r-mak-4.0 pronominums top 1000 words

Nr.FormCount
1to6911
2jeho2708
3ho2700
4čo2689
5ktoré2459
6ich2408
7mi2398
8ktorý2274
9mu2144
10jej1900
11ma1502
12tak1307
13ju1276
14ktorá1246
15kde1072
16tom1025
17tu979
18toho912
19tam895
20ktorí858
21ja843
22To768
23všetko736
24nás733
25nich722
26nič708
27ten692
28im665
29tým660
30niečo655
31tomu638
32mňa631
33svoje613
34nej566
35nám559
36tejto556
37svojho553
38ktorých546
39ako544
40svojej530
41ktorú526
42všetkých518
43preto516
44ktorej513
45vtedy495
46nikdy483
47všetky479
48tohto470
49ktorého469
50niekoľko465
51seba464
52vždy460
53svoju457
54Jeho445
55svojich438
56Čo436
57tento426
58ním425
59sám412
60tomto397
61neho394
62kto381
63ti368
64svoj364
65každý357
66prečo350
67všetci338
68mne336
69vám331
70iné329
71ňom328
72tých325
73vás323
74týchto323
75ktorom318
76on316
77tej314
78ťa309
79nimi306
80tie301
81také293
82toto285
83sebe285
84Ako283
85môj271
86ktorým265
87tieto258
88Ja254
89Vtedy252
90túto241
91svojom240
92sebou240
93niekto240
94ňou239
95mnou236
96ty233
97nášho222
98Tento220
99taký218
100214
101nikto213
102Prečo212
103iných209
104my207
105moje205
106takto202
107nemu196
108ňu195
109našej195
110Toto190
111190
112kedy190
113niekedy189
114zatiaľ187
115táto184
116niektorých184
117toľko181
118Preto179
119Ten178
120sem174
121našich170
122naše170
123aké167
124Táto161
125ona161
126Kto161
127inak158
128náš156
129svojím154
130Tu153
131moja153
132152
133všetkým151
134nejaký151
135môjho148
136svojou145
137naňho144
138iného143
139Všetci142
140Ty141
141koľko138
142niektoré136
143aký136
144Jej135
145ktorými129
146Všetko128
147Tak128
148kam128
149niekoľkých126
150iný126
151sama125
152ktorému125
153Ich123
154mojej122
155teba121
156čosi120
157svojmu116
158našom116
159čím115
160taká114
161každého114
162Každý113
163každom112
164Tieto110
165takéto110
166nijaké108
167kedysi108
168svojim106
169sami106
170niekde106
171nami106
172vy102
173týmto101
17499
175nejaké97
176Všetky96
177čom94
178oni93
179On93
180Nič92
181moju92
182naň91
183ktorou91
184Tam90
185svojimi87
186My87
187každú87
188všetkého85
189Takto85
190ne85
191nim84
192akýsi84
193všade82
194žiadne81
195Kde80
196isté80
197dovtedy80
198nijaký79
199tebou78
200takú77
201Niektoré76
202akú76
203Nikdy75
204mojich73
205inými73
206čoho73
207iným71
208Tie70
209mojom70
210takých69
211naša69
21267
213nik67
214niektorí67
215nejakú66
216Môj66
217každej66
218aká66
219Vy65
220niekoľkými64
221Niekedy64
222akosi64
223tomuto63
224koho63
225iní63
226našu62
227Vždy61
228Nikto61
229Tým60
230nikoho60
231niekoho60
232takýto59
233takýchto59
234odtiaľ59
235iná59
236akým59
237takej58
238Moja57
239istom57
240inde57
241odkiaľ56
242tvoj55
243Zatiaľ53
244kdesi53
245všetkými52
246všetkom52
247Niektorí51
248každé51
249každá51
250inú50
251samého49
252Sám49
253inej48
254tou47
255takom47
256Takéto47
257mojím47
258nijako46
259Niečo46
260nejaká46
261Naše46
262ktosi46
263natoľko45
264Aké45
265Vás44
266tebe44
267takého44
268nejakého44
269akúsi44
270akokoľvek44
271čokoľvek43
272Aký43
273Koľko42
274tými41
275akési41
276akej41
277Túto40
278touto40
279nijakú40
280Moje40
281každému40
282istý40
283inom40
284odvtedy39
285títo38
286jemu38
287čomu38
288žiaden37
289tvoje37
290takomto37
291načo37
292inokedy37
293vaše36
294nikomu36
295nijaká36
296Náš36
297akých36
298Vám35
299tvoja35
300Ti35
301takejto35
302nejakej35
303naši35
304akási35
305Ona34
306niečím34
307moji34
308vami33
309takisto33
310Odvtedy33
311komu33
312vašej32
31332
314takým32
315takéhoto32
316ničím32
317kedykoľvek32
318Každá32
319istej32
320Tebe31
321Niekto31
322ničoho31
323nejako31
324Kedysi31
325akejsi31
326akéhosi31
327žiadny30
328týmito30
329Tvoj30
330akéhokoľvek30
331takýmto29
332takou29
333Také29
334Svoje29
335nikde29
336mojou29
337dosiaľ29
338vaša28
339Títo28
340niekomu28
341akými28
342žiadna27
343všetkému27
344váš27
345Ťa27
346Nik27
347doň27
348akýmsi27
349akýchkoľvek27
350vášho26
351naším26
352Všade25
353Teba25
354takí25
355takáto25
356niečom25
357Naša25
358kým25
359akousi25
360akou25
361akékoľvek25
362všetok24
363Vaše24
364takúto24
365samo24
366samé24
367Načo24
368akejkoľvek24
369preňho23
370ono23
371môjmu23
372inému23
373akom23
374Takýto22
375nejakým22
376nášmu22
377Inak22
378doňho22
379akého22
380Aká22
381žiadnu21
382Tvoje21
383nikam21
384niekým21
385niektorej21
386niekam21
387mojimi21
388Mne21
389všelijaké20
390tvojho20
391Tomu20
392odtiaľto20
393niektorým20
394niektorého20
395našou20
396Dovtedy20
397všetku19
398všeličo19
399niektorými19
400Niekoľko19
401ničomu19
402ničom19
403Ktosi19
404Kam19
405ináč19
406Týmto18
407tvojom18
408tohoto18
409Taký18
410samom18
411ony18
412Oni18
413niečoho18
414Mňa18
415Kedy18
416Ho18
417akúkoľvek18
418tvojej17
419niektorý17
420nejakom17
421kdekoľvek17
422istého17
423vašu16
424Takáto16
425Niekde16
426našim16
427málokedy16
428istým16
429inou16
430zriedkakedy15
431Všetkých15
432Toho15
433Svoju15
434odkedy15
435Nijaký15
436nijakej15
437kamsi15
438Iné15
439akýkoľvek15
440všetka14
441Váš14
442Tých14
443Taká14
444Svoj14
445samým14
446onak14
447Ním14
448našimi14
449ktokoľvek14
450každým14
451každých14
452dajaký14
453žiadnom13
454toľkých13
455Toľko13
456samých13
457samu13
458Odkiaľ13
459nikým13
460nijakým13
461nejakých13
462Neho13
463Moji13
464Každé13
465istú13
466Čože13
467Tvoja12
468samy12
469Odkedy12
470nijakom12
471nejakému12
472Naši12
473istých12
474Iný12
475Akú12
476zaň11
477Vaša11
478tvojich11
479Tvojho11
480Tvojej11
481takýmito11
482Svojím11
483Sem11
484samému11
485Koho11
486doposiaľ11
487Akýsi11
488akí11
489akákoľvek11
490Žiadne10
491všetkej10
492vašich10
493Tvoju10
494Tomuto10
495Takú10
496takému10
497ta10
498Sama10
499Nijaké10
500Nijaká10
501nejakou10
502Každému10
503kadiaľ10
504istá10
505žiadnym9
506tvojím9
507toľkými9
508Takisto9
509samej9
510Nikde9
511niektorom9
512málokto9
513každou9
514Iná9
515dačo9
516Čosi9
517akýmkoľvek9
518akomsi9
519voľačo8
520vašom8
521toľkou8
522Tebou8
523pokiaľ8
524onú8
5258
526Nijako8
527niektorému8
528Našou8
529Naším8
530ktorýkoľvek8
531ktoréhokoľvek8
532Koľkokrát8
533kohokoľvek8
534Jemu8
535Iní8
536Čím8
537Akokoľvek8
538zaňho7
539Všetkým7
540všetkou7
541vaším7
542vaši7
543uňho7
544tvoju7
545tvojou7
546Takých7
547takouto7
548tadiaľ7
549samý7
550preň7
551oňho7
552Odtiaľ7
553nijakých7
554niekoľkým7
555Nejaký7
556nato7
557nakoľko7
558Mu7
559mojim7
560Každú7
561kamkoľvek7
562istou7
563Ináč7
564dokiaľ7
565Akási7
566žiadnou6
567Žiaden6
568zač6
569Týmito6
570tvojmu6
571Tvojich6
572tuto6
573toľké6
574takémuto6
575Svojho6
576onen6
577odkiaľsi6
578niektorá6
579niečomu6
580nejakí6
581Nám6
582Mojím6
583ktorákoľvek6
584Komu6
585kom6
586kade6
587čomsi6
588žiadneho5
589Žiadna5
590zato5
591Všetka5
592všelijako5
593Týchto5
594Tvojou5
595Tvojím5
596tvoji5
597Touto5
598toľkú5
599toľkej5
600Takým5
601Takí5
602Svojou5
603Svojich5
604Sami5
605oná5
606Nikomu5
607Nijakú5
608niektorú5
609niekoľkí5
610Nejako5
611Moju5
612ktoromsi5
613Ktoré5
614komusi5
615koľkých5
616Kdesi5
617Inými5
618Inokedy5
619Dokedy5
620dajako5
621čej5
622akémusi5
623žiadnych4
624Žiadny4
625vašou4
626vášmu4
627Vašej4
628Tvojom4
629Tvojmu4
630Tou4
631Tej4
632tamten4
633Takúto4
634Takého4
635tade4
636stadiaľto4
637skadiaľ4
638samými4
639samí4
640potiaľ4
641Pokiaľ4
642podaktorí4
643podaktoré4
644Odtiaľto4
645odniekiaľ4
646Nikoho4
647nijakou4
648nijakému4
649nijakého4
650niektorou4
651niečiu4
652Nemu4
653Nás4
654ktože4
655Ktorú4
656ktoromkoľvek4
657ktorejsi4
658koľkokrát4
659kohosi4
660Kedykoľvek4
661istému4
662inakšie4
663Dosiaľ4
664dokedy4
665dajakú4
666ČO4
667Akým4
668akýchsi4
669Akosi4
670žiadnej3
671Všetkými3
672všelijakými3
673voľakedy3
674vašim3
675Vášho3
676Vami3
677Tvoji3
678TVOJE3
679toľkým3
680toľkom3
681toľkého3
682tamto3
683Takýmto3
684takými3
685Takýchto3
686takíto3
687tadiaľto3
688ŤA3
689SVOJU3
690Svojimi3
691Svojim3
692stadiaľ3
693samú3
694Samo3
695samá3
696poň3
697oných3
698Ony3
699onoho3
700onehdy3
701onakého3
702odvšadiaľ3
703Odkiaľsi3
704Nimi3
705niekom3
706Ničomu3
707nejakými3
708Nejaká3
709nejak3
710Natoľko3
711Našich3
712NÁŠ3
713Mojou3
714MÔJ3
715Málokedy3
716Ktorýsi3
717ktorýsi3
718Ktorý3
719ktorúsi3
720ktorúkoľvek3
721Kamže3
722kadečo3
723istými3
724Isté3
725Iným3
726hocikto3
727hocikedy3
728dakto3
729dajakého3
730dajaké3
731Čokoľvek3
732Čoho3
733čísi3
734čímsi3
735cezeň3
736akože3
737akomkoľvek3
738AKO3
739akému3
740Akékoľvek3
741žiadnymi2
742žiadni2
743žiadnemu2
744VY2
745VTEDY2
746Všetok2
747VšETKýM2
748všetkych2
749všetkú2
750Všetku2
751všelikde2
752všelijakú2
753Všeličo2
754všakovakých2
755Voľačo2
756Vašu2
757Vašich2
758tvojim2
759tuná2
760TOM2
761toľký2
762toľkokrát2
763Tohto2
764TO2
765Tejto2
766tamže2
767Tamto2
768tamtie2
769Tamhľa2
770Takýmito2
771Takíto2
772stadeto2
773Samé2
774poniektorí2
775oným2
776onom2
777onej2
778oného2
779onakej2
780ON2
781odinakiaľ2
782nikom2
783nijakými2
784nijak2
785Niekomu2
786Niečím2
787Nášho2
788NÁS2
789NÁM2
790MU2
791Málokto2
792málokomu2
793kýmkoľvek2
794ktovieako2
795ktorýmkoľvek2
796Ktorým2
797ktoroukoľvek2
798ktoréhosi2
799Ktorá2
800komukoľvek2
801koľkými2
802Koľkože2
803Koľkí2
804koľkí2
805Kdeže2
806Každým2
807každučké2
808kadejakí2
809JEHO2
810istí2
811Inou2
812inam2
813hociktorý2
814hociktorého2
815hocikoho2
816hocikde2
817hocičo2
818hocičím2
819Doposiaľ2
820do2
821Čomu2
822čomkoľvek2
823čohosi2
824Čí2
825bohviečo2
826Akýkoľvek2
827Akýchkoľvek2
828akoukoľvek2
829akísi2
830akémukoľvek2
831Akého2
832Akákoľvek2
833zovšadiaľ1
834Žiadnemu1
835začo1
836VŠETKÝCH1
837Všetkému1
838VŠETCI1
839všelikoho1
840všelijakým1
841Všelijako1
842všeličom1
843všeličoho1
844všakovakí1
845všakovakého1
846všakovaké1
847voľakto1
848Voľakedy1
849Voľajaký1
850Vášmu1
851Vašimi1
852vašimi1
853Vaším1
854Vaši1
855vašeho1
856VÁS1
857vas1
858VáM1
859Uňho1
860TýM1
861týchže1
862týam1
863Tvojimi1
864Tvojim1
865TVOJA1
866TU1
867TOTO1
868Toľkokrát1
869tóľko1
870toľkí1
871Toľká1
872toľká1
873Tohoto1
874ťo1
875tím1
876thto1
877teto1
878TENTO1
879TEN1
880tato1
881tamtých1
882tamtú1
883tamtoho1
884Tamtiež1
885Tamten1
886tamtej1
887Taktáto1
888Takouto1
889Takou1
890takôto1
891Takéhoto1
892takatá1
893Tadiaľto1
894tadeto1
895Ta1
896SVOJOM1
897Svojmu1
898SVOJIM1
899svojích1
900svoji1
901SVOJHO1
902SVOJEJ1
903Svojej1
904svôj1
905Stadiaľ1
906sobe1
907SEBE1
908Préto1
909Preňho1
910PREČO1
911Potiaľto1
912potiaľto1
913Potiaľ1
914poňho1
915Podaktorí1
916onou1
917onomu1
918Ono1
919onakým1
920onakých1
921Odvšadiaľ1
922Odniekiaľ1
923Odniekadiaľ1
924Ňom1
925Nikam1
926Nijakí1
927Nijakého1
928Nijak1
929Niektorým1
930Niektorých1
931niekteré1
932niekorých1
933niekolľko1
934Niekoľkými1
935Niekoľkých1
936niekoľkorát1
937niekolko1
938niekdy1
939niečí1
940Ničoho1
941ničo1
942Nejakí1
943Nejak1
944NEHO1
945Našu1
946Našim1
947našemu1
948Našej1
949NAŠE1
950načože1
951MY1
952muojho1
953Môjmu1
954Môjho1
955MNE1
956máloktorý1
957máloktorá1
958málokde1
959MA1
960Ma1
961kýmsi1
962Ktože1
963ktovieakú1
964ktovieaké1
965ktovieaká1
966ktorýmsi1
967Ktorýmkoľvek1
968ktorýchsi1
969KTORÝ1
970Ktorou1
971ktorémusi1
972któremu1
973ktorÉ1
974Ktoráže1
975Ktorási1
976Ktorákoľvek1
977KTO1
978které1
979komkoľvek1
980koľkýchsi1
981koľký1
982koľkokoľvekkrát1
983Kedyže1
984KEDY1
985kdekto1
986kdekomu1
987kdekoho1
988každými1
989Každých1
990Každučká1
991Kamsi1
992Kamkoľvek1
993Kadiaľ1
994kadetade1
995kadekoľvek1
996kadejakých1
997kadejaké1
998Jému1
999jejich1
1000jednoho1