Top 1000 korpusu r-mak-5.0

Zoznam najfrekventovanejších tisíc lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. r-mak-5.0

Celý frekvenčný zoznam z korpusu r-mak-5.0

Frekvenčný zoznam všetkých lem a slov v jednotlivých slovných druhoch a triedach.

1. r-mak-5.0