r-mak-6.0 numerallas top 1000 words

Nr.FormCount
1jeden442
2dva371
3viac358
4tri334
5dve327
6prvý307
7raz304
8veľa303
9dvoch302
10druhej300
11druhý232
12jedného226
13jednej212
14jedno185
15troch169
16štyri164
17prvom156
18jednu154
19jedna154
20desať152
21mnohých151
22prvej144
23prvé135
24pár134
25jednom133
26päť131
27jedným126
28oboch120
29miliónov119
30pol115
31jediný113
32dvaja111
33zopár110
34druhom106
35druhého106
36tisíc102
37prvého101
38prvýkrát100
39dvoma100
40mnoho97
41šesť96
42dosť94
43trochu90
44prvých86
45Prvý83
46sto82
47štyroch80
48sedem78
49málo77
50menej73
51Jeden72
52viacerých70
53mnohé70
54prvá69
55jednou69
56prvú68
57druhé68
58druhú67
59jediné64
60obaja63
61druhá63
62prvým61
63viacero58
64jediným58
65mnohí57
66druhým56
67posledný55
68dvadsať54
69traja53
70jediná52
71obidvoch51
72Jedného51
73tridsať49
74tretí49
75jediného49
76niekoľkokrát46
77osem45
78obe45
79miliárd45
80piatich43
81posledné38
82najviac38
83miliardy38
84desiatich38
85Prvá37
86Mnohí37
87Tri36
88Obaja36
89jedinú36
90pätnásť35
91päťdesiat35
92neraz35
93mnohými35
94viaceré34
95druhou34
96Jedna33
97dvakrát33
98Prvé32
99poslednej32
100jedinou32
101Veľa31
102tretej31
103troma30
104prvou30
105posledných30
106milióna29
107Jedným29
108Druhá29
109deväť29
110razy28
111ráz28
112viacej27
113trikrát27
114siedmich27
115sedemdesiatych27
116poslednom27
117obidve27
118milióny27
119dvanásť27
120Jednou26
121štyridsať25
122šiestich25
123šesťdesiatych25
124päťdesiatych25
125jedenásť25
126tretia24
127Raz24
128osemdesiatych24
129Dva24
130Druhý24
131tromi23
132štyrmi23
133poslednú23
134obidvaja23
135mnohým23
136posledná22
137ôsmej22
138oboma22
139Jedno22
140jednému22
141Dve22
142druhých22
143deviatej22
144desiatej22
145Štyri21
146dvesto21
147Viac20
148jedinej20
149druhému20
150tretieho19
151posledného19
152Obe19
153mnohokrát19
154tridsiatych18
155treťom18
156tisíce18
157Prvým18
158priveľa18
159Mnohé18
160milión18
161Druhé18
162deväťdesiatych18
163desiatimi18
164štvrtej17
165piatimi17
166dvadsiateho17
167Druhou17
168prvými16
169prví16
170Posledný16
171ostatní16
172dvanástich16
173dvadsiatich16
174dvadsaťpäť16
175viackrát15
176viacerí15
177siedmimi15
178Prvou15
179posledným15
180Oba15
181tristo14
182štvrtý14
183piaty14
184Mnoho14
185miliónmi14
186Jediným14
187Dvaja14
188Druhým14
189ostatných13
190Jediný13
191dvanástej13
192Tretia12
193Prvýkrát12
194Päť12
195oba12
196neposlednom12
197Jednu12
198štyria11
199najmenej11
200dvom11
201Dvoch11
202Zopár10
203tridsiatich10
204Tretí10
205štyristo10
206šesťdesiat10
207siedmej10
208Prvú10
209poslednou10
210obom10
211Neraz10
212dvadsiatimi10
213deviatich10
214Desať10
215viacerými9
216trošku9
217tisícpäťsto9
218štyridsiatych9
219štrnásť9
220šestnásť9
221Sedem9
222obidvoma9
223Obidvaja9
224jedinému9
225dvomi9
226dvojnásobne9
227druhýkrát9
228druhí9
229devätnásteho9
230desaťkrát9
231Troch8
232tridsiatimi8
233štvrť8
234šiestimi8
235šiestej8
236šestnástimi8
237Posledné8
238poldruha8
239pätnástich8
240Ostatní8
241ostatné8
242ôsmimi8
243ôsmich8
244osemnásť8
245Obidva8
246obidva8
247nule8
248jedinom8
249jedenástej8
250jedenásteho8
251dvadsiatych8
252Viacerí7
253trocha7
254trištvrte7
255tretie7
256štvrtom7
257štvrtá7
258šiesty7
259šiesti7
260Šesť7
261státisíce7
262Prvej7
263Osem7
264nemálo7
265Najviac7
266jedny7
267Jediná7
268dvojnásobný7
269Dvanásť7
270dvadsaťštyri7
271Dvadsať7
272desiateho7
273desaťtisíc7
274veľakrát6
275trom6
276Tristo6
277trinásť6
278tretiny6
279tretím6
280Traja6
281Prví6
282prvému6
283plno6
284piatej6
285päťsto6
286ostatným6
287obidvom6
288Niekoľkokrát6
289miliardami6
290dvetisíc6
291dvanástom6
292Druhej6
293deväťdesiat6
294Viaceré5
295Trochu5
296tridsaťpäť5
297štyridsiatich5
298stokrát5
299Sto5
300siedmy5
301siedmeho5
302sedemnásť5
303sedemdesiat5
304Posledným5
305piati5
306päťkrát5
307päťdesiatimi5
308Ostatné5
309ôsmy5
310osemdesiat5
311oboje5
312Obidve5
313jedných5
314jedni5
315jedinými5
316Jedinou5
317jedenástom5
318jedenástimi5
319Druhú5
320deviaty5
321desiaty5
322viacerým4
323tucet4
324Tritisíc4
325tritisíc4
326tretiu4
327Tretím4
328Tretie4
329Tisíce4
330štvrtú4
331štrnástich4
332stotisíc4
333siedmu4
334Posledná4
335päťdesiatich4
336Pár4
337ostatnými4
338Mnohých4
339mnohonásobne4
340miliarda4
341Jedni4
342jedenáste4
343dvojitý4
344dvojité4
345dvojako4
346dvadsiatym4
347deviatimi4
348desaťtisíce4
349zopárkrát3
350Viacero3
351tuctom3
352trojnásobného3
353trinástich3
354tridsaťtisíc3
355tridsaťjeden3
356tridsaťdva3
357tridsaťdeväť3
358Tridsať3
359treťou3
360Tretiu3
361tretina3
362tretíkrát3
363tisíckrát3
364Tisíc3
365štyrom3
366štyrikrát3
367štvrtým3
368štvrtého3
369šieste3
370šestnástich3
371šesťdesiatštyritisíc3
372státisícov3
373siedmom3
374siedme3
375sedemnástom3
376sedemdesiatich3
377predposledného3
378Pol3
379piatom3
380piata3
381pätnástimi3
382päťdesiatpäť3
383päťdesiate3
384párkrát3
385Osemnásť3
386nuly3
387Nultý3
388núl3
389niekoľkonásobne3
390nejeden3
391mnohoraký3
392mnohom3
393miliónom3
394jedinký3
395jediní3
396jedenástou3
397jedenástich3
398dvanástimi3
399dvanásteho3
400dvadsiatom3
401dvadsiate3
402dvadsaťdva3
403DVA3
404druhými3
405Druhého3
406deviatou3
407deviateho3
408desiate3
409viacnásobným2
410viacnásobne2
411Viackrát2
412trojitým2
413trinástu2
414trinástom2
415trinásteho2
416Tridsaťšesť2
417tridsaťosem2
418Treťou2
419tretinu2
420tretích2
421Tretej2
422tisícov2
423tisícom2
424tisícimi2
425štyridsiatimi2
426štyridsaťpäť2
427štyridsaťosem2
428Štyridsať2
429Štvrtú2
430štvornásobne2
431štrnástimi2
432Štrnásť2
433šiestym2
434šiestou2
435šiesteho2
436šesťsto2
437šestnástych2
438Šestnásť2
439šesťdesiatom2
440šesťdesiatich2
441stopäťdesiat2
442siedmim2
443siedmi2
444siedma2
445sedemsto2
446sedemnástich2
447Prvého2
448Priveľa2
449premnohých2
450premnoho2
451Poslednou2
452poslednému2
453piatym2
454piatim2
455piateho2
456pätnásteho2
457Pätnásť2
458päťdesiattisíc2
459pätdesiat2
460PÄŤ2
461ôsmym2
462osemnásteho2
463Osemdesiat2
464Oboma2
465Obom2
466neúrekom2
467nemnohých2
468nejednom2
469Mnohým2
470mnohoraké2
471Mnohokrát2
472mnohému2
473milóna2
474miliónu2
475miliónoch2
476miliardu2
477jednorazovú2
478jednorazové2
479Jedinú2
480Jediné2
481jedenástym2
482Jedenáste2
483dvojnásobnou2
484dvojnásobnom2
485dvojnásobné2
486dvojitou2
487dvojitého2
488dvojakým2
489dvojaký2
490Dvesto2
491Dvakrát2
492Dvadsiate2
493Druhýkrát2
494DRUHÝ2
495deviate2
496devätnástom2
497deväťdesiateho2
498desiatou2
499desiatim2
500vysielateľa1
501vieceré1
502viacnásobnej1
503viacnásobneho1
504Viacnásobne1
505VIACERÝCH1
506Viacerých1
507Veľakrát1
508véľa1
509tuctami1
510troška1
511Tromi1
512trojnásobnou1
513trojnásobnej1
514trojnásobne1
515trojitou1
516trojitom1
517trojito1
518trojaký1
519trojako1
520Tristotisíc1
521tristotisíc1
522tristokrát1
523tristého1
524trinástou1
525trinásťkrát1
526trinástej1
527trináctich1
528Trikrát1
529TRIDSIATYCH1
530tridsiaty1
531tridsiatej1
532tridsiate1
533tridsiatasiedma1
534tridsaťtri1
535tridsaťšesť1
536tridsaťkrát1
537tretími1
538tretiemu1
539tisicoch1
540tisícnásobne1
541tisícmi1
542Tisíckrát1
543tisícich1
544štyritisíc1
545štyristotisíc1
546štyridsiaty1
547štyridsiatej1
548štyridsiateho1
549štyridsiate1
550štyridsaťtri1
551štyridsaťštyri1
552štvrý1
553Štvrtý1
554štvrtou1
555štvrtiny1
556štvrtine1
557Štvrté1
558štvrté1
559Štvrtá1
560Štvrť1
561štvoro1
562štvornásobných1
563štrnástych1
564štrnásťtisíc1
565štrnásťkrát1
566šivornásobne1
567šiestu1
568šesťtisíc1
569šestnásta1
570šestnáctich1
571šestich1
572šestdesiatych1
573šesťdesiatštyri1
574šesťdesiatkrát1
575šesťdesiatichôsmych1
576šesťdesiate1
577šesťdesiatdeväť1
578Šesťdesiat1
579stý1
580stotridsať1
581stotiny1
582stoštyridsať1
583storakými1
584storakým1
585stoosemdesiat1
586stonásobnom1
587stonásobne1
588stom1
589Stodvadsať1
590stodeväťdesiatimi1
591státisícom1
592Státisíce1
593stámilióny1
594siedmym1
595siedmych1
596sedemnástimi1
597Sedemnáste1
598sedemkrát1
599sedemdesiattri1
600sedemdesiattisíc1
601sedemdesiatsedem1
602sedemdesiatpäť1
603sedemdesiatjeden1
604sedemdesiatimi1
605Sedemdesiatim1
606sedemdesiate1
607Prvých1
608prvnej1
609prvné1
610Prvému1
611PRVEJ1
612primálo1
613predposledný1
614predposlednú1
615predposlednej1
616pramálo1
617prá1
618Poslednýkrát1
619poslednýkrát1
620Poslednému1
621Posledného1
622Piaty1
623piatu1
624Piatom1
625Piatich1
626Piateho1
627Piate1
628Päťsto1
629pätnástom1
630pätnásťkrát1
631pätnásti1
632pätnáste1
633päťnásť1
634päťnásobný1
635Päťkrát1
636pätín1
637päťdesiaty1
638päťdesiattri1
639Päťdesiattisíc1
640päťdesiatštyri1
641päťdesiatosem1
642päťdesiatnásobne1
643Päťdesiatdva1
644Päťdesiat1
645pät1
646párstotisíc1
647PÁR1
648ôsmý1
649ôsmu1
650ôsmou1
651ôsmom1
652osmina1
653ôsmi1
654Ôsmej1
655ôsmeho1
656osemsto1
657osemnástych1
658osemnástom1
659Osemnástim1
660osemnástich1
661Osemnásti1
662osemkrát1
663osemdesiatštyri1
664osemdesiatpäť1
665osemdesiatom1
666osemdesiatich1
667Osemdesiate1
668obomi1
669obojím1
670Oboch1
671Obidvoma1
672Obidvom1
673Obidvoje1
674obidvoje1
675Obidvoch1
676nulu1
677nultého1
678nultá1
679nulami1
680nula1
681niekoľkorát1
682niekoľkorakými1
683neveľa1
684nespočetnekrát1
685neposlenom1
686Nemálo1
687Nejedno1
688nejedno1
689nejedna1
690násobne1
691najprvšia1
692mnohý1
693mnohonásobný1
694mnohonásobní1
695Milióny1
696miliónty1
697Miliónkrát1
698milióne1
699miliardám1
700Menej1
701jeninú1
702Jedných1
703JEDNOU1
704jedním1
705Jednému1
706JEDNÉHO1
707jedná1
708jedinkým1
709jedenkrát1
710Jedenásty1
711jedenásty1
712jedenásti1
713JEDENÁSTEJ1
714Jedenásť1
715JEDEN1
716habadej1
717entú1
718Dvoma1
719Dvom1
720dvojo1
721dvojnásobnú1
722dvojnásobnej1
723Dvojnásobne1
724Dvojnásobná1
725dvojitými1
726dvojitým1
727Dvojitú1
728dvojitú1
729dvojito1
730dvojitej1
731dvoje1
732dvojakom1
733dvojaké1
734dvestotisíc1
735dvestopäťdesiatich1
736dvanástym1
737dvanásty1
738dvanástu1
739dvanásťkrát1
740dvanástim1
741Dvanásti1
742dvanásti1
743dvanásta1
744dvadsiatymi1
745Dvadsiaty1
746dvadsiatištyria1
747dvadsiatim1
748dvadsiati1
749dvadsaťtri1
750dvadsaťtisíc1
751dvadsaťšesť1
752Dvadsaťpäťtisíc1
753Dvadsaťpäť1
754dvadsaťmilióntiny1
755dvadsaťjeden1
756dvadsaťdeväť1
757Druhými1
758Druhých1
759drahým1
760Dosť1
761deviatom1
762deviatim1
763deviati1
764devetnástom1
765deväťstopäťdesiatšesť1
766deväťstodeväťdesiatdeväť1
767deväťsto1
768devätnástym1
769devätnástich1
770devätnásť1
771deväťkrát1
772deväťdesiattisíc1
773deväťdesiatsedemtisíc1
774deväťdesiatom1
775deväťdesiatimi1
776deväťdesiatich1
777deväťdesiate1
778Deväťdesiatdeväť1
779Deväť1
780desiatom1
781Desiatich1
782desiati1
783desetitisíckrát1
784desaťtisícom1
785desatoro1
786desaťnásobným1
787desaťnásobne1
788desatiny1
789desatinu1
790desatina1
791biliónov1