Frekvencie trigramov slov v korpuse dialekt-4.0

  150 a    potom  sa
  148 no   a    potom
  126 a    to   sa
   97 potom  sa   to
   75 a    potom  zme
   75 a    mi   zme
   73 a    to   bolo
   70 a    tak   sa
   66 tak   sa   to
   64 a    to   zme
   64 a    já   som
   64 a    ja   som
   60 no   a    to
   60 a    tag   zme
   51 no   a    uš
   46 no   a    tak
   45 že   je   to
   45 a    keť   sa
   44 to   už   bolo
   41 tag   zme   sa
   38 a    tam   sa
   37 no   a    tam
   37 abi   sa   to
   36 potom  zme   to
   36 no   a    na
   36 a    s    toho
   36 a    keď   už
   35 to   bolo  na
   35 a    potom  som
   34 na   druhí  ďeň
   34 a    tam   zme
   34 a    tak   som
   33 to   sa   potom
   33 sa   to   volalo
   33 a    uš   potom
   32 a    tak   śe
   32 a    keď   zme
   31 ja   som   sa
   31 a    potom  uš
   30 a    to   je
   30 a    potom  už
   29 tak   som   sa
   29 tag   zme   si
   29 mi   zme   maľi
   28 no   a    ja
   27 sa   na   to
   27 mi   zme   to
   27 čo   je   to
   27 a    to   bola
   26 tak   som   si
   26 na   druhí  den
   26 a    na   to
   26 a    f    tom
   25 a    tam   som
   25 a    s    tím
   24 to   bolo  v
   24 a    potom  to
   23 to   zme   si
   23 to   bolo  tak
   23 tag   zme   to
   23 no   tak   sa
   23 no   a    tag
   23 no   a    mi
   23 ja   som   to
   23 a    to   si
   23 a    keť   som
   23 a    keď   uš
   22 to   sa   volalo
   22 tak   to   bolo
   22 no   veď   hej
   22 mi   zme   sa
   21 to   bolo  také
   21 to   bola  taká
   21 tam   sa   to
   21 já   som   sa
   21 čo   ja   viem
   21 a    potom  aj
   21 a    ket   sa
   20 že   sa   to
   20 potom  zme   sa
   20 no   a    keď
   20 a    uš   sa
   20 a    potom  sä
   20 aľe   mi   zme
   19 že   bi   som
   19 to   zme   maľi
   19 sa   to   do
   19 no   tag   zme
   19 čo   sa   to
   19 a    tak   to
   19 a    na   tom
   18 to   je   na
   18 sa   mu   to
   18 no   ta   to
   18 no   tak   to
   18 no   a    ten
   18 no   a    potim
   18 no   aľe   to
   18 keť   som   sa
   18 ja   som   si
   18 jako  sa   to
   18 a    to   už
   18 a    tak   si
   18 aľe   ja   som
   18 abi   to   bolo
   17 s    toho  sa
   17 s    tím   sa
   17 sa   to   na
   17 sa   s    tím
   17 no   tak   som
   17 no   a    teras
   17 no   a    čo
   17 na   to   sa
   17 keď   už   bolo
   17 ja   som   bola
   17 do   vodi  a
   17 do   ruki  a
   17 či   je   to
   17 a    uš   to
   17 a    na   druhí
   16 že   som   sa
   16 z    druhej strani
   16 ta   me   śe
   16 tam   bola  taká
   16 no   a    keť
   16 ja   son   sa
   16 čo   sa   stalo
   16 a    uš   teda
   16 a    to   uš
   16 a    tam   bola
   16 a    poton  sa
   16 a    potom  si
   16 a    keď   je
   15 to   sú   ti
   15 to   sa   volá
   15 to   sa   dalo
   15 potom  sa   uš
   15 mi   zme   si
   15 a    v    noci
   15 a    uš   som
   15 a    keť   sä
   15 aj   mi   zme
   14 že   bi   sa
   14 z    jednej strani
   14 uš   sa   to
   14 teraz  je   to
   14 tak   son   sa
   14 sa   s    ňím
   14 potom  sa   už
   14 no   ta   ja
   14 no   a    teraz
   14 na   zem   a
   14 keť   sa   už
   14 a    poton  zme
   14 a    potom  na
   14 a    na   tej
   14 ako   sa   to
   14 a    išľi  zme
   14 a    f    tej
   14 abi   sťe   maľi
   13 zme   si   to
   13 to   už   bola
   13 to   sa   už
   13 to   boľi  také
   13 takto  sa   to
   13 som   sa   na
   13 sa   uš   potom
   13 sa   to   uš
   13 sa   iďe   do
   13 no   ta   i
   13 no   a    už
   13 no   a    ked
   13 no   a    jag
   13 mi   zme   boľi
   13 ľebo  to   bolo
   13 ja   som   už
   13 do   domu  a
   13 a    už   zme
   13 a    už   aj
   13 a    to   sä
   13 a    tag   ho
   12 že   či   bi
   12 to   uš   potom
   12 to   sa   tak
   12 to   sa   tag
   12 to   je   už
   12 to   boľi  ti
   12 tam   som   sa
   12 tag   zme   ho
   12 som   sa   aj
   12 sa   to   už
   12 sa   to   dávalo
   12 sa   s    toho
   12 potom  zme   ho
   12 no   to   bolo
   12 no   ta   tak
   12 no   ta   me
   12 no   ta   co
   12 na   to   mesto
   12 na   druhí  ďen
   12 mi   zme   mali
   12 čo   to   je
   12 a    že   sa
   12 a    v    zime
   12 a    tam   už
   12 a    šľi   zme
   12 a    s    teho
   12 a    potom  ho
   12 a    on   mi
   12 a    na   ten
   12 aľe   to   sa
   12 a    ked   už
   12 aj   s    tím
   12 a    jak   śe
   12 a    do   tej
   11 že   sa   mu
   11 zme   to   volaľi
   11 zme   šľi   na
   11 zme   sa   tam
   11 to   zme   sa
   11 to   sa   uš
   11 to   sa   takto
   11 to   sa   s
   11 to   sa   povedalo
   11 to   sa   aj
   11 to   bola  tá
   11 tam   zme   si
   11 tam   zme   boli
   11 tak   sa   aj
   11 tak   potom  sa
   11 tag   uš   potom
   11 som   šla   do
   11 som   si   to
   11 sa   to   tag
   11 sa   to   s
   11 sa   mi   to
   11 potom  som   si
   11 no   a    že
   11 no   ale   potom
   11 no   a    ešťe
   11 ňe   ta   jak
   11 na   druhej straňe
   11 mu   na   to
   11 mi   zme   ňemaľi
   11 mi   zme   boli
   11 keď   zme   sa
   11 ja   som   tam
   11 já   som   si
   11 ja   som   mala
   11 do   izbi  a
   11 bi   som   sa
   11 a    tam   na
   11 a    tam   bolo
   11 a    tak   potom
   11 a    tag   me
   11 a    ona   sa
   11 aľe   som   sa
   11 a    ked   zme
   11 a    jak   som
   11 a    do   toho
   11 a    do   teho
   11 a    čo   sa
   10 že   čo   je
   10 že   bi   si
   10 zme   prišľi na
   10 zme   boľi  na
   10 za   tri   dňi
   10 v    jednom dome
   10 to   zme   mali
   10 to   sa   pekňe
   10 to   je   taká
   10 to   bolo  f
   10 ta   tak   śe
   10 tak   som   mu
   10 som   sa   tam
   10 sa   to   stalo
   10 raz   do   roka
   10 prišľi zme   do
   10 poton  sa   to
   10 potom  zme   si
   10 potom  som   sa
   10 no   ta   śe
   10 no   a    poton
   10 no   aľe   potom
   10 no   a    já
   10 no   a    f
   10 ňie   a    ňie
   10 na   druhú  stranu
   10 je   to   za
   10 jeden  za   druhím
   10 já   som   už
   10 dalo  sa   to
   10 dalo  sa   do
   10 bi   zme   sa
   10 bi   som   ťi
   10 a    že   bi
   10 a    to   boľi
   10 a    to   bol
   10 a    tam   si
   10 a    tam   ho
   10 a    tak   sä
   10 a    som   sa
   10 a    potom  s
   10 a    potom  ešťe
   10 ale   to   bolo
   10 aľe   potom  sa
   10 ako   to   bolo
   10 ako   sa   iďe
   10 a    keť   si
   10 a    ešče  aj
   10 a    dalo  sa
   9 že   už   je
   9 že   to   je
   9 že   tam   je
   9 že   bi   ho
   9 zme   si   aj
   9 zme   sa   na
   9 zme   sa   dostali
   9 zme   prišľi do
   9 za   ruku  a
   9 to   už   ľen
   9 to   už   boľi
   9 to   tag   bulo
   9 to   sa   tam
   9 to   sa   dávalo
   9 to   bulo  v
   9 to   bolo  už
   9 to   bolo  šetko
   9 to   bolo  šecko
   9 to   bolo  jako
   9 tam   zme   boľi
   9 tak   to   sa
   9 tag   zme   ich
   9 tag   ja   som
   9 sem   a    tam
   9 sa   to   tam
   9 sa   to   dalo
   9 no   a    tí
   9 no   aľe   on
   9 ňie   i    ňie
   9 na   to   zme
   9 na   tom   mesťe
   9 na   ti   krosná
   9 na   šetki  strani
   9 me   śe   baviľi
   9 keď   zme   prišľi
   9 keď   je   to
   9 já   som   mu
   9 já   som   ból
   9 f    tie   čäsi
   9 do   školi  som
   9 do   jedneho domu
   9 čo   zme   si
   9 čo   som   sa
   9 čo   sa   mi
   9 bi   som   vám
   9 a    zme   sa
   9 a    veru  som
   9 a    už   ho
   9 a    to   śe
   9 a    to   potom
   9 a    to   na
   9 a    to   mi
   9 a    tam   uš
   9 a    tam   je
   9 a    tag   mi
   9 a    potom  tam
   9 a    ona   mu
   9 aľe   to   už
   9 aj   v    noci
   9 a    ja   son
   9 a    jag   zme
   9 a    dá   sa
   9 a    bolo  po
   9 a    boľi  zme
   8 že   to   bolo
   8 že   sa   tam
   8 že   je   tam
   8 že   ako   sa
   8 zme   uš   potom
   8 zme   sa   už
   8 zme   išľi  na
   8 v    zime  sa
   8 volalo sa   to
   8 už   na   to
   8 už   bolo  na
   8 u    nás   to
   8 to   už   aj
   8 to   tag   bolo
   8 to   som   si
   8 to   sa   volaľi
   8 to   sa   šetko
   8 to   sa   na
   8 to   bolo  z
   8 to   bolo  tag
   8 to   bolo  ako
   8 tím   sa   to
   8 ta   zme   śe
   8 ta   už   ľem
   8 tak   son   si
   8 tak   som   to
   8 tak   som   potom
   8 tak   sa   potom
   8 tag   zme   išli
   8 s    toho  zme
   8 som   si   na
   8 som   sa   vidala
   8 som   sa   mu
   8 som   sa   ho
   8 som   aj   já
   8 sa   to   volá
   8 sa   to   robilo
   8 sa   to   povedalo
   8 sa   tam   aj
   8 sa   potom  na
   8 sa   na   mňa
   8 sa   dalo  na
   8 sa   dalo  do
   8 potom  s    toho
   8 potom  som   už
   8 potom  na   to
   8 no   to   sa
   8 no   ta   uš
   8 no   tak   potom
   8 no   tag   mi
   8 no   a    veʒ
   8 no   a    s
   8 no   ale   to
   8 no   a    ket
   8 no   a    ke
   8 na   mašinu a
   8 na   dvór  a
   8 lebo  to   bolo
   8 keť   sa   to
   8 ket   sa   to
   8 keď   zme   uš
   8 keď   už   bola
   8 já   som   tam
   8 ja   som   bol
   8 jako  bi   som
   8 išľi  zme   na
   8 do   toho  sa
   8 do   tej   vodi
   8 do   tej   jami
   8 čuo   je   to
   8 čo   zme   sa
   8 čo   bolo  treba
   8 co   to   śe
   8 a    že   ho
   8 a    uš   ke
   8 a    tu   sa
   8 a    toto  je
   8 a    to   tam
   8 a    ti   si
   8 a    tam   to
   8 a    tak   sme
   8 a    tak   se
   8 a    tag   uš
   8 a    sa   to
   8 a    prišľi zme
   8 a    potom  teda
   8 a    potom  sme
   8 a    on   si
   8 a    oňi   sa
   8 a    na   tú
   8 a    mi   śe
   8 a    mi   na
   8 a    maľi  zme
   8 aľe   to   bolo
   8 aľe   on   sa
   8 ale   ja   som
   8 ako   zme   to
   8 a    keď   ho
   8 aj   s    toho
   8 aj   do   školi
   8 a    jak   prišol
   8 a    jag   uš
   8 a    išli  zme
   8 a    ftedi  zme
   8 a    ešťe  zme
   8 a    dakedi aj
   8 a    čo   ja
   7 že   je   už
   7 že   bi   zme
   7 zme   to   na
   7 zme   si   ho
   7 zme   sa   to
   7 zme   išľi  do
   7 za   dva   roki
   7 už   bulo  po
   7 už   bolo  po
   7 uš   sa   potom
   7 uš   potom  sa
   7 uš   potom  na
   7 uš   keď   bolo
   7 to   v    zime
   7 to   si   ti
   7 to   je   uš
   7 to   je   tá
   7 to   je   šetko
   7 to   bol   takí
   7 to   bolo  velice
   7 to   bolo  ftedi
   7 to   bolo  aj
   7 ta   už   me
   7 tan   zme   boli
   7 tam   zme   sa
   7 tam   zme   potom
   7 tam   už   bolo
   7 tam   na   tom
   7 tam   bola  aj
   7 tak   to   uš
   7 tak   si   tam
   7 tak   śe   mi
   7 tak   sa   mi
   7 tak   potom  zme
   7 ta   ja   śe
   7 tag   zme   potom
   7 tag   jak   teras
   7 šak   to   je
   7 sťe   maľi  toľko
   7 s    teho  sa
   7 som   sa   potom
   7 som   sa   dostal
   7 sa   to   tak
   7 sa   s    teho
   7 sa   s    ňeho
   7 sa   na   tom
   7 potom  zme   uš
   7 potom  sa   s
   7 potom  sa   na
   7 no   ta   už
   7 no   ta   potim
   7 no   ta   mi
   7 no   ja   som
   7 no   i    potom
   7 no   a    tu
   7 no   a    ti
   7 no   aľe   ja
   7 na   voze  a
   7 na   treťí  ďeň
   7 na   to   sä
   7 na   tomto  sveťe
   7 na   noví  rok
   7 na   koňa  a
   7 na   dvere  a
   7 mi   zme   tam
   7 mal   pri   sebe
   7 ľebo  to   sa
   7 ľebo  ja   som
   7 keď   zme   maľi
   7 keď   zme   išľi
   7 já   som   to
   7 já   som   potom
   7 jak   som   śe
   7 jak   sa   to
   7 jako  u    nás
   7 ja   bi   som
   7 išla  som   do
   7 f    tom   sa
   7 f    ten   ďeň
   7 do   teho  sa
   7 do   teho  domu
   7 čuo   bi   si
   7 čo   to   bolo
   7 čo   je   na
   7 boľi  bi   zme
   7 bi   som   to
   7 a    že   si
   7 a    veru  aj
   7 a    už   je
   7 a    už   bola
   7 a    uš   tam
   7 a    to   ťi
   7 a    to   bulo
   7 a    to   ból
   7 a    teraz  už
   7 a    ten   mi
   7 a    ten   druhí
   7 a    ten   druhi
   7 a    tedi  sa
   7 a    tam   boli
   7 a    tam   aj
   7 a    takto  som
   7 a    s    tej
   7 a    prišli zme
   7 a    potom  zas
   7 a    potom  keď
   7 a    píta  sa
   7 a    na   tim
   7 a    na   konci
   7 a    na   jar
   7 ale   to   je
   7 ale   potom  sa
   7 ale   aj   tag
   7 a    ku   temu
   7 a    keť   to
   7 a    keď   bolo
   7 aj   tri   razi
   7 a    je   to
   7 a    jag   už
   7 a    f    tie
   7 a    čo   je
   7 abi   som   sa
   7 abi   sa   mu
   7 a    ako   zme
   6 že   som   to
   6 že   či   to
   6 že   bi   to
   6 z    oboch  strán
   6 zme   to   tam
   6 zme   to   robiľi
   6 zme   to   potom
   6 zme   to   mali
   6 zme   tam   boli
   6 zme   sa   z
   6 zme   sa   tag
   6 zme   išli  do
   6 zme   aj   mi
   6 ze   tri   rázi
   6 za   ten   čas
   6 za   nim   iďe
   6 za   nima  a
   6 v    noci  o
   6 v    noci  na
   6 v    noci  a
   6 už   ľen   na
   6 uš   som   si
   6 u    náz   je
   6 tu   sa   to
   6 to   zme   volaľi
   6 to   zme   už
   6 to   zme   na
   6 to   ťi   ja
   6 to   som   sa
   6 to   som   ja
   6 to   sa   moselo
   6 to   sa   ľen
   6 to   potom  na
   6 to   ľen   tag
   6 to   je   tam
   6 to   je   tak
   6 to   bol   život
   6 to   bol   ten
   6 to   bolo  za
   6 to   bolo  s
   6 to   bolo  pre
   6 to   bolo  moje
   6 to   boľi  jako
   6 to   bola  jedna
   6 to   bola  jako
   6 to   a    to
   6 to   aj   na
   6 ten   jej   milí
   6 tam   zme   maľi
   6 tam   uš   potom
   6 tam   to   bolo
   6 tam   som   búl
   6 tam   som   ból
   6 tam   som   bol
   6 tam   si   to
   6 tak   som   ho
   6 tak   si   to
   6 tak   potom  uš
   6 ta   ja   už
   6 tag   me   ho
   6 šak   to   bolo
   6 son   sa   ja
   6 som   ťi   to
   6 som   mu   to
   6 som   ja   už
   6 som   išól  na
   6 som   bol   v
   6 si   to   uš
   6 sa   v    ňej
   6 sa   to   potom
   6 sa   to   natáčalo
   6 sa   to   aj
   6 sa   na   jar
   6 sa   išlo  na
   6 rano  zme   sa
   6 rana  do   večera
   6 prišlo na   um
   6 prišli zme   do
   6 potom  zme   už
   6 potom  zme   šľi
   6 potom  uš   ke
   6 potom  som   to
   6 potom  sa   išlo
   6 od   rana  do
   6 od   obeda  ostalo
   6 no   ta   zme
   6 no   ta   take
   6 no   tam   sa
   6 no   ta   ľem
   6 no   potom  zme
   6 no   potom  uš
   6 no   potom  som
   6 no   potom  sa
   6 no   a    za
   6 no   a    vecka
   6 no   a    v
   6 no   a    tá
   6 no   a    potem
   6 no   a    po
   6 no   aľe   ta
   6 no   aľe   mi
   6 nim   iʒe   hrk
   6 nim   iďe   cen
   6 na   χrbet  a
   6 na   velkú  noc
   6 na   tom   sa
   6 na   to   je
   6 na   šťedrí ďeň
   6 nás   tam   bolo
   6 na   ruskí  front
   6 na   každi  ʒeň
   6 na   jednu  stranu
   6 na   jednej straňe
   6 na   druhi  ʒeň
   6 na   druhí  deň
   6 na   drevo  a
   6 na   cestu  a
   6 mi   zme   už
   6 mi   na   to
   6 mala  na   sebe
   6 lebo  to   je
   6 k    ňemu  a
   6 ket   to   bolo
   6 keť   som   už
   6 keť   sa   uš
   6 keď   zme   šľi
   6 keď   zme   boľi
   6 je   to   už
   6 je   to   uš
   6 je   to   tam
   6 ja   už   ňeviem
   6 ja   som   uš
   6 išľi  zme   do
   6 išli  zme   do
   6 f    krčme  a
   6 f    každom dome
   6 do   voza  a
   6 do   ňej   a
   6 do   hori  a
   6 dá   sa   do
   6 čuo   od   obeda
   6 čo   zme   maľi
   6 čo   zme   mali
   6 čo   som   ho
   6 čo   sa   tam
   6 či   sa   to
   6 bolo  v    noci
   6 bolo  treba  na
   6 bolo  to   tak
   6 bolo  to   na
   6 boľi  na   to
   6 bol   bi   som
   6 bi   zme   si
   6 až   hen   do
   6 a    zme   śe
   6 a    zme   išľi
   6 a    z    druhej
   6 a    v    ňej
   6 a    veʒ   už
   6 a    už   mi
   6 a    už   len
   6 a    uš   si
   6 a    to   ti
   6 a    to   tag
   6 a    to   ľen
   6 a    teraz  je
   6 a    tan   som
   6 a    tam   potom
   6 a    tam   hore
   6 a    takto  si
   6 a    takto  sa
   6 a    tak   po
   6 a    tag   na
   6 a    s    tou
   6 a    som   śe
   6 a    prišla som
   6 a    poton  son
   6 a    potom  zmo
   6 a    potom  zaz
   6 a    potom  v
   6 a    potom  keť
   6 a    potim  už
   6 a    pán   farár
   6 a    on   potom
   6 a    na   ti
   6 a    na   ňom
   6 a    na   druhi
   6 a    mi   sme
   6 aľe   to   ľen
   6 a    ľen   zme
   6 a    ľen   sä
   6 a    len   čo
   6 aľe   já   som
   6 ako   ste   volali
   6 ako   ste   to
   6 ako   ďeťi  zme
   6 ako   bi   som
   6 a    ket   to
   6 a    keť   prišľi
   6 a    keď   sa
   6 a    keď   bola
   6 a    keď   bol
   6 a    každí  si
   6 a    jej   son
   6 a    já   mu
   6 a    ja   mu
   6 a    hibaj  do
   6 a    ešťe  aj
   6 a    čo   to
   6 a    bolo  to
   6 a    boli  zme
   6 abi   zme   sa
   6 a    ako   som
   5 že   χto   to
   5 že   to   buďe
   5 že   sa   ím
   5 že   mu   to
   5 že   mi   to
   5 že   mi   śe
   5 že   chto  to
   5 že   čo   to
   5 že   čo   sa
   5 že   co   to
   5 že   bi   aj
   5 že   ako   to
   5 že   abi   som
   5 že   abi   sa
   5 z    voza  a
   5 zo   šetkích strán
   5 zme   to   už
   5 zme   tam   do
   5 zme   tam   boľi
   5 zme   s    toho
   5 zme   si   tam
   5 zme   sa   vibraľi
   5 zme   sa   uš
   5 zme   sa   s
   5 zme   sä   mi
   5 zme   sa   mi
   5 zme   priśľi do
   5 zme   išli  na
   5 zme   choďiľi do
   5 za   pec   a
   5 za   nim   iʒe
   5 za   dva   tížňe
   5 v    ruke  a
   5 von   z    vreca
   5 v    noci  som
   5 v    noci  sa
   5 v    našej  ďeďiňe
   5 v    horúcej voďe
   5 vám   daj   dobrí
   5 už   zme   boľi
   5 už   mi   to
   5 už   je   to
   5 už   je   po
   5 už   bola  taká
   5 už   bola  aj
   5 uš   to   bolo
   5 tuto  sa   to
   5 to   zme   uš
   5 to   zme   tag
   5 to   zme   potom
   5 to   zme   išľi
   5 to   zme   daľi
   5 to   už   ňeviem
   5 to   už   na
   5 to   už   len
   5 to   už   ako
   5 toto  je   vraj
   5 to   ťi   bolo
   5 to   sa   tu
   5 to   sa   to
   5 to   sa   ti
   5 to   sa   ftedi
   5 to   sa   ako
   5 to   potom  išlo
   5 to   ňie   je
   5 to   je   to
   5 to   je   takí
   5 to   je   ako
   5 to   dalo  do
   5 to   bulo  na
   5 to   buľi  take
   5 to   bolo  treba
   5 to   bolo  ešťe
   5 to   bolo  dobre
   5 to   bolo  asi
   5 to   bola  veľká
   5 to   bi   ťi
   5 to   bi   som
   5 to   bi   sa
   5 tej   krsnej manki
   5 ta   už   zme
   5 ta   to   už
   5 ta   to   śe
   5 ta   som   sebe
   5 tan   zme   sa
   5 tan   som   ból
   5 tam   som   si
   5 tam   sa   aj
   5 ta   mi   śe
   5 tam   bolo  aj
   5 tak   to   už
   5 tak   to   je
   5 tak   to   išlo
   5 tak   to   bola
   5 tak   som   bola
   5 tak   sa   tam
   5 ta   ja   som
   5 ta   jak   hňeśka
   5 ta   i    ja
   5 tag   zme   tam
   5 tag   zme   śe
   5 tag   zme   sä
   5 tag   zme   prišľi
   5 tag   zme   boli
   5 tag   na   druhí
   5 tag   jako  aj
   5 šecko  sa   to
   5 šag   je   to
   5 s    toho  horšieho
   5 s    tím   to
   5 s    tej   strani
   5 s    teho  potom
   5 ste   ako   volali
   5 s    pánom  bohom
   5 som   to   uš
   5 som   si   už
   5 som   si   do
   5 som   si   dala
   5 som   si   aj
   5 som   sa   to
   5 som   sa   já
   5 som   sa   ja
   5 si   na   to
   5 sa   už   aj
   5 sa   u    náz
   5 sa   to   takto
   5 sa   to   robí
   5 sa   to   ľen
   5 sa   ti   ňitki
   5 sa   tak   stalo
   5 sa   tag   robilo
   5 sä   na   to
   5 sa   na   cestu
   5 sa   mu   tam
   5 sa   mi   zdá
   5 sa   mi   už
   5 sa   mi   stalo
   5 sa   išlo  do
   5 sa   do   toho
   5 sa   dostali do
   5 sa   daľi  do
   5 sa   dala  do
   5 sa   aj   s
   5 pred  nim   iʒe
   5 pred  nim   iďe
   5 potom  zme   išľi
   5 potom  už   na
   5 potom  už   ľen
   5 potom  uš   sa
   5 potom  som   bol
   5 potom  sa   aj
   5 potom  na   druhí
   5 po   štiri  po
   5 on   mi   povedá
   5 ona   si   to
   5 nuš   tak   som
   5 no   to   zme
   5 no   to   tag
   5 no   to   sä
   5 no   ta   tam
   5 no   ta   tag
   5 no   tak   son
   5 no   tak   śe
   5 no   ta   jag
   5 no   mi   zme
   5 no   keť   sa
   5 no   keď   zme
   5 no   a    vec
   5 no   a    u
   5 no   a    tie
   5 no   a    tento
   5 no   a    ta
   5 no   a    ráno
   5 no   a    prišľi
   5 no   a    on
   5 no   aľe   zme
   5 no   ale   teda
   5 no   ale   f
   5 no   a    co
   5 no   a    bolo
   5 nim   iďe   hrk