judikat-1.0 verbums top 1000 words

Nr.FormCount
1je11070
2bol3310
3bolo2659
4bola1982
51847
6byť1592
71376
8vyplýva1325
9boli1300
10môže1173
11mal1148
12zrušil1110
13rozhodol1041
14ide1036
15dospel1029
16podal992
17zamietol855
18došlo802
19uviedol718
20nebolo714
21nemôže697
22musí688
23preskúmal641
24nebol636
25potvrdil621
26zistil613
27považovať597
28vrátil592
29bude563
30nemá536
31zaplatiť531
32konať462
33neboli455
34uložil431
35zrušiť416
36prejednal404
37nebola396
38navrhol396
39vyslovil386
40zmenil371
41mohol352
42predchádzalo349
43rozhodnúť342
44nemohol336
45žiadal333
46vrátiť313
47mala311
48odôvodnil308
49podať307
50domáhal304
51zastavil298
52mať292
53išlo290
54mali274
55považoval271
56vykonať269
57považuje268
58majú266
59nemal256
60patrí254
61zamietnuť253
62nedošlo249
63nejde247
64vychádzal244
65Je240
66poukázal239
67zaviazal232
68platí228
69zistiť223
70uviesť221
71malo217
72vykonávať215
73upravuje211
74Uviedol208
75vyvodiť207
76Poukázal205
77posúdiť205
78domáhať204
79podala202
80určil201
81môžu195
82uvádza194
83vyhovel193
84nepriznal190
85týka185
86rozhoduje185
87konal183
88zodpovedá181
89vykonáva181
90vychádzať179
91posudzovať173
92vyhovieť172
93porušil172
94vydať171
95skúmať171
96spočíva170
97uzavrieť168
98nadobudol168
99nevyplýva166
100mohli165
101vyžaduje164
102prikázal164
103nahradiť162
104namietal161
105vydal160
106postupoval158
107spôsobil157
108vykonal156
109použiť155
110vznikol154
111uplatniť148
112napadnúť147
113priznal146
114uplatnil144
115dôjsť141
116vzťahuje140
117postupovať139
118podali139
119dopustil139
120mohla138
121znamená137
122odmietol136
123potvrdiť133
124posúdil132
125Ide131
126zmeniť129
127musia128
128mohlo127
129ísť125
130uložiť124
131pripustil124
132predložil124
133požiadal122
134urobiť119
135vychádza117
136uzavrel117
137musel117
138vzniká115
139ustanovuje114
140vznikla113
141stal113
142smeruje113
143rozhodovať113
144pripúšťa113
145rozhodne112
146urobil111
147priznať110
148Navrhol110
149zabezpečiť109
150stalo109
151odstrániť109
152predpokladá108
153platiť108
154konštatoval108
155uznal107
156pozri106
157postúpil106
158žiadala104
159zastaviť104
160vyvodil103
161spáchal103
162predstavuje102
163súhlasiť101
164zaplatil100
165viesť100
166Žiadal99
167prichádza99
168určiť98
169umožňuje98
170plniť98
171vzniklo97
172určuje97
173nezaoberal96
174rozhodoval95
175nemohla95
176stotožnil93
177nemajú93
178nemohlo92
179hodnotiť92
180domáhala92
181trvá91
182poukazuje91
183nemôžu91
184zakladá90
185uviedla90
186nepostupoval90
187vedie89
188ukladá89
189nezistil88
190aplikovať88
191vzal86
192rozumie86
193dopustiť86
194vykonával84
195skúmal84
196nepovažoval84
197rozumieť83
198preskúmať82
199vzniknúť81
200vykoná81
201nebude81
202prevzal80
203posudzuje80
204užívať79
205tvrdil79
206riešiť79
207nevyjadril79
208Namietal79
209vyjadriť77
210nadobudlo77
211domáha77
212nesplnil76
213neprichádza76
214zistí75
215splnil75
216nemení75
217dochádza75
218žiada74
219vznikli74
220nešlo74
221dohodli74
222budú74
223stanovuje73
224preukázať73
225plynúť73
226zisťovať72
227zaoberať72
228konštatovať72
229vysloviť71
230pochybil71
231dosiahnuť71
232dať71
233dal71
234zastaví70
235tvorí70
236použil70
237neustanovuje70
238nariadil70
239odmietnuť69
240nemusí69
241mení69
242zaujalo68
243uzavreli68
244požadovať68
245nezodpovedá68
246nespĺňa68
247nesmie67
248nerozhodol67
249nemala67
250zaoberal66
251spĺňa66
252poskytnúť66
253oznámil66
254neobsahuje66
255žiadať65
256obsahuje64
257obsahovať64
258nevzťahuje64
259nepreukázal64
260navrhla64
261vypovedať63
262prihliadať63
263nachádza63
264koná63
265priznáva62
266prihliadnuť62
267pokračovať62
268zomrel61
269vyjadril61
270uhradiť61
271Rozhodol61
272odvolal61
273zanikol60
274svedčí60
275požiadať60
276nemohli60
277zúčastniť59
278Vychádzal59
279Vychádzajúc59
280postúpiť59
281označil59
282nemali59
283nakladať59
284viedol58
285nevznikli58
286zaujal57
287vykonávajú57
288patria57
289vedel56
290platia56
291nevylučuje56
292dôjde56
293začína55
294vymedzuje55
295stotožňuje55
296poskytuje55
297neznamená55
298nepatrí55
299domáhali55
300nezaplatil54
301konštatuje54
302doplniť54
303Bolo54
304závisí53
305tvrdí53
306odňal53
307napadol53
308zruší52
309zaniká52
310vyzval52
311uviedli52
312postupuje52
313dostal52
314doplnil52
315ovplyvniť51
316odoprieť51
317neurobil51
318zamietne50
319vypočuť50
320vyjadruje50
321upravujú50
322prejednať50
323nevyhovel50
324stať49
325spáchať49
326rozhodujú49
327doručiť49
328vypratať48
329vylúčiť48
330rozhodli48
331poskytol48
332nemalo48
333získal47
334začal47
335vylučuje47
336prešla47
337predložiť47
338nevznikol47
339zdôrazniť46
340Tvrdil46
341spôsobiť46
342nevykonal46
343nebráni46
344Dospel46
345Vyslovil45
346vyplývajú45
347viedlo45
348uplynula45
349porovnaj45
350plnil45
351niet44
352nariadiť44
353začala43
354videl43
355uvádzal43
356splniť43
357rozhodlo43
358nevykonáva43
359muselo43
360chýba43
361chce43
362bráni43
363zanikla42
364vyplynulo42
365ustálil42
366prihliada42
367poskytovať42
368nezakladá42
369nestotožnil42
370nepodal42
371musela42
372zaniklo41
373vydá41
374viedli41
375uplatňuje41
376previesť41
377preukáže41
378považujú41
379nadobudli41
380kvalifikovať41
381chcel41
382zakladajú40
383začalo40
384vylúčil40
385prislúcha40
386pracoval40
387podáva40
388zohľadniť39
389žiadali39
390zavinil39
391zamietla39
392vychádzajúc39
393ustanovil39
394uplatňovať39
395prisvedčiť39
396používa39
397podlieha39
398namietala39
399domnieva39
400býva39
401Bol39
402zaradil38
403Uviedla38
404preukázal38
405prešli38
406podpísal38
407odňala38
408neupravuje38
409nestačí38
410Nejde38
411neexistuje38
412nasvedčuje38
413nastať38
414došiel38
415vzťahujú37
416vyhlásil37
417vychádzali37
418stali37
419stala37
420poukázala37
421nesúhlasí37
422konalo37
423konala37
424znížil36
425zaväzuje36
426vznikne36
427spôsobili36
428považovali36
429pokračuje36
430nevyžaduje36
431nesplní36
432nepovažuje36
433Nebolo36
434nadobudla36
435Mal36
436hodnotí36
437dozvedel36
438dodať36
439založiť35
440vzniesol35
441vyplatiť35
442viaže35
443stanovil35
444skončiť35
445neuviedol35
446neprihliadol35
447nepostačuje35
448namieta35
449získať34
450zbaviť34
451zabrániť34
452upravil34
453súhlasil34
454riadil34
455prestal34
456porušili34
457ponechal34
458pôjde34
459patrila34
460neobstojí34
461nedôjde34
462navrhuje34
463Išlo34
464dohodnúť34
465vytýkal33
466vypovedal33
467vykladať33
468vydala33
469utrpel33
470uspokojiť33
471uskutočnilo33
472súvisia33
473stane33
474stačí33
475splnila33
476skončil33
477priznala33
478predať33
479požiadala33
480poukázať33
481nevedel33
482nariadi33
483Namietala33
484dáva33
485zostáva32
486vyzvať32
487vyriešiť32
488vydáva32
489tvoria32
490trval32
491robí32
492prijať32
493prerokoval32
494postupujúc32
495nezisťoval32
496nesúhlasil32
497menia32
498kvalifikoval32
499vziať31
500využil31
501uplatnila31
502trpí31
503rozhodujúc31
504robiť31
505prihliadol31
506previedol31
507predpokladať31
508povolil31
509použijú31
510Poukázala31
511per31
512oznámiť31
513odkazuje31
514objasniť31
515neuvádza31
516dospieť31
517zrušujú30
518založil30
519začať30
520vyvodzuje30
521vráti30
522užíval30
523užíva30
524rieši30
525Poukazoval30
526poukazoval30
527podá30
528nepredložil30
529nepodlieha30
530nepodarilo30
531neplnil30
532nedostavil30
533naplnil30
534nadobudnúť30
535hodnotil30
536existuje30
537dopĺňa30
538zodpovedať29
539vyplývalo29
540uplatnili29
541stratil29
542rozumejú29
543prechádza29
544použije29
545nieje29
546nachádzajú29
547meniť29
548javí29
549hrozí29
550dodal29
55129
552zveruje28
553Znamená28
554zmenila28
555žije28
556zaviazať28
557vykonávala28
558vyhodnotil28
559viedla28
560určí28
561trvať28
562skončilo28
563posudzoval28
564pokračoval28
565neumožňuje28
566dotýka28
567započítať27
568vyvolať27
569využiť27
570vytvoril27
571vymedzil27
572vykazuje27
573uvedie27
574ustanoviť27
575uskutočňuje27
576ukladať27
577svedčia27
578stotožniť27
579realizovať27
580prijal27
581pracuje27
582poznamenáva27
583odpadol27
584odložil27
585nevzniklo27
586nesplnila27
587neporušil27
588Neobstojí27
589nadobúda27
590disponovať27
591akceptovať27
592zúčastnil26
593vyžiadať26
594vychádzala26
595vidieť26
596uzavrela26
597utrpela26
598ustanoví26
599týkajú26
600spočívať26
601skúma26
602rozhodla26
603pripustiť26
604prichádzalo26
605prevzala26
606preskúmavajú26
607posúdili26
608platil26
609odvoláva26
610nestalo26
611neplatí26
612neodstránil26
613musieť26
614dosiahol26
615bránila26
616zobral25
617zistili25
618zadovážiť25
619začne25
620začali25
621umožniť25
622uloží25
623uhradil25
624rešpektovať25
625pripojil25
626predstavujú25
627potvrdzuje25
628postupujú25
629plní25
630označiť25
631osvedčil25
632oprel25
633nevyplývajú25
634nevyjadrila25
635nevie25
636nepochybil25
637neodporuje25
638nedá25
639navrhoval25
640môcť25
641konali25
642dopustili25
643brať25
644aplikoval25
645zdržať24
646zaujať24
647zanikne24
648vyporiadať24
649vyhnúť24
650upraviť24
651upozorniť24
652spôsobuje24
653smeroval24
654slúžiť24
655prijala24
656prihliadajúc24
657predstavovala24
658poskytujú24
659plynie24
660opomenul24
661opiera24
662odporuje24
663nevyjadrili24
664napadla24
66524
666končí24
667zotrval23
668zaplatí23
669zadovážil23
670vznikajú23
671vytvára23
672ustáliť23
673uskutočniť23
674súvisí23
675stáva23
676prihliadne23
677previedla23
678preskúma23
679pracovať23
680potvrdí23
681osvojil23
682odovzdal23
683odmietne23
684neriadil23
685nepožiadal23
686neosvedčil23
687nenachádza23
688Navrhla23
689existujú23
690zvolil22
691zostal22
692zaradiť22
693zabezpečuje22
694vzdal22
695vyvodzovať22
696vysvetlil22
697vysťahovať22
698Vyplýva22
699vykonávali22
700vykonali22
701vedela22
702uvádzajú22
703upozornil22
704súhlasí22
705spája22
706privodiť22
707prepustil22
708predal22
709postúpi22
710odpredali22
711odôvodňujú22
712neuznal22
713neskúmal22
714nekonalo22
715navrhnúť22
716nastala22
717našli22
718napĺňa22
719namietali22
720zostala21
721znamenalo21
722Žiadala21
723zapisujú21
724vypočul21
725vyložil21
726vracia21
727uplatní21
728trvalo21
729splnili21
730smerovalo21
731preskúmavať21
732prešiel21
733prerušiť21
734prehliadol21
735predĺžiť21
736Pozri21
737podmieňuje21
738poberal21
739odviesť21
740odstúpiť21
741odstránil21
742odôvodniť21
743nevysporiadal21
744neuplatnil21
745nenapĺňa21
746neexistoval21
747majúc21
748hovorí21
749Dôvodil21
750zostali20
751zodpovedajú20
752znížiť20
753zaslal20
754zakotvuje20
755vystupovať20
756vyplatila20
757vymáhať20
758Uviedli20
759urobila20
760spravujú20
761schválil20
762riešil20
763prečítať20
764požadoval20
765poučiť20
766postačuje20
767poprel20
768podliehajú20
769oznámila20
770oslobodil20
771odovzdať20
772odôvodňuje20
773nevyporiadal20
774nerieši20
775nerešpektoval20
776nepreukáže20
777nepozná20
778neobsahujú20
779nedal20
780Navrhli20
781nastali20
782konajúc20
783dospeli20
784dlhuje20
785dbá20
786zvoliť19
787zistilo19
788Zistil19
789Žiadali19
790zakázal19
791zahŕňa19
792Vytýkal19
793vyjadrili19
794vyhlási19
795vychádzajú19
796trvajú19
797stratili19
798rozhodovali19
799riadiť19
800prevyšuje19
801požiada19
802potvrdila19
803postupovali19
804odôvodnila19
805nevznikla19
806nevzal19
807navrhli19
808napraviť19
809Môže19
810doručil19
811dopustila19
812zostalo18
813zopakovať18
814zdôvodnil18
815zabezpečil18
816vzťahovať18
817vystupoval18
818vyrovnal18
819vedieť18
820uznať18
821tvrdila18
822spravuje18
823spôsobila18
824splní18
825skončí18
826si18
827robil18
828prispievať18
829prijalo18
830prestala18
831predstavoval18
832posudzujú18
833postupovala18
834Porovnaj18
835odôvodnili18
836odmietli18
837odcudzil18
838nezúčastnil18
839nevyslovil18
840neurčuje18
841Nesúhlasil18
842nestotožňuje18
843nepripúšťa18
844neodôvodnil18
845nemusia18
846nahradil18
847kúpili18
848Konštatoval18
849Domáhal18
850zvýšil17
851zomrela17
852znáša17
853zmenili17
854zdržiaval17
855zapísať17
856zamieta17
857zabezpečovať17
858vyžadujú17
859využíva17
860vykonala17
861Vyčítal17
862vychádzalo17
863vidí17
864užívali17
865určila17
866súdi17
867slúži17
868riadi17
869pribrať17
870preukazovať17
871presahuje17
872prejaviť17
873predávať17
874prechovával17
875preberá17
876poznamenať17
877požiadali17
878porušuje17
879podnikať17
880oprávňuje17
881oboznámil17
882obmedzuje17
883obmedziť17
884nezistili17
885nezbavuje17
886nevzniká17
887nevyužil17
888nevykonali17
889neprislúcha17
890neprichádzalo17
891neoznámil17
892neovláda17
893nastáva17
894Bude17
895zvýšiť16
896znemožnil16
897žijú16
898zastupovať16
899zaplatili16
900zaplatila16
901zameral16
902zahrnúť16
903vyzve16
904vytvoriť16
905vystupuje16
906vykonalo16
907vyjadrila16
908vyhovie16
909vyhoveli16
910vyhlásiť16
911uzatvára16
912usudzovať16
913uskutočnil16
914uplatňoval16
915umožnil16
916uložili16
917spojil16
918splácať16
919snažil16
920realizuje16
921prizná16
922prikázať16
923preukazuje16
924prejednávajú16
925predloží16
926považovala16
927používať16
928potvrdilo16
929pokúsil16
930pokladať16
931opustil16
932odvolať16
933odňať16
934odkázal16
935odišiel16
936očakávať16
937nestanovuje16
938nerozhoduje16
939nepriznáva16
940neplatnosti16
941nenadobudol16
942Nemôže16
943nedohodli16
944nebudú16
945navádzal16
946nastane16
947kúpil16
948dostať16
949chceli16
950chápať16
951brániť16
952berie16
953zvyšuje15
954zvolať15
955zrušuje15
956zrušilo15
957zodpovedal15
958zistila15
959zhodnotiť15
960zdržiava15
961Zdôraznil15
962zastavilo15
963zaniknúť15
964zamerať15
965vyjadrovať15
966uznáva15
967ušiel15
968urobí15
969upustil15
970umožňujú15
971udrel15
972týkal15
973trvala15
974stratila15
975spravoval15
976spáchali15
977spáchala15
978pristúpil15
979preukázalo15
980preukázala15
981prejsť15
982prejavil15
983prehliadnuť15
984predložila15
985predáva15
986označila15
987ospravedlnil15
988nezabezpečil15
989nevykazuje15
990nevyhovelo15
991nepripustil15
992neprihliada15
993nepreukázali15
994nepreukázala15
995nenasvedčuje15
996nedochádza15
997nechal15
998nasvedčujú15
999nadobudne15
1000Musí15