r-mak-6.0 adverbs top 1000 lemmas

Nr.FormCount
1veľmi1234
2potom1224
3890
4teraz763
5dnes645
6dobre591
7stále515
8opäť461
9neskôr440
10rýchlo386
11spolu384
12dlho373
13často368
14zároveň367
15treba367
16ešte355
17veľa326
18rovnako316
19hneď310
20celkom310
21ďalej306
22možno295
23presne276
24trochu252
25predtým251
26napokon245
27práve241
28domov241
29zrazu223
30raz219
31znovu213
32priamo213
33úplne209
34oveľa207
35nakoniec206
36málo201
37najprv188
38doma181
39ťažko178
40chvíľu170
41postupne169
42pomaly166
43podobne165
44skôr163
45pritom163
46ráno155
47dávno155
48príliš152
49vtom135
50tentoraz134
51okamžite133
52znova132
53včera131
54blízko131
55doteraz130
56večer125
57dosť125
58zasa123
59ďaleko122
60vysoko121
61občas121
62späť117
63ľahko117
64hore116
65čoskoro116
66nemožno115
67naďalej114
68von113
69preč113
70vzápätí111
71čoraz111
72ihneď108
73pôvodne105
74skoro104
75pokojne100
76neskoro98
77viac96
78dodnes96
79výrazne95
80zajtra94
81rovno94
82vážne93
83zle92
84hlboko92
85súčasne87
86dolu87
87spočiatku86
88konečne86
89dnu83
90najskôr81
91väčšinou80
92krátko80
93obyčajne79
94jasne79
95spoločne73
96skutočne73
97vonku72
98všeobecne71
99neustále71
100mimoriadne70
101osobne69
102medzitým69
103tesne67
104poriadne66
105čiastočne66
106naraz65
107opatrne64
108jednoznačne64
109ticho63
110dopredu63
111odrazu61
112správne60
113zväčša59
114prevažne59
115pevne58
116nedávno58
117onedlho57
118zvyčajne56
119priveľmi56
120dostatočne56
121prudko55
122pekne55
123dole55
124navždy54
125navzájom54
126následne54
127denne53
128náhodou52
129nahlas52
130mlčky52
131ľúto52
132konkrétne52
133zas51
134ustavične51
135pravidelne51
136omnoho51
137márne51
138úspešne50
139zvlášť48
140pozorne48
141cestou48
142zakaždým47
143strašne47
144ktovie47
145zhruba46
146verejne46
147nato46
148definitívne45
149automaticky45
150väčšmi44
151najavo44
152vidno43
153úprimne43
154jemne43
155podstatne42
156zjavne41
157zbytočne41
158prísne41
159popoludní41
160plne41
161vopred40
162relatívne40
163naspäť40
164silno39
165podrobne39
166naposledy39
167zakrátko38
168vlani38
169dokonale38
170zdanlivo37
171otvorene37
172mierne37
173dozadu36
174značne35
175potichu35
176náhle35
177bežne35
178zúfalo34
179uprene34
180ročne34
181netreba34
182intenzívne34
183zreteľne33
184tradične33
185spokojne33
186momentálne33
187anglicky33
188nízko32
189naveky32
190jednostaj32
191čisto32
192vôbec31
193tajne31
194rázne31
195prirodzene31
196sčasti30
197neuveriteľne30
198minimálne30
199vnútri29
200úzko29
201starostlivo29
202politicky29
203odteraz29
204naplno29
205aktívne29
206zďaleka28
207večne28
208prekvapene28
209nesmierne28
210nabok28
211fyzicky28
212ekonomicky28
213zase27
214voľne27
215tvrdo27
216škoda27
217smutne27
218silne27
219oficiálne27
220neďaleko27
221zlostne26
222trocha26
223sústredene26
224sústavne26
225okolo26
226latinsky26
227zadarmo25
228vzájomne25
229ostro25
230nadol25
231hlavne25
232dôsledne25
233dobrovoľne25
234bezprostredne25
235zásadne24
236výborne24
237ukrutne24
238trošku24
239príjemne24
240osobitne24
241medzičasom24
242hrdo24
243formálne24
244zhlboka23
245tuho23
246široko23
247razom23
248nervózne23
249navyše23
250nahor23
251jednoducho23
252hrozne23
253hlasno23
254dokopy23
255zvonku22
256zvedavo22
257spravidla22
258osebe22
259neobyčajne22
260nemecky22
261dôkladne22
262významne21
263vpredu21
264srdečne21
265prv21
266osamote21
267navonok21
268dlhodobo21
269celkovo21
270včas20
271špeciálne20
272nevyhnutne20
273nevedno20
274chvíľami20
275zúrivo19
276zriedka19
277zhora19
278zdvorilo19
279výnimočne19
280trvalo19
281skvele19
282reálne19
283pohodlne19
284odjakživa19
285obvykle19
286nenápadne19
287nehybne19
288nečakane19
289naprosto19
290nadšene19
291finančne19
292evidentne19
293dovnútra19
294časom19
295absolútne19
296vzadu18
297šťastne18
298samostatne18
299príležitostne18
300ochotne18
301nažive18
302mimovoľne18
303isto18
304extrémne18
305zodpovedne17
306zľahka17
307veselo17
308rozhodne17
309prakticky17
310očividne17
311napoly17
312napoludnie17
313naopak17
314milo17
315láskavo17
316zámerne16
317vytrvalo16
318vyslovene16
319vedome16
320váhavo16
321slobodne16
322slávnostne16
323slabo16
324normálne16
325nezávisle16
326netrpezlivo16
327maximálne16
328krížom16
329husto16
330dychtivo16
331dôverne16
332doslova16
333doposiaľ16
334donedávna16
335vpred15
336túžobne15
337teoreticky15
338systematicky15
339stručne15
340slušne15
341približne15
342prekvapujúco15
343posmešne15
344paradoxne15
345nežne15
346neprestajne15
347nechtiac15
348náhlivo15
349lacno15
350krásne15
351hrozivo15
352hravo15
353horlivo15
354historicky15
355duchovne15
356dôstojne15
357dookola15
358dohromady15
359zozadu14
360vystrašene14
361vnútorne14
362vľavo14
363tíško14
364slovensky14
365riadne14
366pomaličky14
367neveriacky14
368neskutočne14
369nekonečne14
370nanovo14
371miestami14
372každoročne14
373dôrazne14
374dočasne14
375bokom14
376bleskovo14
377bezpečne14
378zblízka13
379zamyslene13
380usilovne13
381účinne13
382striktne13
383spoľahlivo13
384rád13
385priemerne13
386pozitívne13
387obďaleč13
388nebezpečne13
389nasilu13
390nápadne13
391nakrátko13
392nabudúce13
393múdro13
394horko13
395grécky13
396fakticky13
397čudne13
398živo12
399zvonka12
400zvláštne12
401záhadne12
402vojensky12
403úmyselne12
404priateľsky12
405potajomky12
406poruke12
407podchvíľou12
408novo12
409nepriamo12
410náramne12
411nanič12
412namieste12
413naľavo12
414načas12
415logicky12
416kruto12
417zriedkavo11
418zmätene11
419zaručene11
420vynikajúco11
421výhradne11
422verne11
423vedľa11
424úžasne11
425teplo11
426šikovne11
427sucho11
428statočne11
429pokorne11
430pohotovo11
431opätovne11
432narýchlo11
433mechanicky11
434doprava11
435dohora11
436bezstarostne11
437znútra10
438zdola10
439zavčasu10
440vpravo10
441totálne10
442technicky10
443škodoradostne10
444smutno10
445skúmavo10
446rozpačito10
447radostne10
448presvedčivo10
449poctivo10
450opakovane10
451neúspešne10
452negatívne10
453nečudo10
454nateraz10
455napravo10
456namáhavo10
457nahnevane10
458načase10
459nablízku10
460minule10
461meravo10
462matne10
463maďarsky10
464južne10
465jasno10
466hrubo10
467hojne10
468hlúpo10
469doobeda10
470darmo10
471bohato10
472bezmocne10
473zdravo9
474zdesene9
475zdarma9
476západne9
477zákonite9
478výslovne9
479vlastnoručne9
480vedno9
481vcelku9
482vášnivo9
483uprostred9
484trpko9
485šeptom9
486sklamane9
487sebavedome9
488ručne9
489rovnomerne9
490pyšne9
491prednedávnom9
492predbežne9
493precízne9
494právom9
495postojačky9
496poobede9
497podráždene9
498ospalo9
499odborne9
500nutne9
501nezriedka9
502neveľmi9
503nešťastne9
504nesprávne9
505neochotne9
506najneskôr9
507mocne9
508mesačne9
509kvalitne9
510chladno9
511doľava9
512časovo9
513zaživa8
514zarazene8
515začudovane8
516vecne8
517týždenne8
518typicky8
519ťažkopádne8
520šialene8
521symbolicky8
522stredne8
523smiešne8
524skromne8
525psychicky8
526primerane8
527predčasne8
528právoplatne8
529pošepky8
530poľahky8
531pochybovačne8
532plynulo8
533peši8
534ohromne8
535odnepamäti8
536oddávna8
537nezvyčajne8
538neznesiteľne8
539neúnavne8
540neskoršie8
541nepochybne8
542neočakávane8
543nemenej8
544nejasne8
545nechápavo8
546navrchu8
547natrvalo8
548násilne8
549naokolo8
550nanajvýš8
551nadovšetko8
552nadobro8
553ľahostajne8
554kriticky8
555kompletne8
556komerčne8
557jedno8
558ironicky8
559ideologicky8
560hladko8
561geneticky8
562fajn8
563duševne8
564doslovne8
565citlivo8
566bezhlavo8
567zvnútra7
568znenazdajky7
569znechutene7
570zmluvne7
571zlomyseľne7
572zdravotne7
573výstižne7
574víťazoslávne7
575vhodne7
576úpenlivo7
577umelo7
578ukradomky7
579účelovo7
580trvale7
581telesne7
582súhlasne7
583súbežne7
584stranou7
585sprvu7
586spontánne7
587spätne7
588spamäti7
589smrteľne7
590smelo7
591slepo7
592schuti7
593severozápadne7
594rusky7
595rôzne7
596rozhorčene7
597príšerne7
598priečne7
599prekvapivo7
600pravdivo7
601oprávnene7
602obzvlášť7
603nevinne7
604nevdojak7
605nepríjemne7
606nepohnuto7
607navôkol7
608natešene7
609naspamäť7
610nasledovne7
611naskutku7
612naproti7
613napospol7
614najnovšie7
615mentálne7
616kŕčovito7
617jednohlasne7
618intelektuálne7
619inštinktívne7
620individuálne7
621chronologicky7
622chemicky7
623hospodársky7
624funkčne7
625francúzsky7
626explicitne7
627dramaticky7
628dennodenne7
629česky7
630celkove7
631bohvie7
632bezvýhradne7
633bezpodmienečne7
634životne6
635žalostne6
636zvrchu6
637zrána6
638zľava6
639zjednodušene6
640zhrozene6
641zboka6
642závratne6
643zárobkovo6
644vzrušene6
645vedecky6
646vďačne6
647úradne6
648umne6
649úmerne6
650úkosom6
651trpezlivo6
652taliansky6
653štatisticky6
654svojsky6
655strojene6
656schválne6
657sexuálne6
658severne6
659rozumne6
660radikálne6
661profesionálne6
662priveľa6
663prioritne6
664primárne6
665priebežne6
666previnilo6
667prekrásne6
668povrchne6
669potichučky6
670poslušne6
671podvedome6
672podozrievavo6
673plno6
674oproti6
675omylom6
676odporne6
677notoricky6
678neurčito6
679nerozhodne6
680nepriateľsky6
681neprávom6
682nepozorovane6
683neporovnateľne6
684neisto6
685nehanebne6
686nedlho6
687nečinne6
688naschvál6
689naostatok6
690nábožensky6
691kúsok6
692komplexne6
693kolmo6
694kolektívne6
695intuitívne6
696chladne6
697horúčkovito6
698hlučne6
699hanblivo6
700etnicky6
701efektívne6
702dynamicky6
703doširoka6
704dômyselne6
705demokraticky6
706čestne6
707cieľavedome6
708bezplatne6
709žiadostivo5
710zlovestne5
711zima5
712zhodne5
713vznešene5
714výsostne5
715vyjavene5
716výdatne5
717vyčítavo5
718voči5
719uveličene5
720unavene5
721úctivo5
722tvrdohlavo5
723triezvo5
724tentokrát5
725štedro5
726štandardne5
727športovo5
728stredoperzsky5
729stopercentne5
730sťažka5
731spýtavo5
732spolovice5
733sociálne5
734sladko5
735rytmicky5
736rýchle5
737rozvážne5
738rozčúlene5
739rádovo5
740programovo5
741prezieravo5
742prenikavo5
743prehnane5
744predpoludním5
745právne5
746pozoruhodne5
747povinne5
748potenciálne5
749pohromade5
750početne5
751plasticky5
752paralelne5
753opačne5
754odznova5
755odvážne5
756neúprosne5
757nešikovne5
758neslávne5
759nerušene5
760nepretržite5
761nenávratne5
762nedostatočne5
763nedobrovoľne5
764navlas5
765naruby5
766naradostene5
767napospas5
768nadlho5
769nádherne5
770mylne5
771mediálne5
772materiálne5
773masívne5
774ľútostivo5
775literárne5
776knižne5
777iste5
778chybne5
779chápavo5
780horúco5
781elektricky5
782draho5
783dovedna5
784dosýta5
785dokola5
786dodatočne5
787divoko5
788detailne5
789čulo5
790cielene5
791bojazlivo5
792bezvýsledne5
793beznádejne5
794architektonicky5
795aktuálne5
796zronene4
797zhovievavo4
798zdržanlivo4
799zboku4
800zázračne4
801zaujímavo4
802zaraz4
803zanedlho4
804zamak4
805zákerne4
806zajedno4
807vzorne4
808vyľakane4
809výhodne4
810vrúcne4
811vrelo4
812vrátane4
813vizuálne4
814víťazne4
815viditeľne4
816vehementne4
817varovne4
818väčšinovo4
819ustato4
820urýchlene4
821unudene4
822úlisne4
823účelne4
824tma4
825tlmene4
826tematicky4
827telefonicky4
828špecificky4
829škaredo4
830svorne4
831super4
832súdne4
833stroho4
834striedavo4
835staro4
836spredu4
837spravodlivo4
838sporadicky4
839splašene4
840slovne4
841skrátene4
842seriózne4
843rozdielne4
844rezko4
845psychologicky4
846priestorovo4
847pôvabne4
848posmrtne4
849posediačky4
850pohŕdavo4
851pobavene4
852plošne4
853písomne4
854pešo4
855perfektne4
856ostražito4
857opticky4
858oddelene4
859obrazne4
860objektívne4
861obdivuhodne4
862nezmyselne4
863nevedomky4
864nesporne4
865nesmelo4
866neslobodno4
867nepresvedčivo4
868nepokojne4
869neoprávnene4
870neodolateľne4
871neobvykle4
872nemilosrdne4
873neľútostne4
874neľahko4
875neformálne4
876nedočkavo4
877naviac4
878napred4
879naoko4
880namrzene4
881nadránom4
882nadarmo4
883načistom4
884moc4
885medzinárodne4
886medziiným4
887ľudsky4
888lokálne4
889lenivo4
890lačno4
891kvalitatívne4
892kontinuálne4
893koldokola4
894každodenne4
895jednostranne4
896jazykovo4
897chorobne4
898chabo4
899hltavo4
900gravitačne4
901gramaticky4
902graficky4
903falošne4
904ekologicky4
905dupkom4
906drsne4
907dispozične4
908diametrálne4
909čerstvo4
910cenovo4
911bytostne4
912byľku4
913bolestne4
914bezohľadne4
915bezdôvodne4
916beda4
9174
918anonymne4
919žartom3
920zospodu3
921zbožne3
922zavše3
923záverom3
924zavčas3
925zaťažko3
926zaslúžene3
927zaryto3
928vzpriamene3
929vzdorovito3
930vzácne3
931výškovo3
932vysokoškolsky3
933výrečne3
934vyplašene3
935vyhýbavo3
936výhražne3
937všemožne3
938voľky3
939vnútropoliticky3
940vhod3
941utešene3
942úslužne3
943urazene3
944unáhlene3
945tupo3
946trhane3
947trápne3
948tragicky3
949technologicky3
950tajomne3
951svedomito3
952súvislo3
953surovo3
954súrne3
955súkromne3
956strategicky3
957spisovne3
958skľúčene3
959sčista3
960roztržito3
961rozrušene3
962riedko3
963rezignovane3
964realisticky3
965provizórne3
966prosto3
967prosebne3
968promptne3
969prívetivo3
970príťažlivo3
971príkladne3
972priemyselne3
973priďaleko3
974priamočiaro3
975preventívne3
976predvlani3
977prednostne3
978pragmaticky3
979pradávno3
980poväčšine3
981potme3
982popritom3
983pomerne3
984pohrdlivo3
985podivne3
986plynule3
987plnohodnotne3
988plačlivo3
989personálne3
990pateticky3
991ozlomkrky3
992otupene3
993otrávene3
994ospravedlňujúco3
995originálne3
996organizačne3
997opovržlivo3
998ojedinele3
999odzadu3
1000odpoludnia3