r-mak-4.0 adverbs top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1veľmi1235
2potom1225
3889
4teraz761
5dnes646
6dobre588
7stále507
8opäť461
9neskôr439
10rýchlo389
11spolu384
12dlho374
13treba367
14zároveň362
15často361
16ešte356
17veľa325
18rovnako310
19hneď310
20celkom310
21ďalej306
22možno288
23presne278
24trochu252
25predtým251
26napokon247
27domov241
28práve240
29zrazu223
30raz219
31znovu214
32priamo213
33oveľa208
34úplne206
35nakoniec206
36málo199
37najprv189
38ťažko178
39doma178
40postupne169
41pomaly166
42podobne165
43skôr164
44pritom163
45ráno156
46dávno156
47príliš152
48vtom135
49tentoraz134
50okamžite134
51znova133
52včera131
53doteraz131
54blízko130
55večer125
56dosť125
57zasa123
58ďaleko122
59vysoko121
60občas121
61späť118
62ľahko117
63hore117
64čoskoro115
65von113
66preč113
67nemožno113
68naďalej113
69vzápätí111
70ihneď110
71čoraz109
72skoro105
73pôvodne105
74pokojne100
75neskoro99
76dodnes96
77výrazne95
78viac95
79zajtra94
80vážne94
81rovno93
82zle92
83hlboko92
84dolu91
85chvíľu89
86súčasne87
87spočiatku86
88konečne86
89dnu83
90najskôr81
91väčšinou80
92krátko80
93obyčajne78
94jasne78
95spoločne73
96vonku72
97skutočne71
98mimoriadne71
99neustále70
100všeobecne69
101osobne69
102medzitým69
103tesne67
104poriadne66
105naraz65
106opatrne64
107jednoznačne64
108čiastočne64
109ticho63
110dopredu63
111odrazu61
112zväčša60
113správne60
114prevažne59
115pevne58
116nedávno58
117onedlho57
118dostatočne56
119zvyčajne55
120prudko55
121priveľmi55
122pekne55
123dole55
124navždy54
125navzájom53
126následne53
127denne53
128pravidelne52
129nahlas52
130mlčky52
131ľúto52
132zas51
133ustavične51
134úspešne51
135náhodou51
136márne51
137konkrétne51
138omnoho50
139pozorne49
140zvlášť48
141zakaždým48
142strašne47
143ktovie47
144zhruba46
145verejne46
146nato45
147definitívne45
148automaticky45
149najavo44
150vidno43
151väčšmi43
152úprimne43
153jemne43
154podstatne42
155zjavne41
156zbytočne41
157prísne41
158popoludní41
159plne41
160vopred40
161relatívne40
162naspäť40
163podrobne39
164naposledy39
165zakrátko38
166vlani38
167silno38
168dokonale38
169zdanlivo37
170otvorene37
171mierne37
172náhle36
173dozadu36
174značne35
175ročne35
176potichu35
177bežne35
178zúfalo34
179uprene34
180tradične34
181netreba34
182intenzívne34
183zreteľne33
184spokojne33
185anglicky33
186nízko32
187naveky32
188jednostaj32
189čisto32
190vôbec31
191tajne31
192rázne31
193prirodzene31
194vnútri30
195sčasti30
196neuveriteľne30
197úzko29
198starostlivo29
199politicky29
200odteraz29
201naplno29
202nabok29
203momentálne29
204minimálne29
205prekvapene28
206nesmierne28
207fyzicky28
208ekonomicky28
209aktívne28
210zďaleka27
211zase27
212voľne27
213večne27
214tvrdo27
215trošku27
216škoda27
217silne27
218oficiálne27
219neďaleko27
220zlostne26
221trocha26
222sústredene26
223sústavne26
224smutne26
225okolo26
226latinsky26
227zadarmo25
228vzájomne25
229ostro25
230nadol25
231hlavne25
232dôsledne25
233dobrovoľne25
234bezprostredne25
235zásadne24
236výborne24
237ukrutne24
238razom24
239príjemne24
240osobitne24
241medzičasom24
242hrdo24
243formálne24
244zhlboka23
245tuho23
246spravidla23
247široko23
248nervózne23
249navyše23
250nahor23
251jednoducho23
252hrozne23
253hlasno23
254dokopy23
255zvonku22
256zvedavo22
257osebe22
258neobyčajne22
259nemecky22
260dôkladne22
261celkovo22
262významne21
263vpredu21
264srdečne21
265prv21
266osamote21
267obvykle21
268navonok21
269dlhodobo21
270včas20
271špeciálne20
272nevedno20
273zúrivo19
274zriedka19
275zhora19
276zdvorilo19
277výnimočne19
278ústrety19
279trvalo19
280skvele19
281reálne19
282príležitostne19
283pohodlne19
284odjakživa19
285nevyhnutne19
286nenápadne19
287nehybne19
288nečakane19
289naprosto19
290nadšene19
291finančne19
292evidentne19
293dovnútra19
294časom19
295vzadu18
296šťastne18
297samostatne18
298rozhodne18
299prakticky18
300ochotne18
301mimovoľne18
302isto18
303extrémne18
304absolútne18
305zodpovedne17
306zľahka17
307veselo17
308očividne17
309nažive17
310napoly17
311napoludnie17
312naopak17
313milo17
314láskavo17
315zámerne16
316vytrvalo16
317vyslovene16
318vedome16
319váhavo16
320slušne16
321slobodne16
322slávnostne16
323slabo16
324normálne16
325nezávisle16
326netrpezlivo16
327maximálne16
328lacno16
329krížom16
330husto16
331dychtivo16
332dôverne16
333doslova16
334donedávna16
335chvíľami16
336vpred15
337túžobne15
338teoreticky15
339systematicky15
340stručne15
341priemerne15
342približne15
343prekvapujúco15
344posmešne15
345paradoxne15
346nežne15
347neveriacky15
348neprestajne15
349nechtiac15
350náhlivo15
351krásne15
352každoročne15
353hrozivo15
354hravo15
355historicky15
356duchovne15
357dôstojne15
358doposiaľ15
359dookola15
360dohromady15
361zozadu14
362vystrašene14
363vnútorne14
364vľavo14
365tíško14
366slovensky14
367riadne14
368pomaličky14
369neskutočne14
370nekonečne14
371nanovo14
372miestami14
373horlivo14
374dôrazne14
375dočasne14
376bokom14
377bleskovo14
378bezpečne14
379zblízka13
380zamyslene13
381usilovne13
382účinne13
383striktne13
384spoľahlivo13
385rád13
386obďaleč13
387nebezpečne13
388nasilu13
389nápadne13
390nakrátko13
391nabudúce13
392múdro13
393horko13
394grécky13
395fakticky13
396čudne13
397zvonka12
398zvláštne12
399živo12
400záhadne12
401vojensky12
402priateľsky12
403pozitívne12
404potajomky12
405poruke12
406podchvíľou12
407novo12
408nepriamo12
409náramne12
410nanič12
411namieste12
412naľavo12
413načas12
414logicky12
415kruto12
416zriedkavo11
417zmätene11
418zaručene11
419vynikajúco11
420výhradne11
421vedľa11
422úžasne11
423úmyselne11
424teplo11
425sucho11
426statočne11
427šikovne11
428pokorne11
429pohotovo11
430opätovne11
431narýchlo11
432namáhavo11
433mechanicky11
434doprava11
435dohora11
436bezstarostne11
437znútra10
438zdola10
439zavčasu10
440západne10
441vpravo10
442verne10
443totálne10
444technicky10
445smutno10
446skúmavo10
447škodoradostne10
448rozpačito10
449radostne10
450presvedčivo10
451poctivo10
452opakovane10
453neúspešne10
454negatívne10
455nateraz10
456napravo10
457nahnevane10
458načase10
459nablízku10
460minule10
461meravo10
462matne10
463maďarsky10
464južne10
465jasno10
466hrubo10
467hojne10
468hlúpo10
469doobeda10
470darmo10
471bohato10
472bezmocne10
473zdravo9
474zdesene9
475zdarma9
476zákonite9
477výslovne9
478vlastnoručne9
479vedno9
480vcelku9
481vášnivo9
482uprostred9
483trpko9
484sklamane9
485šeptom9
486sebavedome9
487ručne9
488rovnomerne9
489pyšne9
490prednedávnom9
491predbežne9
492precízne9
493právom9
494postojačky9
495poobede9
496podráždene9
497ospalo9
498odborne9
499nutne9
500nezriedka9
501neveľmi9
502nešťastne9
503nesprávne9
504neochotne9
505najneskôr9
506mocne9
507mesačne9
508kvalitne9
509doľava9
510chladno9
511časovo9
512bezhlavo9
513zaživa8
514zarazene8
515začudovane8
516vecne8
517týždenne8
518ťažkopádne8
519symbolicky8
520stredne8
521smiešne8
522skromne8
523šialene8
524severozápadne8
525psychicky8
526primerane8
527predčasne8
528právoplatne8
529pošepky8
530pochybovačne8
531plynulo8
532peši8
533ohromne8
534odnepamäti8
535oddávna8
536nezvyčajne8
537neznesiteľne8
538neúnavne8
539neskoršie8
540nepochybne8
541neočakávane8
542nemenej8
543nejasne8
544nečudo8
545nechápavo8
546navrchu8
547natrvalo8
548násilne8
549naokolo8
550nadovšetko8
551nadobro8
552ľahostajne8
553kriticky8
554kompletne8
555komerčne8
556jedno8
557ironicky8
558ideologicky8
559hladko8
560geneticky8
561fajn8
562duševne8
563doslovne8
564citlivo8
565bohvie8
566zvnútra7
567znenazdajky7
568znechutene7
569zmluvne7
570zlomyseľne7
571zdravotne7
572výstižne7
573víťazoslávne7
574vhodne7
575úpenlivo7
576umelo7
577ukradomky7
578účelovo7
579typicky7
580trvale7
581telesne7
582súhlasne7
583súbežne7
584stranou7
585sprvu7
586spätne7
587spamäti7
588smrteľne7
589smelo7
590schuti7
591rusky7
592rôzne7
593rozhorčene7
594príšerne7
595priečne7
596prekvapivo7
597pravdivo7
598poľahky7
599oprávnene7
600obzvlášť7
601nevinne7
602nevdojak7
603nepríjemne7
604nepohnuto7
605navôkol7
606natešene7
607naspamäť7
608nasledovne7
609naskutku7
610naproti7
611napospol7
612nanajvýš7
613najnovšie7
614mentálne7
615kŕčovito7
616jednohlasne7
617intelektuálne7
618inštinktívne7
619individuálne7
620hospodársky7
621funkčne7
622francúzsky7
623dramaticky7
624dennodenne7
625chronologicky7
626chemicky7
627česky7
628celkove7
629bezvýhradne7
630bezpodmienečne7
631zvrchu6
632zrána6
633zľava6
634zjednodušene6
635životne6
636zhrozene6
637zboka6
638závratne6
639zárobkovo6
640žalostne6
641vzrušene6
642vedecky6
643vďačne6
644úradne6
645umne6
646úmerne6
647úkosom6
648trpezlivo6
649taliansky6
650svojsky6
651strojene6
652štatisticky6
653spontánne6
654slepo6
655sexuálne6
656severne6
657schválne6
658rozumne6
659radikálne6
660profesionálne6
661priveľa6
662prioritne6
663priebežne6
664previnilo6
665prekrásne6
666povrchne6
667potichučky6
668poslušne6
669podvedome6
670podozrievavo6
671plno6
672oproti6
673omylom6
674odporne6
675notoricky6
676neurčito6
677nerozhodne6
678nepriateľsky6
679neprávom6
680nepozorovane6
681neporovnateľne6
682neisto6
683nehanebne6
684nedlho6
685nečinne6
686naschvál6
687naostatok6
688nábožensky6
689kúsok6
690kolmo6
691kolektívne6
692intuitívne6
693horúčkovito6
694hlučne6
695hanblivo6
696explicitne6
697etnicky6
698efektívne6
699dynamicky6
700doširoka6
701dômyselne6
702demokraticky6
703cieľavedome6
704chladne6
705bezplatne6
706zlovestne5
707zima5
708žiadostivo5
709zhodne5
710vznešene5
711výsostne5
712vyjavene5
713výdatne5
714vyčítavo5
715vrátane5
716voči5
717uveličene5
718unavene5
719úctivo5
720tvrdohlavo5
721triezvo5
722tentokrát5
723stredoperzsky5
724stopercentne5
725štedro5
726štandardne5
727spýtavo5
728športovo5
729spolovice5
730sociálne5
731sladko5
732rytmicky5
733rýchle5
734rozvážne5
735rozčúlene5
736rádovo5
737programovo5
738primárne5
739prezieravo5
740prenikavo5
741prehnane5
742predpoludním5
743právne5
744pozoruhodne5
745povinne5
746potenciálne5
747pohromade5
748početne5
749plasticky5
750paralelne5
751opačne5
752odznova5
753odvážne5
754neúprosne5
755neslávne5
756nešikovne5
757nerušene5
758nepretržite5
759nenávratne5
760nedostatočne5
761navlas5
762naruby5
763naradostene5
764napospas5
765nadlho5
766nádherne5
767mylne5
768mediálne5
769materiálne5
770masívne5
771ľútostivo5
772literárne5
773komplexne5
774knižne5
775iste5
776horúco5
777elektricky5
778draho5
779dovedna5
780dosýta5
781dokola5
782dodatočne5
783divoko5
784detailne5
785čulo5
786cielene5
787chybne5
788chápavo5
789bojazlivo5
790bezvýsledne5
791beznádejne5
792architektonicky5
793aktuálne5
794zronene4
795zhovievavo4
796zdržanlivo4
797zboku4
798zázračne4
799zaujímavo4
800zaraz4
801zanedlho4
802zamak4
803zákerne4
804zajedno4
805vzorne4
806vyľakane4
807výhodne4
808vrúcne4
809vrelo4
810vizuálne4
811víťazne4
812viditeľne4
813vehementne4
814varovne4
815väčšinovo4
816ustato4
817urýchlene4
818unudene4
819úlisne4
820účelne4
821tma4
822tlmene4
823tematicky4
824telefonicky4
825svorne4
826súdne4
827stroho4
828striedavo4
829sťažka4
830staro4
831spredu4
832spravodlivo4
833sporadicky4
834splašene4
835špecificky4
836slovne4
837skrátene4
838škaredo4
839seriózne4
840rozdielne4
841rezko4
842psychologicky4
843priestorovo4
844pôvabne4
845posmrtne4
846posediačky4
847pohŕdavo4
848pobavene4
849plošne4
850písomne4
851pešo4
852perfektne4
853ostražito4
854opticky4
855oddelene4
856obrazne4
857objektívne4
858obdivuhodne4
859nezmyselne4
860nesporne4
861nesmelo4
862neslobodno4
863nepresvedčivo4
864nepokojne4
865neoprávnene4
866neodolateľne4
867neobvykle4
868nemilosrdne4
869neľútostne4
870neľahko4
871neformálne4
872nedočkavo4
873nedobrovoľne4
874naviac4
875napred4
876naoko4
877namrzene4
878nadránom4
879nadarmo4
880načistom4
881moc4
882medzinárodne4
883medziiným4
884ľudsky4
885lokálne4
886lenivo4
887lačno4
888kontinuálne4
889koldokola4
890každodenne4
891jednostranne4
892jazykovo4
893hltavo4
894gravitačne4
895gramaticky4
896graficky4
897geograficky4
898falošne4
899ekologicky4
900dupkom4
901drsne4
902dispozične4
903diametrálne4
904chorobne4
905chabo4
906čestne4
907čerstvo4
908cenovo4
909bytostne4
910byľku4
911bolestne4
912bezohľadne4
913bezdôvodne4
914beda4
9154
916anonymne4
917zospodu3
918zoči3
919zbožne3
920zavše3
921záverom3
922zavčas3
923zaťažko3
924zaslúžene3
925zaryto3
926žartom3
927vzpriamene3
928vzdorovito3
929vzácne3
930vysokoškolsky3
931výškovo3
932výrečne3
933vyplašene3
934vyhýbavo3
935výhražne3
936všemožne3
937voľky3
938vnútropoliticky3
939vhod3
940utešene3
941úslužne3
942urazene3
943unáhlene3
944tupo3
945trhane3
946trápne3
947tragicky3
948technologicky3
949tajomne3
950svedomito3
951súvislo3
952surovo3
953súrne3
954super3
955súkromne3
956strategicky3
957spisovne3
958skľúčene3
959sčista3
960roztržito3
961rozrušene3
962riedko3
963rezignovane3
964realisticky3
965provizórne3
966prosto3
967prosebne3
968promptne3
969prívetivo3
970príťažlivo3
971príkladne3
972priemyselne3
973priďaleko3
974priamočiaro3
975preventívne3
976predvlani3
977prednostne3
978pragmaticky3
979pradávno3
980poväčšine3
981potme3
982popritom3
983pomerne3
984pohrdlivo3
985podivne3
986plynule3
987plnohodnotne3
988plačlivo3
989personálne3
990pateticky3
991ozlomkrky3
992otupene3
993otrávene3
994ospravedlňujúco3
995originálne3
996organizačne3
997opovržlivo3
998ojedinelo3
999ojedinele3
1000odzadu3