Frekvencie tetragramov slov v korpuse dialekt-2.0

   21 no   a    potom  sa
   12 no   a    potom  zme
   10 a    potom  sa   to
   8 no   a    uš   potom
   8 a    keť   sa   už
   7 a    to   bolo  v
   7 ako   sa   iďe   do
   7 a    čo   ja   viem
   6 no   a    potom  už
   6 no   a    keť   sa
   6 čuo   od   obeda  ostalo
   6 a    potom  zme   to
   6 a    potom  sa   už
   6 a    mi   zme   sa
   6 a    dá   sa   do
   5 to   bolo  v    noci
   5 no   a    to   sa
   5 no   a    potom  som
   5 ňe   ta   jak   hňeśka
   5 každi  duch  hospoďina    i
   5 a    to   sa   potom
   5 a    na   druhí  ďeň
   4 χvaľ  každi  duχ   hospoďina
   4 už   uďerila druha  hoďina
   4 ostala som   stáť  a
   4 no   ta   tak   śe
   4 no   ta   me   śe
   4 no   tag   zme   sa
   4 no   a    uš   sa
   4 no   a    to   zme
   4 no   a    keď   už
   4 no   a    keď   uš
   4 no   a    já   som
   4 no   a    ja   som
   4 no   a    jag   uš
   4 ňe   tag   jak   teras
   4 koľo  máťe  f    kuchiňi
   4 každi  duχ   hospoďina    i
   4 chvaľ  každi  duch  hospoďina
   4 duch  hospoďina    i    ježiša
   4 čo   je   to   za
   4 a    to   bolo  tak
   4 a    tag   zme   sa
   4 a    tag   me   ho
   4 a    s    tím   sa
   4 a    potom  zme   ho
   4 a    potom  som   už
   4 a    potom  sä   to
   4 a    ňie   i    ňie
   4 a    misľela som   si
   4 a    keď   zme   uš
   4 a    já   som   mu
   4 a    já   mu   povedám
   4 a    f    tom   sa
   4 a    do   teho  sa
   4 a    dalo  sa   do
   4 abi   sťe   maľi  toľko
   3 zo   dňa   na   ďeň
   3 zme   boľi  na   to
   3 z    hrncom po   ďeďiňe
   3 zeľení vo   tri   radi
   3 z    don   do   domu
   3 za   dobrú  ňevestu bohu
   3 veňok  zeľení vo   tri
   3 už   uďerila jedna  hoďina
   3 už   uďerila ďesata hoďina
   3 u    náz   je   to
   3 to   už   bolo  takuo
   3 to   sa   potom  na
   3 to   ňe   ta   jak
   3 ta   to   tag   bulo
   3 sa   to   dalo  do
   3 prosíme v    meňe  boha
   3 prizriťe    sa   aj   vi
   3 ot   tích  čás   sa
   3 no   tak   sa   to
   3 no   a    veʒ   už
   3 no   a    uš   tak
   3 no   a    to   bolo
   3 no   a    tak   sa
   3 no   a    prišľi zme
   3 no   a    potom  uš
   3 no   a    potom  teda
   3 no   aľe   to   bolo
   3 no   a    keť   sä
   3 no   a    keď   zme
   3 no   a    jak   śe
   3 no   a    jag   už
   3 ňe   ta   jak   teraz
   3 na   druhí  ďeň   sa
   3 kudlož a    jano  muránski
   3 keď   zme   prišľi s
   3 keď   bola  veľka  voda
   3 jozef  kudlož a    jano
   3 jak   to   dakedi bulo
   3 i    ježiše jeho  sina
   3 hospoďina    i    ježiše jeho
   3 hoj   veňok  zeľení vo
   3 duχ   hospoďina    i    ježiše
   3 ďeže  bi   aj   ňie
   3 dáuno  to   už   bolo
   3 dalo  sa   do   peci
   3 čo   si   tam   robila
   3 čo   sa   mi   stalo
   3 a    uš   potom  sa
   3 a    to   zme   už
   3 a    to   zme   si
   3 a    to   zme   fše
   3 a    to   sa   dalo
   3 a    ten   hu   ľen
   3 a    tam   zme   si
   3 a    tak   som   si
   3 a    tak   śe   išlo
   3 a    tak   sa   to
   3 a    tak   sa   potom
   3 a    tag   zme   šľi
   3 a    tag   zme   si
   3 a    potom  zme   sa
   3 a    potom  som   to
   3 a    on   mi   povedá
   3 aňi   čuo   bi   mu
   3 a    na   to   zme
   3 a    na   druhí  den
   3 a    mi   zme   sä
   3 a    mi   zme   mu
   3 a    koľo  máťe  f
   3 a    keť   to   bolo
   3 a    keť   som   sa
   3 a    keď   už   má
   3 a    keď   uš   prišla
   3 a    je   s    ňeho
   3 a    ja   son   sa
   3 a    já   som   už
   3 a    ja   som   si
   3 a    dalo  sa   to
   2 že   zme   tak   skončiľi
   2 že   zme   him   ho
   2 že   vlag  už   iďe
   2 že   už   ňekcem ostať
   2 že   to   je   jako
   2 že   som   sa   mala
   2 že   som   kačkám uvézala
   2 že   sa   ten   človek
   2 že   sa   na   predaj
   2 ženu  raz   do   roka
   2 ženu  a    je   dobre
   2 ženi  ako   do   kostola
   2 že   ňema  teľo  peňazi
   2 že   nam   virezaľi    tovar
   2 žena  mužovi a    muš
   2 žena  misí  biď   zo
   2 že   na   druhí  ďeň
   2 že   mu   dám   ešťe
   2 že   koľko  pítam  za
   2 že   kerej  tam   ostaňe
   2 že   kej   som   sa
   2 že   je   to   úrek
   2 že   íh   oťedz  buďe
   2 že   hu   mám   bez
   2 že   či   bi   som
   2 že   co   to   bulo
   2 že   buďen  maď   radoz
   2 že   bi   zme   sa
   2 že   bi   som   sa
   2 že   bi   som   ho
   2 že   ako   to   začnú
   2 že   ako   sä   nám
   2 ždi   čistí  muš   a
   2 ždi   bála  taďe  ísť
   2 zviklo ždi   buť   pri
   2 z    roka  na   rok
   2 zožerú jej   aj   plúcä
   2 zo   školi  a    dali
   2 zo   staňice do   mesta
   2 zohnú  sa   pod   lavicu
   2 zobuďiľi    a    ftedi  zme
   2 zobraľi nam   jeden  šor
   2 zme   veru  málo  porobiľi
   2 zme   velkí  oheň  a
   2 zme   šľi   ež   na
   2 zme   si   tag   vijednaľi
   2 zme   si   staľi  a
   2 zme   si   kráčäľi hore
   2 zme   si   boľi  vrece
   2 zme   sa   χiťiľi do
   2 zme   sa   zobuďiľi    a
   2 zme   sä   z    jedním
   2 zme   sa   to   ľen
   2 zme   sa   pribraľi    do
   2 zme   sä   mu   ľen
   2 zme   sä   ľen   vibraľi
   2 zme   sa   aľe   jednať
   2 zme   maľi  veľké  zubi
   2 zme   maľi  veľke  skriňe
   2 zme   ho   zavesiľi    na
   2 zme   ho   rozvážaľi    po
   2 zme   hoďiľi i    hu
   2 zme   dva   vozi  a
   2 zme   držäľi takto  do
   2 zme   boľi  celí  ďeň
   2 zme   aj   mi   vošľi
   2 zložiľi zme   šater  tam
   2 zľe   sťe   nam   poraďiľi
   2 z    jednej strani veľka
   2 z    jednej strani na
   2 z    jednej izbi  do
   2 z    jednej i    z
   2 z    jaseňice    do   ňižnej
   2 zhora  i    zdola  i
   2 z    harmoňikamí   a    každí
   2 zem   a    ako   som
   2 z    dreva  to   bolo
   2 z    domu  do   domu
   2 z    dom   do   domu
   2 z    ďeckom a    hrabaj
   2 z    boka  na   bok
   2 zaz   odešľi do   ʒeʒini
   2 zaź   ňedobre u    hlave
   2 zaz   na   tie   vrchi
   2 zatkom pritom a    druhá
   2 za   ťisic  pacto  korun
   2 zaťahlo sa   na   pľac
   2 zastavy do   họry  ʒvihaľi
   2 zasʲina śa   mu   sobotu
   2 za   ruku  a    tu
   2 zapráhľi    zme   dva   vozi
   2 za   pejʒ  roki  bul
   2 zámočňík    a    jeho  paňí
   2 za   mnu   a    za
   2 za   mňa   i    za
   2 za   kački  sa   obláčiľi
   2 za   frištikom    a    buďe
   2 začäľi zme   sa   aľe
   2 zabraľi za   ťisic  pacto
   2 vzeľi  na   pľecá  a
   2 vŕbe  stáť  a    keď
   2 voze  boľi  aspoň  traja
   2 voze  a    treťi  išel
   2 vo   vlaku  som   si
   2 vo   veľkú  ňeďeľu sa
   2 vo   vašom  staväňí rohou
   2 vo   tri   radi  saďení
   2 v    našej  ďeďiňe sa
   2 v    ľuptove na   jarmaku
   2 vlaku  som   si   sedla
   2 vlag  je   tu   na
   2 vjéte  to   je   tak
   2 v    jednom dome  zaz
   2 vipiť  a    s    tím
   2 vipigľovaní   obľeg  misí  mať
   2 vinšujem    vám   tieto  hodi
   2 viberaľi    zo   spár  a
   2 v    hňeve  svojou nohou
   2 veselí a    keď   ej
   2 veru  jednaľi zme   sa
   2 velkí  oheň  a    mišo
   2 večer  som   bola  pri
   2 v    dome  mladieho    zaťä
   2 v    biharskej    stoľici do
   2 vbehla som   už   potom
   2 vbehla som   do   vlaku
   2 vážni  muš   pri   svojej
   2 váz   maď   i    oťec
   2 vašu  ženu  raz   do
   2 vás   pán   boγ   živí
   2 vás   ešťe  raz   pozdravujem
   2 var   kačkám zapáčilo    i
   2 vám   dávajú statku iba
   2 väčí  ako   ťeľä  a
   2 už   uďerila jedenasta    hoďina
   2 už   uďerila jedenacta    hoďina
   2 už   potom  do   vlaku
   2 už   ňežije potom  dlho
   2 už   ňe   zoz   ʒeku
   2 už   ňekcem ostať  treťí
   2 už   na   tú   zem
   2 už   má   víš   a
   2 už   majú  íz   na
   2 už   bulo  po   večeri
   2 už   ako   som   šla
   2 uťekaľi do   teho  domu
   2 uš   tuto  zavolá naňho
   2 uš   teho  naším  navravím
   2 uš   sa   to   tag
   2 uš   poťem  bulo  dobre
   2 uspokojí    muš   svoju  ženu
   2 ukrúťiľi    zme   motús  a
   2 tú   zaďňú  na   ražeň
   2 tu   v    bielom potoku
   2 tu   pod   bukom  a
   2 tu   ma   naras  prehoďilo
   2 tu   mám   ešče  aj
   2 trvalo nás   to   zaveľa
   2 tristo korún  hoť   a
   2 tri   i    štiri  vrecá
   2 trhovisku    a    tam   spal
   2 treťi  išel  s    koňami
   2 to   ždi   traja  boľi
   2 to   zme   si   tag
   2 to   zme   sa   tam
   2 to   zme   maľi  veľke
   2 to   už   len   tag
   2 to   ťi   šärkan chvostom
   2 to   tam   dáka  zver
   2 to   tak   pri   horáχ
   2 to   sa   var   kačkám
   2 to   sä   robotňice    do
   2 to   sä   mu   dá
   2 to   sä   chiťilo a
   2 to   sa   dalo  na
   2 torej  strani zabreše pes
   2 to   plaťeňici    maľi  metrovi
   2 to   ňebolo ľen   tag
   2 tom   sviňom hore  ďeďinom
   2 to   misí  biď   majster
   2 to   misí  biď   dobrí
   2 to   mi   dajťe  otpoveť
   2 toľko  pre   kački  prežiť
   2 to   ľen   šetko  pre
   2 to   je   žena  kidoň
   2 to   je   zlí   kuoň
   2 to   je   uš   takí
   2 to   je   šetko  málo
   2 to   je   rebeka a
   2 to   je   pre   tíχto
   2 to   ʒiuče  od   veľikej
   2 tohoto domu  tento  ďeň
   2 to   dáme  na   oheň
   2 to   bulo  vov   ʒevjatim
   2 to   bolo  z    dreva
   2 to   bolo  za   maďarskej
   2 to   bola  boľesná robota
   2 to   a    to   sa
   2 ťi   skapala tá   ovečka
   2 ťisic  pacto  korun  tovaru
   2 ťisíc  korún  a    tak
   2 tí   pri   krčme  ho
   2 ti   mu   tristo korún
   2 tím   statkom sä   misí
   2 tím   opetkom bi   som
   2 tím   bolo  modz  roboti
   2 tí   ľuptáci boľi  raďi
   2 teraz  je   to   uš
   2 ťeras  ťä   zase  opíšem
   2 teras  keľo  sme   chceľi
   2 ten   veʒel  ešče  váʒ
   2 ten   večer  zme   ho
   2 ten   s    toho  boku
   2 ten   statoček    škoda  príďe
   2 ten   meχ   sa   zebral
   2 ten   hu   ľen   ak
   2 ten   bi   mi   to
   2 temu  gazdovi po   jednej
   2 tem   bol   a    tem
   2 tej   paňej  porosprávala  o
   2 tej   dobi  som   sa
   2 teho  sa   nakladol    oheň
   2 tedi  som   ohromne fajčil
   2 tá   žena  je   čistá
   2 ťa   veľmi  krásňe a
   2 ta   už   me   išľi
   2 tá   už   má   víš
   2 ta   už   ľem   mi
   2 ta   tak   śe   gazdovalo
   2 tá   sekera spadňe na
   2 ťäpnú  na   jeho  ruku
   2 tam   ženi  ako   do
   2 tam   spal  gazda  s
   2 tam   som   našla  jedneho
   2 tam   pri   cesťe  sa
   2 tam   po   totu  mlodu
   2 tam   ňiže  mostu  je
   2 ta   me   śe   tam
   2 ta   me   śe   baviľi
   2 tak   vás   ešťe  raz
   2 takuo  meno  buďe  maď
   2 takú  hrču  má   potom
   2 tak   tu   potom  prišľi
   2 tak   to   mi   posťahoval
   2 tak   son   hľadala pána
   2 tak   si   potom  zviklo
   2 tak   si   čisto  drží
   2 tak   sa   to   ftedi
   2 tak   sa   potom  zíďeťe
   2 tak   sa   majú  dobre
   2 tak   sa   aj   stauo
   2 takí  zámočňík    a    jeho
   2 takíto život  som   ja
   2 taki  to   bol   život
   2 ta   i    ja   by
   2 tag   zme   tuho  zaspaľi
   2 tag   zme   si   kráčäľi
   2 tag   zme   si   ho
   2 tag   zme   sa   χiťiľi
   2 tag   zme   sa   vraťiľi
   2 tag   uťekaľi do   teho
   2 tag   idú   jedna  za
   2 taďe  ísť   a    ftedi
   2 šuhaj  śa   mu   pripatrʲä
   2 štiri  koruni na   papriku
   2 štiri  ďiefki a    päť
   2 šľi   ež   na   krížne
   2 šla   zatkom pritom a
   2 šla   do   mesta  kupovať
   2 šak   ti   buďež  banuvat
   2 sved  zo   staňice do
   2 strovu a    sa   ma
   2 s    torej  strani zabreše
   2 stopi  po   tom   ňebolo
   2 s    tom   sviňom hore
   2 stolu  a    povedá mu
   2 stojí  ako   na   kefe
   2 s    tím   statkom sä
   2 s    tím   opetkom bi
   2 s    tím   bolo  modz
   2 sťe   maľi  toľko  volou
   2 s    tej   na   tú
   2 s    teho  sa   nakladol
   2 s    teho  postaľi hamri
   2 statkom sä   misí  potom
   2 stáť  a    misľela som
   2 stáť  a    keď   ždi
   2 stáť  a    ďívala som
   2 staľi  a    poháriki    zme
   2 sretľi zme   sä   z
   2 srce  mi   šlo   viskočiť
   2 spuz  mu   ťisíc  korún
   2 spuz  mu   ti   päcto
   2 s    pribiša do   kubína
   2 so   to   teraski ľuʒom
   2 som   už   potom  do
   2 som   už   aj   uťekala
   2 som   uťekala za   ňím
   2 som   šla   do   skľepu
   2 som   šla   do   ďeďini
   2 som   stáť  a    misľela
   2 som   stáť  a    ďívala
   2 som   si   skrivila    s
   2 som   si   kački  a
   2 som   si   dala  pod
   2 som   sa   ždi   bála
   2 som   sa   mu   bola
   2 som   sa   mala  prihovoriť
   2 som   sa   ím   f
   2 som   sa   aj   mari
   2 som   prišla s    pribiša
   2 som   potom  ot   koňí
   2 som   popozerala   na   tú
   2 som   polapala    za   hrtani
   2 som   ňebola dobehla ku
   2 som   kačkám uvézala kríla
   2 som   ho   reku  ňigďe
   2 som   dostala i    za
   2 som   do   bzín  z
   2 som   bol   v    amerike
   2 som   bol   dva   roki
   2 som   bola  viďela pri
   2 som   bola  tri   roki
   2 som   bola  pri   mare
   2 so   by   śe   mu
   2 smo   tašľi  do   lučenca
   2 smeťi  zme   zametaľi    po
   2 smeťi  vzeľi  na   pľecá
   2 smatankou    a    po   vrχu
   2 skoval pot   kabát  a
   2 s    koňami do   šarkadu
   2 s    každej kúďeľe sa
   2 skapala tá   ovečka sivá
   2 si   ti   bov   doma
   2 si   staľi  a    poháriki
   2 si   sednul ku   svojej
   2 si   sám   ku   sebe
   2 sipú  sa   tam   ženi
   2 si   potom  zviklo ždi
   2 si   o    jednom krpci
   2 si   nahrab do   batoha
   2 si   mohol  ízdz  na
   2 sʲi   ma   sʲarny osʲi
   2 si   geti  v    hrsťi
   2 si   dala  pod   lavicu
   2 si   boľi  vrece  zaľi
   2 si   bol   aj   bes
   2 seno  ľen   pre   meno
   2 sa   ždi   bála  taďe
   2 sa   zobuďiľi    a    ftedi
   2 sä   volala i    širočina
   2 sä   višťäť a    dostaňe
   2 sä   veru  takto  za
   2 sa   var   kačkám zapáčilo
   2 sa   vačinom do   gazdi
   2 sa   uš   teho  naším
   2 sa   trásľi a    kački
   2 sa   ten   človek pri
   2 sa   tam   ženi  ako
   2 sa   šlo   do   roboti
   2 sä   šetko  preňeslo    do
   2 sa   s    ňím   robí
   2 sä   robotňice    do   hrncä
   2 sʲarne oči   požoltave    vlasi
   2 sa   pribraľi    do   tukšej
   2 sa   potom  na   to
   2 sa   pod   lavicu a
   2 sa   na   pľac  a
   2 sä   nám   šlo   dobre
   2 sä   nám   dobre  tancovalo
   2 sa   nakladol    oheň  a
   2 sa   na   cestu  a
   2 sä   mu   dá   vipiť
   2 sa   mu   bola  prihovorila
   2 sa   mi   z    očí
   2 samí  večer  sa   iďe
   2 sa   mi   už   potom
   2 sä   misí  potom  behať
   2 sa   išlo  na   tú
   2 sa   išlo  do   kostela
   2 sa   iďe   do   trsťenej
   2 sa   aj   mari  pukáčovej
   2 sa   a    dá   sa
   2 roku  vihorelo    pol   trsťenej
   2 roki  ḿä   ho   karmiľi
   2 roka  ho   misí  poznať
   2 ročiťe a    oďeňá  a
   2 roboti i    blato  z
   2 robidz a    ľem   teľo
   2 raz   ho   preca  pozná
   2 raz   do   roka  ho
   2 ras   prosíme i    váz
   2 rano  zme   sa   zobuďiľi
   2 račej  kúpťe  ďeťom  kabaňu
   2 puśčilam    ho   do   vody
   2 pršälo celí  ďeň   a
   2 pritom a    druhá  rúče
   2 prišli zo   školi  a
   2 prišľi ňiže  krasňickeho   mosta
   2 prišľi ḿä   do   prahi
   2 prišľi ku   nám   do
   2 prišľi do   domu  na
   2 prišla s    pribiša do
   2 prišla po   víplatu moju
   2 prišla do   toho  vojna
   2 prišiel som   tu   po
   2 pri   krčme  ho   ňeviďeľi
   2 pri   každej vŕbe  stáť
   2 pri   jednom voze  boľi
   2 príďež už   na   tú
   2 pre   tíχto  staršíh luďí
   2 prebehnú    sved  zo   staňice
   2 požehná i    jedneho i
   2 pozriťe sa   i    vi
   2 pozri  sa   mariško hore
   2 pozre  žena  mužovi a
   2 pozre  na   ženu  a
   2 poznáťe vašu  ženu  raz
   2 po   vagóňe sto   peť
   2 poton  sa   išlo  na
   2 potom  zviklo ždi   buť
   2 potom  zmo   mali  aj
   2 potom  zme   to   už
   2 potom  zme   sa   vibraľi
   2 potom  zme   sa   pribraľi
   2 potom  zme   jej   daľi
   2 potom  zme   ho   zavesiľi
   2 potom  zme   ho   rozvážaľi
   2 potom  zme   aj   mi
   2 potom  som   už   začal
   2 potom  som   už   ľen
   2 potom  sä   to   šetko
   2 potom  sa   to   dalo
   2 potom  sa   išlo  na
   2 potom  sa   dá   na
   2 potom  ľístok a    že
   2 potom  keť   prišľi mláďenci
   2 potom  ešťe  znova  tristo
   2 potom  ďecko  na   krki
   2 potom  behať  a    to
   2 potom  až   mi   bolo
   2 pot   kabát  a    čakal
   2 po   štiri  po   peď
   2 porosprávala  o    tej   cesťe
   2 popozerala   na   tú   kačku
   2 po   paňvičke    a    po
   2 po   packe  tabaku i
   2 poleje smatankou    a    po
   2 pokľakňi    na   koľena a
   2 po   jednej kitke  ľanu
   2 pochválen    buď   ježiš  kristus
   2 poháriki    zme   držäľi takto
   2 po   dvacať peť   grajcari
   2 po   druhuo vinšujem    aj
   2 podojiť a    zaz   na
   2 pod   lavicu a    kačka
   2 pod   bukom  a    ňemiseľi
   2 pod   bradu  a    som
   2 po   čom   pozná  žena
   2 po   čom   poznajú ženu
   2 poctreľená   a    kukaľi zme
   2 pľechovej    mašiňe meso  sa
   2 pľecá  a    ňesľi  na
   2 plaťeňici    maľi  metrovi tovar
   2 pľac  a    koňe  išľi
   2 pítala som   sa   aj
   2 peďesáti    mi   padľi  na
   2 paropci z    harmoňikamí   a
   2 paňvičke    a    po   stoľe
   2 paňvička    mokrá  od   masťi
   2 paňí  šla   do   mesta
   2 paňej  porosprávala  o    tej
   2 pánboh mu   tam   hriechi
   2 pánboh daj   dobrí  ďeň
   2 padľi  na   zem   a
   2 oxabi  a    mi   tu
   2 osťi  sä   mu   nastíkajú
   2 ostaňež aj   s    kačkamí
   2 opetku iďem  sto   peť
   2 opetkom bi   som   ňebola
   2 opaťerná    a    keď   má
   2 on   sa   na   mňa
   2 oňi   na   frond  ňejdú
   2 ona   najprf o    muža
   2 ona   mu   na   to
   2 ona   bola  zo   zázrivej
   2 okovitka    a    zo   šťetki
   2 o    jednom krpci  bol
   2 oheň  a    to   pekňe
   2 oheň  a    mišo  povedá
   2 od   rana  do   večera
   2 od   masťi  a    keď
   2 nuž   zabudňe dobrá  biť
   2 nu   zme   veru  málo
   2 nu   zme   sä   ľen
   2 nu   zme   mu   troška
   2 nuš   som   mu   to
   2 nuš   keď   mu   cigáňa
   2 nu   sä   mä   spitovala
   2 no   začäľi zme   sa
   2 no   veʒ   uš   po
   2 no   už   ako   som
   2 no   to   tag   bolo
   2 no   ta   už   me
   2 no   ta   take  buľi
   2 no   ta   som   muśela
   2 no   ta   me   narobiľi
   2 no   tak   som   viďela
   2 no   tak   som   sa
   2 no   tak   sa   aj
   2 no   tak   kački  boľi
   2 no   ta   jak   śe
   2 no   tag   zme   to
   2 no   ta   dakedi to
   2 no   po   paňvičke    a
   2 ňom   stojí  ako   na
   2 no   mal   ten   rozum
   2 no   keď   zme   uš
   2 no   i    vikradľi    nas
   2 no   i    veru  jednaľi
   2 no   i    tam   som
   2 no   i    prišla som
   2 no   i    príďež už
   2 no   i    potom  zme
   2 nohu  zlomí  aľebo  ruku
   2 no   a    vbehla som
   2 no   a    uš   teras
   2 no   a    to   uš
   2 no   a    to   si
   2 no   a    to   sä
   2 no   a    tim   śe
   2 no   a    teraz  mi
   2 no   a    tam   sa
   2 no   a    tam   hore
   2 no   a    tak   to
   2 no   a    tak   teda
   2 no   a    tak   śe
   2 no   a    tag   uš
   2 no   a    stríg  mu
   2 no   a    s    teho
   2 no   a    ráno  zme
   2 no   a    poton  son
   2 no   a    potom  si
   2 no   a    potom  sä
   2 no   a    potom  na
   2 no   a    potom  ho
   2 no   a    potem  uš
   2 no   a    po   čom
   2 no   a    na   tom
   2 no   a    na   jar
   2 no   aľe   už   ľem
   2 no   aľe   ta   to
   2 no   aľe   pret  krčmou
   2 no   aľe   potom  sa
   2 no   aľe   on   sa
   2 no   aľe   ja   som
   2 no   a    kot   smo
   2 no   a    keť   som
   2 no   a    hladná ku
   2 no   a    f    tej
   2 no   a    f    čom
   2 no   a    daďeľ  sa
   2 no   a    co   mi
   2 no   a    buľi  tote
   2 no   a    bolo  tam
   2 ňiže  mostu  je   takí
   2 ňigdi  na   to   ňezabudňem
   2 ňeγ   vás   pán   boγ
   2 ňe   že   bi   som
   2 ňevestu bohu  sä   modľila
   2 ňevestu bohu  sa   modľila
   2 ňe   take  jak   teras
   2 ňe   ta   jak   teras
   2 ňesľi  na   krížne cesti
   2 ňesie  gäjdi  na   chvosťe
   2 ňepohnul    sa   zo   stoľice
   2 ňemu  gu   stolu  a
   2 ňemaľi zme   sa   tag
   2 ňekcem ostať  treťí  rok
   2 ňej   vari  družbova    kolbasa
   2 ňejest na   tomto  sveťe
   2 ňeh   vás   pánboh živí
   2 na   ženu  a    je
   2 naz   ľẹtadlo oxabi  a
   2 náz   je   to   tak
   2 na   zem   a    ako
   2 na   vozoh  do   domu
   2 na   veki  vekou  ameň
   2 na   troje  sa   to
   2 na   trhovisku    a    tam
   2 na   to   zme   to
   2 na   to   sä   pamätám
   2 na   to   misí  biď
   2 na   to   je   dobrá
   2 na   tento  novi  rok
   2 na   ten   statoček    škoda
   2 na   ten   klat  a
   2 na   téj   vojne  teda
   2 naši  robievaľi    aj   kolovrati
   2 na   samí  večer  sa
   2 naras  prehoďilo    z    jednej
   2 na   rano  zme   sa
   2 na   pľecá  a    ňesľi
   2 na   pľac  a    koňe
   2 na   ňom   stojí  ako
   2 na   mňa   utrápenú    a
   2 nam   jeden  šor   tovaru
   2 nám   dobre  tancovalo    a
   2 na   matku  božú  sä
   2 na   krosná zme   si
   2 na   kresťänskú   vieru  obráťenuo
   2 nakladol    oheň  a    to
   2 na   každi  ʒeň   ľem
   2 na   järmag do   ťeplej
   2 nahrab do   batoha sena
   2 na   holu  a    voli
   2 na   hlavu  čepiec a
   2 na   druhu  stranu a
   2 na   druhú  a    celá
   2 na   druhi  ʒiň   uš
   2 na   druhí  ďen   sa
   2 na   bicigľi a    hovorí
   2 mužovi a    muš   pozre
   2 muži  χoďili do   hvór
   2 muža  jedlom a    potom
   2 mu   zas   takto  hovorila
   2 mu   tristo korún  hoť
   2 mu   ťisíc  korún  a
   2 mu   ti   päcto  korún
   2 mu   ťäpnú  na   jeho
   2 mu   tam   hriechi otpusť
   2 muš   svoju  ženu  na
   2 muš   pri   svojej manželke
   2 muš   pozre  na   ženu
   2 muš   a    abi   sa
   2 musel  biť   pekňe  obľečeni
   2 mu   roskrúťila   batošťek    a
   2 mu   puknú  na   ruku
   2 mu   potom  ešťe  znova
   2 mu   na   to   povie
   2 mu   ešťe  ťisíc  korún
   2 mu   dá   vipiť  a
   2 mu   dám   ešťe  päcto
   2 mu   cigáňa hrajú  v
   2 mostu  je   takí  zámočňík
   2 mokrí  zme   boľi  do
   2 mokrá  od   masťi  a
   2 mohol  ízdz  na   saňoch
   2 moc   tíh   oviec  a
   2 mnu   a    za   mnu
   2 mňa   i    za   kačku
   2 mi   zme   to   volaľi
   2 mi   zme   si   misľeľi
   2 mi   zme   sä   mu
   2 mi   zme   ňiǯ   ňepočuľi
   2 mi   zme   maľi  doma
   2 mi   zme   boľi  na
   2 mi   vošľi  do   vodi
   2 mi   už   potom  ňekcelo
   2 mi   šlo   viskočiť    a
   2 misí  potom  behať  a
   2 misí  biď   zo   šetkím
   2 mi   sä   veru  takto
   2 mi   sä   misíme poberať
   2 mi   potom  ľístok a
   2 mi   padľi  na   zem
   2 mi   otpočítal    s    pláce
   2 mi   na   to   povie
   2 mi   mojo  sumeňẹ ňedovoľi
   2 mi   hlavu  dajú  dolu
   2 mi   ako   ďeťi  zme
   2 me   χoʒiľi s    kravami
   2 metlu  zme   hoďiľi i
   2 mesta  kupovať strovu a
   2 meno  buďe  maťi  muža
   2 má   žid   na   breďe
   2 má   ženu  kiduľu aľebo
   2 má   žena  pri   mužovi
   2 matku  božú  sä   šetko
   2 máťe  vo   vašom  staväňí
   2 máťe  f    kuchiňi taňierou
   2 máťe  f    kuchiňi ľižičiek
   2 máš   pre   mňä   pančuhi
   2 mašina bola  jako  parohi
   2 masťi  a    keď   je
   2 mari  pukáčovej    aj   milana
   2 ma   naras  prehoďilo    z
   2 maľi  veľke  skriňe a
   2 mali  po   štiri  po
   2 maľi  metrovi tovar  v
   2 mala  vašä  ďieuka ďeťičiek
   2 mä   jeden  na   bicigľi
   2 má   f    truhle seďem
   2 má   človek peknotu na
   2 mačku  bi   som   bola
   2 má   celú  nohavicu    a
   2 ľístok som   dostala i
   2 ľihoti a    boľi  zme
   2 ľežäľi tu   pod   bukom
   2 ľẹtadlo oxabi  a    mi
   2 ľepeľi zme   z    blatom
   2 ľen   šetko  pre   maru
   2 ľen   som   sa   ím
   2 ľen   sa   kolo  mňä
   2 len   abi   zme   dačuo
   2 ľen   abi   si   prišiel
   2 ľen   abi   prišľi ku
   2 ľem   teľo  co   śe
   2 ľebo  zme   sä   báľi
   2 ľebo  to   sä   robotňice
   2 ľebo  sä   akosi  oblačí
   2 ľebo  bi   som   misela
   2 lebo  bi   ho   rostrhali
   2 ľanu  a    ľitru  gajsu
   2 ľam   ňej   mojo  pokrysćä
   2 kupovať strovu a    sa
   2 kupca  zafčäz rána  ňigdi
   2 kukaľi zme   ľen   tam
   2 kúďeľe sa   troška otrhlo
   2 krasňičan    a    pitaľi sa
   2 košík  som   si   skrivila
   2 košálku do   rúk   a
   2 kosu  ber   do   ruki
   2 korún  ročiťe a    oďeňá
   2 korún  hoť   a    tak
   2 korún  a    tak   sa
   2 korito z    belou  ťeňie
   2 koňe  išľi  do   gazdi
   2 koľo  sa   mu   kcelo
   2 koľo  máťe  vo   vašom
   2 koľko  pítam  za   ňu
   2 k    ňemu  gu   stolu
   2 kitke  ľanu  a    ľitru
   2 kím   prebehnú    sved  zo
   2 keť   som   sa   vidala
   2 keť   sa   už   hodňe
   2 keť   sa   tieto  kvapki
   2 keť   sa   s    ňimí
   2 keť   sä   na   to
   2 kej   som   sa   mu
   2 kej   na   druhej straňe
   2 keď   zme   uš   šetko
   2 keď   zme   tam   prišľi
   2 keď   zme   sä   už
   2 keď   zme   išľi  hore
   2 keď   váz   maď   i
   2 keď   vám   dávajú statku
   2 keď   už   majú  íz
   2 keď   už   bola  svaďba
   2 keď   opstojí s    namí
   2 keď   mu   na   nohi
   2 keď   mu   cigáňa hrajú
   2 keď   má   človek peknotu
   2 keď   je   peď   hoďín
   2 keď   je   paňvička    mokrá
   2 ked   ho   bosorák zakril
   2 keď   ej   dačo  kúpi
   2 keď   dlho  v    blaťe
   2 keď   bul   po   sťeľivo
   2 keď   buďeme pri   každej
   2 keď   boľi  tri   hoďini
   2 keď   boli  takí  χlapec
   2 keď   boľi  štiri  hoďini
   2 kebi  zme   si   boľi
   2 každí  si   sednul ku
   2 každej vŕbe  stáť  a
   2 každej kúďeľe sa   troška
   2 kamaráťi    jeho  mu   tag
   2 kački  som   si   dala
   2 kački  som   polapala    za
   2 kačkám zapáčilo    i    oňi
   2 kačka  bola  veru  s
   2 je   zľe   na   želútku
   2 je   veselí a    keď
   2 je   vážni  muš   pri
   2 je   tu   na   staňici
   2 je   to   za   svetlo
   2 je   takí  zámočňík    a
   2 je   pre   tíχto  staršíh
   2 je   paňvička    mokrá  od
   2 jeho  paňí  šla   do
   2 je   dobrí  na   čaj
   2 jedno  na   druhe  a
   2 jednom voze  boľi  aspoň
   2 jedno  do   druhieho    a
   2 jednej strani veľka  voda
   2 jednej strani na   druhú
   2 jednej kitke  ľanu  a
   2 jednej i    z    druhej
   2 jednej izbi  do   druhej
   2 jedna  šla   zatkom pritom
   2 jednaľi zme   sa   ďäľej
   2 jeden  sa   mi   aj
   2 jeden  na   bicigľi a
   2 jeden  krasňičan    a    pitaľi
   2 ja   z    maceŕu išol
   2 já   som   uťekala za
   2 já   som   popozerala   na
   2 ja   som   ňekcela aňi
   2 já   som   mu   povedala
   2 já   som   bol   v
   2 ja   som   bola  aš
   2 já   sa   uš   teho
   2 jak   tá   žena  je
   2 jak   som   śe   vidala
   2 jak   sa   iďe   do
   2 jak   poznáťe vašu  ženu
   2 jag   uš   prišol maj
   2 jag   me   χoʒiľi s
   2 já   bez   opetku iďem
   2 i    z    metlu  vimẹtľi
   2 i    za   mňa   i
   2 i    vikradľi    nas   potom
   2 i    veru  jednaľi zme
   2 ʒiuče  od   veľikej krasi
   2 i    tu   ma   naras
   2 i    to   sa   var
   2 i    tag   me   śe
   2 i    štiri  vrecá  ofsa
   2 išol  z    mesta  večar
   2 išlo  sa   vačinom do
   2 išľi  zme   do   masara
   2 išla  som   do   bzín
   2 išla  blcha  do   kožucha
   2 išel  s    koňami do
   2 ísť   a    ftedi  som
   2 i    príďež už   na
   2 i    metlu  zme   hoďiľi
   2 i    kopla  som   kački
   2 i    ježiša jeho  sina
   2 i    jedneho i    druhieho
   2 i    ja   by   kupila
   2 íh   oťedz  buďe  biť
   2 ih   má   f    truhle
   2 iďe   celá  ďeďina do
   2 iďe   baran  po   mosťe
   2 i    blato  z    opetka
   2 iba   na   druhí  ďeň
   2 chválu dokonalú    dajme  jemu
   2 choďil z    dom   do
   2 hu   mám   bez   opetka
   2 hrču  má   potom  a
   2 hŕba  skál  a    mňe
   2 ho   zavesiľi    na   tragár
   2 ho   treba  bolo  okrsťiť
   2 hoť   a    tak   sa
   2 hospoďina    i    ježiša jeho
   2 hore  ruki  a    nazat
   2 ho   reku  ňigďe  ňesretla
   2 hňeď  na   druhí  ďeň
   2 hibaj  po   vagóňe sto
   2 harmoňikamí   a    každí  si
   2 gu   stolu  a    povedá
   2 gazdu  poznať po   dvore
   2 gazdovi po   jednej kitke
   2 gazda  som   ja   gazda
   2 f    tom   batohu na
   2 f    téj   konvičke    a
   2 ftedi  som   šla   sama
   2 ftedi  na   ten   statoček
   2 ftedi  bol   po   dvacať
   2 f    slaňici bola  aj
   2 frištikom    a    buďe  mä
   2 f    posretku    bola  ručka
   2 f    pľechovej    mašiňe meso