r-mak-4.0 adverbs top 1000 words

Nr.FormCount
1veľmi1096
2potom853
3750
4teraz571
5dnes496
6stále461
7opäť400
8neskôr379
9Potom371
10spolu341
11dobre341
12treba331
13ešte322
14viac307
15celkom296
16rýchlo293
17ďalej292
18zároveň284
19možno269
20dlho265
21rovnako254
22často252
23hneď247
24domov237
25trochu236
26predtým234
27priamo203
28oveľa200
29úplne196
30znovu193
31Teraz190
32presne179
33raz177
34napokon172
35skôr169
36práve167
37doma159
38pritom153
39zrazu152
40príliš150
41nakoniec147
42Dnes147
43menej144
44pomaly139
45dávno137
46ťažko136
47135
48lepšie135
49postupne133
50ráno131
51podobne122
52znova121
53dosť118
54späť117
55najprv116
56včera115
57doteraz114
58zasa112
59večer111
60hore111
61von109
62naďalej105
63Vtom104
64čoraz102
65preč101
66ďaleko100
67okamžite99
68nemožno95
69občas94
70ihneď91
71Veľmi90
72Neskôr88
73dodnes88
74tentoraz87
75rovno87
76dolu87
77čoskoro87
78vážne84
79pokojne84
80ľahko81
81dnu81
82výrazne79
83Zároveň78
84pôvodne77
85Napokon75
86Najprv73
87zajtra72
88väčšmi72
89Zrazu71
90Práve71
91väčšinou69
92obyčajne68
93dlhšie68
94spoločne67
95neustále67
96jasne67
97najskôr66
98poriadne65
99konečne65
100súčasne64
101skutočne64
102naraz64
103zle63
104vzápätí63
105Hneď63
106dopredu63
107chvíľu63
108najviac62
109mimoriadne62
110bližšie62
111Opäť60
112hlboko60
113čiastočne60
114osobne59
115neskoro59
116Nakoniec59
117všeobecne57
118najlepšie57
119blízko57
120vonku56
121prevažne56
122tesne55
123skoro55
124Rovnako55
125vyššie54
126vysoko54
127priveľmi54
128jednoznačne54
129dostatočne54
130zväčša53
131navždy53
132krátko53
133správne52
134navzájom52
135ľúto52
136prudko50
137opatrne50
138dole50
139pravidelne49
140pevne49
141omnoho49
142náhodou49
143nahlas49
144denne49
145Vzápätí48
146ticho48
147Presne48
148nedávno48
149zvyčajne46
150verejne46
151úspešne46
152Tentoraz46
153Stále46
154spočiatku46
155zvlášť45
156zas45
157pekne45
158ustavične44
159najavo44
160mlčky44
161zhruba43
162strašne43
163Spolu43
164Podobne43
165konkrétne43
166definitívne43
167automaticky43
168Rýchlo42
169odrazu42
170následne42
171Raz41
172podstatne41
173plne40
174medzitým40
175vopred39
176vidno39
177Spočiatku39
178naspäť39
179márne39
180Dobre39
181zakaždým38
182relatívne38
183málo38
184jemne38
185Treba36
186rýchlejšie36
187Postupne36
188najčastejšie36
189dozadu36
190Dlho36
191častejšie36
192zdanlivo35
193zbytočne35
194úprimne35
195presnejšie35
196pozorne35
197Okamžite35
198mierne35
199dokonale35
200značne34
201ročne34
202prísne34
203Ešte34
204zjavne33
205onedlho33
206bežne33
207anglicky33
208tradične32
209potichu32
210otvorene32
211naposledy32
212Najskôr32
213Ktovie32
214vtom31
215vôbec31
216tajne31
217spokojne31
218naveky31
219náhle31
220čisto31
221Často31
222prirodzene30
223popoludní30
224ľahšie30
225vlani29
226silno29
227neuveriteľne29
228nabok29
229jednostaj29
230intenzívne29
231zúfalo28
232zreteľne28
233sčasti28
234rázne28
235Pôvodne28
236nesmierne28
237naplno28
238hlbšie28
239Čoskoro28
240voľne27
241Občas27
242Medzitým27
243úzko26
244uprene26
245tvrdo26
246Ťažko26
247sústavne26
248politicky26
249nato26
250minimálne26
251latinsky26
252aktívne26
253zďaleka25
254zase25
255zadarmo25
256prekvapene25
257nadol25
258hlavne25
259fyzicky25
260Chvíľu25
261trošku24
262starostlivo24
263Ráno24
264Onedlho24
265oficiálne24
266ekonomicky24
267dobrovoľne24
268Ďalej24
269zlostne23
270zakrátko23
271vzájomne23
272večne23
273sústredene23
274Súčasne23
275smutne23
276Skôr23
277ostro23
278nahor23
279hrdo23
280formálne23
281dokopy23
282zásadne22
283Zajtra22
284ukrutne22
285trocha22
286spravidla22
287okolo22
288nemecky22
289navyše22
290dôsledne22
291bezprostredne22
292zvonku21
293Znovu21
294vnútri21
295osobitne21
296osebe21
297osamote21
298nervózne21
299neobyčajne21
300Krátko21
301Konečne21
302jednoducho21
303dlhodobo21
304významne20
305včas20
306silne20
307razom20
308príjemne20
309Pomaly20
310nižšie20
311netreba20
312navonok20
313dôkladne20
314výborne19
315špeciálne19
316skvele19
317Odrazu19
318nehybne19
319Nato19
320naprosto19
321Možno19
322Doma19
323zriedka18
324zhlboka18
325výnimočne18
326vpredu18
327ústrety18
328šťastne18
329široko18
330samostatne18
331prv18
332Odteraz18
333obvykle18
334nevyhnutne18
335nenápadne18
336Nemožno18
337nečakane18
338nadšene18
339Ihneď18
340horšie18
341finančne18
342extrémne18
343zvedavo17
344zľahka17
345zdvorilo17
346vzadu17
347veľa17
348tuho17
349trvalo17
350reálne17
351podrobne17
352naopak17
353najrýchlejšie17
354momentálne17
355mimovoľne17
356isto17
357hlasno17
358evidentne17
359Doteraz17
360absolútne17
361zodpovedne16
362zhora16
363zámerne16
364Včera16
365Trochu16
366slobodne16
367príležitostne16
368Predtým16
369prakticky16
370odjakživa16
371ochotne16
372neďaleko16
373napoly16
374milo16
375maximálne16
376dychtivo16
377dovnútra16
378doslova16
379zúrivo15
380Zakrátko15
381vyslovene15
382vpred15
383Vonku15
384vedome15
385váhavo15
386Škoda15
387priemerne15
388Presnejšie15
389Pokojne15
390pohodlne15
391podrobnejšie15
392normálne15
393nažive15
394medzičasom15
395ktovie15
396krásne15
397každoročne15
398hrozne15
399hrozivo15
400duchovne15
401dôverne15
402donedávna15
403dávnejšie15
404celkovo15
405časom15
406zozadu14
407vytrvalo14
408Večer14
409tíško14
410teoreticky14
411systematicky14
412srdečne14
413slušne14
414slovensky14
415slávnostne14
416slabo14
417rozhodne14
418riadne14
419posmešne14
420netrpezlivo14
421Netreba14
422nekonečne14
423nanovo14
424miestami14
425láskavo14
426hravo14
427horlivo14
428dookola14
429Celkom14
430bokom14
431bezpečne14
432zamyslene13
433vystrašene13
434vnútorne13
435vľavo13
436túžobne13
437ťažšie13
438striktne13
439spoľahlivo13
440približne13
441Opatrne13
442nežne13
443neskutočne13
444neprestajne13
445nechtiac13
446nebezpečne13
447napoludnie13
448krížom13
449husto13
450historicky13
451grécky13
452dôstojne13
453dočasne13
454zvláštne12
455Znova12
456zblízka12
457záhadne12
458Viac12
459veselo12
460škoda12
461potajomky12
462poruke12
463očividne12
464obďaleč12
465nízko12
466nezávisle12
467nevedno12
468nepriamo12
469nasilu12
470nápadne12
471namieste12
472najväčšmi12
473múdro12
474Momentálne12
475fakticky12
476doposiaľ12
477dohromady12
478čudne12
479zvonka11
480živo11
481Zasa11
482vynikajúco11
483výhradne11
484vojensky11
485Väčšinou11
486úžasne11
487sucho11
488stručne11
489silnejšie11
490Popoludní11
491pokorne11
492pohotovo11
493odteraz11
494novo11
495neveriacky11
496Neďaleko11
497Následne11
498nakrátko11
499Najviac11
500náhlivo11
501načas11
502nabudúce11
503Márne11
504kruto11
505dôrazne11
506doprava11
507dohora11
508chvíľami11
509bleskovo11
510bezstarostne11
511zriedkavo10
512zavčasu10
513Zakaždým10
514usilovne10
515úmyselne10
516Ticho10
517statočne10
518smutno10
519skúmavo10
520šikovne10
521Pritom10
522priateľsky10
523Priamo10
524prekvapujúco10
525pozitívne10
526pomaličky10
527poctivo10
528paradoxne10
529Osobne10
530opätovne10
531opakovane10
532Obyčajne10
533neúspešne10
534negatívne10
535narýchlo10
536náramne10
537nanič10
538najmenej10
539načase10
540maďarsky10
541logicky10
542Lepšie10
543lacno10
544jasno10
545hrubo10
546hojne10
547hlúpo10
548bezmocne10
549Zvyčajne9
550znútra9
551zdesene9
552zdarma9
553zaručene9
554západne9
555zákonite9
556výslovne9
557vlastnoručne9
558Vlani9
559vedno9
560vášnivo9
561Úplne9
562účinne9
563trpko9
564totálne9
565Tesne9
566teplo9
567technicky9
568škodoradostne9
569sklamane9
570šeptom9
571ručne9
572rozpačito9
573rovnomerne9
574radostne9
575predbežne9
576precízne9
577Pozorne9
578ospalo9
579nutne9
580nezriedka9
581neveľmi9
582nesprávne9
583Neskoro9
584Nedávno9
585najneskôr9
586najďalej9
587nablízku9
588mocne9
589Mimoriadne9
590mesačne9
591meravo9
592Medzičasom9
593matne9
594južne9
595horko9
596doľava9
597časovo9
598bohato9
599bezhlavo9
600výraznejšie8
601Všeobecne8
602vpravo8
603Vnútri8
604vedľa8
605vecne8
606Úprimne8
607Uprene8
608stredne8
609skromne8
610šialene8
611severozápadne8
612pyšne8
613psychicky8
614primerane8
615presvedčivo8
616predčasne8
617právoplatne8
618postojačky8
619poobede8
620podchvíľou8
621plynulo8
622peši8
623Oveľa8
624ohromne8
625odnepamäti8
626oddávna8
627odborne8
628nezvyčajne8
629neznesiteľne8
630Nevedno8
631neskoršie8
632nepochybne8
633neočakávane8
634navrchu8
635natrvalo8
636napravo8
637najbližšie8
638Naďalej8
639Mlčky8
640mechanicky8
641ľahostajne8
642kompletne8
643komerčne8
644Jednoznačne8
645jedno8
646Jasne8
647ironicky8
648Hrozne8
649geneticky8
650doobeda8
651Dodnes8
652Zväčša7
653zmluvne7
654zmätene7
655zlomyseľne7
656Zjavne7
657zdravotne7
658zdravo7
659zdola7
660začudovane7
661Ustavične7
662uprostred7
663umelo7
664účelovo7
665týždenne7
666typicky7
667trvale7
668telesne7
669symbolicky7
670stranou7
671spamäti7
672smiešne7
673smelo7
674sebavedome7
675rusky7
676rôzne7
677príšerne7
678priečne7
679prednedávnom7
680právom7
681pravdivo7
682pošepky7
683podráždene7
684pochybovačne7
685oprávnene7
686neúnavne7
687nešťastne7
688nepríjemne7
689neochotne7
690nemenej7
691nejasne7
692nechápavo7
693naspamäť7
694nasledovne7
695naskutku7
696násilne7
697napospol7
698Naposledy7
699nahnevane7
700nadobro7
701Minule7
702mentálne7
703Menej7
704Konkrétne7
705individuálne7
706ideologicky7
707hladko7
708francúzsky7
709duševne7
710dramaticky7
711doslovne7
712dennodenne7
713Čoraz7
714citlivo7
715chronologicky7
716chladno7
717česky7
718Celkovo7
719bezvýhradne7
720bezpodmienečne7
721zvnútra6
722Zúfalo6
723životne6
724zhrozene6
725Zbytočne6
726zboka6
727zaživa6
728Zas6
729zárobkovo6
730žalostne6
731vzrušene6
732Vysoko6
733víťazoslávne6
734viacej6
735vhodne6
736verne6
737Veľa6
738vedecky6
739vďačne6
740vcelku6
741vážnejšie6
742úradne6
743úpenlivo6
744umne6
745úmerne6
746trpezlivo6
747ťažkopádne6
748taliansky6
749svojsky6
750súhlasne6
751štatisticky6
752spontánne6
753Spoločne6
754smrteľne6
755slepo6
756sexuálne6
757schuti6
758rozhorčene6
759profesionálne6
760priveľa6
761prioritne6
762priebežne6
763previnilo6
764prekvapivo6
765prekrásne6
766PREČ6
767Preč6
768povrchne6
769pomalšie6
770poľahky6
771podvedome6
772podozrievavo6
773plno6
774Pevne6
775oproti6
776obzvlášť6
777nevinne6
778neurčito6
779nepriateľsky6
780neprávom6
781nepohnuto6
782neisto6
783nehanebne6
784nedlho6
785nateraz6
786naproti6
787naokolo6
788nanajvýš6
789namáhavo6
790Naľavo6
791naľavo6
792najradšej6
793najnovšie6
794Najlepšie6
795nadovšetko6
796nábožensky6
797lacnejšie6
798kriticky6
799kolmo6
800jednohlasne6
801intelektuálne6
802hospodársky6
803Hore6
804hlučne6
805hanblivo6
806funkčne6
807etnicky6
808dynamicky6
809Dosť6
810demokraticky6
811cieľavedome6
812chemicky6
813Bohvie6
814bezplatne6
815zvrchu5
816Zvedavo5
817zrána5
818znenazdajky5
819znechutene5
820Zle5
821zhodne5
822Zhlboka5
823závratne5
824zarazene5
825vznešene5
826vyjavene5
827vyčítavo5
828Výborne5
829vrátane5
830voči5
831ukradomky5
832úctivo5
833tvrdohlavo5
834triezvo5
835súbežne5
836strojene5
837stredoperzsky5
838stopercentne5
839štedro5
840Starostlivo5
841Správne5
842spolovice5
843sladko5
844Skutočne5
845rytmicky5
846rýchle5
847rozvážne5
848Rovno5
849radikálne5
850Prudko5
851programovo5
852prísnejšie5
853primárne5
854prenikavo5
855Prekvapujúco5
856prehnane5
857právne5
858povinne5
859potenciálne5
860pohromade5
861Pekne5
862paralelne5
863Paradoxne5
864opačne5
865omylom5
866odznova5
867odvážne5
868odporne5
869neúprosne5
870neslávne5
871nešikovne5
872nerušene5
873nerozhodne5
874nepozorovane5
875neporovnateľne5
876nenávratne5
877nedostatočne5
878nečinne5
879navôkol5
880navlas5
881natešene5
882naschvál5
883naruby5
884naradostene5
885napospas5
886Namáhavo5
887najvyššie5
888najdlhšie5
889Náhle5
890mylne5
891materiálne5
892ľútostivo5
893kvalitne5
894kŕčovito5
895kolektívne5
896iste5
897inštinktívne5
898horúco5
899horúčkovito5
900explicitne5
901dosýta5
902doširoka5
903dômyselne5
904Dole5
905dokola5
906Darmo5
907darmo5
908čulo5
909cielene5
910Chvíľami5
911chladne5
912chápavo5
913beznádejne5
914architektonicky5
915Zúrivo4
916zronene4
917Zreteľne4
918Zmätene4
919zlovestne4
920zľava4
921zjednodušene4
922zima4
923žiadostivo4
924zhovievavo4
925zdržanlivo4
926zboku4
927zázračne4
928zaraz4
929zákerne4
930zajedno4
931výsostne4
932vyľakane4
933výdatne4
934všeobecnejšie4
935vrelo4
936Von4
937vizuálne4
938Vidno4
939viditeľne4
940Veselo4
941Večne4
942Vážne4
943varovne4
944Väčšmi4
945väčšinovo4
946uveličene4
947ustato4
948unudene4
949unavene4
950úlisne4
951úkosom4
952Trocha4
953tma4
954tlmene4
955tichšie4
956tematicky4
957svorne4
958súdne4
959stroho4
960striedavo4
961Strašne4
962spýtavo4
963sprvu4
964spravodlivo4
965športovo4
966špecificky4
967Spätne4
968slovne4
969skrátene4
970Skoro4
971širšie4
972severne4
973rozumne4
974Rozhodne4
975rozdielne4
976rozčúlene4
977Razom4
978radšej4
979rádovo4
980Príjemne4
981priestorovo4
982prezieravo4
983predpoludním4
984potichučky4
985posmrtne4
986posediačky4
987Pomaličky4
988pohŕdavo4
989Podrobne4
990Podchvíľou4
991početne4
992pobavene4
993plošne4
994plasticky4
995písomne4
996pešo4
997perfektne4
998opticky4
999Okolo4
1000oddelene4