r-mak-6.0 adverbs top 1000 words

Nr.FormCount
1veľmi1092
2potom852
3751
4teraz572
5dnes496
6stále469
7opäť400
8neskôr380
9Potom371
10dobre344
11spolu341
12treba331
13ešte322
14viac308
15celkom296
16ďalej292
17rýchlo290
18zároveň289
19možno276
20dlho264
21rovnako258
22často256
23hneď247
24domov237
25trochu236
26predtým234
27priamo203
28úplne199
29oveľa199
30znovu193
31Teraz191
32presne178
33raz177
34napokon171
35skôr168
36práve168
37doma162
38pritom153
39zrazu152
40príliš150
41nakoniec147
42Dnes146
43menej145
44pomaly139
45ťažko136
46dávno136
47135
48lepšie135
49postupne133
50ráno130
51podobne123
52znova120
53dosť118
54späť116
55včera115
56najprv115
57doteraz113
58zasa112
59večer111
60hore110
61von109
62chvíľu108
63naďalej106
64Vtom104
65čoraz103
66preč101
67ďaleko100
68okamžite98
69nemožno97
70občas94
71Veľmi91
72ihneď89
73rovno88
74Neskôr88
75dodnes88
76čoskoro88
77tentoraz87
78pokojne84
79vážne83
80dolu83
81ľahko81
82dnu81
83výrazne79
84Zároveň78
85pôvodne77
86Napokon74
87väčšmi73
88Najprv73
89zajtra72
90Zrazu71
91Práve71
92väčšinou69
93obyčajne69
94neustále68
95jasne68
96dlhšie68
97spoločne67
98skutočne66
99najskôr66
100poriadne65
101konečne65
102súčasne64
103naraz64
104zle63
105vzápätí63
106Hneď63
107dopredu63
108bližšie63
109najviac62
110čiastočne62
111mimoriadne61
112Chvíľu61
113Opäť60
114hlboko60
115osobne59
116Nakoniec59
117všeobecne58
118neskoro58
119Rovnako57
120najlepšie57
121blízko57
122vonku56
123prevažne56
124tesne55
125priveľmi55
126vyššie54
127vysoko54
128skoro54
129jednoznačne54
130dostatočne54
131navždy53
132navzájom53
133krátko53
134zväčša52
135správne52
136ľúto52
137prudko50
138opatrne50
139omnoho50
140náhodou50
141dole50
142pevne49
143nahlas49
144denne49
145Vzápätí48
146ticho48
147pravidelne48
148nedávno48
149zvyčajne47
150Presne47
151verejne46
152Tentoraz46
153Stále46
154spočiatku46
155zvlášť45
156zas45
157úspešne45
158pekne45
159ustavične44
160najavo44
161mlčky44
162konkrétne44
163zhruba43
164strašne43
165Spolu43
166definitívne43
167automaticky43
168Rýchlo42
169Podobne42
170odrazu42
171následne42
172Raz41
173podstatne41
174plne40
175medzitým40
176vopred39
177vidno39
178Spočiatku39
179naspäť39
180márne39
181málo39
182Dobre39
183relatívne38
184najčastejšie38
185jemne38
186zakaždým37
187častejšie37
188Treba36
189rýchlejšie36
190Postupne36
191dozadu36
192Dlho36
193zdanlivo35
194zbytočne35
195úprimne35
196presnejšie35
197pozorne35
198Okamžite35
199mierne35
200dokonale35
201značne34
202prísne34
203zjavne33
204ročne33
205onedlho33
206Ešte33
207bežne33
208anglicky33
209potichu32
210otvorene32
211naposledy32
212Najskôr32
213Ktovie32
214vtom31
215vôbec31
216tradične31
217tajne31
218spokojne31
219naveky31
220čisto31
221Často31
222silno30
223prirodzene30
224popoludní30
225náhle30
226ľahšie30
227vlani29
228neuveriteľne29
229jednostaj29
230intenzívne29
231zúfalo28
232zreteľne28
233sčasti28
234rázne28
235Pôvodne28
236nesmierne28
237naplno28
238nabok28
239hlbšie28
240Čoskoro28
241cestou28
242voľne27
243Občas27
244nato27
245minimálne27
246Medzitým27
247aktívne27
248zďaleka26
249úzko26
250uprene26
251tvrdo26
252Ťažko26
253sústavne26
254politicky26
255latinsky26
256zase25
257zadarmo25
258starostlivo25
259prekvapene25
260nadol25
261hlavne25
262fyzicky25
263večne24
264smutne24
265Ráno24
266Onedlho24
267oficiálne24
268ekonomicky24
269dobrovoľne24
270Ďalej24
271zlostne23
272zakrátko23
273vzájomne23
274sústredene23
275Súčasne23
276Skôr23
277ostro23
278nahor23
279hrdo23
280formálne23
281dokopy23
282zásadne22
283Zajtra22
284ukrutne22
285trocha22
286okolo22
287nemecky22
288navyše22
289dôsledne22
290bezprostredne22
291zvonku21
292vnútri21
293trošku21
294spravidla21
295osobitne21
296osebe21
297osamote21
298nervózne21
299neobyčajne21
300momentálne21
301Krátko21
302Konečne21
303jednoducho21
304dlhodobo21
305Znovu20
306významne20
307včas20
308silne20
309príjemne20
310Pomaly20
311nižšie20
312netreba20
313navonok20
314dôkladne20
315Cestou20
316výborne19
317špeciálne19
318skvele19
319razom19
320Odrazu19
321nevyhnutne19
322nehybne19
323Nato19
324naprosto19
325Možno19
326Doma19
327zriedka18
328zhlboka18
329výnimočne18
330vpredu18
331veľa18
332šťastne18
333široko18
334samostatne18
335prv18
336Odteraz18
337nenápadne18
338Nemožno18
339nečakane18
340nadšene18
341Ihneď18
342horšie18
343finančne18
344extrémne18
345absolútne18
346zvedavo17
347zľahka17
348zdvorilo17
349vzadu17
350tuho17
351trvalo17
352reálne17
353podrobne17
354naopak17
355najrýchlejšie17
356mimovoľne17
357isto17
358hlasno17
359evidentne17
360Doteraz17
361zodpovedne16
362zhora16
363zámerne16
364Včera16
365Trochu16
366slobodne16
367Predtým16
368ochotne16
369odjakživa16
370obvykle16
371neďaleko16
372nažive16
373napoly16
374milo16
375maximálne16
376dychtivo16
377dovnútra16
378doslova16
379zúrivo15
380Zakrátko15
381vyslovene15
382vpred15
383Vonku15
384vedome15
385váhavo15
386Škoda15
387príležitostne15
388Presnejšie15
389prakticky15
390Pokojne15
391pohodlne15
392podrobnejšie15
393normálne15
394medzičasom15
395ktovie15
396krásne15
397chvíľami15
398hrozne15
399hrozivo15
400horlivo15
401duchovne15
402dôverne15
403donedávna15
404dávnejšie15
405časom15
406zozadu14
407vytrvalo14
408Večer14
409tíško14
410teoreticky14
411systematicky14
412srdečne14
413slovensky14
414slávnostne14
415slabo14
416rozhodne14
417riadne14
418posmešne14
419netrpezlivo14
420Netreba14
421nekonečne14
422nanovo14
423najväčšmi14
424miestami14
425láskavo14
426každoročne14
427hravo14
428dookola14
429celkovo14
430Celkom14
431bokom14
432bezpečne14
433zamyslene13
434vystrašene13
435vnútorne13
436vľavo13
437túžobne13
438ťažšie13
439striktne13
440spoľahlivo13
441slušne13
442priemerne13
443približne13
444Opatrne13
445nežne13
446neskutočne13
447neprestajne13
448nechtiac13
449nebezpečne13
450napoludnie13
451krížom13
452husto13
453historicky13
454grécky13
455dôstojne13
456doposiaľ13
457dočasne13
458zvláštne12
459Znova12
460zblízka12
461záhadne12
462Viac12
463veselo12
464škoda12
465potajomky12
466poruke12
467očividne12
468obďaleč12
469nízko12
470nezávisle12
471nevedno12
472nepriamo12
473Následne12
474nasilu12
475nápadne12
476namieste12
477múdro12
478Momentálne12
479fakticky12
480dohromady12
481čudne12
482živo11
483zvonka11
484Zasa11
485vynikajúco11
486výhradne11
487vojensky11
488Väčšinou11
489úžasne11
490úmyselne11
491sucho11
492stručne11
493silnejšie11
494pozitívne11
495Popoludní11
496pokorne11
497pohotovo11
498odteraz11
499novo11
500Neďaleko11
501nakrátko11
502Najviac11
503náhlivo11
504načas11
505nabudúce11
506Márne11
507kruto11
508dôrazne11
509doprava11
510dohora11
511bleskovo11
512bezstarostne11
513zriedkavo10
514zavčasu10
515Zakaždým10
516usilovne10
517Ticho10
518šikovne10
519statočne10
520smutno10
521skúmavo10
522Pritom10
523priateľsky10
524Priamo10
525prekvapujúco10
526pomaličky10
527poctivo10
528paradoxne10
529Osobne10
530opätovne10
531opakovane10
532Obyčajne10
533neveriacky10
534neúspešne10
535negatívne10
536narýchlo10
537náramne10
538nanič10
539najmenej10
540načase10
541maďarsky10
542logicky10
543Lepšie10
544jasno10
545hrubo10
546hojne10
547hlúpo10
548bezmocne10
549Zvyčajne9
550znútra9
551zdesene9
552zdarma9
553zaručene9
554zákonite9
555výslovne9
556vlastnoručne9
557Vlani9
558vedno9
559vášnivo9
560Úplne9
561účinne9
562trpko9
563totálne9
564Tesne9
565teplo9
566technicky9
567škodoradostne9
568šeptom9
569sklamane9
570ručne9
571rozpačito9
572rovnomerne9
573radostne9
574predbežne9
575precízne9
576ospalo9
577nutne9
578nezriedka9
579neveľmi9
580nesprávne9
581Neskoro9
582Nedávno9
583najneskôr9
584najďalej9
585nablízku9
586mocne9
587Mimoriadne9
588mesačne9
589meravo9
590Medzičasom9
591matne9
592lacno9
593južne9
594horko9
595doľava9
596časovo9
597bohato9
598západne8
599výraznejšie8
600Všeobecne8
601vpravo8
602vedľa8
603vecne8
604Úprimne8
605Uprene8
606typicky8
607šialene8
608stredne8
609skromne8
610pyšne8
611psychicky8
612primerane8
613presvedčivo8
614predčasne8
615právoplatne8
616Pozorne8
617postojačky8
618poobede8
619podchvíľou8
620plynulo8
621peši8
622Oveľa8
623ohromne8
624odnepamäti8
625oddávna8
626odborne8
627nezvyčajne8
628neznesiteľne8
629Nevedno8
630neskoršie8
631nepochybne8
632neočakávane8
633navrchu8
634natrvalo8
635napravo8
636najbližšie8
637Naďalej8
638Mlčky8
639mechanicky8
640ľahostajne8
641kompletne8
642komerčne8
643Jednoznačne8
644jedno8
645Jasne8
646ironicky8
647Hrozne8
648geneticky8
649doobeda8
650Dodnes8
651Čoraz8
652bezhlavo8
653Zväčša7
654zmluvne7
655zmätene7
656zlomyseľne7
657Zjavne7
658zdravotne7
659zdravo7
660zdola7
661začudovane7
662Vnútri7
663Ustavične7
664uprostred7
665umelo7
666účelovo7
667týždenne7
668trvale7
669telesne7
670symbolicky7
671stranou7
672spontánne7
673spamäti7
674smiešne7
675smelo7
676slepo7
677severozápadne7
678sebavedome7
679rusky7
680rôzne7
681príšerne7
682priečne7
683prednedávnom7
684právom7
685pravdivo7
686pošepky7
687poľahky7
688pochybovačne7
689podráždene7
690oprávnene7
691neúnavne7
692nešťastne7
693nepríjemne7
694neochotne7
695nemenej7
696nejasne7
697nechápavo7
698naspamäť7
699nasledovne7
700naskutku7
701násilne7
702napospol7
703Naposledy7
704nanajvýš7
705nahnevane7
706nadobro7
707Minule7
708mentálne7
709Menej7
710Konkrétne7
711individuálne7
712ideologicky7
713chronologicky7
714chladno7
715hladko7
716francúzsky7
717duševne7
718dramaticky7
719doslovne7
720dennodenne7
721česky7
722citlivo7
723Celkovo7
724bezvýhradne7
725bezpodmienečne7
726životne6
727žalostne6
728zvnútra6
729Zúfalo6
730zhrozene6
731Zbytočne6
732zboka6
733zaživa6
734Zas6
735zárobkovo6
736vzrušene6
737Vysoko6
738víťazoslávne6
739viacej6
740vhodne6
741verne6
742Veľa6
743vedecky6
744vďačne6
745vcelku6
746vážnejšie6
747úradne6
748úpenlivo6
749umne6
750úmerne6
751trpezlivo6
752ťažkopádne6
753taliansky6
754štatisticky6
755svojsky6
756súhlasne6
757Spoločne6
758smrteľne6
759schuti6
760sexuálne6
761rozhorčene6
762profesionálne6
763priveľa6
764prioritne6
765primárne6
766priebežne6
767previnilo6
768prekvapivo6
769prekrásne6
770PREČ6
771Preč6
772povrchne6
773pomalšie6
774podvedome6
775podozrievavo6
776plno6
777Pevne6
778oproti6
779obzvlášť6
780nevinne6
781neurčito6
782nepriateľsky6
783neprávom6
784nepohnuto6
785neisto6
786nehanebne6
787nedlho6
788Nečudo6
789nateraz6
790naproti6
791naokolo6
792namáhavo6
793Naľavo6
794naľavo6
795najradšej6
796najnovšie6
797Najlepšie6
798nadovšetko6
799nábožensky6
800lacnejšie6
801kriticky6
802kolmo6
803jednohlasne6
804intelektuálne6
805chemicky6
806hospodársky6
807Hore6
808hlučne6
809hanblivo6
810funkčne6
811explicitne6
812etnicky6
813dynamicky6
814Dosť6
815demokraticky6
816cieľavedome6
817bezplatne6
818zvrchu5
819Zvedavo5
820zrána5
821znenazdajky5
822znechutene5
823Zle5
824zhodne5
825Zhlboka5
826závratne5
827zarazene5
828vznešene5
829vyjavene5
830vyčítavo5
831Výborne5
832všeobecnejšie5
833voči5
834ukradomky5
835úctivo5
836tvrdohlavo5
837triezvo5
838štedro5
839súbežne5
840strojene5
841stredoperzsky5
842stopercentne5
843Správne5
844spolovice5
845sladko5
846Skutočne5
847rytmicky5
848rýchle5
849rozvážne5
850Rovno5
851radikálne5
852Prudko5
853programovo5
854prísnejšie5
855prenikavo5
856Prekvapujúco5
857prehnane5
858právne5
859povinne5
860potenciálne5
861pohromade5
862Pekne5
863paralelne5
864Paradoxne5
865opačne5
866omylom5
867odznova5
868odvážne5
869odporne5
870neúprosne5
871nešikovne5
872neslávne5
873nerušene5
874nerozhodne5
875nepozorovane5
876neporovnateľne5
877nenávratne5
878nedostatočne5
879nedobrovoľne5
880nečinne5
881navôkol5
882navlas5
883natešene5
884naschvál5
885naruby5
886naradostene5
887napospas5
888najvyššie5
889najdlhšie5
890Náhle5
891mylne5
892materiálne5
893ľútostivo5
894kvalitne5
895kŕčovito5
896kolektívne5
897iste5
898inštinktívne5
899Chvíľami5
900chladne5
901chápavo5
902horúčkovito5
903horúco5
904doširoka5
905dosýta5
906dômyselne5
907Dole5
908dokola5
909Darmo5
910darmo5
911čulo5
912čestne5
913cielene5
914Bohvie5
915beznádejne5
916architektonicky5
917žiadostivo4
918Zúrivo4
919zronene4
920Zreteľne4
921Zmätene4
922zlovestne4
923zľava4
924zjednodušene4
925zima4
926zhovievavo4
927zdržanlivo4
928zboku4
929zázračne4
930zaraz4
931zákerne4
932zajedno4
933výsostne4
934vyľakane4
935výdatne4
936vrelo4
937vrátane4
938Von4
939vizuálne4
940Vidno4
941viditeľne4
942Veselo4
943Večne4
944Vážne4
945varovne4
946Väčšmi4
947väčšinovo4
948uveličene4
949ustato4
950unudene4
951unavene4
952úlisne4
953úkosom4
954Trocha4
955tma4
956tlmene4
957tichšie4
958tematicky4
959športovo4
960špecificky4
961širšie4
962svorne4
963Super4
964súdne4
965stroho4
966striedavo4
967Strašne4
968sťažka4
969Starostlivo4
970spýtavo4
971sprvu4
972spravodlivo4
973Spätne4
974slovne4
975skrátene4
976Skoro4
977severne4
978rozumne4
979rozdielne4
980rozčúlene4
981Razom4
982radšej4
983rádovo4
984Príjemne4
985priestorovo4
986prezieravo4
987predpoludním4
988potichučky4
989posmrtne4
990posediačky4
991Pomaličky4
992pohŕdavo4
993Podrobne4
994Podchvíľou4
995početne4
996pobavene4
997plošne4
998plasticky4
999písomne4
1000pešo4