Frekvencie tetragramov slov v korpuse r-mak-6.0

   40 a    ja   som   sa
   24 z    času  na   čas
   20 že   to   nie   je
   19 v    cene  je   ubytovanie
   17 odporúčaná   cena  s    dph
   16 v    tom   istom  roku
   16 the   thin  red   line
   16 a    tak   som   sa
   16 a    ja   som   si
   15 chcel  som   jej   povedať
   14 zišlo  mu   na   um
   14 vláda  bude  pokračovať   v
   14 na   druhý  deň   ráno
   13 v    tom   čase  sa
   12 pápež  ján   pavol  ii
   12 ja   som   sa   na
   12 foto  je   len   ilustračné
   12 čo   je   to   za
   11 v    tej   chvíli sa
   11 vo   vojne  s    východoáziou
   11 veľkokráľ    z    rodu  sásánovcov
   11 v    druhej polovici    11
   11 the   prince of   egypt
   11 perzský veľkokráľ    z    rodu
   11 cene  je   ubytovanie   s
   11 bez   ohľadu na   to
   11 až   do   svojej smrti
   11 a    na   druhý  deň
   11 aiment prendront    le   train
   10 z    rodu  sásánovcov   vládnuci
   10 som   sa   na   ňu
   10 pred  očami  sa   mi
   10 počas  druhej svetovej    vojny
   10 pacient má   právo  na
   10 bol   perzský veľkokráľ    z
   10 ale   to   nie   je
   9 zvlášť odporúčame   názov  výrobku
   9 v    tom   istom  čase
   9 vláda  vytvorí podmienky    pre
   9 sásánovcov   vládnuci    v    rokoch
   9 rodu  sásánovcov   vládnuci    v
   9 nášho  pána  ježiša krista
   9 na   druhý  deň   som
   9 je   ubytovanie   s    polpenziou
   9 jeho  otcom  bol   kráľ
   9 a    vyšších územných    celkov
   9 ako   to   bolo  v
   8 v    tom   čase  som
   8 v    ten   istý  deň
   8 vo   dne   v    noci
   8 vie   revée  des   anges
   8 strednej    a    východnej    európy
   8 so   slzami v    očiach
   8 som   sa   s    ňou
   8 saving private ryan  shakespeare
   8 ryan  shakespeare   in   love
   8 prvý  raz   v    živote
   8 private ryan  shakespeare   in
   8 pri   klemovi na   kilá
   8 obcí  a    vyšších územných
   8 na   druhý  deň   po
   8 na   druhej strane sa
   8 na   druhej strane je
   8 la   vie   revée  des
   8 je   vo   vojne  s
   8 herečka vo   vedľajšej    úlohe
   8 herec  vo   vedľajšej    úlohe
   8 a    na   druhej strane
   8 ako   je   to   možné
   7 zo   dňa   na   deň
   7 zatiaľ čo   ja   som
   7 v    tomto  prípade sa
   7 v    súvislosti   s    tým
   7 v    našom  cirkevnom    zbore
   7 som   sa   na   to
   7 seniorálny   konvent šz   seniorátu
   7 sa   ku   mne   a
   7 sa   do   svojej izby
   7 pri   krčme  prázdny podstavec
   7 preč  s    veľkým bratom
   7 oceánia je   vo   vojne
   7 na   rozdiel od   iných
   7 dalo  by   sa   povedať
   7 čo   tam   po   tom
   7 čo   by   sa   stalo
   7 cítila som   sa   ako
   7 cenu  za   celoživotné   dielo
   7 an   alan  smithee film
   7 ale   ja   som   sa
   7 ako   sa   to   stalo
   7 ako   je   to   s
   7 a    ja   som   už
   7 a    ja   som   mu
   7 a    ja   som   mal
   6 2004  seniorálny   konvent šz
   6 že   sa   s    ním
   6 za   nič   na   svete
   6 zákona o    používaní    jazykov
   6 v    zborovom    dome  patmos
   6 v    ten   večer  som
   6 v    sledovaných   cirkevnoprávnych    zbierkach
   6 vo   vojne  s    euroáziou
   6 voľbách do   európskeho   parlamentu
   6 the   opposite    of   sex
   6 svetskej    a    cirkevnej    moci
   6 sto   metrov voľný  spôsob
   6 spomenula    som   si   na
   6 som   si   spomenul    na
   6 sa   mi   pred  očami
   6 po   prvý  raz   v
   6 po   druhej svetovej    vojne
   6 osobitnú    pozornosť    bude  vláda
   6 o    používaní    jazykov menšín
   6 o    dva   roky  neskôr
   6 od   hlavy  po   päty
   6 nie   je   v    poriadku
   6 nie   je   to   však
   6 nie   je   to   tak
   6 na   začiatku    dvadsiateho   storočia
   6 na   rozdiel od   svojich
   6 milé  sestry a    bratia
   6 je   v    porovnaní    s
   6 do   svojej izby  a
   6 čo   sa   bude  diať
   6 bol   v    tom   čase
   6 a    v    tej   chvíli
   6 a    v    očiach sa
   6 a    v    neposlednom   rade
   6 a    to   napriek tomu
   6 a    tak   som   si
   6 a    pustil sa   do
   6 a    nie   je   to
   6 ale   na   druhej strane
   6 akoby  sa   nič   nestalo
   6 ak   by   sa   mu
   6 a    ja   som   zostal
   6 a    ja   som   to
   6 a    ja   som   pochopil
   6 a    ja   som   na
   6 a    ja   som   bol
   5 že   sa   mu   to
   5 že   na   druhý  deň
   5 že   by   som   sa
   5 že   by   sme   mali
   5 že   ak   by   sa
   5 z    príjmu právnických   osôb
   5 zišlo  mi   na   um
   5 vyskočil    na   rovné  nohy
   5 v    ten   deň   som
   5 v    tej   chvíli som
   5 vstupe do   európskej    únie
   5 v    skutočnosti   ide   o
   5 v    poslednom    čase  sa
   5 v    opačnom prípade by
   5 vo   dne   i    v
   5 v    kolíne nad   rýnom
   5 u    martina nemám  čo
   5 to   nie   je   v
   5 to   nie   je   pravda
   5 som   sa   s    ním
   5 som   sa   cítil  ako
   5 sa   v    ten   deň
   5 sa   v    poslednom    čase
   5 sa   na   druhý  deň
   5 rozdiel od   svojich predchodcov
   5 pred  druhým kolom  prezidentských
   5 pozornosť    bude  vláda  venovať
   5 poučte sa   zo   mňa
   5 o    úteche v    súžení
   5 o    druhej v    noci
   5 od   rána  do   večera
   5 nie   je   nič   zlé
   5 nemám  čo   do   zvonca
   5 na   zlomok sekundy som
   5 na   tom   nie   je
   5 na   námestí nebeského    pokoja
   5 na   druhý  deň   sa
   5 na   druhom konci  linky
   5 na   druhej strane som
   5 nad   obchodom    pána  charringtona
   5 mužov  z    našej  štvrte
   5 martina nemám  čo   do
   5 má   kapilá za   lubom
   5 ktorý  vládol v    rokoch
   5 keď   som   sa   vrátil
   5 je   v    súlade s
   5 je   v    miestnosti   101
   5 je   to   aj   v
   5 jeho  otcom  bol   cisár
   5 ja   som   sa   v
   5 chytil ma   za   ruku
   5 chlap  vo   vojenskom    kabáte
   5 dva   a    dva   sú
   5 druhým kolom  prezidentských volieb
   5 dostal som   sa   do
   5 dne   i    v    noci
   5 divadlo orgií  a    mystérií
   5 dieťa  do   15   rokov
   5 čo   sa   deje  v
   5 čo   má   kapilá za
   5 čo   je   v    miestnosti
   5 cirkvi v    druhej polovici
   5 a    zdalo  sa   mi
   5 a    v    prípade potreby
   5 a    v    konečnom    dôsledku
   5 a    v    duchu  som
   5 a    to   nielen v
   5 a    tak   sme   sa
   5 asi   o    desať  minút
   5 a    pokiaľ ide   o
   5 a    obrátil sa   k
   5 ani   len   na   um
   5 a    mne   sa   zdalo
   5 ale   aj   tak   sa
   5 ako   sa   len   dá
   5 ak   mám   byť   úprimná
   5 a    keď   som   sa
   5 a    ja   som   ju
   4 99   sk   naše  hodnotenie
   4 1999  druhé  podanie milana
   4 000   kilometrov   za   sekundu
   4 že   v    ten   večer
   4 že   v    porovnaní    s
   4 že   už   nie   je
   4 že   sa   tak   stane
   4 že   sa   so   mnou
   4 že   sa   na   mňa
   4 že   sa   mi   to
   4 že   dva   a    dva
   4 že   čierne je   biele
   4 že   ani   jeden  z
   4 z    roka  na   rok
   4 zrážky zeme  s    asteroidom
   4 zo   seba  šaty  a
   4 z    ničoho nič   sa
   4 z    celej  sily  som
   4 za   ich   službu a
   4 x    x    x    x
   4 what  dreams may   come
   4 výpočet dátumu veľkej noci
   4 v    úzkej  spolupráci   s
   4 v    uhlových    stupňoch    alebo
   4 v    tomto  období sa
   4 v    tomto  období ešte
   4 v    ten   večer  sa
   4 v    tej   chvíli mi
   4 vtedy  som   si   uvedomila
   4 v    súlade s    ústavou
   4 v    súlade s    platnými
   4 v    spoločenstve  nášho  zboru
   4 vrátil som   sa   do
   4 vrah  sa   s    tebou
   4 v    rade  na   mlieko
   4 v    prvej  svetovej    vojne
   4 v    pravom zmysle slova
   4 v    päťdesiatych  rokoch sa
   4 vojna  je   mier  sloboda
   4 v    oddelení    umeleckej    literatúry
   4 v    očiach sa   jej
   4 v    oblasti regionálnej   politiky
   4 v    niektorých   prípadoch    sa
   4 v    neposlednom   rade  aj
   4 v    každom prípade však
   4 vedľajšia    úloha  v    seriáli
   4 v    druhom volebnom    období
   4 v    čiernych    dvojradových  oblekoch
   4 vám   za   vaše  príspevky
   4 už   o    pár   dní
   4 už   čakať  ani   chvíľku
   4 uhorské partikulárne  cirkevné    právo
   4 uhlových    stupňoch    alebo  v
   4 to   predsa nie   je
   4 to   nie   je   možné
   4 to   nie   je   dôležité
   4 tom   nie   je   nič
   4 to   je   v    poriadku
   4 tento  časopis môžete zaslať
   4 tebou  iste  pohrá  byľku
   4 šesťdesiatych  a    sedemdesiatych rokov
   4 svet  je   v    nevýhode
   4 s    vajcami divých kačíc
   4 stupňoch    alebo  v    radiánoch
   4 s    tebou  iste  pohrá
   4 stalo  sa   to   v
   4 s    rukami skríženými   na
   4 spýtal som   sa   jej
   4 spýtal som   sa   ho
   4 s    otvorenými   ústami a
   4 som   v    ten   deň
   4 som   si   v    duchu
   4 som   sa   vrátil do
   4 som   sa   v    duchu
   4 som   sa   do   svojej
   4 som   sa   dostal na
   4 s    odvolaním    sa   na
   4 slovenska    do   európskej    únie
   4 sloboda je   otroctvo    nevedomosť
   4 sem   a    tam   a
   4 sa   zo   všetkých    síl
   4 sa   v    tomto  roku
   4 sa   v    tom   čase
   4 sa   s    tým   zmieriť
   4 sa   s    tebou  iste
   4 sa   po   celý  čas
   4 sa   na   všetky strany
   4 sa   na   mňa   a
   4 sa   mi   do   očí
   4 sa   k    nemu  a
   4 sa   jej   do   očí
   4 sadol  som   si   na
   4 rusi  v    tomto  období
   4 ruka  v    ruke  s
   4 rukami skríženými   na   kolenách
   4 referendum   o    predčasných   voľbách
   4 redaktor    rádia  slobodná    európa
   4 prvom  kole  prezidentských volieb
   4 pri   poskytovaní   zdravotnej   starostlivosti
   4 pri   podstavci    bez   sochy
   4 priestorov   v    zborovom    dome
   4 pred  mojím  duševným    zrakom
   4 prečo  je   to   tak
   4 práve  v    tej   chvíli
   4 po   útokoch z    11
   4 po   našom  vstupe do
   4 pomoc  na   tento  časopis
   4 pokiaľ ide   o    mňa
   4 podobne ako   v    prípade
   4 po   celý  čas   som
   4 plátno a    z    plátna
   4 pána  a    spasiteľa    ježiša
   4 ozvalo klopanie    na   dvere
   4 ozbrojených   síl   slovenskej   republiky
   4 otroctvo    nevedomosť   je   sila
   4 o    niekoľko    dní   sa
   4 od   ucha  k    uchu
   4 odpoveď na   túto  otázku
   4 odnepamäti   vo   vojne  s
   4 očami  sa   mi   mihali
   4 nie   je   to   nič
   4 niečo  nie   je   v
   4 nemohla som   si   pomôcť
   4 nechcem ja   už   čakať
   4 na   základe ktorých sa
   4 na   tom   istom  mieste
   4 na   tento  časopis môžete
   4 na   svete  nie   je
   4 na   rusi  v    11
   4 na   rusi  v    tomto
   4 na   rozdiel od   väčšiny
   4 na   rozdiel od   ostatných
   4 na   projekt z    etiky
   4 na   postavy absurdného   divadla
   4 na   poskytovanie  zdravotnej   starostlivosti
   4 na   mff   v    benátkach
   4 na   druhý  deň   o
   4 na   brehu  rieky  a
   4 mužovi v    bielom plášti
   4 mi   zišlo  na   um
   4 miloslava    kodoňová    300   hrmených
   4 mier  sloboda je   otroctvo
   4 medzi  mužom  a    ženou
   4 ma   za   ruku  a
   4 máme  do   činenia s
   4 malého a    stredného    podnikania
   4 ľudí  na   celom  svete
   4 len   na   um   nezišlo
   4 le   dîner  de   cons
   4 ktoré  by   sa   dali
   4 komentátor   denníka lidové noviny
   4 kodoňová    300   hrmených    aj
   4 k    ľuďom  do   osady
   4 kde   sa   stretol s
   4 každý  z    nás   má
   4 je   redaktor    rádia  slobodná
   4 je   otroctvo    nevedomosť   je
   4 je   mier  sloboda je
   4 ja   už   čakať  ani
   4 ja   som   sa   cítil
   4 ja   by   som   bol
   4 chytil za   ruku  a
   4 chris  sa   na   mňa
   4 hradené z    verejného    poistenia
   4 hniezda s    vajcami divých
   4 hlbšie a    hlbšie do
   4 finančnú    pomoc  na   tento
   4 finančnú    pomoc  a    ochotu
   4 farský úrad  v    prešove
   4 ešte  v    ten   deň
   4 enemy  of   the   state
   4 druhý  deň   ráno  som
   4 druhé  podanie milana markoviča
   4 do   15   rokov  na
   4 dozvedel    som   sa   to
   4 díval  som   sa   na
   4 dialógu o    úteche v
   4 dane  z    príjmu právnických
   4 ďakujeme    vám   za   vaše
   4 čo   sa   stalo  s
   4 čo   sa   s    ním
   4 čo   sa   mu   stalo
   4 čo   sa   dá   robiť
   4 čo   by   som   si
   4 českej televízie    michal kubal
   4 čechov a    slovákov    a
   4 byzantským   cisárom v    rokoch
   4 by   som   si   to
   4 by   sme   sa   mali
   4 by   sa   mohlo  zdať
   4 by   sa   mohlo  stať
   4 bude  klásť  dôraz  na
   4 bol   to   však  len
   4 bol   to   jeden  z
   4 bolo  to   v    čase
   4 bolo  mi   do   plaču
   4 bol   byzantským   cisárom v
   4 bola  odnepamäti   vo   vojne
   4 až   teraz  som   si
   4 až   medzi  kánonmi i
   4 a    zahľadel    sa   na
   4 a    už   vôbec  nie
   4 a    to   už   prečo
   4 a    to   sa   mi
   4 a    to   aj   napriek
   4 a    tak   to   bolo
   4 a    tak   sa   stalo
   4 a    tak   sa   mu
   4 a    spasiteľa    ježiša krista
   4 a    pustili sa   do
   4 a    pri   pohľade na
   4 a    pomyslel    som   si
   4 a    od   tej   chvíle
   4 ani   v    ten   deň
   4 ani   jeden  z    nich
   4 ani   jeden  z    kandidátov
   4 ak   vezmeme do   úvahy
   4 ako   je   to   v
   4 ak   je   to   pravda
   4 aj   v    tomto  prípade
   4 a    ja   som   z
   4 a    ja   som   jej
   4 a    dva   sú   štyri
   4 a    díval  som   sa
   4 aby   som   si   sadol
   4 aby   som   sa   na
   4 aby   som   sa   mohol
   4 a    ak   by   sa
   3 α    ω    patmos č
   3 69   sk   naše  hodnotenie
   3 300   hrmených    aj   s
   3 15   rokov  na   prístelke
   3 že   v    tomto  prípade
   3 že   to   nie   sú
   3 že   som   sa   dostal
   3 že   skôr  či   neskôr
   3 že   si   opustil svoju
   3 že   sa   tak   stalo
   3 že   sa   na   ňu
   3 že   sa   k    nim
   3 že   nezáleží    na   tom
   3 žena  s    pieskovými   vlasmi
   3 želal  by   som   si
   3 že   je   to   ten
   3 že   je   to   môj
   3 že   je   to   len
   3 že   je   to   iba
   3 že   by   si   sa
   3 že   by   sa   to
   3 že   by   sa   mu
   3 že   by   sa   mohol
   3 že   aj   ona   ma
   3 že   aj   keď   sa
   3 z    toho  potom  vyplýva
   3 z    takého či   onakého
   3 zrýchlil    sa   mi   pulz
   3 zo   zeme  na   mesiac
   3 zo   všetkých    síl   som
   3 zo   štyroch okupačných   útvarov
   3 zo   strany na   stranu
   3 z    obdobia kolomanovho   panovania
   3 z    nich  sa   však
   3 z    miesta na   miesto
   3 zlepšenie    mravnej úrovne života
   3 z    ktorých vám   po
   3 z    ktorých ich   obvinili
   3 získať na   svoju  stranu
   3 z    generácie    na   generáciu
   3 zem   sa   otáča  okolo
   3 z    domu  do   domu
   3 z    boka  na   bok
   3 zatmelo sa   mi   pred
   3 za   ten   čas   sa
   3 zásahu nato  v    kosove
   3 za   referendum   o    predčasných
   3 za   posledných   desať  rokov
   3 západnej    cirkvi v    druhej
   3 zaľúbil som   sa   do
   3 zakrútila    sa   mi   hlava
   3 zákon  o    zdravotnej   starostlivosti
   3 zákon  o    štátnom jazyku
   3 zákona o    sociálnom    poistení
   3 zahraničnej   a    bezpečnostnej  politiky
   3 want  to   miss  a
   3 waldemar    bonsels dobrodružstvá  včielky
   3 vždy  keď   sme   sa
   3 vzťahu svetskej    a    cirkevnej
   3 v    zlatých moravciach   a
   3 v    západnej    cirkvi v
   3 vypil  až   do   dna
   3 vyhodiť do   vzduchu múzeum
   3 výbuch metánu v    ukrajinskej
   3 v    týždenníku   die   zeit
   3 v    tú   noc   som
   3 v    tomto  roku  sa
   3 v    tomto  prípade to
   3 v    tomto  bode  sa
   3 v    tom   čase  už
   3 v    tom   čase  bol
   3 v    ten   večer  mama
   3 v    ten   deň   si
   3 v    tej   istej  chvíli
   3 vtedy  som   si   všimol
   3 vtedy  sa   to   stalo
   3 všetkých    síl   som   sa
   3 všetko sa   to   začalo
   3 všetci obyvatelia   makovej lúky
   3 však  nie   je   v
   3 v    súlade so   zásadami
   3 v    súlade so   zákonom
   3 v    súlade so   svojím
   3 vstúpiť do   druhého piliera
   3 v    sledovaných   zahraničných  cirkevnoprávnych
   3 v    rozpore s    ústavou
   3 v    rovnovážnom   stave  s
   3 v    roku  2004  sa
   3 v    roku  2003  sa
   3 v    roku  2000  sa
   3 v    roku  1991  sa
   3 vrhne  sa   na   mňa
   3 vrátim sa   k    tomu
   3 v    rámci  tohto  programu
   3 v    prvom  kole  prezidentských
   3 v    prvej  časti  volebného
   3 v    priehlbinke   medzi  prsníkmi
   3 v    priebehu    dvoch  rokov
   3 v    posledných   desiatich    rokoch
   3 v    poslednom    období sa
   3 v    porovnaní    s    inými
   3 v    pána  ježiša krista
   3 vozoviek    na   cestách a
   3 vo   veľmi  obmedzenej   miere
   3 vo   väčšine prípadov    sa
   3 v    old   bailey na
   3 v    očiach sa   mu
   3 v    oblasti ľudských    práv
   3 vôbec  niekedy na   um
   3 v    nami  sledovanom   období
   3 v    mysli  sa   mi
   3 vlastníckych  vzťahov k    pôde
   3 vláda  prijme opatrenia    na
   3 vláda  bude  vytvárať    podmienky
   3 vláda  bude  venovať pozornosť
   3 v    ktorých sa   používa
   3 v    ktorom sa   dalo
   3 v    každom prípade je
   3 v    kategórii    televíznych   filmov
   3 v    jazykovednom  ústave ľ
   3 vied  uk   v    prahe
   3 vidíme do   ľudských    sŕdc
   3 vchod  do   televízie    sírius
   3 veľký  brat  ťa   pozoruje
   3 v    duchu  som   si
   3 v    druhom kole  prezidentských
   3 v    dôsledku    toho  sa
   3 včielky maji  egmont neografia
   3 v    cene  je   zahrnuté
   3 v    cene  je   doprava
   3 vaše  príspevky    a    finančnú
   3 už   v    prvom  kole
   3 už   sa   neviem dočkať
   3 už   mi   bolo  jasné
   3 už   len   krok  k
   3 ústredných   orgánov štátnej správy
   3 usmiala som   sa   na
   3 úroková sadzba sa   zvýši
   3 uprene sa   na   mňa
   3 univerzity   komenského   v    bratislave
   3 uhorských    právnych    noriem a
   3 týždenníka   trend  a    biznismagazínu
   3 tým   sa   nedá  nič
   3 t    want  to   miss
   3 tvorbu nových pracovných   miest
   3 tu   a    tam   sa
   3 tristo hrmených    aj   so
   3 trend  a    biznismagazínu duel
   3 treba  vziať  do   úvahy
   3 to   však  nie   je
   3 to   v    skutočnosti   bolo
   3 to   už   vôbec  nie
   3 touched by   an   angel
   3 to   nie   je   nič
   3 to   nič   nie   je
   3 to   nemá  nič   spoločné
   3 to   na   veci  nič
   3 to   miss  a    thing
   3 to   len   bude  možné
   3 to   je   to   isté
   3 to   isté  čo   ja
   3 to   aj   napriek tomu
   3 ti   je   zhanobená    mater
   3 the   new   york  times
   3 the   mask  of   zorro
   3 test  kompatibility  s    návykmi
   3 tento  jav   sa   nazýva
   3 tej   mary  niečo  je
   3 ťažko  sa   mi   dýchalo
   3 tak   sa   zakladá na
   3 takého či   onakého dôvodu
   3 štúra  slovenskej   akadémie    vied
   3 študuje na   fakulte sociálnych
   3 sústredila   som   sa   na
   3 súlade s    platnými    právnymi
   3 s    tým   sa   nedá
   3 strieborný   berlínsky    lev   za
   3 stretneme    sa   na   mieste
   3 stlačila    gombík na   zvončeku
   3 s    taškou na   pleci
   3 stará  mama  z    otcovej
   3 stalo  sa   tak   na
   3 stále  tá   istá  vojna
   3 stále  som   mal   pred
   3 spýtal sa   chris  a
   3 správa o    dennom rozkaze
   3 spôsobilosťou  na   právne úkony
   3 spôsobilosti  na   právne úkony
   3 spoločnej    zahraničnej   a    bezpečnostnej
   3 s    pohľadom    upretým na
   3 som   začal  chodiť do
   3 som   si   v    hlave
   3 som   si   spomenula    na
   3 som   si   ho   predstavoval
   3 som   si   do   postele
   3 som   si   bol   istý
   3 som   sa   zo   všetkých
   3 som   sa   vrátil domov
   3 som   sa   s    tým
   3 som   sa   s    tebou
   3 som   sa   od   neho
   3 som   sa   nemohol zbaviť
   3 som   sa   na   ne
   3 som   sa   márne  pokúšal
   3 som   sa   jej   opýtať
   3 som   sa   dostala na
   3 som   sa   díval  na
   3 som   sa   čo   najskôr
   3 som   prosil za   teba
   3 som   prišiel na   svet
   3 som   na   druhý  deň
   3 som   mal   pred  sebou
   3 som   ju   k    sebe
   3 som   a    snažila sa
   3 society of   film  critics
   3 sociálnych   vied  uk   v
   3 s    obmedzenou   spôsobilosťou  na
   3 s    návykmi cieľovej    skupiny
   3 sme   už   pri   tom
   3 slums  of   beverly hills
   3 slnečných    jazerách    v    senci
   3 skôr  či   neskôr sa
   3 si   opustil svoju  prvú
   3 si   ho   k    uchu
   3 si   do   postele a
   3 s    dieťaťom    v    náručí
   3 s    daughter    never  cries
   3 sa   zo   mňa   pot
   3 sa   zmierili    s    tým
   3 sa   zakladá na   proletoch
   3 sa   v    tejto  súvislosti
   3 sa   vrátil z    majny
   3 sa   to   stalo  v
   3 sa   s    ňou   stretol
   3 sa   pustil do   jedla
   3 sa   po   prvý  raz
   3 sa   ozvalo klopanie    na
   3 sa   otvorili    dvere  a
   3 sa   od   ucha  k
   3 sa   objavila    vo   dverách
   3 sa   nedá  nič   robiť
   3 sancti ladislai    decretorum   liber
   3 sa   na   tento  účel
   3 sa   napokon predsa len
   3 sa   na   odveké chodníky
   3 sa   na   neho  a
   3 sa   nám   to   páči
   3 sa   na   mňa   usmial
   3 sa   na   mňa   s
   3 sa   na   mňa   díval
   3 sa   na   chvíľu zamyslel
   3 sa   mu   to   podarilo
   3 samostatne   zárobkovo    činná  osoba
   3 sa   morus  stal  kancelárom
   3 sa   mi   rozbúchalo   srdce
   3 sa   ma   chcela spýtať
   3 sa   držal  na   nohách
   3 sadol  som   si   do
   3 sa   dalo  do   pohybu
   3 sa   dá   len   ťažko
   3 s    abuom  na   pleci
   3 sa   a    čiň   prvotné
   3 rusi  v    11   storočí
   3 ruku  na   hlavu  a
   3 rozsahu zdravotnej   starostlivosti uhrádzanej
   3 rozmyslel    som   si   to
   3 rozbúchalo   sa   mi   srdce
   3 rovnovážnom   stave  s    telesom
   3 rovnako je   to   aj
   3 reportér    týždenníka   trend  a
   3 pýtal  sa   sám   seba
   3 púť   do   svätej zeme
   3 prvý  pohľad sa   zdá
   3 prvej  časti  volebného    obdobia
   3 proti  smeru  hodinových   ručičiek
   3 prosíme v    tejto  prosbe
   3 prosíme o    vaše  príspevky
   3 problém spočíval    v    tom
   3 pritisla    sa   ku   mne
   3 príspevky    do   časopisu    môžete
   3 príspevky    a    finančnú    podporu
   3 pri   slnečných    jazerách    v
   3 pri   razení tunela branisko
   3 pri   pohľade na   ňu
   3 priložil    si   ho   k
   3 priemyselných  parkov na   slovensku
   3 prežívajú    vo   svojom živote
   3 prevezme    cenu  za   celoživotné
   3 preto  som   sa   rozhodol
   3 pre   požiarnu    bezpečnosť   stavieb
   3 prepadol    som   sa   do
   3 prelome šesťdesiatych  a    sedemdesiatych
   3 pre   istotu som   sa
   3 pre   divadlo na   provázku
   3 pred  hotovú vec   a
   3 pre   deti  a    mládež
   3 pre   cestnú dopravu a
   3 právo  na   poskytovanie  zdravotnej
   3 práve  v    tomto  období
   3 pozrela som   na   hodinky
   3 pôvodná hudba  k    muzikálu
   3 pôvodná hudba  k    dráme
   3 potom  sa   obrátil na
   3 po   smrti  svojho otca
   3 poslednú    nedeľu v    mesiaci
   3 posielať    aj   pomocou elektronickej
   3 po   prvý  raz   sa
   3 pokúšal som   sa   nájsť
   3 pod   menom  zdeňka pospíšila
   3 podľa  jeho  vlastných    slov
   3 počas  prvej  svetovej    vojny
   3 počas  dvoch  minút  nenávisti
   3 plazí  po   zemi  a
   3 patmos α    ω    patmos
   3 pánu  bohu  za   jeho
   3 palec  na   ľavej  ruke
   3 o    zlepšenie    mravnej úrovne
   3 o    vaše  príspevky    a
   3 o    tri   roky  neskôr
   3 otočená ku   mne   chrbtom
   3 otcom  bol   kráľ  šápúr
   3 oslobodenie   od   dovozného    cla
   3 osád  na   západnom    brehu
   3 o    rozsahu zdravotnej   starostlivosti
   3 opustil svoju  prvú  lásku
   3 oprel  som   sa   o
   3 oprela som   sa   o
   3 o    niekoľko    rokov  neskôr
   3 o    niekoľko    mesiacov    neskôr
   3 old   bailey na   rováš
   3 od   tej   chvíle som
   3 očami  sa   mi   zjavila
   3 oceánia bola  odnepamäti   vo
   3 obyvatelia   makovej lúky  sa
   3 obrátil sa   ku   mne
   3 obmedzenou   spôsobilosťou  na   právne
   3 oblasti výchovy a    vzdelávania
   3 oblasti dvojstrannej  a    mnohostrannej
   3 no   len   čo   sa
   3 no   keď   som   sa
   3 nohavičky    s    veľkými vreckami
   3 nobelovej    ceny  za   literatúru
   3 nie   vždy  sa   však
   3 niet  pochýb o    tom
   3 nie   sú   to   len
   3 nie   je   v    súlade
   3 nie   je   v    rozpore
   3 nie   je   to   pravda
   3 nie   je   to   len
   3 nie   je   na   tom
   3 nie   je   doktor n
   3 nie   je   až   taký
   3 nepovedal    som   jej   nič
   3 nemohla som   tomu  uveriť
   3 nech  ti   je   zhanobená
   3 na   vzdialenom   konci  miestnosti
   3 návrh  novely zákona o
   3 na   vlastné oči   videl
   3 na   území  dnešného    slovenska
   3 nauč  nás   modliť sa
   3 na   to   nie   je
   3 national    society of   film
   3 na   tej   mary  niečo
   3 našom  vstupe do   európskej
   3 nášho  pána  a    spasiteľa
   3 nášho  evanjelického  cirkevného   zboru
   3 na   stránkach    časopisu    október
   3 na   sto   metrov voľný
   3 na   slovensku    je   to
   3 na   severe a    východe
   3 na   rozdiel od   predchádzajúcich
   3 na   rozdiel od   nich
   3 na   rozdiel od   neho
   3 na   rovné  nohy  a
   3 na   rok   2005  pripravila
   3 na   prvý  pohľad sa
   3 na   prvý  pohľad je
   3 na   prelome šesťdesiatych  a
   3 na   námestí svätého petra
   3 na   námestie    brand  party
   3 na   milosť a    nemilosť
   3 nakrútili    podľa  mojich scenárov
   3 nakrútené    podľa  mojich scenárov
   3 najmä  v    súvislosti   s
   3 najkrajší    v    našej  zemi
   3 na   jednu  či   druhú
   3 na   jednej strane je
   3 najbližšie   číslo  časopisu    patmos
   3 na   chvíľu zabudol na
   3 na   fakulte sociálnych   vied
   3 na   druhý  deň   okolo
   3 na   druhom nadzemnom    podlaží
   3 na   druhom konci  miestnosti
   3 na   druhej strane však
   3 na   druhej strane ulice
   3 na   druhej strane to
   3 na   druhej strane námestia
   3 na   doplnkové    dôchodkové   poistenie
   3 na   deviaty deň   po
   3 na   členstvo    v    eú
   3 mytologického  božstva záhrobného   sveta
   3 my   prosíme v    tejto
   3 muž   v    bielom plášti
   3 mu   zišlo  na   um
   3 možno  to   bol   iba
   3 možno  to   bola  len
   3 môže  to   byť   nebezpečné
   3 môžete posielať    aj   pomocou
   3 môže  ísť   len   o
   3 mohlo  by   sa   to
   3 mohli  by   sme   si
   3 mňa   to   nie   je
   3 mladí  bratia a    sestry
   3 mi   už   bolo  jasné
   3 milí  mladí  bratia a
   3 milí  bratia a    sestry
   3 michal kubal  a    petr
   3 metánu v    ukrajinskej   bani
   3 menšín v    úradnom styku
   3 medzi  kánonmi szabolcsskej  synody
   3 márne  sa   namáhajú    stavitelia
   3 má   právo  na   výber
   3 mám   však  proti  tebe
   3 mama  z    otcovej strany
   3 málo  záležalo    na   tom
   3 mali  by   sme   sa
   3 mali  by   sme   mať
   3 ľudských    práv  na   kube
   3 ľudia  z    rybárskej    osady
   3 life  is   beautiful    saving
   3 liekov a    zdravotníckych pomôcok
   3 lial  sa   zo   mňa
   3 lenže  to   nie   je
   3 len   vo   veľmi  obmedzenej
   3 len   čo   som   sa
   3 len   čo   som   ju
   3 len   čo   sa   jej
   3 lehrgebäude   der   böhmischen   sprache
   3 laickej moci  v    cirkvi
   3 ľahol  som   si   do
   3 kútiky úst   preliačené   nadol
   3 kubal  a    petr  klíma
   3 ktože  je   najkrajší    v
   3 kto   vytrvá do   konca
   3 ktorý  na   rozdiel od
   3 ktorý  by   mohol  byť
   3 ktorí  vidíme do   ľudských
   3 ktorí  sú   z    boha
   3 ktorí  sú   nejakým spôsobom
   3 ktoré  v    tomto  období
   3 ktoré  sa   viažu  k
   3 ktoré  nakrútili    podľa  mojich
   3 ktorá  sa   používa na
   3 ktorá  by   sa   dala
   3 kto   je   z    pravdy
   3 krok  na   ceste  k
   3 konca  druhej svetovej    vojny
   3 kompatibility  s    návykmi cieľovej
   3 kľúče  smrti  a    podsvetia
   3 keramické    obkladové    prvky  s
   3 kedy  a    za   akých
   3 keď   som   si   v
   3 keď   som   si   to
   3 keď   som   si   sadla
   3 keď   som   sa   v
   3 keď   som   sa   s
   3 keď   som   sa   raz
   3 keď   sme   už   pri
   3 keď   sme   sa   s
   3 keď   si   na   to
   3 keď   sa   vráti  z
   3 keď   sa   vo   dverách
   3 keď   sa   tak   stalo
   3 keď   sa   bude  dať
   3 keď   na   druhý  deň
   3 kajaj  sa   a    čiň
   3 je   v    súčasnosti   v
   3 je   v    rozpore s
   3 je   třeba  zabít  sekala
   3 je   to   presný opak
   3 je   to   pre   nás
   3 je   to   pre   mňa
   3 je   reportér    týždenníka   trend
   3 je   najkrajší    v    našej
   3 je   mi   to   jedno
   3 jedným zo   štyroch okupačných
   3 jednu  či   druhú  stranu
   3 jeden  z    nich  si
   3 jazykov menšín v    úradnom
   3 jazyka v    úradnom styku
   3 ja   som   už   nevedel
   3 ja   som   si   ich
   3 ja   som   prosil za
   3 ja   by   som   si
   3 ísť   k    ľuďom  do
   3 is   beautiful    saving private
   3 iba   jeden  z    nich
   3 chytil mi   ruku  a
   3 chemické    závody dynamit nobel
   3 chcem  žiť   ako   ty
   3 chcel  som   sa   jej
   3 hrmených    aj   so   zmierením
   3 hodil  ma   do   vody
   3 hneď  na   druhý  deň
   3 hlas  z    obrazovky    sa
   3 herečka v    hlavnej úlohe
   3 herec  v    hlavnej úlohe
   3 filozofickej  fakulty univerzity   komenského
   3 filmy  nakrútené    podľa  mojich
   3 film  je   třeba  zabít
   3 fakulty univerzity   komenského   v
   3 fakulte sociálnych   vied  uk
   3 dvojstrannej  a    mnohostrannej  diplomacie
   3 dva   razy  do   roka
   3 druhom kole  prezidentských volieb
   3 drobná žena  s    pieskovými
   3 do   vojny  v    iraku
   3 dospel som   k    záveru
   3 dôraz  bude  klásť  na
   3 dopravu a    pozemné komunikácie
   3 do   pokladničky   kúsok  zlata
   3 dokonca ani   vtedy  nie
   3 do   európskej    únie  sa
   3 do   európskej    demokratickej  únie
   3 do   časopisu    môžete posielať
   3 do   cylindra    a    odniesol
   3 dobrodružstvá  včielky maji  egmont
   3 doberala    som   si   ho
   3 deti  z    detského    domova
   3 deti  do   10   rokov
   3 dávno  je   to   už
   3 čo   to   má   znamenať
   3 čo   sú   to   za
   3 čo   sa   s    tebou
   3 čo   sa   so   mnou
   3 čo   sa   okolo  mňa
   3 čo   nie   je   v
   3 čo   má   za   následok
   3 čo   mám   teda  robiť
   3 čo   malo  za   následok
   3 čo   je   s    tebou
   3 čo   je   pre   vás
   3 čo   je   na   tom
   3 čo   jej   sily  stačili
   3 čo   ja   som   sa
   3 člnkár na   rieke  padme
   3 či   už   sú   to
   3 či   som   v    poriadku
   3 číslo  časopisu    patmos pripravíme
   3 časopisu    môžete posielať    aj
   3 cyrila a    metoda na
   3 cítil  som   sa   ako
   3 cisára františka    jozefa i
   3 cestnú dopravu a    pozemné