r-mak-6.0 pronominums top 1000 words

Nr.FormCount
1to6916
2jeho2726
3čo2701
4ho2700
5ktoré2481
6ich2410
7mi2389
8ktorý2271
9mu2141
10jej1896
11ma1496
12tak1311
13ju1272
14ktorá1251
15kde1077
16tom1024
17tu987
18toho912
19tam895
20ktorí867
21ja843
22To768
23nás743
24všetko738
25nich727
26nič708
27ten693
28im666
29tým660
30niečo658
31tomu636
32mňa631
33svoje611
34nej572
35nám565
36tejto561
37svojho553
38ktorých553
39ako545
40ktorú534
41svojej532
42všetkých519
43ktorej517
44preto514
45vtedy495
46nikdy485
47všetky481
48tohto472
49ktorého469
50seba464
51vždy463
52niekoľko463
53svoju457
54Jeho446
55svojich438
56Čo435
57tento430
58ním427
59sám411
60tomto404
61neho393
62kto380
63ti368
64svoj364
65každý357
66prečo349
67všetci339
68mne336
69vám331
70iné330
71tých327
72ňom327
73vás322
74týchto321
75ktorom318
76on316
77tej313
78ťa307
79nimi306
80tie305
81také293
82toto286
83sebe285
84Ako282
85môj268
86ktorým267
87tieto261
88Ja254
89Vtedy252
90túto242
91svojom241
92sebou240
93ňou240
94niekto240
95mnou236
96ty233
97nášho224
98Tento220
99taký220
100215
101nikto215
102Prečo211
103my209
104iných209
105moje204
106takto202
107našej197
108nemu196
109ňu194
110191
111Toto190
112niekedy190
113kedy190
114zatiaľ187
115táto185
116niektorých184
117toľko181
118Preto179
119Ten178
120sem174
121naše173
122našich172
123aké167
124ona160
125Kto160
126Táto159
127náš158
128inak158
129svojím156
130155
131moja153
132Tu152
133všetkým151
134nejaký151
135svojou147
136môjho147
137naňho144
138iného143
139Všetci142
140Ty141
141niektoré139
142koľko136
143aký136
144Jej135
145kam129
146Všetko128
147Tak128
148ktorými128
149niekoľkých126
150iný126
151sama125
152ktorému125
153Ich123
154mojej122
155teba121
156čosi121
157každého118
158svojmu117
159našom117
160čím116
161každom115
162taká114
163Každý113
164Tieto112
165svojim108
166sami108
167nijaké108
168nami108
169kedysi108
170takéto107
171niekde105
172vy102
173týmto102
17499
175nejaké97
176Všetky95
177čom94
178oni93
179On93
180Nič92
181moju92
182ktorou92
183Tam90
184naň90
185My88
186svojimi87
187každú87
188všetkého85
189Takto85
190nim85
191ne85
192všade84
193akýsi83
194žiadne81
195Kde80
196isté80
197dovtedy80
198nijaký79
199tebou78
200takú78
201Niektoré76
202Nikdy75
203akú75
204mojich73
205inými73
206čoho73
207iným71
208Tie70
209naša70
210mojom70
211takých69
212niektorí68
213každej68
21467
215nik67
216nejakú66
217Môj66
218aká66
219Vy65
220akosi65
221tomuto64
222niekoľkými64
223Niekedy64
224našu64
225koho63
226iní63
227Vždy61
228Nikto61
229Tým60
230nikoho60
231niekoho60
232akým60
233takýto59
234takýchto59
235odtiaľ59
236iná59
237takej58
238inde58
239odkiaľ57
240Moja57
241istom57
242tvoj55
243Zatiaľ53
244kdesi53
245každá53
246všetkými52
247všetkom52
248Niektorí51
249každé51
250samého49
251Sám49
252inú49
253inej48
254tou47
255takom47
256Takéto47
257Naše47
258mojím47
259nijako46
260Niečo46
261nejaká46
262ktosi46
263natoľko45
264Aké45
265Vás44
266tebe44
267takého44
268nejakého44
269akúsi44
270akokoľvek44
271čokoľvek43
272Aký43
273Koľko42
274tými41
275každému41
276akési41
277akej41
278Túto40
279touto40
280Moje40
281istý40
282inom40
283odvtedy39
284nijakú39
285čomu39
286títo38
287jemu38
288tvoje37
289takomto37
290načo37
291inokedy37
292vaše36
293nikomu36
294nijaká36
295naši36
296Náš36
297akých36
298akási36
299žiaden35
300Vám35
301tvoja35
302Ti35
303takejto35
304nejakej35
305Ona34
306niečím34
307moji34
308takisto33
309Odvtedy33
310komu33
311Každá33
312vašej32
313takým32
314takéhoto32
315ničím32
316kedykoľvek32
317istej32
318vami31
31931
320Tebe31
321Niekto31
322ničoho31
323nejako31
324dosiaľ31
325akejsi31
326akéhosi31
327žiadny30
328týmito30
329Tvoj30
330nikde30
331Kedysi30
332akéhokoľvek30
333takýmto29
334takou29
335Také29
336Svoje29
337mojou29
338všetkému28
339vaša28
340Títo28
341niekomu28
342akými28
343váš27
344Ťa27
345Nik27
346naším27
347doň27
348akýmsi27
349akýchkoľvek27
350žiadna26
351vášho26
352takí26
353Všade25
354Teba25
355takáto25
356niečom25
357Naša25
358kým25
359akousi25
360akou25
361akékoľvek25
362Vaše24
363takúto24
364samo24
365samé24
366Načo24
367akom24
368akejkoľvek24
369Takýto23
370preňho23
371ono23
372môjmu23
373inému23
374všetok22
375nejakým22
376nášmu22
377Inak22
378doňho22
379akého22
380Aká22
381žiadnu21
382Tvoje21
383nikam21
384niekým21
385niektorej21
386niekam21
387mojimi21
388Mne21
389všelijaké20
390tvojho20
391Tomu20
392odtiaľto20
393niektorým20
394niektorého20
395našou20
396Dovtedy20
397všetku19
398všeličo19
399niektorými19
400Niekoľko19
401ničomu19
402ničom19
403Ktosi19
404Kam19
405Týmto18
406tvojom18
407tohoto18
408Taký18
409samom18
410ony18
411Oni18
412niečoho18
413Mňa18
414Kedy18
415ináč18
416Ho18
417akúkoľvek18
418tvojej17
419niektorý17
420nejakom17
421kdekoľvek17
422istého17
423inou17
424vašu16
425Takáto16
426Niekde16
427našim16
428málokedy16
429istým16
430zriedkakedy15
431Všetkých15
432Toho15
433Svoju15
434odkedy15
435Nijaký15
436nijakej15
437ktokoľvek15
438kamsi15
439Iné15
440akýkoľvek15
441všetka14
442Váš14
443Tých14
444Taká14
445Svoj14
446samým14
447onak14
448Ním14
449našimi14
450každým14
451dajaký14
452žiadnom13
453toľkých13
454Toľko13
455samých13
456samu13
457Odkiaľ13
458nikým13
459nijakým13
460nejakých13
461Neho13
462Moji13
463každých13
464Každé13
465istú13
466Čože13
467Tvoja12
468samy12
469Odkedy12
470nijakom12
471nejakému12
472Naši12
473istých12
474Iný12
475Akú12
476zaň11
477Vaša11
478tvojich11
479Tvojho11
480Tvojej11
481takýmito11
482Svojím11
483Sem11
484samému11
485Koho11
486Akýsi11
487akí11
488akákoľvek11
489Žiadne10
490všetkej10
491vašich10
492Tvoju10
493Tomuto10
494Takú10
495takému10
496ta10
497Sama10
498Nijaké10
499Nijaká10
500nejakou10
501každou10
502Každému10
503kadiaľ10
504istá10
505doposiaľ10
506žiadnym9
507tvojím9
508toľkými9
509Takisto9
510samej9
511Nikde9
512niektorom9
513málokto9
514Iná9
515dačo9
516Čosi9
517akýmkoľvek9
518akomsi9
519voľačo8
520vašom8
521toľkou8
522Tebou8
523pokiaľ8
524onú8
5258
526Nijako8
527niektorému8
528Našou8
529Naším8
530ktoréhokoľvek8
531Koľkokrát8
532kohokoľvek8
533Jemu8
534Iní8
535Čím8
536Akokoľvek8
537zaňho7
538Všetkým7
539všetkou7
540vaším7
541vaši7
542uňho7
543tvoju7
544tvojou7
545Takých7
546takouto7
547tadiaľ7
548samý7
549preň7
550oňho7
551Odtiaľ7
552nijakých7
553niekoľkým7
554Nejaký7
555nato7
556nakoľko7
557Mu7
558mojim7
559ktorýkoľvek7
560Každú7
561kamkoľvek7
562istou7
563Ináč7
564dokiaľ7
565Akási7
566žiadnou6
567žiadneho6
568Žiaden6
569zač6
570Týmito6
571tvojmu6
572Tvojich6
573tuto6
574toľké6
575takémuto6
576Svojho6
577onen6
578odkiaľsi6
579niektorá6
580niečomu6
581nejakí6
582Nám6
583Mojím6
584ktorákoľvek6
585Komu6
586kom6
587kade6
588čomsi6
589Žiadna5
590zato5
591Všetka5
592všelijako5
593Týchto5
594Tvojou5
595Tvojím5
596tvoji5
597Touto5
598toľkú5
599toľkej5
600Takým5
601Takí5
602Svojou5
603Svojich5
604Sami5
605oná5
606Nikomu5
607Nijakú5
608niektorú5
609niekoľkí5
610Nejako5
611Moju5
612ktoromsi5
613Ktoré5
614komusi5
615koľkých5
616Kdesi5
617Inými5
618Inokedy5
619Dokedy5
620dajako5
621čej5
622žiadnych4
623Žiadny4
624žiadnej4
625vašou4
626vášmu4
627Vašej4
628Tvojom4
629Tvojmu4
630Tou4
631Tej4
632tamten4
633Takúto4
634Takého4
635tade4
636stadiaľto4
637skadiaľ4
638samými4
639samí4
640potiaľ4
641Pokiaľ4
642podaktorí4
643podaktoré4
644Odtiaľto4
645odniekiaľ4
646Nikoho4
647nijakou4
648nijakému4
649nijakého4
650niečiu4
651Nemu4
652Nás4
653ktože4
654Ktorú4
655ktoromkoľvek4
656ktorejsi4
657koľkokrát4
658kohosi4
659Kedykoľvek4
660istému4
661inakšie4
662Dosiaľ4
663dokedy4
664dajakú4
665ČO4
666Akým4
667akýchsi4
668Akosi4
669akémusi4
670žiadnemu3
671Všetkými3
672všelijakými3
673voľakedy3
674vašim3
675Vášho3
676Vami3
677Tvoji3
678TVOJE3
679toľkým3
680toľkom3
681toľkého3
682tamto3
683Takýmto3
684takými3
685Takýchto3
686takíto3
687tadiaľto3
688ŤA3
689SVOJU3
690Svojimi3
691Svojim3
692stadiaľ3
693samú3
694Samo3
695samá3
696poň3
697oných3
698Ony3
699onoho3
700onehdy3
701onakého3
702odvšadiaľ3
703Odkiaľsi3
704Nimi3
705niektorou3
706niekom3
707Ničomu3
708nejakými3
709Nejaká3
710nejak3
711Natoľko3
712Našich3
713NÁŠ3
714Mojou3
715MÔJ3
716Málokedy3
717Ktorýsi3
718ktorýsi3
719Ktorý3
720ktorúsi3
721ktorúkoľvek3
722Kamže3
723kadečo3
724istými3
725Iným3
726hocikto3
727hocikedy3
728dakto3
729dajakého3
730dajaké3
731Čokoľvek3
732Čoho3
733čísi3
734čímsi3
735cezeň3
736akože3
737akomkoľvek3
738AKO3
739akému3
740Akékoľvek3
741žiadnymi2
742žiadni2
743VY2
744VTEDY2
745Všetok2
746VšETKýM2
747všetkych2
748všetkú2
749Všetku2
750všelikde2
751všelijakú2
752Všeličo2
753všakovakých2
754Voľačo2
755Vašu2
756Vašich2
757tvojim2
758tuná2
759TOM2
760toľký2
761toľkokrát2
762Tohto2
763TO2
764Tejto2
765tamže2
766Tamto2
767tamtie2
768Tamhľa2
769Takýmito2
770Takíto2
771stadeto2
772Samé2
773poniektorí2
774oným2
775onom2
776onej2
777oného2
778onakej2
779ON2
780odinakiaľ2
781nikom2
782nijak2
783Niekomu2
784Niečím2
785Nášho2
786NÁS2
787NÁM2
788MU2
789Málokto2
790málokomu2
791kýmkoľvek2
792ktovieako2
793ktorýmkoľvek2
794Ktorým2
795ktoroukoľvek2
796ktoréhosi2
797Ktorá2
798komukoľvek2
799koľkými2
800Koľkože2
801Koľkí2
802koľkí2
803Kdeže2
804Každým2
805každučké2
806kadejakí2
807JEHO2
808istí2
809Isté2
810Inou2
811inam2
812hociktorý2
813hociktorého2
814hocikoho2
815hocikde2
816hocičo2
817hocičím2
818do2
819Čomu2
820čomkoľvek2
821čohosi2
822Čí2
823bohviečo2
824Akýkoľvek2
825Akýchkoľvek2
826akoukoľvek2
827akísi2
828akémukoľvek2
829Akého2
830Akákoľvek2
831Žiadnemu1
832zovšadiaľ1
833začo1
834VŠETKÝCH1
835Všetkému1
836VŠETCI1
837všelikoho1
838všelijakým1
839Všelijako1
840všeličom1
841všeličoho1
842všakovakí1
843všakovakého1
844všakovaké1
845voľakto1
846Voľakedy1
847Voľajaký1
848Vášmu1
849Vašimi1
850vašimi1
851Vaším1
852Vaši1
853vašeho1
854VÁS1
855vas1
856VáM1
857Uňho1
858TýM1
859týchže1
860týam1
861Tvojimi1
862Tvojim1
863TVOJA1
864TU1
865TOTO1
866Toľkokrát1
867tóľko1
868toľkí1
869Toľká1
870toľká1
871Tohoto1
872ťo1
873tím1
874thto1
875teto1
876TENTO1
877TEN1
878tato1
879tamtých1
880tamtú1
881tamtoho1
882Tamtiež1
883Tamten1
884tamtej1
885Taktáto1
886Takouto1
887Takou1
888takôto1
889Takéhoto1
890takatá1
891Tadiaľto1
892tadeto1
893Ta1
894SVOJOM1
895Svojmu1
896SVOJIM1
897svojích1
898svoji1
899SVOJHO1
900SVOJEJ1
901Svojej1
902svôj1
903Stadiaľ1
904sobe1
905SEBE1
906Préto1
907Preňho1
908PREČO1
909Potiaľto1
910potiaľto1
911Potiaľ1
912poňho1
913Podaktorí1
914onou1
915onomu1
916Ono1
917onakým1
918onakých1
919Odvšadiaľ1
920Odniekiaľ1
921Odniekadiaľ1
922o1
923Ňom1
924Nikam1
925nijakými1
926Nijakí1
927Nijakého1
928Nijak1
929Niektorým1
930Niektorých1
931niekteré1
932niekorých1
933niekolľko1
934Niekoľkými1
935Niekoľkých1
936niekoľkorát1
937niekolko1
938niekdy1
939niečí1
940Ničoho1
941ničo1
942Nejakí1
943Nejak1
944NEHO1
945Našu1
946Našim1
947našemu1
948Našej1
949NAŠE1
950načože1
951MY1
952muojho1
953môlj1
954Môjmu1
955Môjho1
956MNE1
957máloktorý1
958máloktorá1
959málokde1
960MA1
961Ma1
962kýmsi1
963Ktože1
964ktovieakú1
965ktovieaké1
966ktovieaká1
967ktorýmsi1
968Ktorýmkoľvek1
969ktorýchsi1
970KTORÝ1
971Ktorou1
972ktorémusi1
973któremu1
974ktorÉ1
975Ktoráže1
976Ktorási1
977Ktorákoľvek1
978KTO1
979které1
980komkoľvek1
981koľkýchsi1
982koľký1
983koľkokoľvekkrát1
984Kedyže1
985KEDY1
986kdekto1
987kdekomu1
988kdekoho1
989každými1
990Každých1
991Každučká1
992Kamsi1
993Kamkoľvek1
994Kadiaľ1
995kadetade1
996kadekoľvek1
997kadejakých1
998kadejaké1
999Jému1
1000jejich1