Štruktúrne a iné značky používané v Slovenskom hovorenom korpuse – s-hovor-7.0

Značky na zápis výslovnosti

 • Výrazné odchýlky pri mäkko vyslovených spoluhláskach zapisujeme v rovine výslovnosti (atribút pron) použitím mäkčeňa, napr. televízor/ťelevízor.

 • Výrazné odchýlky pri tvrdo vyslovených spoluhláskach zapisujeme v rovine výslovnosti (atribút pron) použitím úvodzoviek, napr. dedina/d“edina.

 • Výrazné odchýlky pri dĺžení vokálov zapisujeme v rovine výslovnosti (atribút pron) pomocou znaku dvojbodka (:), napr. mľaská/mľaská:.

 • Výrazné odchýlky pri krátení vokálov zapisujeme v rovine výslovnosti (atribút pron) pomocou krátkeho vokálu, napr. školák/školak.

 • Výrazné odchýlky pri predlžovaní konsonantov zapisujeme v rovine výslovnosti (atribút pron) pomocou dvojitého zápisu predĺženého konsonantu, napr. os/oss. V tomto prípade môže ísť vo výpovedi aj o istý druh zaváhania, ktorý značíme znakom hviezdičky (*) za prepis slova v rovine výslovnosti (atribút pron): os/oss*.

 • Slovo vyslovené prerušovane, resp. slabikované zapíšeme pomocou podčiarkovníka (_). Najskôr zapíšeme slovo ortograficky korektne a v rovine výslovnosti (atribút pron) sa nachádza slovo tak, ako bolo vyslabikované, teda ktorý/kto_rý alebo nezhoda/nez_ho_da či nezhoda/nez_hoda.

 • @ – schwa /ə/

Štruktúrne značky

 • <ar_begin /> text v arabčine – začiatok

 • <ar_end /> text v arabčine – koniec

 • <ar_previous /> predchádzajúce slovo v arabčine

 • <cs_begin /> text v češtine – začiatok

 • <cs_end /> text v češtine – koniec

 • <cs_previous /> predchádzajúce slovo v češtine

 • <cu_begin /> text v staroslovienčine – začiatok

 • <cu_end /> text v staroslovienčine – koniec

 • <cu_previous /> predchádzajúce slovo v staroslovienčine

 • <de_begin /> text v nemčine – začiatok

 • <de_end /> text v nemčine – koniec

 • <de_previous /> predchádzajúce slovo v nemčine

 • <dial_begin /> text v nárečí – začiatok

 • <dial_end /> text v nárečí – koniec

 • <dial_previous /> predchádzajúce slovo v nárečí

 • <dychh /> hlasné dýchanie hovoriaceho

 • <dychh_begin /> hlasné dýchanie hovoriaceho počas prehovoru – začiatok

 • <dychh_end /> hlasné dýchanie hovoriaceho počas prehovoru – koniec

 • <dychh_previous /> hlasné dýchanie hovoriaceho počas vysloveného predchádzajúceho slova

 • <dychp /> hlasné dýchanie počúvajúceho

 • <dychp_begin /> hlasné dýchanie počúvajúceho počas prehovoru – začiatok

 • <dychp_end /> hlasné dýchanie počúvajúceho počas prehovoru – koniec

 • <dychp_previous /> hlasné dýchanie počúvajúceho počas vysloveného predchádzajúceho slova

 • <el_begin /> text v gréčtine – začiatok

 • <el_end /> text v gréčtine – koniec

 • <el_previous /> predchádzajúce slovo v gréčtine

 • <en_begin /> text v angličtine – začiatok

 • <en_end /> text v angličtine – koniec

 • <en_previous /> predchádzajúce slovo v angličtine

 • <eo_begin /> text v esperante – začiatok

 • <eo_end /> text v esperante – koniec

 • <eo_previous /> predchádzajúce slovo v esperante

 • <es_begin /> text v španielčine – začiatok

 • <es_end /> text v španielčine – koniec

 • <es_previous /> predchádzajúce slovo v španielčine

 • <fr_begin /> text vo francúzštine – začiatok

 • <fr_end /> text vo francúzštine – koniec

 • <fr_previous /> predchádzajúce slovo vo francúzštine

 • <he_begin /> text v hebrejčine – začiatok

 • <he_end /> text v hebrejčine – koniec

 • <he_previous /> predchádzajúce slovo v hebrejčine

 • <hh /> neartikulované zvuky počúvajúceho (ee, hm), zvuky, slová udržujúce konverzáciu

 • <hh_begin /> neartikulované zvuky počúvajúceho (ee, hm), zvuky, slová udržujúce konverzáciu počas prehovoru – začiatok

 • <hh_end /> neartikulované zvuky počúvajúceho (ee, hm), zvuky, slová udržujúce konverzáciu počas prehovoru – koniec

 • <hh_previous /> neartikulované zvuky počúvajúceho (ee, hm), zvuky, slová udržujúce konverzáciu počas predchádzajúceho slova

 • <hr_begin /> text v chorvátčine – začiatok

 • <hr_end /> text v chorvátčine – koniec

 • <hr_previous /> predchádzajúce slovo v chorvátčine

 • <hu_begin /> text v maďarčine – začiatok

 • <hu_end /> text v maďarčine – koniec

 • <hu_previous /> predchádzajúce slovo v maďarčine

 • <it_begin /> text v taliančine – začiatok

 • <it_end /> text v taliančine – koniec

 • <it_previous /> predchádzajúce slovo v taliančine

 • <ja_begin /> text v japončine – začiatok

 • <ja_end /> text v japončine – koniec

 • <ja_previous /> predchádzajúce slovo v japončine

 • <kaslh /> kašľanie hovoriaceho

 • <kaslh_begin /> kašľanie hovoriaceho – začiatok

 • <kaslh_end /> kašľanie hovoriaceho – koniec

 • <kaslh_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené s kašľaním hovoriaceho

 • <kaslp /> kašľanie počúvajúceho

 • <kaslp_begin /> kašľanie počúvajúceho – začiatok

 • <kaslp_end /> kašľanie počúvajúceho – koniec

 • <kaslp_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené s kašľaním počúvajúceho

 • <kychh /> kýchnutie hovoriacehoi

 • <kychh_begin /> prehovor sprevádzaný kýchaním hovoriaceho – začiatok

 • <kychh_end /> prehovor sprevádzaný kýchaním hovoriaceho – koniec

 • <kychh_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené s kýchaním hovoriaceho

 • <kychp /> kýchnutie počúvajúceho

 • <kychp_begin /> kýchnutie počúvajúceho – začiatok

 • <kychp_end /> kýchnutie počúvajúceho – koniec

 • <kychp_previous /> kýchnutie počúvajúceho počas predchádzajúceho slova

 • <la_begin /> text v latinčine – začiatok

 • <la_end /> text v latinčine – koniec

 • <la_previous /> predchádzajúce slovo v latinčine

 • <lapsus_begin /> prerieknutie – začiatok takého úseku

 • <lapsus_end /> prerieknutie – koniec takého úseku

 • <lapsus_previous /> prerieknutie – predchádzajúce slovo

 • <loc /> zatreté miesto, ktoré pomenúva miesto

 • <mm /> neartikulované zvuky hovoriaceho (ee, hm)

 • <mum_begin /> mumlavý, zachrípnutý spôsob prehovoru – začiatok takého úseku

 • <mum_end /> mumlavý, zachrípnutý spôsob prehovoru – koniec takého úseku

 • <mum_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené mumlavo, zachrípnuto

 • <ned_begin /> nedokončené slová – začiatok

 • <ned_end /> nedokončené slová – koniec

 • <ned_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené ako nedokončené

 • <neidentifikovatelne_slovo /> neidentifikovateľné slovo v prehovore

 • <nezr_begin /> nezrozumiteľne vyslovené slová – začiatok takého úseku

 • <nezr_end /> nezrozumiteľne vyslovené slová – koniec takéhoto úseku

 • <nezr_previous /> predchádzajúce slovo nezrozumiteľne vyslovené

 • <nl_begin /> text v holandčine – začiatok

 • <nl_end /> text v holandčine – koniec

 • <nl_previous /> predchádzajúce slovo v holandčine

 • <pauza_dlha /> dlhá pauza

 • <pauza_kratka /> krátka pauza

 • <pauza_stredna /> stredne dlhá pauza

 • <pers /> zatreté meno osoby

 • <pl_begin /> text v poľštine – začiatok

 • <pl_end /> text v poľštine – koniec

 • <pl_previous /> predchádzajúce slovo v poľštine

 • <poz /> zvuk v pozadí

 • <poz_begin /> začiatok prehovoru so zvukmi v pozadí

 • <poz_end /> koniec prehovoru so zvukmi v pozadí

 • <poz_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so zvukmi v pozadí

 • <ro_begin /> text v rumunčine – začiatok

 • <ro_end /> text v rumunčine – koniec

 • <ro_previous /> predchádzajúce slovo v rumunčine

 • <ru_begin /> text v ruštine – začiatok

 • <ru_end /> text v ruštine – koniec

 • <ru_previous /> predchádzajúce slovo v ruštine

 • <sepkh /> šepkanie hovoriaceho

 • <sepkh_begin /> šepkanie hovoriaceho – začiatok

 • <sepkh_end /> šepkanie hovoriaceho – koniec

 • <sepkh_previous /> predcházajúce slovo vyslovené šepotom

 • <sepkp /> šepkanie počúvajúceho

 • <sepkp_begin /> šepkanie počúvajúceho – začiatok

 • <sepkp_end /> šepkanie počúvajúceho – koniec

 • <sepkp_previous /> predcházajúce slovo vyslovené so šepkaním počúvajúceho

 • <skom_begin /> skomolená výpoveď – začiatok prehovoru

 • <skom_end /> skomolená výpoveď – koniec prehovoru

 • <skom_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené skomolené

 • <skrcit_previous /> predchádzajúce slovo je prečítanou skratkou

 • <skrcudz_previous /> predchádzajúce slovo je prečítanou cudzou skratkou

 • <skrhlas_previous /> predchádzajúce slovo je vyhláskovou skratkou

 • <sl_begin /> text v slovinčine – začiatok

 • <sl_end /> text v slovinčine – koniec

 • <sl_previous /> predchádzajúce slovo v slovinčine

 • <smiechh /> smiech hovoriaceho

 • <smiechh_begin /> prehovor vyslovený so smiechom/úsmevom hovoriaceho – začiatok

 • <smiechh_end /> prehovor vyslovený so smiechom/úsmevom hovoriaceho – koniec

 • <smiechh_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so smiechom/úsmevom hovoriaceho

 • <smiechp /> smiech počúvajúceho

 • <smiechp_begin /> prehovor vyslovený so smiechom/úsmevom počúvajúceho – začiatok

 • <smiechp_end /> prehovor vyslovený so smiechom/úsmevom počúvajúceho – koniec

 • <smiechp_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so smiechom/úsmevom počúvajúceho

 • <smrkh /> smrkanie/fučanie hovoriaceho

 • <smrkh_begin /> prehovor vyslovený so smrkaním/fučaním hovoriaceho – začiatok

 • <smrkh_end /> prehovor vyslovený so smrkaním/fučaním hovoriaceho – koniec

 • <smrkh_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so smrkaním/fučaním hovoriaceho

 • <smrkp /> smrkanie/fučanie počúvajúceho

 • <smrkp_begin /> prehovor vyslovený so smrkaním/fučaním počúvajúceho – začiatok

 • <smrkp_end /> prehovor vyslovený so smrkaním/fučaním počúvajúceho – koniec

 • <smrkp_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so smrkaním/fučaním počúvajúceho

 • <spev /> spev hovoriaceho

 • <spev_begin /> spev hovoriaceho – začiatok

 • <spev_end /> spev hovoriaceho – koniec

 • <spev_previous /> predchádzajúce slovo zaspievané

 • <sr_begin /> text v srbčine – začiatok

 • <sr_end /> text v srbčine – koniec

 • <sr_previous /> predchádzajúce slovo v srbčine

 • <stikh /> štikútanie hovoriaceho

 • <stikh_begin /> prehovor sprevádzaný štikútaním hovoriaceho – začiatok

 • <stikh_end /> prehovor sprevádzaný štikútaním hovoriaceho – koniec

 • <stikh_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so štikútaním hovoriaceho

 • <stikp /> štikútanie počúvajúceho

 • <stikp_begin /> prehovor sprevádzaný štikútaním počúvajúceho – začiatok

 • <stikp_end /> prehovor sprevádzaný štikútaním počúvajúceho – koniec

 • <stikp_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so štikútaním počúvajúceho

 • <sv_begin /> text vo švédčine – začiatok

 • <sv_end /> text vo švédčine – koniec

 • <sv_previous /> predcházajúce slovo v švédčine

 • <zh_begin /> text v čínštine – začiatok

 • <zh_end /> text v čínštine – koniec

 • <zh_previous /> predchádzajúce slovo vo švédčine

 • <zivh /> zívanie hovoriaceho

 • <zivh_begin /> prehovor vyslovený so zívaním hovoriaceho – začiatok

 • <zivh_end /> prehovor vyslovený so zívaním hovoriaceho – koniec

 • <zivh_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so zívaním hovoriaceho

 • <zivp /> zívanie počúvajúceho

 • <zivp_begin /> prehovor vyslovený so zívaním počúvajúceho – začiatok

 • <zivp_end /> prehovor vyslovený so zívaním počúvajúceho – koniec

 • <zivp_previous /> predchádzajúce slovo vyslovené so zívaním počúvajúceho

Značky používané v predchádzajúcich verziách SHK