judikat-1.0 verbums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1byť22008
2mať3979
3jesť2827
4nebyť2421
5môcť2204
6ísť1699
7rozhodnúť1682
8podať1678
9zrušiť1617
10vyplývať1451
11nemôcť1398
12uviesť1379
13považovať1249
14dospieť1153
15nemať1077
16musieť1077
17dôjsť1063
18zistiť995
19vrátiť948
20konať842
21potvrdiť827
22vychádzať809
23zamietnuť793
24domáhať779
25žiadať765
26preskúmať757
27zaplatiť688
28navrhnúť657
29uložiť625
30vykonávať589
31poukázať572
32zmeniť570
33vykonať570
34vzniknúť563
35vysloviť541
36rozhodovať508
37zastaviť500
38prejednať471
39postupovať461
40platiť453
41vydať417
42zamiesť413
43namietať403
44vyhovieť402
45predchádzať393
46patriť393
47posúdiť390
48uzavrieť388
49stať388
50uplatniť385
51odôvodniť376
52viesť375
53nadobudnúť371
54určiť365
55nejsť365
56vyvodiť329
57posudzovať325
58uvádzať320
59priznať318
60použiť312
61skúmať298
62upravovať288
63zaviazať286
64nedôjsť284
65dopustiť284
66zodpovedať283
67urobiť278
68konštatovať273
69spôsobiť272
70týkať270
71požiadať261
72spočívať254
73porušiť247
74tvrdiť241
75napadnúť238
76trvať233
77vzťahovať224
78vyžadovať215
79predložiť214
80začať213
81poukazovať208
82znamenať206
83rozumieť203
84dať203
85nevyplývať200
86nepriznať199
87nahradiť195
88preukázať194
89postúpiť192
90splniť191
91zaniknúť190
92spáchať189
93odmietnuť189
94smerovať188
95prikázať188
96plniť188
97predstavovať185
98vyjadriť183
99užívať183
100hodnotiť180
101zakladať178
102obsahovať178
103prichádzať174
104pripustiť171
105súhlasiť169
106zaoberať166
107zaujať165
108meniť157
109predpokladať156
110nevzniknúť156
111nesplniť155
112nariadiť154
113vziať153
114riešiť151
115odstrániť151
116zabezpečiť150
117vznikať149
118ukladať149
119poskytnúť149
120uznať147
121poskytovať144
122prihliadať142
123umožňovať141
124pokračovať140
125prejsť139
126určovať137
127oznámiť137
128nachádzať137
129stotožniť136
130ustanovovať132
131pozrieť132
132tvoriť131
133nepovažovať131
134dohodnúť130
135skončiť129
136prevziať129
137nevyjadriť129
138aplikovať129
139pripúšťať125
140nezistiť125
141nepostupovať125
142doplniť125
143vypovedať123
144prihliadnuť123
145dosiahnuť121
146nepreukázať120
147brániť120
148vedieť119
149nesúhlasiť119
150vidieť118
151odňať118
152vyzvať117
153robiť117
154spĺňať116
155nezaoberať116
156označiť115
157prijať114
158previesť113
159požadovať113
160neprichádzať113
161nastať112
162chcieť111
163nemusieť109
164uplatňovať108
165navrhovať108
166zúčastniť107
167riadiť107
168plynúť107
169zostať104
170získať104
171uhradiť104
172pracovať104
173neobsahovať103
174existovať103
175vylúčiť101
176zisťovať100
177vytýkať100
178ustanoviť100
179uskutočniť97
180pochybiť97
181nezodpovedať94
182dostať94
183dodať94
184dochádzať94
185nespĺňať93
186zomrieť92
187založiť89
188stanovovať85
189odvolať85
190neexistovať85
191vyhlásiť84
192nevedieť84
193nerozhodnúť84
194využiť83
195upraviť83
196nevyhovieť83
197nemeniť83
198kvalifikovať83
199vyjadrovať82
200svedčať82
201odôvodňovať82
202nevzťahovať82
203žiť81
204zdôrazniť81
205nepatriť80
206nakladať80
207doručiť80
208vyvodzovať79
209používať79
210neurobiť79
211ustáliť78
212stratiť78
213nesmieť78
214podpísať77
215nevykonať77
216nedať77
217bývať77
218vypočuť76
219vylučovať76
220porovnať76
221nezaplatiť76
222neustanovovať76
223závisieť75
224spravovať75
225slúžiť75
226vystupovať74
227stotožňovať74
228stanoviť73
229predať73
230podávať73
231vyplatiť72
232podliehať72
233odmiesť72
234chýbať72
235znížiť71
236zohľadniť70
237nevylučovať70
238domnievať70
239realizovať69
240prestať69
241neznamenať69
242neobstáť69
243priznávať68
244nebrániť68
245uplynúť67
246nasvedčovať67
247zaradiť65
248vytvoriť65
249upozorniť64
250vymedzovať63
251utrpieť63
252nezakladať63
253zabezpečovať62
254vyplynúť62
255umožniť62
256súvisieť62
257ovplyvniť62
258nevykonávať62
259nestať61
260brať61
261zvoliť60
262zadovážiť60
263preskúmavať60
264prechádzať60
265odporovať60
266odoprieť60
267nepodať60
268zvýšiť59
269vzniesť59
270odovzdať59
271naplniť59
272začínať58
273trpieť58
274vzdať57
275preukazovať57
276prejaviť57
277neplatiť56
278dôvodiť56
279zanikať55
280poberať55
281viazať54
282ponechať54
283neuviesť54
284vyvolať53
285pripojiť53
286neupravovať53
287nestotožniť53
288dávať53
289zrušovať52
290zaväzovať52
291nekonať52
292zabrániť51
293vypratať51
294nerozhodovať51
295zdržiavať50
296zbaviť50
297vykazovať50
298vyhodnotiť50
299opierať50
300nestačiť50
301nájsť50
302dozvedieť50
303vyčítať49
304podieľať49
305odpredať49
306neumožňovať49
307nepostačovať49
308nadobúdať49
309neplniť48
310javiť48
311zobrať47
312vydávať47
313prerušiť47
314predávať47
315opomenúť47
316akceptovať47
317uspokojiť46
318rešpektovať46
319odstúpiť46
320hovoriť46
321zotrvať45
322zaviniť45
323zastupovať45
324prislúchať45
325povoliť45
326nevyžadovať45
327vyžiadať44
328stačiť44
329prehliadnuť44
330pôsobiť44
331nezisťovať44
332neuplatniť44
333nepodliehať44
334vyriešiť43
335sledovať43
336odložiť43
337neprihliadnuť43
338nepredložiť43
339využívať41
340vyporiadať41
341vykladať41
342prisvedčiť41
343potvrdzovať41
344obmedziť41
345neuvádzať41
346nerešpektovať41
347nedostaviť41
348napĺňať41
349hroziť41
350vytvárať40
351vysvetliť40
352prísť40
353kúpiť40
354dopĺňať40
355vyhnúť39
356upustiť39
357ukončiť39
358odpadnúť39
359vyplácať38
360vymedziť38
361vyjsť38
362schváliť38
363pristúpiť38
364prerokovať38
365nezmeniť38
366neriadiť38
367nenachádzať38
368nadväzovať38
369zostávať37
370znemožniť37
371započítať37
372zakázať37
373uskutočňovať37
374osvojiť37
375odvolávať37
376odcudziť37
377nezaniknúť37
378neskúmať37
379nepoznať37
380nepodariť37
381zvyšovať36
382zvolať36
383zamerať36
384stávať36
385nenadobudnúť36
386argumentovať36
387zhodnotiť35
388ujsť35
389spájať35
390objasniť35
391neprihliadať35
392nepožiadať35
393nechať35
394dotýkať35
395zdržať34
396zastávať34
397zasiahnuť34
398pribrať34
399odkazovať34
400nepochybiť34
401nedohodnúť34
402nastúpiť34
403disponovať34
404zaslať33
405prispievať33
406poprieť33
407ospravedlniť33
408neporušiť33
409neodstrániť33
410znášať32
411zasahovať32
412spôsobovať32
413reagovať32
414povedať32
415potrebovať32
416osvedčiť32
417oslobodiť32
418opustiť32
419nevyporiadať32
420nevenovať32
421klásť32
422dbať32
423zapísať31
424vymáhať31
425vstúpiť31
426predĺžiť31
427prechovávať31
428postačovať31
429podnikať31
430periť31
431deklarovať31
432venovať30
433uzatvárať30
434prepustiť30
435prebiehať30
436podmieňovať30
437oprieť30
438odísť30
439obmedzovať30
440nezúčastniť30
441nevysporiadať30
442neriešiť30
443vyhotoviť29
444prevyšovať29
445poučiť29
446pokladať29
447niiať29
448neoznámiť29
449neodporovať29
450nenamietať29
451činiť29
452zverovať28
453zahŕňať28
454uzatvoriť28
455spochybňovať28
456prečítať28
457poznamenávať28
458označovať28
459nútiť28
460nezohľadniť28
461nechcieť28
462napraviť28
463dostaviť28
464chrániť28
465zopakovať27
466vyrovnať27
467vlastniť27
468spojiť27
469pripadnúť27
470prihlásiť27
471poznať27
472porušovať27
473pochádzať27
474odročiť27
475neuznať27
476končiť27
477definovať27
478zapisovať26
479zahrnúť26
480vytknúť26
481vystaviť26
482vyrubiť26
483vyložiť26
484vybaviť26
485udrieť26
486svedčiť26
487rozviazať26
488rozlišovať26
489privodiť26
490priečiť26
491požívať26
492popierať26
493pominúť26
494pokúsiť26
495oboznámiť26
496neposkytnúť26
497nedávať26
498nastávať26
499informovať26
500vysťahovať25
501starať25
502skrátiť25
503preberať25
504ponúknuť25
505páchať25
506ovládať25
507odchýliť25
508nevziať25
509nevyužiť25
510nepripúšťať25
511nepoužiť25
512doložiť25
513dlhovať25
514zmocniť24
515zdôvodniť24
516vyskytnúť24
517vracať24
518splácať24
519snažiť24
520prejednávať24
521prejavovať24
522oprávňovať24
523nevidieť24
524neustanoviť24
525doručovať24
526zamestnávať23
527uznávať23
528upovedomiť23
529správať23
530poznamenať23
531odviesť23
532odkázať23
533obchádzať23
534nežiť23
535neurčovať23
536nepopierať23
537neosvedčiť23
538nenapĺňať23
539nedochádzať23
540dosahovať23
541zachovať22
542rušiť22
543presahovať22
544postihnúť22
545pociťovať22
546nevznikať22
547nevrátiť22
548neuvedomiť22
549nahrádzať22
550dopadať22
551zakotvovať21
552prekročiť21
553odmietať21
554obohatiť21
555niesť21
556nezbavovať21
557neviesť21
558nestotožňovať21
559neodôvodniť21
560citovať21
561zveriť20
562zúčastňovať20
563zriadiť20
564zložiť20
565študovať20
566poškodiť20
567odpočítať20
568nevysloviť20
569neprejsť20
570neposkytovať20
571nenasvedčovať20
572naznačovať20
573jednať20
574držať20
575udeliť19
576stáť19
577rozšíriť19
578prispieť19
579pripomenúť19
580prijímať19
581predpísať19
582ovplyvňovať19
583očakávať19
584neumožniť19
585nereagovať19
586neprislúchať19
587nepripustiť19
588neprevyšovať19
589nenastať19
590nedosahovať19
591navádzať19
592konkretizovať19
593dovoľovať19
594dovolávať19
595zvážiť18
596zmariť18
597zamietať18
598vyrábať18
599vypočítať18
600vymerať18
601vyhovovať18
602vyčísliť18
603usudzovať18
604ukazovať18
605súdiť18
606špecifikovať18
607prináležať18
608predniesť18
609predkladať18
610poveriť18
611ostať18
612odlišovať18
613obstarať18
614objasňovať18
615obhajovať18
616nevykazovať18
617nespochybňovať18
618neposudzovať18
619nedodržať18
620nebrať18
621nariaďovať18
622mieniť18
623dopúšťať18
624chápať18
625zmierniť17
626zdržovať17
627vyskytovať17
628vyniesť17
629ukázať17
630spochybniť17
631splnomocniť17
632rozdeliť17
633preveriť17
634predvolať17
635postaviť17
636podrobiť17
637odpustiť17
638obdržať17
639nezrušiť17
640nezdržiavať17
641nezabezpečiť17
642nevypočuť17
643nevychádzať17
644nestanovovať17
645nepriznávať17
646neovládať17
647interpretovať17
648hradiť17
649dojednať17
650dodržiavať17
651dodávať17
652cítiť17
653zaťažovať16
654zamestnať16
655vypracovať16
656vyhýbať16
657vyberať16
658uverejniť16
659uniknúť16
660uhrádzať16
661strácať16
662splatiť16
663skrývať16
664pozostávať16
665ponechávať16
666opakovať16
667ohroziť16
668nezačať16
669nepracovať16
670neplatnostiť16
671nedopustiť16
672neakceptovať16
673hlasovať16
674bodnúť16
675znižovať15
676znieť15
677zastúpiť15
678vniknúť15
679usmrtiť15
680spadať15
681premlčať15
682právať15
683pozbaviť15
684pojať15
685počítať15
686opísať15
687odhliadnuť15
688obrátiť15
689nespájať15
690neskončiť15
691nenaplniť15
692nedovoľovať15
693nedotýkať15
694dovolať15
695vyúčtovať14
696vysporiadať14
697vypočítavať14
698usúdiť14
699skladať14
700prisvojiť14
701prevádzať14
702predísť14
703pojednávať14
704podriadiť14
705podľahnúť14
706opraviť14
707ohlásiť14
708odpúšťať14
709odpovedať14
710nevyplatiť14
711nevlastniť14
712neuskutočniť14
713neukladať14
714neuhradiť14
715netýkať14
716nesúvisieť14
717nespôsobiť14
718nejednať14
719nedefinovať14
720fakturovať14
721započítavať13
722zaistiť13
723vyvolávať13
724vyviezť13
725vybrať13
726upresniť13
727účtovať13
728spadnúť13
729skonštatovať13
730registrovať13
731prerušovať13
732prenechať13
733postihovať13
734popísať13
735overiť13
736odstraňovať13
737odpracovať13
738odobrať13
739nevyvodiť13
740netvrdiť13
741nesmerovať13
742nedozvedieť13
743nečakať13
744naraziť13
745kontrolovať13
746hájiť13
747dostávať13
748dokončiť13
749dokazovať13
750dodržať13
751darovať13
752zohľadňovať12
753zneužívať12
754zneužiť12
755zastreliť12
756zamieňať12
757zakazovať12
758vyživovať12
759vylákať12
760vstupovať12
761voliť12
762uvažovať12
763strpieť12
764stíhať12
765rozširovať12
766predvídať12
767podporovať12
768opodstatňovať12
769nevyjsť12
770neužívať12
771nerealizovať12
772nepreskúmavať12
773neposúdiť12
774nepokračovať12
775neplynúť12
776neodôvodňovať12
777neobmedzovať12
778nekorešpondovať12
779nekonkretizovať12
780nehroziť12
781navštevovať12
782nastupovať12
783nasledovať12
784dožadovať12
785chodiť12
786adresovať12
787absolvovať12
788zaujímať11
789vyvíjať11
790vystreliť11
791vyslovovať11
792vypustiť11
793vynaložiť11
794vyhrážať11
795vložiť11
796upozorňovať11
797ukryť11
798subsumovať11
799pripadať11
800prideľovať11
801prevádzkovať11
802pretrvávať11
803premlčovať11
804premietnuť11
805prebehnúť11
806požičať11
807ponúkať11
808podradiť11
809osvedčovať11
810nezvoliť11
811nezostať11
812nezanikať11
813nevyzdvihnúť11
814nevydávať11
815neuzavrieť11
816nestanoviť11
817nespochybniť11
818neprihlásiť11
819neprevziať11
820neprerušovať11
821nepredpokladať11
822nepovoliť11
823nepotrebovať11
824nepodpísať11
825neodňať11
826nedomáhať11
827modifikovať11
828líšiť11
829korešpondovať11
830jazdiť11
831hlásiť11
832doviezť11
833doplňovať11
834zdôrazňovať10
835zaviesť10
836zaťažiť10
837zanechať10
838žalovať10
839záležať10
840zachovávať10
841vzdávať10
842vyznieť10
843vyústiť10
844vysvetľovať10
845vyčkať10
846vybavovať10
847vnímať10
848viaznuť10
849udeľovať10
850stretnúť10
851sťažovať10
852rozviesť10
853prispôsobiť10
854pripravovať10
855priniesť10
856predpisovať10
857postačiť10
858poslať10
859odvrátiť10
860odstaviť10
861odsťahovať10
862odkúpiť10
863obstáť10
864objaviť10
865obísť10
866nezdôvodniť10
867nezastaviť10
868nezáležať10
869nezadovážiť10
870nevysvetľovať10
871nevyhovovať10
872netvoriť10
873nespôsobovať10
874nespáchať10
875nerobiť10
876neprechádzať10
877nepotvrdiť10
878nemieniť10
879nedoplniť10
880nedopadať10
881narušiť10
882napadať10
883nakupovať10
884kradnúť10
885hospodáriť10
886dokázať10
887charakterizovať10
888zvolávať9
889živiť9
890zhrnúť9
891zhotoviť9
892zbadať9
893zanedbávať9
894zamlčať9
895zahrňovať9
896zadržať9
897vyzývať9
898vyznievať9
899vyslúchnuť9
900vypočúvať9
901vyňať9
902vycestovať9
903vojsť9
904vniesť9
905úžiť9
906ukrátiť9
907rozpoznať9
908prizerať9
909pristupovať9
910priložiť9
911predstierať9
912potrestať9
913postarať9
914pohybovať9
915podpisovať9
916pichnúť9
917ohrozovať9
918odcestovať9
919nežiadať9
920nevypovedať9
921nevymedzovať9
922nevydať9
923neuspokojiť9
924neurčiť9
925netrpieť9
926nestarať9
927nepreskúmať9
928neodviesť9
929nenariadiť9
930neísť9
931nedostať9
932nedosiahnuť9
933navštíviť9
934naplňovať9
935napádať9
936namietnuť9
937najať9
938loviť9
939hľadať9
940dovŕšiť9
941dotknúť9
942chytiť9
943zotrvávať8
944zhodovať8
945zakotviť8
946vzďaľovať8
947vyznačovať8
948vyplávať8
949vykázať8
950vyhlasovať8
951vydražiť8
952vychovať8
953uvedomiť8
954usvedčovať8
955transformovať8
956spoliehať8
957speňažiť8
958sankcionovať8
959ručať8
960pripraviť8
961pripočítať8
962prikloniť8
963prestávať8
964prenajať8
965prejudikovať8
966predviesť8
967odvodiť8
968odviezť8
969odovzdávať8
970odnímať8
971nezískať8
972nezapočítať8
973nezapisovať8
974nevyzvať8
975nevyžiadať8
976nevystupovať8
977neuznávať8
978neuplynúť8
979neujsť8
980nespočívať8
981nerozlišovať8
982neprijať8
983neprejednávať8
984neprejednať8
985neoznačiť8
986neobmedziť8
987nenastúpiť8
988nehovoriť8
989nehodnotiť8
990nedôvodnúť8
991nebývať8
992naviesť8
993manipulovať8
994hľadieť8
995čakať8
996blížiť8
997biť8
998zriaďovať7
999zrealizovať7
1000zraziť7