Frekvencie tetragramov slov v korpuse dialekt-4.0

   35 a    potom  sa   to
   25 no   a    potom  sa
   19 a    tak   sa   to
   14 no   a    potom  zme
   11 a    to   sa   potom
   11 a    potom  zme   to
   11 a    mi   zme   sa
   10 no   a    uš   potom
   10 no   a    potom  už
   10 a    to   bolo  v
   9 no   a    ja   som
   9 a    s    tím   sa
   9 a    potom  sa   už
   9 a    na   druhí  ďeň
   8 no   a    potom  som
   8 a    tag   zme   sa
   8 a    potom  zme   sa
   8 a    keť   sa   už
   8 a    čo   ja   viem
   7 potom  sa   to   už
   7 no   a    to   sa
   7 no   a    tak   sa
   7 čo   je   to   za
   7 ako   sa   iďe   do
   7 a    ja   som   sa
   7 abi   sťe   maľi  toľko
   6 s    tím   sa   to
   6 no   a    to   zme
   6 no   a    tag   zme
   6 no   a    keť   sa
   6 no   a    já   som
   6 čuo   od   obeda  ostalo
   6 a    to   sa   dalo
   6 a    na   druhí  den
   6 a    ja   son   sa
   6 a    ja   som   si
   6 a    f    tie   čäsi
   6 a    dá   sa   do
   5 to   bolo  v    noci
   5 tak   potom  sa   to
   5 sa   to   dalo  do
   5 potom  sa   to   do
   5 od   rana  do   večera
   5 no   tak   sa   to
   5 no   a    to   bolo
   5 no   a    potom  uš
   5 no   a    keď   už
   5 no   a    keď   uš
   5 ňe   ta   jak   hňeśka
   5 každi  duch  hospoďina    i
   5 a    uš   potom  sa
   5 a    to   zme   si
   5 a    to   si   ti
   5 a    to   bolo  tak
   5 a    tam   sa   to
   5 a    tak   sa   potom
   5 a    s    toho  sa
   5 a    potom  zme   ho
   5 a    potom  sa   uš
   5 a    na   to   zme
   5 a    mi   zme   si
   5 a    keť   som   sa
   5 aj   do   školi  som
   5 a    já   som   sa
   5 a    já   som   mu
   5 a    f    tom   sa
   4 χvaľ  každi  duχ   hospoďina
   4 z    roka  na   rok
   4 zme   sa   dostali do
   4 z    don   do   domu
   4 z    boka  na   bok
   4 už   uďerila druha  hoďina
   4 to   sa   potom  na
   4 tem   bol   a    tem
   4 potom  sa   to   na
   4 potom  sa   to   dávalo
   4 potom  sa   to   dalo
   4 o    tej   krsnej manki
   4 ostala som   stáť  a
   4 oňi   na   frond  ňejdú
   4 no   ta   tak   śe
   4 no   ta   me   śe
   4 no   tak   sa   aj
   4 no   tag   zme   sa
   4 no   a    uš   sa
   4 no   a    tag   uš
   4 no   a    potom  si
   4 no   a    jag   uš
   4 ňe   tag   jak   teras
   4 na   druhí  ďeň   sa
   4 mi   zme   boľi  na
   4 mali  po   štiri  po
   4 koľo  máťe  f    kuchiňi
   4 každi  duχ   hospoďina    i
   4 chvaľ  každi  duch  hospoďina
   4 duch  hospoďina    i    ježiša
   4 čo   sa   to   tam
   4 bol   a    tem   bol
   4 bi   som   vám   to
   4 bi   som   ťi   to
   4 a    v    zime  sa
   4 a    to   už   bolo
   4 a    to   sa   pekňe
   4 a    to   bolo  na
   4 a    to   bola  taká
   4 a    tam   zme   potom
   4 a    takto  som   sa
   4 a    tak   som   sa
   4 a    tag   zme   to
   4 a    tag   zme   si
   4 a    tag   me   ho
   4 a    potom  som   už
   4 a    potom  som   to
   4 a    potom  sä   to
   4 a    ňie   i    ňie
   4 a    na   to   sa
   4 a    mi   zme   to
   4 a    misľela som   si
   4 aľe   mi   zme   maľi
   4 a    ket   sa   to
   4 a    keď   zme   uš
   4 a    keď   uš   prišla
   4 a    já   mu   povedám
   4 a    do   teho  sa
   4 a    dalo  sa   do
   3 že   sa   mu   to
   3 že   nam   virezaľi    tovar
   3 že   je   uš   po
   3 že   čo   mi   je
   3 zo   dňa   na   ďeň
   3 zobuďiľi    a    ftedi  zme
   3 zobraľi nam   jeden  šor
   3 zme   sa   zobuďiľi    a
   3 zme   boľi  na   to
   3 zložiľi zme   šater  tam
   3 z    jednej strani a
   3 z    jednej izbi  do
   3 z    hrncom po   ďeďiňe
   3 zeľení vo   tri   radi
   3 z    dom   do   domu
   3 za   ťisic  pacto  korun
   3 zaťahlo sa   na   pľac
   3 za   ňím   postupuvali   jeho
   3 za   nim   iʒe   hrk
   3 za   nim   iďe   hrk
   3 za   nim   iďe   cen
   3 za   dobrú  ňevestu bohu
   3 voze  boľi  aspoň  traja
   3 voze  a    treťi  išel
   3 volali jednotlivé   časti  na
   3 veňok  zeľení vo   tri
   3 v    biharskej    stoľici do
   3 vám   daj   dobrí  veśer
   3 už   uďerila jedna  hoďina
   3 už   uďerila ďesata hoďina
   3 už   na   tú   zem
   3 uš   sa   to   tag
   3 uš   keď   bolo  po
   3 u    náz   je   to
   3 trhovisku    a    tam   spal
   3 treťi  išel  s    koňami
   3 to   ždi   traja  boľi
   3 to   zme   sa   tam
   3 to   už   bolo  takuo
   3 to   už   bolo  na
   3 to   ťi   ja   už
   3 to   sú   ti   oné
   3 to   sa   volá  na
   3 to   sa   uš   potom
   3 to   sa   dalo  do
   3 to   sa   ako   volalo
   3 to   plaťeňici    maľi  metrovi
   3 to   ňe   ta   jak
   3 to   moje  f    kraji
   3 to   bolo  za   maďarskej
   3 to   bolo  v    zemi
   3 to   bola  jedna  sťena
   3 ťi   tu   moja  milá
   3 ťisic  pacto  korun  tovaru
   3 teho  sa   nakladol    oheň
   3 ta   to   tag   bulo
   3 tan   som   ból   tri
   3 tam   ťi   ohlaz  dáme
   3 tam   spal  gazda  s
   3 tam   sa   to   uš
   3 tam   sa   to   natáčalo
   3 ta   me   śe   tam
   3 takuo  meno  buďe  maď
   3 tak   son   uš   poton
   3 tag   zme   to   potom
   3 stopi  po   tom   ňebolo
   3 s    toho  zme   šiľi
   3 s    teho  sa   nakladol
   3 s    teho  postaľi hamri
   3 ste   čo   robili z
   3 som   ťi   tu   moja
   3 som   ťi   to   ukázala
   3 som   bol   v    amerike
   3 som   ból   tri   mesáce
   3 som   bola  tri   roki
   3 s    koňami do   šarkadu
   3 si   pit   a    jest
   3 sa   zobuďiľi    a    ftedi
   3 sa   vačinom do   gazdi
   3 sa   tiež  dávali mená
   3 sa   na   pľac  a
   3 sa   nakladol    oheň  a
   3 rano  zme   sa   zobuďiľi
   3 prosíme v    meňe  boha
   3 prizriťe    sa   aj   vi
   3 pri   jednom voze  boľi
   3 pred  nim   iʒe   hrk
   3 pred  nim   iďe   cen
   3 potom  zme   to   už
   3 potom  sa   to   uš
   3 potom  sa   to   moselo
   3 potom  sa   to   česalo
   3 potom  sa   išlo  na
   3 potom  na   druhí  den
   3 potom  mi   už   bolo
   3 po   štiri  po   peď
   3 po   dvacať peť   grajcari
   3 plaťeňici    maľi  metrovi tovar
   3 pľac  a    koňe  išľi
   3 pán   boch  vám   daj
   3 ot   tích  čás   sa
   3 ottál  ma   poslali do
   3 ona   mu   na   to
   3 oheň  a    to   pekňe
   3 o    dvanastej    v    noci
   3 no   tak   to   sa
   3 no   tak   som   sa
   3 no   tag   zme   to
   3 no   i    vikradľi    nas
   3 no   a    veʒ   už
   3 no   a    uš   tak
   3 no   a    to   uš
   3 no   a    tam   už
   3 no   a    tam   uš
   3 no   a    tak   to
   3 no   a    s    toho
   3 no   a    s    teho
   3 no   a    prišľi zme
   3 no   a    potom  teda
   3 no   a    potom  na
   3 no   a    potom  ho
   3 no   a    na   druhí
   3 no   a    mi   zme
   3 no   aľe   to   uš
   3 no   aľe   to   bolo
   3 no   aľe   ja   som
   3 no   a    keť   som
   3 no   a    keť   sä
   3 no   a    keď   zme
   3 no   a    ked   zme
   3 no   a    jak   śe
   3 no   a    jag   už
   3 no   a    f    tej
   3 no   a    daďeľ  sa
   3 ňím   postupuvali   jeho  kamaráďi
   3 ňe   ta   jak   teraz
   3 na   trhovisku    a    tam
   3 na   tom   sa   to
   3 na   pľac  a    koňe
   3 nam   jeden  šor   tovaru
   3 nakladol    oheň  a    to
   3 mi   zme   to   volaľi
   3 mi   zme   tam   boli
   3 mi   zme   si   to
   3 mi   zme   maľi  takú
   3 milá  či   sa   ňebojíš
   3 mašina bola  jako  parohi
   3 maľi  metrovi tovar  v
   3 kudlož a    jano  muránski
   3 koňe  išľi  do   gazdi
   3 keť   som   sa   vidala
   3 ket   som   ból   malí
   3 keď   zme   prišľi s
   3 keď   bola  veľka  voda
   3 jozef  kudlož a    jano
   3 jednom voze  boľi  aspoň
   3 jednej izbi  do   druhej
   3 ja   som   sa   to
   3 jak   to   dakedi bulo
   3 jag   ja   pujʒem do
   3 i    vikradľi    nas   potom
   3 išlo  sa   vačinom do
   3 išľi  zme   do   masara
   3 išel  s    koňami do
   3 i    ježiše jeho  sina
   3 hospoďina    i    ježiše jeho
   3 hoj   veňok  zeľení vo
   3 ftedi  bol   po   dvacať
   3 f    posretku    bola  ručka
   3 dva   dňi   a    potom
   3 duχ   hospoďina    i    ježiše
   3 do   kostela na   sobáš
   3 do   hori  na   drevo
   3 ďeže  bi   aj   ňie
   3 dáuno  to   už   bolo
   3 dalo  sa   to   žandarom
   3 dalo  sa   to   do
   3 dalo  sa   do   peci
   3 daďeľ  sa   prišlo do
   3 čo   si   tam   robila
   3 čo   sa   mi   stalo
   3 čo   sa   buďe  robiť
   3 čo   išľi  z    jarmaku
   3 či   je   to   prauda
   3 co   to   śe   robi
   3 bo   to   plaťeňici    maľi
   3 bol   po   dvacať peť
   3 bolo  za   maďarskej    vladi
   3 boch  vám   daj   dobrí
   3 biharskej    stoľici do   šarkadu
   3 až   rano  zme   sa
   3 a    že   bi   sa
   3 a    už   zme   boľi
   3 a    uš   sa   to
   3 a    treťi  išel  s
   3 a    to   zme   už
   3 a    to   zme   šľi
   3 a    to   zme   maľi
   3 a    to   zme   fše
   3 a    to   sa   už
   3 a    to   sa   takto
   3 a    to   sa   tak
   3 a    to   sa   aj
   3 a    to   pekňe  horelo
   3 a    teraz  je   to
   3 a    ten   hu   ľen
   3 a    tan   som   ból
   3 a    tam   zme   si
   3 a    tam   zme   boli
   3 a    tam   uš   potom
   3 a    tam   spal  gazda
   3 a    tam   som   sa
   3 a    tam   sa   aj
   3 a    tam   bola  taká
   3 a    takto  sa   to
   3 a    tak   to   bolo
   3 a    tak   som   si
   3 a    tak   śe   išlo
   3 a    tag   zme   šľi
   3 a    tag   zme   śe
   3 a    tag   zme   prišľi
   3 a    s    toho  zme
   3 a    s    teho  postaľi
   3 a    puscili ju   het
   3 a    potom  zme   už
   3 a    potom  s    toho
   3 a    potom  som   sa
   3 a    potom  si   to
   3 a    potom  sa   zase
   3 a    potom  sa   s
   3 a    potom  mi   zme
   3 a    píta  sa   ma
   3 a    on   mi   povedá
   3 aňi   čuo   bi   mu
   3 a    mi   zme   tam
   3 a    mi   zme   sä
   3 a    mi   zme   mu
   3 a    mi   zme   mali
   3 aľe   to   sa   ňenašlo
   3 ale   sa   mi   to
   3 aľe   potom  zme   si
   3 aľe   potom  sa   zamesnavaľi
   3 aľe   išlo  sa   vačinom
   3 a    k    temu  ešče
   3 a    koňe  išľi  do
   3 a    koľo  máťe  f
   3 a    keť   to   bolo
   3 a    keď   už   má
   3 a    keď   už   bolo
   3 a    je   s    ňeho
   3 a    já   som   už
   3 a    išľi  zme   na
   3 a    f    posretku    bola
   3 a    ešče  si   aj
   3 a    ešče  k    temu
   3 a    dalo  sa   to
   3 a    dakedi aj   štira
   3 a    daďeľ  sa   prišlo
   3 abi   sa   mu   to
   2 χto   dal   králó  na
   2 χramajuci    za   χlapcoma    is
   2 χopiľi a    vyruciľi    von
   2 χoʒili probuvat    a    vitáhli
   2 χlapcoma    is   pešo  kolo
   2 žitko  ľen   sä   sťeľe
   2 že   zme   už   aňi
   2 že   zme   tam   nútri
   2 že   zme   tak   skončiľi
   2 že   zme   him   ho
   2 že   vlag  už   iďe
   2 že   van   sám   je
   2 že   už   ňekcem ostať
   2 že   už   je   po
   2 že   to   má   po
   2 že   to   je   jako
   2 že   to   iďe   dajäká
   2 že   to   bula  tá
   2 že   to   boľi  voľáki
   2 že   ťí   čo   tajšľi
   2 že   šezdześati   śidzmi regiment
   2 že   šak   to   je
   2 že   som   sa   mala
   2 že   som   mu   to
   2 že   som   kačkám uvézala
   2 že   sä   už   ňevidáš
   2 že   sa   ten   človek
   2 že   sa   na   predaj
   2 že   sä   iďem  maťeri
   2 že   sa   aj   zblázňila
   2 ženu  raz   do   roka
   2 ženu  a    je   dobre
   2 ženi  ako   do   kostola
   2 že   ňema  teľo  peňazi
   2 že   nas   šickih zabral
   2 že   nán   to   ťí
   2 žena  mužovi a    muš
   2 žena  misí  biď   zo
   2 že   na   druhí  ďeň
   2 že   mu   dám   ešťe
   2 že   mä   to   tá
   2 že   mä   räfla  do
   2 že   mali  po   štiri
   2 že   koľko  pítam  za
   2 že   kerej  tam   ostaňe
   2 že   kej   som   sa
   2 že   je   už   na
   2 že   je   to   úrek
   2 že   je   to   tam
   2 že   je   po   vojňe
   2 že   já   mám   dvoje
   2 že   iγ   zase  vezňe
   2 že   íh   oťedz  buďe
   2 že   hu   mám   bez
   2 že   ho   to   tam
   2 že   ďe   son   sa
   2 že   čo   je   to
   2 že   či   ho   sce
   2 že   či   bi   som
   2 že   co   to   bulo
   2 že   buďen  maď   radoz
   2 že   bi   zme   sa
   2 že   bi   som   vam
   2 že   bi   som   to
   2 že   bi   som   sa
   2 že   bi   som   ho
   2 že   bi   sa   mu
   2 žebi  našo  ʒeci  maľi
   2 žebi  aj   na   sobotu
   2 že   aňi   tag   ňedobre
   2 že   aňi   domaci opχodňici
   2 že   ako   to   začnú
   2 že   ako   sä   nám
   2 že   abi   som   si
   2 ždi   vo   dva   konce
   2 ždi   čistí  muš   a
   2 ždi   bála  taďe  ísť
   2 zyjdu  s    posceľi a
   2 z    voza  a    že
   2 zviklo ždi   buť   pri
   2 z    veľkim paľcom na
   2 zvalili sa   na   mňa
   2 zuzana okolo  dunajä a
   2 z    rumym  aľebo  šľivovicu
   2 z    ruki  do   ruki
   2 zrazu  počujem ohromní krik
   2 z    radu  a    za
   2 zožerú jej   aj   plúcä
   2 zo   školi  a    dali
   2 zo   súkna  a    tak
   2 zo   staňice do   mesta
   2 zostal na   pľaci  na
   2 zomrel a    ftedi  bdove
   2 zohnú  sa   pod   lavicu
   2 zobraľi a    šľi   zme
   2 z    oboch  strán  okolo
   2 z    oboch  strán  ľežäľi
   2 zobľeklo    a    nohavički    naťáhlo
   2 z    múki  a    šmalcu
   2 zmo   sä   s    nima
   2 z    mojim  ňebohim apom
   2 zmo   dali  do   drustva
   2 zme   veru  málo  porobiľi
   2 zme   velkí  oheň  a
   2 zme   už   aňi   ňevládali
   2 zme   uťekaľi aňi   zo
   2 zme   uš   tri   ňňi
   2 zme   uš   potom  maľi
   2 zme   to   potom  na
   2 zme   to   dávaľi na
   2 zme   tam   nútri  boli
   2 zme   tam   boli  jako
   2 zme   šľi   na   front
   2 zme   šľi   ež   na
   2 zme   s    toho  maľi
   2 zme   spaľi  na   voze
   2 zme   si   vipili a
   2 zme   si   večer  ohem
   2 zme   si   tag   vijednaľi
   2 zme   si   staľi  a
   2 zme   si   ľahľi  spaťi
   2 zme   si   kráčäľi hore
   2 zme   si   boľi  vrece
   2 zme   sa   χiťiľi do
   2 zme   sä   z    jedním
   2 zme   sä   zariľi do
   2 zme   sa   učiľi  ľižuvať
   2 zme   sa   to   ľen
   2 zme   sä   šeci  riľi
   2 zme   sa   proti  sebe
   2 zme   sa   pribraľi    do
   2 zme   sä   potíkaľi    a
   2 zme   sa   na   geckanku
   2 zme   sä   mu   ľen
   2 zme   sä   mi   s
   2 zme   sä   ľen   vibraľi
   2 zme   sa   len   tag
   2 zme   sa   hrávali na
   2 zme   sa   ešťe  doma
   2 zme   sä   dva   razi
   2 zme   sa   dostali a
   2 zme   sa   aľe   jednať
   2 zme   sa   a    hibaj
   2 zme   priśľi do   jednej
   2 zme   potom  dva   dňi
   2 zme   oťeľ  odišľi a
   2 zme   obidve tak   plakaľi
   2 zme   museľi tag   ňehať
   2 zme   miseľi uťekať pred
   2 zme   maľi  veľké  zubi
   2 zme   maľi  veľke  skriňe
   2 zme   maľi  takú  paľicu
   2 zme   maľi  od   marije
   2 zme   maľi  marijom terezijom
   2 zme   ľen   mi   uťekaľi
   2 zme   ku   záhradňíkovi  šľi
   2 zme   kopaľi mi   mlaďí
   2 zme   išli  s    toho
   2 zme   išľi  na   prácu
   2 zme   išli  do   bratislavi
   2 zme   iśľi  na   front
   2 zme   ho   zavesiľi    na
   2 zme   ho   rozvážaľi    po
   2 zme   hore  takou  lúkou
   2 zme   hoďiľi i    hu
   2 zme   ešťe  ňeveďeľi    buojovať
   2 zme   dva   vozi  a
   2 zme   držäľi takto  do
   2 zme   do   enej  edonáctej
   2 zme   daľi  do   vriec
   2 zme   buľi  tri   ľeňije
   2 zme   boľi  celí  ďeň
   2 zme   aj   mi   vošľi
   2 zľe   sťe   nam   poraďiľi
   2 zlatá  duša  a    takí
   2 z    jednej strani veľka
   2 z    jednej strani na
   2 z    jednej i    z
   2 z    jaseňice    do   ňižnej
   2 zhora  i    zdola  i
   2 z    harmoňikamí   a    každí
   2 z    gazdofstva   a    s
   2 z    gazďinom    a    pomocňik
   2 zešla  u    nevesti a
   2 ze   ščiavňíka    híh   bolo
   2 zem   sa   mosela pohnojit
   2 zeme  a    strieľäľi    jedno
   2 zem   a    uš   prišľi
   2 zem   a    ako   som
   2 zebrali ossem  alebo  ďesať
   2 z    dreva  to   bolo
   2 z    domu  do   domu
   2 zďiveňí a    švi   nás
   2 z    ďeckom a    hrabaj
   2 zdat  trónu  f    prospech
   2 z    bráni  za   ňím
   2 za   χlapcoma    is   pešo
   2 zaz   odešľi do   ʒeʒini
   2 zaź   ňedobre u    hlave
   2 zaz   na   tie   vrchi
   2 zaveši še   na   vešeturu
   2 zatkom pritom a    druhá
   2 za   tíh   dvanáz dní
   2 zať   bú   už   ňetrpezľiví
   2 zašputala    do   krucicej    hromatki
   2 zastavy do   họry  ʒvihaľi
   2 zastaviľi    a    ešťe  zme
   2 zasʲina śa   mu   sobotu
   2 zase  vezňe  do   službi
   2 zase  rusóv  vrazili spátki
   2 za   ruku  a    tu
   2 zariľi do   zeme  a
   2 za   prvej  svetovej    vojni
   2 zapráhľi    zme   dva   vozi
   2 za   pejʒ  roki  bul
   2 za   pec   a    počala
   2 za   paľec  a    voňi
   2 zaobúvaď    aj   sami  seba
   2 za   nim   iʒe   cen
   2 za   namí  a    postavil
   2 zámožní tito  ďeťi  viχovávať
   2 zámočňík    a    jeho  paňí
   2 za   mnu   a    za
   2 za   mňa   i    za
   2 zakon  to   bol   bobrof
   2 zakon  plaťil ešče  aj
   2 zakoľu ju   dluhim nožem
   2 za   kački  sa   obláčiľi
   2 za   frištikom    a    buďe
   2 zafarbena    i    hustka na
   2 za   ʒeʒinu do   jednej
   2 za   dva   roki  šeci
   2 zadňe  nohi  še   narežu
   2 začal  vinšovat    ženíchúf    starí
   2 začäľi zme   sa   aľe
   2 začala ta   źeľina vrec
   2 za   cestu  a    jeho
   2 zabraľi za   ťisic  pacto
   2 zabitieho    a    povedá mi
   2 zabiľi mi   ho   f
   2 zabijú kole  a    poton
   2 zabijačku    praša  ňesme  žradž
   2 za   arzenálom    dzelostrelecká palba
   2 v    zemi  a    dľhuo
   2 vzeľi  na   pľecá  a
   2 vźal  noš   a    mu
   2 vybere oči   a    mozyk
   2 vret  ta   hodél  aj
   2 vreca  a    s    timtom
   2 vŕbe  stáť  a    keď
   2 voze  do   buďína na
   2 voza  a    že   iďem
   2 vo   vojňe  spolu  a
   2 vo   vlaku  som   si
   2 vo   veľkú  ňeďeľu sa
   2 vo   vašom  staväňí rohou
   2 vo   tri   radi  saďení
   2 v    opχodoχ a    to
   2 voňi  uťekaľi okolo  mňä
   2 voňi  sä   hnaľi  napret
   2 vona  śe   zašputala    do
   2 vona  ňeχcela stac  a
   2 vona  išla  za   mäsom
   2 vom   jej   na   to
   2 volaľi terka  čačaná masľanová
   2 volali ste   to   praslica
   2 voľakedi    sa   to   na
   2 vojňe  spolu  a    ňemuožu
   2 vodu  dočista a    zaveši
   2 vodu  a    tak   śe
   2 voda  še   vari  f
   2 v    noci  to   bolo
   2 v    noci  o    dvanastej
   2 v    ňeďeľu do   kostola
   2 v    ňeďelu bola  zábava
   2 v    našej  ďeďiňe sa
   2 v    martiňe muzeume viďeť
   2 v    marburgu    zme   nasadľi
   2 v    machu  a    vo
   2 v    ľuptove na   jarmaku
   2 vliekli a    lajdinand    len
   2 vlaku  som   si   sedla
   2 vlag  je   tu   na
   2 vjéte  to   je   tak
   2 v    jednom dome  zaz
   2 viχovávať    s    toho  a
   2 vivrácelo    a    jeden  ostal
   2 višľi  tri   sľnká  a
   2 viskočín    z    radu  a
   2 visipte to   dole  do
   2 vipiť  a    s    tím
   2 vipigľovaní   obľeg  misí  mať
   2 vinšujem    vám   tieto  hodi
   2 vinšovat    ženíchúf    starí  svat
   2 víno  sa   tedi  búri
   2 viľäkaní    a    hrozňe som
   2 vikopaď na   ďesäť  krokou
   2 vikladať    a    mi   zme
   2 viďín  na   jeňej  roli
   2 vi   buďeťe dľho  žiť
   2 vibraľi zme   sa   zo
   2 viberaľi    zo   spár  a
   2 v    hňeve  svojou nohou
   2 v    hamroχ zeľezo mľeľi
   2 vezňen jí   za   ženu
   2 vezla  mašina hore  do
   2 veť   sa   už   ľen
   2 vet   každej treba  dáke
   2 veť   je   v    našé
   2 veť   ja   ňje   som
   2 veselí a    keď   ej
   2 veru  sä   ľen   preto
   2 veru  mä   ňigdi  aňi
   2 veru  každí  takí  mladí
   2 veru  jednaľi zme   sa
   2 veru  dalo  hodňe  roboti
   2 veru  aj   za   front
   2 veréjne pred  namí  za
   2 vercajg je   tyž   nachystany
   2 vena  jako  svadební    dar
   2 velkí  oheň  a    mišo
   2 veľkim paľcom na   noźe
   2 vehnaľi na   ten   šísplac
   2 veď   je   tá   i
   2 veď   já   tu   i
   2 večer  še   okoštuje    kapušňica
   2 večer  som   bola  pri
   2 v    dome  mladieho    zaťä
   2 v    čom   ste   mali
   2 vbehla som   už   potom
   2 vbehla som   do   vlaku
   2 vážni  muš   pri   svojej
   2 váz   maď   i    oťec
   2 vazaníc a    sa   močili
   2 vašu  ženu  raz   do
   2 vás   pán   boγ   živí
   2 var   kačkám zapáčilo    i
   2 varidž na   tlačenku    a
   2 vám   to   aj   ukázal
   2 vám   naša  mladá  nevesta
   2 v    americe som   bola
   2 v    americe doz   nážho
   2 vám   dávajú statku iba
   2 vaľilo z    oboch  strán
   2 väčí  ako   ťeľä  a
   2 už   zme   buľi  f
   2 už   v    americe bola
   2 už   uďerila jedenasta    hoďina
   2 už   uďerila jedenacta    hoďina
   2 už   potom  do   vlaku
   2 už   ňežije potom  dlho
   2 už   ňe   zoz   ʒeku
   2 už   ňekcem ostať  treťí
   2 už   mi   bolo  šecko
   2 už   má   víš   a
   2 už   majú  íz   na
   2 už   ľen   na   to
   2 už   ľen   na   dom
   2 už   ľen   dákeho pána
   2 už   ho   daľi  ďesi
   2 už   hlásiľi ako   zabitieho
   2 už   bulo  po   vojňa
   2 už   bulo  po   večeri
   2 už   bolo  na   ďesáti
   2 už   boli  f    tom
   2 už   bola  oznatá z
   2 už   bala  a    on
   2 už   aňi   ňevládali    it
   2 už   ako   som   šla
   2 už   aj   edná  za
   2 uťekaľi do   teho  domu
   2 uťekaľi aňi   zo   psím
   2 uš   tuto  zavolá naňho
   2 uš   teraz  osemďesáti   štvrtí
   2 uš   teho  naším  navravím
   2 uš   prišľi ko   mňe
   2 uš   potom  sa   išlo
   2 uš   poťem  bulo  dobre
   2 uš   po   dve   nitki
   2 uš   ket   to   bolo
   2 uše   to   najbaržej    bulo
   2 uspokojí    muš   svoju  ženu
   2 upchalo slami  zo   župnaka
   2 u    nevesti a    ženíchova
   2 u    naz   je   to
   2 u    nás   to   bolo
   2 u    nás   sa   to
   2 u    nás   ket   prišli
   2 umyje  še   rižakem a
   2 umyje  a    odreže hlavu
   2 umrel  a    jako  strašňe
   2 ukrutňe a    s    fľintou
   2 ukrutná a    svet  povedá
   2 ukrúťiľi    zme   motús  a
   2 tyho  še   dovo  tlačenka
   2 tú   zaďňú  na   ražeň
   2 tu   v    bielom potoku
   2 tuto  sa   ti   ňitki
   2 tu   pod   bukom  a
   2 tu   ma   naras  prehoďilo
   2 tu   mám   ešče  aj
   2 tu   dakedi aňi   jeden
   2 tu   bola  tá   hlava
   2 trvalo to   až   do
   2 trvalo nás   to   zaveľa
   2 trvala aj   tri   dni
   2 trošku som   sä   aj
   2 trónu  f    prospech    svojho
   2 tristo korún  hoť   a
   2 tri   sľnká  a    kométa
   2 tri   rázi  sa   to
   2 tri   razi  do   tížňa
   2 tri   napichany    koly  a
   2 tri   i    štiri  vrecá
   2 trhoχ  a    po   jarmakoχ
   2 treba  sa   nám   o
   2 treba  každí  ďeň   zahriznúď
   2 treba  dáke  perduške    na
   2 träfila do   ľävieho pľecä
   2 to   zme   si   takto
   2 to   zme   si   tag
   2 to   zme   maľi  veľke
   2 to   zme   maľi  od
   2 to   zme   mali  na
   2 to   zme   maľi  marijom
   2 to   zme   ku   záhradňíkovi
   2 to   v    lete  a
   2 to   veru  dalo  hodňe
   2 tovar  v    opχodoχ a
   2 to   už   len   tag
   2 to   už   ľen   na
   2 to   už   boľi  také
   2 to   uš   teda  sa
   2 toto  si   pakuvali    do
   2 toto  sä   ešťe  ňestalo
   2 to   ťí   ukradľi tú
   2 to   ťi   šärkan chvostom
   2 to   ťi   ňig   iní
   2 to   ťi   ja   ňepoviem
   2 to   ťi   bolo  pekňe
   2 to   ťi   bolo  fše
   2 to   tá   zošmiknutá   haluz
   2 to   tam   šetko  zoraľi
   2 to   tam   ešťe  žije
   2 to   tam   dáka  zver
   2 to   takú  veľkú  záhradu
   2 to   tak   śe   mi
   2 to   tak   pri   horáχ
   2 to   taki  pitny  jeg
   2 to   taká  z    múki
   2 to   tag   vaľilo z
   2 to   šetko  na   zárobek
   2 to   šeci  bosí  choďili
   2 to   su   tri   napichany
   2 to   som   si   otkrojila
   2 to   som   prala  f
   2 to   som   pošla  do
   2 to   som   ja   už
   2 to   som   ho   ňezložila
   2 to   sa   volalo to
   2 to   sa   var   kačkám
   2 to   sa   už   ňedalo
   2 to   sa   ťi   rostvorilo
   2 to   sa   ti   ňitki
   2 to   sa   takto  robí
   2 to   sa   tak   točilo
   2 to   sa   s    tím
   2 to   sä   robotňice    do
   2 to   sa   potom  zase
   2 to   sa   potom  takto
   2 to   sä   mu   dá
   2 to   sa   misi  umieselo
   2 to   sa   ľen   tak
   2 to   sa   len   tak
   2 to   sa   ľen   tag
   2 to   sä   chiťilo a
   2 to   sa   dávalo po
   2 to   sa   dávalo do
   2 to   sa   dalo  na
   2 toruosi mä   aj   preskočilo
   2 torej  strani zabreše pes
   2 torej  si   ma   zobuďila
   2 to   potom  zme   obidve
   2 to   potom  išlo  do
   2 to   pískalo poza  uši
   2 to   pekňe  horelo a
   2 to   on   tam   robil
   2 to   ňe   podoba človeka
   2 to   ňebuďe na   osoχ
   2 to   ňebolo tag   ako
   2 to   ňebolo ľen   tag
   2 to   náz   išlo  toľo
   2 to   na   mňe   zbadaľi
   2 to   nakládľi    na   humno
   2 to   najbaržej    bulo  u
   2 tomto  kňiškom mohol  f
   2 tom   sviňom hore  ďeďinom
   2 to   možeťe v    martiňe
   2 to   misí  biď   majster
   2 to   misí  biď   dobrí
   2 to   mi   dajťe  otpoveť
   2 to   mi   bolo  aj
   2 to   mala  čistuo a
   2 to   maju  na   miňisterstve
   2 toľko  pre   kački  prežiť
   2 to   ľen   šetko  pre
   2 to   koňe  celkom oslabľi
   2 to   keď   mi   prví
   2 to   je   žena  kidoň
   2 to   je   zlí   kuoň
   2 to   je   ve   hmľe
   2 to   je   uš   takí
   2 to   je   tam   pri
   2 to   je   šetko  málo
   2 to   je   rebeka a
   2 to   je   pre   tíχto
   2 to   je   na   povaľe
   2 to   ja   ňeviem visvetľiť
   2 to   ʒiuče  od   veľikej
   2 tohoto domu  tento  ďeň
   2 toho  pekného kedisi dáuno
   2 toho  duba  pľäsla fest
   2 to   f    sarajeve    zapichľi
   2 to   dole  do   šopi
   2 to   dáme  na   oheň
   2 to   búl   tot   prsten
   2 to   bulo  vov   ʒevjatim
   2 to   bul   dobri  kapitan
   2 to   bula  moja  robota
   2 to   bolo  z    dreva
   2 to   bolo  v    lete
   2 to   bolo  veľkuo svinstvo
   2 to   bolo  velice dobré
   2 to   bolo  také  jag
   2 to   bolo  s    toho
   2 to   bolo  kusisko cesti
   2 to   bolo  ešťe  za
   2 to   bolo  ešče  pred
   2 to   boľi  ti   konope
   2 to   boľi  takie  dľhie
   2 to   boľi  na   ti
   2 to   boľi  najviacej    ze
   2 to   ból   chlab  jako
   2 to   bola  zlatá  duša
   2 to   bola  taká  žena
   2 to   bola  boľesná robota
   2 to   bi   som   vám
   2 to   bi   som   ňikomu
   2 to   a    to   sa
   2 tlačenku    a    do   jeľit
   2 tito  zasa  kverová palba
   2 ťi   to   veru  pristaňe
   2 titok  sa   zebrali ossem
   2 ťi   to   ja   ňeviem
   2 tito  ďeťi  viχovávať    s
   2 ťi   skapala tá   ovečka
   2 ťisíc  korún  a    tak
   2 tí   pri   krčme  ho
   2 tínnoχ sa   χoʒili probuvat
   2 ti   mu   tristo korún
   2 timtom cestuvali    peši  až
   2 tím   statkom sä   misí
   2 tím   opetkom bi   som
   2 tím   bolo  modz  roboti
   2 ti   máš   frajera f
   2 ti   maľi  aj   ti
   2 tí   ľuptáci boľi  raďi
   2 ti   kľini  sa   to
   2 ťi   ja   už   ňepoviem
   2 tích  cievek muselo bit
   2 tíh   íľoch  a    ťäďeľ
   2 tie   to   tam   šetko
   2 tie   skuor  vidržäli    ako
   2 tie   sa   ako   volali
   2 ťí   čo   tajšľi na
   2 ti   budeš  jez   žabu
   2 ťi   bolo  pekňe  z
   2 ťi   bolo  fše   ukrutánski
   2 teším  sa   a    radujem
   2 teraz  osemďesáti   štvrtí rok
   2 teraz  je   to   už
   2 teraz  je   to   uš
   2 ťeras  ťä   zase  opíšem
   2 teras  keľo  sme   chceľi
   2 ten   zakon  to   bol
   2 ten   zakon  plaťil ešče
   2 ten   veʒel  ešče  váʒ
   2 ten   večer  zme   ho
   2 ten   s    toho  boku
   2 ten   statoček    škoda  príďe
   2 ten   meχ   sa   zebral
   2 ten   karoľ  zrobil tak
   2 ten   hu   ľen   ak
   2 ten   gazda  ho   bil
   2 ten   bol   ráz   išjél
   2 ten   bi   mi   to
   2 temu  gazdovi po   jednej
   2 ťekvici sa   mi   ňižd
   2 tej   už   bolo  na
   2 tej   rakije tam   bolo
   2 tej   paňej  porosprávala  o
   2 tej   krvi  naťeklo aňi
   2 tej   kole  s    tema
   2 tej   dzirki śe   upchalo
   2 tej   dobi  som   sa
   2 teho  kraju  a    muža
   2 tedi  som   ohromne fajčil
   2 teda  tej   rakije tam
   2 ťebe  už   ľen   dákeho
   2 tá   žena  je   čistá
   2 tá   žaba  skape  s
   2 tá   zošmiknutá   haluz  udrela
   2 ta   vona  išla  za
   2 ťa   veľmi  krásňe a
   2 ta   už   me   išľi
   2 tá   už   má   víš