r-mak-4.0 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1jeden441
2dva370
3viac357
4tri336
5dve327
6prvý307
7raz306
8dvoch304
9veľa300
10druhej296
11druhý232
12jedného226
13jednej212
14jedno186
15troch170
16štyri164
17prvom156
18jedna155
19jednu152
20desať152
21mnohých150
22prvej145
23prvé135
24pár135
25jednom133
26päť131
27jedným126
28oboch120
29miliónov119
30pol115
31jediný113
32dvaja111
33zopár110
34druhom106
35druhého106
36tisíc102
37dvoma101
38prvého100
39prvýkrát99
40mnoho97
41šesť96
42dosť96
43trochu90
44prvých86
45Prvý83
46sto81
47štyroch80
48sedem78
49málo78
50Jeden74
51menej73
52mnohé70
53prvá69
54jednou69
55viacerých68
56prvú68
57druhé68
58druhú67
59jediné65
60obaja63
61druhá63
62prvým62
63viacero58
64jediným58
65mnohí57
66druhým56
67posledný55
68dvadsať54
69traja53
70jediná52
71obidvoch51
72Jedného51
73tridsať50
74tretí49
75jediného49
76niekoľkokrát46
77osem45
78obe45
79miliárd45
80piatich43
81desiatich39
82posledné38
83miliardy38
84Prvá37
85najviac37
86Mnohí37
87Tri36
88Obaja36
89pätnásť35
90päťdesiat35
91neraz35
92mnohými35
93jedinú35
94viaceré34
95druhou34
96Prvé33
97posledných33
98Jedna33
99dvakrát33
100poslednej32
101jedinou32
102Veľa31
103tretej31
104troma30
105prvou30
106Druhá30
107milióna29
108Jedným29
109deväť29
110razy28
111ráz28
112obidve28
113viacej27
114trikrát27
115siedmich27
116sedemdesiatych27
117poslednom27
118milióny27
119dvanásť27
120Jednou26
121štyridsať25
122šiestich25
123šesťdesiatych25
124jedenásť25
125tretia24
126Raz24
127osemdesiatych24
128Dva24
129Druhý24
130tromi23
131štyrmi23
132poslednú23
133päťdesiatych23
134obidvaja23
135mnohým23
136posledná22
137ôsmej22
138oboma22
139Jedno22
140jednému22
141Dve22
142druhých22
143deviatej22
144desiatej22
145Štyri21
146dvesto21
147Viac20
148jedinej20
149druhému20
150tretieho19
151posledného19
152Obe19
153mnohokrát19
154tridsiatych18
155treťom18
156tisíce18
157Prvým18
158priveľa18
159Mnohé18
160milión18
161Druhé18
162deväťdesiatych18
163desiatimi18
164štvrtej17
165piatimi17
166dvadsiateho17
167Druhou17
168prvými16
169prví16
170Posledný16
171ostatní16
172dvanástich16
173dvadsiatich16
174dvadsaťpäť16
175viackrát15
176viacerí15
177siedmimi15
178Prvou15
179posledným15
180Oba15
181tristo14
182štvrtý14
183piaty14
184Mnoho14
185miliónmi14
186Jediným14
187Dvaja14
188Druhým14
189ostatných13
190Jediný13
191dvanástej13
192Tretia12
193Prvýkrát12
194Päť12
195oba12
196neposlednom12
197najmenej12
198Jednu12
199štyria11
200šesťdesiat11
201dvom11
202Dvoch11
203Zopár10
204tridsiatich10
205Tretí10
206štyristo10
207siedmej10
208Prvú10
209poslednou10
210obom10
211Neraz10
212deviatich10
213viacerými9
214trošku9
215tisícpäťsto9
216štyridsiatych9
217štrnásť9
218šestnásť9
219Sedem9
220Posledné9
221obidvoma9
222Obidvaja9
223jedinému9
224dvomi9
225dvojnásobne9
226dvadsiatimi9
227druhýkrát9
228druhí9
229devätnásteho9
230desaťkrát9
231Desať9
232Troch8
233tridsiatimi8
234štvrť8
235šiestimi8
236šiestej8
237šestnástimi8
238poldruha8
239pätnástich8
240Ostatní8
241ostatné8
242ôsmimi8
243ôsmich8
244osemnásť8
245Obidva8
246nule8
247jedinom8
248jedenástej8
249jedenásteho8
250dvadsiatych8
251Viacerí7
252trocha7
253trištvrte7
254tretie7
255štvrtom7
256štvrtá7
257státisíce7
258šiesty7
259šiesti7
260Šesť7
261Prvej7
262Osem7
263obidva7
264nemálo7
265Najviac7
266jedny7
267Jediná7
268dvojnásobný7
269Dvanásť7
270dvadsaťštyri7
271Dvadsať7
272desiateho7
273desaťtisíc7
274veľakrát6
275trom6
276Trochu6
277Tristo6
278trinásť6
279tretiny6
280tretím6
281Traja6
282stokrát6
283sedemdesiat6
284Prví6
285prvému6
286plno6
287piatej6
288päťsto6
289ostatným6
290obidvom6
291Niekoľkokrát6
292miliardami6
293dvetisíc6
294dvanástom6
295Druhej6
296deväťdesiat6
297Viaceré5
298tridsaťpäť5
299štyridsiatich5
300Sto5
301siedmy5
302siedmeho5
303sedemnásť5
304Posledným5
305piati5
306päťkrát5
307päťdesiatimi5
308Ostatné5
309ôsmy5
310osemdesiat5
311oboje5
312Obidve5
313jedných5
314jedni5
315jedinými5
316Jedinou5
317jedenástom5
318jedenástimi5
319Druhú5
320deviaty5
321desiaty5
322viacerým4
323tucet4
324Tritisíc4
325tritisíc4
326tretiu4
327Tretím4
328Tretie4
329Tisíce4
330štvrtú4
331štrnástich4
332stotisíc4
333siedmu4
334Posledná4
335päťdesiatich4
336Pár4
337ostatnými4
338Mnohých4
339mnohonásobne4
340miliarda4
341Jedni4
342jedenáste4
343dvojitý4
344dvojité4
345dvojako4
346dvadsiatym4
347deviatimi4
348desaťtisíce4
349zopárkrát3
350Viacero3
351tuctom3
352trojnásobného3
353trinástich3
354tridsaťtisíc3
355tridsaťjeden3
356tridsaťdva3
357tridsaťdeväť3
358Tridsať3
359treťou3
360Tretiu3
361tretina3
362tretíkrát3
363tisíckrát3
364Tisíc3
365štyrom3
366štyrikrát3
367štvrtým3
368štvrtého3
369státisícov3
370šieste3
371siedmom3
372siedme3
373šestnástich3
374šesťdesiatštyritisíc3
375sedemnástom3
376sedemdesiatich3
377predposledného3
378Pol3
379piatom3
380piata3
381pätnástimi3
382päťdesiatpäť3
383päťdesiate3
384párkrát3
385Osemnásť3
386nuly3
387Nultý3
388núl3
389niekoľkonásobne3
390nejeden3
391mnohoraký3
392mnohom3
393miliónom3
394jedinký3
395jediní3
396jedenástou3
397jedenástich3
398dvanástimi3
399dvanásteho3
400dvadsiatom3
401dvadsaťdva3
402DVA3
403druhými3
404Druhého3
405deviatou3
406deviateho3
407desiate3
408viacnásobným2
409viacnásobne2
410Viackrát2
411trojitým2
412trinástu2
413trinástom2
414trinásteho2
415Tridsaťšesť2
416tridsaťosem2
417Treťou2
418tretinu2
419tretích2
420Tretej2
421tisícov2
422tisícom2
423tisícimi2
424štyridsiatimi2
425štyridsaťpäť2
426štyridsaťosem2
427Štyridsať2
428Štvrtú2
429štvornásobne2
430štrnástimi2
431Štrnásť2
432stopäťdesiat2
433šiestym2
434šiestou2
435šiesteho2
436siedmim2
437siedmi2
438siedma2
439šesťsto2
440šestnástych2
441Šestnásť2
442šesťdesiatom2
443šesťdesiatich2
444sedemsto2
445sedemnástich2
446Prvého2
447Priveľa2
448premnohých2
449premnoho2
450Poslednou2
451poslednému2
452piatym2
453piatim2
454piateho2
455pätnásteho2
456Pätnásť2
457päťdesiattisíc2
458pätdesiat2
459PÄŤ2
460pät2
461ôsmym2
462osemnásteho2
463Osemdesiat2
464Oboma2
465Obom2
466neúrekom2
467nemnohých2
468nejednom2
469Mnohým2
470mnohoraké2
471Mnohokrát2
472mnohému2
473milóna2
474miliónu2
475miliónoch2
476miliardu2
477jednorazovú2
478jednorazové2
479Jedinú2
480Jediné2
481jedenástym2
482Jedenáste2
483dvojnásobnou2
484dvojnásobnom2
485dvojnásobné2
486dvojitou2
487dvojitého2
488dvojakým2
489dvojaký2
490Dvesto2
491Dvakrát2
492Dvadsiate2
493dvadsiate2
494Druhýkrát2
495DRUHÝ2
496deviate2
497devätnástom2
498deväťdesiateho2
499desiatou2
500desiatim2
501vieceré1
502viacnásobnej1
503viacnásobneho1
504Viacnásobne1
505VIACERÝCH1
506Viacerých1
507Veľakrát1
508véľa1
509tuctami1
510troška1
511Tromi1
512trojnásobnou1
513trojnásobnej1
514trojnásobne1
515trojitou1
516trojitom1
517trojito1
518trojaký1
519trojako1
520Tristotisíc1
521tristotisíc1
522tristokrát1
523tristého1
524trinástou1
525trinásťkrát1
526trinástej1
527trináctich1
528Trikrát1
529TRIDSIATYCH1
530tridsiaty1
531tridsiatej1
532tridsiate1
533tridsiatasiedma1
534tridsaťtri1
535tridsaťšesť1
536tridsaťkrát1
537tretími1
538tretiemu1
539tisicoch1
540tisícnásobne1
541tisícmi1
542Tisíckrát1
543tisícich1
544štyritisíc1
545štyristotisíc1
546štyridsiaty1
547štyridsiatej1
548štyridsiateho1
549štyridsiate1
550štyridsaťtri1
551štyridsaťštyri1
552stý1
553štvrý1
554Štvrtý1
555štvrtou1
556štvrtiny1
557štvrtine1
558Štvrté1
559štvrté1
560Štvrtá1
561Štvrť1
562štvoro1
563štvornásobných1
564štrnástych1
565štrnásťtisíc1
566štrnásťkrát1
567stotridsať1
568stotiny1
569stoštyridsať1
570storakými1
571storakým1
572stoosemdesiat1
573stonásobnom1
574stonásobne1
575stom1
576Stodvadsať1
577stodeväťdesiatimi1
578státisícom1
579Státisíce1
580stámilióny1
581šivornásobne1
582šiestu1
583siedmym1
584siedmych1
585šesťtisíc1
586šestnásta1
587šestnáctich1
588šestich1
589šestdesiatych1
590šesťdesiatštyri1
591šesťdesiatkrát1
592šesťdesiatichôsmych1
593šesťdesiate1
594šesťdesiatdeväť1
595Šesťdesiat1
596sedemnástimi1
597Sedemnáste1
598sedemkrát1
599sedemdesiattri1
600sedemdesiattisíc1
601sedemdesiatsedem1
602sedemdesiatpäť1
603sedemdesiatjeden1
604sedemdesiatimi1
605Sedemdesiatim1
606sedemdesiate1
607Prvých1
608prvnej1
609prvné1
610Prvému1
611PRVEJ1
612primálo1
613predposledný1
614predposlednú1
615predposlednej1
616pramálo1
617prá1
618Poslednýkrát1
619poslednýkrát1
620Poslednému1
621Posledného1
622Piaty1
623piatu1
624Piatom1
625Piatich1
626Piateho1
627Piate1
628Päťsto1
629pätnástom1
630pätnásťkrát1
631pätnásti1
632pätnáste1
633päťnásť1
634päťnásobný1
635Päťkrát1
636pätín1
637päťdesiaty1
638päťdesiattri1
639Päťdesiattisíc1
640päťdesiatštyri1
641päťdesiatosem1
642päťdesiatnásobne1
643Päťdesiatdva1
644Päťdesiat1
645párstotisíc1
646PÁR1
647ôsmý1
648ôsmu1
649ôsmou1
650ôsmom1
651osmina1
652ôsmi1
653Ôsmej1
654ôsmeho1
655osemsto1
656osemnástych1
657osemnástom1
658Osemnástim1
659osemnástich1
660Osemnásti1
661osemkrát1
662osemdesiatštyri1
663osemdesiatpäť1
664osemdesiatom1
665osemdesiatich1
666Osemdesiate1
667obomi1
668obojím1
669Oboch1
670Obidvoma1
671Obidvom1
672Obidvoje1
673obidvoje1
674Obidvoch1
675nulu1
676nultého1
677nultá1
678nulami1
679nula1
680niekoľkorát1
681niekoľkorakými1
682neveľa1
683nespočetnekrát1
684neposlenom1
685Nemálo1
686Nejedno1
687nejedno1
688nejedna1
689násobne1
690najprvšia1
691mnohý1
692mnohonásobný1
693mnohonásobní1
694Milióny1
695miliónty1
696Miliónkrát1
697milióne1
698miliardám1
699Menej1
700jeninú1
701Jedných1
702JEDNOU1
703jedním1
704Jednému1
705JEDNÉHO1
706jedná1
707jedinkým1
708jedenkrát1
709Jedenásty1
710jedenásty1
711jedenásti1
712JEDENÁSTEJ1
713Jedenásť1
714JEDEN1
715habadej1
716entú1
717Dvoma1
718Dvom1
719dvojo1
720dvojnásobnú1
721dvojnásobnej1
722Dvojnásobne1
723Dvojnásobná1
724dvojitými1
725dvojitým1
726Dvojitú1
727dvojitú1
728dvojito1
729dvojitej1
730dvoje1
731dvojakom1
732dvojaké1
733dvestotisíc1
734dvestopäťdesiatich1
735dvanástym1
736dvanásty1
737dvanástu1
738dvanásťkrát1
739dvanástim1
740Dvanásti1
741dvanásti1
742dvanásta1
743dvadsiatymi1
744Dvadsiaty1
745dvadsiatištyria1
746dvadsiatim1
747dvadsiati1
748dvadsaťtri1
749dvadsaťtisíc1
750dvadsaťšesť1
751Dvadsaťpäťtisíc1
752Dvadsaťpäť1
753dvadsaťmilióntiny1
754dvadsaťjeden1
755dvadsaťdeväť1
756Druhými1
757Druhých1
758drahým1
759Dosť1
760deviatom1
761deviatim1
762deviati1
763devetnástom1
764deväťstopäťdesiatšesť1
765deväťstodeväťdesiatdeväť1
766deväťsto1
767devätnástym1
768devätnástich1
769devätnásť1
770deväťkrát1
771deväťdesiattisíc1
772deväťdesiatsedemtisíc1
773deväťdesiatom1
774deväťdesiatimi1
775deväťdesiatich1
776deväťdesiate1
777Deväťdesiatdeväť1
778Deväť1
779desiatom1
780Desiatich1
781desiati1
782desetitisíckrát1
783desaťtisícom1
784desatoro1
785desaťnásobným1
786desaťnásobne1
787desatiny1
788desatinu1
789biliónov1