Frekvencie bigramov slov v korpuse hist-3.0

  561 1    1
  524 dava  od
  516 od   kopanic
  426 kteru  držia
  367 2    1
  347 a    na
  330 až   do
  328 a    tak
  319 no   1
  284 téš   y
  282 na   to
  256 zeme  orace
  242 a    w
  232 k    tomu
  227 a    to
  223 a    z
  222 per   d
  216 voza  1
  214 y    w
  191 od   každej
  190 vuz   1
  185 no   2
  182 když  sa
  182 aby   se
  178 se   na
  169 y    z
  165 kopanic d
  162 a    od
  160 kdy   se
  159 a    gak
  157 1    d
  156 y    na
  151 gak   sa
  150 kura  1
  150 ge   w
  141 per   fl
  139 a    kdy
  134 a    k
  132 a    s
  131 tak   y
  130 hus   1
  130 a    potom
  124 poplatnia    vozy
  123 na   svateho
  122 vozy  2
  122 kopuna 1
  120 3    1
  120 kteru  drži
  120 a    do
  119 učini  no
  118 to   gest
  116 w    swete
  115 w    tom
  115 no   5
  113 no   10
  112 voz   1
  112 kopanična    voza
  111 y    to
  110 od   ovec
  110 na   ten
  110 kdo   sa
  109 plati  fl
  109 by   se
  108 husi  no
  107 a    za
  105 no   6
  105 desatek od
  104 2    d
  104 no   8
  102 w    srdcy
  102 w    sebe
  101 zamek  opravovati
  101 vajec  no
  100 gak   chcess
   99 a    když
   97 dary  daruvati
   97 a    neb
   96 kopanična    vuz
   96 každy  rok
   96 a    ze
   95 ten   čas
   95 osadla 1
   94 no   4
   93 kusy  luk
   92 ze   zbroju
   92 za   fl
   92 povinni su
   92 no   3
   90 učini  fl
   90 a    že
   88 y    ty
   88 ma   se
   88 k    zamku
   86 zbroju povstati
   84 o    tom
   84 na   kterej
   83 wec   gest
   83 kopanic hus
   83 dva   kusy
   81 čo   ge
   80 se   w
   80 se   mu
   80 pana  boha
   79 kurenec 2
   79 husi  2
   79 davaji fl
   78 s    neho
   77 w    dome
   77 pri   dome
   76 slepic no
   76 sa   w
   75 fassus est
   74 na   čo
   74 do   roka
   73 to   na
   73 slepku 1
   73 každej sessie
   72 take  y
   72 sa   mu
   71 1    tb
   71 že   ho
   71 kdo   w
   71 ho   na
   71 gako  y
   70 polovic fl
   70 na   zamek
   70 i    k
   70 do   domu
   70 co   se
   69 na   kosaku
   69 kopanic husi
   69 do   neho
   69 čo   sa
   69 a    on
   67 od   neho
   67 kosaku luk
   66 že   se
   66 že   ge
   66 panu  bohu
   66 jest  tam
   66 ano   y
   65 tamže  na
   65 slepky 2
   65 okolo  luk
   65 na   zahumni
   64 kdo   ge
   64 diele  luk
   64 deserta sess
   64 co   klisny
   63 tázal  sá
   63 od   pana
   63 no   12
   63 a    kdo
   62 w    dobrem
   62 ktere  se
   62 ad   1
   61 s    toho
   61 sa   od
   61 kopunov no
   61 by   sa
   61 a    ten
   61 a    po
   60 za   to
   60 y    s
   60 kopanična    vozy
   60 jerabkov    no
   60 a    čo
   59 že   w
   59 no   7
   59 jeden  každy
   59 gak   ge
   58 vysiat na
   58 od   každeho
   58 každy  sedlak
   57 že   by
   57 y    od
   57 vsi   luk
   57 po   4
   57 ovsa  luk
   57 no   20
   57 no   100
   57 ale   w
   56 zahumni luk
   56 to   w
   56 povinni jsu
   56 když  ge
   56 ad   2
   55 8    1
   55 w    swem
   55 w    kterem
   55 teš   y
   55 se   z
   55 když  sy
   55 do   suda
   55 aby   sa
   54 vozy  3
   54 svateho michala
   54 spolu  z
   54 se   jim
   54 sa   na
   54 na   tom
   54 a    ty
   53 to   se
   53 techdy se
   53 k    zlemu
   53 ho   w
   53 gako  se
   53 celu  roliu
   52 we   swete
   52 poplatnia    voz
   52 po   d
   52 niže  vsi
   52 ad   3
   51 od   boha
   51 každy  valach
   51 by   pak
   51 a    tam
   50 za   humny
   50 poplatnia    vuz
   50 na   sebe
   50 k    dobremu
   50 dobre  a
   49 7    1
   49 že   na
   49 w    rečy
   49 to   čo
   49 t    i
   49 spolu  y
   49 se   to
   49 sa   ťi
   49 r    t
   49 poplatnia    voza
   49 na   lipovem
   49 lipovem poli
   49 latus  no
   49 k    sebe
   49 k    l
   49 kdo   chce
   49 i    na
   49 gak   sy
   49 do   zamku
   49 do   toho
   49 a    y
   49 a    tu
   49 a    r
   48 3    d
   48 se   pak
   48 se   ma
   48 pre   to
   48 na   dvu
   48 kapustna    zahradka
   48 humny  luk
   48 dvu   laniech
   47 že   to
   47 za   suchym
   47 v    potoce
   47 roliu  okolo
   47 jako  i
   47 gak   w
   47 a    o
   46 že   on
   46 w    sweg
   46 pana  revay
   46 no   50
   46 na   celu
   46 jest  no
   46 gak   ho
   46 furu  vinneho
   46 czo   se
   46 cely  fl
   46 aneb  za
   46 ad   4
   45 že   sa
   45 tak   aby
   45 robotnika    k
   45 od   ktereho
   45 no   15
   44 3    aneb
   44 že   sá
   44 y    take
   44 y    k
   44 laniech sedlackych
   44 kterej stavania
   44 kopanicach   luk
   44 kdo   ma
   44 kde   se
   44 davaji od
   44 a    ňeb
   44 a    i
   43 z    častky
   43 w    nem
   43 tak   i
   43 se   s
   43 sena  miva
   43 sá   ho
   43 poli  luk
   43 od   nas
   43 na   zem
   43 na   seba
   43 na   drahach
   43 a    geho
   43 ad   9
   43 ad   7
   43 a    co
   42 1    aneb
   42 v    tom
   42 sy   w
   42 sedia  na
   42 pod   pokutu
   42 na   tento
   42 na   misto
   42 každej plti
   42 do   koncza
   42 ale   y
   42 ad   6
   41 y    za
   41 w    twem
   41 vyseje se
   41 se   do
   41 sa   s
   41 pre   čo
   41 ovec  davati
   41 od   sebe
   41 no   16
   41 nech  se
   41 naleg  na
   41 kopanic kopuna
   41 jerabky 2
   41 item  za
   41 ho   do
   41 fur   vinny
   41 aneb  no
   40 1    3
   40 yako  y
   40 tak   dluho
   40 roli  jest
   40 pusta  1
   40 ode   mlyna
   40 na   swete
   40 na   haji
   40 miva  do
   40 maji  dati
   40 kopuny 2
   40 i    od
   40 do   wjna
   40 do   mesta
   40 aneb  zan
   39 2    aneb
   39 suchym luk
   39 sa   z
   39 povinen jest
   39 platia fl
   39 per   omnia
   39 na   weki
   39 muže  se
   39 ktera  se
   39 i    z
   39 diel  luk
   39 davaji ovsa
   39 ale   na
   38 že   y
   38 y    do
   38 veliku noc
   38 stavania    jest
   38 se   stalo
   38 nech  sa
   38 na   veliku
   38 na   geho
   38 na   drobno
   38 mlyna  brava
   38 kdo   z
   38 gestli bi
   38 držia  ondrej
   38 a    ne
   38 ad   8
   37 y    ten
   37 wy   swedek
   37 w    teg
   37 w    pokogi
   37 w    milosti
   37 w    čom
   37 v    teplicach
   37 tak   sa
   37 su   w
   37 se   k
   37 pars  comitis
   37 o    sebe
   37 od   toho
   37 no   9
   37 na   ustavične
   37 ktery  se
   37 ked   by
   37 kdo   má
   37 k    bohu
   37 jsu   povinni
   37 brava  krmi
   37 a    gestli
   37 a    gako
   37 a    dobre
   36 1    z
   36 že   mu
   36 zan   d
   36 to   spolu
   36 to   ge
   36 to   do
   36 polož  do
   36 nema  žadnych
   36 na   vianoce
   36 na   kterem
   36 když  ho
   36 kďiž  sá
   36 a    skrze
   35 vysiati na
   35 v    hruškovi
   35 ut   supra
   35 to   wssecko
   35 to   sa
   35 ten   czas
   35 sa   k
   35 pod   skalicami
   35 od   kterej
   35 k    ňemu
   35 každeho roku
   35 gest  w
   35 ge   na
   35 dava  fl
   35 častky pana
   35 a    kďiž
   34 4    baranoch
   34 z    domu
   34 w    ten
   34 w    nocy
   34 w    ktereg
   34 u    luďi
   34 tež   y
   34 rovnym spusobem
   34 pán   boch
   34 na   vanoce
   34 na   stranu
   34 na   prach
   34 má   w
   34 ge   k
   34 gak   na
   34 fassa  est
   34 dava  se
   34 coram  me
   34 bez   wsseg
   34 ad   5
   34 ad   reliqua
   33 ya   sem
   33 w    tegto
   33 w    ňem
   33 we   wssem
   33 to   dobre
   33 tak   w
   33 s    nim
   33 se   od
   33 sa   do
   33 od   zleho
   33 od   ňeho
   33 od   koho
   33 no   30
   33 na   zemi
   33 na   vlachovci
   33 na   skalicach
   33 na   košovej
   33 ku   zlemu
   33 kurenec 3
   33 kobulinci    luk
   33 klisny nezimuje
   33 i    s
   33 gest  na
   33 gest  a
   33 furu  solneho
   33 davaji per
   33 čo   gest
   33 ale   wssak
   32 ze   se
   32 w    čas
   32 vyše  vsi
   32 v    šustinach
   32 to   tak
   32 techdy bude
   32 s    tím
   32 sessie per
   32 po   smrti
   32 plti  po
   32 no   18
   32 na   kuchyniu
   32 k    nemu
   32 když  se
   32 každy  den
   32 haji  luk
   32 gestli sa
   32 gako  bi
   32 dve   luk
   32 drahach luk
   32 a    dag
   31 že   z
   31 že   sem
   31 že   gest
   31 z    neho
   31 y    sam
   31 w    geho
   31 vinneho polovic
   31 vahu  luk
   31 tež   na
   31 testis providus
   31 ten   ge
   31 tej   drži
   31 odpoweďel    on
   31 na   jednu
   31 kohuta 1
   31 klisny nezimuji
   31 k    chalupe
   31 jutra  dve
   31 jest  1
   31 fur   solny
   31 facit  fl
   31 dobre  mrawy
   31 dava  každy
   31 boha  w
   31 ano   i
   31 anebo  d
   31 a    bude
   30 že   bi
   30 y    po
   30 w    zlosti
   30 w    čnosti
   30 u    vahu
   30 tu   wodu
   30 svateho jiri
   30 skalicach    luk
   30 se   y
   30 potom  na
   30 pan   boh
   30 od   nich
   30 na   gednu
   30 na   den
   30 jsu   dlužni
   30 hruškovi    luk
   30 ho   k
   30 dluhovych    no
   30 deg   mu
   30 aby   na
   30 a    bez
   29 2    anebo
   29 w    zime
   29 w    tele
   29 w    skutku
   29 wen   z
   29 warug  sa
   29 to   same
   29 toho  času
   29 tamže  luk
   29 swedek tento
   29 s    teg
   29 stalo  se
   29 se   za
   29 sám   sebe
   29 po   50
   29 polomiach    luk
   29 po   fl
   29 mu   na
   29 mohu  vysiati
   29 laze  luk
   29 k    užitku
   29 kopanična    voz
   29 kopanic slepky
   29 kde   sa
   29 každy  per
   29 hajom  luk
   29 gak   ťa
   29 d    10
   29 do   srdca
   29 de   eo
   29 bi   se
   29 az   do
   29 a    nech
   29 ale   z
   29 a    kde
   29 abi   se
   28 6    24
   28 4    d
   28 24   3
   28 zowe  se
   28 ze   na
   28 za   dobre
   28 y    ze
   28 w    tem
   28 w    tedy
   28 wlož  do
   28 w    čem
   28 vozy  4
   28 vinny  cely
   28 v    čertoriach
   28 tak   take
   28 sliepek no
   28 se   take
   28 pod   zavlačnu
   28 no   11
   28 nebo  w
   28 na   vrchu
   28 na   polomiach
   28 mimo  toho
   28 me   s
   28 ktery  w
   28 k    smrti
   28 k    potrebe
   28 kopanic slepku
   28 kopanic nema
   28 jestli by
   28 item  na
   28 in   hunc
   28 gest  to
   28 gako  w
   28 examinatus   fassus
   28 do   10
   28 dobre  meno
   28 a    preto
   28 aneb  na
   27 že   sy
   27 ze   zbrojiu
   27 za   penize
   27 y    tam
   27 w    sobe
   27 we   wine
   27 vlachovci    kopanična
   27 to   za
   27 tak   na
   27 šoltysi spolnici
   27 společnie    platia
   27 s    ňím
   27 sem   se
   27 sa   ho
   27 sa   bogi
   27 riekami luk
   27 pokutu fl
   27 po   druhe
   27 no   60
   27 na   wrch
   27 na   sitnem
   27 na   kopankach
   27 na   jarkoch
   27 mohu  vysiat
   27 ku   užitku
   27 kus   luk
   27 ktery  sa
   27 kterych se
   27 kopanic kura
   27 gestli ge
   27 ge   kdo
   27 gak   mu
   27 d    50
   27 dvuor  1
   27 deserta 1
   27 by   to
   27 a    proto
   26 4    1
   26 ze   sem
   26 zavlačnu    luk
   26 w    swogem
   26 wleg  do
   26 w    každem
   26 w    každeg
   26 v    kobulinci
   26 v    diele
   26 to   z
   26 to   jest
   26 ten   kdo
   26 tak   se
   26 šustinach    luk
   26 s    tim
   26 stala  se
   26 pri   sebe
   26 potom  wezmy
   26 pod   chotuču
   26 per   quar
   26 no   24
   26 neb   w
   26 na   tu
   26 na   ohrade
   26 mu   w
   26 krom  toho
   26 každy  po
   26 i    take
   26 husi  3
   26 gak   by
   26 est   ad
   26 do   zeme
   26 desatek vybirati
   26 davaji furu
   26 bywa  w
   26 a    tym
   26 aneb  z
   26 aneb  d
   26 a    geden
   25 2    tb
   25 1    lót
   25 ze   ge
   25 zbrojiu povstati
   25 zamek  oddavati
   25 v    sadkoch
   25 teg   wecy
   25 tak   mnoho
   25 spolu  s
   25 s    njm
   25 rohačovkach   luk
   25 podle  dokonani
   25 ovsa  luken
   25 od   teba
   25 než   na
   25 nekdy  y
   25 na   neho
   25 na   chleb
   25 na   dwa
   25 nad   brodky
   25 kterej se
   25 když  w
   25 kdi   se
   25 i    v
   25 ho   z
   25 gaki  ge
   25 dome  slivnička
   25 dome  slivnica
   25 čo   máss
   25 čertoriach   luk
   25 bi   si
   25 bez   wsseckeg
   25 až   na
   25 ad   10
   25 a    druhy
   24 že   od
   24 že   gu
   24 ze   by
   24 y    on
   24 w    zlem
   24 w    mnohich
   24 we   wode
   24 usilug sa
   24 tymto  spusobem
   24 to   pak
   24 ten   den
   24 tam   na
   24 slipku 1
   24 se   dobre
   24 sa   tak
   24 pod   sedlom
   24 od   zlosti
   24 no   25
   24 ne   na
   24 na   sve
   24 na   hlawu
   24 na   draby
   24 ku   dobremu
   24 ktery  na
   24 ktery  by
   24 k    swemu
   24 kopankach    luk
   24 koncom luk
   24 když  ťa
   24 když  mu
   24 kdiž  se
   24 in   fl
   24 ho   dobre
   24 gako  sa
   24 držia  martin
   24 držia  kubo
   24 do   teg
   24 dlhy  diel
   24 davaju od
   24 dalo  se
   24 a    v
   24 a    pro
   24 a    gine
   24 ad   2dum
   24 a    dwa
   23 za   zle
   23 za   hajom
   23 y    o
   23 y    dobre
   23 w    tomto
   23 w    noci
   23 w    dobrych
   23 vyseje na
   23 vybirati    a
   23 v    stražištoch
   23 v    rohačovkach
   23 vola  no
   23 u    babinca
   23 teplicach    luk
   23 s    nich
   23 slepky 3
   23 s    kone
   23 se   a
   23 sa   sz
   23 sá   mu
   23 sam   sebe
   23 sadkoch luk
   23 pruty  2
   23 pod   babky
   23 pltnicke    penize
   23 pan   buch
   23 ovec  desatek
   23 od   teho
   23 od   kopanice
   23 obes  do
   23 no   80
   23 no   22
   23 na   zemy
   23 na   ohen
   23 na   dwe
   23 na   dlhy
   23 na   cestu
   23 na   bohunovej
   23 ma   w
   23 ma   dati
   23 kterej drži
   23 když  z
   23 kdo   gu
   23 jutro  luk
   23 item  od
   23 hotovej sumy
   23 geden  z
   23 geden  druhemu
   23 gak   budess
   23 eo   utrum
   23 do   roku
   23 čo   sy
   23 čo   mu
   23 čo   má
   23 čo   chcess
   23 budess w
   23 brodky luk
   23 ale   že
   23 ale   ze
   23 a    ku
   23 ag   w
   23 ad   11
   22 že   kdy
   22 za   rychtarstwy
   22 zamku  drži
   22 za   kosakom
   22 y    pred
   22 y    gine
   22 y    geho
   22 w    uctiwosti
   22 w    lasce
   22 w    gedneg
   22 v    kterem
   22 vajiec no
   22 try   wecy
   22 též   y
   22 se   muže
   22 se   má
   22 sa   za
   22 sa   warug
   22 sam   w
   22 pres  rok
   22 po   tom
   22 plati  od
   22 pak   na
   22 okolo  vozuv
   22 od   1
   22 od   šindeluv
   22 od   oviec
   22 od   kterych
   22 neb   z
   22 na   ráz
   22 na   malej
   22 na   kopcich
   22 na   jeden
   22 na   dva
   22 na   dlhem
   22 na   čuo
   22 na   co
   22 ktery  ge
   22 ktera  gest
   22 když  ťi
   22 jarkoch luk
   22 gest  od
   22 gá   sem
   22 gak   ťi
   22 gak   se
   22 gak   bys
   22 fl   1
   22 d    5
   22 dubravu luk
   22 dubrave luk
   22 držia  matej
   22 do   20
   22 čo   w
   22 čo   si
   22 as   po
   22 a    protož
   22 a    jano
   22 abi   ho
   21 za   skalami
   21 zahradka    luk
   21 w    twogeg
   21 w    tweg
   21 w    tagnosti
   21 w    swogeg
   21 wssecko dobre
   21 w    potrebe
   21 w    osskliwosti
   21 v    dlhošine
   21 učini  od
   21 ty   sy
   21 to   sem
   21 to   od
   21 tomu  y
   21 to   a
   21 tak   potom
   21 suchej doline
   21 s    tym
   21 se   v
   21 sam   seba
   21 sa   geg
   21 povinni jsou
   21 po   smrty
   21 pilnu  starost
   21 pana  richtara
   21 o    tebe
   21 od   sedlakov
   21 od   mlyna
   21 neboheho    jana
   21 na   smrt
   21 na   rube
   21 na   nem
   21 na   močari
   21 na   miste
   21 na   kterych
   21 na   ktere
   21 nad   rovninami
   21 na   darmo
   21 na   bučine
   21 mezi  riekami
   21 maji  chovat
   21 maji  dat
   21 laziech luk
   21 k    zlosti
   21 k    twemu
   21 ktery  z
   21 kosakom luk
   21 kopanic kurenec
   21 kdo   na
   21 kdo   ho
   21 každy  člowek
   21 každej role
   21 in   domo
   21 hliniku luk
   21 gak   kdo
   21 gak   čo
   21 do   6
   21 comitis georgii
   21 by   bol
   21 a    u
   21 a    polož
   21 a    pod
   21 a    ňe
   21 ale   od
   21 a    hofer
   21 ad   13
   21 aby   s
   21 abi   sá
   20 2    3
   20 12   1
   20 1    lot
   20 že   ona
   20 že   geg
   20 z    ust
   20 z    medu
   20 z    darmi
   20 za   potuočky
   20 za   košovu
   20 y    potomkom
   20 wzlasste    když
   20 w    kterém
   20 voza  3
   20 v    okresinci
   20 ustavične    valachy
   20 u    ludi
   20 ti   si
   20 tela  no
   20 sub   juramento
   20 spolu  a
   20 společne    platia
   20 som   sa
   20 s    nimi
   20 si   ti
   20 se   tak
   20 se   panu
   20 sena  muože
   20 sem   sa
   20 sem   ho
   20 roliu  do
   20 role  po
   20 pred  ginymi
   20 potom  w