prim-7.0-frk pronominums top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1to2232710
2ktorý1932613
3on1702075
4ona951509
5ja898686
6svoj776326
7čo748356
8všetok552911
9jeho551263
10my443212
11tento394757
12ten386019
13táto342991
14náš315930
15tak291705
16jej289584
17ich275786
18iný272582
19ty272506
20vy247923
21môj239225
22každý237528
23taký232483
24tu221287
25219629
26kde217898
27seba202247
28toto184632
29tam177926
30aký171080
31nič170911
32sám155687
33niečo142730
34preto140261
35kto130804
36vždy125659
37ako122343
38niektorý120179
39prečo107034
40nikdy105591
41takýto102416
42nejaký99593
43vtedy90791
44váš85072
45niekto82884
46niekoľko79996
47nikto75421
48tvoj64840
49žiaden64832
50takto55613
51istý51825
52ono51020
53zatiaľ50817
54niekedy48454
55čosi47901
56nijaký44442
57naň42745
58kedy42120
59akýsi37175
60sem34652
61inak33444
62koľko30144
63kam29313
64niekoľký29052
65toľko28756
66akýkoľvek28691
67kedysi21920
68všade19072
69niekde16110
70nik15742
71odkiaľ14482
72dovtedy13312
73odvtedy12375
74samý12283
75natoľko11186
76odtiaľ11080
77ktosi10830
78akosi10308
79inde10261
80čokoľvek9605
81takisto9598
82dosiaľ9352
83načo9046
84preň9035
85doň8866
86nejako8798
87kdesi8155
88inokedy7556
89odkedy7499
90nikde7326
91nijako7088
92toľký7024
93ináč6789
94ta6711
95kedykoľvek6351
96onen6037
97odtiaľto5768
98ktorýkoľvek5124
99všeličo5006
100akokoľvek4949
101ktokoľvek4848
102niekam4654
1034425
104zaň4079
105dajaký3548
106čože3525
107tamže3427
108málokto3319
109nikam3102
110všelijaký2988
111uňho2794
112dačo2772
113kdekoľvek2575
114málokedy2524
115koľký2438
116kamsi2187
117onak2168
118hocikto2043
119hocičo1906
120voľakedy1791
121dokedy1778
122čí1734
123oný1713
124hocijaký1681
125koľkokrát1669
126hociktorý1666
127voľačo1590
128tamto1575
129dáky1516
130ktorýsi1494
131jak1487
132podaktorý1484
1331438
134inam1322
135kadiaľ1316
136dakedy1306
137nakoľko1288
138inakšie1237
139kadečo1207
140doposiaľ1177
141tamtiež1169
142tamten1154
143zato1153
144hocikedy1111
145máloktorý1084
146kade1065
147odkiaľsi1048
148dokiaľ1023
149tuto1003
150zriedkakedy998
151dakto994
152tadiaľ970
153kadejaký948
154nato890
155kamkoľvek883
156tadiaľto862
157pokiaľ828
158akože822
159tedy820
160daktorý785
161poň778
162niečí746
163toľkokrát745
164tade739
165všakovaký721
166ktože710
167zač702
168čísi687
169cezeň681
170inakší680
171hocikde645
172dajako627
173tamtá618
174všelijako596
175ktovieako596
176onaký588
177poniektorý584
178každučký567
179bohvieako553
180voľajaký537
181tenže534
182bohvieaký514
183máločo487
184onô475
185potiaľ466
186odniekiaľ428
187inší417
188bohviečo416
189voľakto413
190hocaký405
191kdekto400
192tuná383
193ktovieaký381
194akýže365
195stadiaľ358
196tadeto342
197dakde331
198zovšadiaľ318
199stade315
200vždycky303
201odvšadiaľ275
202ničí264
203skade260
204voľakde245
205dáko241
206hocako238
207odinakiaľ237
208kdeže226
209nejak225
210hocijako225
211nijak222
212skadiaľ197
213začo188
214voľajako183
215stadeto174
216odnikiaľ173
217hen169
218hentam165
219táže164
220henten158
221hocikam150
222hento150
223potiaľto149
224málokde146
225tože145
226kadekto144
227stadiaľto141
228podeň134
229sotvakto122
230ktoviečo118
231odkiaľkoľvek114
232kamže113
233dotiaľ110
234koľkože101
235voľaktorý99
236nijakovsky93
237toľkoto91
238kdejaký85
239všelikde84
240kdečo82
241hentá82
242koľkokoľvek79
243hocktorý77
244všelikto69
245kdekade69
246onehdy67
247hocikoľko62
248všakový59
249voľáky55
250sotvakedy53
251bohvieprečo53
252dakam52
253bohviekde46
254nadeň43
255číkoľvek40
256bársaký40
257sotvačo37
258bohviekoľko36
259voľáko34
260kýže34
261číže32
262ktoviekoľko29
263ponadeň28
264čojaviemčo28
265posiaľ27
266hockto27
267bohviekam27
268odniekadiaľ26
269odnikadiaľ24
270hockde21
271bohviekto20
272bárskoľko20
273dakoľko19
274bársčo18
275bárskto17
276všetučko16
277všadiaľ16
278hocčo16
279čosik16
280všelikade15
281predeň15
282neviemkoľko15
283nakedy15
284hockedy15
285hentaký15
286všakovak14
287bohviekoľký14
288bárskedy13
289sotvaktorý12
290pranič11
291bohviekedy11
292znikadiaľ10
293toľkýto10
294ledačo9
295inokade9
296čertvieprečo9
297bohvieodkiaľ9
298voľačí7
299skadeže7
300čertviekde7
301koľkonásobne6
302čertviečo6
303bárskde6
304zovšade5
305sotvakde5
306koľkoraký5
307zriedkakto4
308popodeň4
309odkadiaľ4
310nijakovský4
311každučičký4
312hockoľko4
313dačí4
314čertviekto4
315čertvieaký4
316bársako4
317bárkto4
318zriedkaktorý3
319zdakade3
320toľkoraký3
321skadiaľže3
322odtadiaľ3
323niekade3
324koľkonásobný3
325kadesi3
326hocikade3
327čertvieako3
328zvoľakadiaľ2
329zriedkakde2
330pokade2
331odvšade2
332koľkáty2
333koľkátka2
334kadekoľvek2
335čojaviemkto2
336čertvieodkiaľ2
337čertviekam2
338zniekadiaľ1
339zniekade1
340toľkonásobný1
341onakvý1
342odtade1
343odniekade1
344odeň1
345nikade1
346kadiaľkoľvek1
347hockam1
348dakade1
349čertviekoľko1
350bárskam1
351bárkoľko1
352bárkde1