Kontakt

V prípade záujmu o spoluprácu pri zbieraní hovorených prejavov po celom území Slovenska a ich prepisoch nás neváhajte kontaktovať. Radi odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa databázy Slovenského hovoreného korpusu a jeho používania.

Adresa

Katarína Gajdošová
Slovenský národný korpus
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Panská 26
811 01 Bratislava 1
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 5441 0307, +421 (2) 5441 0304
Jabber: katarinag @ jabber.juls.savba.sk