Frekvencie trigramov slov v korpuse r-mak-6.0

  210 a    ja   som
  109 na   druhej strane
  102 na   rozdiel od
  102 na   druhý  deň
   90 v    tom   čase
   89 keď   som   sa
   88 že   je   to
   85 a    tak   sa
   83 aby   som   sa
   82 to   nie   je
   79 nie   je   to
   78 som   sa   na
   76 ja   som   sa
   75 v    súvislosti   s
   67 v    tej   chvíli
   65 sa   na   mňa
   60 v    tomto  prípade
   57 a    potom  sa
   56 v    porovnaní    s
   56 by   som   sa
   56 aby   sme   sa
   55 v    ten   deň
   55 by   som   si
   53 sa   s    ním
   52 a    tak   som
   51 v    súlade s
   51 som   sa   do
   51 čo   sa   stalo
   50 že   by   sa
   49 sa   na   ňu
   46 čo   sa   deje
   46 aj   keď   sa
   45 pomyslel    som   si
   45 pokiaľ ide   o
   44 v    ten   večer
   44 shakespeare   in   love
   42 v    ktorom sa
   41 v    tom   istom
   41 sa   k    nemu
   41 po   celý  čas
   41 čo   je   to
   40 že   som   sa
   40 sa   s    ňou
   39 na   prvý  pohľad
   39 a    keď   sa
   39 ak   by   sa
   38 v    prvom  rade
   38 a    preto  sa
   37 v    roku  2004
   37 som   sa   s
   37 keď   som   si
   36 som   sa   v
   36 nie   je   v
   35 v    tomto  období
   35 ako   je   to
   34 v    tejto  oblasti
   34 po   prvý  raz
   34 nie   je   možné
   34 bez   ohľadu na
   34 a    v    roku
   34 ale   ja   som
   33 že   ide   o
   33 ja   som   si
   32 pri   pohľade na
   32 ján   pavol  ii
   31 zdalo  sa   mi
   31 v    cene  je
   30 sa   v    ňom
   30 jeden  z    nich
   29 v    každom prípade
   29 som   si   na
   29 som   sa   a
   29 sa   so   mnou
   29 sa   na   to
   29 sa   ku   mne
   29 len   čo   sa
   28 že   sa   na
   27 v    druhej polovici
   27 saving private ryan
   27 sa   s    nimi
   27 na   jednej strane
   27 a    ak   sa
   26 že   by   som
   26 zachráňte    vojaka ryana
   26 vo   vzťahu k
   26 som   si   to
   26 som   sa   jej
   26 sa   k    nim
   26 sa   k    nej
   26 povedal som   jej
   26 len   čo   som
   26 keď   sme   sa
   26 druhej svetovej    vojny
   26 a    to   je
   26 a    nie   je
   25 že   ak   sa
   25 v    tomto  roku
   25 v    roku  2000
   25 už   nie   je
   25 sa   mu   podarilo
   25 času  na   čas
   25 aby   som   si
   24 že   to   nie
   24 z    času  na
   24 v    tejto  súvislosti
   24 v    ktorých sa
   24 sa   v    roku
   24 je   to   tak
   23 že   sa   to
   23 z    ničoho nič
   23 v    roku  2002
   23 skôr  či   neskôr
   23 sa   to   stalo
   23 sa   mu   to
   23 povedal som   si
   23 ktoré  by   sa
   23 ako   sa   to
   22 že   sa   mu
   22 z    nich  sa
   22 v    poslednom    čase
   22 v    ktorej sa
   22 už   v    roku
   22 s    ktorými sa
   22 sa   vrátil do
   22 čo   sa   týka
   22 a    stal  sa
   22 ale   aj   tak
   21 vo   vojne  s
   21 som   si   ho
   21 som   sa   ho
   21 pacient má   právo
   21 nie   je   nič
   21 by   sme   si
   20 že   sa   mi
   20 x    x    x
   20 vtedy  som   si
   20 však  nie   je
   20 v    prvom  kole
   20 tak   som   sa
   20 stalo  sa   to
   20 stalo  sa   tak
   20 som   sa   k
   20 sa   v    nich
   20 sa   s    tým
   20 sa   mi   to
   20 ja   by   som
   20 do   svojej izby
   20 by   som   to
   20 by   sme   sa
   20 by   sa   to
   20 bude  pokračovať   v
   20 bratia a    sestry
   20 a    tým   aj
   20 a    tak   si
   20 a    okrem  toho
   20 ale   aj   v
   20 ako   som   sa
   20 a    keď   som
   19 zo   všetkých    strán
   19 zdalo  sa   mu
   19 v    roku  1999
   19 v    roku  1997
   19 v    konečnom    dôsledku
   19 spýtala som   sa
   19 som   sa   o
   19 s    ktorým sa
   19 sem   a    tam
   19 sa   v    nej
   19 sa   s    tebou
   19 sa   na   nich
   19 na   čele  s
   19 na   celom  svete
   19 keď   sa   mu
   19 do   európskej    únie
   19 cene  je   ubytovanie
   19 až   do   konca
   18 že   nie   je
   18 zo   všetkých    síl
   18 v    tejto  chvíli
   18 vláda  bude  podporovať
   18 tu   a    tam
   18 thin  red   line
   18 som   sa   pokúšal
   18 som   sa   po
   18 si   v    duchu
   18 sa   stretol s
   18 sa   o    to
   18 prvý  raz   v
   18 povedala    som   a
   18 pána  ježiša krista
   18 o    niekoľko    dní
   18 napriek tomu  som
   18 napriek tomu  sa
   18 na   druhom konci
   18 má   právo  na
   18 ktorý  sa   v
   18 keď   sa   to
   18 keď   sa   na
   18 je   to   len
   18 aj   napriek tomu
   17 že   sa   s
   17 za   ruku  a
   17 v    roku  2003
   17 vo   vedľajšej    úlohe
   17 v    new   yorku
   17 to   bolo  v
   17 som   si   v
   17 som   jej   povedať
   17 sk   naše  hodnotenie
   17 sa   do   nej
   17 rozhodla    som   sa
   17 odporúčaná   cena  s
   17 na   všetky strany
   17 medzi  nimi  aj
   17 kým   som   sa
   17 keď   sa   v
   17 jeho  otcom  bol
   17 čo   sa   mu
   17 čo   by   sa
   17 cena  s    dph
   17 by   sme   mali
   17 bol   by   som
   17 až   v    roku
   17 a    spolu  s
   17 ani   jeden  z
   17 ako   to   bolo
   16 z    celej  sily
   16 v    roku  2001
   16 v    posledných   rokoch
   16 v    poslednej    chvíli
   16 väčšina z    nich
   16 uvedomila    som   si
   16 tom   istom  roku
   16 the   thin  red
   16 spýtal som   sa
   16 s    ohľadom na
   16 s    dôrazom na
   16 sa   z    neho
   16 sa   tak   stalo
   16 sa   o    tom
   16 sa   od   neho
   16 nie   je   len
   16 nie   je   ani
   16 každý  z    nás
   16 je   to   aj
   16 jána  pavla  ii
   16 chcel  som   jej
   16 gods  and   monsters
   16 by   som   bol
   16 a    že   sa
   16 a    mne   sa
   16 aj   keď   je
   16 aj   ja   som
   15 že   to   je
   15 že   sa   v
   15 zišlo  na   um
   15 vytvorí podmienky    pre
   15 v    takom  prípade
   15 v    súlade so
   15 v    rozpore s
   15 v    niektorých   prípadoch
   15 vláda  bude  pokračovať
   15 v    európskej    únii
   15 tvárou v    tvár
   15 som   si   ich
   15 som   sa   vrátil
   15 som   sa   ako
   15 som   na   to
   15 sa   narodil v
   15 sa   na   ne
   15 sa   mi   zdalo
   15 pokúšal som   sa
   15 po   jeho  smrti
   15 po   celom  svete
   15 okrem  toho  sa
   15 nič   nie   je
   15 mu   na   um
   15 je   v    poriadku
   15 je   to   pravda
   15 je   to   možné
   15 čo   to   znamená
   15 čo   sa   v
   15 čo   je   v
   15 by   sa   mal
   15 až   do   roku
   15 a    už   sa
   15 a    to   už
   15 a    to   sa
   15 aj   keď   som
   15 aj   keď   si
   15 aby   som   bol
   14 že   by   si
   14 z    ktorého sa
   14 zišlo  mu   na
   14 vzhľadom    na   to
   14 v    tom   prípade
   14 všimol som   si
   14 v    súvislosti   so
   14 v    spolupráci   s
   14 v    roku  1996
   14 v    porovnaní    so
   14 v    jednom z
   14 tom   čase  sa
   14 tak   je   to
   14 som   si   ju
   14 sa   v    tom
   14 sa   mu   však
   14 sa   môže  stať
   14 prečo  by   sa
   14 pomyslela    som   si
   14 o    chvíľu sa
   14 odporúčame   názov  výrobku
   14 na   tomto  mieste
   14 maja  s    vilkom
   14 life  is   beautiful
   14 je   v    tom
   14 druhý  deň   ráno
   14 do   akej  miery
   14 by   som   mal
   14 bolo  by   to
   14 bol   jedným z
   14 a    to   aj
   14 a    len   čo
   14 ako   aj   v
   14 aj   keď   v
   13 že   je   v
   13 že   ak   by
   13 z    tohto  hľadiska
   13 z    rybárskej    osady
   13 z    ktorých sa
   13 v    tú   noc
   13 v    tomto  smere
   13 v    roku  1998
   13 v    roku  1984
   13 vo   svojom živote
   13 vôbec  nie   je
   13 v    duchu  sa
   13 v    banskej bystrici
   13 tak   či   onak
   13 sultán mahmúd ii
   13 som   si   uvedomil
   13 som   si   myslel
   13 som   sa   za
   13 som   sa   rozhodol
   13 som   na   ňu
   13 som   k    nemu
   13 sme   sa   na
   13 sa   za   ním
   13 sa   v    tejto
   13 sa   v    duchu
   13 sa   predo  mnou
   13 sa   na   ňom
   13 sa   na   neho
   13 sa   mi   do
   13 rád   by   som
   13 pred  niekoľkými   rokmi
   13 po   návrate z
   13 podarilo    sa   mu
   13 o    rok   neskôr
   13 nezáleží    na   tom
   13 na   tomto  svete
   13 na   slovensku    je
   13 na   slovenskom   trhu
   13 ktoré  nie   sú
   13 ktorá  sa   v
   13 keď   sa   mi
   13 je   to   za
   13 je   to   v
   13 je   pre   mňa
   13 je   len   ilustračné
   13 do   svojej smrti
   13 do   istej  miery
   13 čo   to   je
   13 čo   som   sa
   13 čo   sa   s
   13 čo   by   si
   13 by   sa   mu
   13 by   mal   byť
   13 a    zdalo  sa
   13 a    to   nielen
   13 aj   keď   nie
   13 aj   keby  som
   13 a    čo   je
   13 aby   si   sa
   13 aby   sa   v
   12 že   to   bude
   12 že   to   bol
   12 že   si   to
   12 že   by   sme
   12 z    nich  je
   12 z    našej  štvrte
   12 vyšších územných    celkov
   12 všimla som   si
   12 v    roku  2005
   12 v    roku  1994
   12 v    roku  1989
   12 v    prípade potreby
   12 v    opačnom prípade
   12 v    neposlednom   rade
   12 v    duchu  som
   12 už   som   si
   12 už   som   sa
   12 už   na   začiatku
   12 ubytovanie   s    polpenziou
   12 to   by   som
   12 spýtal sa   chris
   12 som   sa   dozvedel
   12 som   sa   dostal
   12 sme   sa   s
   12 si   na   to
   12 sestry a    bratia
   12 sa   z    toho
   12 sa   tak   stane
   12 sa   o    ňu
   12 sa   na   chvíľu
   12 prendront    le   train
   12 pred  očami  sa
   12 pred  niekoľkými   dňami
   12 pred  dvoma  rokmi
   12 po   celý  život
   12 pápež  ján   pavol
   12 opýtal sa   winston
   12 no   len   čo
   12 nie   je   na
   12 nie   je   jasné
   12 na   zem   a
   12 na   to   sa
   12 napokon predsa len
   12 na   ktorom sa
   12 marcus publius maxentius
   12 ku   mne   a
   12 kto   by   sa
   12 keď   v    roku
   12 keď   si   to
   12 keby  som   sa
   12 je   v    súčasnosti
   12 je   na   tom
   12 je   jedným z
   12 jedného dňa   sa
   12 ja   som   bol
   12 hneď  na   začiatku
   12 foto  je   len
   12 čo   sa   stane
   12 cítila som   sa
   12 ceux  qui   m
   12 by   sa   mohlo
   12 by   mala  byť
   12 bolo  mi   jasné
   12 bôľ   a    zmätok
   12 až   do   svojej
   12 a    už   vôbec
   12 a    tak   sme
   12 a    spýtal sa
   12 a    snažil sa
   12 a    preto  je
   12 a    my   sme
   12 ale   na   tom
   12 aladin s    abuom
   12 ak   sa   to
   12 ako   by   som
   12 ak   je   to
   12 ak   by   som
   12 aj   o    tom
   12 aby   sme   si
   12 aby   sa   na
   12 a    aj   keď
   11 z    rodu  sásánovcov
   11 z    druhej strany
   11 za   každú  cenu
   11 v    západnej    európe
   11 v    tomto  meste
   11 v    roku  1995
   11 v    roku  1990
   11 vojne  s    východoáziou
   11 v    mojom  živote
   11 vládnuci    v    rokoch
   11 vláda  vytvorí podmienky
   11 veľkokráľ    z    rodu
   11 v    bitke  pri
   11 už   niekoľko    rokov
   11 uhorské právne normy
   11 to   všetko je
   11 to   pre   mňa
   11 tom   istom  čase
   11 the   prince of
   11 tej   chvíli sa
   11 tak   som   si
   11 svedčí o    tom
   11 som   si   uvedomila
   11 som   si   spomenul
   11 som   sa   to
   11 som   sa   od
   11 som   sa   mu
   11 som   sa   cítil
   11 som   o    tom
   11 som   bol   v
   11 sa   v    tomto
   11 sa   pred  ním
   11 sa   považuje    za
   11 sa   do   svojej
   11 sa   dostal do
   11 raz   v    živote
   11 prince of   egypt
   11 pozrela som   na
   11 potom  som   si
   11 pomyslel    si   winston
   11 podobne ako   v
   11 perzský veľkokráľ    z
   11 ohľadu na   to
   11 o    desať  minút
   11 očami  sa   mi
   11 nie   je   vôbec
   11 nie   je   pravda
   11 na   univerzite   v
   11 na   jednom mieste
   11 na   ceste  k
   11 na   brehu  rieky
   11 mohol  by   som
   11 mi   bolo  jasné
   11 mali  by   sme
   11 mala  som   pocit
   11 lakhá  a    čandí
   11 kuber  a    ganeš
   11 ktorý  sa   stal
   11 ktoré  sú   v
   11 ktoré  by   mohli
   11 keď   som   v
   11 každý  z    nich
   11 je   v    ňom
   11 je   ubytovanie   s
   11 je   to   však
   11 je   to   pre
   11 ja   som   to
   11 chcel  som   sa
   11 ešte  nie   je
   11 druhej polovici    11
   11 dozvedel    som   sa
   11 do   bábkového    divadla
   11 čo   bolo  v
   11 či   je   to
   11 by   to   bolo
   11 by   sme   mohli
   11 by   si   sa
   11 by   sa   mohli
   11 bol   v    tom
   11 bolo  to   v
   11 bála  som   sa
   11 až   do   dna
   11 a    začal  sa
   11 a    v    duchu
   11 a    usmial sa
   11 a    toto  je
   11 a    teraz  sa
   11 a    opäť  sa
   11 a    na   druhý
   11 a    na   druhej
   11 ale   to   sa
   11 ale   to   nie
   11 ale   to   je
   11 ale   aj   o
   11 ako   sa   volá
   11 ako   sa   len
   11 ako   by   sa
   11 ak   ide   o
   11 a    keď   to
   11 a    keď   si
   11 ak   by   to
   11 aj   u    nás
   11 a    je   to
   11 aiment prendront    le
   11 a    hoci  sa
   11 aby   sa   do
   11 a    ako   sa
   11 a    aby   sa
   10 že   to   bolo
   10 že   som   si
   10 že   som   na
   10 že   si   ho
   10 že   sa   tak
   10 že   by   to
   10 z    ktorej sa
   10 zatiaľ čo   ja
   10 za   celoživotné   dielo
   10 v    žiadnom prípade
   10 v    závislosti   od
   10 v    západnej    cirkvi
   10 v    úradnom styku
   10 v    tomto  ohľade
   10 v    ten   istý
   10 v    tej   dobe
   10 v    súčasnosti   sa
   10 v    súčasnosti   je
   10 v    spojených    štátoch
   10 v    skutočnosti   sa
   10 v    rybárskej    osade
   10 v    roku  1991
   10 vrátil som   sa
   10 v    poslednom    období
   10 vo   verejnom    záujme
   10 vo   väčšine prípadov
   10 v    minulom roku
   10 vláda  bude  presadzovať
   10 v    ktorom sú
   10 v    kapitole    o
   10 v    istom  zmysle
   10 v    hlavnej úlohe
   10 ve   got   mail
   10 v    druhom kole
   10 v    dôsledku    toho
   10 už   od   roku
   10 už   je   to
   10 uvedomil    som   si
   10 to   aj   v
   10 the   truman show
   10 s    veľkými vreckami
   10 spolu  s    nimi
   10 som   si   všimol
   10 som   si   pomyslel
   10 som   sa   už
   10 slovenskej   republiky    v
   10 si   z    toho
   10 si   spomenul    na
   10 sa   zoznámil    s
   10 sa   zo   mňa
   10 sa   z    nich
   10 sa   zahľadel    na
   10 sa   už   v
   10 sa   u    nás
   10 sa   na   seba
   10 sa   k    tomu
   10 sa   k    nám
   10 sa   hovorí o
   10 sa   dostali do
   10 sadol  som   si
   10 rodu  sásánovcov   vládnuci
   10 prvej  svetovej    vojny
   10 potom  som   sa
   10 počas  druhej svetovej
   10 otcom  bol   kráľ
   10 o    niekoľko    rokov
   10 o    ktorej sa
   10 odvetila    som   a
   10 o    dva   roky
   10 nie   sú   ani
   10 nič   na   svete
   10 neodvážil    som   sa
   10 na   túto  otázku
   10 na   tento  účel
   10 napriek tomu  si
   10 na   ktoré  sa
   10 možno  je   to
   10 mi   na   um
   10 mal   som   pocit
   10 len   čo   to
   10 ktorý  nie   je
   10 ktorý  je   v
   10 ktoré  sa   týkajú
   10 keby  som   bol
   10 kde   by   sa
   10 je   to   veľmi
   10 je   to   už
   10 je   to   s
   10 ja   som   mu
   10 ja   som   mal
   10 chcel  by   som
   10 hosen  mijá  sa
   10 duj   a    luj
   10 dostal som   sa
   10 díval  som   sa
   10 dalo  by   sa
   10 čo   sa   jej
   10 čo   sa   dá
   10 čo   sa   bude
   10 čo   by   som
   10 by   som   ho
   10 by   si   mal
   10 by   sa   však
   10 by   sa   do
   10 by   mali  byť
   10 bol   perzský veľkokráľ
   10 až   keď   sa
   10 a    vrátil sa
   10 a    v    prípade
   10 a    to   tak
   10 a    teda  aj
   10 a    tak   ďalej
   10 a    snažila sa
   10 a    sadla  si
   10 a    on   sa
   10 a    od   roku
   10 ale   o    to
   10 ale   ak   sa
   10 ako   som   ja
   10 ako   sme   už
   10 ako   sa   v
   10 ak   by   sme
   10 aj   keď   to
   10 a    hoci  som
   10 a    čo   sa
   10 a    bolo  mi
   10 a    až   potom
   9 že   v    tomto
   9 že   tak   ako
   9 že   sa   z
   9 že   sa   už
   9 že   sa   jej
   9 že   nie   som
   9 že   keby  som
   9 že   by   bolo
   9 že   aj   keď
   9 zvlášť odporúčame   názov
   9 z    roku  1967
   9 zo   štátneho    rozpočtu
   9 z    nich  bol
   9 zdvihol hlavu  a
   9 z    domu  a
   9 za   ten   čas
   9 začal  som   sa
   9 v    zborovom    dome
   9 v    tejto  krajine
   9 v    slovenskej   republike
   9 v    sedemdesiatych rokoch
   9 v    rozhovore    pre
   9 v    rovnakom    čase
   9 v    roku  1992
   9 v    roku  1968
   9 v    prvej  polovici
   9 v    päťdesiatych  rokoch
   9 vo   všetkom umelec
   9 v    oboch  prípadoch
   9 v    našom  zbore
   9 v    hlavnom meste
   9 v    boji  proti
   9 už   vôbec  nie
   9 už   niekoľko    dní
   9 uhorských    právnych    noriem
   9 to   si   už
   9 to   sa   však
   9 to   sa   stalo
   9 to   sa   mi
   9 to   nie   sú
   9 tomáš  morus  sa
   9 to   bol   iba
   9 teórie veľkého tresku
   9 tak   ako   sa
   9 svedčia o    tom
   9 s    vážnou tvárou
   9 sú   k    dispozícii
   9 spolu  s    ním
   9 so   zatajeným    dychom
   9 s    otvorenými   ústami
   9 som   si   sadol
   9 som   si   do
   9 som   sa   z
   9 som   sa   ich
   9 som   sa   cítila
   9 som   sa   ani
   9 som   ho   a
   9 sme   sa   mohli
   9 s    ktorou sa
   9 sa   zúčastnil    na
   9 sa   to   len
   9 sa   to   dalo
   9 sásánovcov   vládnuci    v
   9 sa   oženil s
   9 sa   o    ňom
   9 sa   odo   mňa
   9 sa   na   slovensku
   9 sa   nachádza    na
   9 sa   mu   zdalo
   9 sa   mu   v
   9 sa   mi   podarilo
   9 sa   len   tak
   9 sa   do   nich
   9 rozhodol    som   sa
   9 rovnako ako   v
   9 prečo  som   sa
   9 prečo  by   som
   9 práve  vo   chvíli
   9 povedal som   mu
   9 povedal by   som
   9 povedala    som   si
   9 okrem  toho  je
   9 o    dva   dni
   9 odpoveď na   otázku
   9 nie   je   také
   9 nie   je   schopný
   9 nie   je   dôležité
   9 nie   je   celkom
   9 nič   z    toho
   9 netrvalo    dlho  a
   9 na   západnom    brehu
   9 našom  cirkevnom    zbore
   9 nášho  pána  ježiša
   9 na   opačnej strane
   9 namiesto    toho  sa
   9 najradšej    by   som
   9 na   druhú  stranu
   9 môže  sa   stať
   9 mal   na   sebe
   9 k    nemu  a
   9 keramické    obkladové    prvky
   9 keď   sa   vrátil
   9 kde   sa   na
   9 je   v    nej
   9 jedného z    nich
   9 jedna  z    nich
   9 jeden  z    tých
   9 ide   o    to
   9 ešte  v    roku
   9 druhý  deň   som
   9 druhej svetovej    vojne
   9 do   svätej zeme
   9 do   ktorého sa
   9 čo   sa   však
   9 čo   nie   je
   9 čo   je   pre
   9 by   som   ti
   9 by   sa   mi
   9 by   sa   malo
   9 by   sa   mali
   9 by   sa   mala
   9 by   sa   dalo
   9 bol   som   v
   9 bál   som   sa
   9 a    začal  som
   9 a    vyšších územných
   9 a    v    tomto
   9 a    vtedy  si
   9 a    vtedy  sa
   9 a    v    očiach
   9 a    už   aj
   9 a    ty   si
   9 a    to   v
   9 a    to   najmä
   9 a    stala  sa
   9 a    s    ním
   9 a    snažili sa
   9 a    povedal som
   9 a    potom  už
   9 a    potom  si
   9 a    na   jeho
   9 aký   je   to
   9 ak   sa   však
   9 ako   v    prípade
   9 ako   sme   sa
   9 ako   sa   na
   9 ako   sa   mi
   9 ako   keď   sa
   9 ako   jeden  z
   9 a    ja   sa
   9 a    dokonca aj
   9 aby   som   jej
   9 aby   sme   v
   9 a    bol   som
   8 že   v    prípade
   8 že   sú   to
   8 že   sa   k
   8 že   sa   blíži
   8 ženy  a    deti
   8 že   keď   sa
   8 že   je   tu
   8 že   čierne diery
   8 že   by   ho
   8 zvolala som   a
   8 z    väčšej časti
   8 z    tohto  dôvodu
   8 z    televíznej   obrazovky
   8 znovu  a    znovu
   8 znova  a    znova
   8 z    nich  si
   8 z    jednej strany
   8 zdá   sa   mi
   8 z    celého srdca
   8 zatiaľ čo   v
   8 zákona o    používaní
   8 v    11   storočí
   8 v    to   ráno
   8 v    tom   zmysle
   8 v    tej   istej
   8 v    takomto prípade
   8 v    sledovaných   cirkevnoprávnych
   8 v    skúmanom    období
   8 v    ruke  a
   8 v    roku  1993
   8 v    roku  1919
   8 v    posledných   dňoch
   8 vo   dne   v
   8 v    očiach sa
   8 v    newspeaku    sa
   8 v    nasledujúcich  rokoch
   8 v    mojom  vnútri
   8 vláda  si   uvedomuje
   8 vie   revée  des
   8 veď   je   to
   8 v    českej republike
   8 v    blízkej budúcnosti
   8 v    bielom plášti
   8 u    nás   sa
   8 tu   na   zemi
   8 to   však  len
   8 to   už   bolo
   8 tom   čase  som
   8 to   je   predsa
   8 ten   istý  deň
   8 tak   to   bolo
   8 tak   by   sa
   8 svetskej    a    cirkevnej
   8 s    veľkým bratom
   8 strednej    a    východnej
   8 spýtal sa   aladin
   8 spomenul    som   si
   8 spomenul    si   na
   8 spolu  s    ostatnými
   8 spočívala    v    tom
   8 so   slzami v
   8 som   si   všimla
   8 som   sa   však
   8 som   sa   ocitol
   8 som   sa   dozvedela
   8 snažila som   sa
   8 sme   sa   v
   8 slzami v    očiach
   8 si   spomenula    na
   8 si   so   mnou
   8 si   sadol  na
   8 sa   v    súčasnosti
   8 sa   vo   mne
   8 sa   to   v
   8 sa   to   už
   8 sa   spolu  s
   8 sa   s    nami
   8 sa   pustil do
   8 sa   o    nich
   8 sa   od   nich
   8 sa   nič   nestalo
   8 sa   na   nej
   8 sa   nachádza    v
   8 sa   mi   v
   8 sa   mi   pred
   8 sa   jej   do
   8 sa   do   toho
   8 sa   dostal na
   8 sa   dostal k
   8 ryan  shakespeare   in
   8 revée  des   anges
   8 rakoviny    štítnej žľazy
   8 rádia  slobodná    európa
   8 projekt z    etiky
   8 private ryan  shakespeare
   8 pri   tejto  príležitosti
   8 pri   klemovi na
   8 pre   mňa   to
   8 pred  troma  rokmi
   8 pred  niekoľkými   týždňami
   8 pred  druhým kolom
   8 pán   ježiš  kristus
   8 otvoril oči   a
   8 o    to   viac
   8 orgánov štátnej správy
   8 o    používaní    jazykov
   8 obrátil sa   k
   8 obcí  a    vyšších
   8 no   keď   sa
   8 no   i    tak
   8 nie   sú   to
   8 nie   je   známe
   8 nie   je   o
   8 neskoro v    noci
   8 nemohol som   sa
   8 nemá  nič   spoločné
   8 nehnuteľného  majetku štátu
   8 na   zlomok sekundy
   8 na   základe tohto
   8 na   základe ktorých
   8 na   vlastné oči
   8 na   svoju  stranu
   8 na   svojom mieste
   8 na   rusi  v
   8 narodil sa   v
   8 na   rieke  padme
   8 napriek tomu  však
   8 na   makovej lúke
   8 na   chvíľu sa
   8 na   čo   sa
   8 na   ceste  do
   8 musí  to   byť
   8 mohlo  by   sa
   8 mohli  by   sme
   8 medzi  kánonmi i
   8 ma   za   ruku
   8 mali  by   ste
   8 len   veľmi  málo
   8 la   vie   revée
   8 ktoré  vznikli v
   8 ktoré  sa   v
   8 krčme  prázdny podstavec
   8 krátko na   to
   8 konvent šz   seniorátu
   8 klemovi na   kilá