Frekvencie trigramov slov v korpuse dialekt-3.0

  110 no   a    potom
   89 a    potom  sa
   66 a    to   sa
   58 a    potom  zme
   51 a    to   bolo
   51 a    mi   zme
   48 a    já   som
   48 a    ja   som
   46 a    tag   zme
   43 no   a    uš
   43 a    to   zme
   42 a    keť   sa
   40 no   a    to
   37 a    tak   sa
   35 tag   zme   sa
   32 no   a    tak
   32 a    tak   som
   31 a    tak   śe
   31 a    keď   zme
   31 a    keď   už
   28 že   je   to
   28 na   druhí  ďeň
   27 potom  sa   to
   27 no   a    na
   27 a    tam   zme
   24 to   už   bolo
   24 tak   som   sa
   24 no   a    tam
   23 tak   sa   to
   23 a    to   je
   23 a    potom  som
   22 tak   som   si
   22 no   veď   hej
   22 no   a    ja
   22 a    uš   potom
   22 a    f    tom
   21 tag   zme   si
   21 sa   na   to
   21 a    tam   som
   21 a    s    toho
   21 a    keť   som
   20 to   bolo  na
   20 čo   je   to
   20 a    potom  už
   20 a    potom  sä
   20 a    keď   uš
   19 to   bolo  v
   19 no   a    mi
   19 no   a    keď
   19 a    to   bola
   19 a    tam   sa
   19 a    na   to
   18 no   a    potim
   18 ja   som   sa
   17 to   bolo  tak
   17 no   ta   to
   17 a    potom  uš
   16 to   sa   potom
   16 ta   me   śe
   16 no   tak   sa
   16 no   tag   zme
   16 no   a    tag
   16 keť   som   sa
   16 já   som   sa
   16 a    potom  aj
   15 že   som   sa
   15 tak   to   bolo
   15 potom  zme   to
   15 potom  zme   sa
   15 no   a    teras
   15 no   aľe   to
   15 no   a    keť
   15 mi   zme   sa
   15 či   je   to
   15 a    to   si
   15 a    s    tím
   15 aľe   ja   som
   15 a    keť   sä
   14 že   bi   som
   14 to   zme   si
   14 no   tak   to
   14 keť   sa   už
   14 do   vodi  a
   14 čo   sa   stalo
   14 a    potom  to
   14 aľe   mi   zme
   14 a    keď   je
   14 a    išľi  zme
   13 že   sa   to
   13 z    druhej strani
   13 sa   s    ňím
   13 sa   iďe   do
   13 no   tak   som
   13 no   ta   i
   13 mi   zme   boľi
   13 čo   ja   viem
   13 a    v    noci
   12 z    jednej strani
   12 to   sa   volalo
   12 som   sa   aj
   12 no   ta   co
   12 no   a    ten
   12 na   zem   a
   12 ja   son   sa
   12 do   ruki  a
   12 do   domu  a
   12 a    uš   sa
   12 a    to   sä
   12 a    tam   bola
   12 a    tak   to
   12 a    on   mi
   12 a    na   druhí
   12 a    jak   śe
   11 zme   šľi   na
   11 uš   sa   to
   11 tam   bola  taká
   11 tak   son   sa
   11 tag   zme   to
   11 som   sa   na
   11 sa   to   volalo
   11 potom  sa   už
   11 no   ta   tak
   11 no   ta   me
   11 no   ta   ja
   11 ňe   ta   jak
   11 na   druhí  den
   11 mi   zme   maľi
   11 já   som   si
   11 a    uš   som
   11 a    to   uš
   11 a    tam   už
   11 a    potom  si
   11 a    na   tom
   11 abi   sťe   maľi
   10 že   či   bi
   10 zme   sa   tam
   10 zme   prišľi na
   10 zme   boľi  na
   10 teraz  je   to
   10 ta   tak   śe
   10 tam   zme   boli
   10 tag   zme   ho
   10 sa   uš   potom
   10 no   ta   śe
   10 no   a    teraz
   10 no   a    jag
   10 no   a    já
   10 no   a    ešťe
   10 no   a    čo
   10 na   to   sa
   10 na   to   mesto
   10 na   druhej straňe
   10 mu   na   to
   10 mi   zme   boli
   10 já   som   už
   10 ja   som   si
   10 bi   som   sa
   10 a    to   už
   10 a    tak   sä
   10 a    tak   potom
   10 a    tag   me
   10 a    šľi   zme
   10 a    s    teho
   10 a    poton  zme
   10 a    poton  sa
   10 a    potom  na
   10 aľe   to   sa
   10 ako   sa   to
   10 ako   sa   iďe
   10 a    keť   si
   10 a    do   teho
   9 že   sa   mu
   9 že   bi   sa
   9 zme   sa   dostali
   9 zme   prišľi do
   9 v    jednom dome
   9 to   zme   sa
   9 to   tag   bulo
   9 to   sa   už
   9 to   bola  taká
   9 sem   a    tam
   9 sa   mu   to
   9 sa   mi   to
   9 raz   do   roka
   9 prišľi zme   do
   9 potom  zme   si
   9 no   a    poton
   9 ňie   i    ňie
   9 ňie   a    ňie
   9 na   tom   mesťe
   9 keď   zme   sa
   9 keď   zme   prišľi
   9 keď   už   bolo
   9 je   to   za
   9 ja   som   už
   9 ja   som   bola
   9 f    tie   čäsi
   9 dalo  sa   to
   9 dalo  sa   do
   9 bi   zme   sa
   9 a    veru  som
   9 a    uš   to
   9 a    tam   ho
   9 a    tag   ho
   9 a    na   tej
   9 aj   s    tím
   9 a    f    tej
   9 a    dá   sa
   9 a    boľi  zme
   8 že   tam   je
   8 že   bi   ho
   8 za   tri   dňi
   8 za   ruku  a
   8 to   zme   maľi
   8 to   bulo  v
   8 tam   zme   boľi
   8 s    tím   sa
   8 som   šla   do
   8 som   sa   mu
   8 sa   to   do
   8 no   aľe   potom
   8 no   a    f
   8 na   šetki  strani
   8 na   mašinu a
   8 na   druhú  stranu
   8 ľebo  to   bolo
   8 keď   zme   uš
   8 jeden  za   druhím
   8 ja   som   to
   8 išľi  zme   na
   8 do   jedneho domu
   8 do   izbi  a
   8 čuo   je   to
   8 čo   sa   mi
   8 co   to   śe
   8 a    že   bi
   8 a    v    zime
   8 a    už   zme
   8 a    tam   uš
   8 a    tam   bolo
   8 a    som   sa
   8 a    prišľi zme
   8 a    potom  teda
   8 a    potom  ho
   8 a    mi   na
   8 a    maľi  zme
   8 aľe   to   už
   8 aľe   som   sa
   8 ako   to   bolo
   8 a    jak   som
   8 a    jag   zme
   8 a    jag   uš
   8 a    dalo  sa
   8 a    čo   sa
   8 a    čo   ja
   7 že   bi   si
   7 zme   si   aj
   7 zme   išľi  do
   7 to   zme   mali
   7 to   už   bola
   7 to   sa   dalo
   7 to   je   už
   7 to   je   na
   7 to   bolo  z
   7 to   bola  tá
   7 ta   zme   śe
   7 ta   už   ľem
   7 tam   som   sa
   7 tak   son   si
   7 tak   som   potom
   7 tak   sa   mi
   7 ta   ja   śe
   7 tag   ja   som
   7 som   si   to
   7 som   sa   tam
   7 som   sa   dostal
   7 sa   to   tag
   7 sa   to   stalo
   7 sa   s    ňeho
   7 sa   na   mňa
   7 potom  som   už
   7 potom  som   si
   7 potom  som   sa
   7 potom  sa   na
   7 no   ta   už
   7 no   ta   uš
   7 no   ta   potim
   7 no   tag   mi
   7 no   a    že
   7 no   a    už
   7 no   a    tí
   7 no   aľe   on
   7 na   to   sä
   7 na   tomto  sveťe
   7 na   noví  rok
   7 na   druhí  ďen
   7 mi   zme   to
   7 me   śe   baviľi
   7 lebo  to   bolo
   7 já   som   mu
   7 já   som   ból
   7 ja   som   bol
   7 f    ten   ďeň
   7 do   tej   vodi
   7 do   tej   jami
   7 do   školi  som
   7 čuo   bi   si
   7 čo   zme   si
   7 a    že   sa
   7 a    už   ho
   7 a    už   aj
   7 a    to   mi
   7 a    ti   si
   7 a    teraz  už
   7 a    tam   na
   7 a    tam   je
   7 a    tak   sme
   7 a    tak   si
   7 a    on   si
   7 a    na   tim
   7 ale   to   bolo
   7 aľe   potom  sa
   7 aľe   on   sa
   7 a    ku   temu
   7 a    keť   to
   7 aj   mi   zme
   7 aj   do   školi
   7 a    ja   son
   7 a    jak   prišol
   7 a    jag   už
   7 a    f    tie
   7 a    ftedi  zme
   7 a    ešťe  zme
   7 a    bolo  po
   7 a    ako   zme
   6 že   to   je
   6 že   to   bolo
   6 že   čo   je
   6 z    oboch  strán
   6 zme   sa   už
   6 zme   sa   to
   6 zme   išľi  na
   6 za   ten   čas
   6 za   nim   iďe
   6 uš   som   si
   6 u    náz   je
   6 to   v    zime
   6 to   tag   bolo
   6 to   sa   volá
   6 to   sa   uš
   6 to   sa   tam
   6 to   sa   šetko
   6 to   je   taká
   6 to   bolo  už
   6 to   bolo  šecko
   6 to   bolo  ftedi
   6 to   bolo  f
   6 ta   už   me
   6 tam   zme   si
   6 tam   zme   sa
   6 tam   zme   potom
   6 tam   zme   maľi
   6 tam   už   bolo
   6 tam   som   búl
   6 tam   som   ból
   6 tam   som   bol
   6 tam   na   tom
   6 tak   śe   mi
   6 tag   zme   potom
   6 tag   uš   potom
   6 tag   me   ho
   6 s    teho  sa
   6 son   sa   ja
   6 som   si   na
   6 som   sa   ho
   6 som   mu   to
   6 som   išól  na
   6 som   bol   v
   6 sa   v    ňej
   6 sa   to   uš
   6 sa   to   na
   6 sa   s    teho
   6 sa   potom  na
   6 rana  do   večera
   6 potom  zme   uš
   6 potom  zme   šľi
   6 potom  sa   uš
   6 od   rana  do
   6 od   obeda  ostalo
   6 no   to   bolo
   6 no   ta   take
   6 no   tam   sa
   6 no   potom  zme
   6 no   i    potom
   6 no   a    veʒ
   6 no   a    tá
   6 no   a    s
   6 no   ale   to
   6 no   aľe   ta
   6 no   aľe   ja
   6 no   a    ked
   6 no   a    ke
   6 nim   iʒe   hrk
   6 nim   iďe   cen
   6 na   χrbet  a
   6 na   to   zme
   6 na   to   je
   6 nás   tam   bolo
   6 na   ruskí  front
   6 na   každi  ʒeň
   6 na   jednej straňe
   6 mi   zme   mali
   6 ľebo  ja   som
   6 keť   som   už
   6 keť   sa   uš
   6 keť   sa   to
   6 keď   zme   šľi
   6 keď   zme   maľi
   6 keď   zme   išľi
   6 keď   zme   boľi
   6 já   som   to
   6 išla  som   do
   6 do   voza  a
   6 do   teho  sa
   6 do   teho  domu
   6 do   ňej   a
   6 dá   sa   do
   6 čuo   od   obeda
   6 bolo  v    noci
   6 boľi  bi   zme
   6 bol   bi   som
   6 a    že   ho
   6 a    zme   sa
   6 a    zme   išľi
   6 a    z    druhej
   6 a    veʒ   už
   6 a    tu   sa
   6 a    to   ťi
   6 a    to   śe
   6 a    to   bulo
   6 a    ten   druhí
   6 a    tan   som
   6 a    tam   potom
   6 a    takto  som
   6 a    tag   uš
   6 a    som   śe
   6 a    prišla som
   6 a    potom  zmo
   6 a    potom  zaz
   6 a    potom  zas
   6 a    potom  tam
   6 a    potim  už
   6 a    on   potom
   6 a    ona   mu
   6 a    na   ňom
   6 a    na   jar
   6 a    mi   śe
   6 aľe   to   ľen
   6 aľe   to   bolo
   6 a    ľen   zme
   6 a    ľen   sä
   6 aľe   já   som
   6 ale   ja   som
   6 ako   ďeťi  zme
   6 a    keď   ho
   6 aj   v    noci
   6 a    já   mu
   6 a    hibaj  do
   6 a    do   toho
   6 a    do   tej
   6 a    dakedi aj
   6 a    ako   som
   5 že   χto   to
   5 že   som   to
   5 že   sa   tam
   5 že   mi   śe
   5 že   je   už
   5 že   je   tam
   5 že   čo   to
   5 že   či   to
   5 že   co   to
   5 že   bi   zme
   5 že   ako   sa
   5 zo   šetkích strán
   5 zme   uš   potom
   5 zme   tam   boli
   5 zme   sa   z
   5 zme   sa   vibraľi
   5 zme   sa   tag
   5 zme   sa   na
   5 zme   sä   mi
   5 zme   priśľi do
   5 zme   aj   mi
   5 za   nim   iʒe
   5 za   nima  a
   5 v    zime  sa
   5 v    ruke  a
   5 von   z    vreca
   5 v    noci  som
   5 už   na   to
   5 už   bulo  po
   5 už   bolo  po
   5 u    nás   to
   5 to   zme   už
   5 to   už   ľen
   5 to   už   ako
   5 to   uš   potom
   5 to   ťi   bolo
   5 to   som   si
   5 to   si   ti
   5 to   sa   volaľi
   5 to   sa   tak
   5 to   sa   tag
   5 to   sa   ftedi
   5 to   ňie   je
   5 to   je   uš
   5 to   je   tak
   5 to   je   tá
   5 to   buľi  take
   5 to   bol   život
   5 to   bolo  také
   5 to   bolo  šetko
   5 to   bolo  s
   5 to   bolo  moje
   5 to   bolo  ako
   5 to   bolo  aj
   5 to   a    to
   5 ta   už   zme
   5 ta   to   śe
   5 ta   som   sebe
   5 tan   zme   sa
   5 tan   som   ból
   5 tam   som   si
   5 tam   sa   to
   5 tak   som   to
   5 tak   som   mu
   5 tak   som   ho
   5 tak   sa   potom
   5 tak   potom  zme
   5 ta   ja   už
   5 ta   ja   som
   5 ta   jak   hňeśka
   5 tag   zme   tam
   5 tag   zme   śe
   5 tag   zme   sä
   5 tag   jak   teras
   5 s    tej   strani
   5 som   sa   potom
   5 som   aj   já
   5 sa   už   aj
   5 sa   to   ľen
   5 sa   to   dalo
   5 sa   to   aj
   5 sa   s    tím
   5 sä   na   to
   5 sa   mi   stalo
   5 sa   dostali do
   5 pred  nim   iʒe
   5 pred  nim   iďe
   5 potom  zme   už
   5 potom  zme   išľi
   5 potom  zme   ho
   5 potom  som   bol
   5 potom  sa   išlo
   5 potom  na   to
   5 on   mi   povedá
   5 no   to   tag
   5 no   to   sä
   5 no   to   sa
   5 no   ta   zme
   5 no   ta   tam
   5 no   ta   tag
   5 no   ta   mi
   5 no   ta   ľem
   5 no   tak   śe
   5 no   potom  sa
   5 no   keť   sa
   5 no   keď   zme
   5 no   a    za
   5 no   a    vecka
   5 no   a    ráno
   5 no   a    potem
   5 no   a    po
   5 no   aľe   zme
   5 no   a    ket
   5 no   a    co
   5 nim   iďe   hrk
   5 ňe   tag   jak
   5 neh   žije  vojna
   5 na   tú   cestu
   5 na   treťí  ďeň
   5 na   taľijanski   front
   5 na   talijánski   front
   5 na   krížne cesti
   5 na   druhí  rok
   5 na   druhi  dzeň
   5 na   druhí  deň
   5 na   drevo  a
   5 na   cestu  a
   5 mi   zme   už
   5 mi   zme   tam
   5 mi   zme   si
   5 mi   zme   sä
   5 mi   na   to
   5 me   śe   tak
   5 ma   poslali do
   5 mal   pri   sebe
   5 mala  na   sebe
   5 ľen   zme   sä
   5 ľen   keť   sa
   5 ľen   abi   si
   5 kohože mu   dáme
   5 k    ňemu  a
   5 keť   som   bol
   5 keď   už   bola
   5 keď   bola  vojna
   5 každi  duch  hospoďina
   5 je   to   uš
   5 je   to   prauda
   5 je   s    ňeho
   5 jedno  za   druhím
   5 ja   som   uš
   5 ja   som   tam
   5 já   som   potom
   5 ja   som   mu
   5 já   som   bol
   5 já   mu   povedám
   5 jak   som   śe
   5 jak   som   prišol
   5 jako  sa   to
   5 ja   bi   som
   5 išľi  zme   do
   5 išli  zme   do
   5 f    tom   som
   5 f    tom   sa
   5 f    tom   dome
   5 f    krčme  a
   5 ešťe  si   aj
   5 ešťe  aj   to
   5 dva   dňi   a
   5 duch  hospoďina    i
   5 do   toho  sa
   5 do   toho  domu
   5 do   hori  a
   5 čuo   som   sa
   5 čuo   sa   mu
   5 čo   zme   sa
   5 čo   to   je
   5 čo   som   mal
   5 bolo  to   na
   5 boľi  zme   na
   5 bi   som   ťi
   5 bi   aj   ňie
   5 až   do   rana
   5 a    zme   śe
   5 a    v    ňej
   5 a    veru  sä
   5 a    veru  aj
   5 a    uš   si
   5 a    uš   sä
   5 a    uš   ke
   5 a    tu   sä
   5 a    toto  śe
   5 a    to   tam
   5 a    to   tag
   5 a    to   potom
   5 a    to   mu
   5 a    to   ftedi
   5 a    to   bol
   5 a    teraz  je
   5 a    teras  sa
   5 a    ten   mi
   5 a    ten   druhi
   5 a    tam   hore
   5 a    s    tou
   5 a    s    tej
   5 a    prišli zme
   5 a    povedá mu
   5 a    potom  keť
   5 a    potom  keď
   5 a    potom  ešťe
   5 a    potom  do
   5 a    on   sa
   5 a    ňeviem čo
   5 a    mi   sme
   5 ako   zme   to
   5 ako   je   to
   5 ako   bi   to
   5 a    keď   sa
   5 a    keď   má
   5 a    keď   bola
   5 a    keď   bol
   5 a    každí  si
   5 aj   tri   razi
   5 a    je   s
   5 a    já   s
   5 a    išli  zme
   5 a    iba   ke
   5 a    hibaj  s
   5 a    hibaj  na
   5 a    ešťe  aj
   5 a    ešče  aj
   5 abi   som   sa
   5 abi   sa   to
   4 χvaľ  každi  duχ
   4 že   zme   tam
   4 že   zme   sa
   4 že   uš   sa
   4 že   to   śe
   4 že   to   bula
   4 že   to   buďe
   4 že   sa   mi
   4 že   sa   ím
   4 že   mu   to
   4 že   je   po
   4 že   chto  to
   4 že   či   je
   4 žebi  to   bulo
   4 že   bi   aj
   4 že   ako   to
   4 že   abi   som
   4 z    voza  a
   4 zo   svoju  ženu
   4 zo   sebou  aj
   4 zme   tam   do
   4 zme   si   to
   4 zme   si   tam
   4 zme   si   potom
   4 zme   si   mi
   4 zme   si   ho
   4 zme   sa   mi
   4 zme   potom  do
   4 zme   choďiľi do
   4 zme   ho   do
   4 zme   ho   a
   4 zme   boli  v
   4 za   tri   roke
   4 za   ruki  a
   4 zaľi  zme   si
   4 za   dva   tížňe
   4 za   dva   roki
   4 v    robotní ďeň
   4 vo   voze  a
   4 v    noci  sa
   4 v    noci  o
   4 v    našej  ďeďiňe
   4 v    horúcej voďe
   4 veť   som   sä
   4 veť   som   sa
   4 už   zme   śe
   4 už   zme   buľi
   4 už   zme   boľi
   4 už   uďerila druha
   4 už   mi   to
   4 už   ľen   na
   4 už   boli  f
   4 už   bola  aj
   4 uš   sa   potom
   4 uš   keď   bolo
   4 u    naz   v
   4 uďerila druha  hoďina
   4 to   zme   na
   4 to   zme   fše
   4 to   už   na
   4 to   už   boľi
   4 to   šetko  bolo
   4 to   som   sa
   4 to   śe   vola
   4 to   sä   šetko
   4 to   sa   ňedá
   4 to   sa   miselo
   4 to   sa   aj
   4 to   potom  na
   4 to   misí  biď
   4 to   je   tri
   4 to   je   to
   4 to   je   teda
   4 to   je   tam
   4 to   je   takí
   4 to   je   šetko
   4 to   je   pre
   4 to   je   ako
   4 to   dakedi bulo
   4 to   bulo  na
   4 to   bol   ten
   4 to   bolo  za
   4 to   bolo  velice
   4 to   bolo  takuo
   4 to   bolo  tag
   4 to   bolo  pre
   4 to   bolo  ešťe
   4 to   boli  tí
   4 to   boľi  takie
   4 to   bi   som
   4 to   bi   sa
   4 tie   sa   potom
   4 teraz  mi   povecťe
   4 ten   a    ten
   4 tem   bol   a
   4 ta   uš   tam
   4 ta   uš   potim
   4 ta   to   už
   4 ta   to   ľem
   4 ta   to   bulo
   4 ta   som   tam
   4 ta   som   bul
   4 tan   zme   boľi
   4 tan   zme   boli
   4 tan   to   bolo
   4 tam   uš   potom
   4 tam   som   bul
   4 tam   mi   dali
   4 tam   bolo  dobre
   4 tam   bolo  aj
   4 tam   bol   aj
   4 tam   bola  aj
   4 tam   a    tam
   4 tak   to   uš
   4 takto  som   sa
   4 tak   to   bola
   4 tak   som   už
   4 tak   som   sä
   4 tak   som   išóv
   4 tak   som   ih
   4 tak   sa   aj
   4 ta   jak   teras
   4 ta   i    tam
   4 ta   i    ja
   4 tag   zmo   sä
   4 tag   zme   prišľi
   4 tag   zme   išli
   4 tag   zme   boli
   4 tag   uš   to
   4 tag   mi   zme
   4 tag   mi   to
   4 ta   co   teras
   4 šezdześati   śidzmi regiment
   4 šeci  zme   sa
   4 strašnuo    to   bolo
   4 s    toho  sa
   4 s    tim   śe
   4 sťe   maľi  toľko
   4 s    teho  potom
   4 s    peknej múke
   4 som   už   ľen
   4 som   už   bol
   4 som   stáť  a
   4 som   si   do
   4 som   si   aj
   4 som   sa   já
   4 som   prišol do
   4 som   prišel do
   4 som   ho   do
   4 som   bul   na
   4 som   ból   na
   4 som   bol   f
   4 si   to   uš
   4 si   ho   potom
   4 sä   to   volalo
   4 sa   to   volá
   4 sa   to   už
   4 sa   to   tam
   4 sa   to   robilo
   4 sa   to   menuvalo
   4 sa   to   a
   4 sa   s    toho
   4 sa   s    ňimí
   4 sa   na   tom
   4 sa   na   ňe
   4 sa   mi   už
   4 sa   kolo  mňä
   4 sa   išlo  na
   4 sa   do   toho
   4 sa   dalo  do
   4 sa   daľi  do
   4 raz   v    noci
   4 rano  zme   sa
   4 prišli zme   do
   4 prišľi ḿä   do
   4 poton  sa   to
   4 potom  zmo   jú
   4 potom  už   na
   4 potom  som   to
   4 potom  sä   uš
   4 potom  sä   to
   4 potom  sa   ešťe
   4 potom  sa   dá
   4 potim  zme   śe
   4 ot   tích  čás
   4 ostala som   stáť
   4 oňi   na   frond
   4 nuš   tak   som
   4 no   uš   potom
   4 no   to   zme
   4 no   ta   un
   4 no   ta   som
   4 no   tak   son
   4 no   ta   jag
   4 no   mi   zme
   4 no   já   som
   4 no   ja   som
   4 no   i    tam
   4 no   i    tak
   4 no   i    tag
   4 no   a    vec
   4 no   a    v
   4 no   a    tie
   4 no   a    takto
   4 no   a    prišľi
   4 no   aľe   uš
   4 no   ale   potom
   4 no   aľe   potim
   4 no   aľe   mi
   4 no   aľe   co
   4 no   a    jeden
   4 no   a    ako
   4 nim   iʒe   cen
   4 ňi   ako   teras
   4 ňedobre u    hlave
   4 na   voze  a
   4 na   vlak  a
   4 na   treťí  ďen
   4 na   treci  dzeň
   4 na   to   povie
   4 na   to   ešťe
   4 na   šťedrí večer
   4 na   šťedrí ďeň
   4 nas   tam   bulo
   4 na   matku  božú
   4 na   každí  ďeň
   4 na   jednu  stranu
   4 na   jednom mesťe
   4 na   jedno  mesto
   4 na   frond  ňejdú
   4 na   druhu  stranu
   4 na   druhi  ʒiň
   4 na   druhi  ʒeň
   4 na   druhi  ďeň
   4 mu   ťisíc  korún
   4 moja  ľuba  ľišečko
   4 mi   zme   ňemaľi
   4 mi   zme   ho
   4 mi   sme   sa
   4 misľela som   si
   4 me   daľi  do
   4 máťe  f    kuchiňi
   4 mal   na   sebe
   4 ľen   sä   sťeľe
   4 ľen   čo   zme
   4 lebo  to   je
   4 ku   mňe   a
   4 koľo  máťe  f
   4 keť   som   uš
   4 keť   som   sä
   4 keť   som   mala
   4 keď   zme   sä
   4 keď   už   maľi
   4 keď   je   to
   4 keď   bolo  po
   4 kebi  zme   si
   4 každi  duχ   hospoďina
   4 je   to   už
   4 jedno  po   druhom
   4 já   som   tam
   4 ja   som   śe
   4 ja   som   potom
   4 já   som   ňebol
   4 já   som   mal
   4 ja   iďem  do
   4 jag   už   zme
   4 jag   i    mi
   4 i    z    druhej
   4 i    to   sa
   4 i    tak   sa
   4 i    tag   zme
   4 chvaľ  každi  duch
   4 choďiľi zme   na
   4 hospoďina    i    ježiša
   4 f    tom   kostele
   4 f    tom   jercu
   4 f    sobotu večer
   4 f    každom dome
   4 ešťe  aj   teraz
   4 duχ   hospoďina    i
   4 druhí  raz   na
   4 do   tej   krčmi
   4 do   rúk   a
   4 do   roboti a
   4 do   priśehi iśľi
   4 do   meχa  a
   4 do   kostela a
   4 do   chrpta a
   4 do   hrnca  a
   4 do   domu  na
   4 ďeťi  zme   sa
   4 ďe   son   sa
   4 dáva  sa   na
   4 čuo   sä   to
   4 čuo   sa   to
   4 čo   to   za