Textové zdroje korpusu DIALEKT

Bibliografický údajŠtruktúra v korpusePočet tokenovPercentuálny podiel v korpuse

HABOVŠTIAK, Anton: Oravci o svojej minulosti. Reč a slovesnosť oravského ľudu. Martin: Osveta 1983, s. 23 – 358.

habovstiak2

159 343

22,39 %

SMATANA, Miloslav – BALLEKOVÁ, Katarína – HLÔŠKOVÁ, Hana – HOLEC, Roman: Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Ed. Miloslav Smatana – Katarína Balleková – Martina Kopecká – Dagmar Šimunová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015, s.66 – 204, 210 – 236, 244 – 248.

kol1

86 265

12,12 %

BALLEKOVÁ, Katarína: Nárečová terminológia spracovania priadnych vláken v Zliechove a okolí. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2009, s. 106 – 157. (dizertačná práca)

ballekova1

42 914

6,03 %

Víprafki: rozprávania z Priepasného zozbierané Alžbetou Krásnou. Zostavovateľ a editor L. Grznárová. Myjava: Centrum tradičnej kultúry v Myjave 2017. 192 s.

vipravki

40 544

5,70 %

MÚCSKOVÁ, Gabriela – MUZIKOVÁ, Katarína – WAMBACH, Viera: Praktická dialektológia. Vysokoškolská príručka na nárečovú interpretáciu. Wien: Facultas Verlags- & Buchhandels AG Wien 2012.

gmkmvw1

33 512

4,71 %

HABOVŠTIAK, Anton: Oravské nárečia. Bratislava: Slovenská akadémia vied 1965. s. 355 – 396.

habovstiak1

30 244

4,25 %

ORLOVSKÝ, Jozef: Stredogemerské nárečia. Martin: Osveta 1975. 266 s.

orlovsky2

27 708

3,89 %

BUFFA, Ferdinand: Šarišské nárečia. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1995, s. 318 – 373.

buffa2

25 306

3,56 %

JÓNA, Eugen: Novohradské nárečia. Ed. P. Žigo. Bratislava: Veda 2009, s. 19 – 21, 85 – 130.

jona1

22 980

3,23 %

FEDÁK, Ján: Nárečové texty zo Zemplína. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 111 – 120.
FENDRICHOVÁ, Ľudmila: Nárečové texty z Párnice. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 144 – 151.
ORLOVSKÝ, Jozef: Nárečové texty z Gemera. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 138 – 143.
ŠIMONOVIČ, Ladislav: Nárečové texty z oblasti nár. Terchovského. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 152 – 160.
ŠTOLC, Jozef: Nárečové texty zo Spiša. In: Sborník Matice Slovenskej, 1940, roč. XVIII, s. 123 – 137.

sborms40

21 123

2,97 %

ANT DO JÚĽŠ 19/12 – Dolný Hričov. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
ANT DO JÚĽŠ 50/28 – Ábelová. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
ANT DO JÚĽŠ 52/42 – Klenovec. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
ANT DO JÚĽŠ 72/13 – Čemerné. Archív nárečových textov dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

ant

15 308

2,15 %

KOVÁČOVÁ, Viera: Sotácke nárečia na západoslovansko-východoslovanskom jazykovom pomedzí. Bratislava: Slovenská akadémia vied v Bratislave. Slavistický ústav Jána Stanislava 2005, s. 123 – 144.

kovacova1

11 976

1,68 %

RIPKA, Ivor: Dolnotrenčianske nárečia. Bratislava: Veda 1975, s. 216 – 246.

ripka1

11 671

1,64 %

ŠTOLC, Jozef: Nárečové texty zo Spiša. In: Sborník Matice slovenskej, 1936, roč. XIV, č. 1, s. 193 – 208.
SZABÓ, Jozef: Ukážky z gemerských nárečí. In: Sborník Matice slovenskej, 1936, roč. XIV, č. 1, s. 209 – 213.
KELLNER, Adolf: Nářeční ukázky texty z litovsko-spišského pomezí. In: Sborník Matice slovenskej, 1936, roč. XIV, s. 201 – 207.

sborms36

11 183

1,57 %

HORÁK, Gejza: Dve dialektologické exkurzie. In: Jazykovedný sborník Slovenskej akadémie vied a umení, 4, 1950, s. 209 – 211 (1. správa o dialektologickej exkurzii do Handlovej a okolia v dňoch 25. – 27. 10. 1949. – 2. správa o exkurzii do okolia Mlynian v dňoch 15. – 17. 5. 1950).

horak1

10 379

1,46 %

BUFFA, Ferdinand: Odveké múdrosti šarišského ľudu. Prešov: Vydavateľstvo Imricha Vaška 2007, s. 11 – 76.

buffa4

10 306

1,45 %

BÁNIK, Tomáš: Breznianske nárečia a spisovný jazyk. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2015, s. 212 – 243.

banik1

9 849

1,38 %

RIPKA, Ivor – LIPTÁK, Štefan: Charakteristika nárečia zátopovej oblasti v Liptove. In: Liptov. 1. Vlastivedný zborník. Red. E. Kufčák et al. Martin, Osveta 1970, s. 185 – 216.

iršl1

8 398

1,18 %

ORLOVSKÝ, Jozef: Nárečové texty z Gemera. In: Linguistica Slovaca, IV – VI, 1946 – 1948, s. 332 – 346.

orlovsky4

8 299

1,17 %

HORECKÝ, Ján: Ďalšia správa o nárečí dolného Záhoria. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 77 – 78.
CHOCHOL, Martin: Na čarnej źemi śe (bili) chľib rodzi. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 91 – 95.
SMATANA, Miloslav: Názvy ovocných plodov a ich odrôd v nárečiach. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 136.
SMATANA, Miloslav: Názvy ovocných plodov a ich odrôd v nárečiach. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 137.
CHOCHOL, Martin: Zo zemplínskej kuchyne. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 210, 212.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 218 – 219.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 219.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 220, 222.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 221.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 222.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 223.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 223 – 224.
DVORNICKÁ, Ľubica: Chlapi a vareška. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 224 – 225.
FELIXOVÁ, Iveta: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 227.
FELIXOVÁ, Iveta: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 234.
FELIXOVÁ, Iveta: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 235.
FELIXOVÁ, Iveta: Jedna druhej riekla, keď koláče piekla. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 236.
DVORNICKÁ, Ľubica: Recepty z Budmeríc alebo ťaško je to jesci, čo ňesce do hubi lésci. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 242 – 244.
DODEKOVÁ, Eva: Turzovská zakáľačka. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 248.
HOVANČÍK, Miroslav: Ja som bača veľmi starý. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 283 – 285.
HOVANČÍK, Miroslav: Ja som bača veľmi starý. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 283 – 284.
HOVANČÍK, Miroslav: Ja som bača veľmi starý. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 283 – 286.
CHOCHOL, Martin: Konope a výroba plátna podľa Zemplínčanov. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 288 – 291.
LOMENČÍK, Július: Priadky a páračky v Málinci. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 293, 294, 296 – 298.
SMATANA, Miloslav: Názvy hudobných nástrojov v nárečiach. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 325.
SMATANA, Miloslav: Názvy hudobných nástrojov v nárečiach. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 327.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 334, 336.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 334.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 338 – 339.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 339.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 340.
FELIXOVÁ, Iveta: Past pod hlavu, brucho vella seba a riťú sa zakrije. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 345.
ŠIMUNOVÁ, Dagmar: Trhan, šklban, iba z misy! In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 355.
SMATANA, Miloslav: Ktože to tu straší, čože to tu máta? In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 368, 371, 376, 378.
SMATANA, Miloslav: Ktože to tu straší, čože to tu máta? In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 370, 381.
SMATANA, Miloslav: Ktože to tu straší, čože to tu máta? In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 378.
DVORNICKÁ, Ľubica: Kde bolo, tam bolo. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 393.
BALLEKOVÁ, Katarína: Takto sa pradie zlatko. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 394.
BALLEKOVÁ, Katarína: Takto sa pradie zlatko. In: Zo studnice rodnej reči 2. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2014, s. 398.

studnica2

8 295

1,17 %

HUSKA Anton Miroslav: Medzislovanské paralely lenorského cyklu. (Komparatívna látkovedná štúdia). In: Národopisný sborník, 1943, č. 4, s. 243 – 258

huska1

7 484

1,05 %

MÚCSKOVA, Gabriela: Nárečie a spisovný jazyk v bežnej hovorenej komunikácii obyvateľov Gelnice. Dizertačná práca. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV 2006, s. 92 – 100.

mucskova1

7 403

1,04 %

STANISLAV, Ján: Liptovské nárečia. Turčiansky Sv. Martin: Vydanie Matice slovenskej 1932, s. 489 – 505.

stanislav1

7 248

1,02 %

MATEJČÍK: K charakteristike hornoipeľského nárečia. In: Sborník Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1962, s. 60 – 71.

matejcik1

7 193

1,01 %

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Sprievodný text ku gramofónovej platni SLOVENSKÉ NÁREČIA. Praha: Učebné pomôcky 1967, s. 7 – 27.

ferencikova1

6 653

0,93 %

WÁGNEROVÁ, Františka: Klenovské nárečie. Vlastivedné pohľady z okresu Rimavská Sobota V. Rimavská Sobota 1965, s. 19 – 32.

wagnerova1

6 090

0,86 %

NIŽNANSKÝ, Jozef: O stravovaní na pútnických cestách v minulosti. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 262 – 264.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Vianoce na Záhorí. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 273.
NIŽNANSKÝ, Jozef: O pečení kalkíša. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 273 – 274.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Ani všetky ženy nevedeli variť. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 275 – 276.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Mak v kuchyni. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 276.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Štedrý večer v Bučanoch. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 276 – 278.
NIŽNANSKÝ, Jozef: Sýto a veselo – ako na fašiangy. In: Tradícia v slove, slovo v tradícii. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2007, s. 278 – 279.

tradicia

5 819

0,82 %

BUFFA, Ferdinand: Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953, s. 116 – 128.

buffa1

5 612

0,79 %

ORLOVSKÝ, Jozef: Nárečové texty z Nitrianskej. In: Jazykovedný sborník, roč. 1-2, č. 3-4, 1946-1947, s. 228 – 239.

orlovsky3

5 594

0,79 %

PAULINY, Eugen: Nárečie zátopových osád na hornej Orave. Spisy Jazykovedného odboru Matice slovenskej. Séria B. Zväzok 3. Turčiansky Sv. Martin: Matica slovenská 1947, s. 99 – 115.

pauliny1

5 006

0,70 %

FERENČÍKOVÁ, Adriana: Hrmelo, pršalo a peruňi biľi. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 25 – 26.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Hrmelo, pršalo a peruňi biľi. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 26.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Hrmelo, pršalo a peruňi biľi. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 26 – 27.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Agáty, Doroty – zavieva ploty. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 35.
FELIXOVÁ, Iveta: Ou̯ce moje, ou̯ce, prťami ňechoťe! In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 51.
FELIXOVÁ, Iveta: Ou̯ce moje, ou̯ce, prťami ňechoťe! In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 53.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 61.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 64.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 65.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 66.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 67.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 70.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 70 – 71.
SMATANA, Miloslav: I zrodila mať v poli syna. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 72.
BALLEKOVÁ, Katarína: Stracila som partu, zelení venec. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 76.
VALENTOVÁ, Iveta: Zbohom ostávajte, mamičkine prahy. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 85.
VALENTOVÁ, Iveta: Zbohom ostávajte, mamičkine prahy. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 87.
VALENTOVÁ, Iveta: Zbohom ostávajte, mamičkine prahy. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 89.
LOMENČÍK, Július: Málinská svadba. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 91 – 95.
KOVÁČOVÁ, Mária: O slove špitál. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 110.
KOVÁČOVÁ, Mária: O slove špitál. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 110 – 111.
DVORNICKÁ, Ľubica: Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 154 – 155.
DVORNICKÁ, Ľubica: Oči, oči, čierne oči, čo mám s vami robiť. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 157.
FELIXOVÁ, Iveta: Dajže, Bože, daždia, že sa naspi gazda. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 162.
SMATANA, Miloslav: Karty – čertove obrázky. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 180.
FELIXOVÁ, Iveta: Z pltníckej lexiky. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 191.
FELIXOVÁ, Iveta: Z pltníckej lexiky. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 192.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Konopa, konopa, zelená konopa. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 204.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Konopa, konopa, zelená konopa. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 204 – 205.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Konopa, konopa, zelená konopa. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 205.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Konopa, konopa, zelená konopa. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 206.
FELIXOVÁ, Iveta: Podošva – ako ju poznáme i nepoznáme. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 224.
FELIXOVÁ, Iveta: Podošva – ako ju poznáme i nepoznáme. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 226.
FELIXOVÁ, Iveta: Podošva – ako ju poznáme i nepoznáme. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 227 – 228.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Pekná reč zvoní ako zvon. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 248.
FERENČÍKOVÁ, Adriana: Pekná reč zvoní ako zvon. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 249.
ŠLABJAROVÁ, Iveta: Zhorela Očová, len krčma ostala. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 284.
ŠLABJAROVÁ, Iveta: Zhorela Očová, len krčma ostala. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 285.
FELIXOVÁ, Iveta: Šuhaj, šuhaj, naže jabko, akô ti je ono sladkô. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 289.
FELIXOVÁ, Iveta: Šuhaj, šuhaj, naže jabko, akô ti je ono sladkô. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 289 – 293.
SMATANA, Miloslav: Horí ohník, horí. In: Zo studnice rodnej reči 1. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2005, s. 312.

studnica1

4 818

0,68 %

ŠTOLC, Jozef: Slovenská dialektológia. Bratislava: VEDA 1994, s. 179 s. + 37 s. (mapy)

stolc2

4 447

0,62 %

KRAJČOVIČ, Rudolf: Vývin nárečí na juhozápadnom Slovensku (II.). Nárečové texty. In: Sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica, 1963, roč. XV, s. 81 – 87.

krajcovic1

4 266

0,60 %

PALKOVIČ, Konštantín: Z nárečia starej Modry. Ľudová keramická terminológia. Modra: Múzeum Ľudovíta Štúra 1993, s. 44 – 54.

palkovic1

4 150

0,58 %

HABOVŠTIAK, Anton: Oravské nárečie vo vzťahu k dejinám Oravy. Nárečové ukážky. In: Zborník Oravského múzea. 1. Banská Bystrica: Stredoslovenské vydavateľstvo 1968, s. 134 – 141.

habovstiak4

4 048

0,57 %

SABRŠÚL, Ján: Nárečové texty z Podjavorinského nárečia. In: Sborník Matice slovenskej. r. XIII, 1935, č. 1-2. s. 128 – 135.

sborms35

3 706

0,52 %

LOKŠA, Martin (2007). Nárečie. In: LOKŠA, Martin – HRONČEK, Pavel (eds.). Monografia obce Nemecká. Banská Bystrica: Obecný úrad Nemecká – Ústav vedy a výskumu UMB 2007.
LOKŠA, Martin: Zašla hviezda na kraj sveta. Nemecká: Čierťaž Nemecká, o. z. 2013.
LOKŠA, Martin (2009). Tradičná ľudová kultúra. In: HRONČEK, Pavel – LOKŠA, Martin – MALINIAK, Pavol (eds.). Predajná. Banská Bystrica: Obec Predajná – Ústav vedy a výskumu UMB 2009.

loksa1

3 510

0,49 %

FEDÁK, Ján: Nárečové texty zo Zemplína. In: Sborník Matice Slovenskej XVI/XVII., r. 1938/39. s. 135 – 144.

fedak1

3 336

0,47 %

HABOVŠTIAK, Anton: O terminológii hornooravských plátenníkov. In: Zborník Oravského múzea (2). Martin: Stredoslovenské vydavateľstvo 1971, s. 92 – 99.

habovstiak3

3 259

0,46 %

DODEKOVÁ, Eva: Charakteristika nárečovej terminológie Turzovky. Rigorózna práca. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského 2002, s. 124 – 130.

dodekova1

2 687

0,38 %

PAULINY, Eugen: Ukážky z detvianskeho nárečia. In: Sborník Matice slovenskej, 1937, roč. XV, č. 180 – 182.
MIHÁL, Ján: Nárečové ukážky zo zvolenského Horehronia. In: Sborník Matice slovenskej, 1937, roč. XV, s. 183 – 185.

sborms37

2 674

0,38 %

FRANKO, Michal: Kapitoly zo štúdia sotáckeho nárečia. In: Almanach Zemplína. Red. J. Pirč. Michalovce, Okresný výbor KSS 1958, s. 159 – 186.

franko1

2 396

0,34 %

ROMAN, Ján: Kokavské nárečie. Martin: Osveta 1976, s. 43 – 48.

roman1

2 011

0,28 %

BARTKO, Ladislav: Abovské nárečia. Kandidátska práca. Prešov: 1981, s. 135 – 141.

bartko1

1 843

0,26 %

KILIÁNOVÁ, Gabriela: Ukážka z repertoáru Alojza Kováča. In: Národopisné informácie. Bulletin Národopisného ústavu SAV a Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV, Bratislava, roč. 1981, č. 2, s. 220 – 224.

narodopisinfo81

1 463

0,21 %

ŠTOLC, Jozef: Zapisovanie nárečových prejavov. Príručka pre terénny výskum národopisných pracovníkov. Bratislava: Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV v Bratislave 1961, s. 53 – 59.

stolc1

1 342

0,19 %

KOVÁČOVÁ, Viera: Sotácke nárečia severovýchodného Zemplína z aspektu petrifikácie a nivelizácie. Ružomberok: Filozofická fakulta Katolícka univerzita v Ružomberku 2010, s. 130 – 136.

kovacova2

1 166

0,16 %

BARTKO, Ladislav: Abovské a spišské nárečia. In: Studia Academica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK 1997, s. 198 – 205.

bartko2

498

0,07 %

BUFFA, František: Východoslovenské nárečia. In: Vlastivedný časopis, 1982, roč. XI.

buffa3

441

0,06 %