Verzie ručne morfologicky anotovaného korpusu SNK

  • r-mak-6.0 (2017), 1 199 794 tokenov, 977 871 slov: 30,5 % publicistické, 50,5 % umelecké, 19,0 % odborné texty
  • r-mak-5.0 (2016), 1 200 088 tokenov, 977 871 slov: 28,5 % publicistické, 44,5 % umelecké, 27 % odborné texty
  • r-mak-4.0 (2013), 1 199 224 tokenov, 976 877 slov: 36,2 % publicistické, 44,9 % umelecké, 18,9 % odborné texty
  • r-mak-3.0 (2008), 1 207 813 tokenov, 983 714 slov: 36,7 % publicistické, 44,3 % umelecké, 19,0 % odborné texty
  • r-mak-2.0 (2007), 511 432 tokenov, 410 177 slov: 28,9 % publicistické, 58,1 % umelecké, 13,0 % odborné texty
  • r-mak-1.0 (2006), 322 498 tokenov, 256 647 slov: 41,8 % publicistické, 57,9 % umelecké, 0,2 % odborné texty