r-mak-5.0 adverbs top 1000 words

Nr.FormCount
1veľmi1092
2potom852
3751
4teraz572
5dnes496
6stále469
7opäť400
8neskôr380
9Potom371
10dobre344
11spolu341
12treba331
13ešte322
14viac308
15celkom296
16ďalej292
17rýchlo290
18zároveň289
19možno276
20dlho264
21rovnako258
22často256
23hneď247
24domov237
25trochu236
26predtým234
27priamo203
28úplne199
29oveľa199
30znovu193
31Teraz191
32presne178
33raz177
34napokon171
35skôr168
36práve168
37doma162
38pritom153
39zrazu152
40príliš150
41nakoniec147
42Dnes146
43menej145
44pomaly139
45ťažko136
46dávno136
47135
48lepšie135
49postupne133
50ráno130
51podobne123
52znova120
53dosť118
54späť116
55včera115
56najprv115
57doteraz113
58zasa112
59večer111
60hore110
61von109
62naďalej106
63Vtom104
64čoraz103
65preč101
66ďaleko100
67okamžite98
68nemožno97
69občas94
70Veľmi91
71ihneď89
72rovno88
73Neskôr88
74dodnes88
75čoskoro88
76tentoraz87
77pokojne84
78vážne83
79dolu83
80ľahko81
81dnu81
82výrazne79
83Zároveň78
84pôvodne77
85Napokon74
86väčšmi73
87Najprv73
88zajtra72
89Zrazu71
90Práve71
91väčšinou69
92obyčajne69
93neustále68
94jasne68
95dlhšie68
96spoločne67
97skutočne66
98najskôr66
99poriadne65
100konečne65
101súčasne64
102naraz64
103zle63
104vzápätí63
105Hneď63
106dopredu63
107chvíľu63
108bližšie63
109najviac62
110čiastočne62
111mimoriadne61
112Opäť60
113hlboko60
114osobne59
115Nakoniec59
116všeobecne58
117neskoro58
118Rovnako57
119najlepšie57
120blízko57
121vonku56
122prevažne56
123tesne55
124priveľmi55
125vyššie54
126vysoko54
127skoro54
128jednoznačne54
129dostatočne54
130navždy53
131navzájom53
132krátko53
133zväčša52
134správne52
135ľúto52
136prudko50
137opatrne50
138omnoho50
139náhodou50
140dole50
141pevne49
142nahlas49
143denne49
144Vzápätí48
145ticho48
146pravidelne48
147nedávno48
148zvyčajne47
149Presne47
150verejne46
151Tentoraz46
152Stále46
153spočiatku46
154zvlášť45
155zas45
156úspešne45
157pekne45
158ustavične44
159najavo44
160mlčky44
161konkrétne44
162zhruba43
163strašne43
164Spolu43
165definitívne43
166automaticky43
167Rýchlo42
168Podobne42
169odrazu42
170následne42
171Raz41
172podstatne41
173plne40
174medzitým40
175vopred39
176vidno39
177Spočiatku39
178naspäť39
179márne39
180málo39
181Dobre39
182relatívne38
183najčastejšie38
184jemne38
185zakaždým37
186častejšie37
187Treba36
188rýchlejšie36
189Postupne36
190dozadu36
191Dlho36
192zdanlivo35
193zbytočne35
194úprimne35
195presnejšie35
196pozorne35
197Okamžite35
198mierne35
199dokonale35
200značne34
201prísne34
202zjavne33
203ročne33
204onedlho33
205Ešte33
206bežne33
207anglicky33
208potichu32
209otvorene32
210naposledy32
211Najskôr32
212Ktovie32
213vtom31
214vôbec31
215tradične31
216tajne31
217spokojne31
218naveky31
219čisto31
220Často31
221silno30
222prirodzene30
223popoludní30
224náhle30
225ľahšie30
226vlani29
227neuveriteľne29
228jednostaj29
229intenzívne29
230zúfalo28
231zreteľne28
232sčasti28
233rázne28
234Pôvodne28
235nesmierne28
236naplno28
237nabok28
238hlbšie28
239Čoskoro28
240voľne27
241Občas27
242minimálne27
243Medzitým27
244aktívne27
245zďaleka26
246úzko26
247uprene26
248tvrdo26
249Ťažko26
250sústavne26
251politicky26
252nato26
253latinsky26
254zase25
255zadarmo25
256starostlivo25
257prekvapene25
258nadol25
259hlavne25
260fyzicky25
261Chvíľu25
262večne24
263smutne24
264Ráno24
265Onedlho24
266oficiálne24
267ekonomicky24
268dobrovoľne24
269Ďalej24
270zlostne23
271zakrátko23
272vzájomne23
273sústredene23
274Súčasne23
275Skôr23
276ostro23
277nahor23
278hrdo23
279formálne23
280dokopy23
281zásadne22
282Zajtra22
283ukrutne22
284trocha22
285okolo22
286nemecky22
287navyše22
288dôsledne22
289bezprostredne22
290zvonku21
291vnútri21
292trošku21
293spravidla21
294osobitne21
295osebe21
296osamote21
297nervózne21
298neobyčajne21
299momentálne21
300Krátko21
301Konečne21
302jednoducho21
303dlhodobo21
304Znovu20
305významne20
306včas20
307silne20
308príjemne20
309Pomaly20
310nižšie20
311netreba20
312navonok20
313dôkladne20
314výborne19
315špeciálne19
316skvele19
317razom19
318Odrazu19
319nevyhnutne19
320nehybne19
321Nato19
322naprosto19
323Možno19
324Doma19
325zriedka18
326zhlboka18
327výnimočne18
328vpredu18
329veľa18
330ústrety18
331šťastne18
332široko18
333samostatne18
334prv18
335Odteraz18
336nenápadne18
337Nemožno18
338nečakane18
339nadšene18
340Ihneď18
341horšie18
342finančne18
343extrémne18
344absolútne18
345zvedavo17
346zľahka17
347zdvorilo17
348vzadu17
349tuho17
350trvalo17
351reálne17
352podrobne17
353naopak17
354najrýchlejšie17
355mimovoľne17
356isto17
357hlasno17
358evidentne17
359Doteraz17
360zodpovedne16
361zhora16
362zámerne16
363Včera16
364Trochu16
365slobodne16
366Predtým16
367odjakživa16
368ochotne16
369obvykle16
370neďaleko16
371nažive16
372napoly16
373milo16
374maximálne16
375dychtivo16
376dovnútra16
377doslova16
378zúrivo15
379Zakrátko15
380vyslovene15
381vpred15
382Vonku15
383vedome15
384váhavo15
385Škoda15
386príležitostne15
387Presnejšie15
388prakticky15
389Pokojne15
390pohodlne15
391podrobnejšie15
392normálne15
393medzičasom15
394ktovie15
395krásne15
396hrozne15
397hrozivo15
398horlivo15
399duchovne15
400dôverne15
401donedávna15
402dávnejšie15
403časom15
404zozadu14
405vytrvalo14
406Večer14
407tíško14
408teoreticky14
409systematicky14
410srdečne14
411slovensky14
412slávnostne14
413slabo14
414rozhodne14
415riadne14
416posmešne14
417netrpezlivo14
418Netreba14
419nekonečne14
420nanovo14
421najväčšmi14
422miestami14
423láskavo14
424každoročne14
425hravo14
426dookola14
427celkovo14
428Celkom14
429bokom14
430bezpečne14
431zamyslene13
432vystrašene13
433vnútorne13
434vľavo13
435túžobne13
436ťažšie13
437striktne13
438spoľahlivo13
439slušne13
440priemerne13
441približne13
442Opatrne13
443nežne13
444neskutočne13
445neprestajne13
446nechtiac13
447nebezpečne13
448napoludnie13
449krížom13
450husto13
451historicky13
452grécky13
453dôstojne13
454doposiaľ13
455dočasne13
456zvláštne12
457Znova12
458zblízka12
459záhadne12
460Viac12
461veselo12
462škoda12
463potajomky12
464poruke12
465očividne12
466obďaleč12
467nízko12
468nezávisle12
469nevedno12
470nepriamo12
471Následne12
472nasilu12
473nápadne12
474namieste12
475múdro12
476Momentálne12
477fakticky12
478dohromady12
479čudne12
480zvonka11
481živo11
482Zasa11
483vynikajúco11
484výhradne11
485vojensky11
486Väčšinou11
487úžasne11
488úmyselne11
489sucho11
490stručne11
491silnejšie11
492pozitívne11
493Popoludní11
494pokorne11
495pohotovo11
496odteraz11
497novo11
498Neďaleko11
499nakrátko11
500Najviac11
501náhlivo11
502načas11
503nabudúce11
504Márne11
505kruto11
506dôrazne11
507doprava11
508dohora11
509chvíľami11
510bleskovo11
511bezstarostne11
512zriedkavo10
513zavčasu10
514Zakaždým10
515usilovne10
516Ticho10
517statočne10
518smutno10
519skúmavo10
520šikovne10
521Pritom10
522priateľsky10
523Priamo10
524prekvapujúco10
525pomaličky10
526poctivo10
527paradoxne10
528Osobne10
529opätovne10
530opakovane10
531Obyčajne10
532neveriacky10
533neúspešne10
534negatívne10
535narýchlo10
536náramne10
537nanič10
538najmenej10
539načase10
540maďarsky10
541logicky10
542Lepšie10
543jasno10
544hrubo10
545hojne10
546hlúpo10
547bezmocne10
548Zvyčajne9
549znútra9
550zdesene9
551zdarma9
552zaručene9
553zákonite9
554výslovne9
555vlastnoručne9
556Vlani9
557vedno9
558vášnivo9
559Úplne9
560účinne9
561trpko9
562totálne9
563Tesne9
564teplo9
565technicky9
566škodoradostne9
567sklamane9
568šeptom9
569ručne9
570rozpačito9
571rovnomerne9
572radostne9
573predbežne9
574precízne9
575ospalo9
576nutne9
577nezriedka9
578neveľmi9
579nesprávne9
580Neskoro9
581Nedávno9
582najneskôr9
583najďalej9
584nablízku9
585mocne9
586Mimoriadne9
587mesačne9
588meravo9
589Medzičasom9
590matne9
591lacno9
592južne9
593horko9
594doľava9
595časovo9
596bohato9
597západne8
598výraznejšie8
599Všeobecne8
600vpravo8
601vedľa8
602vecne8
603Úprimne8
604Uprene8
605typicky8
606stredne8
607skromne8
608šialene8
609pyšne8
610psychicky8
611primerane8
612presvedčivo8
613predčasne8
614právoplatne8
615Pozorne8
616postojačky8
617poobede8
618podchvíľou8
619plynulo8
620peši8
621Oveľa8
622ohromne8
623odnepamäti8
624oddávna8
625odborne8
626nezvyčajne8
627neznesiteľne8
628Nevedno8
629neskoršie8
630nepochybne8
631neočakávane8
632navrchu8
633natrvalo8
634napravo8
635najbližšie8
636Naďalej8
637Mlčky8
638mechanicky8
639ľahostajne8
640kompletne8
641komerčne8
642Jednoznačne8
643jedno8
644Jasne8
645ironicky8
646Hrozne8
647geneticky8
648doobeda8
649Dodnes8
650Čoraz8
651bezhlavo8
652Zväčša7
653zmluvne7
654zmätene7
655zlomyseľne7
656Zjavne7
657zdravotne7
658zdravo7
659zdola7
660začudovane7
661Vnútri7
662Ustavične7
663uprostred7
664umelo7
665účelovo7
666týždenne7
667trvale7
668telesne7
669symbolicky7
670stranou7
671spontánne7
672spamäti7
673smiešne7
674smelo7
675slepo7
676severozápadne7
677sebavedome7
678rusky7
679rôzne7
680príšerne7
681priečne7
682prednedávnom7
683právom7
684pravdivo7
685pošepky7
686poľahky7
687podráždene7
688pochybovačne7
689oprávnene7
690neúnavne7
691nešťastne7
692nepríjemne7
693neochotne7
694nemenej7
695nejasne7
696nechápavo7
697naspamäť7
698nasledovne7
699naskutku7
700násilne7
701napospol7
702Naposledy7
703nanajvýš7
704nahnevane7
705nadobro7
706Minule7
707mentálne7
708Menej7
709Konkrétne7
710individuálne7
711ideologicky7
712hladko7
713francúzsky7
714duševne7
715dramaticky7
716doslovne7
717dennodenne7
718citlivo7
719chronologicky7
720chladno7
721česky7
722Celkovo7
723bezvýhradne7
724bezpodmienečne7
725zvnútra6
726Zúfalo6
727životne6
728zhrozene6
729Zbytočne6
730zboka6
731zaživa6
732Zas6
733zárobkovo6
734žalostne6
735vzrušene6
736Vysoko6
737víťazoslávne6
738viacej6
739vhodne6
740verne6
741Veľa6
742vedecky6
743vďačne6
744vcelku6
745vážnejšie6
746úradne6
747úpenlivo6
748umne6
749úmerne6
750trpezlivo6
751ťažkopádne6
752taliansky6
753svojsky6
754súhlasne6
755štatisticky6
756Spoločne6
757smrteľne6
758sexuálne6
759schuti6
760rozhorčene6
761profesionálne6
762priveľa6
763prioritne6
764primárne6
765priebežne6
766previnilo6
767prekvapivo6
768prekrásne6
769PREČ6
770Preč6
771povrchne6
772pomalšie6
773podvedome6
774podozrievavo6
775plno6
776Pevne6
777oproti6
778obzvlášť6
779nevinne6
780neurčito6
781nepriateľsky6
782neprávom6
783nepohnuto6
784neisto6
785nehanebne6
786nedlho6
787Nečudo6
788nateraz6
789naproti6
790naokolo6
791namáhavo6
792Naľavo6
793naľavo6
794najradšej6
795najnovšie6
796Najlepšie6
797nadovšetko6
798nábožensky6
799lacnejšie6
800kriticky6
801kolmo6
802jednohlasne6
803intelektuálne6
804hospodársky6
805Hore6
806hlučne6
807hanblivo6
808funkčne6
809explicitne6
810etnicky6
811dynamicky6
812Dosť6
813demokraticky6
814cieľavedome6
815chemicky6
816bezplatne6
817zvrchu5
818Zvedavo5
819zrána5
820znenazdajky5
821znechutene5
822Zle5
823zhodne5
824Zhlboka5
825závratne5
826zarazene5
827vznešene5
828vyjavene5
829vyčítavo5
830Výborne5
831všeobecnejšie5
832voči5
833ukradomky5
834úctivo5
835tvrdohlavo5
836triezvo5
837súbežne5
838strojene5
839stredoperzsky5
840stopercentne5
841štedro5
842Správne5
843spolovice5
844sladko5
845Skutočne5
846rytmicky5
847rýchle5
848rozvážne5
849Rovno5
850radikálne5
851Prudko5
852programovo5
853prísnejšie5
854prenikavo5
855Prekvapujúco5
856prehnane5
857právne5
858povinne5
859potenciálne5
860pohromade5
861Pekne5
862paralelne5
863Paradoxne5
864opačne5
865omylom5
866odznova5
867odvážne5
868odporne5
869neúprosne5
870neslávne5
871nešikovne5
872nerušene5
873nerozhodne5
874nepozorovane5
875neporovnateľne5
876nenávratne5
877nedostatočne5
878nedobrovoľne5
879nečinne5
880navôkol5
881navlas5
882natešene5
883naschvál5
884naruby5
885naradostene5
886napospas5
887najvyššie5
888najdlhšie5
889Náhle5
890mylne5
891materiálne5
892ľútostivo5
893kvalitne5
894kŕčovito5
895kolektívne5
896iste5
897inštinktívne5
898horúco5
899horúčkovito5
900dosýta5
901doširoka5
902dômyselne5
903Dole5
904dokola5
905Darmo5
906darmo5
907čulo5
908cielene5
909Chvíľami5
910chladne5
911chápavo5
912čestne5
913Bohvie5
914beznádejne5
915architektonicky5
916Zúrivo4
917zronene4
918Zreteľne4
919Zmätene4
920zlovestne4
921zľava4
922zjednodušene4
923zima4
924žiadostivo4
925zhovievavo4
926zdržanlivo4
927zboku4
928zázračne4
929zaraz4
930zákerne4
931zajedno4
932výsostne4
933vyľakane4
934výdatne4
935vrelo4
936vrátane4
937Von4
938vizuálne4
939Vidno4
940viditeľne4
941Veselo4
942Večne4
943Vážne4
944varovne4
945Väčšmi4
946väčšinovo4
947uveličene4
948ustato4
949unudene4
950unavene4
951úlisne4
952úkosom4
953Trocha4
954tma4
955tlmene4
956tichšie4
957tematicky4
958svorne4
959súdne4
960stroho4
961striedavo4
962Strašne4
963sťažka4
964Starostlivo4
965spýtavo4
966sprvu4
967spravodlivo4
968športovo4
969špecificky4
970Spätne4
971slovne4
972skrátene4
973Skoro4
974širšie4
975severne4
976rozumne4
977rozdielne4
978rozčúlene4
979Razom4
980radšej4
981rádovo4
982Príjemne4
983priestorovo4
984prezieravo4
985predpoludním4
986potichučky4
987posmrtne4
988posediačky4
989Pomaličky4
990pohŕdavo4
991Podrobne4
992Podchvíľou4
993početne4
994pobavene4
995plošne4
996plasticky4
997písomne4
998pešo4
999perfektne4
1000opticky4