Štruktúrne značky používané v Korpuse nárečí SNK

Od druhej verzie korpusu dialekt-2.0 je korpus obohatený o špecifické štruktúrne značky.
Štruktúrna značkaSkratkaHodnotaVysvetleniePríkladPríkladVerzia korpusu

remark

<rem>

dial=“y/n“

informácia o ne/nárečovej podobe príslušného tokenu/tokenov, ktorý/é <rem> označuje

<rem dial="n">A čo ste jej vtedy povedali?</rem>

prehovor explorátora v štandardnej slovenčine

dialekt-2.0 a vyššie

remark

<rem>

dial=“y/n“

informácia o ne/nárečovej podobe príslušného tokenu/tokenov, ktorý/é <rem> označuje

<rem dial="y">Čo buob?</rem>

prehovor explorátora v nárečí

dialekt-2.0 a vyššie

remark

<rem>

var=“hodnota z textu“

informácia o nárečovom texte v hodnote var, variant príslušného tokenu v texte

<rem var="fčil">fčiléky</rem>

fčil ako variant v texte uvedeného fčiléky

dialekt-2.0 a vyššie

remark

<rem>

val=“hodnota vyplnená z textu“

informácia o nárečovom texte v hodnote val, vysvetlenie príslušného tokenu z textu

<rem val="lajbľíg bez rukávou̯">bekeše</rem>

bekeše je podľa dodatočnej informácie z textu lajbľík bez rukávou̯

dialekt-2.0 a vyššie

paragraph

<p>

mode=“song“

informácia o piesni v nárečovom prehovore

<p mode="song">Kúpťe si oľejä,</p>

časť piesne

dialekt-3.0 a vyššie

paragraph

<p>

mode=“poem“

informácia o básni v nárečovom prehovore

<p mode="poem">Ej, cisaru, ti vojenski paňe,</p>

časť básne/riekanky

dialekt-3.0 a vyššie