovaná171
41daný170
42rozhodujúce161
43podanej160
44žalovaných158
45zistený156
46uvedená154
47uznaný150
48uvedenom150
49oprávnená148
50rozhodnuté143
51podaná138
52uložená137
53zisteného131
54uzavretá130
55určené127
56podaný124
57odsúdeného123
58splnená122
59posudzovanej119
60zrušené118
61spojené118
62dané117
63uvedenú116
64Uvedené115
65poškodenej112
66napadnutom111
67vykonaných109
68uzavretej109
69vykonanom106
70určenej105
71oprávnenej105
72odňatá105
73uvedenému104
74podanou104
75poškodený102
76uvedenými101
77napadnutej101
78určená100
79vyplývajúce99
80opodstatnené97
81obvinená97
82vydaný96
83zastavené95
84rozhodujúci94
85oprávnené94
86týkajúce92
87spáchaný92
88žalovaní91
89vylúčené91
90poškodeného91
91týkajúcej90
92stanovené89
93doručené89
94podaného88
95oprávnených88
96zrušený87
97začaté87
98predchádzajúce86
99vydaného85
100upravené85
101určený84
102uložené84
103oprávneného82
104stíhaný81
105uplatnený80
106prepustený80
107ustanovený79
108chránených78
109citovanej77
110stanovená76
111priznaný76
112obvinených76
113obmedzeným76
114označený75
115predchádzajúcom73
116oprávnenou72
117obvineným72
118stanovených70
119postihnuté70
120vyplývajúcich69
121vedenej69
122dohodnuté69
123uloženého68
124Napadnutým68
125citovaných68
126spôsobenú67
127spôsobenej67
128Žalovaná66
129vykonaný66
130potvrdené66
131ustanovené65
132Obvinený65
133vylúčený63
134vyhovené62
135Uvedený62
136uplatnené62
137skončené62
138zaradený61
139zapísané60
140vyslovený60
141podanú60
142zamietnutá59
143poskytnuté59
144zapísaný58
145podanom57
146týkajúcich56
147zapísaná55
148žalovanou54
149vznesení54
150vykonanej54
151vrátená54
152predchádzajúceho54
153odôvodnené54
154určených53
155postúpená53
156žalovanú52
157neoprávneného52
158označené51
159dohodnutá51
160uvedenou50
161spôsobená50
162spočívajúce50
163poškodenému50
164uloženej49
165predchádzajúcich49
166založené48
167vyhlásený48
168posudzovanom48
169odňatý48
170doručený48
171založená47
172vzniknuté47
173daného47
174vedené46
175ustanovených46
176upravený46
177súvisiace46
178predchádzajúci46
179predchádzajúcej46
180predávajúci46
181podaným46
182podaných46
183ozbrojených46
184napadnutému46
185uvádzané45
186uplatnenej45
187porušené45
188citované45
189priznané44
190zistená43
191vykonaným43
192zamietnutý42
193vzatý42
194ustanovenému42
195predložených42
196Žalovaní41
197vedený41
198vedenom41
199predpísané41
200požadované41
201oslobodený41
202oprávneným41
203vymenovaných40
204vymedzený40
205preukázaná40
206predávajúceho40
207získané39
208vyplývajúcej39
209predchádzajúcim39
210poškodená39
211odsúdených39
212napadnutých39
213rozhodujúca38
214prijaté38
215poskytnutý38
216dohodnutej38
217Citované38
218zaviazaný37
219zastavaná37
220vedúceho37
221uverejnené37
222stanovenú37
223preukázaný37
224preskúmavané37
225potvrdený37
226neoprávnené37
227zmenený36
228zamietnuté36
229založený36
230upravujúce36
231spočívajúci36
232primerané36
233poskytnutá36
234doručená36
235citovaným36
236vydaným35
237urobený35
238upravených35
239uloženú35
240spojených35
241oprávnenými35
242dotknuté35
243vyhlásené34
244viazané34
245predložený34
246neopodstatnené34
247zadržaný33
248vytýkané33
249vysloveným33
250vylúčená33
251upozornený33
252smerujúce33
253použitý33
254vyplatená32
255vyhlásenom32
256rozhodujúcich32
257neoprávnený32
258nariadený32
259nadväzujúce32
260legitimovaný32
261dohodnutý32
262vyplývajúcom31
263vymedzené31
264viazaná31
265ustanovenej31
266ustanovená31
267určenú31
268naznačenom31
269nachádzajúcich31
270zodpovedajúce30
271vznesené30
272splnený30
273primeraný30
274použité30
275posúdený30
276poškodeným30
277poistený30
278obsiahnuté30
279obmedzená30
280nedovoleného30
281citovanom30
282zabezpečené29
283vyplývajúci29
284vyplatené29
285vykonanými29
286vykonaná29
287vyjadrené29
288uložených29
289svedčiace29
290predloženého29
291obsadený29
292nezistenom29
293nasledujúcich29
294konanom29
295zvýšený28
296zriadené28
297zastúpený28
298zamestnaný28
299žalovanými28
300Uvedená28
301určeného28
302spáchané28
303primeranú28
304prerušené28
305predpokladané28
306odsúdenému28
307obvinení28
308nedovolenej28
309dokonaný28
310zmenenou27
311zabezpečená27
312vykonávané27
313vyjadrený27
314vedeného27
315uznaná27
316uskutočnené27
317uplatneným27
318schválený27
319preskúmavanej27
320poisteného27
321označená27
322opakované27
323odložený27
324dodaný27
325zverené26
326zmenené26
327Žalovanému26
328vypočítaný26
329vyplývajúcu26
330vydaných26
331určenom26
332spočívajúcu26
333podanému26
334dohodnutých26
335vyplácaný25
336uzavretú25
337ukrátený25
338tvrdené25
339stanovený25
340rozhodnutej25
341priznaná25
342poučený25
343opodstatnená25
344obsiahnutá25
345naplnený25
346chránené25
347začatého24
348vymenované24
349vymedzenej24
350vydanému24
351uplatnených24
352uplatneného24
353súvisiacich24
354predvolaný24
355poskytované24
356zriadená23
357zistených23
358zachovaná23
359vzniknutý23
360upravená23
361stanovenom23
362predpísaným23
363požadovanú23
364posudzovaný23
365poskytnutej23
366oprávnení23
367odňaté23
368obmedzené23
369navrhované23
370daných23
371zrušená22
372zodpovedajúcej22
373získaný22
374zaplatené22
375zapísanej22
376priznaných22
377pripojených22
378predložená22
379potvrdzujúceho22
380poskytnutú22
381poškodenú22
382oznámené22
383označených22
384neverejnom22
385naplnené22
386Napadnuté22
387evidovaný22
388dotknutý22
389znížený21
390zapísaných21
391vypočutý21
392uzatvorenej21
393ustanovení21
394upravujúcich21
395uhradené21
396pripojeného21
397pridelený21
398predložené21
399postačujúce21
400oslobodené21
401oprávnenú21
402odsúdená21
403chráneného21
404zodpovedajúcu20
405zaviazaná20
406vykonávaná20
407týkajúcu20
408rozvedené20
409predpokladaným20
410predpokladaný20
411Podanou20
412oboznámený20
413kupujúceho20
414existujúceho20
415dotknutých20
416dohodnutú20
417zaplatená19
418založeného19
419zachované19
420vyplývajúca19
421vyplatených19
422vynaložené19
423vymeraný19
424uzavreté19
425uplatnenú19
426spojený19
427primeranej19
428prijatých19
429prijatý19
430použitá19
431posudzované19
432posúdené19
433opodstatnený19
434ohrozený19
435ohrozené19
436obsiahnutý19
437kvalifikovaný19
438dosiahnuté19
439zodpovedajúcim18
440zavinené18
441vzniknutej18
442vyplývajúcim18
443vymedzených18
444vyjadrená18
445vedená18
446Uvedeným18
447spôsobené18
448splnenú18
449pripustené18
450predpokladaných18
451požadovanom18
452požadovanej18
453požadovaného18
454poskytnutého18
455označenej18
456oprávnenému18
457odsúdeným18
458obdarovaného18
459neoznačených18
460kupujúcim18
461kupujúci18
462dotknutá18
463danú18
464citovanému18
465znížená17
466zmeňujúci17
467zisteným17
468zaplatený17
469vynaložených17
470vylúčení17
471vykonávanej17
472udelené17
473týkajúci17
474spomenuté17
475spáchaného17
476skušobnej17
477schváleného17
478predpísanej17
479potvrdzujúcemu17
480potrestaný17
481poskytovanej17
482podmienené17
483odôvodnený17
484obsadeným17
485novelizované17
486navrhovaného17
487kvalifikované17
488zverená16
489zúčastnených16
490zastavená16
491zaradené16
492zabezpečený16
493vyslovené16
494vyslovená16
495Vykonaným16
496uznaní16
497uzavretých16
498urobené16
499uplatnenom16
500umiestnená16
501spočívajúca16
502rozvedených16
503rozhodujúcim16
504predpísaný16
505predloženej16
506povolený16
507poskytnutých16
508poškodených16
509podpísané16
510patriace16
511nezaopatrené16
512neprimerané16
513nasledujúceho16
514chránený16
515zodpovedajúci15
516získaných15
517zaviazaní15
518zaradená15
519žalované15
520vyvolaný15
521vyplatený15
522vymedzenom15
523vykonávanú15
524vydanom15
525uzavretou15
526uskutočnenej15
527určeným15
528upraveným15
529uplatnená15
530ukončené15
531spomenutých15
532slúžiace15
533realizované15
534prevyšujúcej15
535prevedený15
536premlčané15
537predpokladaného15
538požadovaná15
539poverený15
540podmienená15
541označeného15
542organizovanej15
543odsudzujúci15
544odsúdení15
545nedotknutý15
546naznačených15
547nariadené15
548namietané15
549nadobudnuté15
550dokázané15
551zrušeného14
552zmeňujúce14
553získaná14
554zaplateného14
555zamerané14
556vyžadované14
557vysloveného14
558vyplývajúceho14
559ustanovujúcej14
560ustanoveného14
561upravujúceho14
562ukončený14
563týkajúceho14
564spôsobený14
565registrovaná14
566priznanej14
567pripojené14
568predpísaného14
569považované14
570podpísaná14
571patriacej14
572oneskorené14
573odcudzené14
574obmedzený14
575nezistený14
576neoprávneným14
577naznačené14
578nachádzajúce14
579doplnený14
580zvýšené13
581zvolený13
582zverených13
583zistenej13
584zamietajúcej13
585žalovanom13
586zadovážené13
587vyvolané13
588vymedzená13
589vykonanou13
590uvádzaných13
591súdeného13
592stíhaného13
593spočívajúceho13
594spáchaných13
595smerujúci13
596smerujúceho13
597skrátenom13
598schválená13
599prikázaná13
600pribratý13
601prenajaté13
602poukázané13
603posudzovaná13
604podmienený13
605odvolaný13
606odsudzujúceho13
607odovzdané13
608obvinenú13
609obsiahnutej13
610neprimeraný13
611nájdené13
612dojednaný13
613dohodnutého13
614adresované13
615zvýšenú12
616zmenenom12
617zmenená12
618zistenému12
619zamietajúci12
620založenej12
621Žalovaným12
622vzniknutú12
623vzniknutého12
624vzniknutá12
625vznikajúce12
626vznesenej12
627vystavená12
628vydražená12
629vložené12
630vedúci12
631uskutočnená12
632umiestnené12
633ukrátená12
634sťažené12
635riešená12
636registrovanej12
637primeraná12
638predpokladaná12
639predpísanom12
640predpísaná12
641predĺžený12
642pracujúceho12
643požadovaný12
644povolaný12
645potvrdzujúci12
646postihnutý12
647postačujúci12
648poškodené12
649označenému12
650opakovaného12
651odkázaná12
652Obvinená12
653obsadené12
654nezaplatenú12
655nachádzajúcej12
656hodnotená12
657existujúci12
658dotknutej12
659dotknutého12
660zvolané11
661zúčastnený11
662zohľadnené11
663zníženú11
664založených11
665zahrnuté11
666zahrnutá11
667vzniknutých11
668vznesenú11
669vyvlastnené11
670vystavené11
671vyplatenú11
672vylúčeným11
673vyjadreným11
674vyhotovený11
675vychádzajúci11
676viazaní11
677uzrozumený11
678uznávané11
679umiestnený11
680tvoriacich11
681stanoveným11
682spojenými11
683spojená11
684spočívajúcich11
685spočívajúcej11
686splnomocnený11
687slúžiacich11
688rozhodujúcej11
689Rozhodujúce11
690prejednaná11
691predpokladanú11
692predávajúcemu11
693postihnutom11
694označeným11
695Oprávnený11
696odsudzujúce11
697nútený11
698neoprávnenou11
699neopodstatnený11
700neodôvodnené11
701naznačenej11
702nasledujúci11
703nariadeného11
704nadväzujúcich11
705nachádzajúceho11
706menovanej11
707legitimovaná11
708kvalifikovanej11
709kladené11
710dosahujúca11
711doplneného11
712doplnené11
713citovaný11
714zvýhodnenej10
715zrušujúcom10
716zrušenej10
717zriadený10
718zapísaným10
719žalujúcej10
720zakladajúci10
721začatom10
722vzťahujúce10
723vyriešená10
724vykonávaných10
725vykonávanom10
726vykonateľného10
727vykonanú10
728vyjadrenej10
729užívané10
730Uvedenú10
731ustanoveným10
732uspokojená10
733uskutočnených10
734uskutočnený10
735uskutočneného10
736určovacej10
737upravenej10
738umožnené10
739stíhaných10
740spomenutého10
741skúmanej10
742rozhodované10
743rozhodnutí10
744riešenej10
745realizovaná10
746prichádzajúcich10
747predpokladanom10
748predĺžená10
749pozemnoknižnej10
750povereného10
751posudzovanú10
752poskytovaného10
753porušená10
754poľahčujúce10
755ovplyvnené10
756oneskorenú10
757odvlečený10
758odstránené10
759neoprávnenému10
760neopodstatnená10
761nedotknuté10
762naplnená10
763Napadnutý10
764menovaný10
765majúce10
766kupujúcemu10
767kontrolovaného10
768konanej10
769konaného10
770inkriminovanom10
771hodnotený10
772existujúce10
773doplnenom10
774zvolené9
775znehodnotených9
776zmenenej9
777zmarený9
778zaujatý9
779zastúpená9
780zakladajúce9
781vytvorenej9
782vyrubený9
783vypočutá9
784vykonávaného9
785vykonávajúceho9
786vykonateľným9
787vykázané9
788vydraženej9
789uverejnený9
790uverejnenou9
791uvedení9
792ustálený9
793určenou9
794udelený9
795týkajúca9
796trestaný9
797stanovenými9
798spôsobených9
799skončený9
800registrovaný9
801publikované9
802prevyšujúci9
803preukazujúce9
804preukázanú9
805prerokovávanej9
806predpokladanej9
807predávajúcich9
808prečítané9
809považovaná9
810používané9
811použitého9
812posúdená9
813poškodenou9
814ponúknutú9
815poistenému9
816podložené9
817ovplyvnený9
818opakovanej9
819odstránený9
820odpustená9
821odôvodňujúce9
822nepríslušnom9
823neoprávnená9
824neobmedzený9
825neexistujúce9
826nedovoleným9
827nariadená9
828nachádzajúci9
829kvalifikovaných9
830konštatované9
831konané9
832dosiahnutý9
833dojednanú9
834citovanými9
835Citovaný9
836zvýšenej8
837zodpovedajúcom8
838zodpovedajúceho8
839zisťované8
840zistenom8
841získanú8
842zameraná8
843založenú8
844zakotvené8
845zakázané8
846zadržané8
847vytvorené8
848vytvorená8
849vypočúvaný8
850vypočutí8
851vylúčenej8
852vyhodnotené8
853vyhláseného8
854vyhlásená8
855vydržacej8
856vydanými8
857vedených8
858vedenú8
859uzavretý8
860uzatvorená8
861uverejnenom8
862uvádzaný8
863upravujúcimi8
864umožňujúce8
865týkajúcimi8
866tvrdenej8
867stíhaní8
868stíhaná8
869sťažená8
870schválenej8
871riešené8
872priťažujúcu8
873prikázané8
874prijatého8
875prihlásený8
876pridelené8
877premlčaný8
878predchádzajúcu8
879predchádzajúcemu8
880predávajúcim8
881použitých8
882použitej8
883postihnutá8
884popísané8
885pojednávacej8
886poistenej8
887podpísaný8
888podmieňujúcej8
889patriaceho8
890páchaní8
891označenom8
892osvedčené8
893opodstatnenú8
894odvodené8
895odsúdené8
896nezaplatenej8
897neslúžiacej8
898neoznačené8
899navrhnutých8
900napadnutými8
901nájdený8
902menovaných8
903majúci8
904legitimovaným8
905kvalifikovaného8
906konkretizované8
907konajúci8
908fakturovaná8
909dotknutom8
910dosiahnutej8
911doručenú8
912doručenou8
913dojednané8
914deklarované8
915zvoleného7
916zomretého7
917zodpovedajúca7
918znížené7
919znemožnená7
920zmarené7
921zistenú7
922získaného7
923zavedené7
924zastavaných7
925zaplateným7
926zapísanú7
927zapísaného7
928žalujúca7
929Žalovaného7
930zakotvená7
931zachovaný7
932vzťahujúcich7
933vyzvaný7
934vyvrátená7
935vyvlastnená7
936vystavených7
937vyrubená7
938vypočítaná7
939vyplývajúcou7
940vymedzeného7
941vylučujúcich7
942vylučujúce7
943vylúčených7
944vykonávaný7
945vykázanej7
946vyjadreného7
947vyhradená7
948vyčíslená7
949uzavretého7
950uverejneného7
951uverejnená7
952ustálení7
953ustálenej7
954určujúce7
955určenými7
956určenému7
957upravujúcim7
958upravujúci7
959upravujúcej7
960upravenú7
961upraveného7
962upovedomený7
963uplatňovaný7
964Uplatnený7
965umožňujúcim7
966uloženom7
967ukryté7
968ukladané7
969udelená7
970susediacich7
971súdenej7
972spôsobenou7
973spomenutej7
974sledovaný7
975sledované7
976skonzumované7
977skončená7
978schválených7
979rozhodujúcu7
980rozhodujúceho7
981riadiaceho7
982priznaného7
983primeraným7
984primeraného7
985prihlásenej7
986prevzaté7
987preukazujúci7
988preukázanej7
989premeškaný7
990prejednané7
991predpísaných7
992predpísaní7
993požadovaných7
994povolené7
995povereným7
996potvrdzujúcom7
997potvrdzujúce7
998postupované7
999postavená7
1000poskytovanú7