Frekvencie tetragramov slov v korpuse dialekt-3.0

   22 no   a    potom  sa
   12 no   a    potom  zme
   12 a    potom  sa   to
   8 no   a    uš   potom
   8 a    to   bolo  v
   8 a    keť   sa   už
   8 a    čo   ja   viem
   7 no   a    ja   som
   7 a    potom  sa   už
   7 a    na   druhí  ďeň
   7 ako   sa   iďe   do
   6 no   a    potom  už
   6 no   a    potom  som
   6 no   a    keť   sa
   6 no   a    já   som
   6 čuo   od   obeda  ostalo
   6 čo   je   to   za
   6 a    tag   zme   sa
   6 a    potom  zme   to
   6 a    potom  zme   sa
   6 a    mi   zme   sa
   6 a    f    tie   čäsi
   6 a    dá   sa   do
   5 to   bolo  v    noci
   5 od   rana  do   večera
   5 no   a    to   sa
   5 no   a    keď   uš
   5 ňe   ta   jak   hňeśka
   5 každi  duch  hospoďina    i
   5 a    to   sa   potom
   5 a    to   bolo  tak
   5 a    ja   som   si
   5 a    ja   som   sa
   4 χvaľ  každi  duχ   hospoďina
   4 zme   sa   dostali do
   4 už   uďerila druha  hoďina
   4 tem   bol   a    tem
   4 ostala som   stáť  a
   4 oňi   na   frond  ňejdú
   4 no   ta   tak   śe
   4 no   ta   me   śe
   4 no   tag   zme   sa
   4 no   a    uš   sa
   4 no   a    to   zme
   4 no   a    keď   už
   4 no   a    jag   uš
   4 ňe   tag   jak   teras
   4 mi   zme   boľi  na
   4 koľo  máťe  f    kuchiňi
   4 každi  duχ   hospoďina    i
   4 chvaľ  každi  duch  hospoďina
   4 duch  hospoďina    i    ježiša
   4 bol   a    tem   bol
   4 a    to   si   ti
   4 a    takto  som   sa
   4 a    tak   sa   to
   4 a    tag   me   ho
   4 a    s    tím   sa
   4 a    potom  zme   ho
   4 a    potom  som   už
   4 a    potom  som   to
   4 a    potom  sä   to
   4 a    ňie   i    ňie
   4 a    misľela som   si
   4 a    keť   som   sa
   4 a    keď   zme   uš
   4 aj   do   školi  som
   4 a    ja   son   sa
   4 a    já   som   sa
   4 a    já   som   mu
   4 a    já   mu   povedám
   4 a    f    tom   sa
   4 a    do   teho  sa
   4 a    dalo  sa   do
   4 abi   sťe   maľi  toľko
   3 že   čo   mi   je
   3 zo   dňa   na   ďeň
   3 zme   boľi  na   to
   3 z    jednej strani a
   3 z    jednej izbi  do
   3 z    hrncom po   ďeďiňe
   3 zeľení vo   tri   radi
   3 z    don   do   domu
   3 z    dom   do   domu
   3 za   nim   iʒe   hrk
   3 za   nim   iďe   hrk
   3 za   nim   iďe   cen
   3 za   dobrú  ňevestu bohu
   3 veňok  zeľení vo   tri
   3 už   uďerila jedna  hoďina
   3 už   uďerila ďesata hoďina
   3 uš   keď   bolo  po
   3 u    náz   je   to
   3 to   už   bolo  takuo
   3 to   sa   potom  na
   3 to   ňe   ta   jak
   3 to   bolo  v    zemi
   3 ta   to   tag   bulo
   3 tan   som   ból   tri
   3 tam   ťi   ohlaz  dáme
   3 ta   me   śe   tam
   3 tak   son   uš   poton
   3 som   bol   v    amerike
   3 som   ból   tri   mesáce
   3 sa   to   dalo  do
   3 prosíme v    meňe  boha
   3 prizriťe    sa   aj   vi
   3 pred  nim   iʒe   hrk
   3 pred  nim   iďe   cen
   3 ot   tích  čás   sa
   3 ottál  ma   poslali do
   3 no   tak   sa   to
   3 no   a    veʒ   už
   3 no   a    uš   tak
   3 no   a    to   bolo
   3 no   a    tak   to
   3 no   a    tak   sa
   3 no   a    s    teho
   3 no   a    prišľi zme
   3 no   a    potom  uš
   3 no   a    potom  teda
   3 no   a    potom  si
   3 no   aľe   to   bolo
   3 no   aľe   ja   som
   3 no   a    keť   sä
   3 no   a    keď   zme
   3 no   a    jak   śe
   3 no   a    jag   už
   3 ňe   ta   jak   teraz
   3 na   druhí  ďeň   sa
   3 kudlož a    jano  muránski
   3 keď   zme   prišľi s
   3 keď   bola  veľka  voda
   3 jozef  kudlož a    jano
   3 jednej izbi  do   druhej
   3 jak   to   dakedi bulo
   3 i    ježiše jeho  sina
   3 hospoďina    i    ježiše jeho
   3 hoj   veňok  zeľení vo
   3 dva   dňi   a    potom
   3 duχ   hospoďina    i    ježiše
   3 ďeže  bi   aj   ňie
   3 dáuno  to   už   bolo
   3 dalo  sa   to   do
   3 dalo  sa   do   peci
   3 čo   si   tam   robila
   3 čo   sa   mi   stalo
   3 čo   sa   buďe  robiť
   3 či   je   to   prauda
   3 co   to   śe   robi
   3 a    už   zme   boľi
   3 a    uš   sa   to
   3 a    uš   potom  sa
   3 a    to   zme   už
   3 a    to   zme   šľi
   3 a    to   zme   si
   3 a    to   zme   fše
   3 a    to   sa   dalo
   3 a    ten   hu   ľen
   3 a    tan   som   ból
   3 a    tam   zme   si
   3 a    tam   zme   potom
   3 a    tam   zme   boli
   3 a    tam   bola  taká
   3 a    tak   som   si
   3 a    tak   som   sa
   3 a    tak   śe   išlo
   3 a    tak   sa   potom
   3 a    tag   zme   šľi
   3 a    tag   zme   si
   3 a    tag   zme   śe
   3 a    tag   zme   prišľi
   3 a    s    toho  sa
   3 a    puscili ju   het
   3 a    potom  mi   zme
   3 a    on   mi   povedá
   3 aňi   čuo   bi   mu
   3 a    na   to   zme
   3 a    na   druhí  den
   3 a    mi   zme   sä
   3 a    mi   zme   mu
   3 ale   sa   mi   to
   3 aľe   potom  zme   si
   3 a    koľo  máťe  f
   3 a    keť   to   bolo
   3 a    keď   už   má
   3 a    keď   uš   prišla
   3 a    je   s    ňeho
   3 a    já   som   už
   3 a    išľi  zme   na
   3 a    dalo  sa   to
   2 χto   dal   králó  na
   2 žitko  ľen   sä   sťeľe
   2 že   zme   tam   nútri
   2 že   zme   tak   skončiľi
   2 že   zme   him   ho
   2 že   vlag  už   iďe
   2 že   van   sám   je
   2 že   už   ňekcem ostať
   2 že   to   je   jako
   2 že   to   bula  tá
   2 že   šezdześati   śidzmi regiment
   2 že   som   sa   mala
   2 že   som   mu   to
   2 že   som   kačkám uvézala
   2 že   sa   ten   človek
   2 že   sa   na   predaj
   2 že   sa   mu   to
   2 ženu  raz   do   roka
   2 ženu  a    je   dobre
   2 ženi  ako   do   kostola
   2 že   ňema  teľo  peňazi
   2 že   nas   šickih zabral
   2 že   nam   virezaľi    tovar
   2 žena  mužovi a    muš
   2 žena  misí  biď   zo
   2 že   na   druhí  ďeň
   2 že   mu   dám   ešťe
   2 že   mä   to   tá
   2 že   mä   räfla  do
   2 že   koľko  pítam  za
   2 že   kerej  tam   ostaňe
   2 že   kej   som   sa
   2 že   je   uš   po
   2 že   je   to   úrek
   2 že   je   to   tam
   2 že   je   po   vojňe
   2 že   iγ   zase  vezňe
   2 že   íh   oťedz  buďe
   2 že   hu   mám   bez
   2 že   ďe   son   sa
   2 že   či   bi   som
   2 že   co   to   bulo
   2 že   buďen  maď   radoz
   2 že   bi   zme   sa
   2 že   bi   som   to
   2 že   bi   som   sa
   2 že   bi   som   ho
   2 žebi  našo  ʒeci  maľi
   2 žebi  aj   na   sobotu
   2 že   aňi   tag   ňedobre
   2 že   ako   to   začnú
   2 že   ako   sä   nám
   2 ždi   vo   dva   konce
   2 ždi   čistí  muš   a
   2 ždi   bála  taďe  ísť
   2 zviklo ždi   buť   pri
   2 zuzana okolo  dunajä a
   2 z    roka  na   rok
   2 zožerú jej   aj   plúcä
   2 zo   školi  a    dali
   2 zo   staňice do   mesta
   2 zohnú  sa   pod   lavicu
   2 zobuďiľi    a    ftedi  zme
   2 zobraľi nam   jeden  šor
   2 zobraľi a    šľi   zme
   2 z    oboch  strán  okolo
   2 z    oboch  strán  ľežäľi
   2 zmo   sä   s    nima
   2 zmo   dali  do   drustva
   2 zme   veru  málo  porobiľi
   2 zme   velkí  oheň  a
   2 zme   uťekaľi aňi   zo
   2 zme   tam   nútri  boli
   2 zme   šľi   na   front
   2 zme   šľi   ež   na
   2 zme   s    toho  maľi
   2 zme   si   tag   vijednaľi
   2 zme   si   staľi  a
   2 zme   si   kráčäľi hore
   2 zme   si   boľi  vrece
   2 zme   sa   χiťiľi do
   2 zme   sa   zobuďiľi    a
   2 zme   sä   z    jedním
   2 zme   sä   zariľi do
   2 zme   sa   učiľi  ľižuvať
   2 zme   sa   to   ľen
   2 zme   sä   šeci  riľi
   2 zme   sa   pribraľi    do
   2 zme   sä   potíkaľi    a
   2 zme   sä   mu   ľen
   2 zme   sä   mi   s
   2 zme   sä   ľen   vibraľi
   2 zme   sä   dva   razi
   2 zme   sa   dostali a
   2 zme   sa   aľe   jednať
   2 zme   sa   a    hibaj
   2 zme   priśľi do   jednej
   2 zme   potom  dva   dňi
   2 zme   oťeľ  odišľi a
   2 zme   miseľi uťekať pred
   2 zme   maľi  veľké  zubi
   2 zme   maľi  veľke  skriňe
   2 zme   ľen   mi   uťekaľi
   2 zme   kopaľi mi   mlaďí
   2 zme   išli  s    toho
   2 zme   iśľi  na   front
   2 zme   ho   zavesiľi    na
   2 zme   ho   rozvážaľi    po
   2 zme   hore  takou  lúkou
   2 zme   hoďiľi i    hu
   2 zme   ešťe  ňeveďeľi    buojovať
   2 zme   dva   vozi  a
   2 zme   držäľi takto  do
   2 zme   buľi  tri   ľeňije
   2 zme   boľi  celí  ďeň
   2 zme   aj   mi   vošľi
   2 zložiľi zme   šater  tam
   2 zľe   sťe   nam   poraďiľi
   2 z    jednej strani veľka
   2 z    jednej strani na
   2 z    jednej i    z
   2 z    jaseňice    do   ňižnej
   2 zhora  i    zdola  i
   2 z    harmoňikamí   a    každí
   2 ze   ščiavňíka    híh   bolo
   2 zeme  a    strieľäľi    jedno
   2 zem   a    uš   prišľi
   2 zem   a    ako   som
   2 z    dreva  to   bolo
   2 z    domu  do   domu
   2 z    ďeckom a    hrabaj
   2 zdat  trónu  f    prospech
   2 z    boka  na   bok
   2 zaz   odešľi do   ʒeʒini
   2 zaź   ňedobre u    hlave
   2 zaz   na   tie   vrchi
   2 zatkom pritom a    druhá
   2 za   ťisic  pacto  korun
   2 za   tíh   dvanáz dní
   2 zaťahlo sa   na   pľac
   2 zastavy do   họry  ʒvihaľi
   2 zastaviľi    a    ešťe  zme
   2 zasʲina śa   mu   sobotu
   2 zase  vezňe  do   službi
   2 zase  rusóv  vrazili spátki
   2 za   ruku  a    tu
   2 zariľi do   zeme  a
   2 zapráhľi    zme   dva   vozi
   2 za   pejʒ  roki  bul
   2 za   nim   iʒe   cen
   2 zámočňík    a    jeho  paňí
   2 za   mnu   a    za
   2 za   mňa   i    za
   2 za   kački  sa   obláčiľi
   2 za   frištikom    a    buďe
   2 za   ʒeʒinu do   jednej
   2 za   dva   roki  šeci
   2 začäľi zme   sa   aľe
   2 za   cestu  a    jeho
   2 zabraľi za   ťisic  pacto
   2 zabitieho    a    povedá mi
   2 za   arzenálom    dzelostrelecká palba
   2 v    zemi  a    dľhuo
   2 vzeľi  na   pľecá  a
   2 vźal  noš   a    mu
   2 vŕbe  stáť  a    keď
   2 voze  boľi  aspoň  traja
   2 voze  a    treťi  išel
   2 vo   vojňe  spolu  a
   2 vo   vlaku  som   si
   2 vo   veľkú  ňeďeľu sa
   2 vo   vašom  staväňí rohou
   2 vo   tri   radi  saďení
   2 voňi  uťekaľi okolo  mňä
   2 voňi  sä   hnaľi  napret
   2 vojňe  spolu  a    ňemuožu
   2 v    noci  to   bolo
   2 v    noci  o    dvanastej
   2 v    našej  ďeďiňe sa
   2 v    marburgu    zme   nasadľi
   2 v    ľuptove na   jarmaku
   2 vlaku  som   si   sedla
   2 vlag  je   tu   na
   2 vjéte  to   je   tak
   2 v    jednom dome  zaz
   2 vivrácelo    a    jeden  ostal
   2 višľi  tri   sľnká  a
   2 vipiť  a    s    tím
   2 vipigľovaní   obľeg  misí  mať
   2 vinšujem    vám   tieto  hodi
   2 viľäkaní    a    hrozňe som
   2 vikopaď na   ďesäť  krokou
   2 vi   buďeťe dľho  žiť
   2 viberaľi    zo   spár  a
   2 v    hňeve  svojou nohou
   2 vezla  mašina hore  do
   2 vet   každej treba  dáke
   2 veselí a    keď   ej
   2 veru  sä   ľen   preto
   2 veru  mä   ňigdi  aňi
   2 veru  každí  takí  mladí
   2 veru  jednaľi zme   sa
   2 veru  dalo  hodňe  roboti
   2 veru  aj   za   front
   2 velkí  oheň  a    mišo
   2 vehnaľi na   ten   šísplac
   2 večer  som   bola  pri
   2 v    dome  mladieho    zaťä
   2 v    biharskej    stoľici do
   2 vbehla som   už   potom
   2 vbehla som   do   vlaku
   2 vážni  muš   pri   svojej
   2 váz   maď   i    oťec
   2 vašu  ženu  raz   do
   2 vás   pán   boγ   živí
   2 vás   ešťe  raz   pozdravujem
   2 var   kačkám zapáčilo    i
   2 vám   dávajú statku iba
   2 vaľilo z    oboch  strán
   2 väčí  ako   ťeľä  a
   2 už   zme   buľi  f
   2 už   uďerila jedenasta    hoďina
   2 už   uďerila jedenacta    hoďina
   2 už   potom  do   vlaku
   2 už   ňežije potom  dlho
   2 už   ňe   zoz   ʒeku
   2 už   ňekcem ostať  treťí
   2 už   na   tú   zem
   2 už   má   víš   a
   2 už   majú  íz   na
   2 už   hlásiľi ako   zabitieho
   2 už   bulo  po   večeri
   2 už   boli  f    tom
   2 už   ako   som   šla
   2 už   aj   edná  za
   2 uťekaľi do   teho  domu
   2 uťekaľi aňi   zo   psím
   2 uš   tuto  zavolá naňho
   2 uš   teho  naším  navravím
   2 uš   sa   to   tag
   2 uš   prišľi ko   mňe
   2 uš   poťem  bulo  dobre
   2 uspokojí    muš   svoju  ženu
   2 ukrutňe a    s    fľintou
   2 ukrutná a    svet  povedá
   2 ukrúťiľi    zme   motús  a
   2 tú   zaďňú  na   ražeň
   2 tu   v    bielom potoku
   2 tu   pod   bukom  a
   2 tu   ma   naras  prehoďilo
   2 tu   mám   ešče  aj
   2 trvalo nás   to   zaveľa
   2 trónu  f    prospech    svojho
   2 tristo korún  hoť   a
   2 tri   sľnká  a    kométa
   2 tri   razi  do   tížňa
   2 tri   i    štiri  vrecá
   2 trhovisku    a    tam   spal
   2 treťi  išel  s    koňami
   2 treba  dáke  perduške    na
   2 träfila do   ľävieho pľecä
   2 to   ždi   traja  boľi
   2 to   zme   si   tag
   2 to   zme   sa   tam
   2 to   zme   maľi  veľke
   2 to   zme   mali  na
   2 to   veru  dalo  hodňe
   2 to   už   len   tag
   2 toto  sä   ešťe  ňestalo
   2 to   ťi   šärkan chvostom
   2 to   ťi   ňig   iní
   2 to   ťi   bolo  pekňe
   2 to   ťi   bolo  fše
   2 to   tá   zošmiknutá   haluz
   2 to   tam   šetko  zoraľi
   2 to   tam   dáka  zver
   2 to   tak   śe   mi
   2 to   tak   pri   horáχ
   2 to   tag   vaľilo z
   2 to   sa   volalo to
   2 to   sa   var   kačkám
   2 to   sä   robotňice    do
   2 to   sä   mu   dá
   2 to   sä   chiťilo a
   2 to   sa   dalo  na
   2 toruosi mä   aj   preskočilo
   2 torej  strani zabreše pes
   2 to   plaťeňici    maľi  metrovi
   2 to   pískalo poza  uši
   2 to   ňe   podoba človeka
   2 to   ňebolo ľen   tag
   2 to   na   mňe   zbadaľi
   2 tom   sviňom hore  ďeďinom
   2 to   misí  biď   majster
   2 to   misí  biď   dobrí
   2 to   mi   dajťe  otpoveť
   2 toľko  pre   kački  prežiť
   2 to   ľen   šetko  pre
   2 to   je   žena  kidoň
   2 to   je   zlí   kuoň
   2 to   je   uš   takí
   2 to   je   tam   pri
   2 to   je   šetko  málo
   2 to   je   rebeka a
   2 to   je   pre   tíχto
   2 to   ʒiuče  od   veľikej
   2 tohoto domu  tento  ďeň
   2 toho  duba  pľäsla fest
   2 to   f    sarajeve    zapichľi
   2 to   dáme  na   oheň
   2 to   búl   tot   prsten
   2 to   bulo  vov   ʒevjatim
   2 to   bul   dobri  kapitan
   2 to   bolo  z    dreva
   2 to   bolo  za   maďarskej
   2 to   bolo  veľkuo svinstvo
   2 to   bolo  ešťe  za
   2 to   boľi  takie  dľhie
   2 to   boľi  najviacej    ze
   2 to   bola  boľesná robota
   2 to   bi   som   ňikomu
   2 to   a    to   sa
   2 tito  zasa  kverová palba
   2 ťi   skapala tá   ovečka
   2 ťisic  pacto  korun  tovaru
   2 ťisíc  korún  a    tak
   2 tí   pri   krčme  ho
   2 ti   mu   tristo korún
   2 tím   statkom sä   misí
   2 tím   opetkom bi   som
   2 tím   bolo  modz  roboti
   2 tí   ľuptáci boľi  raďi
   2 tíh   íľoch  a    ťäďeľ
   2 tie   to   tam   šetko
   2 ti   budeš  jez   žabu
   2 ťi   bolo  pekňe  z
   2 ťi   bolo  fše   ukrutánski
   2 teraz  je   to   uš
   2 ťeras  ťä   zase  opíšem
   2 teras  keľo  sme   chceľi
   2 ten   veʒel  ešče  váʒ
   2 ten   večer  zme   ho
   2 ten   s    toho  boku
   2 ten   statoček    škoda  príďe
   2 ten   meχ   sa   zebral
   2 ten   karoľ  zrobil tak
   2 ten   hu   ľen   ak
   2 ten   bi   mi   to
   2 temu  gazdovi po   jednej
   2 tej   rakije tam   bolo
   2 tej   paňej  porosprávala  o
   2 tej   krvi  naťeklo aňi
   2 tej   dobi  som   sa
   2 teho  sa   nakladol    oheň
   2 tedi  som   ohromne fajčil
   2 teda  tej   rakije tam
   2 tá   žena  je   čistá
   2 tá   žaba  skape  s
   2 tá   zošmiknutá   haluz  udrela
   2 ťa   veľmi  krásňe a
   2 ta   už   me   išľi
   2 tá   už   má   víš
   2 ta   už   ľem   mi
   2 ta   tam   som   bul
   2 ta   tak   śe   gazdovalo
   2 ťäškie boľi  ako   parom
   2 ta   svojho koňa  šanoval
   2 ta   som   tam   ľežel
   2 tá   sekera spadňe na
   2 ta   pošol  ku   jednemu
   2 ťäpnú  na   jeho  ruku
   2 tan   zme   sa   učiľi
   2 tan   som   ból   mesádz
   2 tam   ženi  ako   do
   2 tam   zme   visaľľi z
   2 tam   zme   potom  dva
   2 tam   zme   boli  tri
   2 tam   zme   boľi  na
   2 tam   za   mnou  i
   2 tam   spal  gazda  s
   2 tam   som   našla  jedneho
   2 tam   som   búl   pom
   2 tam   som   ból   zadelení
   2 tam   sä   tej   krvi
   2 tam   pri   cesťe  sa
   2 tam   po   totu  mlodu
   2 tam   osemnázdz    grajcarí    na
   2 tam   ňiže  mostu  je
   2 ta   me   śe   pitaľi
   2 ta   me   śe   baviľi
   2 ta   me   daľi  do
   2 tam   bola  taká  streľba
   2 tam   bola  taká  horička
   2 tam   a    ťen   tátoš
   2 tak   vás   ešťe  raz
   2 takuo  meno  buďe  maď
   2 takú  hrču  má   potom
   2 tak   tu   potom  prišľi
   2 tak   to   mi   posťahoval
   2 tak   son   hľadala pána
   2 tak   som   sa   dostal
   2 tak   si   vojdu  do
   2 tak   si   potom  zviklo
   2 tak   si   čisto  drží
   2 tak   sa   to   ftedi
   2 tak   sa   potom  zíďeťe
   2 tak   sa   majú  dobre
   2 tak   sa   aj   stauo
   2 takí  zámočňík    a    jeho
   2 takíto život  som   ja
   2 taki  to   bol   život
   2 takie  okräjňíki    na   tíh
   2 takie  dľhie  fľinti a
   2 taká  strela träfila do
   2 ta   ja   som   śe
   2 ta   jag   bi   som
   2 ta   i    ja   by
   2 ťähaľi zme   takie  pucľochi
   2 tag   zme   tuho  zaspaľi
   2 tag   zme   tam   boli
   2 tag   zme   si   kráčäľi
   2 tag   zme   si   ho
   2 tag   zme   sa   χiťiľi
   2 tag   zme   sa   vraťiľi
   2 tag   zme   sä   mi
   2 tag   vaľilo z    oboch
   2 tag   uťekaľi do   teho
   2 tag   na   treťí  ďeň
   2 tag   nás   tam   pripreľi
   2 tag   na   poľi  ňinto
   2 tag   na   druhí  ďen
   2 tag   idú   jedna  za
   2 taďe  ísť   a    ftedi
   2 šuhaj  śa   mu   pripatrʲä
   2 štiri  koruni na   papriku
   2 štiri  ďiefki a    päť
   2 štiriccadz   bosňiakov    ozbrojeníh   vehnaľi
   2 šľi   zme   hore  takou
   2 šľi   na   front  šeci
   2 šľi   ež   na   krížne
   2 šla   zatkom pritom a
   2 šla   do   mesta  kupovať
   2 šezdześati   śidzmi regiment    scahnuc
   2 še   pokračuje    z    vyrobu
   2 šeci  riľi  do   zeme
   2 šeci  boľi  ohromňe raďi
   2 ščiavňíka    híh   bolo  hoňňe
   2 šak   to   ňe   podoba
   2 šak   ti   buďež  banuvat
   2 s    χiži  do   komori
   2 sved  zo   staňice do
   2 su   tyto  džely  hotovy
   2 strovu a    sa   ma
   2 strieľäľi    jedno  po   druhom
   2 strieľäľi    do   nás   a
   2 strela träfila do   pľecä
   2 s    torej  strani zabreše
   2 stopi  po   tom   ňebolo
   2 s    tom   sviňom hore
   2 stolu  a    povedá mu
   2 stojí  ako   na   kefe
   2 s    tím   statkom sä
   2 s    tím   potom  spraveľi
   2 s    tím   opetkom bi
   2 s    tím   bolo  modz
   2 sťe   maľi  toľko  volou
   2 sťeľe  ľen   sä   sťeľe
   2 s    tej   na   tú
   2 s    teho  sa   nakladol
   2 s    teho  postaľi hamri
   2 statkom sä   misí  potom
   2 stáť  a    misľela som
   2 stáť  a    keď   ždi
   2 stáť  a    ďívala som
   2 starší sä   f    tom
   2 staľi  a    poháriki    zme
   2 sretľi zme   sä   z
   2 srce  mi   šlo   viskočiť
   2 spuz  mu   ťisíc  korún
   2 spuz  mu   ti   päcto
   2 s    pribiša do   kubína
   2 spolu  a    ňemuožu sä
   2 s    plecom dvere  otvaraju
   2 so   to   teraski ľuʒom
   2 som   už   potom  do
   2 som   už   aj   uťekala
   2 som   uťekala za   ňím
   2 som   šla   do   skľepu
   2 som   šla   do   ďeďini
   2 som   stáť  a    misľela
   2 som   stáť  a    ďívala
   2 som   si   skrivila    s
   2 som   si   kački  a
   2 som   si   dala  pod
   2 som   śe   dostal do
   2 som   sa   ždi   bála
   2 som   sa   mu   bola
   2 som   sa   mala  prihovoriť
   2 som   sa   ím   f
   2 som   sä   do   takej
   2 som   sa   dostal do
   2 som   sa   aj   mari
   2 som   sa   aj   ja
   2 som   prišol s    frontu
   2 som   prišla s    pribiša
   2 som   potom  ot   koňí
   2 som   popozerala   na   tú
   2 som   polapala    za   hrtani
   2 som   ňebola dobehla ku
   2 som   mal   na   sebe
   2 som   kačkám uvézala kríla
   2 som   ho   reku  ňigďe
   2 som   dostala i    za
   2 som   do   bzín  z
   2 som   bol   štiri  roki
   2 som   ból   preložení    do
   2 som   ból   poslaní do
   2 som   bol   dva   roki
   2 som   bola  viďela pri
   2 som   bola  tri   roki
   2 som   bola  pri   mare
   2 so   by   śe   mu
   2 smo   tašľi  do   lučenca
   2 smeťi  zme   zametaľi    po
   2 smeťi  vzeľi  na   pľecá
   2 smatankou    a    po   vrχu
   2 sľnká  a    kométa ukrutná
   2 skoval pot   kabát  a
   2 s    koňami do   šarkadu
   2 s    každej kúďeľe sa
   2 skapala tá   ovečka sivá
   2 si   vojdu  do   vlasou
   2 si   ti   bov   doma
   2 si   staľi  a    poháriki
   2 si   sednul ku   svojej
   2 si   sám   ku   sebe
   2 sipú  sa   tam   ženi
   2 si   potom  zviklo ždi
   2 si   otrhňem kuz   nohi
   2 si   o    jednom krpci
   2 si   nahrab do   batoha
   2 si   mohol  ízdz  na
   2 sʲi   ma   sʲarny osʲi
   2 si   geti  v    hrsťi
   2 śidzmi regiment    scahnuc śe
   2 si   dala  pod   lavicu
   2 si   boľi  vrece  zaľi
   2 si   bol   aj   bes
   2 seno  ľen   pre   meno
   2 sem   a    tam   a
   2 seʒel  od   rana  do
   2 śe   dostal do   prešova
   2 śe   bil   po   čoľe
   2 sebe  vźal  zo   sebu
   2 seba  a    druhého pre
   2 scece  te   kone  mac
   2 sa   ždi   bála  taďe
   2 sa   zobuďiľi    a    ftedi
   2 sä   zíďe  aj   dvacät
   2 sä   zariľi do   zeme
   2 sa   volal  ten   fervéber
   2 sä   volala i    širočina
   2 sä   višťäť a    dostaňe
   2 sä   veru  takto  za
   2 sa   var   kačkám zapáčilo
   2 sa   vačinom do   gazdi
   2 sa   uš   teho  naším
   2 sa   trásľi a    kački
   2 sä   to   tag   vaľilo
   2 sa   ten   človek pri
   2 sä   tej   krvi  naťeklo
   2 sa   tam   ženi  ako
   2 sa   šlo   do   roboti
   2 sä   šetko  preňeslo    do
   2 sä   šetkím do   známosťi
   2 sä   šeci  riľi  do
   2 sä   sťeľe  ľen   sä
   2 sa   s    ňím   robí
   2 sä   robotňice    do   hrncä
   2 sä   robievalo    ždi   v
   2 sʲarne oči   požoltave    vlasi
   2 sarajeve    zapichľi    jednieho    pána
   2 sa   pribraľi    do   tukšej
   2 sa   potom  na   to
   2 sä   potíkaľi    a    ľen
   2 sa   pomstvel    za   tu
   2 sa   pod   lavicu a
   2 sa   na   zem   a
   2 sa   na   pľac  a
   2 sä   nám   šlo   dobre
   2 sä   nám   dobre  tancovalo
   2 sa   nakladol    oheň  a
   2 sä   nájďe  dáka  veselá
   2 sa   na   cestu  a
   2 sä   mu   dá   vipiť
   2 sa   mu   bola  prihovorila
   2 sa   mi   z    očí
   2 samí  večer  sa   iďe
   2 sa   mi   už   potom
   2 sä   mi   s    tím
   2 sä   misí  potom  behať
   2 sa   mi   ňižd  ňestalo
   2 salvu  spraveľi    na   orcíz
   2 sä   ľen   preto  strhla
   2 sa   išlo  na   tú
   2 sa   išlo  do   kostela
   2 sa   iďe   do   trsťenej
   2 sa   hoďiľi na   zem
   2 sa   híh   vivrácelo    a
   2 sä   f    tom   usalašiľi
   2 sä   dva   razi  komziľi
   2 sä   do   takej  chrasťi
   2 sa   čosi  pomodľel    a
   2 sa   aj   mari  pukáčovej
   2 sa   a    dá   sa
   2 roku  vihorelo    pol   trsťenej
   2 roki  ḿä   ho   karmiľi
   2 roka  ho   misí  poznať
   2 ročiťe a    oďeňá  a
   2 roboti i    blato  z
   2 robievalo    ždi   v    noci
   2 robidz a    ľem   teľo
   2 regiment    scahnuc śe   dozat
   2 raz   ho   preca  pozná
   2 raz   do   roka  ho
   2 ras   prosíme i    váz
   2 ras   pri   takej  šärvátke
   2 rano  zme   sa   zobuďiľi
   2 rana  do   večera a
   2 račej  kúpťe  ďeťom  kabaňu
   2 pusťiľi kusa  na   zem
   2 puśčilam    ho   do   vody
   2 pršälo celí  ďeň   a
   2 pritom a    druhá  rúče
   2 prišol novi  zakon  z
   2 prišol jeden  ku   krčmarovi
   2 prišli zo   školi  a
   2 prišli zme   potém  na
   2 prišľi zme   až   na
   2 prišľi ňiže  krasňickeho   mosta
   2 prišľi ḿä   do   prahi
   2 prišľi ku   nám   do
   2 prišľi ko   mňe   a
   2 prišľi k    ňemu  a
   2 prišľi do   domu  na
   2 prišla tam   za   mnou
   2 prišla s    pribiša do
   2 prišla po   víplatu moju
   2 prišla do   toho  vojna
   2 prišiel som   tu   po
   2 prišiel som   do   domu
   2 priśľi do   jednej dzedzini
   2 pri   sebe  tri   dukati
   2 pri   mňe   z    oboch
   2 pri   krčme  ho   ňeviďeľi
   2 pri   každej vŕbe  stáť
   2 pri   jednom voze  boľi
   2 príďež už   na   tú
   2 pre   tíχto  staršíh luďí
   2 pre   seba  a    druhého
   2 pred  nim   iʒe   cen
   2 pred  nim   iďe   hrk
   2 prebehnú    sved  zo   staňice
   2 požehná i    jedneho i
   2 pozriťe sa   i    vi
   2 pozri  sa   mariško hore
   2 pozre  žena  mužovi a
   2 pozre  na   ženu  a
   2 poznáťe vašu  ženu  raz
   2 poveʒel tri   prislofka    za
   2 po   vagóňe sto   peť
   2 potym  ho   precydžim    prez
   2 poton  zme   išľi  na
   2 poton  sa   išlo  na
   2 potom  zviklo ždi   buť
   2 potom  zmo   mali  aj
   2 potom  zme   to   už
   2 potom  zme   šľi   na
   2 potom  zme   sa   vibraľi
   2 potom  zme   sa   pribraľi
   2 potom  zme   sä   akosi
   2 potom  zme   oťeľ  odišľi
   2 potom  zme   jej   daľi
   2 potom  zme   ho   zavesiľi
   2 potom  zme   ho   rozvážaľi
   2 potom  zme   aj   mi
   2 potom  zaz   druhíh dvaccadzdva
   2 potom  som   už   začal
   2 potom  som   už   ľen
   2 potom  sä   to   šetko
   2 potom  sa   to   dalo
   2 potom  sa   išlo  na
   2 potom  sa   dá   na
   2 potom  mi   už   bolo
   2 potom  ľístok a    že
   2 potom  keť   prišľi mláďenci
   2 potom  ešťe  znova  tristo
   2 potom  dva   dňi   prenocovaľi
   2 potom  ďecko  na   krki
   2 potom  behať  a    to
   2 potom  až   mi   bolo
   2 pot   kabát  a    čakal
   2 potíkaľi    a    ľen   zme
   2 po   štiri  po   peď
   2 pošol  ku   jednemu prorokovi
   2 postaveľi    dvaadvaccadz  do   radu
   2 porosprávala  o    tej   cesťe
   2 porobenie    takie  okräjňíki    na
   2 popozerala   na   tú   kačku
   2 po   paňvičke    a    po
   2 po   packe  tabaku i
   2 pomodľel    a    dal   hím
   2 pomedzi náz   v    obe
   2 polo  zmo   dali  do
   2 poľi  ňinto  taká  robota
   2 poleje smatankou    a    po
   2 pokľakňi    na   koľena a
   2 po   jednej kitke  ľanu
   2 pójďem na   talijánski   front
   2 pochválen    buď   ježiš  kristus
   2 po   hore  a    v
   2 poháriki    zme   držäľi takto
   2 po   dvacať peť   grajcari
   2 po   druhuo vinšujem    aj
   2 podopreti    na   kijof  a
   2 podojiť a    zaz   na
   2 pod   lavicu a    kačka
   2 pod   bukom  a    ňemiseľi
   2 pod   bradu  a    som
   2 po   čom   pozná  žena
   2 po   čom   poznajú ženu
   2 poctreľená   a    kukaľi zme
   2 pľechovej    mašiňe meso  sa
   2 pľecá  a    ňesľi  na
   2 plaťeňici    maľi  metrovi tovar
   2 pľäsla fest  po   pľeci
   2 plakaľi šeci  za   ňím
   2 pľac  a    koňe  išľi
   2 pítala som   sa   aj
   2 peďesáti    mi   padľi  na
   2 paropci z    harmoňikamí   a
   2 paňvičke    a    po   stoľe
   2 paňvička    mokrá  od   masťi
   2 paňí  šla   do   mesta
   2 paňej  porosprávala  o    tej
   2 pánboh mu   tam   hriechi
   2 pánboh daj   dobrí  ďeň
   2 padľi  na   zem   a
   2 ozbrojeníh   vehnaľi na   ten
   2 oxabi  a    mi   tu
   2 otrhňem kuz   nohi  a
   2 oťeľ  zme   miseľi uťekať
   2 oťeľ  odišľi a    išľi
   2 ostro  mä   to   ďoblo
   2 osťi  sä   mu   nastíkajú
   2 ostaňež aj   s    kačkamí
   2 ostál  f    tom   jercu
   2 ośemnaz roki  som   mal
   2 opetku iďem  sto   peť
   2 opetkom bi   som   ňebola
   2 opaťerná    a    keď   má
   2 on   sa   na   mňa
   2 oňi   zaz   na   nás
   2 on   išol  za   cestu
   2 oňi   strieľäľi    v    noci
   2 oňi   na   front  ňejdú
   2 ona   najprf o    muža
   2 ona   mu   na   to
   2 ona   bola  zo   zázrivej
   2 okräjňíki    na   tíh   íľoch
   2 okovitka    a    zo   šťetki
   2 okolo  dunajä a    poňiže
   2 o    jednom krpci  bol
   2 oheň  a    to   pekňe
   2 oheň  a    mišo  povedá
   2 od   večera do   rána
   2 o    dvanastej    v    noci
   2 odrazu mä   zašla  taká
   2 od   masťi  a    keď
   2 odišľi a    išľi  zme
   2 od   domu  ku   domu
   2 od   buka  do   buka
   2 ocali  a    puscili ju
   2 nuž   zabudňe dobrá  biť
   2 nu   zme   veru  málo
   2 nu   zme   sä   ľen
   2 nu   zme   mu   troška
   2 nu   to   bolo  dľhuo
   2 nuš   som   mu   to
   2 nuš   keď   mu   cigáňa
   2 nu   sä   mä   spitovala
   2 nožíka ňesmel madz  žiadní
   2 no   začäľi zme   sa
   2 novi  zakon  z    vašintonu
   2 no   veʒ   uš   po
   2 no   už   ako   som
   2 no   to   tag   bolo
   2 no   ta   už   me
   2 no   ta   take  buľi
   2 no   ta   som   muśela
   2 no   ta   me   narobiľi
   2 no   tak   to   fšetko
   2 no   tak   tích  štiricačtiri
   2 no   tak   som   viďela
   2 no   tak   som   si
   2 no   tak   som   sa
   2 no   tak   sa   aj
   2 no   tak   kački  boľi
   2 no   ta   jak   śe