Značky používané Slovenskom hovorenom korpuse – verzia s-hovor-5.0 a skoršie

Noise

 • [poz] zvuky v pozadí

 • [mm] zvuky hovoriaceho (ee, hm)

 • [hh] zvuky počúvajúceho (ee, hm), zvuky, slová udržujúce konverzáciu

Noise hovoriaci

 • [rh] dýchanie – hlasné

 • [nh] smrkanie/fučanie

 • [txh] kašeľ/odŕhanie

 • [tx2h] kýchanie

 • [rih] smiech/úsmev hovoriaceho

 • [sifh] šepot

 • [zivh] zívanie

 • [stikh] štikútanie

Noise počúvajúci

 • [rp] dýchanie – hlasné

 • [np] smrkanie/fučanie

 • [txp] kašeľ/odŕhanie

 • [tx2p] kýchanie

 • [rip] smiech/úsmev

 • [sifp] šepot

 • [zivp] zívanie

 • [stikp] štikútanie

Pronounce

 • [lapsus] prerieknutie

 • [lapsus2] prerieknutie vzťahujúce sa na 2 slová dozadu

 • [lapsus3] prerieknutie vzťahujúce sa na 3 slová dozadu

 • [lapsus4] prerieknutie vzťahujúce sa na 4 slová dozadu

 • [lapsus5] prerieknutie vzťahujúce sa na 5 slov dozadu

 • [lapsus6] prerieknutie vzťahujúce sa na 6 slov dozadu

 • [lapsus7] prerieknutie vzťahujúce sa na 7 slov dozadu

 • [lapsus8] prerieknutie vzťahujúce sa na 8 slov dozadu

 • [lapsus9] prerieknutie vzťahujúce sa na 9 slov dozadu

 • [lapsus10] prerieknutie vzťahujúce sa na 10 slov dozadu

 • [skom] skomolené slovo

 • [pi] nezrozumiteľne vyslovené

 • [mum] mumlavý, zachrípnutý štýl prehovoru

 • [ned] nedokončené slovo

 • [lu] prečítaná skratka

 • [luc] prečítaná skratka v pôvodnom jazyku

 • [ep] vyhláskovaná skratka

 • [ps-] krátka pauza

 • [ps–] stredne dlhá pauza

 • [ps—] dlhá pauza

 • [***] anotátor miesto nevie identifikovať

 • [narecie] vypovedané v nárečí

 • [spev] spievanie

Vlastné prvky

 • [pers] – zatreté meno osoby

 • [loc] – zatreté miesto

Language

 • [ar] arabčina

 • [cs] čeština

 • [cu] staroslovienčina

 • [de] nemčina

 • [el] gréčtina

 • [en] angličtina

 • [eo] esperanto

 • [fr] francúzština

 • [he] hebrejčina

 • [hr] chorvátčina

 • [hu] maďarčina

 • [it] taliančina

 • [la] latinčina

 • [nl] holandčina

 • [pl] poľština

 • [ro] rumunčina

 • [ru] ruština

 • [sr] srbčina

 • [zh] čínština

Ďalšie značky

 • @ – schwa /ə/

 • znak * – zaváhanie