judikat-1.0 substantives top 1000 words

Nr.FormCount
1súd10439
2súdu9046
3zákona8257
4republiky4423
5konania4305
6veci4243
7poriadku3119
8rozhodnutie2831
9konanie2788
10ustanovenia2626
11konaní2494
12rozhodnutia2478
13stupňa2160
14zmysle2054
15vec1950
16rozsudku1947
17rozsudok1844
18prípade1733
19základe1705
20zákonníka1626
21zákon1619
22znení1605
23zmluvy1552
24žalobca1450
25dňa1378
26dovolanie1323
27právo1287
28žalobcu1285
29práva1282
30záveru1215
31odvolanie1186
32činu1157
33ustanovení1154
34súdom1134
35predpisov1107
36odôvodnenia1090
37časti1072
38povinnosť1069
39Zošit1059
40návrh1050
41podmienky1048
42povinnosti1022
43čase1018
44ustanovenie1003
45dôvodu979
46čin971
47rozsudkom960
48dôvodov944
49spoločnosti911
50rozsahu909
51práce906
52návrhu894
53náhradu889
54zákonom886
55uznesenie882
56uznesením858
57výške845
58januára819
59porušenie818
60osoby807
61slobody802
62nárok792
63odňatia773
64trestu765
65rozhodnutím764
66bytu763
67orgán731
68dôchodku720
69rozhodnutí704
70novembra704
71dane696
72dôchodok695
73marca679
74trest676
75trov670
76nároku670
77orgánu668
78júna667
79žalobcovi663
80decembra662
81Rozsudok659
82júla653
83stavu650
84súlade649
85činnosti648
86vzťahu645
87mája636
88skutočnosti632
89výroku630
90februára630
91Bratislave627
92októbra621
93dôsledku618
94žalobu613
95číslo613
96prokurátor607
97apríla605
98zák602
99podmienok598
100skutočnosť597
101septembra594
102ust593
103navrhovateľ592
104lehote591
105nehnuteľnosti582
106názoru582
107spôsobom578
108uznesenia572
109stav572
110navrhovateľa570
111možnosť565
112účastníkov535
113súde533
114rozhodnutiu530
115výkonu527
116hľadiska527
117záver526
118rozpore526
119rokov520
120osoba520
121výkon519
122pojednávania516
123súdy514
124obsahu512
125rade508
126sťažnosti505
127roku505
128majetku498
129práv497
130augusta497
131dovolania495
132súvislosti492
133sume487
134súdov484
135uzneseniu480
136postup476
137pomeru476
138ROZHODNUTIE472
139prokurátora471
140osôb464
141vyhlášky463
142obžalovaného462
143dobu459
144pojednávaní458
145ustanovením454
146dní452
147Žalobca450
148vzhľadom448
149sumu439
150úvahy438
151veta437
152okolnosti437
153Súd435
154dôvod428
155orgánov426
156názor426
157väzby421
158posúdenie421
159odporkyne409
160činnosť408
161predmetom404
162odôvodnení404
163prospech403
164omeškania403
165zabezpečenia400
166vlastníctva399
167Uznesenie396
168sťažnosť394
169prípadoch394
170dokazovania394
171žalobe392
172Vzhľadom385
173spisu385
174vydanie382
175výmere381
176doby381
177úradu379
178podstaty378
179škody374
180správy373
181veciach367
182odvolania355
183dôvody354
184odvolaní352
185lehoty350
186zamestnania349
187účastníkom349
188rámci346
189zmluvu345
190účastníka340
191nariadenia338
192senátu335
193štátu332
194výrok331
195žiadosti329
196zistenia328
197žaloby327
198zmluva326
199Zákonníka325
200určenie324
201zistení322
202strany320
203príslušnosť318
204navrhovateľky316
205dôkazy316
206správcu314
207spojení310
208otázky309
209úkon307
210Bystrici307
211žalobcom306
212stíhanie305
213odporcu304
214rozhodovaní302
215následok302
216konaním302
217vozidla301
218orgány301
219dňom301
220trovy299
221tohoto299
222navrhovateľka299
223byt299
224skutok298
225hodnoty298
226odporkyňa297
227neplatnosti297
228správnosť295
229zárobku293
230náhrady293
231zreteľom292
232Obo292
233zmluve291
234navrhovateľovi291
235spoločnosť290
236vzťah286
237pohľadávky285
238konkurzu285
239dôkazov284
240plnenie283
241smere281
242výpovede280
243úkonu278
244časť277
245tovaru276
246škodu276
247deň276
248území274
249dohody273
250sumy272
251prípad270
252obžaloby270
253článku270
254Bratislava270
255zmene269
256obžalovaný269
257družstva269
258podstate268
259dôvodom268
260Zák267
261poukazom267
262strane265
263názorom265
264žiadosť263
265priebehu262
266otázku262
267žalobou261
268neprospech261
269mesiacov260
270účastníkmi258
271podanie257
272služby256
273spravodlivosti255
274podielu255
275trovách254
276nehnuteľností254
277majetok254
278úkony251
279dokazovanie251
280žalobkyne248
281registra247
282mieste246
283výšky244
284poriadok244
285okolností244
286dobe244
287zhromaždenia242
288účastník242
289vecí240
290účinnosti240
291poplatku239
292stíhania238
293vzniku237
294pojednávanie237
295posudku236
296výpoveď233
297trvania232
298účelom231
299zrušenie230
300zmenu230
301podklade230
302odporca230
303odôvodnením230
304obdobie230
305zrušenia229
306zistenie229
307ustanoveniach228
308poplatok227
309pomoci227
310pomer227
311prejednanie226
312zaplatenie225
313obsah225
314možnosti225
315výšku224
316treste223
317vyjadrení222
318právoplatnosti222
319nedostatok222
320opatrenia220
321období218
322osobou217
323znaky216
324dlžníka216
325vzťahov215
326veriteľov215
327funkcie215
328žalobcov214
329vykonanie214
330začatie213
331stanovisko213
332Košiciach212
333účastníci211
334úpravy210
335povinností210
336Zákon209
337skutku208
338právomoci208
339poplatkov206
340nájmu206
341čas206
342orgánom205
343dlžník205
344účastníkovi204
345rozkaz203
346priznanie203
347otázke203
348záujem202
349Ministerstva202
350dlhu202
351žaloba201
352obhajcu201
353osobe198
354charakter198
355súhlas197
356použitie197
357zabezpečení196
358predseda196
359vyhlásenie195
360postupu195
361vady194
362osobu194
363ceny194
364úrad193
365skupiny193
366Rozhodnutie192
367domu192
368páchateľa191
369žalobcovia190
370neplatnosť190
371organizácie189
372námietky189
373rozkazu188
374prostriedkov187
375prácu187
376náhrade187
377mzdy187
378správca186
379zániku185
380príslušnosti185
381manželov185
382bod185
383zdraví184
384žalobkyňa184
385svedkov184
386svedka184
387spôsob184
388rozhodovania184
389činom184
390výkladu182
391prevode182
392plnenia182
393účinnosťou181
394právoplatnosť181
395Ustanovenie180
396republike180
397zodpovednosti178
398záväzku176
399obvineného176
400vozidlo175
401páchateľ175
402konkurze175
403sadzby173
404dieťaťa173
405zaplatenia172
406skutočností172
407odvolaniu172
408stránke171
409činy171
410určenia170
411zmeny169
412miesto169
413stupni168
414roka168
415rok167
416dovolaním167
417prípustnosť166
418pokuty166
419vyrovnaní165
420odmeny165
421vznik164
422vlády164
423rozdiel164
424dovolaniu164
425prostriedku163
426posúdení163
427ohľadu163
428odmenu162
429stupňov161
430pozemku161
431podiel160
432zmlúv159
433splnenie159
434doba159
435dňu159
436Zákona158
437vlastníctve158
438ochrany158
439zabezpečenie157
440užívania157
441stavby157
442prípadu157
443zamestnanie156
444určení156
445účet156
446oblasti156
447zmluvou155
448výsluchu154
449disciplíny154
450vydania153
451účely153
452dávky153
453okolnosť152
454odvolaním152
455nehnuteľnosť152
456výkone151
457uplynutí151
458podania151
459obžalovaných151
460Navrhovateľ151
461významu150
462situácie150
463prípustnosti150
464preskúmanie150
465ochranu150
466dovolaní150
467vzťahy149
468ustanoveniami149
469Trenčíne149
470posúdenia149
471podaním149
472činov149
473zákonov148
474zákone148
475odporcovi148
476návrhom148
477význam147
478závery146
479úkonov146
480sporu146
481podniku146
482podielov146
483miesta146
484záväzok145
485tovar145
486obce145
487prostriedky144
488priestorov144
489dlh144
490zákonnosti143
491spoluvlastníctva143
492bytov143
493vplyv142
494prostriedok142
495vyhlásenia141
496štát141
497porušenia141
498druhu141
499zástupcu140
500uznesení139
501oprávnenie139
502kolégia139
503dohodu139
504zodpovednosť138
505veriteľa138
506uplatnenie138
507spôsobilosť138
508povahy138
509daň138
510mene137
511dedičstve137
512nájme136
513lehota136
514veriteľ135
515predpokladu135
516námietku135
517splnenia134
518spáchania134
519roky134
520predstavenstva134
521osobám134
522oprávnenia134
523dôkaz134
524dávku134
525úprave133
526predpisy133
527predpismi133
528cenu133
529právach132
530dieťa131
531rozsah130
532predpisu130
533dôvodoch130
534účasti129
535podmienka129
536výplatu128
537vlastníkom128
538úprava127
539účel127
540otázkou127
541manželstva127
542zápis126
543výška126
544uloženie126
545navrhovateľke126
546znalca125
547záverom125
548právomoc125
549pracovníka125
550postavenie125
551poplatkoch125
552opatrenie124
553podmienku123
554organizácia123
555obhajca123
556vine122
557svedok122
558zásady121
559výdavkov121
560povinnosťou121
561posudzovaní120
562hodnote120
563detí120
564rozhodovanie119
565povahu119
566bodkočiarkou119
567zastavení118
568zákonnosť118
569úpravu118
570postupom118
571zánik117
572výpovedi117
573úhradu117
574pohľadávku117
575obvode117
576novely117
577doručenia117
578deti117
579dedičstva117
580zákonník116
581súhlasu116
582preskúmaní116
583Odporkyňa116
584dokazovaní116
585Žiline115
586titulu115
587prevodu115
588obsahom115
589navrhovateľom115
590dohoda115
591dani115
592znenie114
593zhromaždenie114
594výchovy114
595starostlivosti114
596spoločníkov114
597smrti114
598pozemkov114
599pomere114
600platnosti114
601odseku114
602záväzky113
603vyjadrenie113
604vety113
605užívanie113
606subjekt113
607prípady113
608predmet113
609odboru113
610náležitosti113
611dohodou113
612zamestnávateľa112
613výrobkov112
614tvrdenie112
615obvinenia112
616obhajcovi112
617náklady112
618zastavenie111
619vydaní111
620náhrada111
621dohode111
622vrátenie110
623vlastníctvo110
624Ústavy110
625rodičov110
626prihliadnutím110
627správe109
628skončení109
629podaní109
630pochybnosti109
631zasadnutí108
632úroky108
633ublíženia108
634poškodeného108
635zástupca107
636súčasťou107
637predpis107
638pracovníkov107
639následky107
640kat107
641zrušení106
642úrokov106
643stave106
644skončenia106
645osobnosti106
646občanov106
647doklad106
648vyrovnanie105
649prokurátorovi105
650amnestie105
651zariadenia104
652uložení104
653registri104
654nájom104
655dedičov104
656bode104
657vraždy103
658rady103
659označenie103
660odporcom103
661obhajobu103
662vyšetrovania102
663rodine102
664priestupku102
665predsedu102
666poistenia102
667Ministerstvo102
668čine102
669zárobok101
670hlavy101
671vôle100
672vnútra100
673štúdia100
674postavenia100
675Konanie100
676forme100
677dome100
678účinnosť99
679Trnave99
680použitia99
681orgánmi99
682oporu99
683odmena99
684existenciu99
685členov99
686zvýšenie98
687vyšetrovateľa98
688tvrdenia98
689spoločníka98
690preskúmania98
691nárokov98
692krádeže98
693zásad97
694výsledky97
695vyšetrovateľ97
696výrokov97
697uplatnenia97
698styku97
699pohľadávka97
700odpor97
701nariadenie97
702času97
703záujme96
704subjektu96
705predpisom96
706pokutu96
707podvodu96
708platnosť96
709manžela96
710doplnení96
711cigariet96
712vyjadrenia95
713údajov95
714účinky95
715suma95
716republikou95
717poklesu95
718osobami95
719družstve95
720úmysle94
721premlčania94
722domácnosti94
723výroby93
724spore93
725službu93
726sídlom93
727projektu93
728právom93
729posudok93
730oznámenie93
731obžalovanému93
732dôchodkov93
733žalobkyni92
734základ92
735Rozsudkom92
736príjmov92
737prejav92
738použitím92
739pomery92
740úmysel91
741rehabilitácii91
742podnikania91
743plnením91
744Nitre91
745nehody91
746nehnuteľnostiam91
747znenia90
748zboru90
749zápisnice90
750vklad90
751úpadcu90
752účasť90
753ochrane90
754navrhovateľov90
755faktúry90
756výpoveďou89
757výklad89
758spise89
759príjem89
760obnovu89
761nároky89
762cena89
763ujmy88
764prevod88
765otázka88
766nákladov88
767došetrenie88
768dokladov88
769zamestnávateľ87
770potreby87
771otca87
772obvinenému87
773zákazu86
774oznámenia86
775zápisu85
776vydaniu85
777územie85
778ujmu85
779spor85
780služieb85
781skrátenia85
782prác85
783porušovania85
784pomerov85
785zvyšku84
786vecou84
787úrokom84
788štátom84
789spôsobu84
790vyhlásení83
791stanov83
792štádiu83
793predpoklady83
794parcely83
795parc83
796obžalobu83
797obhajoby83
798nesplnenie83
799nebezpečnosti83
800výživu82
801výsledkov82
802ulici82
803riešenie82
804poskytovanie82
805porušeniu82
806poručiteľa82
807odporcov82
808zastúpenia81
809Žalobkyňa81
810sudcu81
811povolenie81
812osvedčenia81
813ohľadom81
814obnovy81
815nadobudnutia81
816byte81
817záujmov80
818zákonu80
819vylúčení80
820vrátenia80
821úkonom80
822súdoch80
823Skutočnosť80
824senát80
825ručením80
826polície80
827kontroly80
828dielo80
829vyporiadaní79
830námietka79
831lúpeže79
832výzvu78
833vykonaní78
834Uznesením78
835uplynutím78
836údaje78
837rokoch78
838priznaní78
839pobyt78
840meno78
841druh78
842vád77
843rúk77
844prezidenta77
845predmetu77
846odpočet77
847obžalovanej77
848Navrhovateľka77
849vlastník76
850väzbe76
851sumou76
852prostriedkom76
853prokurátorom76
854počet76
855pobytu76
856odstránenie76
857neprítomnosti76
858mena76
859matky76
860Dovolanie76
861výkonom75
862veku75
863účelu75
864strán75
865správanie75
866príspevok75
867pracovník75
868pozemok75
869podmienkou75
870obžaloba75
871funkciu75
872dom75
873dlžníkovi75
874zoznamu74
875výnimkou74
876stanoviska74
877rozhodnutiami74
878Predmetom74
879odôvodnenie74
880zavinenia73
881výboru73
882trvaní73
883Súdy73
884stupeň73
885situáciu73
886predaj73
887povolania73
888plnení73
889lehotu73
890hodnotu73
891faktúr73
892doklady73
893člen73
894zásada72
895výživy72
896výsluch72
897vadu72
898uzavretia72
899rodičia72
900pôsobnosti72
901podnik72
902otec72
903konkurz72
904zamestnanec71
905vyhláška71
906slobodu71
907situácia71
908priestupok71
909Prešove71
910potvrdenia71
911peniaze71
912mesta71
913kusov71
914dovolateľ71
915cudziny71
916vydaním70
917výchovu70
918vadou70
919úloh70
920sťažovateľa70
921rozpočtu70
922preplatok70
923dôkazmi70
924byty70
925bodu70
926výrokom69
927výpovedí69
928utečenca69
929sudca69
930správnosti69
931práve69
932postupe69
933kategórie69
934diela69
935člena69
936zmien68
937vzdelanie68
938trestov68
939skutočnosťou68
940sídlo68
941prítomnosti68
942organizácii68
943opatrení68
944odporkyni68
945Odporca68
946hodnota68
947amnestii68
948znalec67
949znalcov67
950zamestnanca67
951výsluchom67
952prekážku67
953povolenia67
954pokusu67
955pojem67
956občanom67
957občan67
958nedostatku67
959dražby67
960Dňa67
961záujmy66
962zariadení66
963Žalobou66
964výpočet66
965správu66
966rodiny66
967prejednaní66
968pomoc66
969pojmu66
970obehu66
971občana66
972nesprávnosť66
973listom66
974činiteľa66
975zvýšení65
976výsledku65
977súbehu65
978pozornosť65
979odňatie65
980obžalovaní65
981miestnosti65
982článok65
983svedkyne64
984súhlasom64
985spôsobilosti64
986prípadov64
987priestupkoch64
988poskytnutie64
989peniazoch64
990označenia64
991obci64
992nedostatky64
993kontrole64
994hranice64
995existencia64
996dôsledky64
997chyby64
998záverov63
999začatia63
1000vlastníka63