judikat-1.0 pronominums top 1000 words

Nr.FormCount
1jeho4179
2ktoré3779
3ktorý2877
4to2792
5jej1983
6mu1923
7ich1689
8preto1534
9tohto1513
10tak1502
11tejto1317
12ktorého1309
13toho1256
14tom1242
15tým1233
16ktorá1231
17ktorým1182
18ho972
19tento960
20ktorých867
21tomto862
22ktorej804
23čo781
24týchto728
25ktorú703
26tomuto662
27tomu615
28tieto562
29ktorom551
30vtedy543
31toto542
32iného497
33svojho466
34svoje454
35všetky450
36iné449
37ju441
38túto425
39ním408
40všetkých401
41týmto391
42iných388
43táto381
44nich366
45kde365
46neho357
47svojom355
48sám339
49ktorému330
50kedy327
51svoj325
52inak309
53ten296
54svoju289
55nej289
56kto286
57svojím274
58ktorou271
59Preto268
60Tento266
61takto263
62svojej258
63iný255
64ňom249
65im249
66To239
67takýto232
68ktorí231
69vždy229
70tu220
71čoho216
72také215
73Toto214
74svojich214
75čím207
76niektorých199
77takéto198
78nemu197
79taký191
80nimi191
81každý189
82samej186
83inej179
84ako178
85žiadne171
86Táto166
87iným161
88tých158
89tej151
90nič147
91ktorými146
92takom141
93ňou132
94takomto130
95tam129
96Tieto125
97istého125
98tie122
99inému118
100niektoré116
101takéhoto112
102takejto108
103takého98
104seba95
105aký95
106Tým92
107inom91
108ne90
109sama89
110takúto88
111žiadny87
112inú87
113aké87
114svojmu86
115každému86
116Jeho86
117akom86
118Týmto84
119on83
120každého83
121všetko82
122akým82
123akých81
124ňu79
125žiaden77
126sebe76
127Takýto75
128Svoje75
129Túto72
130takej72
131niečo71
132žiadnu66
133týmito66
134čom64
135Takto63
136akej63
137každom62
138Takéto61
139niektorého61
140touto60
141takým59
142niektorý59
143takú58
144každé58
145svojou57
146všetkým56
147iná56
14855
149žiadneho54
150takýmto54
151takáto54
152nikdy53
153niektorým53
154všetci52
155prečo52
156istej52
157inou52
158taká50
159inými50
160všetkými48
161zatiaľ47
16246
163akú46
164takýchto44
165samo44
166komu44
167koho44
168žiadnom42
169títo42
170takémuto42
171niektorej42
172takému41
173Jej41
174akými41
175žiadnemu40
176svojim38
177nim38
178nikto38
179niektorou36
180jemu36
181Čo36
182Všetky35
183ona35
184Ich35
185istý34
186takých33
187naň33
188niekoľko32
189ničím32
190dovtedy32
191aká32
192istom31
193žiadnym30
194žiadna30
195niekto30
196takou29
197svojimi29
198čomu29
199Takýmto28
200ja28
201Ten27
202každá26
203akýchkoľvek26
204Takáto25
205doposiaľ25
206každej24
207akékoľvek24
208žiadnej23
209dosiaľ23
210akého23
211niekoľkých22
212odkiaľ21
213niektorú21
214niektorom21
215Tak20
216sami20
217niektorá20
218kedykoľvek20
219isté20
220Takúto19
221Sám19
222nijako19
223každú19
224Ako19
225akéhokoľvek19
226Svoju18
227preň18
228akejkoľvek18
22917
230Niektoré17
231naši17
232všetkého16
233nikoho16
234niekedy16
235sebou15
236Iný15
237Tu14
238Iné14
239tou13
240Svoj13
241samy13
242pokiaľ13
243odkedy13
244niečoho13
245akou13
246Touto12
247Tomuto12
248Tomu12
249Takouto12
250takouto12
251niekoho12
252Inak12
253Týmito11
254Tejto11
255Takým11
256samé11
257nijaké11
258niekým11
259našej11
260ktoromkoľvek11
261Kto11
262Žiadnemu10
263takými10
264nijakým10
265nijaký10
266ktoréhokoľvek10
267istým10
268istých10
269ináč10
270akýmkoľvek10
271Všetci9
272tými9
273Sama9
274potiaľ9
275nikde9
276Nič9
277nejaký9
278natoľko9
279istému9
280inde9
281Iná9
282samého8
283odvtedy8
284niektorému8
285nejakú8
286našom8
287ma8
288dokiaľ8
289akýkoľvek8
290akúkoľvek8
291žiadnymi7
292žiadnou7
293Tohto7
294Také7
2957
296nikým7
297niektorými7
298niektorí7
299ničoho7
300nášho7
301Každý7
302Žiadne6
303Žiaden6
304uňho6
305Tie6
306Svojím6
307preňho6
308oni6
309nakoľko6
310kým6
311ktorýkoľvek6
312Každé6
313istú6
314akému6
315zaň5
316vy5
317Vtedy5
318Títo5
319Taký5
320Taká5
321sem5
322Pokiaľ5
323On5
324odtiaľ5
325nik5
326niekomu5
327kam5
328dokedy5
329akomkoľvek5
330Akékoľvek5
331žiadnych4
332zato4
333Vždy4
334všetok4
335toľko4
336Tam4
337Takémuto4
338Takého4
339samom4
340Samo4
341nejaké4
342akokoľvek4
343akákoľvek4
344Žiadny3
345Žiadna3
346Vy3
347všetku3
348vašu3
349Toho3
350tamtiež3
351takisto3
352Takéhoto3
353Svojimi3
354samému3
355Ním3
356niekoľkými3
357niekoľkým3
358niečí3
359ničom3
360nejakým3
361nejako3
362nejakého3
363našich3
364naňho3
365nám3
366ktorákoľvek3
367ktokoľvek3
368koľko3
369Každá3
370istými3
371Iným3
372inokedy3
373iní3
374Žiadnym2
375zaňho2
376Takýmito2
377takýmito2
378Takú2
379Takou2
380Takisto2
381takí2
382Takému2
383ta2
384Svojou2
385samým2
386samu2
387ono2
388Oni2
389onej2
390Ona2
3912
392nikomu2
393Nikdy2
394nijakého2
395nejakých2
396nejakej2
397Ne2
398naším2
399náš2
400načo2
401mi2
402Ktorý2
403ktorúkoľvek2
404každých2
405Každú2
406istá2
407Inými2
408HO2
409doň2
410Akýkoľvek2
411akúsi2
412akejsi2
413všetkom1
414všeličo1
415všade1
416vašom1
417vašich1
418Váš1
419vami1
420Vám1
421Týchto1
422ty1
423tuto1
4241
425TI1
426ti1
427tadiaľ1
428Ta1
429Svojim1
430Sem1
431Seba1
432samých1
433samou1
434samá1
435ony1
436Ňou1
437nijakými1
438nijakých1
439nijakou1
440nijaká1
441nijak1
442Niekedy1
443niečom1
444nejakom1
445nejaká1
446nato1
447našou1
448našimi1
449našim1
450naše1
451naša1
452Naň1
453nami1
454mojom1
455MI1
456Ma1
457ktorýmkoľvek1
458Ktorým1
459ktorémukoľvek1
460ktorejkoľvek1
461Ktoré1
462komukoľvek1
463KOM1
464koľkým1
465koľkých1
466kohokoľvek1
467Koho1
468KEJ1
469Kedykoľvek1
470Kedy1
471kdekoľvek1
472každým1
473každou1
474Každému1
475JU1
476istou1
477istí1
478Iní1
479hociktorý1
480Doposiaľ1
481dajakú1
482čokoľvek1
483čí1
484akoukoľvek1
485akéhosi1