Kontakt

V prípade záujmu o spoluprácu pri poskytnutí prepisov nárečových textov nás neváhajte kontaktovať. Vítaná je aj dobrovoľnícka spolupráca pri tvorbe nárečového korpusu. Radi odpovieme na vaše otázky týkajúce sa Korpusu nárečí Slovenského národného korpusu a jeho používania.

Adresa

Katarína Gajdošová
Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Panská 26
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5441 0304